Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV

ĂȚARE
C l a s a a V III - a
Anul școlar : 2019- 2020

Instituția de învățământ : Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” Avizat :

Localitatea : Ploiești - Prahova Responsabil Comisie : Prof. DUMITRU Adela

Nr. de Înregistrare …………………………… Director, Prof. BĂJENERU Carmen Veronica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 -2020

EDUCAȚIE MUZICALĂ
Profesor : DUMITRU ADELA MIHAELA

Planificare realizată conform OMEN nr. 5097 / 09.09.2009


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV
ĂȚARE
C l a s a a V III - a
A n u l ș c SoEl M
a rE S: T2R0U1L9 I- 2 0 2 0
(15 Săptămâni)

Nr.
Detalieri Competen Nr.
Săpt Data Activităţi de învăţare Resur
de țe de
ă- se
conţinut specifice Or
mân
e
ii
1, Deprinderi specifice 1.1,1.3,2.1,2. Cultura vocală; intonare; exersare; „Desteapta-te,romane!”dupa Anton Pann
2 de 2 cântare in dialog; extinderea ambitusului Cantece din repertoriul anilor anteriori
cânt 4.1,4.3,4.4. 1 intonare de teme muzicale cu și fără Auditie: Vechi cantece
 Respiraţie,emisie acompaniament; patriotice, :”Balada” de Ciprian
 Unison,cânta Porumbescu
re în dialog,
canon

3, Organizari 1.1,1.2,1.3,2. Intuirea gamei Do Major;cultura vocala; Tema din simf.a V –a de


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV
ĂȚARE
C l a s a a V III - a
4. sonore tonale 1,2.2, 1 n u l ș c o l aexersare;
A r : 20 interpretare
1 9 - 2dialog,canon
020 etc. L.v.Beethoven Exercitiu muzical
(actualizare) 2.3, 3.1, 3.2, Aceleasi activitati si pentru la minor pag.69 Auditie:Simfonia a V-a
 Do Major –la 3.3, 4.1, L.v.Beethoven Fragmente
minor 4.3, 4.4
5, a) Sol Major- mi Idem Intuirea gamelor Majore și minore a) Liedul”Încotro?”-de Franz Schubert
6 minor ;cultura vocala;exersare pe grupe Pseudo-fabula de A. Ordean +
b) Fa Major –re 1 ;interpretare Aplicare in frag. muzicale acomp.orga Exercitiu muzical pag.74
minor Auditie muzicala Coral din „Cantata”147
de J.S. Bach
b) Tema liedului „Serenada” de Franz
Schubert
Exercitiu pag.79
AuditieConcert ptr.vioara de J Brahms.
Nr.
Detalieri Competen Nr.
Săpt Data Activităţi de învăţare Resur
de țe de
ă- se
conţinut specifice Or
mân
e
ii
7, Recapitularea
8 Gamelor Majore și 1
minore
9, Evaluarea
10 gamelor Majore și 1
minore
Ritmul binar si ternar 1.3;2.1;3.1; Intuirea ritmurilor binar si ternar; exer- „Vals pentru pian „-J.Brahms
11,  Combinare 3.2;4.3;4.4; 1 sarea diferitelor combinatii de valori; instrumente si jucarii muz.pentru
12 a valorilor aplicarea lor in cantece si melodiii; realizarea de acompaniamente;
in ritmul recunoasterea ritmului binar si ternar; orga;
binar si A.Simf.”Ceasornicul”-J.Haydn
ternar Ritm si metru pentru cantecele studiate;
dialog ritmic intre diferite grupe; exersare Cantecele”Foicica de ciuper” T.
 Combinare pg.45-nr 5; Jarda;”Cantec de leagan”- Mozart
a valorilor aplicare in cantece + acomp.ritmic; „Floricica de pe apa”-
de note in recunoastere Brediceanu (43)
cadrul A. pag.46-47(pe caseta manua-
masurilor lului)
compuse
omogen se
eterogen
Termeni de mișcare 1.1;1.2;1 Termeni de miscare si nuanta frecvent „En passant par la
13, și nuanță. .3; 1, 05 intalniti;recunoastere ;denumiri;aplicare Loraine”-
14, 2.3; in cantecele studiate francez(30)”Clementine”-
15  actualizare 2.3;3.3; SUA(32)
4.1;4.4; A.recunoasterea
instrumen- telor cu
coarde şi claviatura

VACANȚA DE IARNĂ.
(Sâmbătă, 21.12.2019 - Duminică, 12.01.2020)
SEMESTREUL AL II-LEA
(20 Săptămâni)

