Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor: DINU ADRIANA

Institutia de inv.: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘MINERVA ALEXANDRESCU’


COMUNA ŞOIMARI

Clasa: a V-a
Unitatea de invatare: TIMBRUL MUZICAL
Subiectul lecţiei:
a) teoretic: Timbrul instrumental
b) practic-interpretare: “Cancan” din opereta “Orfeu în infern” de Jaques
Offenbach
c) audiţie: - Aria lui Don Bassillo din opera „Bărbierul di Sevilla” de
Gioachino Rossini
- “Dansul săbiilor” din baletul”Gayane” de Aram Haciaturian,
- “Cancan” din opereta “Orfeu în infern” de Jaques Offenbach

Tipul lectiei : predare-învăţare


Durata lecţiei: 50 minute

Competenţe Generale
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative, vocale şi instrumentale
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice

Competenţe Specifice:
1.1 interpretarea vocală, fluentă şi expresivă, la unison şi în diferite aranjamente
armonico-polifonice, cântece aparţinând diferitelor tipuri de muzică
2.1 audierea cu interes a unor lucrări muzicale de diferite genuri, sesizând
expresivitatea elementelor de limbaj muzical
4.1 cântarea nuanţată, corelând interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis

Competenţe Integrate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor putea :
- să interpreteze vocal fragmentele muzicale propuse de profesor;
- să recunoască instrumentele din imaginile prezentate de profesor;
- să audieze cu atenţie lucrările muzicale prezentate recunoscând diferite
instrumente;
- să execute corect exerciţii de încălzire a vocii.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, dialogul, demonstrarea prin cântec,


învăţarea prin descoperire munca independentă.
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp

1.Organizarea Voi asigura climatul de linişte şi disciplină Se vor pregăti pentru Manulalul 2 min.
clasei necesar desfăşurării în condiţii normale a lecţie conform
lecţiei şi buna dispoziţie în scopul cerinţelor.
participării elevilor cu multă plăcere la oră.
- pregătirea clasei conform cu activitatea
propusă,
- organizarea clasei pregăteşte materialul
didactic , pune absenţe.

2.Exerciţii de Exerciţiile de cultură vocală. Cerinţe: Manualul Orală, 3 min.


tehnică - să stăm cu spatele practică
vocală. drept;
- să respirăm profund
înainte de a începe
cântecul;
- să intonăm sunetele
curat, cu gura rotundă;
- să pronunţăm
silabele clar

3.Reactualiza Va pune intrebari legate de lectia Elevii răspund la Cântece, Orală, 5 min
rea precedentă (Timbrul vocal). întrebări. manualul . practică
cunoştinţelor
învăţate Profesorul îndrumă elevii spre intonarea Intonează fragmentele
anterior fragmentului muzical studiate la lecţia muzicale pe note.
precedentă: Arie din opera “Nunta lui
Figaro” de W.A.Mozart.

4.Anunţarea Profesorul pune spre audiere Aria lui Don Elevii notează în Orală, 5 min.
subiectului Bassillo din opera “Bărbierul din Sevilla” de caiete titlul lecţiei. practică.
lecţiei şi a Gioachino Rossini.
obiectivelor Cere elevilor să recunoască cărui tip de
timbru vocal aparţine vocea solistului şi ce
anume acompaniază melodia acestuia.
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp

Notează titlul pe tablă: Timbrul


instrumental.

5.Dirijarea Clasificarea instrumentelor: Elevii notează în Tabla, caiete. Orală 15 min


învăţării 1. Instrumente cu corzi: caiete.
- cu arcuş: vioara, viola, violoncel,
contrabas;
- ciupite: chitara, mandolina, harpa, cobza;
- lovite: pianul, pianina, ţambalul.

2. Instrumente de suflat:
- din lemn: fluier, flaut clarinet, oboi, fagot,
saxofon;
- din alamă: trompeta, trombonul, tuba,
cornul englez.

3. Instrumente de percuţie:
- acordabile: timpanul, celesta, xilofonul;
- neacordabile: roba, talgere, trianglu,
tamburina, conga.

4. Instrumente electronice:
- orga, vioara, violoncelul, contrabasul.

Arată elevilor imagini cu aceste


instrumente.

Pune spre audiere “Dansul săbiilor” din


baletul”Gayane” de Aram Haciaturian

6.Obţinerea Profesorul îndrumă elevii in invaţarea Sunt mai întai atenţi la Cântec, manual, Orală, 15 min.
performanţei. fragmentului din “Cancan” din opereta profesor şi apoi repetă videoproiector, practică.
“Orfeu în infern” de Jaques Offenbach. împreună cu el. sistem audio.
Pune spre audiere piesa studiată.
Elevii vor cânta pe
Profesorul va intona melodia ca model. note.
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp
Va relua cântecul împreună cu clasa, Intonează melodia.
individual şi în grup.
Pune spre audiere piesa studiată.
3 min
7. Concluzii şi Voi aprecia frontal munca şi cunoştinţele Vor asculta aprecierile
aprecieri dovedite pe parcursul lecţiei şi voi face mele.
aprecieri individuale .

2 min
8. Tema Voi cere elevilor să realizeze un desen
pentru acasă care să aibă ca temă instrumentele
muzicale.