Sunteți pe pagina 1din 4

Jocul nr 3

Povești țesute în sunetele muzicii

Fiecare melodie de valoare are în spate o poveste. Scopul ul acestui joc este acela de a oferi
copiilor prilejul de a descoperi muzica din note, de a le stimula creativitatea și de a le lărgi
orizontul muzical prin audiție muzicală activă. Profesorul este cel responsabil cu povestea și prin
intermediul acestui joc, elevii intră in contact cu creații din literatura muzicală de factură cultă. Cu
siguranță după încheierea acestui joc, fiecare copil își va construi acasă propriile scenarii atât pe
această piesă cât și pe altele pe care le va descoperi singur pe Youtube.

Potrivit pentru vârstele: 4-16 ani

Materiale folosite: șosete de diferite culori

Lucrarea muzicală: Amilcare Ponchielli - Dance of the hours – fragment din opera Gioconda.

Obiective:

 Stimularea creativității
 Învățarea prin experiență directă
 Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă
 Familiarizarea cu noțiunea de gen muzical, frază muzicală
 Învățarea prin descoperire

Finalități:

 Noi deprinderi și cunoștințe muzicale


 Sentimentul unității muzicale
 Improvizație colectivă
 Creativitate
 Sentimentul unității

Jocul nr 2

Ce este o frază muzicală?

Sunetele muzicii înlănțuite, formează un motiv, o celulă , o frază muzicală corespondente ale
literelor, cuvintelor, proprozițiilor. Acest joc muzical oferă copiilor prilejul de a constientiza frazele
muzicale ce construiesc o lucrare sonoră.
Potrivit pentru vârstele: 4-16 ani

Materiale folosite: coli de hârtie de diferite culori

Lucrarea muzicală:Leo Delibes - Pizzicato – fragment din baletul Sylvie.

Obiective:

• Stimularea creativității

• Învățarea prin experiență directă

• Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă

• Familiarizarea cu noțiunea de gen muzical, frază muzicală

• Învățarea prin descoperire

Finalități:

• Noi deprinderi și cunoștințe muzicale

• Sentimentul unității muzicale

• Improvizație colectivă

• Creativitate

• Sentimentul unității

Jocul nr 4

Oda bucuriei – prima forma de solfegiere

Boomwhackers sunt tuburi sonore diatonice și cromatice care produc sunete prin lovire.
Pot fi astfel instrumente melodice dar și armonice, elevii devenind astfel membrii activi ai unei
orchestre veritabile care se acompaniază sonor.

Eficiența lor este aproape imediat observată elevii fiind încântați de ele deoarece acestea le
oferă energie si motivație. Copiii învață noțiuni de bază ale muzicii folosind aceste tuburi. Formarea
deprinderilor muzicale vine alături de conștientizarea ideii ca tu ești un sunet în cadrul acestei
melodii, fiecare elev responsabilizandu-se.

Potrivit pentru vârstele: 4-18 ani

Materiale folosite: boomwhackers

Lucrarea muzicală:L.V.Beethoven – Oda bucuriei fragment din simf a IX-a

Obiective:

• Stimularea creativității

• Învățarea prin experiență directă

• Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă

• Familiarizarea cu noțiunea de sunet, durata, solfegiu

• Învățarea prin descoperire

 Unitate sonoră în cadrul membrilor”orchestrei”

Finalități:

• Noi deprinderi și cunoștințe muzicale: sunet, durate, game.

• Sentimentul unității muzicale

• Improvizație colectivă

• Creativitate

Jocul nr 1

Orchestra mea ritmică

Folosind o simplă foaie de copt, elevii vor realiza un acompaniament ritmic adițional
lucrărilor aparținând literaturii muzicale universale. Fiecare elev va scutura hârtia în ritmul muzicii
realizând împreună o ritmică suprapusă piesei. Rolul acestui joc este acela de a testa simțul ritmic,
dar mai ales de a le explica elevilor diferența ditre sunet și zgomot.

Eficiența jocului este imediat observata de către profesori aceștia reușind foarte ușor să
formeze deprinderi muzicale care, alături de conștientizarea ideii ca tu, esti o componentă
importantă in cadrul acestei melodii, responsabilizează astfel elevii.
Potrivit pentru vârstele: 4-18 ani

Materiale folosite: hârtie de copt

Lucrarea muzicală: Polca fierarului – Johann Strauss

Obiective:

• Stimularea creativității

• Învățarea prin experiență directă

• Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă

• Învățarea prin descoperire

• Unitate sonoră în cadrul membrilor”orchestrei”

 Conșientizarea diferențelor dintre sunet si zgomot

Finalități:

• Noi deprinderi și cunoștințe muzicale: sunet, zgomot, ritm

• Sentimentul unității muzicale

• Improvizație colectivă

• Creativitate