Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru nscriere la concursul de angajare din ____________


postul: ____________________________________________

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul


n localitatea ______________________ str. ______________________ nr. _____ ap. _____
judeul _______________, telefon ______________, mobil _____________________ posesor
al C.I./B.I. seria _____ nr. ______________ eliberat de _______________________________
la data de ____________________, v rog s-mi aprobai nscrierea la concurs pentru
ocuparea postului de ___________________________________.
Menionez c sunt absolvent () _____________________________________
___________________________________________________________________________
cu specializare n domeniul _____________________________________________________
avnd o vechime n specialitate de __________ ani.
La prezenta anexez documentele necesare pentru nscriere:
1. Curiculum vitae
2. Acte de studii (original + copie)
3. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + copie)
4. Carnet de munc (copie) sau declaraie c nu a deinut carnet de munc
5. Recomandare de la ultimul loc de munc (opional)
6. Fia/adeverin medical (original) - apt pt. angajare
7. Cazier judiciar / Declaraie pe proprie rspundere (original)
V mulumesc.

Timioara
Data: _____________________

Semntura,

S-ar putea să vă placă și