Sunteți pe pagina 1din 17

DENUMIREA OPTIONALULUI:

ORTOGRAFIA, ORTOEPIA SI PUNCTUATIA PRIN JOC ANUL SCOLAR 2013 - 2014


1. TIPUL: La nivelul ariei curriculare Limba si comunicare 2. SCOALA GENERALA Radu cel Mare 3. CLASA a IV-a A 4. NUMARUL DE ORE : 1 ORA SAPTAMANAL 5. DURATA MODULULUI : 1 an scolar (2013 -2014) 6. PROPUNATOR : Padure Loredana

ARGUMENTUL
Am ales acest opional deoarece, dup prerea mea, el ajut la formarea deprinderilor de scriere corect a cuvintelor i rostirea lor n conformitate cu normele gramaticale. n cadrul acestui opional, toate acestea se realizeaz prin joc, astfel nct colarii, fr s-i dea seama, i nsuesc normele corecte de scris/vorbit/citit, fr de care nu pot avea rezultate deosebite n clasele mai mari. Deprinderile de scriere frumoas, corect, de a aranja estetic un text n pagin prin scrierea cu alineat nou, folosirea semnelor diacritice corespunztoare i le formeaz omul din copilrie, nvtorul avnd obligaia de a insista pe scrierea cu fir continuu i corect ortografic n acelai timp. Influena acestei disciplinei nu poate fi dect benefic asupra formrii deprinderilor de comunicare scris ale viitorului elev din ciclurile colare urmtoare, ale viitorului student i adult obligat s scrie repede, corect i lizibil. Prezena indiscutabil i benefic a calculatorului n coal ofer elevului posibilitatea de a se folosi de elemente mai sofisticate de scris,insa acestea nu sunt suficiente, nici accesibile sau posibile a fi folosite n orice moment. De aceea consider c a scrie corect, ordonat i uor descifrabil reprezint o necesitate pentru fiecare om, un mijloc de comunicare la ndemna oricui, oriunde i oricnd,iar din aceast cauz ei trebuie antrenai n ct mai multe proiecte colare i jocuri, astfel nct s nvee fr s-i dea seama c fac acest lucru.

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE 1 Sa pronunte clar si corect cuvintele dintr-un -exerciti de dictie si ortoepie enunt utilizand intonatia adecvata imposa de semnele -jocuri de cuvinte de punctuatie -framantari de cuvinte -exercitii de rostire corecta acuvintelor cu probleme de accentuare -exercitii de reglare a intonatiei, a tonului si a vitezei proprii de vorbire 2. Sa sesizeze corectitudinea gramaticala aunui enunt oral -exercitii de realzare a acordurilor gramaticale -jocuri de ordonare logiva a cuvintelor in propoziti -alcatuiri de propozitt cu structuri gramaticale date -jocuri de identificare a vocalelor, consoanelor, silabelor dintr-un cuvanrt dat -exercitii de identificare a grupurilor de sunete -jocuri de completare a silabelor si a cuvintelor -rebus -exercitii si jocuri de delimitare a cuvintelor dintr-o propozitie data -exercitii de formare si de completare a cuvintelor dupa un criteriu dat -rebus

3.Sa distinga vocalele,consoanele si silabele dintr-un cuvant dat

4.Sa distinga cuvintele si sensul lor intr-un enunt.

5. Sa aplice in mod constient regulile de ortografie si punctuatie, sa scrie lizibil si ingrijit

6. Sa foloseasca formele flexionare ale partilor de vorbire

-copieri, transcrieri, dictari, autodictari -exercitii de scriere corecta a ortogramelor, corectareacuvintelor scrise gresit -jocuri si concursuri -exercitii de analiza si apreciere -exercitii si jocuri de realizare a acordurilor gramaticale -exercitii de construire a unor propozitii si texte -jocuri de completare a unor texte lacunare -jocuri si concursuri pe o tema data

CONTINUTURILE INVATARII : 1. Fonetica si probleme de ortografie si ortoepie 2. Scrierea cu majuscule ; Scrierea unor litere si grupuri de litere 3. Normele despartirii cuvintelor in silabe 4. Ortograme. Scrierea unor cuvinte dificile 5. Punctuatia EVALUARE : 1. Evaluarea orala 2. Evaluarea scrisa 3. Portofoliul 4. Proiectul 5. Observarea sistematica 6. Concurs Roata istetului

