Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV- a B
Aria curriculară: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Stiinte ale naturii
Subiectul: Medii de viata. Relatii de hranire
Tipul lecţiei: predare - invatare
Obiective de referinta :

Obiective operaţionale:
O1 - să definească mediile de viaţă şi relaţiile de hrănire ;
O2 - să clasifice mediile de viaţă după unele caracteristici ;
O3 - să identifice/ enumere plante şi animale specifice unui anumit mediu de viaţă ;
O4 - să stabilească legături în vederea realizării unor lanţuri trofice simple ;
O5 - să relaţioneze pozitiv cu membrii echipei din care fac parte;

Metode şi procedee: conversaţia, observatia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, metoda florii de lotus;
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual;
Resurse materiale: manualul, caietul, fişe de lucru, imagini cu medii de viaţă, jetoane mici reprezentând plante şi animale, marker, lipici,
plicuri.

Bibliografie:
„Programe şcolare pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2014;
Tudora Pițilă, Mihăescu Cleoptra, Științe ale naturii, sem. I, clasa a IV-a, București, 2016.
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Conţinuturile învăţării Strategii didactice Evaluare


lecţiei
Metode și procedee

1. Moment Se asigura conditiile necesare unei desfasurari optime a lectiei.


organizatoric Se asigura ordinea si disciplina,se pregatesc materialele
necesare.

2. Captarea Li se prezinta elevilor o serie de planse cu animale si plante - explicatia, conversatia -frontala
atentiei. cunoscute de ei si se discuta despre acestea. Se trage concluzia
Anunţarea ca animalele si plantele sunt diferite, traiesc in medii diferite,
temei se hranesc diferit si totusi au nevoie una de cealata pentru a
lectiei supravietui.

Se anunta titlul lectiei noi, se scrie la tabla si in caiete: „Medii


de viata. Relatii de hranire”.

2. Dirijarea Se trece la realizarea schemei lectiei, la tabla si in caiete, -conversaţia, observatia, frontala,
invatarii printr-o discutie interactiva cu elevii, ei aducandu-si aportul cu explicaţia, individuala
cunostintele pe care le au la realizarea acestei scheme:
În mediile de viață terestre sau acvatice cunoscute tră-
iesc plante și animale.
Pentru a se hrăni, viețuitoarele depind unele de altele.
Între speciile care trăiesc în același mediu de viață se
sta bilesc relații de hrănire. Unele organisme sunt surse
de hrană, iar altele sunt consumatori. Relațiile de hră-
nire stabilite între sursa de hrană (producători) și consumatori
se numesc relații trofice sau nutritive. Ordinea în
care se hrănes
Mediu de viata= totalitatea factorilor si conditiilor in care
traiesc vietuitoarele.
1. Mediul terestru
a) natural: campia, dealul, muntele, padurea
b)artificial: gradina, livada, via, parcul
2. Mediul subteran
3. Mediul acvatic
a) apa dulce: balta, lac, rau, fluviu
b)apa sarata: mare, ocean
4. Mediul aerian -conversaţia
Cele mai importante relatii intre vietuitoarele unui mediu -explicaţia
sunt relatiile de hranire. -observaţia
lantul trofic= microorganisme- plante- animale erbivore- -activitatea frontală
animale carnivore- om
Exemplu: cereale-soarece-nevastuica-acvila
alge-peste-peste rapitor-barza
frunze-carabus-pasare insectivora-pasare rapitoare

Sunt expuse la tabla planse reprezentand lanturi trofice mai


simple, pe baza carora se va discuta.
- observatia
Sunt impartite copiilor planse A4 reprezentand diverse medii
de viata si imagini micute, in plicuri cu plante si animale
specifice fiecarui mediu. Ei trebuie sa asambleze aceste doua
componente, pentru a realiza o imagine de ansamblu a
mediilor de viata si a plantelor si animalelor care le populeaza.
Vor lucra in echipe, ajutandu-se reciproc la realizarea - metoda florii de lotus
colajului.

Fiecare echipă subliniază cu roşu de pe propria fişă un


consumator primar şi cu albastru un consumator secundar.

Plansele astfel realizate vor fi expuse pentru a fi analizate.

