Sunteți pe pagina 1din 58

LISTA CARTILOR-BIBLIOTECA CMBRAE

Rev. 05/25.02.2019
Nr. de Nr.
ANUL VALOARE
inregistrare al TITLUL AUTOR EDITURA exem ISBN P.U.
APARITIEI TOTALA
cartii plare
Legislatie editia a-III-a Contracte de Prof.univ
1 Lumina Lex 2005 973-588-907-2 25 25
munca .dr.Alexandru Ticlea 1
Prof.univ.
2 Legea pensiilor Lumina Lex 2005 1 973-588-952-8 27 27
dr.Alexandru Ticlea
Prof.univ
3 Contractul individual de munca Lumina Lex 2003 973-588-709-6 33 33
.dr.Alexandru Ticlea 1
Normele metodologice privind
Prof.univ.
4 organizarea si conducerea contabilitatii Lumina Lex 2006 973-588-999-4 70 70
dr.Alexandru Ticlea
institutiilor publice 1
5 Codul Muncii Lumina Lex 2006 973-758-007-9 60 60
1

Indrumar Iegislativ vol I= XII-A B 1-


6 Lumina Lex 2006 40 960
15 ianuarie-31 decembrie
24

21 MEDIA o educatie de calitate Adriana Ancu Marlink 2006 973-8411-49-1 1 1


1
Orientarea sexuala ghid pentru SC Maiko Imex
22 Asociatia ACCEPT 2005 973-7620-01-1 1 3
profesori SRL Bucuresti 3

25 Educatia parintilor Adriana Ancu Unicef 2005 973-8411-50-5 1 1


1
YOUNG Actiuni integrate pentru
Mihai Jigău;Irina
26 combaterea absenteismului scolar si Proiect YOUNG 2005 973-7714-21-0 1 5
Cosma
muncii copiilor 5

Ghid juridic privind protectia copiilor Mioara Bogdan;


31 Salvaţi-copii 2006 973-87430-9-5 1 1
si a familiei Viorel Nicolaescu
1
Copilul hiperactiv. Hiperactivitatea si
34 Colette Sauve House of Guides 2006 973-7975-54-5 1 1
deficitul de atentie
1

35 Necazurile micului scolar Marie-Claude Beliveau House of Guides 2005 973-7975-40-5 1 1


1

36 Increderea in sine a adolescentului Germain Duclos House of Guides 2006 973-7975-59-6 1 1


1
Folosirea tehnologiilor, informatiei si Mihaela Chiru;
37 Afir 2005 973-7714-23-7 1 1
comunicarii in consiliere Mihai Jigau
1
Consilierea carierei un model deschis
38 Mihai Jigau Afir 2005 973-7714-25-3 1 6
si flexibil 6
Ghid pentru cadre didactice – Limba si Magda Baliga;Ciprian
39 Unicef 2006 973-8411-64-5 1 1
comunicare Fartuşin 1
Ghid pentru cadre didactice – Gen in Magda Baliga;
40 Unicef 2006 973-8411-60-2 1 1
educatie Ciprian Fartuşin 1
Ghid pentru cadrele didactice din Magda Baliga;
41 Unicef 2006 973-8411-67-X 1 1
invatamantul primar Ciprian Fartuşin 1
Ghid pentru cadre didactice – Educatie Magda Baliga;
42 Unicef 2006 973-8411-63-7 1 1
fizica si sport Ciprian Fartuşin 1
Magda Baliga;
43 Ghid pentru cadre didactice Unicef 2006 973-8411-61-0 1 1
Ciprian Fartuşin 1
Ghid pentru cadre didactice – Magda Baliga;Ciprian
44 Unicef 2006 973-8411-62-9 1 1
Consiliere si orientare Fartuşin 1
Ghid pentru cadre didactice –
Magda Baliga;
45 Matematica si stiintele naturii . Unicef 2006 973-8411-65-3 1 1
Ciprian Fartuşin
Tehnologii 1

Program pilot de interventie prin Magda Baliga;


46 Unicef 2006 973-7871-56-1 1 1
sistemul zone prioritate de educatie Ciprian Fartuşin
1
Perspective asupra dimensiunii de gen Magda Baliga;
47 Marlink 2006 973-8411-30-0 1 1
in educatie Ciprian Fartuşin 1
Florentina Anghel;
48 Violenta in scoala Unicef 2006 973-7871-47-2 1 1
Magdalena Balicu 1

Codul fiscal legea nr 343 /2006


Prof.univ.
52 pentru modificarea si completarea Lumina Lex 2006 973-758-033-8 18 18
dr.Ioan Turcu
legii nr 571/ 2003 privind codul fiscal
1
Coordonator Institutul de Stiinte
53 Educatie si consilierea parintilor Ghid 2006 973-7714-28-8 1 6
Angela Musca ale Educatiei
6

60 ICT skills for guidance counsellors Italia 2005 88-88059-06-7 1 1


1

Educatia stiintifica
61 Pedagogia compartimentului uman Nicolae Radu 1981 1 1
si enciclopedica
1

Realizarea personalitatii hazard sau Enciclopedica


62 Ion Holban 1971 1 1
stiinta Bucuresti
1

Editura didactica si
63 Copii fara copilarie Maria Hoseganu 1975 1 1
petagogica
1
Ana Borca Editura didactica
64 Autoritate si autoritate 1975 1 1
Ion Cirmu si petagogica 1
65 Mierea Tirzie -poeme - Evghe Evtusenko CD Press 2006 973-7989-49-X 1 1
1

66 Spice Poeme vechi si noi Denis Buican CD Press 2006 973-7989-67-8 1 1


1
Manual pentru parinti care vor copii
67 Unicef Speed Promotion 2004 973-86475-5-X 1 1
cuminti 1

68 O lume demna pentru copii Unicef Marlink 2003 973-8411-13-0 1 1


1

Conf. Univ. Ministerul muncii şi


69 Probleme de psihodiagnoza 1992 1 9
Dr.Horia Pitariu protecţiei sociale
9
Regia autonomă
78 Munca si proctectie sociala 1993 973-567-022-4 1 1
monitorul oficial 1

79 Caietul dirigintului Prof Pal Matyus Hermes 1993 1 1


1
Influenta agentilor de socializare
Familia , scoala ,grupul de referinta
80 Adrian Ibiş Pansofia 2001 973-99741-0-4 1 1
asupra comportamentelor
predelincvente ale elevilor
1
Consiliere psihologica 417
Lector Univ
81 raspunsuri la intrebarile studentilor Orion 1999 973-8020-07-4 1 1
Dr Elena Badea
mei 1
Ştiinţifică şi
82 Cultura psihologica romaneasca Traiani Herseni 1980 1 1
Enciclopedică 1

83 Din problemele localismului educativ Stanciu Traian SOCEC CO,S.A. 1939 1 1


1
Laboratoarele uzinale de Ştiinţifică şi
84 Traian Herseni 1974 1 1
psihosociologie Enciclopedică
1
Ştiinţifică şi
85 Invatare si gindire Nicolae Radu 1976 1 1
Enciclopedică 1

86 Invitatie la cunoasterea de sine Vsile Pavalescu Ştiinţifică 1970 1 1


1

Laboratorul uzinal de psihologie


87 Traian Herseni Ştinţifică 1969 1 1
sociologie,sociologie si pedagogie
1
88 Formarea aptitudinii tehnice Filimon Turcu Ştiinţifică 1975 1 1 1

89 Alegerea profesiunii Titus Şuteu Bucureşti 1977 1 1


1

Liceul MATEI BASARAB din


Pan-Arcadia -
90 BUCURESTI 135 de ani –schita Prof Viorica Popa 1995 973-95232-7-7 1 2
Bucureşti
monografica
2
Educatia XXI Simpozion national Iasi Prof drd . Ministerul Educaţiei
92 2000 1 1
,18-20 mai 2000 Daniela Călugăru Naţionale Iaşi
1
Ministerul Educaţiei
93 Repere psihopedagogice Prof Amariei Maria 1999 1 1
Naţionale Vaslui 1
Casa corpului
94 Despre educatie Onisifor Ghibu 1995 1 1
didactic -Oradia 1

95 Dramele adolescentilor George Mihăiţă CD Press 2002 973-85575-9-3 1 1


1

Sisteme de invatamint superior in


96 Ion Mihăilescu Alternativa 1997 973-9216-17-X 1 1
Europa Centrala si de Est
1
Sistem de indicatori al invatamintului
Institutul de Ştiinţe ale
97 românesc în perspertiva integrarii Trei 1999 973-9419-25-9 1 2
Educaţiei
europene
2
Învaţamîntul particular;forme si
99 conditii in statele membre ale Ana Maria Buzura Alternative 1996 973-9216-04-8 1 2
comunitatii europene 2
Olimp Pub.Prin
100 Perechea mea din cer Anca Florea 1998 973-0-00763-2 1 1
Prod. 1
Asociaţia Română Anti-
101 Ghidul voluntarului Unicef 2000 1 973-99601-6-2 1 1
Sida
Drogurile...Chiar trebuie sa vorbim Agenţia naţională
102 Psiholog Doina Niţă 2002 1 1
despre asta anti-drog 1

104 Tineret si integrare sociprofesionala Prof Toma Mareş Semne 94 1999 973-9446-67-1 1 1
1
Cît poate fi solicitat copilul în Didactică şi
105 Edith Ockel 1976 1 1
procesul pedagogic petagogică 1
Dirigenţa în sistemul muncii şcolare Didactică şi
106 Ioan Damşa 1984 1 1
Îndrumător metodic pedagogică 1
Didactică şi
107 Orientarea şcolară şi profesională Chircev A.;Ciurea R. 1967 1 3
pedagogică 3
GHID de orientare şcolară şi Casa corpului
108 1979 1 1
profesională didactic Olt
1
Drumul spre moralitate Însemnări post -
109 Adrian Ibiş Mondial Press 1996 973-96433-1-0 1 2
revoluţionare
2
Lucrare editată cu
Tradidţii ale romilor din spaţiul
111 Gabriela Alexandrescu sprijinul Rîdda- 2004 973-0-03353-6 1 3
românesc
Barnen-Suedia 3

114 O lume demnă pentru copii Unicef Marlink 2003 973-8411-13-0 1 1


1
Didactică şi
115 Pedagog al şcolii poporului N.C. Enescu 1971 1 1
pedagogică 1

Ed. Didactica si
116 Creativitate şi eficientă în învăţământ 1989 1 1
Pedagogica
1
Didactică şi
117 Diriginţii despre educaţie V. Ghica 1978 1 1
pedagogică 1

118 Educaţia şi învătământul-orizont 2015 Alfred Bulai Corint 2000 2000 973-653-120-1 1 1
1

119 Oare ce înseamnă toate astea Thomas Nagel ALL 1994 973-9156-85-1 1 1
1

120 Tineret şi intregare sociprofesionala Toma Mareş Semne 94 1999 973-9446-67-1 1 1


1
121 Afaceri cu viteza gândului Bill Gates Almaleta 1999 1 973-9397-13-1 1 1
Prof .Univ.
122 Copilul şi drepturile lui Semne 94 2001 973-654-174-6 1 1
Dr.Ioan Neacşu 1

123 O sansă pentru fiecare Prof Constantin Rusu Semne 94 2001 973-624-225-0 1 1
1

124 Sistemul educaţional în România Alexandru Monderescu Trei 1999 973-9419-26-7 1 1


1
125 Alegerea Og Mandino Curtea veche 2001 973-8120-65-9 1 1
1
Managementul calităţii în protecţia Prof. Univ
126 Semne 94 2002 973-654-226-2 1 2
sociala a copilului Ioan Neacşu
2

128 Terapia toxicodependenţei Iolanda Mitrofan S.P.E.R. 2003 973-8383-01-3 1 5


5
Stimularea inteligenţei emotionale a
132 Maurice J. Elias Curtea veche 2003 973-8356-90-3 1 1
adolescentilor 1
Mihaiela Chiru,
Folosirea tehnologiilor informatiei şi
134 Dr. Mihai Jigau, Afir 2005 973-7714-23-7 1 2
comunicarii în consiliere
Cornel Olteanu 2
Orientare şcolară şi preoientare Didactică şi
138 A.Chircev 1976 1 1
profesională pedagogică 1
Îndrumător de orientare şcolară si
140 Chirea Fernand Alexadria 1976 1 2
profesionala
2
Ghid de orientare scolara si Casa corpului
141 Aurel Popescu 1978 1 7
profesionala didactic –Ilfov
7
Editura didactică şi
143 Monografii profesionale 1975 1 1
pedagogică 1

144 Trepte spre viitor Sorin Cristea Bacău 1978 1 2


2
Argumente pentru optiunea scolar-
146 Nicolae Andronache Deva 1985 1 1
profesionala 1
Didactică şi
148 Cercetari asupra optiunii profesionale Voicu Lascus 1972 1 1
pedagogică
1
Aria curriculara
152 Dr. Mihai Jigău Afir 2005 973-7714-24-5 1 2
Consiliere si orientare 2
Tehnologiile informatice si de
157 Dr. Mihai Jigău Afir 2003 973-86135-5-8 1 4
comunicare in consilierea carierei 4
HIGHER EDUCATION IN
161 Bucureşti 2000 1 1
ROMANIA 1

162 Conecteaza-te la Europa Alina Chiriac CPE 2005 1 2


2
Protectia sociala a copilului Orientarea
164 Alexandru Virgil Voicu Semne 94 2005 1453-393-X 1 5
si consiliera in scoala 5
Protectia sociala a copilului Educaţie Prof.Univ.
165 Semne 94 2002 1453-393-X 1 6
pentru sănătate Dr.Ioan Neacşu 6
Aplicarea metodelor gandirii critice la
166 Dr. Kovacs Zoltan Ed. Humanitas 2003 973-8289-40-8 1 1
fizica 1
167 Educatie artistica Adina Nanu Ed.C.D.Press 2006 1 973-7989-60-0 1 1

168 Isoria modelelor culturale europene Nicolae Băcilă Ed .C.D Press 2006 973-7989-62-7 1 2
2
Ghid de servicii pt. copiii si tinerii cu
170 Salvaţi-copii 2003 973-0-03352-5 1 5
dizabilitaţi
5
In fata nevoilor copiilor
171 Simona Carobene Ed Magic 2002 973-964-62-1-2 1 1
institutionalizati 1
172 Studiul de fezabilitate DR. Adela Rogojinaru Bucureşti 2001 973-992113-4-5 1 1
1
Impactul social al formarii profesionale
173 Cezar Barzea Bucureşti 2001 973-99213-2-9 1 1
continue
1

174 Rural education in Romania Mihaela Jigău Ed.Marlink 2002 973-8411-04-1 1 1


1
Standarde profesionale pt. profesia
175 Lucia Gliga Bucureşti 2002 973-98-401-6-7 1 2
didactica 2
177 Scoala la rascruce Lazăr Vlăsceanu Polirom 2002 973-681-103-4 1 2
2
179 Paşi spre succes Cătălina Ulrich Veritas 2001 973-85204-2-8 1 2
2

181 La formation continue des enseignants Eurydice-Bruxelles 1995 2-87116-223-9 1 1


1
Studiul national privind situatia
182 Gabriela Alexandrescu Unicef 1999 1 2
copiilor fara adapost 2
184 Enact european Italia 1 1
1
Systemes D.Enseignement et
185 Eurydice-Bruxelles 1995 92-826-9320-1 1 1
Formation Inttiale 1

The participation to educasion of the


186 Mihaela Jigău Unicef 2002 973-8411-05-X 1 1
Roma Chilidren
1
187 Ariadene Diana Ghinea Afir 2004 973-7714-11-3 1 2
2
Fundaţia pentru o
188 Barometrul de opinie publica Mircea Comsa 2001 1582-4470 1 3
societate deschisă 3

189 Foreign language Eurydice 2001 2-87116-311-1 1 2


2

191 PROCEDURES AND MEASURES Italia 1997 92-827-7225-X 1 1


1
Planificarea prospectiva in educatie in
192 Eurydice 1999 973-649-025-4 1 1
statele membre ale Uniunii Europene 1

193 Invatarea pe tot parcursul vietii Viviane Reding Eurydice 2000 973-649-024-6 1 1
1
20 de ani de reforma in invatamantul
194 Viviane Reding Eurydice 2000 973-649-026-2 1 4
superior din Europa 4
Fundatia Fundatia Tineri
199 Manual de educatie pt. viata de familie 2001 973-99875-4-0 1 1
Tineri pentru Tineri pentru Tineri 1

Programul national de educatie pentru


200 Ioan Leon Narcosi Ed. Tipart Group 1996 973-52-5-8 1 1
sanatate in scoala romaneasca
1

The Naţional Research on Domestic Parnership for


203 2003 1 1
Violence and in the Workplace Egualiti-Center
1
La cooperation en education dans l
204 Bruxelles 1994 92-826-6006-0 1 1
Unio Europeenne 1

