Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL STAN POETAŞ” ULMU

PROFESOR: TĂNASE ROXANA


CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Educație muzicală
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.12.2017

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2020–2021

Nr. Unitatea Competențe Nr


Conținuturi vizate/activate Săptămȃna Observații
crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I
1. Cânt vocal și 1.1; 1.2; 3.1; Recapitularea cunoștințelor dobândite în clasa a IV-a I–III 3
instrumental 3.2; Respirație, emisie vocală
Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea intrării)
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a
fost creată
Proiect: O poveste muzicală din benzi desenate
Repertoriu de cântece: Imnul Național al României, Cânt cu prietenii
mei, Joc așa cum este hora, Hai la joc;
Audiție muzicală: Imnul Național al României, Bolero de Maurice
Ravel
2. Elemente de 1.1; 1.2; 2.2; Duratele de pătrime, optime, doime, notă întreagă, șaisprezecime IV–IX 8
limbaj muzical 3.1; 3.2 și pauzele corespunzătoare fiecărei durate;
Ritmul Măsurile de doi timpi, de trei și de patru timpi
Legato de prelungire și legato de expresie
Punctul de prelungire
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a
fost creată
Proiect: Ritmul în viața noastră
Portofoliu: La Operă

Repertoriu de cântece: Pește, peștișor, Toba, Numărătoare, Ploaia,

1
Ariciul, Baba-Oarba, Ploiță, ploiță, La Operă, Oda bucuriei, Cântecul
țării, Ceasul, Ca la noi la Fălticeni, M-a făcut mama oltean, Ce mi-e
mie drag în lume, Câte țări sunt pe pământ, Ileana, Hora mare
Audiție muzicală: Dans zglobiu de Ion Căianu, Simfonia nr. 9 de
Ludwig van Beethoven, Partea a IV-a, Oda bucuriei, Sonata nr. 1 de
Ludwig van Beethoven, Rondo alla turca, de Wolfgang Amadeus
Mozart, Sonata nr. 15 de W.A. Mozart

3. Elemente de 1.1; 1.2; 2.2; Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diferite regiuni X–XIII 3
folclor (I) 3.1; 3.2 geografice)
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a
fost creată
Repertoriu de cântece: Bună seara, gospodari, Sus, la poarta raiului,
La poartă la Ștefan Vodă, Sus, boieri, Steaua sus răsare, Mâine anul
se-nnoiește, Trageți hora, Hora Unirii, Brâul, Hațegana;
Audiție muzicală: Hora lui Dobrică, Rapsodia I de George Enescu,
Colinde în interpretarea corului Madrigal
Proiect: Comori românești, Sărbătorim Mica Unire, Păstrători ai
tradițiilor
4. Elemente de 1.1; 1.2; 2.1; Portativ, cheie XIV–XVII 3
limbaj muzical 2.2; 3.1; 3.2 Notația înălțimilor de note în cheia sol
Melodia Profilul melodic (repetare, direcție, mers treptat, salturi)
SEMESTRUL AL II-LEA

Tonul și semitonul
Gamele Do Major și la minor (natural)
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a I–IV 4
fost creată
Proiect: Ziua mamei
Portofoliu: La Ateneul Român
Repertoriu de cântece: La Ateneu, Corul soldaților din Opera Faust,
Sur le pont d’Avignon, Cântec pentru mama, S-a dus cucul de pe-aici,
Joc
Audiție muzicală: Bolero de Maurice Ravel, Corul soldaților din
Opera Faust de Charles Gounod, Concertul pentru vioară și orchestră

2
în la minor de Antonio Vivaldi
5. Elemente de 1.1; 1.2; 2.1; Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diferite regiuni V–VIII 4
folclor (II) 2.2; 3.1; 3.2; geografice)
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a
fost creată
Repertoriu de cântece: O minune! (colind de Florii), Cinstiți creștini
(colind de Paște), Hristos a înviat!, Alunelul înfundat, Hai, mândruțo,
să te joc
Audiție muzicală: Sârba lui Ilie, Sârba lui Pompieru, Sârba pe loc de
Gheorghe Danga, Banu Mărăcine, Rapsodia nr. 1 de George Enescu,
Rapsodia nr. 2 de George Enescu
Portofoliu: Cele două rapsodii de George Enescu
Proiect: România pitorească
6. Interpretarea 1.1; 1.2; 2.1; Termeni de mișcare X–XV 6
Timbrul vocal 2.2; 2.3; 3.1; Termeni de nuanță (piano, forte, accent, crescendo, descrescendo)
și instrumental 3.2 Notația semnelor de repetiție și a voltelor
Timbrul vocal și instrumental: Instrumente muzicale ale
orchestrei simfonice, ansambluri instrumentale, Diferențierea
tipurilor de voce umană
Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a
fost creată
Repertoriu de cântece: De-a trenul, Leneșul, Aidi, nani, puiul mamii,
Polca fierarului, Mândruliță de la Ramna, Bondarul, Bâr, oiță, Cor
din Opera Flautul fermecat, Aria Adelei din opereta Liliacul
Proiect: Poluarea fonică
Audiție muzicală: Uvertura Operei Wilhelm Tell de Gioacchino
Rossini, Simfonia a V-a de Ludwig van Beethoven, Preludiu din Te
deum de Marc Antoine Charpentier, Cor din Opera Flautul fermecat de
Wolfgang Amadeus Mozart, Aria Adelei din opereta Liliacul de
Johann Strauss fiul
7. Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; Proiect: File din marea carte a muzicii XVI–XVII 2
finală 2.2; 3.3 Repertoriu de cântece: Să cântăm, să jucăm, Hevenu shalom
aleichem, Dipidu
ŞCOALA ALTFEL: 12-16 APRILIE 2021