Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VIII-a A
Aria curriculara: Matematica si ştiinţe ale naturii
Obiectul: Biologie
Unitatea de învãţare: Relatii trofice in ecosisteme.
Tema: Lanturi trofice.
Profesor: Bîtica Larisa
Scoala gimnaziala Halmeu
Scopul lecţiei: este cunoasterea relatiilor trofice care se stabilesc intre speciile unei biocenoze,relatii ce pot fi infatisate sub forma lanturilor
trofice,in vederea formarii unor notiuni cu caracter operational,necesare intelegerii functiei importante a ecosistemului.
Competenţe specificee:
1.1.Identificarea elementelor componente ale unui ecositem;
1.2.Descrierea organizării functionale a unui ecosistem;
2.1. Utilizarea de mijloace si metode adecvate explorarii/investigarii ecosistemelor;
.
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1 Sa defineasca lantul trofic;
O2 Sa intocmeasca lanturi trofice cu ajutorul imaginilor ;
O3 Sa argumenteze rolul lanturilor trofice;
Tipul lecţiei:lectie de dobandire de noi cunostinte –lectie bazata pe activitati pe grupe;
Demersul didactic:
a) Resurse procedurale: observaţia, explicaţia, conversatia,jocul didactic,descoperirea,demonstratia.
b) Resurse materiale:- pt. intreaga clasa:CD imagini PowerPoint , calculator,planse cu diferite categorii trofice.
-pt. fiecare grupa:fisa de lucru,jetoane cu organisme vegetale si animale din diferite ecosisteme,polistiren,ace .
c) Forma de activitate: frontalã ,individuala,pe grupe.
Evaluare:formative prin chestionare orala
Locul desfasurarii:sala de clasa.
Bibliografie:
 Aglaie Ionel,Victoria Oaida ,Biologie -Manual pentru clasa aVIII-a Ed. Humanitas,
 Ciurchea Maria,Ciolac –Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982
 Viorel Lazar, Mariana Nicolae – Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-învãţare-evaluare la disciplina
biologie, Ed. Arves.
 MEN programa scolarã;
 Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie, CNC

