Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT TEMATIC

NIVEL I
GRUPA MICĂ/MIJLOCIE
„DUMBRAVA MINUNATĂ”

1
ARGUMENT
Odată cu descoperirea primilor dinozauri la începutul secolului al XIX-
lea, scheletele lor fosilizate au devenit puncte majore de atracție în toate
muzeele din lume. Dinozaurii au devenit într-o foarte scurtă perioadă de timp
parte esențială a culturii globale a omenirii, devenind extrem de populari, mai
ales în rândul copiilor. În sfârșit, ei au devenit parte integrantăși din multe
cărți și filme renumite, așa cum ar filmul Jurassic Park. Noile descoperiri
științifice privitoare la dinozauri sunt permanent aduse în centrul atenției
generale de către mijloacele de informare în masă.
Termenul "dinozaur" este utilizat de asemenea frecvent pentru a
desemna în general reptile preistorice, așa cum ar fi pelicozaurii, dimetrodonii,
pterozaurii cu aripi, pleziozaurii, mozazaurii și ihtiozaurii acvatici, deși din
punct de vedere științific aceste animale nu au fost dinozauri propriu-ziși.
Copiii sunt fascinaţi de lumea uriaşelor reptile. Ori de câte ori au ocazia
vorbesc, îşi împătăşesc unii altora cunoştinţele, se entuziasmează de noutăţile
pe care le află.

2
PROIECT TEMATIC
Tema anuală : CUM ESTE/A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

Subtema ( tema săptămânii) : DINOZAURII – O LUME DISPĂRUTĂ?

NIVEL I (grupa mică/mijlocie „Dumbrava minunată”)

SCOPUL PROIECTULUI:
Cultivarea curiozităţii şi a interesului pentru cunoaşterea ştiinţifică.
Formarea deprinderii de a apela la mijloace diverse de informare(cărţi,
internet) pentru o obţine informaţii despre un subiect de interes
personal sau de grup.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
DOMENIUL ŞTIINŢE:
Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi
transformări din mediul înconjurător înainte de apariţia omului, pe
baza unor experienţe proprii.
Să cunoască elemente componente ale dinozaurilor precum ale
mediului natural în care au trăit/au dispărut pe/de pe Pământ ,
poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
Să comunice idei, impresii pe baza celor observate.
Să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
Să compună numere în contextul 1 – 5.
Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
Să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să
demonstreze că l-a înţeles.
Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza celor acumulate
şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

3
Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
să alcătuiască propoziţii simple si dezvoltate cu cuvantul dat
DONEMIUL OM ŞI SOCIETATE:
Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi
sintetice
Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa
cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite.
Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală; să aprecieze în situaţii
concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor
teme plastice.
Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme
şi culori în mediul înconjurător.
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice
concrete
Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
Să exprime într-un joc impresia muzicală.
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC:
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare).
Să execute corect acţiunile motrice învăţate, în condiţii variate.

4
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIU COPIII CE DORESC SĂ AFLE


Dinozaurii nu mai există Când au trăit dinozaurii?
Îi cunoaştem din cărţi şi ca Care era alcătuirea unui
jucării dinozaur?
Erau mai mari decât oamenii Cu ce se hrăneau dinozaurii?
Erau puternici şi fioroşi Cum îşi îngrijeau puii?
De ce erau aşa de periculoşi
dinozaurii carnivori? De ce
migrau?
Care era modul de atac şi
apărare al dinozaurilor?
Curiozităti despre dinozauri?
Cel mai...? (clasificări)
Cum au dispărut dinozaurii?
De unde se cunosc atâtea
lucruri despre dinozauri?

CENTRUL TEMATIC

5
a) Colţul tematic copiii aduc materiale şi le vor observa, vor discuta
despre ele şi le vor aşeza în una din cele trei ere a dinozaurilor triasic,
jurasic, cretacic.
b) Calendarul naturii, prin aşezarea unui dinozaur mascotă care va
marca zilele proiectului şi jetonul specific fenomenului din zi.
c )Programul zilnic (activităţile zilnice illustrate prin simboluri specifice)
d) Cutia cu noutăti: materiale aduse de copii şi de educatoare pe
parcursul derulării proiectului.
e) Cutia cu întrebări: la care educatoarea va răspunde pe loc sau va cere
timp pentru documentare.

CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE


LA DISPOZIŢIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ ARTE CONSTRUCŢII
Enciclopedii cu aluat pentru lego
dinozauri; modelaj; dinozauri mulaje
imagini cu planşete; cuburi cu imagini
dinozauri; măşti cu dinozauri; ale dinozaurilor,
CD: „În lumea foarfeci, lipici; masini de teren
dinozaurilor”, “Puii autocolant; (necesare cerceta-
dinozaurilor”, culori, carioci; torilor) omuleti
“Dino” acuarele, pensule; lego exploratori
Jetoane; nisip colorat;
coli, carton;

ŞTIINŢE JOC DE ROL JOC DE MASĂ

6
Enciclopedii : Măşti ( dinozauri) Joc de masă: Din
„Vieţuitoare ale Lupă pentru jumătate – întreg;
trecutului”, „În cercetat Siluete de
lumea dinozaurilor” Siluete de dinozauri şi
, “Mă întreb de ce”, dinozauri; palmieri
“Curiozităţi din Diverse obiecte de Puzzle;
lumea animalelor” îmbrăcăminte ; Tablou cu peisaj
fişe – labirint; din Jurassic,
Filme documentarE cretacic;

DESCREIEREA PROIECTULUI
Pentru a stabili direcţiile de dezvoltare ale proiectului, copiii au spus ceea
ce ştiu despre dinozauri şi ceea ce doresc să afle despre aceştia. Întrebările
copiilor au fost grupate pe probleme, realizându-se astfel harta proiectului.
In urma discuţiilor libere şi a experienţei copiilor legate de acest subiect
s-a trecut la stabilirea unor obiective care să-i ajute în aflarea a cât mai
multor adevăruri legate de acest subiect.
Având in vedere obiectivele propuse,s-au planificat şi organizat
activităţi,s-au pregătit diverse materiale didactice pentru centrele de
activitate.
În fiecare zi s-au organizat conţinuturile într-un scenariu care să permită
realizarea obiectivelor în manieră integrată.
In derularea acestui proiect au fost implicaţi şi părinţii copiilor din
grupă,care au contribuit cu materiale necesare amenajării centrului
tematic. Informarea părinţilor s-a realizat printr-o scrisoare afişată la
avizierul grupei. Implicarea copiilor şi a părinţilor în derularea acestui

7
proiect a fost benefică pentru toţi, deoarece părinţii participând la
amenajarea centrelor, au cunoscut mai bine activitatea din grădiniţă şi au
dezvoltat o relaţie mai strânsă cu educatoarea şi ceilalţi părinţi.
Fiecare contribuţie notabilă la derularea proiectului a fost răsplătită cu
puncte consemnate în oglinda proiectului. La sfârşitul săptămânii
câştigătorii au primit diplome, intrând în cursa pentru câştigarea cupelor
“CEL MAI BUN COPIL” şi “CEL MAI BUN PĂRINTE” pentru anul şcolar în
curs.

Dragi părinţi,

Grupa mică/mijlocie „DUMBRAVA MINUNATĂ”


va derula,
în perioada 11 – 15.03.2013,
proiectul tematic

DINOZAURII – O LUME DISPĂRUTĂ?