Complement a l etude sur les


205 Eurydice 1997 2-87116-276-x 1 1
Structures
1

206 Survys Getting on with training Italia 1999 92-828-5355-1 1 1


1
Studies Learning morden langages at
207 Italia 1997 92-828-0081-4 1 1
school in European Union
1
La prospective en education au sein
208 des Etats membres de l Union Luce Pepin Eurydice 1999 2-87116-280-8 1 1
Europeenne 1
209 Apprendre tout au long de la vie Viviane Reding Eurydice 1999 287116-295-6 1 2
2
211 Supplement to the Studz on the Luce Pepin Eurydice 1999 2-87116-277-8 1 1
1
Vocational Education and Trainning in
212 Unesco 1999 1 1
Europe 1
213 Forward Planning in Education Luce Pepin Unesco 1999 2-87116-281-6 1 1
1
Învăţământul secundar în ţările
214 Eurydice 1997 973-9216-37-4 1 3
Uniunii Europene 3
Consilieri consultative şi alte forme de
217 participare socială în sistemele Eurydice 1997 973-9461-00-X 1 1
educaţionale ale Uniunii Europene 1
Măsuri luate în statele membre ale
Uniunii Europene pentru tinerii care
218 Luce Pepin Eurydice 1997 973-8068-68-1 1 5
au părăsit sistemul educaţional fără
calificare 5

223 Cum sa obtii finantare de la U E 2003 1 3


3
Ed.Universitatii
226 Admiterea 2005 Marian Crăciun 2005 1 1
Bucuresti 1
Prevenirea si combaterea exploatarii a
227 Rodica Moise 2004 973-87041-3-8 1 1
copiilor prin munca 1
Ed. Speed
228 Drepturile Copilului 2003 973-86475-4-1 1 1
Promotion 1
Perspective asupra dimensiunii de gen
233 Magdalena Balica Ed. Marlink 2004 973-8411-30-0 1 1
in educatie
1

234 Munca copiilor in Romania Dr. Cătălin Ghinărău Ed. RO Media 2004 973-86043-8-9 1 1
1
Ed. Speed
235 Raport privind traficul de copii Gabriela Alexandrescu 2004 973-86475-8-4 1 4
Promotion 4
Protectia sociala a copilului- copiii
239 FICE România Ed. SEMNE 94 1999 1453-939-X 1 3
strazii 3
Pedagogia timpului liber si
242 FICE România Ed. SEMNE 94 2004 1453-393-X 1 5
comportamentul cu risc
5
Ed. Didactica si
253 Orange- caiet de exerciţii Andre Reboullet 1981 973-30-4216-1 1 2
Pedagogica 2

255 Răspuns la problema traficului de copii Salvaţi Copiii Speed Promotion 2004 973-87041-0-3 1 3
3

259 Invaţarea deschisă si flexibilă Mihai Jigău Ed. AFIR 2001 973-99101-8-1 1 1
1

260 Basme ţigăneşti 973-9166-70-9 1 1


1

261 Consilierea la distanţă Mihai Jigău Ed. AFIR 2004 973-7714-08-3 1 1


1

Limba Româna-manual
262 Andreea Vasilescu Ed. ALL 1998 973-9337-81-3 1 2
clasa a-VI-a
2
Limba Româna-manual
263 Marin Iancu Ed. Petrion 1997 973-9116-09-4 1 2
clasa a-V-a 2
Limba Română-manual clasa a-
266 Alexandru Crişan Ed. Humanitas 1996 973-8144-04-3 1 1
VIII-a 1
267 Ghid de utilizare HP Dekjet 610C Hewlett Packard 1999 1 C6450-90004* 1 1

Asociatia de nursing
268 Glosar de etică in nursing Geta Mîrza 1998 973-0-00476-5 1 1
Romania 1
Agentia Nationala
269 Drogurile Pavel Abraham 2002 1 2
Antidrog 2
Asociatia
271 Iubeste si protejează Michaela Iuliana Nanu 2002 1 1
Adolescentul 1

272 Vejledning og vejledere 1999 87-7773-256-1 1 1


1
273 Higher Education in Romania Bucuresti 2001 1 1
1
Ghid de bune practici pt. asistarea
275 copiilor victime ale traficului in scopul Gabriela Alexandrescu Salvati Copiii 2004 1 2
exploatării sexuale 2
Ghid de bune practici privind relatarea
278 ACCEPT Ed. Marlink 2003 973-8411-12-2 1 1
despre HIV-SIDA 1
Ghid juridic privind protecţia copiilor
279 Gabriela Alexandrescu Ed. Marlink 2003 973-8411-03-3 1 1
şi a familiei 1
Ghid de bune practici ptr.prevenirea
280 Gabriela Alexandrescu Salvati Copiii 1999 1 2
abuzului asupra copilului
2

282 Poveşti. Amintiri Ion Creangă Ed. Minerva 1983 1 1


1

283 Lista Corpului Didactic Ed. Intact 1997 1 1


1

284 Maturizarea personalităţii Tiberiu Rudică Ed. Junimea 1990 973-37-0063-0 1 1


1
285 Orientarea şcolară şi profesională Dr.Constantin Botez Ed.Filaret 1973 3 1 3

286 Orientarea şcolară şi profesională Dr.Constantin Botez Ed.Filaret 1972 1 3


3
Sorin Cristea:
291 Revista de pedagogie Ed. Coresi 1992 1 6
Mircea Ionel 6
Ed. Academia Rep.
297 Tineretul si idealul moral Nicolae Bellu 1969 1 1
Soc. Romania
1
Intreprinderea
298 Educatia adultilor Pompiliu Macovei poligrafica Crisana- 1968 1 1
Oradea 1
Biblioteca Centrala
299 Sociologia contemporana Ileana Bancila 1976 1 1
Universitara
1
Prof.Dr.
300 Pregatirea pentru munca Institutul Pedagogic 1971 1 1
Petre Barbulescu 1
Lenseignement agricole a l horizon
301 Jean-louis Boisante Imprime en France 1989 211-002157-8 1 1
2000
1

302 Vet Systems Qualifications Databases Dr Istyan Simonics Budapest 1996 1 1


1
Teoria educaţiei si noţiuni de cercetare Ed. Didactică şi
303 Ioan Nicola 1991 973-30-1242-4 1 1
pedagogică Petagogică 1
Ed. Didactică şi
304 Logica Petre Bieliz 1990 973-30-0948-2 1 1
Petagogică 1
Ed. Didactică şi
305 Statistică Pavel Wagner 1994 973-30-3808-3 1 1
Petagogică
1
Biologie –manual pentru Ed. Didactică şi
306 I. Teodorescu Exarcu 1995 973-30-3514-9 1 1
clasa a-XI-a Petagogică 1

307 Îndrumător metodologic Prof. Rodica Dragu Ploieşti 1988 1 1


1

308 Îndrumător metodologic Prof. Rodica Dragu Ploieşti 1986 1 1


1
Ed. Didactică şi
309 Pedagogie generală Ioana Nicola 1994 973-30-3819-9 1 1
Petagogică 1
Centrul de
Curs de sociologie a educaţiei şi multiplicare al
310 Dr. Aculin Cazacu 1973 1 1
învăţământului Universitătii
Bucureşti 1

311 Dulce exil în ţara candorii-poezii Cornel Otescu Hermes 1998 973-95163-7-8 1 1
1

314 Ausbildung und Beruf 1990 1 1


1

315 Wie geht s 1 1


1
Infecţia cu virusul imuno-deficienţei
316 Florin D. Căruntu Ed. Medicală 1991 1 1
umane-HIV 1

317 ADN-ul succesului Jack M. Zufelt Curtea Veche 2006 973-669-181-0 16.5 33
2
319 Ai atâta putere câtă îţi asumi Geoffrey M. Bellman Curtea Veche 2005 97-669-130-6 15 30
2

321 Alchimia emoţională Tara Bennett-Goleman Curtea Veche 2002 973-8356-71-7 19.5 39
2

323 Cine mi-a luat caşcavalul? Spencer Johnson Curtea Veche 2006 973-8120-39-X 12 24
2
Cum să dobândiţi încredere şi putere în
325 Les Giblin Curtea Veche 2006 973-669-258-2 16.5 33
relaţiile interumane
2

327 Cum să te bucuri de viaţă şi de slujbă Dale Carnegie Curtea Veche 2004 973-669-101-2 13.5 27
2

329 Inteligenţa emoţională Daniel Goleman Curtea Veche 2005 973-8120-67-5 18.74 37.48
2

331 Magia imaginii personale Maxwell Maltz Curtea Veche 2002 973-8356-16-4 12 24
2
333 Regulile unei prezentari de succes Ron Hoff Curtea Veche 2002 2 973-8356-26-1 16.5 33

335 Schimbâand gândirea, îţi schimbi viaţa Brian Tracy Curtea Veche 2006 973-669-255-0 18 36
2
Gary Chapman ,
337 Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor Curtea Veche 2001 973-8120-41-1 13.5 27
Ross Campell 2
Comunicarea eficientă cu copiii acasă Adele Faber ,
339 Curtea Veche 2002 973-8356-07-5 15 30
şi la şcoală Elaine Mazlish
2

341 Copiii noştri şi drogurile Ross Cambell Curtea Veche 2001 973-8120-75+-6 10.5 21
2
Maurice J. Ellias,
Inteligenţa emoţionlă în educaţia
343 Steven E. Tobias, Curtea Veche 2007 978-973-669-336-6 16.5 33
copiilor
Brian S. Friedlander 2
Jo Condrill,
345 Invaţa rapid, comunica eficient Curtea Veche 2005 973-669-137-3 11.25 22.5
Bennie Bough 2

347 Cum vorbim în public Dr. Laurie Rozakis Curtea Veche 2007 978-973-669-263-5 19.5 39
2
349 Hipnoza Dr. Roberta Temes Curtea Veche 2007 978-973-669-262-8 19.5 39
2
Arthur S. Bard,
351 Să înţelegem creierul Curtea Veche 2006 973-669-252-3 21 42
Dr. Mitchell G. Bard 2

353 Copil bogat . Copil isteţ Robert T. Kiyosaki Curtea Veche 2007 978-973-669-318-2 20.25 40.5
2

355 Tată bogat . Tată sărac Robert T. Kiyosaki Curtea Veche 2007 978-973-669-325-0 18.75 37.5
2
Jacques Salome,
357 Daca m-aş asculta, m-aş înţelege Curtea Veche 2007 978-973-669-330-4 19.5 39
Sylvie Galland 2

359 Mami, tati, mă auziţi? Jackues Salome Curtea Veche 2007 978-973-669-331-1 16.5 33
2

361 Vorbeşte-mi…am atâtea să-ţi spun Jackues Salome Curtea Veche 2007 978-973-669-365-6 15 30
2

De ce bărbaţii se uită la meci şi femeile


363 Allan - Barbara Curtea Veche 2007 978-973-669-338-0 16.5 33
se uită în oglindă?
2

365 Gândirea laterală Edward De Bono Curtea Veche 2006 973-8356-80-6 18 36


2

368 Psihologia comunicării Jean-Claude Abric Ed. Polirom 2002 973-683-953-2 16.76 33.52
2

370 Psihologia stereotipurilor Vasile Cernat Ed. Polirom 2005 973-46-0078-8 16.45 32.9
2

372 Evaluarea psihologică a personalului Ticu Constantin Ed. Polirom 2004 973-681-760-1 13.96 27.92
2

374 Psihologie generală Andrei Cosmovici Ed. Polirom 2005 973-9248-27-6 17.46 34.92
2
Andrei Cosmovici,
376 Psihologie scolară Ed. Polirom 2005 973-683-048-9 20.97 41.94
Luminiţa Iacob 2
Evaluarea personalităţii. Modele
378 Romeo Zeno Creţu Ed. Polirom 2005 973-46-0083-4 18.86 37.72
alternative 2
Psihologie clinică şi psihoterapie.
380 Daniel David Ed. Polirom 2006 973-681-917-5 20.97 41.94
Fundamente 2
Personalitatea. Modele calitative de
382 Ion Dafinoiu Ed. Polirom 2002 973-683-885-4 16.76 33.52
abordare- observaţia şi interviul 2
Hipnoza clinică. Tehnici de inducţie.
384 Ion Dafinoiu Ed. Polirom 2003 973-681-089-5 20.23 40.46
Strategii terapeutice 2
Psihoterapii scurte. Strategii, metode,
386 Ion Dafinoiu Ed. Polirom 2005 973-681-777-6 20.97 41.94
tehnici 2
Tratat de psihoterapii cognitive şi
388 Daniel David Ed. Polirom 2006 978-973-46-0491-3 25.86 51.72
comportamentale 2

390 Psihologia manipulării şi a supunerii Nicolas Gueguen Ed. Polirom 2007 978-973-46-0540-8 17.46 34.92
2
Introducere în terapiile de grup
392 Jose Guimon Ed.Polirom 2006 978-973-46-0424-1 20.97 41.94
Teorii,tehnici,programe
2
Jose Guimon,
394 Terapii scurte de grup Ed. Polirom 2006 978-973-46-0448-7 20.97 41.94
Beatrice Weber-Rouget
2
Dennis Howitt,
396 Introducere in SPSS pentru psihologie Ed. Poliom 2006 978-973-46-0294-0 17.46 34.92
Duncan Cramer 2

398 14 Abordări în psihopatologie Şerban Ionescu Ed. Polirom 2006 978-973-681-850-9 20.97 41.94
2
Arta de a comunica .Metode,forme si
400 Alex Mucchielli Ed. Polirom 2005 973-681-778-4 11.83 23.66
psihologia situatiilor de comunicare
2
Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor
402 Alex Mucchielli Ed. Polirom 2002 973-683-942-7 13.96 27.92
de manipulare
2

404 Psihologia dezvoltari umane Ana Muntean Ed. Polirom 2006 978-973-46-0095-3 20.98 41.96
2

406 Psihologia educaţiei Dorina Sălăvăstru Ed. Polirom 2004 973-681-553-6 16.41 32.82
2

Sociologie generală. Concepte


408 Ioan Mihăilescu Ed. Polirom 2003 973-681-471-8 20.97 41.94
fundamentale şi studii de caz
2
Ancheta sociologică si sondajul de Traian Rotariu,
410 Ed. Polirom 2006 978-973-46-0411-1 18.86 37.72
opinie. Teorie şi practică Petru Iluţ
2
Traian Rotariu,
Gabriel Bădescu,
Metode statistice aplicate în ştiinţele
412 Irina Culic, Ed. Polirom 2006 978-973-46-0567-5 20.26 40.52
sociale
Elemer Mezei,
Cornelia Mureşan 2
Metode apreciative in asistenţa
414 socială. Ancheta, supervizarea şi Ştefan Cojocaru Ed. Polirom 2005 973-46-0124-5 16.03 32.06
managementul de caz 2
Proiectul de intervenţie în asistenţa
416 Ştefan Cojocaru Ed. Polirom 2006 978-973-46-0352-7 17.16 34.32
socială 2
Karla Krogsrud Miley,
418 Practica asistenţei sociale Ed. Polirom 2006 978-973-681-997-1 24.78 49.56
Brenda DuBois 2

420 Tratat de asistenţa socială George Neamţu Ed. Polirom 2003 973-681-263-4 47.95 95.9
2

422 Tulburările limbajului scris-citit Georgeta Burlea Ed.Polirom 2007 978-973-46-0453-1 16.07 32.14
2

Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe


424 Alois Gheruţ Ed. Polirom 2007 978-973-46-0397-8 17.47 34.94
speciale
2

Management general şi strategic în


426 Alois Gheruţ Ed. Polirom 2007 978-973-46-0586-6 16.77 33.54
educaţie. Ghid practic
2

428 Gestionarea conflictelor în organizaţii Arthur H. Bell Ed. Polirom 2007 978-973-46-0421-0 13.96 27.92
2

430 Managementul carierei. Ghid practic Julie Jansen Ed. Polirom 2007 978-973-46-0552-1 20.97 41.94
2

432 Managerul începător Roland Labregere Ed. Polirom 2007 978-973-46-0554-5 13.96 27.92
2
434 Rezolvarea dificultăţilor de comunicare Fabrice Lacombe Ed. Polirom 2005 973-681-971-X 13.65 27.3
2
Georgeta Pânişoară,
436 Motivarea eficientă. Ghid practic Ed. Polirom 2005 973-681-969-8 16.03 32.06
Ioan-Ovidiu Pânişoară
2
Integrarea în organizaţii. Paşi spre un
438 Georgeta Pânişoară Ed. Polirom 2006 978-973-46-0553-8 16.07 32.14
management de succes
2
Cristian Masalagiu,
440 Didactica predării informaticii Ed. Polirom 2004 973-681-608-7 13.96 27.92
Ioan Asiminoaei
2
Şerban Ionescu,
Mecanismele de apărare. Teorie şi Marie-Madeleine
442 Ed. Polirom 2007 978-973-46-0578-1 20.97 41.94
aspecte clinice Jackuet,
ClaudeLhote 2

