Sunteți pe pagina 1din 7

245 UNITǍȚI

SUTE ZECI
Descompunerea numărului

245 = 200 + 40 + 5
Compunerea numărului

200 + 40 + 5 = 245
ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DIN
SUTE ZECI ŞI UNITǍȚI
245+
324
245 + 324 = 569 569
(200 + 40 + 5) + ( 300 + 20 + 4)
= (200 + 300 ) + ( 40 + 20 ) + ( 5 + 4)
= 500 + 60 + 9
= 569
PROBA ADUNǍRII NUMERELOR
FORMATE DIN SUTE ZECI ŞI UNITǍȚI

245 + 324 = 569


324 + 245 = 569
569 - 324 = 245
569 - 245 = 324
PROBA SCǍDERII NUMERELOR
FORMATE DIN SUTE ZECI ŞI UNITǍȚI

569 - 324 = 245


569 - 245 = 324
245 + 324 = 569
324 + 245 = 569
SCǍDEREA NUMERELOR FORMATE DIN
SUTE ZECI ŞI UNITǍȚI
569-
324
569 - 324 = 245 245
500 + 60 + 9) - ( 300 + 20 + 4)
= (500 - 300 ) + ( 60 - 20 ) + ( 9 - 4)
= 200 + 40 + 5
= 245
AFLAREA TERMENULUI NECUNOSCUT +
a + 324 = 569
a = 569 - 324
a = 245

245 + a = 569
a = 569 - 245
a = 324
AFLAREA TERMENULUI NECUNOSCUT -
a - 245 = 324
a = 245 + 324
a = 569
569 - a = 245
a = 569 - 245
a = 324