Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 15.02.2019
Învăţător: Ţurcan V.
Clasa: a III-a „D”
Disciplina: Matematica
Subiectul: Împarțirea cu rest diferit de 0
Tipul de lecţie: de însușire de noi cunoștințe
Unităţi de competențe:
3.1.Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-1000, fără şi cu
treceri peste ordin.
3.3.Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor
numere necunoscute în exerciţii.
3.5.Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu

Obiective operaţionale:
O1 – să folosească în exerciții terminologia specifică operației de împartire: deîmparțit,
împarțitor, cît, rest;
O2 – să stabilească legătura dintre deîmparțit, împarțitor, cît și rest aplicînd-o în exerciții
diverse;
O3 – să aplice algoritmul de efectuare a împarțirii cu rest;
O4 – să realizeze proba unei împarțiri cu rest;
O5 – să afle resturile posibile pentru diferite împărțiri;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exercițiul, învatarea prin
descoperire, brainstorming „Copacul IDEILOR”, munca independentă.
Forma de organizare a activităţii: frontal, individual, în perechi
Bibliografie :
1. Curriculum școlar clasele I-IV, Editura Lumina, Chișinău, 2010
2. Călugărița, Matematică distractivă, clasele I-IV.
3. L.Ursu, I.Lupu, I.Iasinschi, Matematica cl. a III-a, Editura Prut Internațional, 2012

1
Conținuturile învățării Strategii didactice Evaluare
Etapele lecției
Mijloace de Metode şi
invat. procedee

Pregătirea pentru desfășurarea lecției.


Evocare Crearea unui climat favorabil pentru creație.
Anunțarea subiectului și obiectivelor lecției. Jetoanele cu Conversatia Capacitatea de a
Copacul ideilor terminologie utiliza
Vom completa la tablă ramurile unui copac cu noțiuni teoretice legate Brainstorming terminologia
de operația de împărțire.(elevii vor scrie pe jetoanele propuse specifica
cuvintele-termeni)
Realizarea Jocul didactic „M-am gîndit la un număr...” Jocul
sensului X2=4, se efectuează operația inversă 4:2=2, deci este numarul 2. Calcul mintal
:3=2 x3=12 :4=8 x6=54 Observația
frontal
:8=7 x5=20 :6=6 Individual

Și iata că a venit la noi în ospeție un ROBOȚEL, care este trist , de ce Slaid-


oare??? prezentare Conversația
Decodificarea mesajului
Cere ajutor, îl vom ajuta???---

Dar e nevoie de antrenament


Floarea matematică
exerciții de înmulțire la 7 și exerciții de :9 Set-cifre Clacul oral

Problemă
Reflecție Ana are 15 mere vrea să împartă la 3 prieteni . Cîte mere va primi Rezolvarea
fiecare? Invatarea prin
15:3=5 (m) descoperire
precizarea terminologiei la împărțire DEÎMPĂRȚIT;
ÎMPĂRȚITOR; CÎT.

2
În urmare vă propun lucrul în perechi (pe FIȘE) Explicatia
Calculează și verifică fiecare exercițiu, CE AI OBSERVAT?
încercuiți acele exerciții care nu e posibil de rezolvat pe cale deja
cunoscută, inversul înmulțirii… Slaid- Conversatia
prezentare
45:5= 16:5= 10:6= 27:3= Problematizarea
36:4= 13:4= Fișe

Atenție mare!!!
Cum e posibil să împărțim 13 mere la 4 copii, deci 13:4=?
Fiecare copil va primi cîte 3 mere
Mai poate da fiecaruia cîte un măr? Nu, pentru ca nu are destule!
și doar 1 rămîne m deci 1 se numește REST. (apare noțiunea de
rest) și deci o REGULĂ NOUĂ a matematicii la împărțirea cu rest,
la rezultat obținem 2 numere, CÎT și REST. Explicația
Descoperim următoare REGULĂ matematică RESTUL este mereu imagini slaid Conversația
mai mic decît ÎMPĂRȚITORUL. problema
1˂4, și totodată este primul pas al probei Capacitatea de a
4x3+1=13 efectua proba
13 : 4 = 3 (rest 1)
(deîmpărțit) (împărțitor) (cît) (rest)
PROBA:
4 copii cu cîte 3 mere plus unul rămas Capacitatea de a
4x3+1=13 Munca afla restul unei
(cît x împărțitor + rest = deîmpărțit) independenta împărțiri
Se dau exercitii Exercitiul
Aflați cîtul și restul împărțirilor:
4:2= 18 : 3 = 12 : 6 = Capacitatea de a
5:2= 17 : 3= 15 : 6= aplica algoritmul
unei împărțiri cu
rest
Se dă tema de acasă Ex.2 conversaţia
Pag.82

3
Lucrul în perechi

Calculează și verifică fiecare exercițiu, CE AI OBSERVAT? încercuiți acele exerciții care nu e


posibil de rezolvat….

45:5= 16:5= 10:6= 27:3= 36:4= 13:4=

Lucrul în perechi

Calculează și verifică fiecare exercițiu, CE AI OBSERVAT? încercuiți acele exerciții care nu e


posibil de rezolvat….

45:5= 16:5= 10:6= 27:3= 36:4= 13:4=

Lucrul în perechi

Calculează și verifică fiecare exercițiu, CE AI OBSERVAT? încercuiți acele exerciții care nu e


posibil de rezolvat….

4
45:5= 16:5= 10:6= 27:3= 36:4= 13:4=

5
6
7