Sunteți pe pagina 1din 4

EDUCAŢIE CIVICĂ (OLGA PÎRÎIALĂ) - CLASA a III-a

PLANIFICARE ANUALĂ
SEMESTRUL I
Aria curriculară: Om şi societate
Curriculum nucleu
Nr. ore săptămânal: 1 ora/săptămână
Nr. ore anual: 34 ore
Nr. ore semestrial: 17 ore
NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE CONŢINUTURI NUMĂR SĂPT. OBS
CRT. (SUBUNITĂŢI/CAPITOLE) SPECIFICE - DETALIERI- ORE .
O 1 2 3 4 5 6
I. PERSOANA 13 ore

1. ● NOŢIUNEA DE PERSOANĂ 1.1 5 ore


1.2 ● Ce înseamnă să fim persoane? 1 S I-V
2.1 ●Persoana mea 1
3.1 ●Persoana lui/ei 1
●Recapitulare: Când se naşte un copil 1
*3.3
●Evaluare sumativă 1

1.1 8 ore
2. ● TRĂSĂTURI MORALE ALE
1.2
PERSOANEI 1.3 ●Bunătatea şi răutatea 1
2.1 ●Respectul şi lipsa de respect 1
3.1 ●Sinceritatea şi minciuna 1
*3.3 ●Curajul, frica, laşitatea SVI-XIV
1
●Modestia şi lipsa de modestie 1
●Încrederea şi lipsa de încredere 1
●Recapitulare: Curcubeul schimbării 1
●Evaluare sumativă 1

1
II. RAPORTURILE NOASTRE CU 4 ore
LUCRURILE ŞI FIINŢELE 1.1
1.2
1. ● RAPORTURILE NOASTRE CU 4 ore
LUCRURILE
1.3 ●Ce sunt lucrurile?
2.1 ●Nevoia de lucruri. Lucruri care ne exprimă 1
2.2 ●Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri S XV-
1
3.1
●Recapitulare/Evaluare sumativă: Noi şi lucrurile 1
XVIII
1

* Proiecte cu conţinut moral-civic desfăşurate la nivelul clasei, şcolii sau comunităţii locale:
● Circulăm şi ne comportăm responsabil pe stradă;
●Tradiţii şi obiceiuri de iarnă.

2
PLANIFICARE ANUALĂ
SEMESTRUL al II-lea
NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE CONŢINUTURI NUMĂR SĂPT. OBS.
CRT. (SUBUNITĂŢI/CAPITOLE) SPECIFICE - DETALIERI- ORE
O 1 2 3 4 5 6
I. RAPORTURILE NOASTRE CU 15 ore
LUCRURILE ŞI FIINŢELE

1. ● RAPORTURILE NOASTRE CU 1.1 6 ore


PLANTELE ŞI ANIMALELE 1.2
1.3 ● Noi şi celelalte vieţuitoare 1
2.1
●Ce sunt plantele şi animalele? 1 S I-VI
2.2
●Nevoia de plante şi animale 1
2.3
3.1 ●Proprietatea şi atitudinea faţă de plante şi animale 1
3.2 ●Recapitulare: Minunata lume a plantelor şi animalelor 1
*3.3 ●Evaluare sumativă 1

2. ● RAPORTURILE NOASTRE CU 9 ore


CEILALŢI OAMENI 1.1
1.2 ●Grupurile din care facem parte 1
1.3 ●Familia 1
2.1 ●Grupul de prieteni 1
2.2 ●Grupul de joacă
2.3 1 S VII- XVI
●Grupul de învăţare 1
3.1
●Reguli ale grupului 1
3.2
*3.3 ●Drepturi şi indatoriri în cadrul grupului 1
●Recapitulare: Împreună suntem mai puternici 1
●Evaluare sumativă 1

2 ore
● RECAPITULARE FINALĂ S XVII-
1.1 ●Recapitulare finală: Părerea şi atitudinea ta contează! 1 XVIII
1.2 ●Evaluare finală/ Autoevaluare 1
1.3
2.1

3
2.2
3.1

* Proiecte cu conţinut moral-civic desfăşurate la nivelul clasei, şcolii sau comunităţii locale:
● Şcoala mea verde;
●Mâinile mici fac fapte mari.