Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150

PROGRAMA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE:

LIMBA ENGLEZĂ

“MY FIRST STEP TO ENGLISH ”

AN ŞCOLAR: 2020-2021

G.P.N. VALEA PECHII


Prof.înv.preşcolar
BRATU ELENA RAMONA
Notă de prezentare/ Argument
Adevărat „univers în expansiune”, copilul preşcolar îşi poate dovedi capacitatea
dezvoltării unor competenţe de comunicare într-o limbă străină. A începe acest parcurs
pregătitor este o provocare deopotrivă pentru părinţi, copii şi profesor.
Activitatea opţională „My first step to english” se adresează tuturor preşcolarilor.
Este un opţional de un an, ce urmează a fi parcurs cu câte o activitate pe săptămână.
Dorim să familiarizăm preşcolarii cu studiul limbii engleze, in primul rând la nivel
fonetic şi vocabular şi vom folosi cântecele, poeziile, jocurile şi imaginile pentru a stimula
interesul pentru limba engleză.
Opţionalul urmează să asocieze informaţiile prezentate cu o imagine/un set de imagini
pentru ca preşcolarii să aibă o percepţie totală a subiectelor/temelor prezentate. Accentul se
pune pe dezvoltarea de competenţe de comunicare prin folosirea limbii engleze in
context stimulativ, antrenându-i pe copii în învăţarea de cântece, poezii şi joc de rol, activităţi
agreabile. Activităţile de învăţare orientează preşcolarii spre participare activă şi afectivă:
întâlniri plăcute cu personaje îndrăgite: ale căror aventuri le pot vedea, auzi, pot desena,
colora, să se joace, să deseneze, să confecţioneze obiecte, să pună întrebări, să numere, să
completeze propoziţii scurte prin lipirea diferitelor stick-uri etc.
Dorim ca preşcolarii să înveţe expresii şi fraze uzuale (iar nu cuvinte izolate), şi să le
folosească în conversaţie,în joc de rol,în jocul cu păpuşi şi personaje îndrăgite. Preşcolarul
descoperă „lumi posibile”... Putem dezvolta situaţii de învăţare pornind în mod firesc de
la lucruri cunoscute de copii precum obiectele înconjurătoare şi poate mai ales de la personaje
îndrăgite din poveşti (atât cât sunt ele cunoscute de preşcolari) şi din desenele animate
(selectate cu grijă din cele care ne-au încântat şi nouă copilăria), din filme pentru copii, din
cărţile cu poze de colorat...
Avem în atenţie modelarea reacţiei afective. Copiii desenează, colorează, cântă, spun
poezii, fac cunoştinţă cu personaje şi le recunosc în diferite contexte de învăţare, se joacă cu ele,
le observă calităţi şi defecte, observă fapte bune şi fapte rele, îşi corectează atitudinea,
conversează cu personajele ce fac parte din lumea lor. Chiar şi un singur cuvânt englezesc
(Who? What? Where? When? Why? How?) devine „magic” deschizând o poartă spre „lumi
posibile”. Personajul îndrăgit aduce reacţia afectivă însoţitoare.
Legat de resurse, dincolo de păpuşile şi jucăriile existente, cărţi de poveşti, cărţi cu
poze şi mijloacele media, filmuleţe şi desene animate, ne propunem realizarea unui portofoliu,
eventual a unei cărţi cu colectarea unor personaje îndrăgite ce să ofere contexte de învăţare
(de la colorat, la decupaje, colaje, etc) într-o listă îmbogăţită.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Receptarea de mesaje orale simple
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI/EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI
DE ÎNVĂŢARE

- Oferirea rãspunsului familiar la salutul uzual


între prieteni (Bună!”(Hello!), „Pa!( Good bye)”,
1.1 Să ofere reacţii adecvate la salut şi la o formula „Ce mai faci?”( How are you?)
întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă
rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de - Realizarea unei comenzi didactice simple,
gesturi de către interlocutor amuzante; exemplu; “Vino aici!(Came here!),
“Mergi la fereastrã!”( Go to the window!),
“Ridicã-te/stai jos!(Stand up/Sit down)” , “Aratã-
mi cartea/jucãria!(Show me the book/ the toy)”,
“Atinge-ţi nasul!( Touch your nose!)” (la fiecare
comandã profesorul sprijinã enunţul cu un gest
care sã faciliteze înţelegerea – coborârea/ridicarea
braţului, a mâinii, folosirea unui obiect)

