Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 024856615

Nr………../…………..........

Director,
Prof. Cătălina BREBU

“DARURI MICI DIN SUFLET MARE”

- Proiect de voluntariat -

ANUL ŞCOLAR: 2020-2021

G.P.N. VALEA PECHII


Prof.înv.preşcolar: Bratu Elena Ramona

G.P.N. RUDĂRIE
Prof.înv.preşcolar: Olteanu Alexandra
I. Descrierea proiectului:

1. Titlul:” Daruri mici din suflet mare”


2. Tipul de educaţie în care se încadrează:
Educaţie de dezvoltare comunitară

3. Tipul de proiect: -proiect de voluntariat la nivelul comunităţii

- Coordonator proiect:Prof.înv.preşc.Bratu Elena Ramona


- Colaborator : Prof.înv.preşc. Olteanu Alexandra
II. Argument:
Copiii,de la cele mai fragede vârste, pot fi educaţi în sensul cooperării şi
înţelegerii colegilor cu o situaţie materială precară, cooperării cu persoanele
cu dizabilităţi şi cu nevoi speciale. Doar astfel îşi vor dezvolta sensibilitatea,
spiritul de întrajutorare, altruismul, îşi vor modela de timpuriu sufletul.
Am urmărit pe perioada desfăşurării proiectului şi formarea de
deprinderi moral-religioase, care să fie în acord cu noţiunile şi normele
morale transmise în timpul activităţilor din grădiniţă.
În cadrul multor activităţi şcolare, cadrul didactic, transmite o vastă
gamă de informaţii / noţiuni care au un caracter moral-religios şi care vizează
formarea unor conduite moral-religioase, a unor comportamente care să fie în
conformitate cu cerinţele societăţii aparţinătoare.
Formarea unor reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme
morale, nu sunt suficiente pentru a forma la elev un comportament moral,
acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare ale conduitei
lor. Noţiunile moral-religioase cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul,
responsabilitatea, credinţă ş.a, nu pot fi înţelese de copii decât treptat,
concomitent cu creşterea experienţei lor sociale şi a dezvoltării lor
intelectuale.
Astfel, a apărut dorinţa noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul
într-o situaţie de a face un gest nobil, o faptă morală şi de a le îmbogăţi
experienţa socială a micuţilor copii.

Este bine ştiut că primele deprinderi moral-religioase însuşite de


copii, se datoresc imitărilor persoanelor din jur, de aceea ne-am dorit, ca noi
cadrele didactice , cu sprijinul părinţilor precum şi al altor cetăţeni din
comunitatea locală, să oferim un bun exemplu copiilor.
De altfel şi prin aprecierile cu privire la modul lor de comportare şi la
cum îşi îndeplinesc sarcinile faţă de şcoală, biserică au stimulat copiii şi i-au
pus în situaţia de-a fi mândrii de fapta lor nobilă şi de-a mai dori să participe
şi în viitor la astfel de acţiuni.
Descrierea proiectului
1. Scopul proiectului
- Organizarea unor activităţi extracurriculare de ajutorare a unor persoane cu cerinţe
educaţionale speciale , a unor copii cu situaţie materială precară, de etnie romă .
- Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente moral-
religioase ( empatia, altruismul, responsabilitatea ).
2.Obiectivele proiectului:
*Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare, de aceptare şi
înţelegere a copiilor rromi ;
*Dezvoltarea simţul responsabilităţii la preşcolari ;
*Formarea şi dezvoltarea la copii, a capacităţii de a munci în grup, de-a
colabora şi de-a accepta ideile altora;
*Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor ;
*Dezvoltarea creativitaţii şi imaginaţiei copiilor prin solicitarea acestora de-a
participa la acţiune cu idei şi propuneri noi;
*Formarea şi dezvoltarea deprinderii de un bun organizator şi coordonator de
acţiuni;
*Participarea activă şi conştientă a copiilor la acţiune;
*Implicarea în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse
de elevi.
1. Grup ţintă:
*- copiii de la Grădiniţa Rudărie
- copiii de la Grădiniţa Valea Pechii
*- 2 cadre didactice,
*- părinţii elevilor,
*- comunitatea locală,
2. Durata:
Anul şcolar 2020-2021
3. Calendarul activităţilor:
*“La început de drum….” - octombrie 2020:
- Etapa de documentare şi elaborare a proiectului:stabilirea activităţilor,
participanţilor, a scopului, a obiectivelor şi a locului de desfăşurare;
“Dăruim din suflet” perioada 16 noiembrie – 11 decembrie 2020
- Pregătirea psihologică a elevilor, formarea unor noţiuni moral-religioase
cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, credinţa, prin
vizionarea unor filme cu conţinut moral-religios,;
- Pregătirea şi distribuirea unor rechizite colectate, pentru copiii cu situaţie
materială precară de la G.P.N. Rudărie , cu ocazia vizitei dnei prof. Bratu
Elena Ramona la G.P.N. Rudărie.
“Din inimă pentru tine....” perioada 1 aprilie – 20 mai 2021 :
- colectarea unor jucării și a unor felicitări confecționate
- Distribuirea obiectelor colectate cu ocazia vizitei prof. Olteanu Alexandra,
la G.P.N. Valea Pechii.
- impresii după activitate: poze , desene;
- Evaluarea activităţii –iunie 2021 - aplicarea de chestionare copiilor,
părinţilor, cadre didactice.
4. Metode şi tehnici de lucru:
 explicaţia,
 demonstraţia,
 prelegerea,
 munca în grup,
 activitatea individuală,
 activitatea frontală,
 comunicarea
5. Forme de organizare:
 individuală,
 frontală,
 pe grupe,
6. Rezultate:
 Poze – album,
 Portofolii cu procese verbale şi fotografii
7. Resurse:
 Umane: cadre didactice, copii, părinţi, cadre didactice
 Materiale: surse din finanţare proprii, părinţi, cadre didactice.
 De timp: octombrie 2020 - iunie 2021;
8. Parteneri:
 Grădiniţa Valea Pechii
 Grădiniţa Rudărie
1. Evaluare:
2. Evaluare internă:
- Sondaje de opinie în rândul elevilor,părinţilor,profesorilor,comunităţii
locale;
-Dezbateri, fotografii

S-ar putea să vă placă și