Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect tematic

EDUCATOARE:
Prof. Lăcătușiu Roxana
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Zâna Primăvară”
SUBTEME ALE PROIECTULUI:
1.,,Vine , vine primăvara!” -1 s
2.,,Legume de primăvară” -1 s
3.,,Păsări călătoare” -1 s
4.,,Se trezesc insectele” -1 s
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: 12-16.03.2018, 19-23.03.2018
11-13.04.2018 , 16-20.04.2018
NIVELUL: I
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: prof. Lăcătușiu Roxana
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii grupei mici.
RESURSE UMANE: educatoare, copii, părinţi;
RESURSE DE TIMP: 4 săptămâni;
RESURSE MATERIALE: imagini, atlase, albume, jocuri de masă, accesorii pentru
jocurile de rol, jucării, materiale audio video, coşuri cu legume, flori, cărţi, reviste, CD cu
cântece de primăvară, , jetoane, ornamente, materiale din natură,foarfeci, acuarele, pliante,
planşe.
METODE: conversaţia, lectura educatoarei,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea,
povestirea, jocul didactic, observaţia, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare ,
munca pe grupe, problematizarea.
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; explorarea
directă şi descrierea verbală a celor observate.
CENTRU TEMATIC: pe timpul desfăşurării proiectului, centrul tematic este dotat cu
planşe, cărţi, albume, imagini, flori naturale, legume, crenguţe de pom înmugurite şi
înflorite, alte materiale aduse de copii.
BIBLIOGRAFIE:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani
o Silvia Dan, Daniela Lazăr, Angela Dumitrescu, Manuela Ploscar,Floare Grijincu,
“Metoda proiectelor la vârstele timpurii”.
o Laurenţia Culea, “Activitatea integrată din grădiniţă”
o Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari,
Ed. Didactica, Bucureşti 2008
ARGUMENT

Primăvara este anotimpul revenirii la viaţă a naturii. Ghioceii îşi clatină clopoţelul
sub razele călduţe ale soarelui şi-n curând, pe crengile pomilor apar muguraşi apoi
frunzuliţe şi flori. Păsările revin voioase la cuiburile lor, bucurându-se de vremea frumoasă
şi însorită. Şi copiii sunt mai vioi, mai zburdalnici, mai doritori de a observa, cerceta,
descoperi transformările care au loc în natură primăvara. Când poate fi mai firească
nemăsurata curiozitate a copiilor , dacă nu primăvara? Acest anotimp îşi dezvăluie în faţa
noastră, încet, încet, toate minunăţiile şi toate frumuseţile naturii. Priveste chipul fericit al
unui copil, atunci când descoperă unele dintre aceste minuni şi frumuseţi şi vei fi şi tu, la
rândul tău, fericit! Pornind de la aceste idei, am hotărât să derulăm proiectul tematic
„Primăvara parfumată!”
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DLC:

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de


vorbitor, cât şi de auditor;
 Să reacţioneze la mesaje simple transmise;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii, activităţii
personale şi (sau) a relaţiilor cu ceilalţi ;
 Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical ;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles, să
reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate.
DŞ:
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor prematematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe
baza unor însuşiri comune luate în considerare separat;, Să utilizeze termenii matematici
adecvaţi.
 Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (aspecte ale naturii în
anotimpul primăvara, transformări care au loc în natură sub influenţa factorilor de mediu:
încălzirea timpului, topirea zăpezii, înflorirea ghioceilor, înmugurirea, înflorirea,
înfrunzirea pomilor, sosirea păsărilor călătoare…);
DOS:
 Să respecte reguli simple de securitate personală;
 Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa, grupul de
joacă);
 Să manifeste interes şi grijă faţă de mediul înconjurător;
 Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă;
 Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
DEC:
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei;
 Să asocieze mişcările sugerate cu textul melodiei;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice picturii şi modelajului în redarea unor teme
plastice.
DPM:
 Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă;
 Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă);
 Să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază;
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