Nr.
Detalieri Competen Nr.
Săpt Data Activităţi de învăţare Resur
de țe de
ă- se
conţinut specifice Or
mân
e
ii
1, Cântarea monodică, Idem Cultura vocala;exersarea „Floricica”de Francisc Hubic
2 armonică si cântării monodice,polifonice si Joc muzical cu folosirea de jucarii
polifonică* armonice. muzicale Auditie:Toccata si fuga in re
 Scurt istoric 1 Aplicarea acestor tipuri de cântare în scurte minor de Johann Sebastian Bach
 exemplificări frag
.muzicale
Polifonia* a) Intuirea cântării polifonice; exersarea a) „I vaghi fiori” – G.P. da Palestrina tema
3, a) Canonul și 1.1,1.3,2.1,2. cântării polifonice si aplicarea în teme + imitatia
madrigalul 1 muzicale scurte. Recunoașterea unor Joc muzical realizat de
4 2,
2.3,3.3,4.4 frag.polifonice profesor Auditie: „I vaghi fiori”
b) Fuga b) Intuire,exersare,aplicare şi –Palestrina
 Oratoriul și recunoaștere a cântării
cantata polifonice. b) „Lauda verii „ de J. Des Pres pag 13 Joc
Realizarea unei scurte imitatii Muzical realizat de profesor
Auditie ;”Aleluia” din oratoriul „Messias”
De G.F. Haendel
5, Armonia* Intuirea cântării armonice; exersarea „Cantec de leagan” de J.Brahms +
6  Intervale armonice acordurilor simple; aplicarea în scurte frag. acomp. de chitara sau orga
 Acorduri Idem 1 muzicale recunoasterea unor teme muzicale Auditie:Coral din „Patimile dupa
 Genuri bazate pe armonie Matei „ de J.S. Bach

7, Evaluare unitatea de Toate Exercitii muzicale de la sfârșitul capitolului: Toate piesele și temele muzicale
8 învațare ”Melodia” p.I: competențel organizari sonore tonale; polifonia învățate Jocuri muzicale
(tonalitate şi stil) e vizate pe 1 Armonia. Auditii problematizate
parcursul
acestei U. î.
Nr.
Detalieri de Competenț Nr.
Săpt Data Activităţi de învăţare Resurse
conţinut e de
ă-
specifice Or
mân
e.
ii
Orchestra simfonică 2.2;2.3; Elevii vor audia la începutul orei: Frag.muzicale din diverse
9,  instrumentele 3.3,4.4  4 - 5 frag. muzicale orchestrale în lucrări simfonice pentru
1,05
10, orchestrei simfonice care apar diferite instrumente audiat.
11  organizarea soliste. Suita simfonică
orchestrei simfonice  Li se solicită elevilor să "Şeherezada"-N.Rimski-
 evoluţia orchestrei recunoască diverse instrumente korsakov
simfonice de-a (pian, vioară, violoncel, flaut etc.) "Bolero"-M.Ravel (caseta
lungul timpului;  După audiere se stabilesc manualului)
instrumentele ce compun CD cu instrumentele muzicale
orchestra simfonică şi rolul lor în Poster cu aşezarea instrumentelor
orchestră : în orchestra simfonică
 evoluţia istorică Cabinet multimedia pentru
exemplificări

12. Săptămâna - Școala Altfel


VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ( Sf. Pa ște )
6-21 Aprilie
1
a) Liedul
 definire
1.1,2.2;2.3;
3.2;
1 a) Se propun elevilor spre audiere 2-
3 lieduri.
a) Lucrări propuse de profesor în care
apar liedurile: "Păstrăvul"- Schubert,
3  scurt 3.3;*4.2;4.4; Elevilor li se cere să stabilească: "Ave Maria" - Schubert, "Adelaide"-
, istoric 1. dacă au mai ascultat astfel de Beethoven,
1 repreze lucrări?; "Noi ne-am schimbat"- J.Brahms etc.
4 ntanţi . 2. dacă au cântat lieduri? Interpretarea liedului "Păstrăvul" şi
. 3. ce anume au ascultat? (voce repetarea liedului
b) Sonata +acompaniament orientându-se "Serenadă"-Schubert
 definire după fișa de audiție) Scurte biografii Franz Schubert, Robert
 scurt După audiţie se stabileşte genul căruia Schumann, Johannes Brahms, Mihail
istoric îi aparţin lucrările, forma acestora şi se Jora.
 repreze trasează evoluţia liedului.
n - tanţi
b) Se audiază la începutul orei 3 frag. b) Sonate din creaţia lui D.Scarlatti
din sonate aparţinând unor epoci Scurtă prezentare a Clasicismului muzical
diferite. Interpretare a unui frag. de sonată la orgă.
Elevilor li se cere să noteze ce au
audiat şi să identifice instrumentele.
Se stabileşte apoi istoricul acestui gen
şi
forma unei sonate. Se audiază o lucrare
pentru a identifica părţile ei, tempo-ul,
caracterul temelor.
Nr.
Detalieri Comp Nr.d
Săpt Data Activităţi de învăţare Resurse
de etenț e
ămâ
conţin e Or
nii
ut speci e.
fice
15, a) 3 - 5 frag.din diverse concerte,de
16 a) Concertul Idem la Vivaldi la Beethoven şi Lucrări propuse de profesor
 definire 1 Rachmaninov vor fi audiate de Orga pentru cântarea temelor principale
 scurt istoric elevi şi li se va cere să din concertele date ca exemplu în
reprezen - tanţi recunoască instrumentul solist şi manual. (exemplificările vor folosi
să reproducă tema principală (1- instrumentul adecvat: pian, flaut, vioară,
b) Simfonia 3 min.fiecare frag.) Se stabileşte viloncel etc.)
 definire apoi cu clasa "profilul" genului.
 istoric Se urmăreşte alcătuirea unui
 reprezen concert, părţile sale componente.
– tanţi. Se alege un concert din care se
preiau frag.importante.

