Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele________________________ Data________________

Evaluare formativă
la Matematică (Modulul III. Înmulţirea şi împărțirea în concentrul 0 – 1 000)

1 Descompune numerele după model: 673=600+70+3 L 012


725= ___________________________________________________________________________ L 012
377=___________________________________________________________________________

2 Citeşte cu atenţie fiecare propoziţie. Încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau
litera F, dacă o consideri falsă:
 Cel mai mic număr format din cifre identice este 11. A F L01
 Cel mai mare număr format din trei cifre este 989. A F L01
 Numărul 1000 este format din zece sute. A F L01

3 Calculează, apoi efectuează proba prin operaţia inversă.


4x30= 70x3= L 0 12
L 0 12

4 Calculează.
240:4=________ 800:2=___________ L01
L01
5 Află câtul şi restul împărţirilor.
14:3=___________________________ 15:4=______________________________________ L01
20:7=___________________________ 19:2=______________________________________ L01
L01
L01

6 Găseşte exerciţiile în care Nătăfleaţă a uitat să scrie parantezele. Corectează, scriind


parantezele la locul cuvenit. L01
200+400:2=300
200:2x100=1 L01
80:4+6=8
L01
7 Completează tabelul.
L0123
Deîmpărţit 32 28
Împărţitor 6 4 5
Cât 5
Rest 3

8 Află numărul necunoscut.


420:a=60 bx300=600 L012

L012
9 Rezolvă problema.
1 album...? lei
5 albume ... 100 lei
8 albume... ? lei
Rezolvare cu plan:
L01
L012

L01
L012

L01
Răspuns:_______________________________________________________________________

10 Rezolvă problema cu justificări.


Într-un sac sunt 42 kg de cartofi. Cartofii se ambalează în pachete câte 4 kg. Câte pachete vor fi
umplute, şi câte kg de cartofi vor rămâne în sac?

Rezolvare cu justificări:

L02
L01
L012

Răspuns(deplin):________________________________________________________________ L01
______________________________________________________________________________

Punctaj acumulat:__________________________________din totalul de 40 de puncte

Am înţeles corect Am calculat Am determinat Am rezolvat Am scris cu


sarcinile exerciţiile numerele problema cu plan acurateţe
necunoscute şi prin exerciţiu