Echipele se vor schimba si fiecare echipă va încerca să scrie


pe petalele florii de lotus cât mai multe îndemnuri pentru a
ocroti natura. La finalul activităţii florile de lotus sunt
asamblate pe tablă ; se citesc toate îndemnurile. Fiecare elev
este recompensat cu câte un ecuson ,,Copii, apăraţi natura !

6. Evalurea Elevii vor primi o fisa de evaluare pe care o vor rezolva explicaţia, exerciţiul, Individuala
individual. Exercitiile sunt explicate , se lamuresc eventualele problematizarea,
neclaritati.

7.Incheierea Elevii sunt apreciati pentru activitatea din timpul orei. Evaluare
activitatii. Pentru ora urmatoare vor avea de reprezentat printr-un desen individuala
Tema pentru simplu o relatie inalntuita de hranire. si colectiva
acasa
FISA DE EVALUARE

1. Dă cel puţin câte trei exemple de vieţuitoare care trăiesc în mediul:


a) terestru; ______________________________________________________
b) aerian: _______________________________________________________
c) acvatic: ______________________________________________________

2. Trasează săgeţi de la animale/plante spre mediul de viaţă în care se găsesc:

grădină pădure baltă

3. Alcătuieşte un lanţ trofic (relaţie de hrănire) selectând din lista următoare:


frunze, veveriţe, insecte, păsări, peştişori, varză, omizi, alune,
jderi, lupi, iepuri, ulii, plante acvatice, ştiuci

4. Scrie câte un lanţ trofic existent în:


a) grădina de legume:……………………………………………………………
b) baltă: ……………………………………………………………………….
c) pădure: ………………………………………………………………………

5. Completează cu A în dreptul propoziţiilor adevărate şi cu F în dreptul celor false:

Alături de plantele cultivate, în grădină cresc şi buruieni, pe care omul le îngijeste. ………….
Între plante şi vieţuitoare se stabilesc relaţii de hrănire. …………
Pădurile de foioase cresc pe vârfurile munţilor. ………..
Lupul, vulpea, căprioara, ursul, cerbul trăiesc în pădure. ………..
Rechinul trăieşte în baltă. ……..
Peştii mici se hrănesc cu plante acvatice, viermişori, insecte minuscule de apă. ………
DESCRIPTORII DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE OPERATIONALE:
Se urmăreşte modul în care elevii reuşesc:

O1 – să de exemple de vietuitoare care traiesc in diverse medii de viata;


O2 – să traseze sageti de la animale/plante la mediu de viata in care se gasesc;
O3 – să alcatuiasca un lant trofic simplu alegand din cuvinte date;
O4 – să scrie cate un lant trofic pentru medii de viata diferite;
O5 – să stabileasca valoarea de adevar a unor propozitii;

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

Calificativ/ Foarte bine Bine Suficient


item

I1 Dau cel putin cate 3 Dau cel putin cate 2 Dau cate un exemplu
exemple pentru fiecare exemple pentru fiecare pentru fiecare mediu de
mediu de mediu de viata:terestru, viata:terestru, aerian,
viata:terestru, aerian, aerian, acvatic; acvatic;
acvatic;

I2 Traseaza corect sageti Traseaza t sageti de la Traseaza sageti de la


de la plante/animale la plante/animale la plante/animale la mediul
mediul de viata in care mediul de viata in care de viata in care se gasesc,
se gasesc; se gasesc, in 2 dintre doar intr-un caz;
cazurile prezentate in
fisa;

I3 Alcatuiesc corect o Alcatuiesc o relatie de Alcatuiesc o relatie de


relatie de hranire, hranire, alegand hranire, alegand cuvinte
alegand cuvinte din cuvinte din lista,avand din lista, dar avand doua
lista; o greseala; greseli;

I4 Scriu corect cate un Scriu corect cate un Scriu corect cate un lant
lant trofic simplu lant trofic simplu trofic simplu pentru unul
pentru fiecare dintre pentru doua dintre dintre mediile de viata:
mediile de viata: mediile de viata: gradina de legume, balta,
gradina de legume, gradina de legume, padure;
balta, padure; balta, padure;

I5 Stabilesc corect Stabilesc valoarea de Stabilesc valoarea de


valoarea de adevar a adevar a jumatate adevar intr-un sfert din
tuturor propozitiilor dintre propozitiile date; propozitiile date;
date;

S-ar putea să vă placă și