Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROFESOR:
DISCIPLINA: Educație muzicală
DATA:
CLASA: a VI-a
TIPUL LECȚIEI: mixtă
TITLUL LECȚIEI: Intervalele muzicale. Secunda și terța
SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea elevului cu intervalele muzicale; cunoașterea și intonarea conștientă a acestora.
PREMISE TEORETICE:
- să știe ce este un interval muzical
- să cunoască ce este tonul și semitonul
- să știe cum se analizează un interval muzical din punct de vedere cantitativ și calitativ

PREMISE PRACTICE:
- să știe să recunoască după auz tonul și semitonul
- să recunoască prima și octava
COMPETENȚE GENERALE

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

COMPETENȚE SPECIFICE

1.1 Interpretarea vocală la unison a unor piese musicale


2.1 Operarea cu intervalele muzicale
3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

O.1. să conștientizeze ce este acela un interval muzical


O.2. să înțeleagă faptul că secundele și terțele sunt intervale mici și mari după analiza din punct de vedere calitativ, și nu perfecte
O.3. să diferențieze 2M de 2m și 3M de 3m, dacă avem T sau ST, respectiv 2 tonuri sau T+ST.
O.4. să intoneze conștient, dar ajutați de claviatură, intervalele studiate
O.5. să intoneze corect fragmentul din „Oda Bcuriei”

STRATEGII DIDACTICE

1. Metode și procedee
Cod Metoda didactică/resura procedurală Cod Metoda didactică/resura procedurală
M.1. m. explicaţiei M.4. m. descoperirii
M.2. m. conversaţiei M.5 m. exerciţiului
M3. m. observării dirijate-libere M.6. m. demonstraţiei
M.7. m. jocurilor M.8 m. aplicării

2. Resurse educaţionale:

2.1 Câmpul de informaţii:

2.1.1. Exerciţii practice de cultură vocală;


2.1.2 Cunştiinţe teoretice;

2.2 Resurse bibliografice:


1. Manualul de Educaţie Muzicală, clasa a VI-a, ed. CD Press, București, 2019, autori: Lăcrămioara Ana Pauliuc, Emanuel Pecingină, Oltea Săveanu,
Costin Diaconescu
2. Educație muzicală.Manual pentru clasa a VI-a, de Florentina Chifu, Editura Litera, 2019

2.3. Resurse psihologice:


2.3.1. Capacitatea de învăţare de care dispune clasa: peste medie
2.3.2 Motivaţia: ridicată, bună
2.4. Resurse temporale
2.4.1. Timp alocat: 50 min
2.4.2 Spaţiul de lucru: sala de clasă
2.5 Resurse materiale

Cod Resursa materială


RM1. Manualul
RM2. Video- proiectorul
RM3. Laptop
RM4. Tabla
RM5 Orga
RM6 Boxa portabilă

3 Forme de organizare

Frontal, individual

4 Forme de evaluare

Cod Forma de evaluare


FE1 Observarea curentă
FE2 Exercițiul

5 Indicatori de performanță

Cod Indicator de performanță


IP1 Observarea curentă
IP2 Exercițiul
IP3 Corectitudine în recunoașterea intervalelor solicitate
TABEL DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Secvenţa Obiective operaţionale Conţinut informativ şi aplicativ Activitatea de învăţare Strategia didactică Repere
Crt didactică. orare
Eşalonarea în
timp a Resurse

performanţă
Indicatori de
organizare
Forma de
situaţiilor de Profesor Elevi

Evaluare

Minutul
Procedurale

temporale
materiale
învăţare

1. Moment Asigurarea climatului de munca Prof. organizează Elevii îşi M3 RM1 1’ T


organizatoric elevii pregătesc cărţile RM 5
şi caietele şi
ţinuta în bancă
2. Captarea Se propun și se exemplifică exercițiile Prof. conduce Elevii vor sta pe M2 RM5 6’ Fro FE1 IP2 T+7
atenţiei de respirație. Se inspiră pe nas și se activitatea scaune, cu M5 ntal IP3
expiră pe gură, pe sunetul „s”. Prima spatele drept. M6
dată vom expira legat, a doua oară Se vor executa
vom sacada, dublu „s” exercițiile de
-se va urmări deconectarea și respirație cu rol
relaxarea colectivului de elevi de relaxare și
- se execută câteva voccalize pentru detensionare,
încălzirea vocilor: iar apoi
vocalizele.

