Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 03.02.2023

Propunător: Năstăsache Ana-Maria

Unitatea de învățământ: Șc.Gimn.,,Vasile Voiculescu”

Clasa:a VIII a B

Disciplina de învăţământ: Educaţie muzicală

Unitatea de învățare: Scări muzicale modale și tonale

Subiectul/Tema lecţiei: Tonalitatea Sib Major

Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecției: Cunoasterea tipurilor de tonalitati muzicale,a caracteristicilor specifice,precum și identificarea acestora în diferite lucrări muzicale, dar
și în analiza și aprecierea valorii creației muzicale

Competenţe specifice vizate:

1.1 Interpretarea vocal-instrumentală a unor lucrări în genuri diverse, controlând schimbările dinamice, agogice și de tempo

2.1. Utilizarea unor tonalități cu mai multe alterații constitutive și a unor moduri cu 6 și 7 sunete

3.1. Aprecierea valorii creației și interpretării unei lucrări muzicale, din perspectiva elementelor de limbaj
muzical și a celor de natură afectivă

1
Obiective operaţionale:

1. Să identifice auditiv tipul de tonalitate in exemplele muzicale propuse

2. Să construiasca tonalitati majore cu o alteratie si cu doua alteratii

3. Să recunoască vizual tonalitatile muzicale majore cu doua alteratii in exemplele muzicale prezentate

4. Să deosebească tipurile de tonalități cu o alterație și cu două alterații în exemplele muzicale expuse

Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia, explicaţia, audiţia, exerciţiul, observaţia,demonstratia, metoda euristică(învăţarea prin
descoperire),abordarea integrata,Diagrama Venn

Mijloace de învăţământ: Manualul digital Clasa a VIII a (Editura ArtKlett), laptop, pianul virtual, ,internet, youtube, tablă, markere, boxa
portabila, videoproiector

Forme de organizare: frontală și individuală

Durata: 50 de minute

Bibliografie:

Anexa nr.2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Programa școlară pentru
disciplina EDUCAȚIE MUZICALĂ clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017;

Mariana Magdalena Comăniță,Magda Nicoleta Bădău,Mirela Matei - Manual Educatie muzicala,Editura ArtKlett

Munteanu Gabriela, Didactica Educației muzicale, Editura Fundației ,,România de mâine”, 2007;

Manual digital 

Pian virtual  

Vocaliza 
AUDITIE

Ilustrare concept tonalitate

LECȚIA DE FORMARE A DEPRINDERILOR ȘI PRICEPERILOR

Nr. Etapele lecţiei / Timp Ob. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare TIMP
Op.
crt. Activitatea Activitatea Metode, Mijloace Forme de
profesorului elevilor procedee și de înv. organizare
tehnici did.

1. Momentul organizatoric    -asigurarea climatului necesar  -elevii se pregătesc  -explicaţia  -colectivă   2 minute
pentru desfăşurarea lecţiei in pentru lecţie
condiţii optime;
-notarea absenţilor

2. Reactualizarea cunoştinţelor și O2 Profesorul realizează o  -elevul nominalizat -conversaţia -manualul individuală  orală 3 minute
deprinderilor verificare generală,prin răspunde întrebărilor digital
chestionare orală,a adresate de către
cunoştinţelor din lecţia profesor
anterioară: Tonalitatea Si
minor . -profesorul noteaza pe
fisa raspunsurile
elevilor

3. Activitate/discuție introductivă     -Profesorul propune realizarea   -elevul nominalizat  explicaţia  colectivă  orală 5 minute
unui exerciţiu de respiraţie, ascultă cu atenţie demonstraţia
nominalizand un elev in acest indicaţiile  
sens profesorului,executand
sarcina solicitată

3
-Profesorul solicită efectuarea
unor vocalize,in gama Do -elevii intonează -explicaţia
major clip video
youtube
O1
Ulterior,profesorul propune
audierea unui scurt fragment -elevii audiaza cu -auditia clip video
muzical:,,Concertul pentru pian atentie youtube
și orchestră în Sib Major”-de
Piotr Ilici Ceaikovski.