• A trecut iarna şi a venit anotimpul primăvara. • Ce ne vesteşte venirea primăverii?
• Ghioceii înfloresc primăvara. • Ce se întâmplă cu pomii din livadă?
• Nu ne mai îmbrăcăm aşa de gros. • Care sunt florile de primăvară?
• Ne jucăm mai mult pe afară. • Unde cresc ele?
• Soarele e mai puternic. • Care sunt legumele primaverii?
• De ce trebuie să muncească oamenii
primăvara în grădini, livezi, parcuri?
• • Care sunt uneltele cu care se lucrează în
grădină?
• Unde au stat ascunse gâzele?
• De ce se întorc păsările călătoare?
• De ce primăvara reînvie natura la viaţă?

CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


 Imagini  Enciclopedii  Creioane colorate
 Planşe  Jetoane  Acuarele, plastelină
 Albume  Fişe individuale  Pensule
 Dvd  Cd-uri  Coli de scris,carton
 Cd-uri alb şi colorat, lipici
 Fişe adecvate  Planşete, vase cu
temei apă
JOC DE ROL CONSTRUCŢII JOC DE MASĂ
 Accesorii şi  Cuburi  Puzzle
costume pentru  Lego  Domino
jocuri de rol  Jetoane cu flori, legume
 Teatru de păpuşi,  Jocul umbrelor
măşti, marionete,  Materiale din natură
trusa bucătarului,
medicului
Scrisoare de intenţie

DRAGI PĂRINŢI,

Zâna Primăvara a făcut natura să renască, a


presărat un curcubeu de culori peste tot ce ne
înconjoară şi ne-a umplut de bucurie. În săptămânile ce urmează
vom sărbători împreună acest anotimp printr-o serie de jocuri şi
activităţi. Pentru a-i informa şi a le sastisface anumite curiozităţi care vor
apărea pe parcursul celor învăţate, am hotărât împreună cu copiii să
discutăm despre anotimpul primăvara şi frumuseţile lui, ce flori, legume sunt în
acest anotimp, de ce să respectăm şi să îngrijim mediul înconjurător.
De aceea, în perioada 12-16.03.2018, 19-23.03.2018, 11-13.04.2018 , 16-
20.04.2018, vom desfăşura un proiect tematic cu tema ,,ZÂNA PRIMĂVARĂ”
cu următoarele subteme: ,,Vine , vine primăvara!” -1 s , ,,Legume de primăvară” -1 s
,,Păsări călătoare” -1 s, ,,Se trezesc insectele” -1 s.
În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi
cunoştinţele şi informaţiile corecte, care să le împărtăşească şi celorlalţi copii
din grupă cât şi materialele necesare desfăşurării activităţilor. Vă aşteptăm să
luaţi parte la activităţile la care veţi fi solicitaţi.

Vă mulţumim!

EDUCATOARE: Lăcătușiu Roxana

şi copiii din Grupa mică „Iepurașii”


INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vine,vine Primăvara!”


Activități de învățare Semnătura
Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:-,, Cum este vremea Bibliotecă:
U astăzi şi cum te simţi?” -„Cine lipseşte?”- ,,Citim imagini despre D.Ş.
N ”Calendarul naturii” primăvară” Cunoaşterea mediului
I Rutine: - “Micul dejun“- deprinderi de Joc de masă: ,,Alege imagini
autoservire- “ Singurel mă îngrijesc!“ - de primăvară” -Lectură după imagini
deprinderi de igienă personală Joc de mişcare: ,,Vestitorii primăverii”
-Tranziţie: Joc de mişcare: ,,În pădure” „Furişează-te pe unde poţi!”
M Întâlnirea de dimineaţă:„Ce ne aduce Zâna Biblioteca:
A Primăverii”„Cine lipseşte?” ”Calendarul ,,Picaturi de ploaie”- D.Ş.
R naturii”Ne pregătim pentru activităţi; elemente de limbaj scris Activitate matematică
Ţ deprinderi de ordine şi disciplină Joc de rol:
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de ,,De-a grădinarii” „Numărul şi cifra 3“
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Opțional: „Coliba
deprinderi de igienă personală iepurașului”-repovestire după
Tranziţie: Joc de mişcare: ,,Dansul florilor” imagini.
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce ţie nu-ţi place, Construcţii: DLC:Educarea limbajului
I altuia nu-i face !” „Cine lipseşte?” ,, Grădina primăvara” “ Povesteşte ce vezi în
E ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru Artă: imagine!”
R activităţi; deprinderi de ordine şi disciplină ,,Flori”-modelaj
C Rutine:“Micul dejun“- deprinderi de DEC:Educaţie muzicală
U autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc senzorial: Cântăm la instrumente!”
R deprinderi de igienă personală „Atinge şi spune ce este!” (audiţii)
I Tranziţie:Joc de mişcare: ,,Flori legănate de „Înfloresc grădinile” (joc
vânt” muzical)

