Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de activitate

Data: 5.11.2019
Clasa: a II-a
Propunătoare:Turnea Irina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Textul liric. Strofa. Versul
Subiectul: „Mama” de Panait Cerna
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe
Competențe specifice:
- 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj clar articulat, emis cu viteză normal şi însoţit de gesturi;
- 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul apropiat;
- 4.1. Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei/ individuale în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise;
Obiective operaționale:
a) Cognitive:
OC1: să identifice tablourile textului;
OC2: să recunoască caracteristicile unui text liric;
OC3: să alcătuiască un cvintet cu titlul „Mama”;
b) Psihomotorii:
OP1: să aibă o poziție corectă în bancă
c) Afective:
OA1: să își dezvolte spiritul de echipă
OA2: să își dezvolte sensibilitatea pentru poezie
Strategia didactică
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, cvintetul
Mijloace și materiale didactice: manualul, imagine cu o casă între doi salcâmi
Formă de organizare: frontal, individual
Resurse umane: 31 elevi
Resurse temporale: 50 minute

Etapele lecției Ob. Activitatea Strategie didactică Evaluare


Resurse Forma de
Propunătoarei Elevilor Procedurale/ Materiale Temporal organizare
Metode e
Operaţ.
didactice
1. Momentul Se creează condiţiile optime
organizatoric pentru desfăşurarea lecției: Conversația 1 min Frontal
pregătirea materialului didactic
necesar, stabilirea liniştii.
2. Captarea și Veți lucra în perechi. Fiecare
orientarea pereche are pe bancă un vers Cartonașe
atenției extras din poezia „Mama” de Conversația cu 5 minute În perechi
Panait Cerna. Voi, va trebui să versurile
ordonați versurile lipindu-le pe poeziei
tablă.
3. Citiți textul „Mama” de Panait Elevii citesc poezia.
Reactualizarea Cerna.. Evaluare
cunoștințelor Voi efectua citirea model. orala
dobândite Ce fel de text este acesta? Textul este o poezie. Conversația
anterior După ce caracteristici v-ați dat Are strofe, versuri și Manualul 15 Frontal Aprecieri
seama că este o poezie? rimează, cuvintele de Explicația minute verbale și
la sfârșitul versurilor colective
se termină în aceeași
În poezie se exprimă direct silabă.
anumite sentimente, emoții,
stări sufletești.
Citiți perechile de cuvinte care „minte”- „ nainte”
rimează. Evaluare
Citiți versurile din care aflam „Și-n casă, într-un colț Conversația orala
cine stătea în colțul întunecat. întunecat,/ Văd un Manualul Frontal
copil demamalui Explicația 15 Aprecieri
certat.” minute verbale și
colective
Ce arbori are în față casa din Casa din amintirile
amintirile poetului? poetului are în față
salcâmi.
Acum aș vrea să selectaţi Elevii găsesc
versurile sau expresiile care următoarele
dovedesc dragostea expresii/versuri:
mamei pentru copilul ei. „unde-i doarme-
odorul”; „o umbră
bună ce îi șterge
plânsul”.
Găsiți strofa în care este „De lume răzlețită ...
descrisă casa. zăresc o casă”
Găsiți strofa în care copilul este „Și-n casă ... de mama
certat de mamă. lui certat”?
De ce credeți că mama și-a Poate că el nu și-a
certat copilul? făcut temele sau poate
este dezordonat.
Conversația Evaluare
Ce înseamnă cuvântul Sfioasă înseamnă Manualul 15 Frontal orala
„sfioasă”? rușinoasă. Explicația minute
Aprecieri
Ce înțelegeți voi prin cuvântul a verbale și
birui? A birui = a învinge colective
Ce este acela un odor? Odor =copil
Ce înseamnă a alina? A alina =a mângâia, a
împăca
Haideți să alcătuim propoziții Elevii dau exemple de
cu aceste cuvinte. propoziții ce conțin
cuvintele recent
explicate.
Colega mea este tăcută
și sfioasă.
Am biruit în lupta
împotriva turcilor.
Mama își alintă
odorul.
Tata știe mereu să îmi
aline suferința.

4. Anunțarea Astăzi o să încercăm să Conversația


subiectului înțelegem mai bine poezia, o să
lecției și explicăm versurile și o să Explicația 1 minut Frontal
precizarea împărțim textul în fragmente.
obiectivelor
5. Dirijarea Aș vrea să vă imaginați că
învățării urmează să pictați tablouri pe Frontal
baza textului. Asta înseamnă că
voi va trebui să împărțiți poezia Elevii lucrează în Conversația Manualul Evaluare
în câteva secvențe care pot fi echipe și încearcă să orala
pictate și le veți propune un împartă textul în 22 În perechi
titlu. Veți lucra cu colegul de tablouri. minute
bancă.
Câte tablouri ați identificat? Am găsit trei tablouri.
Cum le-ați denumit? Le-am denumit: Frontal
Acum vom încerca să le Copilărie, Copilul
identificăm împreună. supărat și Împăcarea
Deschideți caietele și notați
titlul „Mama” de Panait Cerna,
iar ca un subtitlu „Plan simplu
de idei”.
Cine vrea să citească primul
vers?

