Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială Scorțoasa


Prof.Năstăsache Ana -Maria
Disciplina: Educație muzicală
Clasa: a VIII-a
1 oră didactică: 50 de minute
Data: 23.03.2022
Nivelul clasei: bun
Tipul lecției: evaluare
Unitatea de învățare: Elemente de structură muzicală
Subiectul lecției: Simfonia
• • Teoretic – Elemente de structură a genului de simfonie, resursele umane
implicate și elemente de istoria muzicii
• • Practic – Evaluarea cunoștințelor acumulate printr-un joc-concurs
• • Audiții – „Surpriza ” –JOSEPH HAYDN
• ,,Pastorala ,,-Ludwig van Bethoven

Premise:
• • Teoretice - elevii cunosc definiții și noțiuni despre simfoniev, apariția și
evoluția simfoniei
• • Practice – elevii răspund corect la întrebări, fac asociații între cunoștințele
dobândite, audiții și elemente cultură generală aparținând altor discipline

COMPETENȚA GENERALĂ 1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini,


prin interpretarea unor lucrări muzicale
Competența specifică 1.4. Asocierea textului și a mișcării scenice în
exprimarea mesajelor lucrărilor muzicale
Obiectivul operațional 1:
• • Teoretic – să identifice termenii specifici simfoniei
• • Practic – să analizeze mesajului verbal și să creeze legături cu exprimarea
muzicală

COMPETENȚA GENERALĂ 3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a


conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic
Competența specifică 3.1. Argumentarea unor diferențieri calitative între
două sau mai multe lucrări muzicale receptate
3.2. Explorarea relațiilor muzicii cu științele și natura
Obiectivul operațional 2
Teoretic - să recunoască mesajul din audiția prezentată la clasă
Practic - să discute liber asupra conținutului afectiv și ideatic în urma
audierii fragmentelor muzicale
MIJLOACE DIDACTICE: aplicații digitale

Descriptori de performanță
1.4. să identifice corect noțiunile despre simfonie
3.1. să audieze cu atenție lucrările muzicale, recunoscând elementele de limbaj
învățate
3.2 să observe și să facă legături logice între elementele specifice muzicii cu cele
din alte discipline.
Nota 5-6 Nota 7-8 Nota 9-10

-cu ajutorul -cu minim ajutor din -elevul poate să identifice


profesorului,elevul poate partea singur din lucrările
să identifice termini profesorului ,elevul poate audiate termenii specifici
specifici simfoniei să identifice termini simfoniei ,să-și exprime
specifici simfoniei . propriile impresii despre
lucrările muzicale .

DESFĂȘURAREA LECTIEI
SECVENȚELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA MATERIALE APROXIMARE
LECȚIEI PROFESORULUI ELEVULUI DIDACTICE BUGET DE
TIMP
Asigură Elevii pregatesc Manual 5 min
Moment conditiile materialele si de
organizatoric optime pentru preiau sarcinile ed.muzicala
buna propuse de ,ed.Artklett
desfășurare a profesor.
lectiei
Se vor face
exercitii de
incalzire a vocii
pe silabele RE și
RA utilizandu-se
intervalele de
secunda ,terță ,
cvartă și cvintă .
Verificarea Profesorul Unul dintre elevi Tablă 10 min
lectiei verifică va iesi la tabla si
anterioare însușirea de va scrie structura
către elevi a genului de
noțiunilor simfonie .
teoretice cu
privire la
elementele de
structura ale
genului de
simfonie.
Va solicita sa
iasa la tablă
unuia dintre
elevi si sa scrie
aceste
elemente
Ancore Cu ajutorul Elevii preiau 25 min
aperceptive elevilor realizez sarcinile propuse
Caiete
o scurtă de profesor .
recapitulare a
notiunilor
Elevii noteaza in
legate de
caiete.
simfonie.
Profesorul va
scrie pe table
titlul Elevii audiază
lectiei ,,Element
e de structură
Elevii răspund
in genul
vioara,flaut ,timp
simfoniei –
an.
evaluare Boxa
Propune Elevii răspund portabila
elevilor spre Rolul timpanului Telefon
auditie simfonia e Acela de a trezi
,,Surpriza ,,de eventualii
J.HAYDN ascultători
Prof .intreabă adormiți
Ce instrumente
se aud ? Elevii raspund
stare de calm .
Care este rolul
loviturii de
timpan? Elevii răspund
Cum a mai fost Simfonia
numit J.Haydn? Eroica ,Simfonia
Destinului
Se va audia
Elevii răspund
simfonia ,,Pasto
In perioada
rala ,,de
clasicismului(sec
L.V.BETHOVEN
-XVII-XVIII)
Ce fel de stare
vă transmite
aceasta
lucrare ,de
liniste sau
zbucium?
Ce alte simfonii
mai cunoasteti
ale lui
L.V.BETHOVEN?
In care curent
literar artistic
sunt incadrati?

Evaluare Profesorul va Elevii Fișe 5 min


imparti cate un completeaza
test elevilor
Profesorul 5 min
Incheiere emite concluzii
generale si Catalog
acorda note
elevilor in urma
testelor .

TEST LA EDUCAȚIE MUZICALĂ


Cls.a-VIII-a

1.Realizează legătura corectă dintre cele două coloane


A B
A fost supranumit părintele simfoniei. Franz Liszt
Este autorul Simfoniei destinului. Joseph Haydn
A compus simfonii din texte literare . Ludwig van Beethoven
2 Evaluați următoarele afirmații:
Simfonia este cântată de cor .A/F
Simfonia Surpriza a fost compusă de către Haydn.A/F
Structura clasică a simfoniei are 6 părți. A/F
3 Completați termenii lipsă:
Partea a-III-a a strucurii simfoniei clasice poartă numele de ......................și este
un dans în măsura de 3/4
Ludwig van Bethoven a descris o furtună în simfonia..................
BAREM DE NOTARE :
SUBIECTUL I-30 de puncte
SUBIECTUL II-30 de puncte
SUBIECTUL III-20 de puncte
Mențiune :Fiecare răspuns sau asociere corectă va fi punctată cu câte 10
puncte.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
MULT SUCCES!!!

S-ar putea să vă placă și