Sunteți pe pagina 1din 26

„EU SI CEILALTI”

Educatoare: Vultur Sorina -Ioana

1
ARGUMENT
,,Exist sunt sigur de asta ! Dar stiu atat de putine despre corpul meu si locul
meu in aceasta lume… Am atatea intrebari ! Sunt constient ca am primit in dar
viata si vreau sa aflu secretul longivitatii. Stiu ca ne nastem intr-o familie !’’
Sunt lucruri pe care le spun, cred orice copil !...
Pornind de la aceste premise si de la principiile de baza ale drepturilor
copilului, am dezvoltat proiectul ,,Copilul – o personalitate in devenire’’, in
cadrul caruia ne propunem sa transmitem copiilor intr-o maniera atractiva
informatii accesibile despre corpul uman, familie, mancare sanatoasa, sport si
importanta acestuia in cresterea armonioasa a noastra.

Proiectul s-a desfãşurat pe o perioadã de trei sãptãmâni astfel:

 sãptãmâna I am abordat subtema “Eu sunt unic”;


 sãptãmâna a-II-a - subtema “Acasa e cel mai bine”;
 sãptãmâna a-III-a - subtema “Vecini, colegi, prieteni”;

Aplicând în practicã noul curriculum pentru învãţãmântul preşcolar (3-6/7 ani) şi


ajutându-ne de experienţa şi interacţiunea directã a majoritãţii copiilor cu subiectul,
precum şi de interesul exprimat de unii dintre ei în legãturã cu aceastã temã am
dezvoltat acest proiect “EU SI CEILALTI”.
În cadrul fiecãrei subteme a sãptãmânii am avut în vedere, pe de o parte,
folosirea diferitelor tipuri de jocuri, pentru sporirea atractivitãţii domeniilor
experenţiale şi menţinerea intereselor copiilor, iar pe de altã parte, am urmãrit
atragerea şi implicarea pãrinţilor în echipa organizatoricã a proiectului prin
intermediul unei scrisori:

,,Dragi pãrinţi”

Pe o perioadã de trei sãptãmâni, copiii grupei vor derula


proiectul tematic « EU SI CEILALTI » cu subtemele : “ Eu sunt
unic”,”Acasa e cel mai bine”,”Vecini, colegi, prieteni”.
Pentru reuşita derulãrii acestuia, sunteţi rugaţi sã participaţi şi
sã ne sprijiniţi cu orice fel de material pe care îl aveţi la îndemânã
legat de subteme, cum ar fi:atlase, reviste, imagini, fotografii, jocuri,
toate ne sunt de ajutor în derularea proiectului nostru..


mulţumim !

2
Copiii şi
educatoarea grupei.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Domeniul Limbă şi Comunicare
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
 Să reacţioneze la mesaje simple transmise;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii,
activităţii personale şi (sau a relaţiilor cu ceilalţi)
 Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că
l-a înţeles, să reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate.

Domeniul Ştiinţă
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor
prematematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune
luate în considerare separat;
 Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (fiinţa umană
ca parte integrantă a mediului);

Domeniul Om şi Societate
 Să respecte reguli simple de securitate personală;
 Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte
(grădiniţa, grupul de joacă);
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive;
 Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă;
 Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

Domeniul Estetic şi Creativ


 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei;
 Să asocieze mişcările sugerate cu textul melodiei;

3
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului şi modelajului în redarea
unor teme plastice;

Domeniul Psihomotric
 Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă;
 Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale
fiecărei părţi
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă);
 Să-şi formeze correct deprinderile motrice de bază;

STRATEGII DIDACTICE

 Tipuri de strategii utilizate pe parcursul derulării proiectului: mixtă,


algoritmică, bazate pe joc, euristice, expozitive;
a. Metode şi procedee: observarea spontană şi dirijată, povestirea,
explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia;

 Modalităţi de evaluare utilizate pe parcursul proiectului:


*Realizarea unui centru tematic cu tema: „ Eu sunt unic”
*Produse ale activităţii copiilor;
*Observaţia curentă a educatoarei;
*Chestionarea orală
*Activitate demonstrativă cu participarea părinţilor
 Forme de organizare: Frontal; Pe grupe; Individual

4
CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:
BIBLIOTECĂ : ARTĂ : JOC DE ROL :

-cãrţi şi reviste cu - creioane colorate; -trusa de joc « Mica


imagini (ipostaze a -acuarele, tempera, Gospodinã » ;
copiilor în diferite diferite paste -şorţuleţe,baticuţe,
acţiuni); utilizate pentru veselã pentru copii,
-cãrţi de colorat, picturã ale copiilor şerveţele ;
dicţionare, seturi cu (sare, griş, fãinã de -pãpuşi,jucãrii(mobilierul
poveşti în imagini, porumb); pãpuşii) ;
litere mici, mari de -planşete, plastilinã; -tablouri ce pot fi
tipar -pahare, suport vizionate în jocul
decupate; pentru amestecul copiilor;
-siluiete a unor culorilor;
personaje din -caiete de desen;
poveşti;, coli de carton
-fişe de lucru, vederi, colorate;
plicuri; -pensule, alte
-coli de scris, etc. materiale utilizate
pentru picturile
copiilor;
-foarfece, aţã, hârtie
autocolantã, hârtie
creponatã ;
ŞIINŢE :
CONSTRUCŢII : -siluiete din carton a JOC DE MASĂ :
-cuburi de copiilor pentru -joc « Din jumãtate
construcţie din lenm, observarea formei întreg » ;
plastic; corpului uman;- -puzzle: « Fetiţa şi
-jocuri de construcţie album, atlas bãiatul”
plane; anatomic, planşe -pioneze
-materiale din naturã, seturi de imagini,
cutii din carton; serii de imagini de
-bucãţi de polistiren diferite mãrimi,
de diferite culori. lungimi, perechi de
imagini, colecţii de
eşantioane de
ţesãturi textile,

5
mulaje: corpul
omenesc«Femeişi
bãrbatul», reviste,

Resurse umane: - prescolarii grupei mari;


- asistenta medicală;
- părintii prescolarilor;
- educatoarele.