Ce înțelegeți voi prin cuvintele „Din vârsta fericirii


„fără minte”? fără minte,” Evaluare
Această secvență face referire la Fără minte înseamnă Lectura orala
o perioadă din viața omului. naiv, neștiutor. explicativă 22
Care ar fi aceea? Care este Manualul minute Frontal Aprecieri
perioada în care omul este Munca cu verbale și
fericit, dar neștiutor, naiv? manualul colective

„Icoane dragi mi-apar Este vorba despre Conversația


mereu-nainte”. Poetul își copilărie. euristică
amintește ceva. Se referă oare
chiar la chipul unui sfânt de pe
perete?

Cum sunt icoanele pentru noi? Nu se referă la


icoanele de pe pereți.
Icoanele sunt
Ce altceva ar mai putea fi prețioase, valoroase,
prețios pentru noi? sfinte.
Atunci icoana face referire la Ar mai putea fi prețios
persoanele dragi de care își un prieten, o persoană.
aduce aminte poetul.
Haideți sa vedem, reușim să Lectura Evaluare
construim primul tablou? Ce explicativă orala
putem picta în el? Manualul 22
Munca cu minute Frontal Aprecieri
Îl putem picta pe poet manualul verbale și
care își aduce aminte colective
Cum am putea numi tabloul de persoane dragi din Conversația
realizat? copilăria lui. euristică
L-am putea numi
Îl vom nota în caiete. ”Persoane dragi din
Unde se află casa? Citiți copilărie”.
versurile 3 și 4.

„De lume răzlețită și


Casa era răzlețită și rușinoasă, sfioasă,/ În ramă de
adică? salcâm zăresc o casă.”
Autorul și-o amintește într-o
„ramă de salcâm”. Oare la ce se Casa era ascunsă de
referă? lume.

Pe cine vede în casă? Casa avea lângă ea


salcâmi.
Unde se află acesta? Poetul vede în casă un Lectura
copil. explicativă Evaluare
Oare poetul se referă chiar la un El se află într-un colț orala
colț al casei sau la un loc unde întunecat. Munca cu Manualul 22
s-ar putea retrage copilul? Unde manualul minute Frontal Aprecieri
s-ar putea retrage copilul? verbale și
Conversația colective
Cum era copilul? S-ar putea retrage în euristică
De ce era supărat? camera lui.
Copilul era supărat.
Copilul era supărat,
„Din toți câți trec, nu-i nimeni deoarece a fost certat
să-l aline” Ce înțelegeți voi prin de mama lui.
acest vers?
Având în vedere că se afla în Nimeni nu îl poate
camera lui, cine ar fi putut trece împăca.
pe lângă el?
Ar fi putut trece
„Și-adoarme-ncet copilul în bunica, tata, sora sau
suspine” fratele.

Citiți următoarele două versuri. Copilul adoarme Lectura


plângând. explicativă Evaluare
„Dar peste noapte-o orala
biruiește dorul/ Și Munca cu Manualul 22
Ce înseamnă „o biruiește mama merge unde-i manualul minute Frontal Aprecieri
dorul”? doarme-odorul.” verbale și
Cine este odorul? Mamei i se face dor de Conversația colective
Unde dormea copilul? copil. euristică
Odorul este copilul.
„El simte cum s-apleacă peste Copilul dormea în
dânsul/ O umbră bună ce îi camera lui.
șterge plânsul.”
Cine ar putea fi această umbră
bună?
Adică mama se apleacă Umbra bună este
deasupra copilului și îi șterge mama.
lacrimile.
„De gâtul ei s-atârnă în neștire”

„Toți îngerii din ceruri îi sunt Copilul o îmbrățișează


frați.” Adică cei doi s-au pe mamă.
împăcat.
„Învăluiți de-a candelei lucire” Lectura
Ce este o candelă? explicativă Evaluare
Candela este o lampă mică cu orala
ulei, care se pune la icoane. ( Le Candela este ca un Munca cu Manualul 22
arăt copiilor o candelă) bec. manualul minute frontal Aprecieri
Cum era în cameră dacă această verbale și
candelă era aprinsă? Conversația colective
„Învăluiți de-a candelei lucire/ În cameră era lumină. euristică
Copil și mamă dorm
îmbrățișați” Cei doi s-au
împăcat și dorm îmbrâțișați la
lumina candelei.

Discut cu elevii vers cu vers


pentru a ajunge la trei tablouri:
1 Persoane dragi din copilărie
2 Copilul certat
3 Împăcarea

6. Obținerea Evaluare
performanței Aș vrea să vă aduceți aminte de Elevii povestesc orala
o situație similară prin care ați întâmplări similare din
trecut și voi, dar mai ales cum viața lor.. Conversația Manualul 11 Frontal Aprecieri
v-ați împăcat. minute verbale și
colective
Veți avea de alcătuit individual
un cvintet cu titlul „Mama”.
Cvintetul este o poezie formată
din cinci versuri după
următoarea structură:
...... (titlu)
...... ......, (două însușiri)
..... ...... ...... ( trei acțiuni pe
care le face) Frontal
...........................(o propoziție Elevii alcătuiesc Conversația
scurtă despre ea) individual cvintete pe
.... (un substantiv ce o descrie). care le citesc în fața
Exemplu: clasei. Manualul Evaluare
Mama Demonstra- 11 orala
Blândă, frumoasă, ția minute
Iubind, îngrijind, protejând, Aprecieri
Este îngerul meu păzitor verbale și
Bucurie. colective
Explicația Individual

8. Evaluarea Evaluarea se va face oral prin


performanțelor aprecieri și premierea celormai
bune poezii.