- Mimarea unei acţiuni – exemplu: “Eşti un


cãţel./You are a dog” – Mimeazã!”, “Eşti Donald
Rãţoiul. – Mimeazã!-You are Donald duck”,
“Mimeazã o pasãre! You are a bird”

- Apucarea/ridicarea unui obiect


(exemplu:carte(book), caiet( notebook),
penar(pecil case), creion(pencil), jucãrie (toy))
1.2 Să recunoască denumirea unor obiecte pentru a indica înţelegerea denumirii respective
din universul imediat, în mesaje articulate - Indicarea obiectului cu degetul (exemplu:
clar şi rar masã(table), banana( banana), scaun( chair))
- Desenarea obiectelor (exemplu: “Am un pisoi şi
o minge. Deseneazã-le! Draw a cat!, Draw a
ball!”)

-Vizionarea unor clipuri de 2-3 minute din filme


de desene animate în limba respective (fãrã
traducere în limba românã: ”The three bears”,
1.3 Să manifeste curiozitate faţã de
sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
şi a unor cântece pentru copii în limba ”The little duck”, ”The cat and the mouse”)
modernã respectivã

- Ascultarea şi mişcarea în ritmul unui cântec


simplu pentru copii

- Ascultarea unui cântec simplu pentru copii şi


acompanierea cu o jucãrie muzicalã

- Ascultarea şi mimarea unor cântece simple


pentru copii

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI /EXEMPLE DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

- Repetarea formulelor de salut, repetarea


numerelor de la 1-10 ( greetings, numbers)
- Repetarea unei întrebãri uzuale şi a
rãspunsului la aceastã întrebare (ex. “Ce este
2.1 Să reproducă unele informaţii simple/ aceasta? O jucãrie.”- What is this?/ This is a
cântece, poezii scurte şi simple cu sprijinul toy!”
profesorului - Repetarea dupã profesor a unui cuvânt, mesaj
simplu individual/ în cor pânã la reuşirea
pronunţiei, intonaţiei corecte (ball, pig, red,
blue ,etc)
- Intonarea unor cântece însoţite de mişcare,
mimã sau acompaniament cu jucãrii muzicale:
(”The wheels on the bus”, ” The alphabet
song”, The numbers song”, Head and
shoulders”)

- Rãspuns la întrebãri simple de indentificare:


“Eu sunt/ numele meu e … I am/ My name is/
I am 5 yers old)” (profesorul oferind sprijin
prin completare sau prin reluare cu pronunţie şi
intonaţie corecte mesajul respectiv)
- Participarea la jocuri în lanţ (ex.: Elevul 1 –
“Eu sunt…am…ani, sunt fetiţã/ I am…I am …
years…..I am a girl”. Elevul 2 – “Eu sunt ….
am …ani, sunt bãiat/ I am…..I am
…..years…..I am a boy” etc.
2.2 Să precizeze unele informaţii
elementare, punctuale, despre sine (nume, - Rãspuns la întrebarea: “Este aceasta/acesta
gen, vârstã), despre universul imediat, cu …? Is this a….?” (profesorul indicând
sprijin din partea intrelocutorului obiectul)
- Rãspuns la întrebarea;” Ce este
aceasta/acesta? What is this?” (profesorul
indicând obiectul)
- Ghicirea obiectului dintr-un desen/colaj
realizat de un coleg/ alt grup

- Numãrarea unor obiecte din clasã (creioane,


caiete, jucãrii/ One,two…..ten pencils, toys)
- Numãrarea unor elemente vizuale din cãrţi
uriaşe ( One, two…..eight flowers/ giants)

- Jocuri de pronunţie dupã modele intonatorii


2.3Să participe la jocuri de comunicare în amuzante (ex. – pentru vocalele rotunjite- “cu
care se reproduce sau se creeazã guriţa ca un peştişor”; pentru vocale dentale –
rime/mesaje scurte “ca un şerpişor, care scoate limba printre
dinţi”)

-Gãsirea de cuvinte care rimeazã (ex. fox-box,


la-va. zwei-drei)
- Construirea unor mesaje trãznite (ex.
“Elefantul zboarã/ The elephant flyes). Pisica
manâncã un copac/The cat eats a tree.
Dinozaurul face o pozã. The dino takes a
photo.”)
3. Receptarea de mesaje scrise simple
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI/ EXEMPLE DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