În cursul sãptãmânii copiii au adus la grãdiniţã un numãr mare de materiale,


generând deja primele întrebãri :

INVENTAR DE PROBLEME :

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ


-Numele şi prenumele ; AFLĂM ?
-Membrii famliliei,numele lor ; -De ce nu sunt toţi copiii la fel ?
-Locuinţa mea, adresa ; -De ce le cad copiilor dinţii ?
-Grãdiniţa, numele, adresa ; -Ce este operaţia ?
-Date despre corpul omenesc ; -Cum este sã te operezi?
-Copiii se împart în fete şi -Cum te-ai înbolnãvit ?
bãieţi ; -Care sunt actele de identitate ale
-Copiii au nevoie de hranã şi apã copilului şi adultului ;
pentru a rãmâne sãnãtoşi ; -Unele norme de comportatre în
-Copiii fac sport: aleargã, se familie ;
caţãrã se balanseazã, sar, -Cum se nasc copiii ?
danseazã. -De ce suntem uneori bolnavi ?
-De ce avem aceiaşi vârstã dar nu şi
înãlţime ?
-Ce prieteni pot avea copiii ?
-Cum trebuie sã ne îmbrãcãm ?
-Cum trebuie sã ne comportãm
pentru a nu fi certaţi de adulţi ?
-Cine conduce corpul ?

6
HARTA PROIECTULUI

Membrii familiei Responsabilitãţi în familie

ACASA E CEL MAI


BINE
Familia în diferite ipostaze
(în parc, în excursie, la bunici)

Norme de comportament :
-în grãdiniţã
-în familie,
-în societate.

VECINI, COLEGI,
PRIETENI

Imbrăcăminte:

Reguli de aur Haine mai groase,


încãlţãminte,etc.
Rase

Corpul uman:
- alcãtuire, EU SUNT UNIC
- clasificare,
- organe de simţ

Obiecte personale :
- toletă : pieptăn, oglindă, suport săpun, periuţă dinţi
- veselă : farfurie, lingură, furculiţă,cană, etc.

Norme de igienã

7
DESCRIEREA PROIECTULUI

Subiectul proiectului a fost ales în urma unei întâmplãri adevãrate


petrecute la grupa noastrã. Maria lipsea de mai bine de douã sãptãmâni, nu
aveam nici o informaţie despre ea. Într-o zi se aude o bãtaie în uşã, intraţi vã rog
le rãspund. În sala de grupã intrã Maria cu mama ei. Maria pãşeşte cu sfialã
parcã sã nu se loveascã. Mama ne povesteşte cã Alexandra a suferit o intervenţie
chirurgicalã, de aceea a lipsit şi acum umeazã recuperarea în liniştea familiei.
Copiii au început sã se îmbulzeascã în jurul ei mai, mai sã o dea jos, asaltând-o
cu întrebãrile: Ce este operaţia ?; Cum e sã te operezi ?; Ce ţe-au scos ?; Cum
te-ai îmbolmãvit ? Am fost nevoitã sã intervin pentru a putea s-o protejez pe
micuţa Maria de coatele şi îmbrânceala colegilor. Ne-am luat la revedere de la
colega noastrã, urându-i însãnatoşire grabnicã, a trebuit sã dau cât mai multe
explicaţii ca sã potolesc avalanşa de întrebãri ce curgea de la copii, fiind foarte
interesaţi despre acest subiect. Vãzând cât de interesaţi sunt de acest subiect le-
am propus sã studiem proiectul ˝EU SUNT UNIC˝. Deorece copiii au acceptat
bucuroşi, plecând de la întrebãrile puse de ei am întocmit împreunã Inventarul
de probleme, în care am notat toate cunoştintele copiilor despre acest subiect
şi ce doreau ei sã afle. Pe baza acestor întrebãri am întocmit Harta
proiectului, împãrţitã pe subteme pe durata celor patru sãptamâni, am ţinut sã
ne planificãm urmãtoarele subteme :˝Eu şi familia mea˝, ˝Înfãţişare,
îmbrãcãminte, încalţãminte,obiecte de toaletã˝, ˝Politeţea la ea acasã˝ şi ˝Ştim
cine suntem ?˝-evaluare, acoperind gama de probleme iscate la nivel de grupã la
momentul respectiv.
De asemenea, pentru a-i înştiinţa pe pãrinţi despre noul proiect, am afişat
la panoul pãrinţilor, o scrisoare, în care le-am cerut ajutorul în procurarea
diverselor materiale.
În fiecare zi am organizat conţinuturile într-un scenariu care sã permitã
realizarea obiectivelor din ziua respectivă, în manierã integrată, într-o formã
plãcutã, care sã-i ofere fiecãrui copil impresia cã el dicteazã ceea ce este de
fãcut.
Finalitãţile proiectului au fost: Expoziţii cu lucrãrile copiilor, Album-
˝Familia mea, Familia noastrã˝, puzzle: ˝Fetiţa şi bãiatul˝, ˝Chipuri vesele˝,
culminând cu brigada veselã „Copii model de azi vom fi˝, unde vom critica
acele trãsãturi necorespunzãtoare şi îndreptarea lor.
Activitãţile zilnice s-au derulat dupã un anumit scenariu, copiii fiind
motivaţi iar spaţiul, materialul şi timpul le-au permis sã se implice în
desfãşurarea activitãţilor preferate şi le-au oferit posibilitatea ca, prin joc, sã
gãseascã rãspunsuri la întrebãrile lor şi sã-şi formeze unele deprinderi de lucru,
aceasta fiind, de fapt, finalitatea fiecãrui proiect de activitate integratã.

