Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATE GENERALE:
SO8 ”Georgiu Popa”, Cîmpani
Data: 18.11.2017
Clasa: a-V-a
Prof. Propunător: Terme Alexandra
Aria curriculară: Limba si comunicare
Disciplina: limba română
Unitatea de învățare: Unitatea III, Pe strada mea
Subiectul lecției: Ascultarea activa
Tipul lecției: asimilare de noi cunoștințe
Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Competente specifice:
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe
teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite

1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos
faţă de interlocutor(i)

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


Cognitive: 01: să definească termenii “a asculta” si “a auzi”
02: să identifice trăsăturile caracteristice ale ascultarii active
03: să numească trăsături ale ascultarii active
04: sa realizeze un anunt, o reclama sau o stire
Afective: 01: să dovedească receptivitate și interes pentru lecția nouă
02: să fie dispuși să-și integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori
03: să manifeste curiozitate și interes pentru cunoștințele de gramatică

1
Psiho-motorii: -să respecte ritmul cerut de desfășurarea activității
- să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse:
a). Conținuturi vizate: comform Programei și manualului
b). Capacități: - nivel mediu
- cunoștințele asimilate de elevi anterior
c). Locul: sala de clasă
d). Durata: 50 min.
e). Resurse umane: clasă de elevi omogen, 12 elevi
2. Metode și procedee didactice: se vor folosi alternativ și combinat metode și procedee precum: conversația euristică, explicația, jocul didactic,
brainstormingul, munca în echipe, învățarea prin descoperire.
3. Materiale si mijloace didactice și bibliografice:
- tabla, creta, caietele elevilor, fișe de lucru, videoproiector, tabla de flipchart
- Limba Română, manual pt cls. a-V-a, Ed. Art, București 2017
- Metodica predării limbii române, C. Parfene, Ed. Polirom, Iași, 2008
- Dicționarul fundamental al Limbii Române, Ed. Aula, 2008
4. Forma de organizare: activitate frontală, individuală și pe echipe
5. Forma de evaluare: orală, continuă

SCENARIUL DIDACTIC:

Nr. Etapele lecției Activitatea profesorului propunător Activitatea elevilor Metode Materiale Forma de Forma de
Crt. didactice didactice organizare evaluare

Moment - Voi saluta, - salută,


organizatoric (2
1. min.) - Voi nota absenții dacă este cazul, - spun absenții dacă este cazul Conversația Catalogul Activitate
frontală
- voi pregăti atmosfera pt. începerea lecției - își pregătesc cele necesare pt.
inceperea lecției

2. Verficarea Voi verifica tema de casă: voi solicita 1-2 elevi să 1-2 elevi citesc tema de casă. Conversația Activitate Aprecieri
cunoștințelor

2
anterioare citească . Explicația frontală verbale
(5min.)

3. Captarea Profesorul le citeste elevilor cateva ghicitori din Elevii sunt atenti la explicatiile
atenției (8min.) manual. Il roaga sa fie atenti si sa ghiceasca despre profesorului si la ceea ce citeste
cine este vorba. pentru a putea sa ghiceasca. Conversația Tabla de Activitate Aprecieri
frontală verbala
Explicația flipchart

4. Anunțarea La sfârșitul lecției veți fi capabili să: enumăr -Elevii ascultă cu atenție și notează Explicația Tabla Activitate
temei noi și a obiectivele lecției. titlul în caiete. frontală
obiectivelor Creta
propuse (2min.) - Notez titlul lecției noi pe tablă: Ascultarea activa.
Caietele
elevilor

5. Dirijarea Profesorul ii intreaba pe elevi ce semnifica verbele: Elevii raspund la intrebare.


predării și a asculta si a auzi?
învățării (25 Elevii raspund ca pentru a asculta
min.) Profesorul ii intreaba care este diferenta dintre cele este nevoie sa auzi in primul rand.
doua verbe.
Elevii sunt atenti la explicatii, se
Profesorul le da elevilor un exercitiu. ( ex 2 din impart in echipe. Fac tabelul in caiete Explicația Fișe de Activitate Aprecieri
manual). Ii imparte in echipe de cate trei elevi si le si descriu fiecare imagine primita, lucru frontală verbal
Conversația
da cate o imagine pe care sa o descrie In scris apoi apoi cate un membru va citi ce a
Videoproie și
sa citeasca ce au scris, ceilalti colegi completeaza un scris. Învățarea prin ctor individuală
tabel pentru a demonstra cat de atenti sunt la cei din descoperire
Elevii scriu in caiete reperele. Caietele
jur.
elevilor
Brainstormin
Dupa terminarea exercitiului profesorul le cere sa gul
scrie din manual explicatiile de la repere, pag 98.
Elevii fac schema ascultarii active in
Profesorul va face la tabla schema ascultarii active . caiete.

3
6. Asigurarea Profesorul le da spre rezolvare exercitiul 2 ai 3 de la Elevii rezolva exercitiile si raspund Activitate în Aprecieri
retenției și a pagina 98. pe rand. echipe verbale
transferului (5 Profesorul le da spre rezolvare exercitiul 2 pagina Explicația Fișa de
min.) 99 din manual. lucru
Exercitiul

7. Asigurarea Se realizează pe tot parcursul lecției prin aprecieri


feed-back-ului verbale și prin intervențiile profesorului.
Conversația Aprecieri
verbale

8. Tema de casă Profesorul le da ca tema de casa sa realizeze un


dialog intre ei si un profesor referindu-se la o lectie
(3 min.) pe care au inteles-o sau nu. Dialogul trebuie sa aiba Notează tema în caiete, fiind atenți la Explicația Fișa cu
minim 10 replici. explicațiile primite. tema de
casă

4
Schita lectiei Ascultarea activa

Le citesc ghicitorile.

A asculta=A-și încorda auzul pentru a percepe un sunet sau un zgomot, a se strădui să audă, a fi atent la ce se spune
A auzi =A percepe și a distinge sunete cu ajutorul simțului auzului
Le dau 4 imagini, ii impart in 4 echipe si ii pun sa descrie imaginea respectiva. Fiecare isi face un tabel in caiete si
il completeaza cand ceilalti isi citesc descrierea.
Ii pun sa scrie reperele din manual.

Ascultarea activa presupune:

-Folosirea urechilor pentru a auzi

-Folosirea ochilor pentru a urmari gesturile celui care vorbeste sau pentru a stabili un contact visual

-Folosirea creierului pentru a gandi asupra celor ascultate

-Folosirea gurii pentru a spune ce ai inteles( prin reformulare) si pentru a pune intrebari

-Folosirea inimii pentru a dovedi empatie si a oferi incredere celuilalt.

Ex 2, 3 pag 98 si ex 2 pag 99

S-ar putea să vă placă și