Sunteți pe pagina 1din 5

Educaia muzical

COMPETENELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI

1. Cunoaterea i nelegerea diversitii fenomenului muzicalartistic din perspectiva


semnificaiilor emoionale i estetice.
2. Identificarea mijloacelor de expresivitate muzical conform rolului fiecruia din ele
n redarea imaginii artistice i a mesajului ideatic al operei muzicale.
3. Demonstrarea dexteritilor muzicale i integrarea n activiti artistice colare,
culturale, sociale.
4. Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflecie i autoexprimare.
5. Receptarea i promovarea valorilor muzicale naionale i universale.

Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp


Clasa Temele Nr. de ore
I Eu i Muzica 34
II 1. Marul, dansul, cntecul mari 8
sfere ale expresivitii muzicale.
2. Posibiliti comunicative i
descriptive ale muzicii. 8
3. Marul, dansul, cntecul n creaii
muzicale de proporie. 8
4. Trsturi specifice ale imaginilor
muzicale determinate de caracterul 10
muzicii de mar, dans, cntec.
III 1. Limbajul muzical. 12
2. Melodia mijloc important al 10
limbajului muzical. Noiuni de
sintax muzical
3. Forma muzical 12
IV Muzica poporului meu 34
Subcompetene Coninuturi Activiti de nvare Nr.de Data Observaii
ore
Audiia/ receptarea Tema 1 :Limbajul muzicii
muzicii 1.Elemente de limbaj muzical. - exerciii de intonare 1
- distingerea au-ditiv Interpretarea cntecului Muzica expresiv i frazare;
a trsturilor specifice Ana-Maria Fusu,Gr.Vieru.Audiia
ale mu-zicii DimineaaEdvard Grieg. - exerciii de substituire 1
determinate de 2. Melodia elementul definitoriu al a ritmului (cu pstrarea
caracterul ei de mar, graiului muzical. liniei melodice) pentru
dans, cntec; Interpretarea vocal-coral consolidarea noiunii de 1
- identificarea R.Buciucianu 7 note muzicale gen muzical;
formelor muzicale, a 3.Ce este ritmul muzical?
elementelor de Interpretarea cntecului Nimeni nu
structur i n- e singurel (din folclorul copiilor). - exerciii de solmizare, 1
elegerea semni- 4. Rolul elementelor limbajului solfegiere elementar,
ficaiei lor n muzical n redarea imaginii muzical contient a melodiilor
dezvoltarea ideii artistice a lucrrii (ritmul, timbrul, simple; 1
muzicale; registrul, modul major, minor, - utilizarea dicionarului
tempoul). Audiia Dans rnesc de termeni muzicali
C.Dimitrescu. pentru explicarea unor
5.Cum se msoar timpul n muzic? noiuni, fenomene
Interpretarea cntecului Drag mi-i muzicale; 1
jocul romnesc din folclorul
copiilor. - exerciii de intonare
6.Tempoul n muzic.AudiiaMar- expresiv i frazare;
ul piticilor E.Grieg. 1
7.Interpretarea vocal-coral Mol- - exerciii de dezvoltare
dovioar,floare rar I.Macovei. a vorbirii prin utilizarea 1
8.Nuanele dinamice ca element de de termeni muzicali i
expresie muzical.Interpretarea cn- expresii poetice;
teculuiToamna D.Radu,V.Nedelcu 1
9.Msura de patru timpi.Interpreta- - exerciii de
rea vocal-coralDe ce doarme ursul solmizare, solfegiere
iarna? L.Knipper,A.Kovalenkov. elementar, contient a 1
10.Timbrul vocal i instrumental. melodiilor simple;
AudiiaConcertul coral nr.1,partea I
Cine,cine G.Musicescu. - exerciii de 1
11.Interpretarea cntecului identificare a timbrelor
Mi,stejar dup G.Musicescu. instrumentelor muzicale;
12.Familii de instrumente muzicale. 1
Interpretarea cntecului Lutarii - exersarea interpretrii
R.Krauss. la instrument n baza 1
13.Consolidare i exersare. unui text simplu de note;
14.Evaluare sumativ la unitatea 1
Limbajul muzicii. 1
15.Recuperare i dezvoltare. - jocuri muzical
16.Audiia Povestea simfonic didactice n vederea 1
Petric i lupul S.Prokofiev. nsuirii noiunilor 1
predate.
Interpretarea Tema 2: Melodia cel mai
vocal/coral important element al limbajului
instrumental muzical. - exerciii de precizare a
- cntarea sincro- elementelor definitorii
nizat cu acompa- 17.Ce este melodia? Interpretarea ale limbajelor diferitor
niament, individu-al, vocal-coral La noi A.Chiriac, arte; 1
cu ison, n canon, cu Gr.Vieru.
elemente de 18.Gama Do.Trisonul gamei Do. - exerciii de solmizare,
interpretare n 2 voci; Interpretarea cntecului Cntecul solfegiere elementar,
- utilizarea n mod gamei R.Rogers. contient a melodiilor 1
corect a tehnicilor de 19.Ce este structura melodiei? simple;
interpretare la Audiia Preludiul nr.7 pentru pian - discuii, explicaii
instrumente muzicale F.Chopin. nsoite de exerciii n 1
(clap, tob, fluier Interpretarea vocal-coral Spicule, vederea nsuirii noiunii
etc.); din vrf de pai E.Mamot,Gr.Vieru. de forme muzicale, a
20.Modul major i modul minor. sensurilor unitilor
Interpretarea cntecului Hora structurale ale melodiei; 1
copiilor D.Radu,V.Romanciuc.
Creaie elementar 1
muzical n sintez cu 21.Melodia n lumea cntecului. - exerciii de distingere
alte arte Interpretarea cntecului Nu uitaGr. a genului muzical;
- improvizarea unei Vieru,I.ibulschi.Audiia Cavantina
melodii simple, lui FigaroW.A. Mozart.
expresive pe versuri 1
selectate la dorina 22.Melodii de cntece propriu-zise - alturea de melodii
elevului; interpretate la instrumente muzicale. simple, exclamaii
- selectarea muzicii Audiia RomanD.ostakovici. muzicale, jocuri
la poveti, povestiri, muzical-didactice 1
poezii; 23.Melodia i caracterul de dans al distractive pe un
- improvizarea muzicii.Interpretarea cntecului libret /text literar;
micrilor ritmice la popular de joc Btuta.
muzica de dans; - redactarea unui eseu 1
24.Melodii de dansuri simfonice. n urma audierii lucrrii
Audiia Dansul Anitreidin Suita muzicale;
simfonic nr.1 Edvard Grieg.
1
25.Melodia i caracterul de mar al - exerciii de precizare
muzicii.Interpretarea cntecului a elementelor
S iubim al rii tricolor definitorii ale
C. Romacanu ; C. Salcia. limbajelor diferitor
Audiia Marul toreadoruluidin arte;
opera Carmen Georges Bizet.
1
26.Evaluare la unitatea Melodia - realizarea unor teste
cel mai important limbaj element al n baza coninutului
limbajului musical. studiat;