- Participarea la expunerea proiectelor de grup


care conţin diverse simboluri/ etichete cu
mesaje scurte şi simple; reperarea etichetelor şi
asocierea lor cu imaginea : (” Be happy!, Be
3.1 Să prezinte interes pentru decodarea quiet! ”)
unor mesaje scrise simple şi scurte din - Căutarea unor mesaje scrise noi în spaţiul
universal imediat clasei/ şcolii. Exemplu: copiii caută etichetele
schimbate săptămânal şi amplasate de profesor
în spaţiul clasei
- aducerea la şcoala a jucăriei preferate şi
selectarea uneia dintre etichetele oferite de
profesor pentru a indica denumirea acesteia în
limba străină
4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI/ EXEMPLE DE


ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

- Realizarea unui colaj/ desen pe care se


marchează prin lipire diverse etichete pentru a
4.1 Să contribuie la realizarea unor proiecte explicita forma grafică - exemplu: o casă (cu
de grup/ la nivelul clasei în care elaborează ferestre si uşă), o grădină (cu flori, copaci,
animale), un dulap (cu jucării), o masă (cu
fructe, obiecte uzuale)
cu sprijin scurte mesaje scrise - Realizarea unor afişe pentru a marca sărbători
în familie sau din spaţiul de cultură respectiv -
prin decuparea şi lipirea numelui sărbătorii, a
unor detalii verbale scurte - exemplu:
Aniversare- Aniversary (se pot lipi etichete pe
decoruri), Carnaval- Carnival (etichete pentru
costumaţii), Crăciun- Christmas (etichete
pentru cadouri)
- Desenarea jucăriei preferate pe care lipeşte o
etichetă oferită de profesor cu denumirea
respective

ELEMENTE DE CONŢINUT
Acte de vorbire:
1. A saluta persoane cunoscute
2. A se prezenta (nume, gen, vârsta)
3. A identifica un obiect din universul imediat
4. A descrie un obiect, o persoană, un animal
5. A exprima preferinţe
6. A exprima abilităţi
7. A descrie vremea-timpul în structuri simple
8. A descrie activităţi de rutină

Sugestii de contexte:
obiecte din universul imediat (spaţiul clasei)
personaje de desen animat
jucării
corpul - câteva componente
comenzi simple
cântece simple, scurte
RESURSE MATERIALE ŞI UMANE:
Cărţi în limba engleză, computer, softuri educaţionale, planşe şi imagini, jetoane, jucării,
instrumente de scris şi colorat, cărţi cu poveşti şi cântece în limba engleză, etc.
Educatoare, părinţi,preşcolari.

Forme de organizare: cu întregul grup, pe grupuri mai mici, individual.

METODE DE EVALUARE

Probe orale: dialoguri, interpretări de cântece şi poezii;


Probe practice: desen, utilizarea limbajului non-verbal, jocuri de rol,fişe de
lucru, realizarea unui portofoliu;
Observarea sistematică

