Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL STAN POETAŞ” ULMU

PROFESOR: TĂNASE ROXANA


DISCIPLINA: EDUCAȚIE MUZICALĂ
MANUAL UTILIZAT: Educație muzicală. Clasa a VII-a, Editura Art Klett, 2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE MUZICALĂ. CLASA A VII-A

SEMESTRUL I

Domenii de
Nr. Competențe Nr.
conținut Conținuturi Săpt Data
crt. specifice ore
1. Sunetul muzical Recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul 4 1 14.09-18.09
clasei a VI-a 2 21.09 - 25.09
Ce este sunetul şi cum se formează 3 28.09- 02.10
Calităţile sunetului muzical 4 05.10 - 09.10
Recapitulare, evaluare
2. Cânt vocal și 1.1; 1.2; 1.3; Elemente de tehnică vocală 3 5 12.10- 16.10
instrumental 1.4; 2.1 Practică instrumentală 6 19.10- 23.10
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării, închideri, 7 26.10 - 30.10
diferențe dinamice, diferene agogice) 8 02.11 - 06.11
Recapitulare, evaluare

3. Alteraţii, 1.1; 1.2; 1.3; Alterațiile accidentale 4 9 09.11 - 13.11


cromatisme, 1.4; 2.1; 2.2; Cromatisme în tonalitate 10 16.11 - 20.11
consonanţă- 3.2 Stabilitatea intervalelor 11 23.11 - 27.11
disonanţă Recapitulare, evaluare 12 02.12-04.12

Sunetul (ca fenomen fizic, fiziologic, muzical;


proprietățile sunetului)

1
4. Repertoriul 1.1; 1.2; 1.3; Folclorul obiceiurilor de iarnă 5 13 07.12 -11.12
ocazional şi 1.4; 2.1; 3.1 Folclorul obiceiurilor de primăvară-vară 14 14.12 - 18.12
neocazional în Folclorul legat de momentele importante din viaţa
folclor omului 15 11.01 - 15.01
Recapitulare 16 18.01 - 22.01
Evaluare semestrială 17 25.01- 29.01

SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de Competențe Conținuturi Nr. Săpt Data


crt. conținut specifice ore

1. Repertoriul 1.1; 1.2; 1.3; Folclorul copiilor 6 18 08.02 - 12.02


ocazional şi 1.4; 2.1; 3.1 Cântecul de leagăn 19 15.02 - 19.02
neocazional în Cântecul propriu-zis 20 22.02 - 26.02
folclor Doina 21 01.03- 05.03
Balada 22 08.03 - 12.03
Cântecul de joc 23 15.03 - 19.03
Recapitulare/evaluare
2. Elemente de 1.1; 1.2; 1.3; Elemente de construcție a discursului muzical 4 24 22.03 - 26.03
construcţie a 1.4; 2.1; 2.3 Elementele de bază ale structurii unei lucrări muzicale 25 29.03 - 01.04
discursului muzical Forme muzicale 27 19.04 - 23.04
şi forme muzicale Recapitulare/evaluare 28 26.04 - 29.04

3. Evoluţia unor 1.1; 1.2; 1.3; Opera 4 29,


genuri muzicale 1.4; 2.1; 3.1; Rapsodia 30, 10.05 - 14.05
3.2 31, 17.05- 21.05
32 24.05 - 28.05
31.05 - 04.06

4. Elemente Elemente descriptive in muzică 2 33


descriptive in Recapitulare 34 07.06 - 11.06
muzică Evaluare 14.06 – 18.06