Tema 3: Forma muzical.


Analiza/caracterizarea 1
muzicii 27.Cum se organizeaz ideile - exerciii de
- redactarea unor muzicale n muzica vocal? identificare a
eseuri cu privire la Interpretarea cntecului formelor muzicale;
mesajul i imaginea MoldovaA.Ciocanu,M.Ungureanu.
muzical-artistic a AudiiaRsai lunG.Musicescu.
lucrrii; 1
- povestirea 28.Forma muzical monopartit.
experienei sale Interpretarea cnteculuiFata de - audierea atent a
muzical artistice pstor i cucul D. Georgescu- discursului muzical i
(audiii, lecturi, Kiriac; versuri populare.Audiia alctuirea unui plan
vizionri de Hora (n prelucrare pentru pian) de dezvoltare
spectacole, oper, Carol Miculi. emoional a
balet, concerte, filme lucrrii n 1
cu muzic); 29.Forma muzical bipartit. corespundere cu
realizarea unui plan Interpretarea cntecului Santa forma ei;
structurat de Luciacanonet napolitan. Audiia
caracterizare a BadinerieJ.S.Bach.
muzicii. 1
30.Forma muizcal tripartit. - discuii, explicaii
Interpretarea cntecului nsoite de exerciii n
HoraT.Brediceanu.Audiia vederea nsuirii
Srbtoreasca (Poem despre noiunii de forme
Moldova) Constantin Rusnac. muzicale, a sensurilor
unitilor structurale 1
31.Forma rondo.Interpretarea ale melodiei;
cntecului Cntec de primvar
V.A. Mozart.Audiia Rondo din
Sonata pentru pian nr. 11 V.A.
Mozart. - lecturi ale manualului
i a altor mijloace, 1
32.Tema cu variaiuni.Interpretarea surse privind
cntecului popular Primvar,pri nsuirea noiunilor
mvar. de gramatic
muzical; 1
33.Forma liber (deschis).Audiia - jocuri muzical
Capriciul italianP.Ceaikovski. didactice n vederea
nsuirii noiunilor 1
34.Evaluare la unitatea Forma predate.
muzical.