J Întâlnirea de dimineaţă:„Ce flori de Ştiinţă : D.E.C.-activ. artistico-


O primavara cunoști?”„Cine lipseşte?; ,,Alcătuirea corpului unei plastică
I ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru flori? „Pomi înmuguriţi”-lipire
activităţi; deprinderi de ordine şi disciplină Joc de masă : și pictură
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de « Aşază florile de primavară
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - »
deprinderi de igienă personală Joc de mişcare:
Tranziţie: Cântece de Primăvară. „Cursa florilor”
V Întâlnirea de dimineaţă:„Sunt vesel /trist Știință: „Plantăm semințe” DOS: Ed. pt. societate
I pentru că...;” „Cine lipseşte?” ”Calendarul Artă : ,,Cum ajutăm natura să
N naturii”Ne pregătim pentru activităţi; ,,Crenguţa înmugurită” rămână mereu veselă?”
E deprinderi de ordine şi disciplină
R Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de DPM:Educaţie fizică
I autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv: Gimnastică ritmică
deprinderi de igienă personală „Ghiceşte a cui este floarea!” Exerciţii cu panglici
Tranziţie: ,,Plantăm flori” Joc de liniştire: „ Salata
de fructe
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Legume de Primăvară”

Activități de învățare Semnătura


Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:,,Tristeţea, veselia Bibliotecă: D.Ş.
U în culori şi forme” „Cine lipseşte?” ,,Citim imagini despre legume” Cunoaşterea mediului
N ”Calendarul naturii” Construcţii:
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de ,, Grădina de legume” -Lectură după imagini
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare: ,,Legume de primăvară”
deprinderi de igienă personală „Ştafeta legumelor”
Tranziţie:,,Fuga la pom”
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Dacă tu eşti bine, Artă: D.Ş.
A sunt şi eu bine!”„Cine lipseşte?” ,,Legume de primăvară” - Activitate matematică
R ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru colorare
Ţ activităţi; deprinderi de ordine şi Joc de rol: „Te rog să-mi dai…!“
I disciplină ,,De-a grădinarii”
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală Opțional: „Coliba iepurașului”-
Tranziţie:,,Ghici, ghicitoarea mea!” joc de rol.
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Care sunt Ştiinţă: DLC:Educarea limbajului
I legumele de Primavara?”„Cine lipseşte?” ,,Cum cresc legumele?” „Ridichea uriaşă”-lectură
E ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru Joc de masă:
R activităţi; deprinderi de ordine şi ,,Grupăm legume” DEC:
C disciplină Educaţie muzicală
U Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de „Cântă-i păpuşii un
R autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare: cântec!”-joc muzical
I deprinderi de igienă personală „Prinde leguma potrivită!” Joc distractiv:
Tranziţie:,,În grădina de legume” „Recunoaşte-l după
voce!”
J Întâlnirea de dimineaţă:,, Ba al meu, ba al Bibliotecă : D.E.C.activ. artistico-
O tău!”„Cine lipseşte?;”Calendarul naturii” ,,Legume”-memorizare plastică
I -Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi Artă : „Legume de primăvară”
de ordine şi disciplină « Legume de primăvară » -pictură
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de modelaj
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - „Concurs de ghicitori:
deprinderi de igienă personală „Ghici , ghicitoarea mea!”
Tranziţie:Dramatizare: ,,Ridichea uriaşă”
V Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce legume ai în Ştiinţă : ,,Cine ajută pomii să DOS:Activitate practică
I grădină -„Cine lipseşte?””Calendarul crească ?” „ Primăvara”-colaj
N naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Constructii :
E deprinderi de ordine şi disciplină. ,,Lădițe pentru legume ’’ DPM:
R Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de Educaţie fizică
I autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv: Mers în echilibru pe sol
deprinderi de igienă personală „Ce gust are?” între două linii
Tranziţie:,,Ghiceşte ce ai pipăit!” - joc Joc: „ Sună clopoţelul”
senzorial Joc de liniştire: „Hopa”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Păsări călătoare”