8
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM
SUBTEMA:˝ Eu sunt unic˝.
Ziua Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP: ÎD- ˝Despre mine˝
L R:Chiar de-s mic, nu e nimic/pot sa te ajut un pic.
U T: joc distractiv : ˝Toc, toc ,toc la un loc˝.
N ALA I: B:˝Povestea celor cinci degetaae;
I A: ˝Chipul meu˝-desen ;
S:Completeaza ce-i lipseste corpului!
ADE:DS –Corpul meu(obs.); I+II
DPM –Mergem ca...(exersarea diferitelor forme de mers);
ALAII: Baba oarba(joc de miscare).I+II
M ADP: ÎD- Cine sunt eu, cine este colegul meu?
A R:Acesta este dulapiorul meu(recunoasterea unui obiect personal);
R T:Cand pe varf, cand pe calcai (forme de mers);
Ţ ALAI:JM:Hainute potrivite(sortare de imagini).
I S:Ce stiu despre corpul meu?
A:Periuta de dinti-modelaj;
ADE:DLC:-Cine sunt eu? I+II
DEC1:-Autoportret I+II
ALAII:Suntem mici, suntem mari-joc de miscari
M ADP: ÎD-Cine te-a strigat pe nume?
I R:Dulapiorul fermecat, astazi nu e suparat!
E T:Cate unul pe carare-joc cu text si cant
R ALAI: JR :La biroul se stare civila;
C A: Mainile mele˝- amprente;
U B:„Degetele-de N.Nasta –memorizare;
R ADE:DS2:-Asezam dupa inaltime! I+II
I DOS2:-Randul de copii I+II
OP:-Introducere in bunele maniere I+II
ALAII:Prinde-ma daca poti!-joc de miscare
ADP: ÎD- Spune-i pe nume!-joc exercitiu;
R:Mainile curate, aduc sanatate (depr. de a se spala pe maini);
T:Mergem toti in pas vioi:
J ALA I: Ş: Simtirile ˝- joc pentru stimilarea comunicãrii orale ;
O JR:De- amama si copilul;
I A:Hainute colorate –pictura;
ADE: DS:Te rog sa-mi dai...-joc logic; II
DEC:Cantece pentru copii-auditie; I+II
ALAI: Coloram fetita si baiatul I
ALAII:Ghici cine lipseste!-joc de atentie.
V ADP: ÎD- Sunt cuminte, iubitor, de parinti ascultator!-prezentare
I R: Fac curat precum va zic/Cu placere multumit!
N T:Repede am alergat/La masa ne-am asezat!;
E ALAI: C:Aparatele de joc din curte
R S:Am si eu drepturi, chiar daca sunt doar un copil;

9
I ADE: DOS1:-Ce poti sa-mi spui despre time? II
ALA:-Coloram bulinele de pe rochita I
DLC:-Cine, ce face? II
ALAII:Cine nu mai poate, sa se de-a deoparte!-joc de miscare.
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM
SUBTEMA Acasa e cel mai bine”
Ziua Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP: ÎD- Membrii familiei mele;
L R:Sunt copil politicos –depr. de a acorda prioritate;
U T:Taranul e pe camp-joc cu text si cant;
N ALAI: B-Eu si familia mea- albume despre familie;
I A: ˝Album de familie ,,;
C:Casa in care locuiesc;
ADE:DS1:-Locuinta mea I+II
DOS1:-Locuinta mea I+II
ALAII:Cu parintii la plimbare-mers in pereche.
ADP: ÎD- Portretul mamei/tatalui;
R:Invat de mic sa respect oamenii(depr. de a fi respectos fata de
ceilalti);
M T:Statuile-joc ptr. dezv. autocontrolului;
A ALAI: C:Casa
R J.R.:De-a fratii si surorile;
Ţ S:Roluri si responsabilitati in familie;
I ADE: DS2:-In casuta ,cate doi I+II
DPM:-Acasa mergem noi, in rand cate doi I+II
ALAII:Soro, draga –joc distradtiv
M ADP: ÎD- Familia mea;
I R:Sunt cuminte-n orice loc/Si la masa si la joc-depr. de a se comp.
E civilizat;
R T:Recunoaste personajul!-joc de mimica;
C ALAI: A: ˝Casuta de vis˝ pictură-te;
U C : ˝Masa si scaunul;
R J.M.:Aseaza mobilierul-joc cu jetoane;
I ADE:DLC:-Acasa-mem. I+II
DEC1:-Membrii familiei mele –desen I+II
OP:Despre politete I+II
ALAII:Plimbam fratiorii mai mici-deplasare in perechi.
ADP: ÎD-Daca as fi mama/tata/bunica/bunicul?-joc imaginativ;
R:Stiu sa ofer ajutor-depr. de a oferi ajutor;
J T:Closca cu pui-joc de miscare;
O ALAI: C:Casa bunicilor;
I B:Scriem litera A-ex. grafic;
A:Ochelarii bunicului-indoire;
ADE:DS:Biscuiti de la bunica-ex. cu mat. Ind. –dreptunghiul; II
DEC:Familia mea-inv. cantec; I+II
ALA: Casa mea –modelaj I ALAII:Sotronul.
ADP: ÎD- O familie unita;
V R:Stiu s-ascult!-depr. de a asculta cu atentie;T:Fusul-faramituri
I ALAI:A:Margele pentru bunica-modelaj;
N C:Curtea din fata locuintei;
E J.M. Nepotica vrea s-ajunga la bunica;

