Sunteți pe pagina 1din 10

Aflați numărul: Aflați numărul:

- cu 2 mai mare decât 4: ________________________ - cu 2 mai mare decât 4: ________________________


- cu 2 mai mic decât 4: _________________________ - cu 2 mai mic decât 4: _________________________
- de 2 ori mai mare decât 4: _____________________ - de 2 ori mai mare decât 4: _____________________
- de 2 ori mai mic decât 4: ______________________ - de 2 ori mai mic decât 4: ______________________
- triplul lui 9: _____________________ - triplul lui 9: _____________________
- numărul de 3 ori mai mare decât 9: __________________ - numărul de 3 ori mai mare decât 9: __________________
- numărul de 3 ori mai mic decât 9: ____________________ - numărul de 3 ori mai mic decât 9: ____________________
- a treia parte din 9: ________________ - a treia parte din 9: ________________
- întreitul lui 9: ____________________ - întreitul lui 9: ____________________
- treimea lui 9: _____________________ 9 - treimea lui 9: _____________________ 9
- de câte ori se cuprinde 9 în 27 (scade repetat): de ___ ori - de câte ori se cuprinde 9 în 27 (scade repetat): de ___ ori
______________; ______________; ______________ ______________; ______________; ______________
- jumătatea lui 6: ___________________ - jumătatea lui 6: ___________________
- numărul de 2 ori mai mare decât 6: ___________________ - numărul de 2 ori mai mare decât 6: ___________________
- numărul de 2 ori mai mic decât 6: ____________________ - numărul de 2 ori mai mic decât 6: ____________________
- o doime din 6: ________________ - o doime din 6: ________________
- dublul lui 6: __________________ - dublul lui 6: __________________
- îndoitul lui 6: __________________ 6 - îndoitul lui 6: __________________ 6
- numărul cu 2 mai mare decât 6: __________________ - numărul cu 2 mai mare decât 6: __________________
- numărul cu 2 mai mic decât 6: ____________________ - numărul cu 2 mai mic decât 6: ____________________
1 1
- împătritul lui 8: _______________ 4 - împătritul lui 8: _______________ 4
- o pătrime din 8: _____________ - o pătrime din 8: _____________

8 8
- numărul de 4 ori mai mare decât 8: ___________________ - numărul de 4 ori mai mare decât 8: ___________________
- numărul de 4 ori mai mic decât 8: ____________________ - numărul de 4 ori mai mic decât 8: ____________________
- numărul cu 4 mai mare decât 8: __________________ - numărul cu 4 mai mare decât 8: __________________
- numărul cu 4 mai mic decât 8: ____________________ - numărul cu 4 mai mic decât 8: ____________________
- sfertul lui 8: _______________ - sfertul lui 8: _______________
- încincitul lui 8: _____________ - încincitul lui 8: _____________
+2 +3 +4 +5
-2 -3 -4 -5
x2 x3 x4 x5
:2 :3 :4 :5
:6 :7 :8 :9
:10 :1 x1 x10
x6 x7 x8 x9
+6 +7 +8 +9
-6 -7 -8 -9
îndoitul dublul
o doime jumătate
de 2 ori mai mic de 2 ori mai mare
cu 2 mai mic cu 2 mai mare
triplul o treime
întreitul a treia parte
de 3 ori mai mic de 3 ori mai mare
cu 3 mai mic cu 3 mai mare
împătritul a patra parte
o pătrime sfertul
de 4 ori mai mic de 4 ori mai mare
cu 4 mai mic cu 4 mai mare
încincitul a cincea parte
o cincime cincimea
de 5 ori mai mic de 5 ori mai mare
cu 5 mai mic cu 5 mai mare
înșesitul a șasea parte
o șesime șesimea
de 6 ori mai mic de 6 ori mai mare
cu 6 mai mic cu 6 mai mare
înșeptitul a șaptea parte
o șeptime șeptimea
de 7 ori mai mic de 7 ori mai mare
cu 7 mai mic cu 7 mai mare
întregul a opta parte
o șeptime optimea
de 8 ori mai mic de 8 ori mai mare
cu 8 mai mic cu 8 mai mare
înnoitul a noua parte
o noime noimea
de 9 ori mai mic de 9 ori mai mare
cu 9 mai mic cu 9 mai mare
înzecitul a zecea parte
o zecime zecimea
de 10 ori mai mic de 10 ori mai mare
cu 10 mai mic cu 10 mai mare
Deîmpărțit Sumă/Total
Împărțitor Scăzător
Cât Descăzut
Termen Rest/Diferență
Produs Factori
Rezultatul înmulțirii Rezultatul scăderii
Rezultatul adunării Rezultatul împărțirii
Numărul din care scad Numerele care se înmulțesc
Numărul pe care îl scad Numărul pe care îl împart
D:Î=C Numărul la care împart
F1 x F2 = P D–S=R
T1 + T 2 = S D – S = Dif
Adunare repetată de Scădere repetată de
termeni egali termeni egali
Înmulțirea Împărțirea