Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU - Drepturile copilului

 Alegeți și completați cu acele drepturi ale copilului care au fost încălcate.


 dreptul la asociere  dreptul de a fi protejat împotriva violenţei şi

Situaţie Drepturi ale copilului încălcate


 Un elev nu primeşte îngrijire medicală la 
nevoie.
 Unui copil nu i se permite să se joace 
afară.
 Copiilor de altă religie nu li se permite să 
înveţe la şcoala ta.
 Unor şcolari li se interzice să scrie 
articole într-o revistă.
 Un copil nu este lăsat de părinţii săi să 
meargă la şcoală.
 Un elev din clasa a IV-a este bătut de 
părinţi dacă nu munceşte cât i se
pretinde.
 Unor copii din clasa ta li se interzice să se 
joace împreună.
 Un copil este pus la munci grele de 
către părinţii săi.
 Într-un parc, un copil a fost abandonat de 
mama sa.
 Un copil nu este lăsat să citească cărţi. 

 dreptul la învăţătură abuzurilor


 dreptul la recreere  dreptul la informare culturală, la lectură
 dreptul la sănătate  dreptul la protecție împotriva muncii forțate a
 dreptul de a-ţi exprima opinia copilului
 dreptul de a-şi practica religia
 dreptul de a avea o familie

 Completează cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmaţii:

Toţi copiii au dreptul la viaţă.


Copiii nu trebuie să spună liber ce gândesc.
Şi tu ai dreptul la serviciile de sănătate, medicale gratuite.
UNICEF apără drepturile copiilor din întreaga lume.
Familia este cea dintâi care apără drepturile copiilor.