Activități de învățare Semnătura


Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:,,De unde vin Bibliotecă: , D.Ş.
U păsările călătoare?” „Cine lipseşte?” „Păsări călătoare” Cunoaşterea mediului
N Calendarul naturii” Joc de masă:
I Rutine:“Micul dejun“- deprinderi de ,,Grupăm păsărele” ,,Păsările călătoare”-
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare: lectura după imagini
deprinderi de igienă personală „Furişează-te pe unde poţi!”
Tranziţie: Joc de mişcare: ,,Zboară,
zboară!”
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Vreau... îmi Joc de rol: D.Ş.
A permiţi?”„Cine lipseşte?” ”Calendarul ,,Păsările stau de vorbă” Activitate matematică
R naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Artă: „Caută vecinii“
Ţ deprinderi de ordine şi disciplină ,,Barza şi rândunica”-colorare
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Opțional: Dramatizarea
deprinderi de igienă personală poveștii „Ridichea uriașă”.
Tranziţie:,, Barza şi broscuţele”
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Unde își fac Ştiinţă: DLC:Educarea limbajului
I cuiburi pasările?”„Cine ,, Cum se hrănesc păsările „Eu spun…, tu spui…!”
E lipseşte?;”Calendarul naturii”Ne pregătim călătoare?”
R pentru activităţi; deprinderi de ordine şi Construcţii: DEC:Educaţie muzicală
C disciplină ,, Cuiburi pentru păsărele” Cântec: „Cucul”
U Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de
R autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv: Joc cu text şi cânt: “Dacă
I deprinderi de igienă personală „Recunoaşte pasărea!” vesel se trăieşte!”
Tranziţie:,,Puişorii la cuib !”
J Întâlnirea de dimineaţă:,,Învăţ să lucrez în Ştiinţă: D.E.C.activ. artistico-
O echip㔄Cine lipseşte?;”Calendarul ,,Alcăuirea corpului la pasări” plastică
I naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Artă : ,,Pădurea înverzită”-pata
deprinderi de ordine şi disciplină ,,Modelăm păsări călătoare” de culoare pe suport
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de umed
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv:„Zboară,
deprinderi de igienă personală zboară…!”
Tranziţie: Joc de mişcare: „Cip-Cirip!”
V Întâlnirea de dimineaţă:,,De ce trebuie sa Biblioteca: DOS:Ed. pt societate
I avem grijă de păsări”!”„Cine ,,Ouă de găină ” „Aşa da, aşa nu!”
N lipseşte?””Calendarul naturii”Ne pregătim Joc de masă: (joc didactic)
E pentru activităţi; deprinderi de ordine şi ,, Loto cu păsări” DPM:Educaţie fizică
R disciplină Traseu Aplicativ
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de ( mers în echilibru,
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare: sărituri, aruncări /prinderi
deprinderi de igienă personală ,,Jocul umbrelor” de mingi)Joc: „ Sportivii
Tranziţie: în acţiune”Joc de
,, Ghicitori despre păsări călătoare” liniştire:„ Călimara”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Se trezesc insectele”