BIBLIOGRAFIE
 “Programa activităţilor instructiv-educative”, aria curriculară - limba si comunicare.
 Mihaela Avram Celmare, “Ursuletul cel istet te invata limbile straine” Ed. Erc Press
 Manuela Georges – “Engleza… o plăcer”e, ed. Anteea, Cluj Napoca 2006
 SELECTED ENGLISH SONGS, Ed. Aramis, 1999;
 Doina Giurgea – “Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale”, D&G Editura 2006
SEMESTRUL I
NR MIJLOACE DE
TEMA COMPETENŢE DATA
CRT REALIZARE
conversaţia 28 Sept.
- să-şi însuşească formulele de salut;
Good morning! explicaţia 2020
- să pronunţe corect cuvintele noi;
Good day! exerciţiul prin
- să reacţioneze verbal la un mesaj
1. Good evening! activizarea copilului
audiat;
Good night! în grup şi individual
- să distingă cuvintele noi în fluxul
Good bye! repetarea în grup
verbal.
după educatoare
- să-şi însuşească numeralele cardinale 06 Oct.
conversaţia
în limitele; 2020
explicaţia exerciţiul
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile
Let’s count! prin activizarea
de sunete cuprinse în cuvinte;
copilului în grup şi
2. - să asocieze numărul la cantitate;
individual
What colour is - să pronunţe corect cuvintele noi: red,
repetarea în grup
this? blue, yellow, green, white, black, pink,
după educatoare
orange, pink, grey, brown, purple;
joc didactic
- să recunoască culorile indicate.
conversaţia 12 Oct.
- să formuleze propoziţii folosind
explicaţia exerciţiul 2020
cuvintele învăţate;
prin activizarea
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile
3. My kindergarden de sunete cuprinse în cuvinte; copilului în grup şi
individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate
repetarea în grup
unei situaţii de comunicare verbală.
după educatoare
- să pronunţe corect cuvintele noi: conversaţia 19 Oct.
apple-măr, pear-pară, grape-strugure, explicaţia 2020
quince-gutuie, plum-prună, nut-nucă; memorizare
- să formuleze propoziţii folosind exerciţiul prin
4. Fruit (autumn) cuvintele învăţate; activizarea copilului
- să formuleze enunţuri simple adaptate în grup şi individual
unei situaţii de comunicare verbală. repetarea în grup
după educatoare
2 Nov.
- să pronunţe corect cuvintele noi: conversaţia 2020
tomato-rosie, carrot- morcov, cabbage- explicaţia
varza, onion-ceapa, pepper-ardei, peas- memorizare
Vegetables mazăre, corn-porumb, potato-cartof, exerciţiul prin
5. etc.
(autumn) activizarea copilului
- să formuleze propoziţii folosind în grup şi individual
cuvintele învăţate; repetarea în grup
- să formuleze enunţuri simple adaptate după educatoare
unei situaţii de comunicare verbală.
- să pronunţe corect cuvintele noi: conversaţia
dalia-dalie, rose-trandafir, explicaţia 9 Nov.
chrysanthemum-crizantemă, simple memorizare 2020
chrysanthemum-tufănică. exerciţiul prin
6. Flowers (autumn)
- să formuleze propoziţii folosind activizarea copilului
cuvintele învăţate; în grup şi individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate repetarea în grup
unei situaţii de comunicare verbală. după educatoare

- să pronunţe corect fructele, legumele şi conversaţia


florile de toamnă; explicaţia 16 Nov.
Revision - să formuleze propoziţii folosind exerciţiul prin 2020
7.
(autumn) cuvintele învăţate; activizarea copilului
- să formuleze enunţuri simple adaptate în grup şi individual
unei situaţii de comunicare verbală. joc didactic

23 Nov.
conversaţia 2018
- să formuleze propoziţii folosind explicaţia exerciţiul
cuvintele învăţate; prin activizarea
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile copilului în grup şi
8. I am unique! de sunete cuprinse în cuvinte; individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate repetarea în grup
unei situaţii de comunicare verbală. după educatoare
joc didactic

- să pronunţe corect cuvintele noi: 7 Dec.


father, mother, brother, sister, 2020
conversaţia
grandmother, grandfather;
explicaţia exerciţiul
- sa dialogheze cu elevii folosind
prin activizarea
expresiile invatate. - sa reacţioneze
copilului în grup şi
9. I love my family! verbal la un mesaj audiat:
individual
- sa retina expresiile ritmate si rimate
repetarea în grup
din poezie
după educatoare
joc didactic

- să pronunţe corect cuvintele noi: 14 Dec.


conversaţia
spring-primavera, summer-vară, 2020
explicaţia
autumn-toamnă, winter-iarnă, snow-
memorizare
zăpadă, snowflakes-fulgi, snowman-om
exerciţiul prin
10. Winter de zăpadă;
activizarea copilului
- să reacţioneze verbal la un mesaj
în grup şi individual
audiat;
repetarea în grup
- să dialogheze cu un coleg sau cu
după educatoare
educatoarea folosind cuvintele noi;
- să pronunţe corect cuvintele noi: conversaţia 21 Dec.
Christmas tree-brad, Christmas- explicaţia 2020
Crăciun, gift-cadou, Christmas songs- memorizare
11. The Christmas cântece de Crăciun. exerciţiul prin
tree - să reacţioneze verbal la un mesaj activizarea copilului
audiat; în grup şi individual
- să dialogheze cu un coleg sau cu repetarea în grup
educatoarea folosind cuvintele noi. după educatoare

11. Ian
conversaţia 2021
- să formuleze propoziţii folosind explicaţia
cuvintele învăţate; memorizare
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile exerciţiul prin
12. Winter de sunete cuprinse în cuvinte; activizarea copilului
- să formuleze enunţuri simple adaptate în grup şi individual
unei situaţii de comunicare verbală. repetarea în grup
după educatoare