10
R ADE: DLC:-Jocul silabelor II
I ALA: -Margele pentru bunica I
DOS2:-Familia mea –lipire II
ALAII:Ajut-o pe bunica sa sara santul-joc de miscare.

TEMA: CINE SUNT/SUNTEM


SUBTEMA: Vecini, colegi, prieteni!
Ziua Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP: ÎD-Prietenii mei din gradinita;
R:Imi place sa ma joc cu tine-depr. de a manifesta empatie pentru
cei din jur;
T:Acum suntem mititei/Dar vom creste maine zmei-mers pe
L recitativ ritmic;
U ALAI: A:Prietenul meu-portret;
N B: Scriem litera V-ex. grafic;
I J.M. Ajuta-ti prietenul sa ajunga acasa!;
ADE: Activitate integratã (DS,DEC) „Frumoasa-i strada noastra!-
cantec si lect. dupa imag.;
ALAII:Unde-s doi, puterea creste!-transport de obiecte.
ADP: ÎD- Trenul prieteniei-auditie
R:O data tu, o data eu!-depr, de a-si astepta randul;
M T:Sus-jos-joc distractiv;
A ALAI: B:Povesteste despre prietenul, colegul, vecinul tau!
R ADE: DLC:Doi prieteni de E. Farago-mem.
Ţ DS:Cine e vecinul meu?-joc logic
I ALAII:Fiecare la casuta lui-joc de miscare.
M ADP: ÎD- Cum ma impac cu prietenul meu?
I R:Prietenul la nevoie se cunoaste!-depr. de a oferi ajutor;
E T:Cutia cu bomboane-joc distractiv;
R ALAI: C:Copacul prieteniei;
C B:Proverbe si zicatori despre prietenie;
U A:Un dar pentru prietenul meu-felicitare;
R ADE:DLC:”O intamplare cu vecinii”-pov. cu inceput dat
I DOS:”Cum ne alegem prietenii?”-conv.
ALAII:Coroana-joc cu text si cant.
ADP: ÎD-Aceasta este lumea mea!
R:Vreau sa fiu de ajutor!-depr. de intrajutorare;
T:Azi pitici, maine voinici!-mersul piticului si al uriasului;
ALAI:A:Strada prietenilor-desen;
S:Cand se intampla, prietene?;
J C:Oraselul prieteniei;
O ADE: Activitate integratã (DEC,DOS): ”Strada noastra”
I -decupare si pictura;
ALAII:Hai noroc, noroc!-joc de miscare;
ADP;ID;Salut vecine!-realizarea unui top al formelor de salut;
V R:Multumesc prietene-depr.de a multumi;
I T:Joaca-te cu mine, draga vecine!;
N ALAI:A:O jucarie pentru prietenul meu-modelaj;
E C:Bancuta prieteniei;
R J.M.:Asa da, asa nu!-sortare jetoane;
I ADE:DS:Constructorii-trusa Logii;

11
DPM:Cu colegii, la plimbare, cand la pas, cand la alergare!-
mesr alternat cu alergare in coloana cate doi;
ALAII:Prietene te-am recunoscut!-joc senzorial.

FINALITĂŢI ALE PROIECTULUI :


 Expoziţii cu lucrãri ale copiilor;
 Album-˝Familia mea-Familia noastrã˝;
 Puzzle: “Fetiţa şi bãiatul”;
 Chipuri vesele;
 Brigadã veselã “Copii model de azi vom fi”

12
PROIECT INTEGRAT PE O ZI

TEMA: “CINE SUNT/ SUNTEM?” - PROIECT TEMATIC: “EU SI CEILALTI”


SUBTEMA: EU SUNT UNIC
TEMA ZILEI: “ASEAZA-MA DUPA-NALTIME”
SCOPUL ZILEI: Formarea capacităţii de a intra în relaţie cu cei din jur respectând normele
de comportare civilizată.

