Sunteți pe pagina 1din 1

FESTIVALUL NATIONAL “MAMAIA SUMMER HITS” EDITIA I

MAMAIA 14 – 16 IUNIE 2019


EDITIA I

FISA INSCRIERE DIRECT IN CONCURS – SECTIUNEA MUZICA POPULARA


Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________

Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________


Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
Titlul piesei interpretata in concurs :

FESTIVALUL NATIONAL “MAMAIA SUMMER HITS” EDITIA I.


MAMAIA 14 – 16 IUNIE 2019/ EDITIA I
  DECLARATIE

Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.


Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data
de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)
______________________________________________declar ca detin si sunt de
acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate in Festivalul
National ’’Mamaia Summer Hits’’ Editia I. – Sectiunea Muzica Populara
Data, Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

S-ar putea să vă placă și