BIBLIOGRAFIE : 1. 2. 3. 4. 5. Gramatica practica pentru ciclul primar, Ed. Coresi,Bucuresti, 1998 Carte de ortografie pentru clasele I-IV , Ed. A.B.C. ,1995 Comunicare-Culegere de exercitii pentru clasele I-IV, Ed. Aramis 1998 Limba romana in scoala primara ,ed. Didactica nova Craiova 1999 Ortografie exercitii pt. clasele I-IV-autor : Mircea Penes, carte-caiet auxiliary pentru elevi

PLANIFICARE CALENDARISTICA
OB. DE. REF. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2

Nr. UNITATI DE Crt. INVATARE 1 Fonetica si probleme de ortografie si ortoepie

CONTINUTURI

NR. ORE

SAPTAMANA

OBSERVATII

Propozitia,cuvantul, silaba, sunetul si litera 6

Scrierea cu majuscule; scrierea unor litere si grupuri de litere

Normele despartirii cuvintelor in silabe

1.3 2.1

Scriere literelor : si , x , m inainte de b sau n , nn , i , ii , iii Grupuri de litere : ce , ci , ge , gi , che , chi , ghe , ghi , ea , ia , oa , ua , ie , ee , etc Despartirea cuvintelor in silabe (cuvinte simple si cuvinte compuse) Recunoasterea si scrierea ortogramelor

Ortograme 2.1 Scrierea unor cuvimte 2.2 dificile

I II II IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XXXI

14

Punctuatia

2.1 2.2

Recunoasterea si scrierea corecta a semnelor de punctuatie

XXII XXXIII XXXIV

Bibliografie selectiva :
1. 2. 3. 4. 5. Gramatica practica pentru ciclul primar, Ed. Coresi,Bucuresti, 1998 Carte de ortografie pentru clasele I-IV , Ed. A.B.C. ,1995 Comunicare-Culegere de exercitii pentru clasele I-IV, Ed. Aramis 1998 Limba romana in scoala primara ,ed. Didactica nova Craiova 1999 Ortografie exercitii pt. clasele I-IV-autor : Mircea Penes, carte-caiet auxiliary pentru elevi

UNITATEA DE INVATARE : 1 Fonetica si probleme de ortografie si ortoepie NR. DE ORE ALOCATE : 6 ore SAPTAMANA : I-VI

Continuturi Ob.de (detalieri) Ref. Activitati de invatare 1 Propozitia -jocuri pentru pronuntarea/accentuarea corecta a cuvintelor Cuvantul 1.1 -exercitii de dictie - framantari de cuvinte Silaba 1.2 -exerciti de reglare a intonatiei, a tonului si a vitezei proprii de vorbire Sunetul si 1.3 -jocuri de ordonare logica a cuvintelor Litera in propozitie 1.4 -jocuri de completare a silabelor sau a cuvintelor 2.2 -completarea de rebusuri -jocuri pentru verificarea/corectarea 2.1 formarii pluralului -exercitii de analiza si apreciere Exercitii

Evaluare

Resurse Carte de ortografie activitate frontala Jocuri : Cine stie mai multe cuvinte cu____ Repeta vocala Rebus Jocuri de combinare /modificar e a silabelor unui cuvant Joc : Cuvinte in acest cuvant Acelasi sunet/ litera la inceputul fiecarui cuvant din propozitie eu scriu una / tu scri multe -jocuri de formare de cuvinte

Evaluare

Nr. ore 1 1

Sapt I II III IV

jocul din clasa 1 1

Tema de lucru in casa

autoevaluare 1 VI

UNITATEA DE INVATARE : 2. Scrierea cu majuscula ; scrieraa unor litere si grupuri de litere NR. DE ORE ALOCATE : 7 ore SAPTAMANA: VII-XIII

Continuturi (detalieri) 2 Initiala majuscule

Ob.de Ref. Activitati de invatare 2.1 -exercitii de subliniere acuvintelor care se scriu cu initiala majuscula 2.2 -exercitii de completare a propozitiilor cu cuvinte potrivite -exercitii de ordonare a cuvintelor in propozitii -copieri, transcrieri , dictari 2.1 -completarea literelor scoase din cuvinte -formare de cuvinte cu numar crescator de silabe -exercitii de modificare a formei cuvintelor pentru a obtine cuvinte cu literele : si -exercitii de dictie si ortoepie -jocori de cuvinte -framantari de cuvinte -jocuri de sesizare a structurilor

Resurse -activitate frontala,pe perechi, in grup -concursuri

Evaluare Tema de lucru in clasa

Nr. Sapt ore 1 VII

Observarea sistematica a elevilor Carte de ortografie -activitate frontala, pe perechi, in grup, jocuri adecvate Tema de lucru in clasa 1 VIII