O întâmplare neprevăzută a adus în discuţia grupei


subiectul „DINOZAURII”. Copiii au arătat atât de mult
interes şi atât de mult entuziasm încât hotărârea de a

8
învăţa despre aceştia a fost luată în unanimitate şi
aclamată cu urale care au atras atenţia întregii grădiniţe.
Ştiu că au multe cunoştinţe şi materiale individuale
despre acest subiect deoarece este foarte mult mediatizat
şi la noi, iar copiii sunt foarte interesaţi de aceste
vieţuitoare.
Această temă o vom aborda prin metode de
cooperare pentru a sistematiza informaţiile tuturor într-un
sens unitar şi cât mai specific vârstei şi posibilităţilor de
înţelegere: învăţare prin cooperare şi joc, observări
spontane şi dirijate, conversaţii euristice, experimente,
povestiri astfel încât copiii să-şi îmbogăţească calitativ şi
cantitativ cunoştinţe despre acest subiect.
In acest sens, vă rog să discutaţi cu copiii despre
acest subiect, să le daţi informaţii corecte, pe care să le
împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi
materialele care să fie aduse de copiii dumneavoastră la
grădiniţă.

Educatoarea grupei
Şi copiii grupei

Metode de învăţare prin cooperare:


învăţarea prin descoperire şi cooperare,
brainstorming-ul de grup şi individual
Metode interactive de grup:
explozia stelară,
ciochinele,
interviul
Observaţia,
Conversaţia euristică,
Explicaţia,
Demonstraţia,
Execiţiul,
Jocul,

9
MATERIALE: UMANE:
Enciclopedii cu dinozauri; Copii
imagini cu dinozauri; Educatoare
CD: „În lumea dinozaurilor”, “Puii Părinţi
dinozaurilor”, “Dino” Bunici
Jetoane; Fraţi şi surori
Enciclopedii : „Vieţui-toare ale trecutului”,
„În lumea dinozaurilor”
Fişe – labirint;
Filme documentare
Dinozauri mulaje
Cuburi cu imagini ale dinozaurilor,
Joc de masă: Din jumătate – întreg;
Siluete de dinozauri şi palmieri
Puzzle;
Tablou cu peisaj din Jurassic
Măşti ( dinozauri) DE TIMP :
Lupă pentru cercetat
Siluete de dinozauri; O SĂPTĂMÂNĂ
Diverse obiecte de îmbrăcăminte ;
11 – 15.MARTIE.2013

LUNI, 11.MARTIE.2013

INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Împărtăşirea cu ceilalţi: Bine aţi venit, în lumea dinozaurilor!
Dezvoltarea empatiei: Cinci minute tu, cinci minute eu!
Rutine: „Microbii, zboară prin aer!” (deprinderea de a folosi batista)
Tranziţia: Gimnastica de înviorare

ACTIVITATE INTEGRATĂ: Bine aţi venit în lumea dinozaurilor!


(A.L.A.1+A.D.E.)
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
ŞTIINŢE: Dinozaurii(specii şi mod de viaţă)
CONSTRUCŢII: „Şantier arheologic: în căutarea dinozaurilor”
JOC CU ROL: „In expediţie: lumea dispărută a dinozaurilor”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DOMENIUL ŞTIINŢE:
VIZIONARE VIDEO: WALKING WITH DINOSAURS ( documentar BBC SCIENCE)

10
„ PE URMELE DINOZAURILOR”
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
MODELAJ: TEHNICI DE MODELAJ COMBINATE: „DINOZAURI „

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


JOC DE MIŞCARE : ”Vin dinozaurii!

MARŢI, 12.MARTIE.2013

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Împărtăşirea cu ceilalţi: Dino, dinozaur curajos
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare: „Îmi plac/nu îmi plac
dinozaurii pt. că...”
Rutine: „Cuvinte fermecate” (deprinderea de a folosi formule de politeţe)
Tranziţie: A venit şi o broscută:
-Hop sărind mereu,
-Dac-aveţi un loc la centre
M-am gândit să stau şi eu.”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: Prietenul nostru, Dino (A.L.A. 1+ A.D.E.)