Mi -i-i---i—ia-a—a-a--a
Di – ri di -ri d –ri di –ri dum

3. Reactualizarea Se vor adresa copiilor întrebări Prof scrie Elevii vor M2 5’ Indi orală T+12
cunoştinţelor care vizează definiția intervalului conduce răspunde la vidu
muzical. activitatea întrebări al
Ce este intervalul muzical? Intervalul
muzical este
Ce este baza intervalului? Dar raportul de
vârful? înălțime dintre
Sub ce aspecte vom analiza două sunete.
intervalele muzicale? Baza intervalului
Ce este prima? Dar octava? este sunetul mai
grav, iar vârful
său este sunetul
mai acut în
raport cu baza.
Prima este
intervalul
muzical care se
obține prin
repetarea a
două sunete.
Octava este
intervalul
format dintre
două sunete cu
aceeași
denumire, dar
aflate la distanță
de 8 sunete.
4. Dirijarea Profesorul solfegiază fragmentul Profesorul Elevii sunt atenți M4 RM2 25’ Fro Orală IP1 T+37
învățării. din Oda Bucuriei și cere elevilor să conduce la sunetele M6 RM3 ntal IP2
Prezentarea sesizeze distanța dintre sunete: mi- activitatea intonate de RM5
situației de fa; fa-sol – ce sunete auziți? Sunt către profesor.
învățare. ele alăturate sau depărtate?
Elevii urmăresc
Intervalul muzical ce se formează explicațiile
între două sunete aflate pe trepte profesorului și
alăturate este Secunda. notează în
caiete.
Profesorul întreabă ce este mi-fa. M2
Semitonul este distanța mică sau M1
cea mare dintre două sunete Este semiton.
O1 alăturate? Este cea mică.
O2 Atunci intervalul se va numi
O3 secundă mică pentru că este
alcătuit din cea mai mică distanță
învățată de voi dintre două sunete.

Dar dacă avem o distanță mai M8


mare, de ton, cum este cea dintre
fa-sol, cum se va numi secunda? Secundă mare
În concluzie: ce este secunda? De
câte feluri poate fi? Ce conține o
secundă mică? Dar una mare?

Apoi profesorul solfegiază Cântecul


cucului de I.D. Chirescu,
spunându-le elevilor să sesizeze Elevii vor oserva
dacă distanța dintre sunete este de că există prime
o treaptă sau sunt mai multe și o distanță de
trepte între sunete. Prof. propune 3 trepte între
să analizeze intervalele din prima do-mi.
măsură a cântecului.
Profesorul cântă terța do-mi și cere
elevilor să perceapă auditiv dacă
este veselă sau tristă. Elevii răspund că M2
Apoi profesorul propune elevilor să sună vesel. M3
analizeze măsura a treia și să
observe dacă apare un interval
cunoscut de ei. Apoi îi întreabă ce
distanță este între mi-sol?
Profesorul cântă această terță
ascendent și descendent și îi De trei trepte.
întreabă dacă sună trist sau vesel?

Intervalul de trei trepte dintre Trist.


două sunete se numește TERȚĂ.
Haideți să vedem de câte feluri
poate fi terța? Am văzut că mi-sol Elevii notează în
suna trist, oare de ce? caiete.
Să vedem câte T și St are?
Terța mică cuprinde un T și un St. Are un T și un St.

Terța do-mi cum suna?


Câte tonuri și semitonuri are? Vesel
Uitați, are 2 tonuri. Rezultă, așadar
că o terță mare cuprinde două
tonuri.

Profesorul notează titlul lecției pe


tablă RM4

5. Fixarea Le voi propune să descopere pe Profesorul Elevii răspund M5 RM1 10’ Indi orală IP1 T+47
cunoștiințelor rând, secundele și terțele din exemplifică și pe rând. M8 RM2 vidu IP2
cântecele propuse, menționând conduce RM3 al IP3
măsura și timpii pe care se află. activitatea

6. Moment final Se vor face aprecieri generale. Profesorul dă Elevii cântă. M8 RM1 3’ 50
tonul RM2
Se vor intona cele două cântece. RM3

S-ar putea să vă placă și