Scrierea literelor /,x,m Inainte de p sau b

2.2

1 Scriere cuvintelor cu nn , i , ii , iii 1.1 1.2 2.1 Carte de ortografie activitate frontala, pe perechi, in grup, jocuri adecvate Tema de lucru in clasa

IX

10

gramaticale corecte sau incorecte in fluxull vorbirii Scrierea cuvintelor ce contin grupurile de litere: ce,ci, ge,gi,che,chi,ghe, ghi,ea,ia,ua,ie,ee etc -exercitii de scriere corecta -copieri,transcrieri,dictari,autodictari -jocuri / rebusuri -jocuri de completare a unor texte lacunare

-concursuri

-activitate individuala pe suport Carte de ortografie Culegere de exercitii pentru clasele I-IV -activitate frontala,individuala

Observarea sistematica a elevilor

X XI XII

Evaluare

1.1 1.2 2.1 2.2

-dictari,autodictari -activitate -exercitii / jocuri de pronuntie si scriere frontala,individuala a literelor si grupurilor de litere in -jocuri cuvinte si propozitii

Proba orela/ scrisa autoevaluare

XIII

11

UNITATEA DE INVATARE : 3.Normele despartirii cuvintelor in silabe 4. Ortograme. Scrierea unor cuvinte mai dificile NR. DE ORE ALOCATE : 3. 4 ore 4. 13 ore SAPTAMANA: 3. XIV-XVII

4. XVIII-XXX

Continuturi (detalieri) 3.Despartirea in silabe a cuvintelor simple si compuse

Ob.de Ref. 1.1 12 1.3 1.4

Activitati de invatare -exercitii de dictie si ortoepie -antrenament de corectare a pronuntiei -jocuru de identificare a consoanelor,vocalelor si a silabelor dintrun cuvant dat -jocuri de completare a silabelor -rebusuri -exercitii de reglare a intonatiei -exercit-joc csre vizeaza despartirea in silabe a cuvintelor -exercitii de dictie si ortoepie -exercitii jocuri de reglare a intonatiei, a tonului si a vitezei proprii de vorbire -exercitii de scriere corecta a ortogramelor -jocuri de completare a unor texte lacunare

Resurse activitate frontala, pe perechi, in grup Carte de ortografie

Evaluare -initiala -continua Tema de lucru in clasa

Nr. ore 3

Sapt XIV XV XVI

Evaluare 4. Scrierea ortogramelor sa/s-a, sau/sau, sai/ sa-i 1.1 1.2 2.1 2.2

activitate frontala, pe perechi, in grup, jocuri adecvate Carte de ortografie

Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a elevilor Autoevaluarea

1 1

XV XVI

12

Scrierea ortogramelor neam/ne-am, na/n-a, nai/n-ai

1.1 1.2 2.1 2.2

-transcriere, dictare, autodictare -exercitii de analiza si apreciere -exercitii de dictie si ortoepie -exercitii de scriere corecta a ortogramelor -jocuri de completare a unor texte lacunare -transcriere, dictare, autodictare -corectare cuvintelor scrise gresit exercitii de analiza si apreciere -exercitii de dictie si ortoepie -exerciti-jocuri de realizare a acordurilor gramaticale -exercitii-jocuri de construire a unor ortograme date -exercitii de scriere corecta a ortogramelor -jocuri de completare a unor texte lacunare -exercitii de dictie si ortoepie -jocuri de cuvinte -exerciti-jocuri de realizare a acordurilor gramaticale --jocuri de completare a unor texte lacunare

activitate frontala, pe Tema de lucru perechi, in grup in clasa Ortografie exercitii pt. Autoevaluarea clasele I-IV

XVII

Scrierea ortogramelor la/l-a, al/a-l, ia/i-a, nas/n-as

1.1 1.2 2.1 2.2

-activitate frontala,individuala Carte de ortografie

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea

XVIII

Scrierea ortogramelor :ati/a-ti, ca/c-a, cai/c-ai

1.1 1.2 2.1 2.2

-activitate frontala,individuala Carte de ortografie

Tema de lucru in clasa Observarea sistematica a elevilor

XIX

Scrierea ortogramelor: cai/ca-I, cam/cam, car/c-ar

1.1 1.2 2.1 2.2

activitate frontala, pe perechi, in grup Carte de ortografie

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea

XX

13

-transcriere, dictare, autodictare

Evaluare

1.1 1.2 2.1 2.2

-exercitii de dictie si ortoepie -exerciti-jocuri de realizare a acordurilor gramaticale -alcatuirea de propozitii cu structuri gramaticale date -exerciti-jocuri de formare si completare a propozitiilor cu ortogramele invatate -exercitii-jocuri care vizeaza pronuntia si scrierea corecta a ortogramelor -dictati, autodictari -jocuri de completare a unor texte lacunare