Depresie şi tentative de suicid la Daniel Marcelli,


444 Ed. Polirom 2007 978-973-46-0543-9 18.86 37.72
adolescenţă Elise Berthaut
2
Gerald Matthews,
Psihologia personalităţii.
446 Ian J. Deary, Ed. Polirom 2005 973-46-0127-X 23.06 46.12
Trăsături, cauze, consecinţe
Martha C. Whiteman 2

Testarea psihologică. Nicolae Mitrofan,


448 Ed. Polirom 2005 973-681-867-5 18.83 37.66
Inteligenţa şi aptitudinile Laurenţiu Mitrofan
2

Serge Moscovici,
450 Metodologia ştiinţelor socio-umane Ed. Polirom 2007 978-973-46-0596-5 34.96 69.92
Fabrice Buschini
2

452 Manual de psihologie socială Adrian Neculau Ed. Polirom 2004 973-681-759-8 20.97 41.94
2

Metodele şi statisticile experimentale


454 Patrick Rateau Ed. Polirom 2004 973-681-485-8 16.45 32.9
in ştiinţele umane
2
Interpretarea psihanalitică a testului
456 Roy Schafer Ed. Polirom 2003 973-681-439-4 25.56 51.12
Rorschach. Teorie şi aplicaţie
2
Organizaţii şi comportament
458 Mihaela Vlasceanu Ed. Polirom 2003 973-681-412-2 16.45 32.9
organizaţional
2
Tratat de psihologie organizaţional-
460 Mielu Zlate Ed. Polirom 2004 973-681-680-X 31.43 62.86
managerială- vol.1
2
Tratat de psihologie organizaţional-
462 Mielu Zlate Ed. Polirom 2007 978-973-681-680-X 34.97 69.94
managerială. Vol al II -lea 2

464 Psihologia mecanismelor cognitive Mielu Zlate Ed. Polirom 2006 978-973-46-0570-5 30.77 61.54
2

466 Leadership si Management Mielu Zlate Ed. Polirom 2004 973-681-616-8 13.23 26.46
2
Psihologia socială. Procese de grup şi
468 Adrian Neculau Ed. Polirom 2005 ISSN:1454-5667 6.86 13.72
relaţii între grupuri.Nr.15 2
Psihologia socială. Identitatea socială.
470 Adrian Neculau Ed. Polirom 2005 ISSN:1454-5667 6.86 13.72
Nr.16
2
Psihologia socială. Psihologia
472 Adrian Neculau Ed. Polirom 2006 ISSN:1454-5667 10.43 20.86
campului social.Nr.17 2
Comportament organizaţional. Teorii,
474 Marian Preda Ed. Polirom 2006 978-973-46-0330-5 13.91 27.82
exerciţii şi studii de caz 2
Leslie M. Tutty,
Cercetarea calitativă în asistenţa
476 Michael A. Rothery, Ed. Polirom 2005 973-681-845-4 15.37 30.74
socială. Faze, etape şi sarcini
Richard M. Grinell, Jr. 2

George Neamţu,
478 Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii Ed. Polirom 2005 973-681-750-4 20.66 41.32
Dumitru Stan
2

Revista de asistenţă socială. Nr. 3-


480 Elena Zamfir Ed. Polirom 2005 ISSN:1583-0608 13.66 27.32
4/2005
2
Revista de asistenţă socială. Nr. 2-
482 Elena Zamfir Ed. Polirom 2006 ISSN:1583-0608 13.65 27.3
3/2006
2
Practici în asistenţa socială. Romania şi Ana Muntean,
484 Ed. Polirom 2007 978-973-46-0544-6 23.07 46.14
Germania Juliane Sagebiel
2

Familia monoparentală. O abordare


486 Cristina Ştefan Ed. Polirom 2006 973-46-0233-0 16.03 32.06
politică
2

488 Metode de învăţamânt Ioan Cerghit Ed. Polirom 2006 973-46-0175-X 18.86 37.72
2
Bogdan Balan,
Psihopedagogie pentru examenele de Şerban Boncu,
490 Ed. Polirom 2005 973-683-213-9 18.86 37.72
definitivare şi grade didactice Andrei Cosmovici,
Teodor Cosma 2

Pedagogie. Ediţia a II-a revazuta şi


492 Constantin Cucoş Ed. Polirom 2006 973-681-063-1 20.97 41.94
adăugită
2

Ştiinţa învăţării . De la teorie la Ion Negreţ-Dobridor,


494 Ed. Polirom 2005 973-681-846-2 15.37 30.74
practică Ion-Ovidiu Pânişoară
2

Sinteze de psihopedagogie specială.


496 Ghid pt. concursuri şi examene de Alois Gherguţ Ed. Polirom 2005 973-681-887-X 20.97 41.94
obţinere a gradelor didactice
2
Managmentul performanţei. Strategii
498 de obţinere a rezultatelor maxime de la Aubrey C. Daniels Ed. Polirom 2007 978-973-46-0426-5 20.97 41.94
angajaţi
2
Managementul culturii organizaţionale. Charles B. Dygert,
500 Ed. Polirom 2006 978-973-46-0369-5 11.83 23.66
Paşi spre succes Richard A. Jacobs
2

Schimbarea în organizaţii. Optimizarea Peter Makin,


502 Ed. Polirom 2006 978-973-46-0443-2 16.76 33.52
comportamentului angajaţilor Charles Cox
2
Coaching pentru lideri de la
504 dezvoltarea personala la performanta Graham Lee Ed. Codecs’ 2007 978-973-8060-90-6 35 35
organizatinala 1
Dave Allan,
Sase pilule de intelepciune
Matt King don,
505 Cum sa declansezi orevolutie de Ed. Codecs’ 2007 978-973-8060-88-3 30 30
Kris Murrn,
creativitate la locul tau de munca 1
Daz Rudkin
Leadership Arta si maiestria de a
506 conduce De la paradigma clinica la Manfred Kets de Vries Ed. Codecs’ 2007 978-973-80-60-85-3 45 45
pragmatismul schimbarii Editia II
1
Sa intelegem Uniunea Europeana o
507 John McCormick Ed. Codecs’ 2006 978-973-8060-80-7 40 40
introducere concisa 1
Managerul de proiect Maiestrie in
508 Richard Newton Ed. Codecs’ 2006 978-973-8060-84-5 40 40
livrarea proiectelor 1
Hilarie Owen,Vicky
Manual de Leadership Ghid practic
509 Hodgson, Nigel Ed. Codecs’ 2006 978-973-8060-83-8 45 45
pentru un leadership eficient
Gazzard 1

Tom Mochal,
510 Lectii de management de proiect Ed. Codecs’ 2006 978-973-8060-76-0 40 40
Jeff Mochal
1

511 Sarada de la serviciu Julie Hay Ed. Codecs’ 2006 978-973-8060-77-7 35 35


1

Negocierea in avantaj Strategii de


512 G. Richard Shell Ed. Codecs’ 2005 973-8060-75-3 40 40
negociere pentru oamenii rezonabili
1

Manualul Gower de Managment de J.Rodney Turner si


513 Ed. Codecs’ 2004 973-8060-68-0 140 140
Proiect Stephen J.Simister
1

514 Managementul Personalului G,A.Cole Ed. Codecs’ 2000 973-8060-23-0 35 35


1

515 Manual de Marketing Michael J. Thomas Ed. Codecs’ 1998 973-98490-4-0 45 45


1
516 Gandire creativa si brainstorming J. Geoffrey Rawlinson Ed. Codecs’ 1998 973-98490-8-3 25 25
1
Managementul organizatiilor
D.S.Pugh
517 O sinteza a celor mai importante lucrari Ed. Codecs’ 1990 973-96596-1-6 15 15
D.J. Hickson
in domeniu 1

Managementul Resurselor Umane


518 Michael Armstrong Ed. Codecs’ 2002 973-8060-60-5 160 160
Manual de practica
1
Alain Cardon ,
Analiza Tranzactionala Instrument de
519 Vicent Lenhardt, Ed. Codecs’ 2002 973-8060-58-3 29 29
comunicare si evolutie
Pierre Nicolas 1
520 Manualul Gower de Management Dennis Lock Ed. Codecs’ 2001 973-8060-43-5 130 130
1
Factorul Merlin Chei catre regatul
521 Charles E. Smith Ed. Codecs’ 2001 973-8060-41-9 27.5 27.5
organizational 1
Alison Hardinghm ,
Coaching pentru un coach
Mike Brearley,
522 Dezvoltare personala pentru specialistii Ed. Codecs’ 1990 978-973-8060-87-6 35 35
Adrian Moorhouse si
in dezvoltare personala
Brendan Venter 1

Copilul Hiperactiv si Incapatinat Ghid


Manfred Schurmann
523 de interventie pentru copiii cu turburari Ed. RTS 2006 973-86337-4-5 30 60
Gerd Lehmkuhi
hiperchinetice si opazitionale
2
Program terapeutic pentru copiii cu Manfred Dopfner,
525 probleme comportamentale de tip Stefanie Schurmann, Ed. RTS 2002 973-86337-2-9 83.5 167
hiperchinetic si opozant THOP Jan Frolich 2
Program terapeutic pentru Franz Petermann,
527 Ed. RTS 2005 973-86337-3-7 83.5 167
Copiii agresivi Ulrike Petermann 2

Terapia rational emotiva si


comportamentala in tulburarile Albert Ellis,
529 Ed. RTS 2007 978-973-1816-11-1 90 180
copilului si adolescentului Michael E. Bernard
Teorie, Practica si Cercetare
2
Managmentul Clasei Ghid pentru Bogdana Bursuc, Ed.Alpha MDN
531 2007 978-973-7871-94-7 1 2
profesori si învatatori Alina Popescu Unicef
2

Despre dezvoltarea abilităţilor


Adina Botiş, Ed.Alpha MDN
533 emoţionale si sociale ale copiilor,fete si 2007 978-973-7971-93-0 1 2
Loredana Mihalcea Unicef
băieti,cu vărsta păna în 7 ani
2

536 Personalităţi model pentru ădolescenti Ibiş Adrian Ed.Pansofia 2003 973-99741-2-0 1 1
1
Mihaela Singer,
Ghid metodologic de aplicare a
537 Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-67-3 1 1
programei de Biologie
Daniel Oghină 1

Mihaela Singer,
Ghid metodologic de aplicare a
538 Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-35-5 1 1
programei de Educatie Fizică si Sport
Daniel Oghină
1
Ghid metodologic de proiectare a Iulian Leahu,
539 activitaăţi didactice la Stiinţe ale Mihaela Singer, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-64-9 1 1
Naturii;clasele a V-aVI-a Diamanda Leahu
1
Ghid metodologic pentru aplicarea Mihaela Singer,
540 programei de Chimie;clasele aVII-a Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-29-0 1 1
VIII-a Daniel Oghină
1
Ghid metodologic pentru aplicarea Mihaela Singer,
541 programelor şcolare pentru Educatie Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-75-4 1 1
Civică si Cultură Civică Daniel Oghină 1
Ghid metodologic pentru aplicarea
Mihaela Singer,
programelor de Limba si Literatura
542 Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-48-7 1 1
Romănă;Invatamant Primar si
Daniel Oghina
Gimnazial 1

Ghid metodologic pentru aplicarea Constantin Filip,


543 programelor de Educatie Fizică şi Spor Petrica Dragomir, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-34-7 1 1
învăţamănt primar Eugeniu Scarlat
1
Ghid metodologic pentru aplicarea Mihaela Singer,
544 programelor de Matematica Primar Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-26-6 1 1
Gimnaziu Daniel Oghină 1
Mihaela Singer,
Ghid metodologic Aria Curriculara-
545 Ligia Sarivan, Ed.Aramis Print 2008 973-8294-57-6 1 1
Matematică si Sţiinţe ale Naturii;Liceu
Daniel Oghina 1
Dimensiunea de gen în învăţămăntul Ed. MarLink-
546 Daniela Stoicescu 2006 978-973-8411-67-8 1 1
primar Unicef
1
Dimensiunea de gen în aria curriculară- Petrică Dragomir, Ed. MarLink-
547 2006 978-973-8411-63-0 1 1
Educatie Fizică si Sport Antoaneta-Firuta Tacea Unicef
1
Dimensiunea de gen în aria curriculară- Anca Ilea, Ed. MarLink-
548 2006 978-973-8411-61-6 1 1
Arte Daniela Stoicescu Unicef
1
Dimensiunea de gen în aria Ligia Sarivan, Ed. MarLink-
549 2006 978-973-8411-64-7 1 1
curriculară;Limbă si Comunicare Florentina Samihaian Unicef 1
Dimensiunea de gen în aria
Mihaela Singer, Ed. MarLink-
550 curriculară;Matematică si Ştiinţele ale 2006 978-973-8411-65-4 1 1
Cristian Voica Unicef
Naturii,Tehnologii 1
Dimensiunea de gen în aria curriculară Mihai Stamatescu, Ed. MarLink-
551 2006 978-973-8411-66-1 1 1
;Om si Societate Angela Tesileanu Unicef
1
Magda Balica,
Compendiu pentru valorificarea Ed. MarLink-
552 Ciprian Fartusnic, 2006 978-973-8411-60-9 1 1
dimensiunii de gen în educatie Unicef
Mihaela Jigau 1

Dimensiunea de gen în aria curriculară Ed. MarLink-


553 Tibu Speranta Lavinia 2006 978-973-8411-62-3 1 1
; Consiliere si Orientare Unicef
1
Magda Balica,
Program pilot de intervenţie prin Ed. Alpha MDN-
554 Ciprian Fartusnic, 2006 978-973-7871-56-5 1 1
sistemul Zone Prioritate de Educaţie Unicef
Mihaela Jigau 1
Stănculescu
Strategii de Intrevenţie in Consilierea
555 Aurelia Florentina: Ed.Atelir Didactic 2008 978-973-1846-11-8 1 2
Şcolară
Ghergina Daniela 2
8 LOG:Program de exercitii Ecaterina Vrăsmaş :
557 Ed. CORESI 2009 978-973-0-06625-8 26 26
logopedice pentru remedierea dislaliei Viorica Oprea
1
Sa invăţăm cu...Placere Fise de
Ecaterina Vrăsmaş :
558 exercitii logopedice in comunicarea Ed. CORESI 2009 978-973-0-04900-8 26 26
Viorica Oprea
orală si scrisă
1
Consiliere Educatională Ghid
Ed.ASCR
559 metodologic pentru orele de dirigentie Adriana Băban 2009 973-797-365-8 29 58
COGNITROM
si consiliere Editia a doua 2
Psihologia Adolescenti Manualul Gerald R.Adams
561 Ed. Polirom 2009 978-973-46-1303-8 62.95 125.9
Blackwell Michael D.Berzonsky 2
Sociologia Migraţiei Teorii si studii de Remus Gabriel Anghel
563 Ed.Polirom 2009 978-973-46-1304-5 29.95 29.95
caz romanesti Istvan Horvath 1
Constantin Enăchescu
564 Psihosomatică Ed. Polirom 2009 26.95 26.95
Liliana Enăchescu 1
Psihopedagogia persoanelor cu cerinte
565 speciale Strategii diferentiale si Alois Gherguţ Ed. Polirom 2009 978-973-46-0397-8 26.95 26.95
inclusive în educatie 1
566 Tratat de igienă mintală Constantin Enăchescu Ed. Polirom 2009 978-973-46-0951-2 42.95 42.95
1

Cursa cu obstacole a dezvoltării umane


Psihologie,psihopatologie,psihodiagno
567 Iolanda Mitrofan Ed. Polirom 2009 973-681-440-8 32 32
ză, Psihoterapie centrala pe copii si
familie
1

Serge Moscovici,
568 Metodologia ştiinţelor socioumane Ed. Polirom 2009 978-973-46-0596-5 49.95 49.95
Fabrice Buschini
1
Managementul clasei de elevi
569 Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor Romiţă B.Iucu Ed. Polirom 2006 973-46-0235-7 26.95 53.9
de criză educaţională 2
Instruirea şcolară Perspective teoretice
571 Romiţă B.Iucu Ed. Polirom 2008 978-973-46-1151-5 22.95 22.95
şi aplicative
1

Depresie şi tentative de suicid la Daniel Marcelli;


572 Ed. Polirom 2007 978-973-46-0543-9 29.95 29.95
adolescenţă Elise Berthaut
1
Viaţa cotidiană ca spectacol Ediţia a
573 Erving Goffman Ed.Comunicare. ro. 2007 978-973-711-124-1 25.5 25.5
doua,revizuită
1

Daniel Marcelli, Ed.Fundaţiei


574 Tratat de psihopatologia adolescentei 2007 978-973-87797-5-4 83.93 83.93
Alian Braconnier Generaţia
1

575 Stiluri nervotice David Shapiro... Ed. TREI 2009 978-973-707-247-4 35 35


1
A deveni o persoană
576 Carl R.Rogers Ed. TREI 2008 978-973-707-244-3 49 49
Perspectiva unui psihoterapeut 1
Aliza Ardeleanu;
577 Marele Dicţionar al Psihologiei Sabina Doreanu; Ed.TREI 2006 978-973-707-099-9 149.9 149.9
Nicolae Balta… 1

