Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

Nr.../

REFERAT MEDIC DE FAMILIE


Privind situaia d-nei(d-lui)_______________________________________________ posesor al B.I./C.I.
seria___________nr_____________________cod numeric personal___________________________________
Domiciliat n localitatea_________________________str/sat________________________________________
nr________bloc____________sc________ap____________.

1. Nr.fi dispensarizare_____________,data ntocmirii_________________________


2. Diagnostic___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________3. Vechimea bolii
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Internri,tratamente,stare prezent(descriere)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.Dependent sau parial dependent de o alt
persoan______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.Deplasbil sau nedeplasabil____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7.CONCLUZII (recomandri pentru terapia social,are/nu are nevoie de supraveghere din partea unui
asistent social) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ntocmit,
MEDIC DE FAMILIE
(numele i prenumele,semntura i parafa)