Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială, Baia Mare


Propunatortor: Cseterki Claudia Erika
Clasa: a II-a (d.m.)
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie muzicală
Subiectul: Cântăm şi ne distrăm
Tipul lectiei: predare – învăţare
Durata: 45 de minute

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ:

 să evidenţieze prin mişcare elementele de limbaj muzical întâlnite în


melodia cântecului;
 să diferenţieze în cântare calităţile sunetelor muzicale (intensitate, durată,
înălţime);
 să utilizeze nuanţa adecvată în cântarea colectivă, potrivit conţinutului de
idei şi caracterului melodiei;
 să îşi exprime impressia faţă de muzica audiată, prin utilizarea mijloacelor de
exprimare specifice altor discipline.

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

A) COGNITIVE
O1. să respecte ţinuta corporală în timpul cântării (poziţie degajată, cu
spatele drept, rezemat de bancă, cu mâinile pe lângă corp);
O2. să respire corect în timpul cântării:
O3. să articuleze corect cuvintele cântecului
O4. să intoneze corect linia melodică a cântecului şi să danseze hora după
cântecul învăţat;

1
O5. să asculte cântecul, integral şi pe fragmente, interpretat de învăţător;
O6. să intoneze cântece cu linie melodică diferită respectând indicaţiile
dirijorale şi executând
mişcări .. O7. să intonze
cântece având ca sprijin înregistrarea audio a negativului piesei

B) AFECTIVE :
OA1 - să manifeste plăcere pentru a cânta si pentru a participa la activitate;
OA2 - să intoneze expresiv cântecele învăţate

C) PSIHO-MOTORII
- să adopte şi să menţina poziţia corectă în timpul cântării ;

Strategii didactice :
Metode şi procedee: exerciţiul/cântarea vocală şi instrumentală, conversaţia,
demonstraţia, jocul didactic, audiţia muzicală
Mijloace de realizare: cd-uri, planşe cu anotimpul primăvara, planşe cu
flori de primăvară,planşa cu versurile cantecului,medalii, fişa cu chipul mamei
de colorat
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:
- Programa şcolară pentru disciplina Educaţie muzicală, clasele I şi a II-a,
Bucureşti, 2004;
- Culegere de cântece pentru copii- Rentea Mariana Teodora

2
STRATEGII
ETAPELE OB.OP. DIDACTICE
LECŢIEI CONŢINUTURI METODE FORME DE EVALUA
ŞI ACTIVITAT RE
E
PROCEDEE
Moment • Pregătirea celor necesare pentru desfăşurarea -conversaţia -în grup
organizatoric lecţiei.

I. Încălzire
vocală
O2 Exerciţii de respiraţie
1) Propun elevilor să încercăm să suflăm pentru a
ţine frunza în aer cât mai mult timp (inspiraţie –
expiraţie)

2) Toamna începe să bată vântul din ce în ce mai


tare
Se va exemplifica
vj, vjj, vjjj, ......

Se imită suflarea fulgilor de păpădie


a) Exerciţii prevocale (respiraţie, dicţie)
- Respiraţie cu pretext:
* Oftatul – înainte de a inspira se scoate aerul din
plămâni printr-un oftat: Offf!
* Mirositul florilor – miros floarea- inspiră nazal,
3
expiră bucal pe cuvintele: „Ce frumos miroase
floarea!”
* Zboară fulgul: elevii îşi imaginează că au un fulg
în palmă, pe care trebuie să-l ridice suflându-l după
ce, în prealabil au inspirat pe nas;
*Stinge lumânarea: elevii expiră prelungit pe gură
(în trei timpi), ca şi când ar sufla uşor peste flacăra
unei lumânări, simultan cu aplecarea din talie
înainte;
* Umflarea balonului – expiraţie
(Poziţii corecte pentru respiraţie: ţinerea
braţelor încrucişate la spate, în dreptul taliei,
mâinile la ceafă cu degetele încrucişate, ţinerea
mâinilor pe şolduri.)

b) Exerciţii de dicţie:
“ Într-un lift, pe covoraş,
un pui mic de iepuraş
plânge că n-are curaj
să se urce la etaj”

Se citesc versurile. Se cere elevilor să repete cât


4
mai clar, cât mai corect.