1
DESFASURAREA LECTIEI

ETAPELE LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR


Organizarea clasei -Verifica daca sunt conditiii optime pentru desfasurarea -Isi pregatesc cartile si caietele;
lectiei;
-Noteaza in catalog elevii absenti;
Pregateste materialul didactic necesar desfasurarii lectiei;
Verificarea cunostintelor Prin chestionare orala: Raspund la intrebari:
-Ce intelegem prin relatii trofice? -Relatiile trofice sunt relatiile de hranire care se stabilesc
intre speciile unei biocenoze.
-Care sunt principalele categorii trofice? -Principalele categorii trofice sunt:producatori,
consumatori,descompunatori.
-Ce sunt producatorii primari? -Producatorii primari (organisme autotrofe)sunt plantele
verzi terestre si acvatice.
-Care sunt principalele tipuri de consumatori? -Consumatori (organisme heterotrofe)sunt reprezentati
de animale,bacterii,ciuperci,plante semiparazite si
parazite.
-De cine sunt reprezentati descompunatorii ? -Descompunatorii sunt bacterii si ciuperci care
descompun substanta organica din organismele moarte
in substante minerale.
-Care este rolul categoriilor trofice in ecosistem? -Categoriile trofice au rolul de a realiza circulatia
materiei intre biocenoza si biotop.
Captarea atentiei si -Solicita elevii sa urmareasca relatia de hranire dintre -Urmaresc imaginile.
reactualizarea organismele unui ecosistem acvatic prezentate la
cunostintelor videoproiector.
-Solicita elevilor organizati pe grupe ,sa aranjeze in sir -Fixeaza jetoanele in ace pe poliester in functie de
linear speciile,in ordinea in care sunt consumate de alte cererea profesorului.
specii (le au reprezentate in jetoanele pe masa de lucru )
- Fiecare grupa reda in fata clasei sirurile realizate.
Anuntarea temei si - In urma observatiilor facute de elevi subliniaza faptul -Noteaza in caiete titlul lectiei si urmaresc obiectivele.
obiectivelor ca toate vietuitoarele unei biocenoze (terestru/acvatic)
pot fi aşezate liniar constituindu-se un lanţ trofic.
- Anunta tema lectiei”Lanturi trofice”;scrie titlul pe tabla
si anunta obiectivele.
Dirijarea invatarii - Defineste impreuna cu elevii lantul trofic . Urmaresc activitatea profesorului si raspund solicitarii.
-Scrie pe tabla lanturile trofice obtinute de fiecare grupa Noteaza definitia si lantul trofic.
Grau – lacusta – soparla – uliu
2
P C1 C2 C3 Urmaresc explicatiile.
-Stabileste impreuna cu elevii pozitia fiecarui organism
in lantul trofic:graul pe nivelul producatorilor,lacusta pe
nivelul consumatorilor primari,soparla pe nivelul
consumatorilor secundari,uliul pe nivelul consumtorilor
tertiari.
-Explica faptul ca organismele de pe niveluri trofice
superioare captureaza si consuma organismele de pe
niveluri trofice inferioare,circulatia in sens invers nu este
posibila(soparla nu este in stare sa prinda si sa sfasie o
pasare rapitoare); Se gândesc şi emit diferite ipoteze.
-Lanseaza urmatoare situatie problema: daca va duceti la
pescuit si vreti sa prindeti pesti mici folositi ca nada o
râmã, dar daca vreti sa prindeti un peste mai mare folositi
ca nada un peste mic. Explicaţi semnificaţia ecologica a
proverbului “Peştele mare îl mãnâncã pe cel mic!”
-Scrie pe tabla un exemplu de lant trofic acvatic:
Alge - Dafnie – Crap – Stiuca
P C1 C2 C3

-Plecând de la rãspunsurile elevilor subliniaza faptul cã Noteazã în caiete explicaţiile profesorului.


fiecare organism are o anumitã poziţie în lanţul trofic
adicã se gãseşte pe un nivel trofic şi acest proverb redã
esenţialul noţiunii de lanţ trofic.
-Numãrul verigilor unui lanţ trofic este limitat, rar
depãşeşte 4-6 verigi, deoarece numãrul producãtorilor
primari este limitat de resursele minerale şi energia solarã
ce cade pe unitatea de suprafatã, astfel existã o limitã a
hranei consumate.
-Explica ce se intampla cu hrana de-a lungul lantului
trofic :circula de la producatori spre ultimul consumator
si sunt inchise de descompunatori.Concluzioneaza cu
faptul ca lanturile trofice sunt cai de circulatie a materiei
in ecosistem.

3
Obtinerea performantei Inventariaza principalele informatii si solicita elevilor sa Raspund la intrebari.
elevilor dea raspunsuri clare pentru a verifica masura in care
notiunile nou prezentate au fost intelese corect si fixate
de catre elevi.

Evaluarea performantei Prin chestionare orala pe tot parcursul lectiei, prin Se gandesc si rezolva exercitiile.
elevilor rezolvarea exercitiilor 2,5,6/pg. 104 .

SCHEMA LECTIEI

Lantul trofic este asezarea lineara a vietuitoarelor in ordinea in care se hranesc unele cu altele.
Nivelul trofic este format din totalitatea organismelor care au aceeasi functie trofica in biocenoza

Grau – Lacusta – Soparla – Uliu -lant trofic ecosistem terestru


P C1 C2 C3

Alge - Dafnie – Crap – Stiuca -lant trofic ecosistem acvatic.


P C1 C2 C3
Plantele verzi=I nivel trofic
Consumatorii fitofagi =al II-lea nivel trofic
Consumatorii secundari =al III-lea nivel trofic
Lanturile trofice sunt cai de circulatie a materiei in ecosistem.

Producatori Consumatori(C1-C2-C3)

Descompunatori

S-ar putea să vă placă și