SCENARIUL ZILEI
Copiii au sesizat când Bogdan a aşezat garofiţa în dreptul zilei de 27 la Calendarul
Naturii, spunând că peste o zi va fi ziua lui. După ce au aflat această veste, împreună cu
copiii ne-am gândit să-l sărbătorim. Activitatea zilei începe cu pregătirile din timp pentru
sărbătorirea zilei lui Bogdan.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:

Le-am adresat copiilor următoarele întrebări:


 Când invităm pe cineva la ziua noastră ce trebuie să facem ?
 Care este desertul preferat de invitaţi ?
 Cum trebuie să aşezăm masa pentru invitaţi?
După ce au răspuns la întrebări, copiii şi-au ales activităţile pe centrele deschise, care
vor fi descrise în continuare:
a) La Artă, copiii vor desena invitaţii pentru prieteni. Pentru aceasta ei vor primi
hârtie albă şi carioci. Toate invitaţiile sunt expuse pe un panou pentru a fi
vizualizate şi apoi puse în plicuri pentru a fi date în ziua respectivă;
b) La Construcţii, copiii vor sorta figurile geometrice din deşeuri (polistiren colorat
de diferite grosimi) construind torturi de diferite forme şi culori. Au denumit
construcţia realizată, analizând numărul de piese folosite, culorile, formele,
mărimile, grosimile;
c) La Joc de rol, cu tema: “De-a aniversarea” copii au interpretat roluri la alegere: de
sărbătorit şi de invitaţi. Sărbătoritul, care este gazda, va aşeza masa festivă: întinde
faţa de masă, aşază farfurioare, cuţite, furculiţe, linguriţe, pahare, şerveţele, ajutat
de d-na educatoare. Invitaţii vor sosi cu flori şi cadouri. Se adresează formule
specifice pentru aniversări.
După desfăşurarea activităţilor de la centrele de interes, se analizează produsele
obţinute, copiii înţelegâd eficienţa muncii lor pe centre.

În scenariu zilei urmează ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


- Rutină:Singurel mă spăl pe mâini – deprinderi de a se spăla pe mâini;
Micul dejun - deprinderi de a mânca frumos ;
- Tranziţia: “Trenul” – joc cu text şi cânt

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE – Activitate integrată (DS, DOS):


Ne pregătim de ziua lui…(“Cum este şi cum nu este această piesă”-joc logic;
“Farfuriuţe, prosopele, şerveţele”- colaj)
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE: Plimbăm cartea pe cap - joc distractiv şi jocul cu text
şi cânt Zece Degeţele.

13
După terminarea activităţilor se realizează finalitatea zilei prin organizarea unei
expoziţii pe diferite suporturi şi locuri din clasă.

PROIECT DE ACTIVITATE

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE: activitate integrată


TEMA: “Ne pregătim de ziua lui…” (“Cum este şi cum nu este această
piesă”-joc logic; “Farfuriuţe, prosopele, şerveţele”- colaj)
TIPUL: consolidare, verificare
FORMA DE REALIZARE: joc logic, colaj
SCOPUL: Consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la formă, mărime, culoare,
grosime şi a deprinderii de a decupa, decora şi lipi elementele într-un ansamblu.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
OC1- Să recunoască piesele geometrice;
0C2 - Să descrie piesele geometrice cu ajutorul atributelor şi a negaţiilor;
OC3 - Să verbalizeze acţiunile folosind limbajul logico-matematic;
OC4- Să decupeze după conturul dat;
OC5 - Să decoreze prosopelul şi farfuriuţa cu forme geometrice;
OC6 - Să lipescă cât mai estetic elementele date;
b) Afective:
OA1- Să se implice afectiv în activitate ;
c) Motrice:
OM1- Să mânuiască materialele primite.

SARCINA DIDACTICĂ: alcătuirea unei mulţimi pe baza unui criteriu dat de copii,
denumirea corectă a atributelor pieselor cu ajutorul negaţiei.

REGULILE JOCULUI:
- copilul indicat formează mulţimi pe baza criteriului ales;
- alege piesa preferată spunând atributele, iar alt copil precizează ce însuşiri nu are
piesa în comparaţie cu cealaltă piesă.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, întrecerea, recompensa

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, descrierea,
problematizarea, turul galeriei;
b) Materiale şi mijloace didactice:
 Mijloace didactice: trusa Logii II, modelul educatoaarei;
 Materiale didactice: hârtie colorată, foarfece, lipici, farfurii de unică folosinţă,
carioci;
c) Forma de organizare: frontal, individual şi în grup

RESURSE UMANE ŞI BIBLIOGRAFICE:


 Umane: clovn (elev), educatoarea şi copiii de la grupă;
 Bibliografice:
- Dima, Silvia; Pâclea, Daniela (1998) Jocuri logico-matematice, Editată de
Revista Învăţământului Preşcolar , Bucureşti

14
- *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti
- Ezechil, Liliana; Păişi-Lăzărescu, Mihaela (2002) Laborator preşcolar-
ghid metodic, Editura V&Integral, Bucureşti

15
Nr.crt Evenimentul Ob Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare
didactic Metode Materia
l
1 Organizarea - Aşezarea materialului didactic pentru
activităţii activitate şi măsuţele în trei grupuri;
- Copiii sunt invitaţi să se aşeze pe covor
2 Captarea Se realizează printr-o surpriză: apariţia Observarea
atenţiei clovnului cu un pachet în mână ce pare a fi de comporta-
la cofetărie mentului
copiilor
3 Anunţarea - Se anunţă tema “Ne pregătim de ziua
temei lui…”. clownul prezintă surpriza (tava Costum
şi a obiectivelor cu prăjituri). clovn
- Clovnul a aflat că voi vă pregătiţi să Conversaţia
sărbătoriţi ziua de naştere a unui coleg
şi a adus nişte prăjituri.
- Ce forme au prăjiturile(piesele)? Recunosc
- Astăzi veţi recunoaşte şi descrie formele
prăjitura (piesa) după: formă, mărime, Tava cu pieselor
culoare, grosime; piese geometrice
- El are multe cunoştinţe despre aceste geometri-
piese, şi vrea să afle dacă şi voi aveţi. ce