- să pronunţe corect cuvintele noi: polar 18 Ian.


bear-urs polar, penguin-pinguin, seal- conversaţia 2021
focă, morse-morsă, etc; explicaţia
- să formuleze propoziţii folosind memorizare
cuvintele învăţate; exerciţiul prin
13. At the North Pole
- să formuleze enunţuri simple adaptate activizarea copilului
unei situaţii de comunicare verbală. în grup şi individual
repetarea în grup
după educatoare

- să pronunţe corect cuvintele noi: cat- 25 Ian.


pisică, dog-câine, cow-vacă pig-purcel, conversaţia 2021
sheep-oaie, horse-cal, mouse-şoricel, explicaţia
duck-raţă, hen-găină, chicken-pui, memorizare
- să formuleze propoziţii folosind exerciţiul prin
14. Domestic animals
cuvintele invatate; activizarea copilului
- sa formuleze enunţuri simple adaptate în grup şi individual
unei situaţii de comunicare verbală. repetarea în grup
după educatoare
SEMESTRUL II
NR MIJLOACE DE
TEMA COMPETENŢE DATA
CRT REALIZARE
- să pronunţe corect cuvintele noi: bear- 08 Feb
conversaţia
urs, rabbit-iepure, wolf-lup, crocodile- 2021
explicaţia memorizare
crocodil, tiger-tigru, lion-leu, fish-peşte,
exerciţiul prin
monkey-maimuţă, fox-vulpe, etc;
1. Wild animals activizarea copilului în
- să formuleze propoziţii folosind
grup şi individual
cuvintele învăţate;
repetarea în grup după
- să formuleze enunţuri simple adaptate
educatoare
unei situaţii de comunicare verbală.
conversaţia 15 Feb
- să formuleze propoziţii folosind
explicaţia memorizare 2021
cuvintele învăţate;
exerciţiul prin
Nature, my - să pronunţe corect sunetele şi grupurile
2. activizarea copilului în
friend de sunete cuprinse în cuvinte;
grup şi individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate
repetarea în grup după
unei situaţii de comunicare verbală.
educatoare
- să pronunţe corect cuvintele noi: head- 22 Feb
cap, hair-păr, ear-ureche, eye-ochi, nose- conversaţia 2021
nas, mouth-gură, trunk-trunchi, shoulder- explicaţia memorizare
exerciţiul prin
umăr, arm-braţ, hand-mână, finger-deget,
The human
3. hips-şolduri, leg-picior, knee-genunchi, activizarea copilului
body
toe-deget, etc. în grup şi individual
- să formuleze propoziţii folosind repetarea în grup după
cuvintele învăţate; educatoare
- să formuleze enunţuri simple adaptate joc didactic
unei situaţii de comunicare verbală.
conversaţia 01
- să formuleze propoziţii folosind
explicaţia memorizare Mar
cuvintele învăţate;
exerciţiul prin 2021
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile
4. Winter is over activizarea copilului în
de sunete cuprinse în cuvinte;
grup şi individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate
repetarea în grup după
unei situaţii de comunicare verbală.
educatoare
conversaţia 08
- să pronunţe corect cuvintele noi: explicaţia memorizare Mar
Mother’s Day. exerciţiul prin 2021
5. Mother’s Day - să reacţioneze verbal la un mesaj audiat; activizarea copilului în
- să dialogheze cu un coleg sau cu grup şi individual
educatoarea folosind cuvintele noi. repetarea în grup după
educatoare
- să formuleze propoziţii folosind conversaţia 15
cuvintele învăţate; explicaţia memorizare Mar
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile exerciţiul prin 2021
6. Spring is here! de sunete cuprinse în cuvinte; activizarea copilului în
- să formuleze enunţuri simple adaptate grup şi individual
unei situaţii de comunicare verbală. repetarea în grup după
educatoare
7. Vegetables - să pronunţe corect cuvintele noi: lettuce- conversaţia 22
(spring) salată, radish-ridiche, green onion-ceapă explicaţia memorizare Mar
verde, leek-praz, mushroom-ciupercă, etc. exerciţiul prin 2021
- să formuleze propoziţii folosind activizarea copilului în
cuvintele învăţate; grup şi individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate repetarea în grup după
unei situaţii de comunicare verbală. educatoare
- să pronunţe corect cuvintele noi:
conversaţia
snowdrop-ghiocel, liliac-liliac, daffodil- 29 Mar
explicaţia memorizare
narcisă, bluebell-viorea, lily of the valley- 2021
exerciţiul prin
Flowers lacramioară, sweet violet-toporaş, etc .
8. activizarea copilului în
(spring) - să formuleze propoziţii folosind
grup şi individual
cuvintele învăţate;
repetarea în grup după
- să formuleze enunţuri simple adaptate
educatoare
unei situaţii de comunicare verbală.
- să pronunţe corect cuvintele noi: 19
teacher-profesor, tailor-croitor, sailor- conversaţia Aprilie
marinar, soldier-soldat, policeman- explicaţia memorizare 2021
poliţist, doctor-doctor, nurse-asistentă, exerciţiul prin
painter-pictor, singer-cântăreţ, etc. activizarea copilului în
9. Jobs - să formuleze propoziţii folosind grup şi individual
cuvintele învăţate; repetarea în grup după
- să formuleze enunţuri simple adaptate educatoare
unei situaţii de comunicare verbală. joc didactic

