Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume: ........................ Data:................................

Adresă:.....................................................................................

Telefon.........................................................

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

STIMATE DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnata, .................................................., profesor titular pe catedra de educație muzicală la


Școala Gimnazială Comuna Surani+Școala Gimnazială Comuna Șoimari+ Școala Gimnazială
Comuna Ariceștii Zeletin+Școala Gimnazială Comuna Cărbunești, am aflat cu interes despre
organizarea concursului național de definitivare în învățământ.

Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de profesor, aptitudini obținute de-a lungul celor
10 ani de experiență în acest domeniu. Unele dintre aceste competențe sunt: întocmirea planificărilor
anuale, semestriale și pe unități de învățare, redactare de teste și stabilirea baremelor, buna
comunicare cu elevii, cadrele didactice și părinții, competențe digitale de bază, desfășurarea
armonioasă și plăcută a orelor de educație muzicală, organizarea de activităși artistice școlare și
extrașcolare etc.. Totodată, am dobândit competențe de comunicare intrainstituțională și
extrainstituțională.

În acest an școlar îmi propun să obțin definitivarea în învățământ deoarece îmi doresc ca studiile
mele de Pedagogie muzicală, pe care le-am încheiat la Universitatea Spiru Haret, să aibă o finalitate
pozitivă, aceea de a continua în domeniul pentru care m-am pregătit ca studentă: domeniul muzical
educațional . Definitivarea în învățământ îmi oferă posibilitatea de a îmi păstra titulatura în învățământ
.

Permanent, atenția mea este concentrată pe nevoia mea de formare continuă, relevantă pentru
activitatea instructiv-educativă la clasa de elevi. Un cadru didactic trebuie permanent motivat să se
autoevalueze pentru a performa optim la catedră.

Menționez că sunt o bună cunoscătoare a limbii engleze și am cunoștințe apreciabile de limbă


franceză, pe care am și studiat-o în anii de facultate, drept curs opțional.

Detalii referitoare la pregătirea, experienţa şi aptitudinile mele sunt cuprinse în CV -ul atașat
alături.

Sper ca informaţiile oferite să corespundă exigenţelor dumneavoastră..

Exprimându-mi optimismul în ceea ce priveşte posibilitatea unei viitoare colaborări, vă


mulţumesc anticipat pentru atenţia pe care o veţi arăta candidaturii mele.

Cu distinsă considerație, ...........................................