578 Motivaţie şi personalitate A.M.Maslow Ed.TREI 2006 49 49


1

579 Cartea roşie C.G.JUNG Ed.TREI 2011 978-973-707504-8 349.3 349.3


1

Criza adolescenţei Căi de a o depăşi cu


580 Dr.Stephane Clerget Ed. TREI 2008 978-973-707-204-7 20.93 20.93
succes
1
Cum să le vorbim copiilor despre
sexualitate
581 Linda si Richard Eyre Ed. TREI 2009 978-973-707-354-9 20.3 20.3
Un ghid de urmat pas cu pas,la orice
varstă 1
Cum sa trăim alături de un
582 <<nevrotic >>acasă si la locul de Albert Ellis Ed.TREI 2010 978-973-707-381-5 20.3 20.3
muncă 1
Paul Ekman cu
De ce mint copiii? Cum pot încuraja
583 Mary Ann Mason & Ed.TREI 2009 978-973-707-279-5 20.3 20.3
părinţii sinceritatea
Tom Ekman 1
Minciunile adulţilor Indicii ale
584 inşelătoriei în căsnicie ,afaceri si Paul Ekman Ed.TREI 2011 978-973-707-257-9 31.5 31.5
politică 1

Psihologia vietii cotidiene


585 Despre uitare,greşeli de vorbire, Sigmund Freud Ed. TREI 2010 978-973-707-419-5 24.5 24.5
Superstiţie si eroare
1

A deveni o persoană Perspectiva unui


586 Carl R. Rogers Ed. TREI 2008 978-973-707-244-3 31.5 31.5
psihoterapeut
1
Antrenamentul autogen
587 Autodetensionare concentrativa I.H.Schultz Ed.TREI 2011 978-973-707-424-9 55.3 55.3
–Încercare de prezentare clinic-practică
1
588 ART- TERAPIA Teorie si tehnică Judith Aron Rubin Ed.TREI 2009 1 978-973-707-281-8 62.3 62.3

Diane E.Papalia,
589 Dezvoltarea umană Editia a XI-a Sally Wendkos Olds, Ed.TREI 2010 978-973-707-414-0 69.3 69.3
Ruth Duskin Feldman
1
Eul,foamea şi agresivitatea Tulburările
590 psihoafective sunt cauzate de gestalt- Frederick S.Perls Ed. TREI 2008 978-973-707-224-5 48.3 48.3
uri incomplete 1

Experimente clasice în psihologie La


591 Douglas Mook Ed. TREI 2009 978-973-707-286-3 55.3 55.3
început a fost experimentul
1

Formele fundamentale ale angoasei


592 Este o iluzie să credem că progresul va Frity Riemann Ed.TREI 2005 973-707-038-0 20.3 20.3
pune capăt angoaselor noastre
1

Manual de consiliere
593 Richard Nelson-Jones Ed.TREI 2009 978-973-707-293-1 27.3 27.3
Învaţă ce să spui ca să ajuţi!
1
Povestea vieţii mele
594 Cand era copil se juca de-a Dumnezeu. Jacob Levz Moreno Ed.TREI 2008 978-973-707-242-9 20.3 20.3
Mai tîrziu a creat psihodrama.
1

Povestiri de psihoterapie românească


19 cazuri inedite Succesul în
Coordonarea volumului
595 psihoterapie depinde de o relaţie bazată Ed.TREI 2009 979-973-707-325-0 31.5 31.5
Vasile Dem.Zmfirescu
pe căldura,empatie şi acceptare.Irvin
D.Yalom
1

Psihanaliza copiilor Inconştientul poate


596 Melanie Klein Ed.TREI 2006 978-973-707-360-0 31.5 31.5
fi cunoscut prin joc
1
Leopold Vansina,
Psihodinamica organizaţiilor De
597 Marie-Jeanne Ed.TREI 2010 978-973-707-374-7 45.5 45.5
la întelegere la conducere
Vansina-Cobbaert 1
Psihologia destinului la copil
Philippe Wallon,
Pentru psiholog,pentru medic,destinul
598 Anne Cambier, Ed. TREI 2008 978-973-707-175-0 24.5 24.5
continuă să fie încă un ansamblu de
Dominique Engelhart
semne foarte misterios. 1
Coordonatori:
Jacqueline Barus-
599 Psihosologia crizei Ed. TREI 2011 978-973-707-454-6 31.5 31.5
Michel şi
Adrian Neculau 1
Psihoterapia existenţială
În centrul psihoterapiei
600 Irvin D.Yalom Ed.TREI 2010 978-973-707-400-3 69.3 69.3
existenţiale:grijile fundamentale ale
omului 1
Psihoterapie cognitiv-comportamentală
şi psihanaliză
601 Ralf T.Vogel Ed.TREI 2008 978-973-707-190-3 20.93 20.93
Două terapii concurente într-una
singură 1
Scrieri fundamentale
602 Despre psihodrama,metoda de grup şi Jacob Levy Moreno Ed.TREI 2009 978-973-707-272-6 31.5 31.5
spontaneitate 1
Stiluri nevrotice Simptomul este
603 expresia unui anumit stil de David Shapiro Ed. TREI 2009 978-973-707-247-4 24.5 24.5
funcţionare nevrotică 1
Teoria şi terapia nevrozelor
604 Introducere în logoterapie şi analiză Viktor E.Frankl Ed. TREI 2008 978-973-707-250-4 27.3 27.3
existenţială 1

605 Terapia familiei Virginia Satir Ed.TREI 2011 978-973-707-482-9 31.5 31.5
1
606 Testul fabulelor Louisa Duss Ed.TREI 2009 1 978-973-707-315-0 20.3 20.3

Tratat de psihoanaliză contemporană Helmut Thoma Horst


607 Ed.TREI 2009 978-973-707-239-9 62.3 62.3
vol. (1)-Fundamente Kachele
1
Tratat de psihoanaliză contemporană Helmut Thoma
608 Ed.TREI 2009 978-973-707-240-5 69.3 69.3
vol. (II)-Practica Horst Kachele 1

Tratat de psihoanaliză contemporană Helmut Thoma,


609 Ed.TREI 2009 978-973-707-511-6 55.3 55.3
vol. (III)-Cercetare Horst Kachele
1

Tratat de psihoterapie cognitiv-


610 Irina Holdevici Ed.TREI 2011 978-973-707-260-3 69.3 69.3
comportamentală
1

Emoţie şi adaptare O abordare


611 Richard S.Lazarus Ed. TREI 2011 978-973-707-540-6 59.5 59.5
cognitivă a proceselor afective
1
Florin Tudose,
Tratat de psihopatologie şi psihiatrie
612 Cătălina Tudose, Ed. TREI 2011 978-973-707-551-2 59.5 59.5
pentru psihologi
Letiţia Dobranici 1

613 Anorexia,o stranie violenţă Vladimir Marinov Ed.TREI 2011 978-973-707-537-6 24.5 24.5
1
Opere esenţiale vol.1
614 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-303-7 41.3 41.3
Introducere în psihanaliză
1

Opere esenţiale vol.2 Interpretarea


615 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-317-4 41.3 41.3
viselor
1
Opere esenţiale vol.3 Psihologia
616 Sigmund Freud Ed. TREI 2009 978-973-707-318-1 27.3 27.3
inconştientului
1

Opere esenţiale vol.4 Cuvântul de


617 Sigmund Freud Ed. TREI 2009 978-973-707-328-0 24.5 24.5
spirit şi raportul său cu inconştientul
1

Opere esenţiale vol.6


618 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-337-2 25.9 25.9
Inhibiţie,Simptom,Angoasă
1

Opere esenţiale vol.7


619 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-341-9 27.3 27.3
Nevroză,Psihoză,Perversiune
1

620 Opere esenţiale vol. 8 Nevroza la copil Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-343-3 20.3 20.3
1
Opere esenţiale vol.9 Studii despre
621 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-5-351-8 41.3 41.3
societate şi religie 1
Opere esenţiale vol.10 Eseuri de
622 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-344-0 27.3 27.3
psihanaliză aplicată 1
Opere esenţiale vol.11 Tehnica
623 Sigmund Freud Ed.TREI 2009 978-973-707-342-6 31.5 31.5
psihanalizei 1

624 Psihologia femei Karen Horney Ed.TREI 2012 978-973-707-668-7 21 21


1
625 Emoţii date pe faţâ Paul Ekaman Ed. TREI 2011 978-973-707-559-8 21 21
1

626 Mai bine mor decât sa spun!Rusinea Boris Cyrulnik Ed. TREI 2012 978-973=707-587-1 15 15
1

627 Depresia în 60 de întrebâri Dr.Jean-Luc Ducher Ed.TREI 2012 978-973-707-655-7 15 15


1
Cum sa fii parinte bun pentru
628 Michael Hammond Ed.TREI 2012 978-973-707-648-9 21 21
adolescenţi
1
978-973-707-525-
629 50 de semne ale tulburârilor psihice Dr.Jean Whitney Hicks Ed.TREI 2012 31 31
1 3
Thomas Gordon
630 Profesorul eficient Ed. TREI 2011 978-973-707-566-6 25 25
Noel Burch 1
50 de mari mituri ale psihologiei
populare Scott O.Lilienfeld
631 Ed. TREI 2010 978-973-707-433-1 31 31
.Înlaturarea concepţiilor greşite despre Steven Jay Lynn
comportamentul uman 1
Psihopatologia vieţii cotidiene(despre
632 uitare,greşala de vorbire,superstiţie şi Sigmund Freud Ed.TREI 2010 978-973-707-419-5 21 21
eroare) 1
Cum sa creşti un copil cu ADHD.10
633 lecţii pe care nu le poţi învâţa de la Vincent J.Monastra Ed.TREI 2011 978-973-707-509-3 11 11
medici 1
Arta de a fâuri oameni.Psihologia
634 Virginia Satir Ed.TREI 2010 978-973-707-420-1 31 31
familiei
1
Creier roz,creier bleu.Diferenţele de
635 Lise Eliot Ed. TREI 2011 978-973-707-449-2 35 35
gen la copii şi adulţi
1

Reţeta pentru minte şi corp.Cum sâ


636 John E.Sarno Ed. TREI 2010 978-973-707-411-9 15 15
vindeci durerile trupului
1
Adio,vinovâţie! Cum sâ scapi de
637 Les Barbanell Ed.TREI 2011 978-973-707-496-6 11 11
nevoia de a-i multumi pe ceilalti 1
Când apare copilul. O psihanalistâ dâ
638 Francoise Dolto Ed.TREI 2011 978-973-707-396-9 35 35
sfaturi parinţilor
1
639 Cartea Gesturilor Peter Collett Ed.TREI 2011 978-973-707-565-9 15 15
1
Ce sâ le spunem copiilor-când sunt
640 foarte mici,când sunt bolnavi,când se Francoise Dolto Ed. TREI 2005 978-973-707-339-6 11 11
bucura,când sunt trişti 1

Celalţi şi Eu.Cum sâ-ţi dezvolţi


641 Isabelle Filliozat Ed. TREI 2011 978-973-707-391-4 15 15
competenţele sociale.
1

642 Cum sâ fii un tatâ bun pentru fiica ta Alain Braconnier Ed.TREI 2008 978-973-707-178-1 15.9 15.9
1
Cum sâ le vorbim copiilor despre
643 sexualitate.Un ghid de urmat pas cu Linda & Richard Eyre Ed.TREI 2010 978-973-707-354-9 15 15
pas,la orice vârsta 1

644 Cum sâ ne educam copiii Aldo Naouri Ed.TREI 2010 978-973-707-352-5 21 21


1
645 Cum sâ te aperi de stres Patrick Legeron Ed.TREI 2003 978-8291-65-8 15.9 15.9
1
Cuvinte care vindeca.Ce poţi spune
646 Nance Guilmartin Ed.TREI 2010 978-973-707-385-3 25 25
când nu ştii ce sâ spui 1
De ce oameni destepţi fac greşeli
647 Madeleine L.Van Hecke Ed.TREI 2011 978-973-707-447-8 21 21
prosteşti
1

648 Limbajul secret al copiilor Lawrence E.Shapiro Ed. TREI 2011 978-973-707-448-5 31 31
1

Prizonierii gândurilor noastre.Cum sâ


649 Alex Pattakos Ed. TREI 2009 978-973-707-323-5 15 15
gâseşti sensul în viaţâ şi profesie
1
650 Urâsc conflictele! Lee Raffel Ed.TREI 2010 978-973-707-379-2 21 21
1
Duane P.Schultz,
651 O istorie a psihologiei mordene Ed.TREI 2012 978-973-707-589-5 75 75
Sydney Ellen Schultz
1
652 Psihoterapia existenţială Irvin D.Yalom Ed.TREI 2012 1 978-973-707-691-5 71 71
Eric Rayner,
653 Psihodinamica dezvoltârii umane Ed. TREI 2012 978-973-707-581-9 51 51
Angela Joyce 1

654 Între logica inimii şi logica minţii Vasile Dem.Zamfirescu Ed. TREI 2011 978-973-707-488-1 15 15
1
Opere vol.6.Femininul.Articole ţi
655 Francoise Dolto Ed.TREI 2008 978-973-707-223-8 35 35
conferinţe 1
Opere complete Vol.10.Civilizaţia în
656 C.G.Jung Ed.TREI 2011 978-973-707-423-2 51 51
tranzţie 1
101 poveşti vindecâtoare pentru copii
657 şi adolescenţi Folosirea George W Burns Ed.TREI 2011 978-973-707-531-4 45 45
metaforelor în terapie 1
658 Freud O viaţâ pentru timpul nostru Peter Gay Ed.TREI 2012 978-973-707-621-2 65 65
1

659 Iubire,vinovâţie şi reparaţie Melanie Klein Ed.TREI 2011 978-973-707-558-1 61 61


1
Puterea integratoare a psihoterapiei Brad A.Alford,
660 Ed.TREI 2011 978-973-707-363-5 21 21
cognitive Aaron T.Beck 1
Florin Tudose,
Tratat de psihopatologie şi psihiatrie
661 Cătălina Tudose, Ed. TREI 2011 978-973-707-551-2 71 71
pentru psihologi
Letiţia Dobranici 1
662 Introducere în teoriile personalitâţii Robert B.Ewen Ed. TREI 2012 978-973-707-585-7 63 63
1
10 Abordari psihoterapeutice ale
663 Dietmar Stiemerling Ed.TREI 2011 978-973-707-009-8 21 21
depresiei
1

664 101aparari .Cum autoprotejeazâ mintea Jerome S.Blackman Ed.TREI 2012 978-973-707-301-3 31 31
1
101 greşeli în psihoterapie
Richarrd C.Robertiello,
665 .Contratransfer şi contrarezistenţa în Ed.TREI 2012 978-973-707-340-2 25 25
Gerald Schoenewolf
psioterapie 1
101 succese terapeutice.Depresia
666 transferului şi a rezistentei în Gerald Schoenewolf Ed. TREI 2010 978-973-707-373-0 25 25
psihoterapie
1

667 A deveni o persoana Carl R.Rogers Ed. TREI 2008 978-973-707-244-3 35 35


1

668 Analiza tranzactionala în psihoterapie Eric Berne Ed.TREI 2011 978-973-707-439-3 31 31


1

669 ART- TERAPIA Teorie si tehnică Judith Aron Rubin Ed.TREI 2009 978-973-707-281-8 75 75
1
Diane E.Papalia,
670 Dezvoltarea umană Editia a XI-a Sally Wendkos Olds, Ed.TREI 2010 978-973-707-414-0 85 85
Ruth Duskin Feldman 1
Dificultatea de a trai.Povestiri
671 Francoise Dolta Ed.TREI 2009 978-973-707-324-2 45 45
psihanalitice despre copii 1
Arthur C.Bohart,
672 Empatia în psihoterapie Ed.TREI 2011 978-973-707-483-6 55 55
Leslie S.Greenberg 1
673 Manual de consiliere Richard Nelson-Jones Ed.TREI 2009 978-973-707-293-1 25 25
1

Didier Anzieu,
674 Metodele proiective Ed.TREI 2010 978-973-707-383-9 31 31
Catherine Chabert
1
Minţi criminale.Psihanaliza violentei şi
675 Duncan Cartwright Ed. TREI 2010 978-973-707-417-1 31 31
crimei
1

676 Psihanaliza copiilor Melanie Klein Ed. TREI 2010 978-973-707-088-3 35 35


1
Leopold Vansina,
Psihodinamica organizaţiilor.De la
677 Marie-Jeanne Ed.TREI 2010 978-973-707-374-7 51 51
înţelegere la conducere
Vansina-Cobbaert 1
Psihoterapie cognitiv-comportamentală
678 Rafael T.Vogel Ed.TREI 2008 978-973-707-190-3 15.9 15.9
şi psihanaliză 1