b) Orele dedicate simfoniei se vor


realiza pe acelaşi principiu de la
concert.
se stabileşte evoluţia simfoniei şi
carcterul acesteia
se stabilesc: forma acesteia folosind
o simfonie foarte cunoscută precum
şi reprezentanţii genului.
1
7,
Muzica ușoară
și de
Idem 1 Ora se va baza pe audierea și
comentarea unor piese deosebite din
Caseta manualului sau lucrări propuse
de profesor
1 divertisment muzica ușoară, de divertisment și de Orga pentru exemplificări din
8 Jazz-ul jazz în interpretări celebre. manual Gospel
Elevii vor învăţa "When the saints go Scurt istoric al jazz-ului
marching in"- gospel
1
9,
Evaluarea
unităţii de
Toate
competenț
1 Se vor exemplifica prin audiţii genurile
învăţate iar elevilor li se va cere să le
Lucrări audiate pe parcursul
lecțiilor. Alte audiţii alese de
2 învăţare ele vizate recunoască.Se poate lucra pe grupe profesor
0 „Melodia p.II de elevi cărora lise va acorda un Campion contra-cronometru - pag.148
– genuri şi punctaj.
compozitori)”
Instituția de învățământ : …………………………………………..
Localitatea : ………………………………………………………….
Profesor : ……………………………………………………………..

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV


ĂȚARE
C l a s a a V I II - a
Anul școlar : 2018- 2019
Sugestii pentru repertoriul de
cântece – conform programei
Deşteaptă-te, române! A, Pann
Gaudeamus igitur
Pui de lei I. Brătianu
Limba noastră Al. Cristea
Graiul neamului T. Cerne
Sfânta zi de liberate Al. Flechtenmacher
Iancu la Turda T. Popovici
Marş de 1 Mai C. Porumbescu
Doruleţule I. Chirescu
Eu mă duc, codrul rămâne T. Teodorescu
Colinde Chiril Popescu
Corul sclavilor din opera Nabucco G. Verdi
Aria lui Papageno din opera Flautul fermecat
W.A. Mozart
Cântecul lui Solveig din suita Peer Gynt E.
Grieg
Trandafirul F. Schubert
Arii din opereta Liliacul J. Strauss

10
Instituția de învățământ : …………………………………………..
Localitatea : ………………………………………………………….
Profesor : ……………………………………………………………..

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV


ĂȚARE
C l a s a a V III - a
Anul școlar : 2018- 2019

Sugestii pentru audiţiile muzicale – cf. programei


Tocata şi fuga în re minor
Suita nr. 2 în si minor (fragmente)
Concertul pentru două viori şi orchestră în re minor (partea I) Concertul italian (pentru pian)
Concerte brandenburgice (fragmente) Missa în si minor (fragmente)
Ave Maria Stabat mater
Concertul pentru vioară în la minor Simfonia nr. 101 (Ceasornicul)
Simfonia nr. 94 (Surpriza)
Concertul pentru pian şi orchestră nr. 21 în DoMajor (partea a II-a) Mica serenadă
Concertul pentru vioară şi orchestră în La Major (partea I) Simfonia nr. 40 în sol minor (partea
I)
Sonata pentru pian op. 13 “Patetica” Sonata pentru pian op. 27 nr. 2 (a Lunii)
Concertul pentru vioară şi orchestră în Re Major (partea I) Concertul pentru pian şi orchestră nr.
5 (fragmente) Simfonia a V-a (fragmente)
Simfonia a IX-a în re minor (fragmente) Simfonia a IX-a Din Lumea Nouă
Un american la Paris West Side Story Summertime
J.S. Bach W.A. Mozart
S. Pergolesi L. van Beethoven
A. Vivaldi A. Dvorak
J. Haydn G. Gershwin
J. Haydn L. Bernstein
Instituția de învățământ : …………………………………………..
Localitatea : ………………………………………………………….
Profesor
L. : ……………………………………………………………..
Armstron
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DEÎNV
ĂȚARE
C l a s a a V III - a
Anul școlar : 2018- 2019