16
4 Dirijarea Explicarea şi demonstrarea jocului Demonstraţia
învăţării OC1 Se explică modul de desfăşurare a jocului şi
regulile acestuia: copilul ia o “prăjitură” şi o
va descrie cu ajutorul conjuncţiei şi a
negaţiei.
Executarea jocului de probă
OC2 - copilul indicat alege piesa indicată şi Explicaţia
spune ce ştie despre ea; Trusa
- alt copil spune ce însuşiri nu are piesa Exerciţiul Logii II
în comparaţie cu cea descrisă anterior;
- se aplaudă fiecare răspuns corect; Aprecieri
Desfăşurarea jocului: pozitive
Varianta I: aspra
Se desfăşoară frontal fiind solicitaţi să acţiunilor
grupeze piesele după criteriul ales de ei. Sunt şi
antrenaţi mai mulţi copiii, insistând pe răspunsuri-
exprimarea într-un limbaj matematic adecvat. lor
Varianta II: copiilor
Se formează două echipe cu ajutorul
OC3 clovnului. Un copil de la o echipă descrie
piesa, iar alt copil de la cealaltă echipă va Aprecieri
spune cum nu este aceeaşi piesă. individual
În acest fel vor fi descrise mai multe piese e şi de
geometrice. răspunsurile corecte şi complete grup
vor fi apreciate de colegi prin aplauze. Problematizarea

5 Tranziţie: Clovnul este mulţumit de răspunsurile date şi Exerciţiul


doreşte să execute mişcările sugerate de jocul
cu text şi cânt “Trenul”
6 Asigurarea Se realizează prin activitate practică . Clovnul
retenţiei şi a pierdut pe drum revine în clasă cu alte
transferului surprize - cutii de diferite forme şi culori în Cutii cu
17
care se află materialele ce vor fi utilizate în surprize
activitate, precum şi modelul educatoarei cu
etapele de lucru. Demonstraţia
Se descoperă pe rând surprizele aduse, copiii
recunoscând:
etapele de lucru la grupa I: Explicaţia Panouri Observarea
1. se taie după contur; cu sistematică
0C4 2. se lipesc buline pe şerveţel; etapele
de lucru
etapele de lucru la grupa II:
0C5 1. se taie franjuri la prosop;
2. se lipesc figuri goemetrice creind diferite
modele;
etapele de lucru la grupa III: Foarfece
OC6 1. se decupează figurile geometrice după , lipici,
conturul dat ; Hârtie
2. se lipesc figuri geometrice pe farfurii colorată
realizând diferite modele.
Copiii se grupează în funcţie de Farfurii
medalioanul pe care l-au ales de la clovn şi de unică
OM1 ocupă locul la masă unde se află aceeaşi Exerciţiul folosinţă
formă geometrică identic cu medalionul ales.
Se execută mişcări de încălzire a mâinii pe
cântecul “Ne jucăm, ne jucăm”
Se execută lucrările de către copiii pe fond
muzical.
Se dau indicaţii frontale şi individuale.
7 Evaluarea OA1 Aprecierea lucrărilor se va face prin metoda Turul galeriei Panouri Aprecieri
performanţei Turul galeriei.Criteriile în aprecierea individuale
lucrărilor:
- Acurateţea;
- Creativitatea;
8 Încheierea Se fixează tema şi retrospectiva întregii Conversaţia Aprecieri
activităţii activităţii pe domenii experenţiale. frontale
Copiii sunt recompensaţi cu prăjituri de către
clovn.

