Sunteți pe pagina 1din 4

REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Direcția Învățămînt,Tineret și Sport mun.Bălți

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Proiect didactic
la limba şi literatura română

Subiectul: “Unirea face puterea”

Elaborat:Ţurcan Valeria
Bălţi, 2018
Data: 28.03.18

Clasa: I A”

Disciplina: Limba şi litertura română

Subiectul leţiei: “Unirea face putere”

Tipul lecţiei: mixtă

Timpul: 45 minute

Numărul de elevi: 34 elevi

Obiective operaţionale:

Cognitive: O1– să citească în ritm propriu, corect şi conştient, cuvintele şi propoziţiile


respectând semnele de punctuaţie;
O2– să folosească în enunţuri proprii cuvintele: nuia, duşman;
O3-să răspundă la întrebări referitoare la conţinutul textului;
O4 – să scrie corect, lizibil , respectând spaţiul;
Afective: O5 – să manifeste interes pentru lecţia dată;

Psihomotorii: O6 – să păstreze poziţia corectă în bancă pe tot parcursul lecţiei.

Strategii didactice:

Metode,procedee: observarea , demonstrarea, verbale, conversaţia , explicatia, practice –


exerciţiul, joc didactic “6 De ce?”.

Materiale didactice: Abecedarul, caietul de scriere, imagini, fişe

Forme de organizare: frontal şi individual.

Material bibliografic:

1. Curriculumul școlar, clasele I-IV, Chişinău, 2010;


2. Ghidul de implementare a Curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățământ ,
Chişinău, 2011;
3. Buruiană M., Cotelea S., Ermicioi A. Limba română, Abecedar.
Prut Internaţional, Chişinău, 2017.
4. Buruiană M., Cotelea S., Ermicioi A. Limba română, Ghidul învăţătorului,
clasa I. Prut Internaţional, Chişinău, 2011.
Etapele Timp Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluare
lecţiei Metode şi Forma de Resurse
procedee organizare materiale
Evocare 2 min. Mascota Tic-Tac ne propune o încercare , să decodificăm mesajul
ascuns Decodifiare Frontal Coală de
UNIRE mesaj hârtie,
marker,
imagini
Deci,elevi astazi vom vorbi despre familie,prietenie şi putere.Vom
citi textul:”Unirea face putere” din folclorul popular.
Abecedar
Explicaţie: Folclor – creaţie popular orală. Ansamblu de producţii
Realizarea artistice,create de un popor.
sensului Explicarea cuvintelor necunoscute.
Nuia – beţisor,vargă (Mama a strâns câteva nuiele.)
Duşman – om rău (E bine să nu ai duşman.)
Coală
*Alcătuirea propoziţiilor cu cuvintele noi. Lectura Frontal hârtie

*Lectura model a textului. Explicaţia


*Citirea selectivă
-Citiţi propoziţia unde se evidenţiază ce a dat tatăl fiecărui fecior...
-Citiţi propoziţia în care se evidenţiază că nimeni nu va face nici un
rău... Explicaţia
-Numiţi personajele textului: ______, _________

Lucrul –Cadrane- Fişe


1. Scrie antonimele potrivite 2. Scrie sinonimele Individual

4. Scrie o povaţă pentru coleg 3. Ordonează cuvintele în propoziţie


*Creaţie proprie, utilizând cuvintele rimă date, să alcătuiască un catren:
__bunici/mici, ___povaţă/viaţă___
Prezentarea imaginii „Familia” -cum credeţi ce simbol asociem pentru Frontal
fiecare membru? Explicaţia Diagramă
*Completarea spaţiilor – Cinquain
1. TATA
2.însuşiri
3.acţiuni
4.propoziţie din 4 cuvinte
5.sinonim/cuvânt generalizator Coală
Tehnica „6 DE CE ?” Problemati hârtie,
1.De ce avem nevoie de unire? zare marker
2. De ce....
3. De ce ...
4. De ce...
5. De ce...
6. De ce...

Discuţie-Dacă nu ar exista în lume unirea, cum ar fi?

Reflecţie
Microfonul magic: Deja ştiu … Explicaţia Individual Microfon
Aş vrea să precizez…
Am unele neclarităţi Frontal

Tema pentru acasă A.p.108 povestim


A.p. 109, ex.5;