679 Psioterapie pozitiva.Teorie şi practica Nossrat Peseschkian Ed.TREI 2007 978-973-707-167-5 35 35


1
Relaţii de iubire.Normalitate si
680 Otto F.Kernberg Ed.TREI 2009 978-973-707-253-5 21 21
patologie 1

681 Stluri nervotice David Shapiro... Ed.TREI 2009 978-973-707-247-4 21 21


1

682 Terapia familiei Virginia Satir Ed.TREI 2011 978-973-707-482-9 31 31


1

683 Tratat de psihiatrie psihodinamica Glen O.Gabbard Ed.TREI 2007 978-973-707-164-4 75.3 75.3
1
SPEED
Abuzul şi neglijenţa copiilor Ciprian Grădinariu PROMOTION -
684 2013 978-606-8344-06-5 1 8
Studiu sociologic la nivel naţional Diana Stănculeanu ORGANIYAŢIA
SALVAŢI COPIII 8
Ghid pentru dezvoltarea relaţiilor SPEED
sănătoase între părinţi şi copii PROMOTION -
692 Joan Durrant 2012 978-606-8344-03-4 1 8
O abordare pozitiva,bazată pe ORGANIYAŢIA
respectarea drepturilor copiilor SALVAŢI COPIII 8
Gabriela Alexandrescu
700 Raport annual 2012 Salvati Copiii 2012 1 4
Adi Moisescu
4
704 50 de semne ale tulburârilor psihice James Whitney Hicks Ed.TREI 2011 978-973-707-525-3 32.15 32.15
1
Adio,vinovatie !Cum sa scapi de
705 Les Barbanell Ed.TREI 2011 978-973-707-496-6 12.15 12.15
nevoia de a-i mulţumi pe ceilanţi
1
Adolescentii si sexul
706 DR.John Coleman Ed.TREI 2013 978-973-707-721-9 12.15 12.15
Un ghid pentru parinţi
1
Ajută-ţi copilul să revină pe calea cea
bună
707 Kenneth H.Talan Ed.TREI 2013 978-973-707-678-6 32.15 32.15
Cum să rezolvi problemele emoţionale
şi de comportament ale copilului 1
Arta de a fi egoist
708 Cum sa traieşti fericit,chiar dacă altora Josef Kirschner Ed.TREI 2007 978-973-707-153-8 16.15 16.15
nu le place 1
Ca să trăieşti mai bine în
709 Andre Moreau Ed.TREI 2006 978-973-707-097-6 16.15 16.15
prezent,împacă-te cu trecutul 1
Cănd părinţii se despart
710 Francoise Dolta Ed.TREI 2007 978-973-707-121-7 12.15 12.15
Cum să prevenim suferinţele copiilor
1
Ce sâ le spunem copiilor
711 Când sunt foarte mici,când sunt Francoise Dolta Ed.TREI 2005 978-973-707-339-6 12.15 12.15
bolnavi,când se bucura,când sunt trişti
1
Ceilalţi şi eu
712 Cum să-ţi dezvolţi competenţele Izabelle Filliozat Ed.TREI 2011 978-973-707-391-4 16.15 16.15
sociale 1
Claustrofobia
713 Andrea Perry Ed.TREI 2011 978-973-707-505-5 16.15 16.15
Cum să gasaşti ieşirea 1
Cum să creşti un copil cu ADHD
714 10 lecţii pe care nu le poţi învaţa de la Vincent J.Monastra Ed.TREI 2011 978-973-707-509-3 12.15 12.15
medici 1
Cum să fii părinte bun pentru
715 Maichael Hammond Ed.TREI 2012 978-973-707-648-9 22.15 22.15
adolescenţi 1
Cum să le vorbim copiilor despre
sexualitate
716 Linda si Richard Eyre Ed.TREI 2009 978-973-707-354-9 16.15 16.15
Un ghid de urmat pas cu pas,la orice
varstă 1
Cum să te dezvolţi odată cu copiii tăi
717 7 puncte de cotitură în viaţa unui Seamus Garey Ed.TREI 2013 978-973-707-703-5 16.15 16.15
părinte
1
Cum să trăim alături de un
718 <<nevrotic>>acasă şi la locul de Albert Ellis Ed.TREI 2010 978-973-707-381-5 16.15 16.15
muncă 1
Cuvinte care vindeca
719 Nance Guilmartin Ed.TREI 2010 978-973-707-385-3 26.15 26.15
Ce poţi spune când nu ştii ce sâ spui 1
De ce oamenii deştepţi fac greşeli
720 Madeleine L.Van Hecke Ed.TREI 2011 978-973-707-447-8 22.15 22.15
prosteşti 1
Depresia în 60 de întrebâri
721 Dr.Jean-Luc Ducher Ed.TREI 2012 978-973-707-655-7 16.15 16.15
Cum să o depăşim 1
Ieşirea din depresie
722 DR.Dominique Barbier Ed.TREI 2012 978-973-707-696-0 16.15 16.15
Medicamente sau psihoterapie? 1
Imperfecţi,liberi şi fericiţi
723 Christophe Andre Ed.TREI 2009 978-973-707-363-1 36.15 36.15
Practici ale stimei de sine 1
Iubire pe internet
724 Diane M.Berry Ed.TREI 2009 978-973-707-298-6 16.15 16.15
Cum să-ţi găsăşti partenerul potrivit
1

Prizonierii gândurilor noastre. Cum sâ


725 Alex Pattakos Ed.TREI 2009 978-973-707-323-5 16.15 16.15
gâseşti sensul în viaţâ şi profesie
1
Profesorul eficient
726 Programul Gordon pentru Thomas Gordon Ed.TREI 2011 978-973-707-566-6 26.15 26.15
îmbunătăţirea relaţiei cu elevii 1

Psihopatul de alături
727 Martha Stout Ed.TREI 2013 978-973-707-808-7 16.15 16.15
Cum să-l recunoşti şi să te aperi de el
1
Şantajul sentimental
Cum să te aperi cănd alti oameni
728 Dona Frazir Susan Forward, Ed.TREI 2008 978-973-707-225-2 22.15 22.15
folosesc frica,obligaţia şi vina ca să te
manipuleze 1
Sentimentele trupului
729 Cum să afli de ce suferi fără să mergi Joan Liebmann-Smith Ed.TREI 2009 978-973-707-276-4 26.15 26.15
la medic
1
Semnele trupului la copil
Un ghid despre sănătatea,din cap până
730 în picioare,a copilului Joan Liebmann-Smith Ed.TREI 2010 978-973-707-418-8 22.15 22.15
dumneavoastră,la nastere şi în primii
ani de viaţă 1
731 A avea sau a fi ? Erich Fromm Ed.TREI 2013 1 978-973-707-717-2 16.15 16.15
Arta de a făuri oameni Psihologia
732 Virginia Satir Ed.TREI 2010 978-973-707-420-1 32.15 32.15
familiei 1
733 Copilul,familia şi lumea exterioară D.D.Winnicott Ed.TREI 2013 978-973-707-683-0 22.15 22.15
1
734 De ce se înbolnavesc oamenii? Darian Leader, Dvid Corfield Ed.TREI 2012 978-973-707-656-4 26.15 26.15
1
Elevii-Problemă
735 Regalena Melirose Ed.TREI 2013 978-973-707-725-7 32.15 32.15
Traumă şi eşec şcolar 1
Iubirea nu este de ajuns
736 Cum rezolvi problemele de cuplu cu AARON T.BECK Ed.TREI 2012 978-973-707-673-1 32.15 32.15
ajutorul terapiei cognitive 1
Lumea virtuală: Avataruri
737 Serghe Tisseron Ed.TREI 2013 978-973-707-421-8 16.15 16.15
şi fantome
1

738 Mituri despre sinucidere Thomas Joiner Ed.TREI 2013 978-973-707-747-9 22.15 22.15
1

739 Nevoie esenţiale ale copiilor T.Berry Brazelton Ed.TREI 2013 978-973-707-709-7 22.15 22.15
1
10 abordaări psihoterapeutice ale
740 Dietmar Stiemerling Ed.TREI 2006 978-973-707-009-8 22.15 22.15
depresiei
1

101 apărări
741 Jerome S.Blackman Ed.TREI 2012 978-973-707-301-3 32.15 32.15
Cum se autoprotejeaza mintea
1
101 poveşti vindecâtoare pentru copii
742 şi adolescenţi Folosirea George W.Burns Ed.TREI 2011 978-973-707-531-4 46.15 46.15
metaforelor în terapie 1
101 succese terapeutice. Depresia
743 transferului şi a rezistentei în Gerald Schoenewolf Ed.TREI 2010 978-973-707-373-0 26.15 26.15
psihoterapie 1
Analiza tranzacţională în psihoterapie
744 De autorul bestsellerului Eric Berne Ed.TREI 2011 978-973-707-439-3 32.15 32.15
"Ce spui dupa Buna ziua?"
1
745 Anorexia,o stranie violenţă Vladimir Marinov Ed.TREI 2011 978-973-707-537-6 22.15 22.15
1

Antrenamentul autogen
746 Autodetensionare concentrativa I.H.Schultz Ed.TREI 2011 978-973-707-424-9 66.15 66.15
–Încercare de prezentare clinic-practică
1

747 Ataşamentul în psihoterapie David J.Wallin Ed.TREI 2010 978-973--707-392-1 46.15 46.15
1
Carapacea protectoare Funcţionarea
748 Frances Tustin Ed.TREI 2013 978-973-707-697-7 32.15 32.15
autista la copii şi adulţi
1
Ce se petrece în grupur Comunităţi
749 R.D.Hinshelwood Ed.TREI 2013 978-973-707-732-5 32.15 32.15
nevrotice,comunităţi sănătoase 1
Emotie şi adaptare O abordare
750 Richard S.Lazarus Ed.TREI 2011 978-973-707-540-6 72.15 72.15
cognitivă a proceselor afective 1
Eul,foamea şi agresivitatea Tulburările
751 psihoafective sunt cauzate de gestalt- Frederick S.Perls Ed.TREI 2008 978-973-707-224-5 56.15 56.15
uri incomplete 1

Formele fundamentale ale angoasei


752 Frity Riemann Ed.TREI 2013 978-973-707-815-5 32.15 32.15
Studiu de psihologie abisală
1

Oameni şi vocaţii
753 Isabel Briggs Myers Ed.TREI 2013 978-973-707-670-0 32.15 32.15
Înţelegerea tipurilor de personalitate
1
Psihiatrie,psihanaliză şi noua biologie
754 Eric R.Kandel Ed.TREI 2013 978-973-707-727-1 56.15 56.15
a minţii 1
Psihodinamica dezvoltării umane
755 Eric Rayner şi Angela Joyce Ed.TREI 2012 978-973-707-581-9 52.15 52.15
Creştere,maturitate,senectute
1
Psihoterapie cognictiv-
756 Ralf T.Vogel Ed.TREI 2008 978-973-707-190-3 17.05 17.05
comportamentală şi psihanaliză
1

757 Teoria psihanalitică a nevrozei Otto Fenichel Ed.TREI 2013 978-973-707-700-4 86.15 86.15
1
Teoria şi terapia nevrozelor
758 Introducere în logoterapie şi analiză Viktor E.Frankl Ed.TREI 2008 978-973-707-250-4 26.15 26.15
existenţială
1
Tratat de psihopatologie şi psihiatrie
759 Florin Tudose, Ed.TREI 2011 978-973-707-551-2 72.15 72.15
pentru psihologi
1
760 Tratat de psihologie generală Paul Popescu-Neveanu Ed.TREI 2013 978-973-707-695-3 86.15 86.15
1
761 Ce tip de carieră ţi se potriveşte? Donna Dunning Ed.TREI 2013 978-973-707-746-2 36.15 36.15
1
101 poveşti vindecâtoare pentru copii
762 şi adolescenţi George W.Burns Ed.TREI 2012 978-973-707-582-6 41.31 41.31
Folosirea metaforelor în terapie 1
Managementul carierei Coordonator: ERC
763 Material suport pentru activităţile de Stanculescu Florina PRESS,BUCURES 2011 978-606-602-130-2 19.146 2010.288
consiliere Aurelia TI 105
Managementul carierei Coordonator: BUCURESTI:
868 Material suport pentru activităţile de Stanculescu Florina MONITORUL 2013 978-973-567-849-4 6.846 1369.2
consiliere şi orientare profesională Aurelia OFICIAL 200

De ce e sexul o plâcere ?
1068 Jared Diamond Ed.HUMANITAS 2010 978-973-50-2618-9 25 25
Evoluţia sexualitaţii umane
1

1069 Jung şi post-jungienii Andrew Samuels Ed.HERALD 2013 978-973-111-397-5 46 46


1

Selecţie din opera unui maistru al


1070 terapiei şi al povestirii Irvin D.Yalom Ed.TREI 2012 978-973-707-706-6 69 69
Antologie îngrijitâ de Ben Yalom
1

1071 Limbaj şi putere simbolicâ Pierre Bourdieu Ed. ART 2012 978-973-124-735-9 29.9 29.9
1
1072 Dicţionar al gîndirii sociologice Massimo Borlandi Ed.Polirom 2009 978-973-46-0607-8 89.95 89.95
1
Gilles Amado ,
1073 Psihologia comunicârii în grupuri Ed.Polirom 2007 978-973-46-0759-4 29.95 29.95
Andre Guittet 1
Antropologie Cinci
1074 introduceri Ediţia Vintilâ Mihâilescu Ed.Polirom 2009 978-973-46-1372-4 29.95 29.95
a II-a revazutâ şi adâugitâ 1

Introducere în psihologie Nicky Hayes,


1075 Ed.ALL 2003 978-973-571-433-8 49.9 49.9
Editia a III-a Sue Orrell
1
Georgeta Burlea ,
1076 Dicţionar explicativ de logopedie Ed.Polirom 2011 978-973-46-1868-2 29.95 29.95
Marin Burlea 1
Îndrumâri fundamentale Filosofia
1077 Lou Marinoff Ed.TREI 2013 978-973-707-741-7 49 49
îţi poate schimba viaţa
1
Creierul şi inteligenţa emoţionalâ
O carte revoluţionarâ
Richard J.Davidson,
1078 cum îţi influenţeaza tiparele lui unice Ed. LITERA 2013 978-606-686-074-1 29.9 29.9
Sharon Begley
felul în care gândeşti,simţi şi trâieşti şi
cum le poţi schimba 1

1079 Revenirea la viaţâ Oliver Sacks Ed.HUMANITAS 2012 978-973-50-3433-7 13 13


1

Judecata moralâ la copil Ediţia a


1080 Jean Piaget Ed.CARTIER 2012 978-9975-79-737-5 39 39
III-a,februarie 2012
1

Reprezentarea lumii la copil


1081 Jean Piaget Ed.CARTIER 2012 978-9975-79-738-2 36.99 36.99
Ediţia a III-a,februarie 2012
1

1082 Despre natura umanâ Edward O.Wilson Ed.HERALD 2013 978-973-111-359-3 36 36


1
Cele opt pâcate
1083 Konrad Lorenz Ed.HUMANITAS 2012 978-973-50-3609-6 20 20
Capitale ale omenirii civilizate 1
Subliminal
1084 Cum ne determinâ inconştientul Leopold Mlodinow Ed.HUMANITAS 2013 978-973-50-4145-8 35 35
comportamentul 1
Cultura modernâ pe înţelesul
1085 Roger Scruton Ed.HUMANITAS 2011 978-973-50-2920-3 25 25
oamenilor inteligenţi
1
Mama şi sensul vieţii
1086 Irvin D.Yalom Ed.HUMANITAS 2011 978-973-50-3097-1 32 32
Poveşti de psihoterapie 1

Comportamentul social Fundamentele


1087 Jon Elster Ed.ALL 2013 978-606-587-068-0 39.9 39.9
explicatiei în ştiinţele sociale
1

1088 Maimuţa goalâ Desmond Morris Ed.ART 2008 978-973-124-195-1 24.9 24.9
1

1089 Iluzia voinţei conştiente Daniel M.Wegner Ed.HUMANITAS 2012 978-973-50-3853-3 47 47


1
Psihopedagogie pentru examenele de
Costantin Cucoş
1090 definitivare şi grade didactice Ed.Polirom 2009 978-973-46-1403-5 54.95 54.95
(coordonator )
Ediţia a III-a
1