26
conversaţia
- să pronunţe corect cuvintele noi: car- Aprilie
explicaţia
maşină, tram-tramvai, train-tren, truck-
exerciţiul prin
Means of camion, bus-autobuz, bicycle-bicicletă, activizarea copilului în 2021
10. transportation motorcycle-motocicletă, etc.
grup şi individual
(1) - să formuleze propoziţii folosind
repetarea în grup după
cuvintele învăţate;
educatoare
- să formuleze enunţuri simple adaptate
joc didactic
unei situaţii de comunicare verbală.
- să pronunţe corect cuvintele noi: plane- conversaţia 10
avion, helicopter-elicopter, rocket- explicaţia Mai
rachetă, spaceship-navă spaţială, etc. exerciţiul prin 2021
Means of - să formuleze propoziţii folosind activizarea copilului în
11. transportation cuvintele învăţate; grup şi individual
(2) - să formuleze enunţuri simple adaptate repetarea în grup după
unei situaţii de comunicare verbală. educatoare
joc didactic
conversaţia 17
- să pronunţe corect cuvintele noi:
explicaţia Mai
ladybird-gărgăriţă, fly-muscă, butterfly-
memorizare 2021
fluture, dragonfly-libelulă, mosquito-
exerciţiul prin
ţânţar, etc.
12. Insects activizarea copilului în
- să formuleze propoziţii folosind
grup şi individual
cuvintele învăţate;
repetarea în grup după
- să formuleze enunţuri simple adaptate
educatoare
unei situaţii de comunicare verbală.
joc didactic
13. - să pronunţe corect cuvintele noi: house- conversaţia 24
My house casă, flat-apartament, dining room- explicaţia Mai
sufragerie, bedroom-dormitor, bathroom- memorizare 2021
baie, kitchen-bucătărie, etc. exerciţiul prin
- să formuleze propoziţii folosind activizarea copilului în
cuvintele învăţate; grup şi individual
- să formuleze enunţuri simple adaptate repetarea în grup după
unei situaţii de comunicare verbală. educatoare
- să formuleze propoziţii folosind conversaţia 31
cuvintele învăţate; explicaţia Mai.
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile memorizare 2021
de sunete cuprinse în cuvinte; exerciţiul prin
14. Children’s activizarea copilului în
world grup şi individual
repetarea în grup după
educatoare
joc didactic
- să formuleze propoziţii folosind memorizare 07
cuvintele învăţate; exerciţiul prin Iun.
- să formuleze enunţuri simple adaptate activizarea copilului în 2021
15. It is summer unei situaţii de comunicare verbală. grup şi individual
repetarea în grup după
educatoare
joc didactic
- reactualizarea expresiilor şi cuvintelor 14
învăţate anterior; conversaţia Iun.
- să pronunţe corect sunetele şi grupurile explicaţia 2021
de sunete cuprinse în cuvinte; exerciţiul prin
16. Revision - să formuleze propoziţii simple; activizarea copilului în
- să dialogheze cu un coleg sau cu grup şi individual
educatoarea folosind expresiile învăţate; repetarea în grup după
- să formuleze enunţuri simple unei situaţii educatoare
de comunicare verbală.

Prof.înv. preşcolar
Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și