Activități de învățare Semnătura


Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
L Întâlnirea de dimineaţă:,, Unde s-au Biblioteca: D.Ş.
U ascuns insectele”„Cine lipseşte?” Citim imagini - ,,În lumea Cunoaşterea mediului
N ”Calendarul naturii” insectelor” ,,Insecte”-observare
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de Joc de masă: Gâze-Puzzle”
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală Joc distractiv: „Bondarii la
Tranziţie:,,Fluturii vin la flori”- Joc de stup”
mişcare
M Întâlnirea de dimineaţă:,,Insecte colorate” Construcţii: D.Ş.
A „Cine lipseşte?”Calendarul naturii” ,,Fluturi şi flori” Activitate matematică
R Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi Joc de rol :
Ţ de ordine şi disciplină ,,De-a fluturaşii” „Colorează tot atâtea
I Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de obiecte cât îţi arată cifra!”
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ -
deprinderi de igienă personală Opțional: „Ridichea uriașă”-
Tranziţie: ,,Când am fost noi la pădure” - colorare imagini.
joc muzical
M Întâlnirea de dimineaţă:„Şi ele au familii” Bibliotecă: DLC:Educarea limbajului
I „Cine lipseşte?;”Calendarul naturii” ,,Albinuţe harnice” -labirint “ Furnicuța”-memorizare
E Ne pregătim pentru activităţi; deprinderi Artă: DEC:Educaţie muzicală
R de ordine şi disciplină ,,Fluturi în zbor” -colorare Cântec: „Furnicile”
C Rutine:“Micul dejun“- deprinderi de Joc distractiv:
U autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - „Joc de mişcare: „Recunoaşte-l după
R deprinderi de igienă personală „Prinde albinuţa!” voce!”
I Tranziţie:Joc de mişcare: ,,Cum putem
merge?”
J Întâlnirea de dimineaţă:,,Unele insecte ne Ştiinţă : D.E.C.activ. artistico-
O pot face rău”„Cine lipseşte?;”Calendarul ,,Din tainele insectelor” plastică
I naturii”Ne pregătim pentru activităţi;
deprinderi de ordine şi disciplină Joc de masă: ,, Micii pictori”
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de ,,Grupăm insecte” ( tema la alegere)
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - „Concurs de ghicitori: „Ghici,
deprinderi de igienă personală ghicitoarea mea!”
Tranziţie:„Cum ne protejăm de insecte?”
V Întâlnirea de dimineaţă:,,Eşti o albină..ce Ştiinţă : DOS:Ed. pt societate
I ai face ?”„Cine lipseşte?; ”Calendarul ,,Numărăm albinuțe” „Harnici ca și
N naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Artă : albinuțele!”
E deprinderi de ordine şi disciplină ,,Modelăm insecte” DPM:Educaţie fizică
R Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de Târâre : deplasare pe
I autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv: „Fluturaş, găseşte palme şi genunchi
deprinderi de igienă personală floarea preferată!” Joc: „ Ursul caută miere”
Tranziţie:,,Foloasele şi pagubele Joc: „ Şoarecele şi pisica”
provocate de insecte”
EVALUAREA PROIECTULUI

Evaluarea copiilor:

În urma proiectului, copiii sunt capabili:

 Să identifice schimbările naturii în anotimpul primăvara;


 Să recite poezii despre primăvară;
 Să utilizeze noi tehnici de lucru în redarea specificului primăverii;
 Să participe la muncile specifice de primăvară;
 Să manifeste interes pentru protejarea mediului în care trăieşte;
 Să utilizeze cuvinte şi expresii care descriu frumuseţea primăverii.
Evaluarea proiectului:
Evaluarea proiectului se desfăşoară prin expoziţii de lucrări executate pe parcurs, album cu
poze din timpul activităţii.
HARTA PROIECTULUI
Florile Primăverii Insectele se trezesc la
viață.

PROIECT TEMATIC
ZÂNA PRIMĂVARĂ

Legume timpurii

S-ar putea să vă placă și