Sunteți pe pagina 1din 1

Accept Directorului “__________” SRL

__________________ Dlui/dnei __________


(semnătura conducătorului)

CERERE

Subsemnatul(a) ______________, angajată în funcţia de ______________,


rog să-mi permiteti retragerea cererii de demisie din data de __________.

Data __________ /Semnatura/