1091 Paradigme universale Solomon Marcuş Ed .PARALELA 45 2011 978-973-47-1165-9 100 100
1

Gândirea laterală
,,Adevaratele progrese se înfâptuiesc
cu ajutorul gândirii laterare,dupâ cum
1092 Edward de Bono Ed.Curtea Veche 2010 978-973-669-952-8 11.9 11.9
ne spune
Edward de Bono-autoritatea mondialâ
numârul 1îngândirea creativâ.''
1
Ghid pentru dezvoltarea şi corectarea Florentina Galbinaşu,
vorbirii Cadre Liliana Galbinaşu,
1093 Paralela 45 2013 978-973-47-1535-0 1 1
didactice,pârinţi şi şcolarii mici caietul Valeria Pârşan,
elevului Ioana Chelaru. 1
Ghid pentru dezvoltarea şi corectarea Florentina Galbinaşu,
vorbirii Cadre Liliana Galbinaşu,
1094 Paralela 45 2013 978-973-47-1534-3 1 1
didactice,pârinţi şi copii preşcolari Valeria Pârşan,
caietul copilului Ioana Chelaru.
1
Armonii.secolul XXI
Revista de spiritualitate şi culturâ
1095 DR.Visarion Tulcea 2013 1841-933x 1 1
editatâ de Seminarul Teologic
Ortodox"Sfântul Ioan Casian "Tulcea
1

Armonii.secolul XXI
Revista de spiritualitate şi culturâ
1096 DR.Visarion Tulcea 2012 1841-933x 1 1
editatâ de Seminarul Teologic
Ortodox"Sfântul Ioan Casian "Tulcea
1
Director:
1097 Steaua Dobrogei Tulcea 2012 1223-8880 1 1
Mihai Marinache
1
Tehnici de superînvăţare
Oana Panagoreţ Ed.TEHNOPRINT
1098 Cum să înveţ foarte repede şi foarte 2012 978-973-88707-6-5 17 17
C.M.Armeanu G.P.
bine Ediţia a VI-a
1
YOGA-
1099 O necesitate pentru omul modern Curs C.M.Armeanu Ed.TIPOALEX 2002 973-8223-21-0 17 17
practic pentru începători Ediţia a doua 1
YOGA
Religia înţelepciunii
- Elemente ale găndirii orientale --
1100 Practica meditaţiei- C.M.Armeanu Ed.TIPOALEX 2001 973-8223-05-9 17 17
Cartea urmăreşte să schimbe viziunea
comună despre lume şi să dezvolte
capacităţile psihice. 1
1101 Gena egoistă Richard Dawkins Ed.PUBLICA 2013 1 978-606-8360-75-1 59 59
PAUL
Comunicarea umană WATZLAWICK
1102 Ed.TREI 2014 978-606-719-019-9 45 45
Pragmatică, paradox şi patologie JANET BEAVIN
BAVELAS 1
Tulburări grave ale personalităţii
1103 OTTO F. KERNBERG Ed.TREI 2014 978-973-707-865-0 69 69
Strategii psihoterapeutice 1
1104 Psihologia carierei Ed. UNIVERSITARĂ BUC. 2010
VALERIA NEGOVAN 978-973-749-867-0 38 38
1
1105 Tratat de psihologie generală Paul Popescu-Neveanu Ed.TREI 2013 1 978-973-707-695-3 99 99
1106 Teoria psihanalitică a nevrozei OTTO FENICHEL Ed.TREI 2013 1 978-973-707-700-4 99 99
Darian Leader şi
1107 De ce se îmbolnăvesc oamenii? Ed.TREI 2012 978-973-707-656-4 39 39
Dvid Corfield 1
Mama şi sensul vieţii
1108 Irvin D.Yalom Ed.HUMANITAS 2011 978-973-50-3097-1 35 35
Poveşti de psihoterapie 1
Terapiile cognitive Cum
1109 Jean Cottraux Ed. POLIROM 2003 973-681-424-6 27 27
să acţionăm asupra propiilor gînduri
1
Cucerirea socială a Pămantului ''O
1110 viziune profund înnoitoare asupra Edward O.Wilson Ed.HUMANITAS 2013 978-973-50-4255-4 45 45
evoluţiei umane.'' 1
1111 Arta de a fi Erich Fromm Ed.TREI 2013 1 978-973-707-877-3 29 29
Arthur C.Bohart,Leslie
1112 Empatia în psihoterapie Ed.TREI 2011 978-973-707-483-6 69 69
S.Greenberg 1
TRIPAT Cynthia Kuhn ,
1113 Ce trebuie să ştii despre droguri: De la Scott Swartzwelder Ed.TREI 2014 978-606-719-053-3 49 49
alcool la ecstasy Wilkie Wilson 1
Howard Gardner
Minţi coducatoare
1114 in colaborare cu Ed.TREI 2014 978-606-719-020-5 59 59
Istorii de viaţa ale liderilor mondiali
Emma Laskin 1
Demonul amiezii
1115 Andrew Solomon Ed.HUMANITAS 2014 978-973-50-4391-9 69 69
O anatomie a depresiei 1
1116 Sociologia familiei Martine Segalen Ed. POLIROM 2011 1 978-973-46-1995-5 40 40
Reprezentarea lumii la copil
1117 Jean Piaget Ed.Cartier 2012 978-9975-79-738-2 37 37
Ediţia a II-a, martie 2012 1
Daniel Bowling
1118 Psihologia mediatorului Ed.TREI 2012 978-973-707-592-5 49 49
David A. Hoffman 1
Medicina psihosomatica Conflictele
1119 psihice de durată produc îmbolnaviri Franz Alexander Ed.TREI 2008 978-973-707-188-0 38.89 38.89
organice ireversibile 1
GHID LOGOPEDIC
Adina Valeria
Pentru prevenirea şi înlaturarea
1120 Marinache Claudia KAROGRAF 2014 978-973-0-150-40-14 60 60
tulburărilor de scris - citit la şcolarii
Veronica Marinache
mici 1
1121 Întâlniri cu JUNG E:A:BENNET Ed.TREI 2014 1 978-973-707-876-6 25 25
Perversiunea
1122 ROBERT J. STOLLER Ed.TREI 2014 978-606-719-091-5 39 39
Forma erotică a urii 1
Howard Gardner
Minţi conducătoare
1123 in colaborare cu Ed.TREI 2014 978-606-719-020-5 59 59
Istorii de viaţă ale liderilor mondiali
Emma Laskin 1
Iluzia iubirii
1124 De ce se întoarce femeia maltratată la David P. Celani Ed.TREI 2014 978-973-707-915-2 45 45
agresorul său 1
1125 Copilărie şi societate Erik H. Erikson Ed.TREI 2015 1 978-606-719-015-1 59 59
Animalul social
Resursele ascunse care ne arată ce
1126 inseamnă cu adevărat să iubeşti, să ai DAVID BROOKS PUBLICA 2014 978-606-8360-68-3 36.58 36.58
caracter şi să te bucuri de o viaţa
împlinită 1
Învăţarea vizibilă
1127 John Hattie Ed.TREI 2014 978-606-719-058-8 39 39
Ghid pentru profesori 1
Teorii contemporane ale învăţării
1128 KNUD ILLERIS Ed.TREI 2014 978-606-719-059-5 49 49
Autori de referinţă 1
Formarea Inovatorilor .
1129 Cum creşti tinerii care vor schimba TONY WAGNER Ed.TREI 2014 978-606-719-144-8 35 35
lumea de mâine 1
1130 Psihologia femei Karen Horney Ed.TREI 2012 1 978-973-707-668-7 35 35
TATĂL
1131 Perspective istorice, Luigi Zoja Ed.TREI 2014 978-606-719-157-8 39 39
psihologice şi culturale 1
Cuşca de sticlă
1132 Nicholas Carr PUBLICA 2014 978-606-722-009-4 45 45
Automatizarea şi noi 1
Boala ca metaforă
1133 Susan Sontag Ed. VELLANT 2014 978-606-8642-03-1 29.9 29.9
SIDA şi metaforele sale 1
Antifragil
1134 Ce avem de caştigat de pe urma Nassim Nicholas Taleb Ed. Curte Veche 2014 978-606-588-702-2 37.61 37.61
dezordinii 1
LEBĂDA NEAGRA
1135 Nassim Nicholas Taleb Ed. Curte Veche 2010 978-973-669-962-7 35 35
Impactul foarte puţin probabilului 1
Liderii mănâncă ultimii De
1136 unele echipe lucrează bine împreună, Simion Sinek PUBLICA 2014 978-606-8360-94-2 49 49
iar altele nu 1
Irina Holdevici
1137 Pishoterapia tulburărilor emoţionale Ed.TREI 2015 978-606-719-195-0 55 55
Barbara Craciun 1
POFTE DEMONICE
1138 Barbara E. Hort Ed.TREI 2014 978-606-719-055-7 35 35
Vampirul psihic din noi şi din ceilalţi 1
Manual de diagnostic şi statistică a Coordonator ştiinţific
tulburărilor mentale Ediţia Prof. Dr. AUREL
1139 APLR 2003 973-98121-0-4 129.61 129.61
a patra revizuită DSM- ROMILA Editor Dr.
IV-TR TM 2000 MARIAN POPA 1

