Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Multimeanumerelorintregi
Multimea numerelor intregi se noteaza cu Z :
Z = {-3,-2,-1,0,+1,+2,}
Z* = Z-{0} este multimea numerelor ntregi nenule
Z+ = {+1,+2,+3,..} este multimea numerelor ntregi pozitive
Z- = {-1,-2,-3,} este multimea numerelor ntregi negative
Numarul ntreg zero nu este nici pozitiv nici negativ.
2.Compararesiordonare
Dintre doua numere ntregi diferite, mai mare este cel care, pe axa
numerelor, este reprezentat mai la dreapta. y>x sau x<y
Daca x<y sau x=y, spunem ca x este mai mic sau egal cu y ( sau ca y este
mai mare sau egal cu x) si scriem x=y (sau y=x)
1. Dintre 2 nr ntregi pozitive, mai mare este cel cu modulul mai mare.
2. Dintre 2 nr ntregi negative, mai mare este cel cu modulul mai mic.
3. Orice nr ntreg pozitiv este mai mare dect orice nr ntreg negativ.
3.Adunareasiscaderea

Adunarea numerelor ntregi


Dou numere ntregi se adun astfel:
1. Dac cele dou numere ntregi au acelai semn, atunci suma lor este un
numr ntreg al crui modul este egal cu suma modulelor celor dou numere
i al crui semn este acelai cu semnul lor comun.
2. Dac cele dou numere ntregi au semne contrare i sunt egale n modul,
atunci suma lor este 0.
3. Dac cele dou numere ntregi sunt de semne contrare i sunt diferite n
modul, atunci suma lor este un numr ntreg al crui modul este egal cu
diferena n modul a modulelor celor dou numere i al crui semn este
acelai cu semnul numrului mai mare n modul.
Proprietile adunrii

Asociativitatea
Adunarea numerelor ntregi este asociativ, adic (a+b)+c=a+(b+c), oricare
ar fi a, b Z .
Comutativitatea
Adunarea numerelor ntregi este comutativ, adic a+b=b+a, oricare ar fi a,
b Z .
Elementul neutru
Numrul natural 0 este element neutru pentru adunare, adic a+0=0+a,
oricare ar fi a Z.
Existena opusului unui numr ntreg
Pentru orice a Z exist b Z astfel nct a+b=b+a=0 . Numrul ntreg b
se numete opusul lui a i se noteaz cu .

Scderea numerelor ntregi


Cu ajutorul opusului unui numr ntreg se poate defini operaia de scdere
n :
Dac , atunci a-b=a+(-b).
Desfacerea parantezelor
1. O parantez n faa creia se afl semnul se desface suprimnd
parantezele i schimbnd semnul tuturor termenilor din parantez.
2. O parantez n faa creia se afl semnul se desface suprimnd
parantezele i scriind termenii din parantez fr a le schimba semnul.
4.Inmultireasiimpartirea
Produsul a doua numere ntregi a si b este numarul ntreg ab care se
obtine astfel:

Daca a=0 sau b=0, atunci ab=0

Daca a>0 si b>0 sau a<0 si b<0, atunci ab =+(|a||b|);

Daca a>0 si b<0 sau a<0 si b>0, atunci ab=-(|a||b|);

Regula semnelor

++=+
=+
+=
+=
Proprietatile nmultirii
1.

nmultirea este comutativa: ab = ba

2.

nmultirea este asociativa: (ab)c= a(bc)

3.

nmultirea este distributiva fata de adunare: a(b+c) = ab+ac

4.

nmultirea este distributiva fata de scadere: a(b-c) = ab-ac

5.

+1 este elementul neutru la nmultire: a (+1) = a

6.

Produsul dintre un numar ntreg si (-1) este opusul numarului: a (-1)


= -a

mpartirea numerelor ntregi


Daca a si b sunt doua numere ntregi si b diferit de 0, ctul dintre a si b,
notat a:b sau a/b, este acel numar ntreg c, n cazul n care el exista, pentru
care a = bc; a este dempartitul iar b este mpartitorul.
1.

Daca a=0, atunci a:b=0

2.

Daca a>0 si b>0 sau a<0 si b<0, atunci a:b =+(|a|:|b|);

3.

Daca a>0 si b<0 sau a<0 si b>0, atunci a:b=-(|a|:|b|);

5. Puterea unui numar intreg

Puterea unui numar ntreg cu exponent numar natural


Daca a este un numar ntreg si n este un numar natural, atunci: an=
aaa..a de n factori.
Prin conventie: a0 = 1, si a1 = a
Reguli de calcul cu puteri:
1. am an =a m+n unde a Z*; m, nN
2. (am)n = a mn unde a Z*; m, nN
3. am : an =a m-n unde a Z*; m, nN
4. (ab)n = an bn unde a,b Z*; nN
5. (a:b)n = an : bn unde a,b Z*; nN

00 nu se poate efectua, 0n = 0, nN

6.