Observă, execută.
Elevii repetă în cor după învăţător fiecare vers.

Apoi încă o dată, tot mai tare (încet, potrivit de


tare, tare)

c) Exerciţii de omogenizare, emisie vocală -exerciţiul -în grup -oral


- claxonul maşinii (pe aceleaşi note) -utilizarea
Ti Ti Ti Ti Ti jocului
sau do mi sol do didactic
do mi sol do

5
Captarea - Se prezintă o planşă cu,peisaj de primavară, care
atentiei are elemente specifice acestui anotimp. (Anexa1)
.
- Copiii răspund la întrebări: ce anotimp este
reprezentat, când începe primavara, în ce anotimp
suntem, etc.

- Se analizează, se scoate in evidenţă importanţa


sarbatoarei 8 Martie.
Anunţarea - Se anunţă învăţarea unui nou cântec, despre -utilizarea -în grup
temei şi a bunica, pe care trebuie să-l cânte corect, respectând jocului
obiectivelor linia melodică. didactic
-conversaţia
-explicaţia
- Obiectivele lecţiei vor fi prezentate elevilor într-o
manieră accesibilă printr-o trecere în revistă a
mijloacelor de realizare selectate pentru tema
lecţiei.
- recunoaşterea sunetelor produse spontan
- trebuie să-l cânte corect, respectând linia
melodică.

Reactualizarea - Se invită elevii pentru a audia interpretarea - -în grup -oral


cunoştinţelor cântecului învăţat anterior “Draga mea copilarie” demonstraţia
,
- exerciţiul

6
Prezentarea - Pe fişe individuale sunt scrise versurile acestui -conversaţia -în grup
conţinutului şi cântec ‚;Bunica’’(Anexa2) -explicaţia
dirijarea - Explic elevilor că am ales acest cântec pentru -exerciţiul
învăţării că se apropie 8 Martie şi ar fi frumos să o
bucurăm şi pe ea . -frontal
-Se audiaza cantecul
- Elevii sunt atenţi la interpretarea model, poartă o -
scurtă discuţie despre conţinutul cântecului. descoperirea
-Elevii vor cânta prima strofă (ajutaţi de învăţător).
Elevii repetă strofa de 2 – 3 ori. -individual,
în grup
-cântă prima strofa - exerciţiul
-se procedează la fel cu versurile următoare - jocul
-se cântă prima strofă în întregime, apoi cu silabe didactic
ritmice convenţionale
-aceeasi metodologie se aplica si la cea dea
doua strofă
-se intonează tot cântecul

- Se va pune accent pe pronunţarea corectă a unor


cuvinte, corectarea pronunţiei sunetelor.
- Se distribuie imagini cu chipul bunicii (Anexe 3)
pe care copiii il vor desena cât timp se cântă

7
cu celelalte grupe(se va cânta prin rotaţie)

- Joc muzical – Se cântă cântecul însoţit de păşire


pe fiecare timp

Intensificarea - Elevii sunt întrebaţi ce au învăţat la lecţie. - -în grup -oral


retenţiei şi - Prezintă titlul melodiei, se repetă melodia. descoperirea
asigurarea deductivă
transferului demonstraţia

8
Asigurarea - Joc muzical – Se cântă cântecul însoţit de păşire -conversaţia -utilizarea -oral
feed_back-ului pe fiecare timp -explicaţia jocului
- Voi propune elevilor să cânte pe grupe -exerciţiul didactic
- O grupă va cânta prima strofă, cealaltă grupă va
cânta a doua strofă
- Elevii cântă întregul cântecel având în mână câte
un clopoţel confecţionat dintr-un pahar de plastic
-În faţa clasei se formează un cerc din toţi copiii,
cântă melodia (având în fundal negativul melodiei)
şi dansând.

Evaluarea - Se cere părerea elevilor asupra modului de -conversaţia -în echipă -


participare la oră, prin jocul “Scaunul -explicaţia
participantului”, câte un elev vine, pe rând, se
aşează pe scaunul din faţa clasei şi spune ce i-a
plăcut cel mai mult în lecţie si ce nu i-a plăcut şi de
ce.
Se fac aprecieri generale şi individuale, se dau
medalii