1140 Sensurile ascunse ale vieţii Stephen Grosz Ed.TREI 2015 978-606-719-177-6 29 29

1
Terapia centrată pe clint
1141 Carl R.Rogers Ed.TREI 2015 978-606-719-142-4 46.61 46.61
Practica ei actuală, implicatii şi teorie 1
PSIHOPEDAGOGIE
pentru examenele de definitivare şi Costantin Cucoş
1142 POLIROM 2009 978-973-46-1403-5 32.56 32.56
grade didatice (coordonator )
Ediţia a III-a 1
Jerome Garcin
1143 Noile mitologii ART 2009 978-973-124-384-9 22.9 22.9
(coordonator) 1
Criza adolescenţei Căi
1144 Stephen Glerget Ed. TREI 2012 978-973-707-575-8 10 20
de a o depăşi cu succes 2
Cerintele speciale si dizabilitatea in
Ed. Didactică şi
1146 educatie Traian Vrasmas 2015 978-606-31-0008-6 12 12
Petagogică
O perspectiva internationala 1
Nicoleta Stanciu
1147 Dictionar Logopedic Ilustrat Alexandra Mocanu 2015 978-973-0-18515-7 12 12
Florentina Galbinasu 1
ABC-ul CUNOASTERII Adina Valeria
1148 GHID PRACTIC PENTRU CLASA Marinache Claudia Ed .KAROGRAF 2015 978-973-0-150-42-02 80 80
PREGATITOARE Veronica Marinache 1
1149 Steaua Dobrogei Mihai Marinache Tulcea 2014 1 12223-8880 20 20
50 de semne ale turburărilor psihice
Ghid accesibil al simptomelor care ţin
1150 James Whitney Hicks Ed. TREI 2012 978-973-707-525-3 26 26
de psihiatrie si ce ar trebui să ştiţi
despre acestea 1
Când părinţii se despart
1151 Fracoise Dolto Ed. TREI 2016 978-606-719-652-8 15 15
Cum să prevenim suferinţele copiilor 1
Ceilalţi şi eu
1152 Cum să-ţi dezvolţi competenţele Izabelle Filliozat Ed.TREI 2011 978-973-707-391-4 16.76 33.52
sociale 2
Cum să creşti un copil cu ADHD
1154 10 lecţii pe care nu le poţi învaţa de la Vincent J.Monastra Ed.TREI 2011 978-973-707-509-3 14.45 28.9
medici 2
Mark Williams
Exerciţii de meditaţie pentru depaşirea
John Teasdale
1156 depresiei Ed.TREI 2013 978-973-707-688-5 20.23 20.23
Zindel Segal
Eliberarea de nefericirea cronica
Jon Kabat -Zinn 1
Ieşirea din depresie
1157 DR.Dominique Barbier Ed.TREI 2012 978-973-707-696-0 16.76 33.52
Medicamente sau psihoterapie? 2
Profesorul eficient
Thomas Gordon
1159 Programul Gordon pentru Ed. TREI 2011 978-973-707-566-6 22.54 45.08
Noel Burch
îmbunătăţirea relaţiei cu elevii 2
Psihopatul de alături
1161 Martha Stout Ed. TREI 2013 978-973-707-808-7 16.76 33.52
Cum să-l recunoşti şi să te aperi de el 2
Semnele trupului la copil
Un ghid despre sănătatea,din cap până
1163 în picioare,a copilului Joan Liebmann-Smith Ed.TREI 2010 978-973-707-418-8 20.23 20.23
dumneavoastră,la nastere şi în primii
ani de viaţă 1
Întârzierile de vorbire la copii
1164 Stephen M. Camarata Ed.TREI 2016 978-606-719-820-1 19.8 19.8
Un sintom sau o etapa ? 1
Copilul cu ticuri şi sindromul Tourette
1165 Uttom Chowdhury Ed.TREI 2016 978-606-719-468-5 19.8 19.8
Ghid pentru părinţi şi specialişti 1
Mama, sunt tachinat! Michael Thompson,
1166 Cum să-ţi ajuţi copilul să facă faţă Lawrence J. Cohen, Ed.TREI 2016 978-606-719-329-9 17.4 34.8
problemelor vieţii sociale Catherine O'Neill Grace
2
ICD-10
Coordonator:
Clasificarea tulburărilor mentale şi de
Academician
1168 comportament Ed.TREI 2016 978-606-719-838-6 58.1 174.3
Prof. Dr. Mircea
Descrieri clinice şi îndreptare
Lăzărescu
diagnostice 3
Mihai Aniţei
Mihaela Chraif
1171 Tratat de psihologia personalităţii Ed.TREI 2016 978-606-719-538-5 35.4 35.4
Vlad Burtăverde
Teodor Mihăilă 1
Logopedia
1172 Terapia tulburărilor de limbaj. Carolina Bodea Haţegan Ed.TREI 2016 978-606-719-722-8 39 156
Structuri deschise 4
Complexele.
1176 Mihaela Minulescu Ed.TREI 2015 978-606-719-642-9 17.4 17.4
Creativitate sau distructivitate? 1
Vindecarea prin poveşti
1177 Culegere de cazuri destinată folosirii George W.Burns Ed.TREI 2016 978-606-719-493-7 35.4 35.4
metaforelor terapeutice 1
1178 Anatomia distructivităţii umane Erich Fromm Ed.TREI 2015 2 978-606-719-384-8 39.88 79.76
Evaluarea psihologică aplicată Coordonator
1180 Ed.TREI 2015 978-606-719-355-8 39.91 39.91
Repere teoretice şi practice Iulia Ciorbea 1
1181 Psihoterapia existenţială Irvin D.Yalom Ed.TREI 2012 1 978-973-707-691-5 51 51
Psihogenealogia
Anne Ancelin
1182 Vindecarea rănilor familiare Ed.TREI 2014 978-973-707-899-5 20.23 20.23
Schutzenberger
şi regăsirea de sine 1
coord.
Mindfulness Christopher K. Germer
1183 Ed.TREI 2016 978-606-719-666-5 35.4 106.2
în psihoterapie Ronald D. Siegel
Paul R.Fulton 3
Evoluţia unei revoluţii
1186 Albert Ellis Ed.TREI 2015 978-606-719-056-4 37.57 75.14
Bazele psihoterapiei raţional-emotive 2
Ghidul DSM-5 pentru
1188 Joel Paris Ed.TREI 2015 978-606-719-309-1 29.4 88.2
clinicianul inteligent 3
1191 Copilărie şi societate Erik H. Erikson Ed.TREI 2015 2 978-606-719-015-1 34.1 68.2
1193 Crearea şi ruperea legăturilor afective John Bowlby Ed.TREI 2016 1 978-606-719-763-1 23.4 23.4
Cum să-ţi controlezi anxietatea
1194 Ia tot ce e bun Bret A. Moore Ed.TREI 2016 978-606-719-403-6 19.8 59.4
din griji, stres şi temeri 3
Principiul placebo
1197 Antje Maly-Samiralow Ed.TREI 2016 978-606-719-648-1 17.4 17.4
Cum ne vindeca aşteptările pozitiva 1
Introducere în psihanaliza freudiană şi
1198 Vasile Dem.Zamfirescu Ed.TREI 2015 978-606-719-467-8 28.32 28.32
postfreudiană 1
Philippe Wallon,
1199 Psihologia desenului la copil Anne Cambier, Ed.TREI 2012 978-973-707-692-2 27 54
Dominique Engelhart 2
1201 Tratat de psihiatrie psihodinamica Glen O.Gabbard Ed.TREI 2014 2 978-973-707-917-6 57.22 114.44
Tratat de psihologie clinică şi Şerban Ionescu
1203 Ed.TREI 2009 978-973-707-828-5 47.4 94.8
psihopatologie Alain Blanchet 2
101 apărări
1205 Jerome S.Blackman Ed.TREI 2009 978-973-707-301-3 26 26
Cum se autoprotejeaza mintea 1
Analiza tranzacţională în psihoterapie
1206 De autorul bestsellerului Eric Berne Ed.TREI 2011 978-973-707-439-3 26 26
"Ce spui dupa Buna ziua?" 1
Diane E. Papalia
Dezvoltarea umană
1207 Sally Wendkos Olds Ed.TREI 2010 978-973-707-414-0 57.22 57.22
Editia a XI-a
Ruth Duskin Feldman 1
1208 Dicţionar critic de psihanaliză Charles Rycroft Ed.TREI 2013 1 978-973-707-833-9 28.32 28.32
Dificultatea de a trai.
1209 Francoise Dolto Ed.TREI 2009 978-973-707-324-2 37.57 37.57
Povestiri psihanalitice despre copii 1
1210 Introducere în teoriile personalitâţii Robert B. Ewen Ed.TREI 2012 1 978-973-707-585-7 44.5 44.5
1211 Isteria Christopher Bollas Ed.TREI 2013 1 978-973-707-817-9 28.32 28.32
Manual de consiliere
1212 Richard Nelson-Jones Ed.TREI 2009 978-973-707-998-5 29.4 88.2
Învaţă ce să spui ca să ajuîi! 3
Klaus Dorner
Manual de psihiatrie Ursula Plog
1215 Ed.TREI 2014 978-973-707-935-0 40.46 80.92
socială şi psihoterapie Christine Teller
Frank W ENDT 2
1217 Medicina psihosomatică Franz Alexander Ed.TREI 2011 1 978-973-707-188-0 22.54 22.54
Didier Anzieu,
1218 Metodele proiective Ed.TREI 2010 978-973-707-383-9 26 26
Catherine Chabert 1
Howard Gardner
Minţi conducătoare
1219 in colaborare cu Ed.TREI 2014 978-606-719-020-5 34.1 34.1
Istorii de viaţă ale liderilor mondiali
Emma Laskin 1
1220 Procesele de maturizare D.W. Winnicott Ed.TREI 2013 1 978-973-707-919-0 28.3 28.3
Psihiatrie,psihanaliză
1221 Eric R. Kandel Ed.TREI 2013 978-973-707-727-1 39.88 39.88
şi noua biologie a minţii 1
1222 Psihoterapia existenţială Irvin D.Yalom Ed.TREI 2012 1 978-973-707-691-5 51 51
Irina Holdevici
1223 Psihoterapia tulburărilor emoţionale Ed.TREI 2015 978-606-719-195-0 33 66
Barbara Craciun 2
1225 Psihoterapii de scurtă durată Irina Holdevici Ed.TREI 2011 1 978-973-707-539-0 39.88 39.88
1226 Testul desenului familiei cu 103 figuri Louis Corman Ed.TREI 2012 1 978-973-707-583 22.54 22.54
Tratat de psihologie clinică Şerban Ionescu
1227 Ed.TREI 2009 978-973-707-828-5 47.4 47.4
şi psihopatologie Alain Blanchet 1
Florin Tudose
Tratat de psihopatologie
1228 Cătălina Tudose Ed.TREI 2011 978-973-707-551-2 51 51
şi psihiatrie pentru psihologi
Letiţia Dobranici 1
Tratat de psihoterapie
1229 Irina Holdevici Ed.TREI 2011 978-973-707-260-3 57.22 114.44
cognitiv-comportamentală 2
Tratat de psihoterapie de grup Irvin D.Yalom Molyn
1231 Ed.TREI 2013 978-973-707-733-2 59.4 59.4
Teorie şi practică Leszcz 1
Tratat de psihotraumatologie
Peter Riedesser
1232 ediţia a II-a revizuită şi adăugită Ed.TREI 2001 978-973-707-151-4 57.22 114.44
Gottfried Fischer
Fundamentele unui nou domeniu 2
Traumă, ataşament,
1234 constelaţii familiale Franz Ruppert Ed.TREI 2012 978-973-707-568-0 29.4 58.8
Psihoterapia traumei 2
Află adevărul
Philip Houston
Învaţă de la foşti agenţi CIA cum să
1236 Michael Floyd Ed.TREI 2016 978-606-719-765-5 21 21
convingi pe oricine să-ţi destăinuiască
Susan Carnicero
totul 1
BURN OUT
1237 Strategii pentru prevenirea epuizării Ed.TREI 17.4 34.8
profesionale 2
Cănd părinţii se despart
1239 Fracoise Dolto Ed. TREI 2016 978-606-719-652-8 15 15
Cum să prevenim suferinţele copiilor 1
Plecarea de acasă
1240 David P. Celani Ed.TREI 2016 978-606-719-654-2 17.4 17.4
Cum să te eliberezi de trecut 1
1241 Mindfulness pentru începători Jon Kabat -zinn Ed.TREI 2016 2 978-606-719-376-3 17.4 34.8
Prevenţia înainte de toate
1243 Cum să protejăm copiii de abuzul Elisabeth Raffauf Ed.TREI 2015 978-606-719-315-2 16.76 33.52
sexual 2
Centrul nu se mai poate susţine
1245 Elyn R,Saks Ed.TREI 2016 978-606-719-841-6 33 33
Povestea nebuniei mele 1
1246 Ce este nebunia ? Darian Leader Ed.TREI 2016 1 978-606-719-649-8 29.4 29.4
50 de mari mituri despre sexualitatea Pepper Schwartz
1247 Ed.TREI 2016 978-606-719-545-3 35.4 35.4
umană Martha Kempner 1
1248 Convorbiri psihanalitice cu părinţii D.W. Winnicott Ed.TREI 2016 2 978-606-719-209-4 21 42
1250 Arta de a iubi Erich Fromm Ed.TREI 2016 1 978-606-719-544-6 17.4 17.4
Hoţul interior
1251 Robert Tyminski Ed.TREI 2016 978-606-719-393-0 23.4 23.4
Psihologia furtului şi a pierderii 1
Stephen Hupp
1252 Mari mituri despre dezvoltarea copiilor Ed.TREI 2016 978-606-719-499-9 23.4 23.4
Jeremy Jewell 1
1253 Natura umană D.W. Winnicott Ed.TREI 2015 1 978-973-707-918-3 16.76 16.76
1254 EROS şi civilizaţie Herbert Marcuse Ed.TREI 2015 1 978-606-719-356-5 20.23 20.23
50 de mari mituri ale psihologiei
populare. Scott O.Lilienfeld
1255 Ed. TREI 2010 978-973-707-433-1 26 26
Înlaturarea concepţiilor greşite despre Steven Jay Lynn
comportamentul uman 1
1256 A avea sau a fi ? Erich Fromm Ed.TREI 2013 1 978-973-707-717-2 17.4 17.4
1257 Copilul, familia şi lumea exterioară D.W. Winnicott Ed.TREI 2013 2 978-973-707-683-0 20.23 40.46
T. Berry Brazelton
1259 Nevoile esenţiale ale copiilor Ed.TREI 2013 978-973-707-709-7 22.54 22.54
Stanley I. Greenspan 1
Psihopatologia vieţii cotidiene
1260 Despre uitare,greşala de vorbire, Sigmunid Freud Ed.TREI 2010 978-973-707-419-5 21 21
Superstiţie şi eroare 1
Aliza Ardeleanu;
LAROUSSE
1261 Sabina Doreanu; Ed.TREI 2006 978-973-707-099-9 115.02 115.02
Marele Dicţionar al Psihologiei
Nicolae Balta… 1
Sănătatea mentală a elevului
1262 Dr.William Dikel Ed.TREI 2015 978-606-719-377-0 26 26
Ghid pentru personalul didactic 1
1263 Anul Zero 1945 O Istorie Ian Buruma Ed. Humanitas 2015 1 978-973-50-5012-2 34.67 34.67
Beau, Deci Exist
1264 O călătorie filozofică în lumea Roger Scruton Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4412-1 32.36 32.36
1
vinurilor
Bucureşti şi Stambul
1265 Richard Kunisch Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4556-2 32.36 32.36
Schiţe din Ungaria, România şi Turcia 1
Cele opt pâcate
1266 Konrad Lorenz Ed. Humanitas 2012 978-973-50-3609-6 16.95 16.95
Capitale ale omenirii civilizate 1
Creierul nostru muzical Ştiinţa
1267 Daniel J. Levitin Ed. Humanitas 2013 978-973-50-4081-9 30.05 30.05
unei eterne obsesii 1
1268 Cucerirea sociala a Pământului Edward O. Wilson Ed. Humanitas 2013 1 978-973-50-4255-4 34.67 34.67
Culturi şi Organizaţii
Geert Hofstede
Softul Mental
1269 Gert Jan Hofstede Ed. Humanitas 2012 978-973-50-3570-9 50.08 50.08
Cooperarea intelectuală şi importanţa
Michael Minkov
ei pentru supravieţuire 1
Horia-Roman
1270 De ce nu avem o piaţa a ideilor Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4397-1 26.2 26.2
Patapievici 1
De la bacterii la om
1271 Ernst Mayr Ed. Humanitas 2008 978-973-50-2203-7 30.05 60.1
Evolutţia lumii vii 2
Demonul amiezii
1273 Andrew Solomon Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4391-9 53.6 53.6
O anatomie a depresiei 1
Drumul către servitute
1274 Friedrich A. Hayek Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4405-3 26.97 26.97
,,O operă esenţială" 1
Formula fericirii
1275 minunatele descoperiri ale Stefan Klein Ed. Humanitas 2008 978-973-50-2206-8 7.7 7.7
neuropsihologiei de azi 1
1276 GULAGUL: O Istorie Ed. Humanitas 1 53.17 53.17
1277 Iluzia voinţei conştiente Daniel M.Wegner Ed. Humanitas 2012 1 978-973-50-3853-3 36.22 36.22
1278 În căutarea fericirii Bertrand Russell Ed. Humanitas 2013 1 978-973-50-4147-2 21.6 21.6
Influienţă, persuasiune, motivare
Noi tehnici: cum să-ţi seduci
1279 Alex Mucchielli Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4613-2 20.8 20.8
interlocutorii, cum să transmiţi o idee,
cum să-ţi mobilizezi echipa 1
1280 Jurnalul Annei Frank Annei Frank Ed. Humanitas 2011 1 978-973-50-3283-8 33.6 33.6
Magia realităţii De
1281 Richard Dawkins Ed. Humanitas 2012 978-973-50-3735-2 60.88 60.88
unde ştim care este de fapt adevarul
1
Mama şi sensul vieţii
1282 Irvin D.Yalom Ed. Humanitas 2011 978-973-50-3097-1 28 28
Poveşti de psihoterapie 1
1283 Marea cea mare Ed. Humanitas 1 91.7 91.7
1284 Marele plan Stephen W. Hawking Ed. Humanitas 2015 1 978-973-50-4890-7 18.49 18.49
Miros de roşcată amară Şi
1285 Dan Alexe Ed. Humanitas 2016 978-973-50-5449-6 22.4 22.4
alte povestiri scandaloase 1
O istorie a lumii moderne 1920-
1286 Paul Johnson Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4341-4 65.5 65.5
2000 1
1287 Omul cuantic Lawrence M.Krauss Ed. Humanitas 2015 1 978-973-50-4843-3 24.66 24.66
1288 Originile totalitarismului Hannah Arendt Ed. Humanitas 2014 1 978-973-50-4328-5 50.08 50.08
Ellen Fein,
1289 Regulile seducţiei Ed. Humanitas 2013 978-973-50-3958 17.72 17.72
Sherrie Schneider, 1
1290 Religiile lumii Jean Delumeanu Ed. Humanitas 2014 1 978-973-50-4615-6 69.6 69.6
Secolul meu
1291 Cofesiunile unui intelectual european Aleksander Wat Ed. Humanitas 2014 978-973-50-4362-9 60.88 60.88
Convorbiri cu Czeslaw Milosz 1
1292 Studii despre iubire Jose Ortega Y Gasset Ed. Humanitas 2012 1 978-973-50-3631-7 22.35 22.35
Subliminal
1293 Cum ne determinâ inconştientul Leonard Mlodinow Ed. Humanitas 2013 978-973-50-4145-8 26.97 26.97
comportamentul 1
1294 SUM patruzeci de poveşti de dincolo David Eagleman Ed. Humanitas 2013 1 978-973-50-3874-8 18.49 18.49
Tunelul eului
1295 Thomas Metzinger Ed. Humanitas 2015 978-973-50-4847-1 28.51 28.51
Ştiinţa minţii şi mitul sinelui 1
Văzănd glasuri
1296 Oliver Sacks Ed. Humanitas 2013 978-973-50-3917-2 25.43 25.43
O călătorie în lumea surzilor 1
Fluenţa verbală Coordonatori:
Direcţii teoretice şi aplicaţii Carolina
1297 Ed. Argonaut 2016 978-973-109-615-5 50 200
psihopetagogice Bodea - Haţegan
Ediţie revăzută şi adăugită Dorina Anca Talaş 4
Abordări structuralist - integrate
Presa Universitară
1301 în terapia tulburărilor Calolina Haţegan 2011 978-973-595-259-4 35 140
Clujeană
de limbaj şi comunicare 4
CD - Proba de evaluare a abilităţilor
Carolina
1305 morfologice în limba română. Ed. Argonaut 2014 978-973-109-505-9 40 160
Bodea - Haţegan
Aplicaţii psiholingvistice 4
Tulburări de voce şi vorbire. Carolina Presa Universitară