-activitate individuale

Proba orala si scrisa

XXI

Scrierea ortogramelor :cas/c-as, cea/ce-a,ceai/ceai, cei/ce-I, cel/ce-l, car/car, deal/de-al Scrierea ortogramelor: dune/du-ne, iar/i-ar, iau/i-au, las/l-as, lor/l-or, mai/m-ai, mia/mi-a, noi/noi

1.1 1.4 2.1 2.2

activitate frontala,individuala Ortografie exercitii pt. clasele I-IV

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea

XXII XXIII

1.1 1.3 2.1 2..2

-exercitii de dictie si ortoepie -exercitii-jocuri de delimitare a cuvintelor dintr-o propozitie data exercitii de scriere corecta a ortogramelor -transcriere, dictare, autodictare -jocuri de completare a unor texte lacunare -exercitii de analiza si apreciere

activitate frontala,individuala Carte de ortografie

Observarea sistematica a elevilor Autoevaluarea

XXIV XXV

14

-exercitii cu itemi obiectivi

Scrierea ortogramelor: nor/n-or, sar/sar, tie/ti-e, va/va:

1.1 1.3 2.1 2..2

-exercitii-jocuri care vizeaza pronuntia si scrierea corecta a ortogramelor -jocuri de completare a silabelor si a cuvintelor -exercitii de scriere corecta a ortogramelor -transcriere, dictare, autodictare -exercitii de analiza si apreciere -exercitii-jocuri de construire a unor propozitii si texte

activitate frontala,individuala Ortografie exercitii pt. clasele I-IV

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea

XXVI

Scrierea cuvintelor : aceea, aceia, aceeasi, aceiasi, odata/ o data, altadata/alta data, numai/nu mai, altfel/alt fel. dupa/de pe, casa/ca sa

1.1 1.2 2.1 2.2

-framantari de cuvinte -exercitii de dictie -exercitii de pronuntie corecta a cuvintelor cu probleme de accentuare exercitii de scriere corecta a ortogramelor, itemi cu alegere duala -transcriere, dictare, autodictare -jocuri de completare a unor texte lacunare

-activitate frontala,individuala Ortografie exercitii pt. clasele I-IV

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea

XXVIII XXIX

15

Evaluare

1.1 1.2 2.1 2.2

-exercitii de dictie si ortoepie -exercitii jocuri de sesizare intuitiva a structurilor gramaticale corecte sau incorecte in cursul vorbirii -alcatuirea de propozitii cu structuri gramaticale date -exercitii de scriere a cuvintelor dificile -transcriere, dictare, autodictare - jocuri de completare a unor texte lacunare -jocuri si concursuri -exercitii de pronuntie corecta a cuvintelor cu probleme de accentuare - dictare -rebusuri -completarea unor texte lecunare

activitate individuala pe suport scris

Proba scrisa

XXX

16

+UNITATEA DE INVATARE : 5. Punctuatia NR. DE ORE ALOCATE :4 ore SAPTAMANA: XXXI- XXIV

Continuturi (detalieri) 5. Semnele de punctuatie (punct , semnul exclamarii , semnul intrebarii, doua puncte, ghilimele, linia de dialog)

Ob.de Activitati de invatare Ref 1.1 2.1 2.2 -exerciti de reglare a tonului , ai ntonatiei si a vitezei proprii de vorbire -exercitii-jocuri de utilizare corecta a semnelor de punctuatie -exercitii de construire a unor propozitii care necesita folosirea corecta a semnelor de punctuatie -transcriere, dictare, autodictare -exercitii de analiza si apreciere -jocuri si concursuri -exercitii-jocuri care vizeaza folosirea corecta a semnelor de punctuatie

Resurse

Evaluare

Nr. ore 3

Sapt

activitate frontala,individuala Ortografie exercitii pt. clasele I-IV

Tema de lucru in clasa Autoevaluarea Observarea sistematica a elevilor

XXXI XXXII XXXIII

Evaluare

2.1 2.2

-activitate individuala

Proba scrisa

XXXIV

17

S-ar putea să vă placă și