Profesorul numeste 2 elevi,si


le adreseaza 2 întrebari
referitoare la fragmentul audiat: conversatia

-impresie sonora,

-stare transmisa

4. Anunţarea temei şi a     Profesorul anunţa titlul  Elevii asculta atenti   explicatia Manualul  colectivă   2 minute
obiectivelor lectiei: digital

,,Tonalitatea Sib major ,,

Obiective: recunoasterea
O3 vizuala si auditiva a
tonalitatilor majore cu doua
alteratii

5. Prezentarea optimă a    Profesorul va initia o  elevul nominalizat metoda Imagine  individuală   orală 15 minute
conţinutului conversatie despre gravitarea raspunde euristica internet
și dirijarea învățării sistemul solar și gravitarea
notele muzicale în jurul unui
centru sonor făcând o
Imagine
analogie între ele . individuală orală
manual
In urma discuției , profesorul
digital
împreună cu elevii definesc
tonalitatea.

Arata o partitura:elevii Abordarea


recunosc tonica:vizual si sonor. integrata

In acest fel,elevii inteleg Elevii nominalizati Imagine Individuală orală


caracteristicile tonalitatii Sib raspund la intrebarile abordarea internet
major natural: adresate integrata
-intervale 3 M,6M,7M

Ulterior,profesorul scrie pe
tabla gama Do major,si elevii Elevii raspund la
O4
analizeaza: intrebarile solicitate

tonica,intervale
caracteristice(3M,6M,7M) Tablă
Diagrama
Venn
Apoi,face o comparatie cu
gama Sib major .

Elevii observa ca trebuie sa


respecte TIPARUL
GAMELOR
MAJORE(semitonuri treptele
3-4 si 7-8).

5
Ulterior,elevii observa tablă
asemanarile dintre cele doua
tonalitati:
-intervale caracteristice
identice.

-sonoritate vesela:intoneaza
cele doua game Do Major/Sib
major.
pian virtual colectivă

Afla,de asemenea,ca fiecare


tonalitate majora are o alta-
(înrudita)-,minora.

Pentru fixarea
cunostintelor,elevii observa in 15 minute
conversatia colectivă orală
manualul digital tonalitatea Sib
practică
MAJOR,unde se observa toate
elementele muzicale explicate
pe parcursul lectiei.

Profesorul propune învatarea


cântecului ,,Canon’’de -explicatia
W.A.Mozart din manualul de
cls.a-VIII-a editura Artklet

Cantecul se învata ritmic apoi -demonstratia


se solfegiază pe
fragmente ,pentru a se învăța manualul
mai ușor și pentru o mai bună digital
întelegere a solfegiului .

Profesorul numeste 1 elev care


sa descifreze ritmic cântecul.
manualul
Ulterior,numeste un alt elev digital
pentru intonarea melodică.
-elevii solicitati
intoneaza corect,cu
Dupa aceea,solicita unui alt expresivitate
elev sa intoneze cu ritm și text
fragmentul solicitat.

Iar la final,solicita unui alt


elev sa intoneze cantecul
inserand toate
elementele:ritmico-melodice si
cu text

Asigurarea feedback-ului prin


intonarea corecta a cantecului

6. Fixarea cunostintelor    Profesorul realizeaza o scurta   -elevii nominalizati   conversaţia manualul   individuală  orală 5 minute
recapitulare a lectiei, rapsund intrebarilor digital
prin verificare orala. adresate

Astfel,se asigura ca elevii au


asimilat intregul continut
informational prezentat pe
parcusul lectiei

7
7. Asigurarea retenției și Profesorul precizează tema  -elevii sunt atenţi explicaţia -manualul colectivă orală 2 minute
transferului pentru acasă,si se asigură că digital
elevii sunt capabili sa utilizeze
cu noţiunile explicate in cadrul
lecţiei.

Analizarea unui fragment


muzical din manualul digital,si
descoperirea tonalitatii
respective,dupa modelul
analizat in clasa

8. Aprecieri şi recomandări    Profesorul face aprecieri   -elevii ascultă  explicaţia  colectivă  orală 1 minut
asupra modului în care elevii
au răspuns si s-au manifestat pe
parcursul lecţiei.
DIAGRAMA VENN

Tonalitatea Do Major Tonalitatea Sib Major

S-ar putea să vă placă și