1309 2013 978-973-595-565-6 45 180
Evaluare şi intervenţie Bodea - Haţegan Clujeană 4
Terapia limbajului Maria Anca Presa Universitară
1313 2008 978-973-610-686-6 1.5 2
O abordare interdisciplinară Carolina Haţegan Clujeană 4
Fluenţa verbală Coordonatori:
Direcţii teoretice şi aplicaţii Carolina
1317 Ed. Argonaut 2016 978-973-109-615-5 50 200
psihopetagogice Bodea - Haţegan
Ediţie revăzută şi adăugită Dorina Anca Talaş 4
Abordări structuralist - integrate
Presa Universitară
1321 în terapia tulburărilor Calolina Haţegan 2011 978-973-595-259-4 35 140
Clujeană
de limbaj şi comunicare 4
CD - Proba de evaluare a abilităţilor
Carolina
1325 morfologice în limba română. Ed. Argonaut 2014 978-973-109-505-9 40 160
Bodea - Haţegan
Aplicaţii psiholingvistice 4
Tulburări de voce şi vorbire. Carolina Presa Universitară
1329 2013 978-973-595-565-6 45 180
Evaluare şi intervenţie Bodea - Haţegan Clujeană 4
Terapia limbajului Maria Anca Presa Universitară
1333 2008 978-973-610-686-6 1.5 2
O abordare interdisciplinară Carolina Haţegan Clujeană 4
Harold D. Stolovitch
Formarea prin transformare
1337 şi Ed. TREI 2017 978-606-40-0290-7 34.3 34.3
Dincolo de prelegeri
Erica J. Keeps 1
Predarea bazată pe ataşament
1338 Louis Cozolino Ed. TREI 2017 978-606-719-723-5 27.3 27.3
Cum să creezi o clasă tribală 1
De la joc la învaţare
Marcia L. Nell şi
1339 Cum folosim jocul didactic în educaţia Ed. TREI 2016 978-606-719-826-3 23.1 23.1
Walter F. Drew
timpurie 1
Şcoli care învaţă Peter Senge, Nelda
1340 Ed. TREI 2016 978-606-719-495-1 45.5 45.5
A cincea disciplină aplicata în educatie Cambron+McCabe 1
Sănătatea mentală a elevului
1341 Dr. William Dikel Ed. TREI 2015 978-606-719-377-0 30.34 30.34
Ghid pentru personalul didactic 1
Arta şi ştiinţa predării
1342 Un cadru cuprinzător pentru o instruire Robert J. Marzano Ed. TREI 2015 978-606-719-318-3 27.3 27.3
eficientă 1
Formarea inovatorilor.
1343 Cum creşti tinerii care vor schimba Tony Wagner Ed. TREI 2014 978-606-719-144-8 23.6 23.6
lumea de măine 1
Învăţarea vizibilă
1344 John Hattie Ed. TREI 2014 978-606-719-058-8 26.3 26.3
Ghid pentru profesori 1
Teorii contemporane ale învăţării Knud Illeris
1345 Ed. TREI 2014 978-606-719-059-5 33.04 33.04
Autori de referinţă Coordonator 1
1346 Fundamentele sociale ale cunoaşterii Alferd Bulai Ed. TREI 2017 1 978-606-40-0266-2 31.5 31.5
În apărarea femeii cavernelor Povestiri
1347 Harold Klawans Ed. TREI 2017 978-606-40-0270-9 24.5 24.5
de neurologie evoluţionistă 1
1348 Şaşe studii de psihologie Jean Piaget Ed. TREI 2017 1 978-606-40-0273-0 23.1 23.1
1349 Religii, valori şi experienţe de vârf A. H. Maslow Ed. TREI 2017 1 978-606-40-0240-2 20.3 20.3
Vrăjitoare, giganţi şi oameni
înspăimântători
1350 Joseph H. Berke Ed. TREI 2017 978-606-719-646-7 27.3 27.3
Ostilitatea în viaţa cotidiana şi
depăşirea ei 1
O istorie a copilăriei
1351 Copiii în Occident din Evul Mediu Colin Heywood Ed. TREI 2017 978-606-40-0174-0 34.3 34.3
până în epoca modernă 1
1352 Fuga de libertate Erich Fromm Ed. TREI 2016 1 978-606-719-651-1 24.5 24.5
1353 Ce este nebunia ? Darian Leader Ed. TREI 2016 1 978-606-719-649-8 34.3 34.3
Stephen Hupp
1354 Mari mituri despre dezvoltarea copiilor Ed. TREI 2016 978-606-719-499-9 27.3 27.3
Jeremy Jewell 1
EROS şi civilizaţie O
1355 Herbert Marcuse Ed. TREI 2015 978-606-719-356-5 23.6 23.6
cercetare filosofică asupra lui Freud 1
Creier roz,creier bleu
1356 Lise Eliot Ed. TREI 2011 978-973-707-449-2 33.04 33.04
.Diferenţele de gen la copii şi adulţi 1
101 povesti vindecătoare pentru adulţi
1357 George W. Burns Ed. TREI 2012 978-973-707-582-6 38.5 38.5
Folosirea metaforelor în terapie 1
101 povesti vindecătoare pentru copii
1358 şi adolescenţi George W. Burns Ed. TREI 2011 978--973-707-531-4 41.3 41.3
Folosirea metaforelor în terapie 1
Comunicarea socială a emoţiilor
1359 Afectul predomină asupra gândirii în Bernard Rime Ed. TREI 2007 978-973-707-155-2 33.04 33.04
psihologia socială 1
Paul Watzlawick,
Comunicarea umană
1360 Janet Beavin Bavelas Ed. TREI 2014 978-606-719-019-9 30.34 30.34
Pragmatică, paradox şi patologie
,Don D. Jackson 1
Consilierea centrată pe persoană în
acţiune Dave Mearns
1361 Ed. TREI 2010 978-973-707-402-7 26.3 26.3
Acceptarea necondiţională în pune pe Brian Thorne
client pe drumul său 1
Emil Verza
1362 Psihologia copilului Ed. TREI 2017 978-606-40-0237-2 45.5 45.5
Florin Emil Verza 1
1363 Introducere în teoriile personalitâţii Robert B. Ewen Ed. TREI 2012 1 978-973-707-585-7 51.92 51.92
1364 Isteria Christopher Bollas Ed. TREI 2013 1 978-973-707-817-9 33.04 33.04
Iubire,vinovâţie şi reparaţie
1365 Melanie Klein Ed. TREI 2006 978-973-707-558-1 50.58 50.58
şi alte opere 1
Manual de psihodiagnostic
1366 Hermann Rorshach Ed. TREI 2014 978-973-707-929-9 33.04 33.04
Testul Rorschach 1
Howard Gardner
Minţi conducătoare
1367 in colaborare cu Ed. TREI 2014 978-606-719-020-5 39.79 39.79
Istorii de viaţă ale liderilor mondiali
Emma Laskin 1
Diane E. Papalia
Dezvoltarea umană
1368 Sally Wendkos Olds Ed. TREI 2010 978-973-707-414-0 69.3 69.3
Editia a XI-a
Ruth Duskin Feldman 1
Mumia de la masa din sufragerie
Terapeuţi renumiţi dezvăluie cele mai
Jeffrey A. Kotter
1369 neobişnuite cazuri pe care le-au avut şi Ed. TREI 2009 978-973-707-294-8 33.04 33.04
Jon Carlson
ce ne învaţă ele despre comportamentul
uman 1
Psihiatrie, psihanaliză şi noua biologie
1370 Eric R. Kandel Ed. TREI 2013 978-973-707-727-1 46.53 46.53
a minţii 1
Irina Holdevici
1371 Psihoterapia tulburărilor emoţionale Ed. TREI 2015 978-606-719-195-0 38.5 38.5
Barbara Craciun 1
Scrieri fundamentale
1372 Despre psihodrama,metoda de grup şi Jacob Levy Moreno Ed. TREI 2009 978-973-707-272-6 30.34 30.34
spontaneitate 1
Tratat de psihoterapie de grup Irvin D. Yalom
1373 Ed. TREI 2013 978-973-707-918-3 69.3 69.3
Teorie şi practică Molyn Leszcz 1
1374 Natura umană D.W. Winnicott Ed. TREI 2015 1 978-973-707-918-3 19.56 19.56
CD-Manual Proceduri operationale
1375 Blaga Adriana Judetul Suceava 2018 500 500
Ordin 600/2018 1
Când parițtii se despart
1376 Francoise Dolto Ed. TREI 2016 978-606-719-652-8 20,30 20,30
Cum să prevenim suferițtele copiilor 1
Când părinții se enervează
1377 O nouă abordare pentru a îțtelege și Ed. TREI 24.5 24.5
soluționa conflictele din familie
Când spun ,, Nu" , mă simt vinovat
1378 Manuel J. Smith Ed. TREI 2018 978-606-40-0260-6 27,30 27,30
Antrenamentul asertivitații 1
Capcana narcisismului
1379 Îndrumar de cunoaștere a naturii Reinhard Haller Ed. TREI 2018 978-606-40-0420-8 27,30 27,30
umane si de autocunoaștere 1
Cum să cresti un copil cu ADHD
1380 10 lecții pe care nu le poți invața de la Vincent J.Monastra Ed. TREI 2011 978-973-707-509-3 16,86 16,86
medici 1
Cum să ne exprimăm emțiile și Christophe Andre
1381 Ed. TREI 2016 978-973-707-904-6 27,30 27,30
sentimentele Francois Lelord 1
Cum să ne purtăm cu personalitățile Francois Lelord
1382 Ed. TREI 2011 973-8291-76-3 24,50 24,50
dificile Christophe Andre 1
Depășirea de sine
1383 Invidia și gelozia ca șanse pentru Verena Kast Ed. TREI 2016 978-606-719-905-5 20,30 20,30
dezvoltarea personală 1
Depresia in 60 de întrebari
1384 DR. Jean-Luc Ducher Ed. TREI 2011 978-973-707-655-7 24,50 24,50
Cum să o depășim 1
Dincolo de pedepse și rasfaț
1385 Ajută-ți copilul să devină stăpân pe Shefali Tsabary Ed. TREI 2018 978-606-40-0063-7 24,50 24,50
sine 1
E un mostru sub pat!
Monika Specht-
1386 Cum să ințelegi si să gestionezi ficile Ed. TREI 2017 978-606-40-0173-3 23,10 23,10
Tomann
copilului tău 1
Mark Williams
Exerciții de meditație pentru depășirea
John Teasdale
1387 depresiei Ed. TREI 2013 978-973-707-688-5 24,50 24,50
Zindel Segal
Eliberarea de nefericirea cronică
Jon Kabat -Zinn 1
Fiice perfecte
1388 Robert J. Ackerman Ed. TREI 2016 978-606-719-650-4 24,50 24,50
Fiicele adulte ale alcoolicilor 1
Frica de boală Hans Morschitzky
1389 Ed. TREI 2015 978-606-719-143-1 20,30 20,30
Cum să o întelegem si să o depășim Thomas Hartl 1
Ghid pentru înțelegerea minții
Alistair Cooper
1390 copilului Ed. TREI 2018 978-606-40-0326-3 27,30 27,30
Sheila Redfern
Metoda Parentajului Reflexiv 1
Ieșirea din depresie
1391 DR. Dominoue Barbier Ed. TREI 2012 978-973-707-696-0 24,50 24,50
Medicamente sau psihoterapie? 1
Înapoi la normalitate
De ce copiii sănătoși sunt greșit
1392 Enrico Gnaulati Ed. TREI 2017 978-606-719-906-2 24,50 24,50
diagnosticați cu ADHD, autism si
tulburare bipolară 1
Întârzierile de vorbire la copii
1393 Stephen M. Camarata Ed. TREI 2016 978-606-719-820-1 23,10 23,10
Un simptom sau o etapă? 1
1394 Învățăm tot timpul John Holt Ed. TREI 2018 1 978-606-40-0548-9 24,50 24,50
Manualul abilitaților sociale superioare
1395 Autorul blestemului ,,Arta de a citi Henrik Fexeus Ed. TREI 2017 978-606-400396-6 27,30 27,30
gândurile,, 1
Să-i învățăm pe copii să gândească
Cum să crești un copil încrezător, Darlene Sweetland
1396 Ed. TREI 2018 978-606-40-0377-5 24,50 24,50
independent și chibzuit în epoca Ron Stolberg
gratificării imediate 1
Ce să faci... Cănd nu vrei să fii departe
Dr. Kristen Lavallee
de părinți
1397 Prof .dr. Silvia Ed. TREI 2018 978-606-40-0513-7 24,50 24,50
Ghid pentru copiii care se confruntă cu
Schneider
anxietatea de separare 1
1398 Fantasmele în viața cotidiană Julia Segal Ed. TREI 2018 1 978-606-40-0296-9 27,30 27,30
Sufletul omului
1399 Erich Fromm Ed. TREI 23,10 23,10
Între geniul binelui și al răului
Jerold J. Kreisman, Hal
1400 Te urăsc- nu mă părăsi Ed. TREI 2017 978-606-40-0287-7 27,30 27,30
Straus 1
Corpul meu, trauma mea, eul meu Coordonatori
1401 Constelarea intenției- eliberarea de Franz Ruppert & Ed. TREI 2018 978-606-40-0565-6 41,30 41,30
biografia traumatică Harald Banzhaf 1
1402 Crearea și ruperea legăturilor afective John Bowlby Ed. TREI 2016 1 978-606-719-763-1 27,30 27,30
ICD-10
Clasificarea tulburărilor mentale şi de Coordonatorș
1403 comportament Academician prof. dr. Ed. TREI 2016 978-606-719-838-6 45,50 45,50
Descrieri clinice şi îndreptare Mircea Lăzărescu
diagnostice 1
Logopedia
Carolina
1404 Terapia tulburărilor de limbaj. Ed. TREI 2016 978-606-719-722-8 45,50 45,50
Bodea - Haţegan
Structuri deschise 1
Manual de consiliere
1405 Richard Nelson-Jones Ed. TREI 2009 978-973-707-998-5 34,30 34,30
Învață ce să spui ca să ajuți! 1
Psihologia Sinelui
1406 Prelegerile de la Institutul de Heinz Kohut Ed. TREI 2016 978-606-719-635-1 45,50 45,50
Psihanaliză din Chicago 1
RETMAN și Retmagia +CD Prof. Univ. Dr.
1407 Ed. TREI 2015 978-606-719-404-3 24,50 24,50
Desene animate psihoterapeutice Psiholog Daniel David 1
Riscuri din inconștient
Donald M. Marcus și
1408 O psihoanaliză văzută dinspre ambele Ed. TREI 2018 978-606-719-903-1 27,30 27,30
,,Hope,,
părți ale divanului 1
1409 Terapia familiei Virginia Satir Ed. TREI 2011 1 978-973-707-482-0 34,30 34,30
Terapia supraviețuitoarelor adulte ale
Jody Messler Davies
1410 abuzurilor sexuale din copilărie Ed. TREI 2017 978-606-719-827-0 38,50 38,50
Mary Gail Frawley
O perspectivă psihanalitică 1
Tulburările de personalitate
din DSM-5
1411 Len Sperry Ed. TREI 2018 978-606-40-0536-6 52,50 52,50
Evaluare, conceptualizare de caz și
tratament 1
Arta și știința predării
1412 Un cadru cuprinzător pentru o instruire Rober J. Marzano Ed. TREI 2015 978-606-719-318-3 27,30 27,30
eficientă 1
Harold D. Stolovitch
Formarea prin transformare
1413 şi Ed. TREI 2017 978-606-40-0290-7 34,30 34,30
Dincolo de prelegeri
Erica J. Keeps 1
Învățarea vizibilă
1414 John Hattie Ed. TREI 2014 978-606-719-058-8 26,30 26,30
Ghid pentru profesori 1
Să predăm ca în Finlanda
1415 33 de strategii simple pentru lecții Timothy D. Walker Ed. TREI 2018 978-606-40-0370-6 24,50 24,50
pline de bună- dispoziție 1
Școli care învață A cincea disciplină
1416 Peter Senge-McCabe Ed. TREI 2018 978-606-719-495-1 45,50 45,50
aplicată în educație 1
BURN OUT
1417 Strategii pentru prevenirea epuizării Jorg Fengler Ed. TREI 2016 978-606-719-647-4 20,30 20,30
profesionale 1
Burn-Outul copiilor Cum să-i ajutăm
1418 Beatrice Milletre Ed. TREI 2017 978-606-40-0118-4 20,30 20,30
să nu clacheze 1
Căile întortocheate ale adolescenței
1419 Cum să-ți îndrumi fiica prin cele șapte Lisa Damour Ed. TREI 2017 978-606-719-997-0 24,50 24,50
etape ale maturizării 1
Călătoria copilului tău spre
T.Berry Brazelton
1420 AUTODISCIPINĂ Ed. TREI 2017 978-606-40-0020-0 23,10 23,10
Joshua Sparrow
Metoda Brazelton 1
ASERTIVITATEA
Conrad & Suzanne
1421 Cum să rămâi ferm indiferent de Ed. TREI 2017 978-606-40-0086-6 23,10 23,10
Potts
situație 1
Alex Pattakos,
Prizonierii gândurilor noastre
Elaine Dundon
1422 Principiile lui Viktor Frankl pentru a Ed. TREI 2018 978-606-40-0234-1 24,50 24,50
Prefață de Stephen R.
descoperi sensul in viață și profesie
Covey 1
Profesorul eficient
Thomas Gordon
1423 Programul Gordon pentru Ed. TREI 2011 978-973-707-566-6 27,30 27,30
Noel Burch
îmbunătăţirea relaţiei cu elevii 1
Suferința din dragoste
1424 Bruno Humbeeck Ed. TREI 2014 978-606-719-140-0 19,56 19,56
Povestea maturizării adolescenților 1
Sunt părinte de adolescent
1425 Când nimic nu pare să meargă, există Olivier Revol Ed. TREI 2018 978-606-40-0520-5 24,50 24,50
soluții 1
Ce să faci...să scapi de GRIJI
1426 Ghid pentru copiii care vor să invinga Dr. Dawn Huebner Ed. TREI 2015 978-606-719-178-3 24,50 24,50
anxietatea 1
1427 Ce să faci...când îți IEȘI din FIRE Dr. Dawn Huebner Ed. TREI 2015 1 978-606-719-293-3 24,50 24,50
Ce să faci...când NU-ȚI CONVINE
1428 Dr. Dawn Huebner Ed. TREI 2015 978-606-719-413-5 24,50 24,50
NIMIC 1
1429 16 conferințe despre traumă Louis Crocp Ed. TREI 2014 1 978-606-719-016-8 30,34 30,34
101 apărări
1430 Jerome S.Blackman Ed. TREI 2012 978-973-707-301-3 31,50 31,50
Cum se autoprotejeaza mintea 1
Emil Verza
1431 Psihologia copilului Ed. TREI 2017 978-606-40-0237-2 45,50 45,50
Florin Emil Verza 1
Philippe Wallon,
1432 Psihologia destnului la copil Anne Cambier, Ed. TREI 2012 978-973-707-692-2 31,50 31,50
Dominique Engelhart 1
1433 Psihologia lui C.G. Jung Jolande Jacobi Ed. TREI 2012 1 978-973-707-667-0 30,34 30,34
101 apărări Stephen P. Bank
1434 Ed. TREI 2016 978-606-719-636-8 48,30 48,30
Cum se autoprotejeaza mintea Michael D. Kahn 1
Teoria interpersonală a psihatriei
1435 Harry Stack Sullivan Ed. TREI 2018 978-606-40-0411-6 45,50 45,50
Aplicatii practice și noi direcții 1
Terapia centrată pe clint
1436 Carl R. Rogers Ed. TREI 2015 978-606-719-142-4 46,53 46,53
Practica ei actuală, implicatii şi teorie 1
Medicul pacientul său și boala
Ediția A 2-A
1437 Michael Balint Ed. TREI 2017 978-606-40-0060-6 38,50 38,50
Aspecte inconștiente în practica
medicală 1
O istorie a copilăriei
1438 Copiii în Occident din Evul Mediu Colin Heywood Ed. TREI 2017 978-606-40-0174-0 34,30 34,30
până în epoca modernă 1
Omul pentru sine O cercetare asupra
1439 Erich Fromm Ed. TREI 2017 978-606-719-814-9 24,50 24,50
psihologiei moralei 1
1440 Optimismul inteligent Alain Braconnier Ed. TREI 2015 1 978-606-719-398-5 23,60 23,60
1441 Psihologia femeii Karen Horney Ed. TREI 2012 1 978-973-707-668-7 24,50 24,50
1442 Șase studii de psihologie Jean Piaget Ed. TREI 2017 1 978-606-40-0273-0 23,10 23,10
1443 Copilarie și societate Erik H. Erikson Ed. TREI 2015 1 978-606-719-015-1 39,79 39,97
1444 Introducere în terapia psihanalitică Wolfgang Mertens Ed. TREI 2018 1 978-606-40-0318-8 69,30 69-30