18
Saptamana -1-
Tema anuala de studiu: CINE SUNT/ SUNTEM?
Proiect: Eu si ceilalti
Tema saptamanii: EU SUNT UNIC
Data/ Obiective operationale vizate ALA ADP Tema, domeniiexperientiale si
ziua tipuri de activitati implicate
LUNI DLC Biblioteca Rutine
Nivel I Primirea copiilor
-sa enumere partile component ale (depr. specific) “Corpul uman”
corpului; -Pov. Celor cinci DS1 –cun. med.
-saverbalizeze tot ce stiu despre acestea; degete-lect. educ. Intalnirea de niv. I+niv.II
-sa faca diferenta intre un baiat si o fetita; -O fetita cuminte- dimineata
Nivel II pov. creata; -“Despre mine…” “Mergi ca…”
- sa verbalizeze tot ce stiu despre corpul -Simturile – -“Cine sunt eu,cine DPM
uman; poezie. este colegul meu?” niv.I+niv.II
-sa dialogize cu colegii de grupa despre -“Cine te-a strigat pe
acestea; Joc de rol nume?”
-sa recunoasca actiunile desfasurate de -“Spune-I pe nume”
fiecare copil in parte. -“La biroul de -“Sunt cuminte
MARTI stare civila”; iubitor, de parinti “Cum sunt eu?”
DS -“De-a mama si ascultator” DLC
Nivel I copilul”. niv.I + niv. II
-sa enumere partile component ale
corpului; Constructii “Autoportret”
-sa cunoasca rolul fiecareia in viata DEC
omului; -“Aparatele de joc niv.I + niv. II
-sa aseze jucariile dupa marime; din curte”;
-sa aseze fiecare jucarie la casuta ei. -“Casuta mea”.
NivelII
- sa enumere partile component ale Stiinta
corpului;
-sa cunoasca rolul fiecareia in viata -“Ce stiu despre
MIERCURI omului; corpul meu?”
-sa ordoneze in sir crescator si -“Ce-I lipseste “Asezam dupa inaltime”
descrescator obiectele primite; chipului? DS
-sa gaseasca casuta fiecarui obiect. Activitati optionale: niv.I + niv. II
DOS Arta “Introducere in
19
Nivel I bunele maniere” “Randul de copii”
-sa precizeze materialele de lucru cu -“Chipul meu”- DOS
ajutorul educatoarei; desen niv.I + niv. II
-sa realizeze capul,ochii di nasul copilului -“Periut de dinti”-
prin exersarea deprinderilor de lipire , modelaj
avand ca reper modelul educatoarei;
Nivel II
-sa verbalizeze actiunile, utilizand un Jocuri si activitati
limbaj adecvat; recreative:
-sa realizeze copii, utilizand tehnicile de -“Baba-oarba”
lucru cunoscute( decupare, lipire) avand -“Suntem “Te rog sa-mi dai…”
JOI ca reper modelul educatoarei; mici,suntem mari” DS
-sa identifice consecintele unui comporta- -“Prinde-ma daca niv.II
ment pozitiv. poti” “Coloram fetita si baiatul”
ALA
DEC niv.I
Nivel I “Cantece pentru copii”
-sa realizeze tema plastica, utilizant DEC
culorile potrivite; niv.I + niv. II
- sa audieze cu atentie cantece pentru
copii. “Ce poti sa-mi spui despre
Nivel II tine?”
-sa redea plastic tema,utilizand culorile DOS
VINERI potrivite si tehnicile de lucru invatate; niv. II
-sa analizeze lucrarile colegilor, utilizand “Coloram bulinele”
un limbaj specific. ALA
niv.I
DPM “Cine, ce face?”
Nivel I DLC
-sa raspunda motric la o comanda data; niv. II
-sa execute corect diferite forme de mers
indicate de educatoare.
Nivel II
-sa sa raspunda motric la o comanda data;
-sa execute corect diferite forme de mers
indicate de educatoare.

20
Saptamana -2-
Tema anuala de studiu: CINE SUNT/ SUNTEM?
Proiect: Eu si ceilalti
Tema saptamanii: ACASA E CEL MAI BINE
Data/ Obiective operationale vizate ALA ADP Tema, domeniiexperientiale si
ziua tipuri de activitati implicate
LUNI DLC Biblioteca Rutine
Nivel I Primirea copiilor
-sa retina primele doua strofe din poezia (depr. specific) “Locuinta”
Acasa; -Eu si familia mea; DS1 –cun. med.
-sa utilizeze minim doua cuvinte nou -citire de imag. Intalnirea de niv. I+niv.II
invatate in diferite context (cuib, uniti); -Scriem litera A. dimineata
Nivel II -“Membrii “Locuinta mea”
- sa interpreteze poezia “Acasa” cu Joc de rol familiei mele” DOS
respectarea intonatiei, a ritmului in -“Portretul niv.I+niv.II
concordant cu mesajul transmis; -“De-a fratii si mamei”
-sa exprime in cuvinte proprii sensul surorile”; -“Familia mea”
cuvintelor din poezie( cuib, uniti, fericiti; -“De-a familia”. -“Daca as fi
-sa formeze propozitii cu 1-2 cuvinte; mama, tata,
-sa desparta cuvintele in silabe. Constructii bunica, bunicul?” “In casuta cate doi”
DS -“O familie unita” DS
Nivel I -“Casa in care niv.I + niv. II
-sa recunoasca 1-2 obiecte din casa cu locuiesc”;
ajutorul educatoarei; -“Masa si scaunul”. “Acasa mergem noi, in rand
MARTI -sa cunoasca rolul obiectelor din casa; cate doi”
-sa faca comparative intre o casa si un Stiinta DPM
bloc; niv.I + niv. II
-sa aseze jucariile in perechi; -“Roluri si
-sa aseze fiecare jucarie la casuta ei. responsabilitati in
Nivel II familie”
- sa descrie in cateva cuvinte o casa;
-sa cunoasca rolul casei in viata omului; Arta
-sa aseze elementele in perechi;
-sa formeze grupe de obiecte prin -“Casa din vis”-
punerea in corespondenta. pictura “Acasa”
DOS -“Margele pentru Activitati DLC
Nivel I bunica”-modelaj optionale: niv.I + niv. II
21
-sa dialogize cu colegii de grupa despre “Despre politete”
locuinta sa; “Membrii familiei mele”
-sa retina satul in care locuieste. Jocuri si activitati DEC
Nivel II recreative: niv.I + niv. II
MIERCURI -sa verbalizeze actiunile, utilizand un -“Satul meu”-
limbaj adecvat; plimbare
-sa realizeze copii, utilizand tehnicile de -“Sora, draga..”
lucru cunoscute( decupare, lipire) avand -“Alearga la mama
ca reper modelul educatoarei; -“Caut-o pe mama”
-sa identifice consecintele unui -”Ajut-o pe bunica s-
comportament pozitiv; a sara santul”.
-sa retina satul, comuna, numarul in care “Biscuiti de la bunica”
locuieste. DS
DEC niv.II
Nivel I “Casa mea”
JOI -sa realizeze tema plastica, utilizant ALA
culorile potrivite; niv.I
-sa cante in grup cantecul “Familia mea” “Familia mea”
Nivel II DEC
-sa redea plastic tema,utilizand culorile niv.I + niv. II
potrivite si tehnicile de lucru invatate;
-sa analizeze lucrarile colegilor, utilizand “Jocul silabelor”
un limbaj specific. DLC
-sa cante in grup si individual cantecul niv. II
“Familia mea” “Margele pentru bunica”
DPM ALA
Nivel I niv.I
VINERI -sa raspunda motric la o comanda data; “Familia mea”
-sa execute corect mersul in coloana cate DOS
doi indicate de educatoare. niv. II
Nivel II
-sa sa raspunda motric la o comanda data;
- sa execute corect mersul in coloana
cate doi .

