Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: _______________________________ Data: ___________________

Fişă de lucru

 Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:

Vulpea şi pisica
după Fraţii Grimm

Într-o zi, pisica a întâlnit-o în pădure pe cumătra vulpe. La început, s-a speriat puţin, ştiind că vulpea
este atât de renumită pentru isteţimea ei. Apoi, a salutat-o pe un ton prietenos:
- Bună ziua, doamnă vulpe! Ce mai faci?
- Cum de îndrăzneşti să îmi vorbeşti, pisică nepricepută! zise într-un târziu vulpea, îngâmfată
peste măsură.
Modestă, pisica i-a răspuns că se pricepe doar să îşi apere viaţa. Atunci când aleargă câinii după ea,
sare iute într-un copac.
- Eu am un sac plin cu şiretlicuri! Ele mă ajută în orice situaţie! se lăudă vulpea.
Chiar atunci însă, dintr-un tufiş, se ivi un vânător însoţit de câinii săi. Pisica sări sprintenă în copac,
în timp ce vulpea rămase înconjurată de câinii ce nu-i lăsau nicio cale de scăpare.
De pe o ramură, pisica strigă la vulpe râzând:
- Deschide sacul tău cel fermecat! Numai el te mai poate salva!

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:


a) Pisica s-a întâlnit în pădure cu lupul. ____
b) Vulpea era renumită pentru isteţimea ei. _____
c) Vulpea s-a lăudat că are un sac plin cu gâşte. _____
d) Dintr-un tufiş s-a ivit un vânător însoţit de câinii săi. ____
e) Pisica a sărit sprintenă într-un copac. ____

2. Transcrie din textul Vulpea şi pisica enunţurile în care:


a) vulpea se laudă:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) pisica, de pe o ramură, strigă la vulpe, râzând:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Scrie câte un sfat pe care tu l-ai da celor două personaje din textul Vulpea şi pisica, potrivit întâmplării din
pădure.
a) pisicii:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) vulpii:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Scrie pe liniile de mai jos cuvinte cu înţeles/sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele:
nepricepută- ________________________ a alerga- ______________________
sprintenă- __________________________ renumită- _______________________
a apăra- ___________________________ cale- __________________________

5. Desparte în silabe cuvintele următoare:


doamnă- ___________________________ răspuns- ___________________
îngâmfată- _________________________ copaci- ____________________
sprintenă- __________________________ isteţime- ___________________
6. Rescrie corect enunţul următor:
Dintr-un tufişi se ivii un vînător ânsoţit de cîini săi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Alcătuieşte două enunţuri cu sensurile diferite ale cuvântului sare.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Scrie cuvinte cu înţeles/ sens opus pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în textul Vulpea şi pisica.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Adaugă semnele de punctuaţie necesare:
Vulpea cea şireată dădea târcoale unui sat
De ce ai venit cumătră vulpe Ce cauţi tu pe aici a întrebat-o pisica
Ce pisică sprintenă spuse vulpea Mă duc să vizitez găinile raţele gâştele şi
porumbeii explică vulpea.
10. Imaginează-ţi şi scrie biletul de mulţumire pe care vulpea i-l trimite pisicii, pentru că a salvat-o de
vânător şi câinii săi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. Citeşte problema următoare:
După ce s-au întors de la vânătoare, două vulpi- Şireata şi Roşcata- se lăudau :

Eu am prins 5 iepuri. Eu am prins de 3 ori mai mulţi decât tine.

Câţi iepuri a prins şireata?

 Scrie într-un enunţ răspunsul la problemă.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Temă: Scrie un text de 8-10 rânduri despre vulpe, folosind şi expresiile următoare: coadă stufoasă, blană
roşcată, urechi mari şi ascuţite.

Atenţie!
 Pune un titlu potrivit textului scris de tine.Respectă cerinţa dată.
 Scrie corect toate cuvintele.
 Foloseşte toate cele trei expresii date.
 Respectă aşezarea textului în pagină.
 Ai grijă la aspectul scrisului.
 Foloseşte corect semnele de punctuaţie.