11
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
BIBLIOTECA: „Citim” imagini despre dinozauri
ARTE: DESEN: Colorăm imagini cu dinozauri
JOC DE MASĂ: Puzzle (dinozauri)
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: POVESTEA EDUCATOREI
„Povestea lui Dino”
http://www.zapacita.ro/?p=542

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


ACTIVITATE OPŢIONALĂ: „În lumea minunată a cuvintelor”
SĂ „FACEM” O POVESTE DESPRE DINOZAURI
POVESTE CREATĂ DE COPII (după un şir de ilustraţii)

MIERCURI, 13.MARTIE.2013

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Împărtăşirea cu ceilalţi: Dino, Dino...
Managementul învăţării prin joc: „Continuă povestea...lui Dino”
Rutine: “Nu trage cu urechea la ce discută cei mari” (deprinderea de a nu
trage cu urechea la discuţiile adulţilor)
Tranziţie: Bat din palme: clip, clip, clip.
De lecţii sunt pregătit!

12
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
ŞTIINŢE: Curiozităţi din lumea dinozaurilor
JOC CU ROL: De-a dinozaurii
BIBLIOTECA: Povestim despre dinozauri

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


DOMENIUL ŞTIINŢE: ACTIVITATE CU MATERIAL INDIVIDUAL:
COMPUNEREA ŞI DESCOMPUNEREA NUMERELOR
( în intervalul 1-5)
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: DEPRINDERI RITMICE: ASOCIEREA
MIŞCĂRII CU RITMUL ŞI TEXTUL CÂNTECULUI
JOC MUZICAL: „Cântecul dinozaurilor”
http://www.youtube.com/watch?v=rsCQ1PIGcm0&feature=related

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


JOC DISTRACTIV: Dino şi tiranozaurul

JOI, 14.MARTIE.2013

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Împărtăşirea cu ceilalţi: Dinozauri, prieteni!
Luarea deciziilor: Vreau... îmi permiţi?
Rutine: “Bine aţi venit la noi” (deprinderea de a se ridica în picioare la
intrarea unei persoane în sala de grupă)
Tranziţii: Unu, doi, trei bobocei,
V-adunaţi, vă număraţi

13
Staţi cuminţi şi liniştiţi
Pentru lecţii pregătiţi.

ACTIVITATE INTEGRATĂ: Pe urmele dinozaurilor (A.L.A. 1+ A.D.E.)


ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
JOC DE MASĂ: Jocul umbrelor
CONSTRUCŢII: Cuibul dinozaurilor
ARTE: MODELAJ: Modelăm dinozauri
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: LECTURĂ DUPĂ IMAGINI
La Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
COLAJ DIN HÂRTIE (prin mototolire)
Dinozauri

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


EURITMIE : Dansul dinozaurilor pe „Cântecul dinozaurilor”

VINERI, 15.MARTIE.2013

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Împărtăşirea cu ceilalţi: Întrecerea dinozaurilor! (diferite criterii)
Medierea conflictelor: Fotograful (conflicte dictate de interese
comune)
Rutine: “Aşa eşti tu, aşa sunt eu”(deprinderea de a accepta diversitatea)
Tranziţie: Luăm o cărticică nouă
Şi-nvăţăm, desenăm,
În linişte lucrăm.

14
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
BIBLIOTECA: Ghici, ghicitoarea mea! (compuse de copii despre dinozauri)
JOC DE MASĂ: Jocul umbrelor (dinozauri)
CONSTRUCŢII: Cuiburi de dinozauri

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


DOMENIUL PSIHO – MOTRIC: DEPRINDERI MOTRICE: TRASEU
APLICATIV: Mers cu ocolire de obstacole, mers în echilibru pe
suprafaţă înaltă de 25 cm, alergare cu pornire şi oprire la semnal,
alergare cu genunghii ridicaţi, alergare cu ocolire de obstacole
Exerciţii educaţie fizică
Braţe scurte – braţe lungi
Barza-ntr-un picior
Gândăcelul răsturnat
Jocuri educaţie fizică
JOC: Dinozaurii sportivi la concurs
JOC RELAXARE: Telefonul fără fir

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


PERSPICACITATE: Labiritul dinozaurilor

15

S-ar putea să vă placă și