22
Saptamana -3-
Tema anuala de studiu: CINE SUNT/ SUNTEM?
Proiect: Eu si ceilalti
Tema saptamanii: VECINI, PRIETENI, COLEGI
Data/ Obiective operationale vizate ALA ADP Tema, domeniiexperientiale si
ziua tipuri de activitati implicate
LUNI DLC Biblioteca Rutine
Nivel I -“Povesteste despre Primirea copiilor
-sa retina asculte cu atentie povestea prietenul, vecinul, (depr. specific) “Strada”
expusa de educatoare; colegul tau; DS1 –cun. med.
-sa retina secvente din povestea “Doi -Scriem litera V. Intalnirea de niv. I+niv.II
prieteni dimineata
Nivel II Joc de rol -“Prietenul meu “Frumoasa-I strada noastra”
- sa retina asculte cu atentie povestea -“Pe strada”; din gradinita” DEC
expusa de educatoare; -“In vizita la prietenul -“Trenul niv.I+niv.II
-sa urmareasca seccsiunea episoadelor meu”. prieteniei”
din povestea “Doi prieteni”. -“Cum ma impact
-sa creeze o poveste despre prietenii lui; Constructii cu prietenul
DS -“Castelul prietenilor”; meu?”
Nivel I -“Copacul prieteniei”; -“Aceasta este “Doi prieteni”
-sa observe cu atentie elementele din -“Casa vecinului” lumea mea” DLC
imaginile prezentate; -“Salut, vecine!” niv.I + niv. II
-sa cunoasca rolul strazii; Stiinta
-sa formeze perechi intre doua multimi: -“Ce inseamna o “ Gaseste vecinii”
MARTI -sa aseze jucariile in perechi; comunitate?” DS
Nivel II niv.I + niv. II
- sa observe cu atentie elementele din Arta
imaginile prezentate; -“Prietenul meu”-desen
-sa cunoasca rolul strazii; -“Tablou pentru
-sa gaseasca vecinii nr.2 si 4; prietenul mei”-pictura
-sa lucreze in grup si individual. -“O jucarie pentru
-sa realizeze grupe de diferite prietenul meu”.
forme(cerc, patrat, triunghi)
DOS “Cu vecinii de la casa, eu am
Nivel I Jocuri si activitati sa ma plimb pe strada”
- sa precizeze materialele de lucru cu recreative: DLC
ajutorul educatoarei; -“Unde-s doi puterea Activitati niv. II
23
-sa realizeze srtada prin exersarea creste”-transport de optionale:
deprinderilor de lipire , avand ca reper obiecte; “Salutul” “Prietenul meu”
modelul educatoarei; -“Fiecare la casuta lui” ALA
Nivel II -“Ajuta-I prietenul” niv. I
MIERCURI -sa verbalizeze actiunile, utilizand un -“Unde s-a ascuns “Cum ne alegem prietenul?”
limbaj adecvat; prietenul?” DOS
sa isi aleaga un prieten – coleg:; -”Prietene te-am niv. II
-sa verbalizeze modul in care si-a ales recunoscut”.
prietenul-colegul;
-sa realizeze copii, utilizand tehnicile de
lucru cunoscute( decupare, lipire) avand
ca reper modelul educatoarei;
-sa identifice consecintele unui
comporta-ment pozitiv;
“Strada noastra”
JOI DEC ALA + DOS +
Nivel I DEC
- sa cante in grup cantecul “Frumoasa-I niv.I niv.I + niv. II niv.I +
strada noastra” niv. II
-sa realizeze tema plastica, utilizant
culorile potrivite;
Nivel II
- sa cante in grup si individual cantecul “Trusa logii folosim, santier
“Frumoasa-I strada noastra” construim”
-sa redea plastic tema,utilizand culorile DS
potrivite si tehnicile de lucru invatate; niv. II
-sa analizeze lucrarile colegilor, “Jucaria preferata”
VINERI utilizand un limbaj specific. ALA
DPM niv.I
Nivel I “Cu colegii la plimbare”
-sa raspunda motric la o comanda data; DPM
-sa execute corect mersul in coloana niv.I + niv. II
cate doi cu pornire si oprire la semnal
indicate de educatoare.
Nivel II
-sa sa raspunda motric la o comanda
data;
24
- sa execute corect mersul in coloana
cate doi
cu pornire si oprire la semnal, spre
diferite directii indicate de educatoare.

25
26

S-ar putea să vă placă și