Sunteți pe pagina 1din 62

EXERCI II a) ENUN URI 1) CAPITOLELE 1-5

1. Fie a, b, c ! numere impare. S se arate c

{x " | ax2+bx+c=0}=#. 2. S se arate c nu exist un num r finit de numere ra#ionale r1,,rn a.. orice num r x " s se scrie sub forma x=x1r1++xnrn cu xi !, 1$i$n . 3. Fie a, b $, a<b. S se arate c [a, b]%"&# %i [a, b] ( I&#. 4. S se determine k ! a.. r d cinile ecua#iei kx2+(2k-1)x+k-2=0 s fie ra#ionale. 5. Dac a, b, c , a + b + c Generalizare. 6. S se arate c 8. a+b
3 3

", (a, b, c'0) atunci a , b , c r p , q, r este ", r'0 } . un num r prim

".

2(

{ p+q
iar

7. S se determine mul#imea {a " | exist b " a.. 5a 2 -3a+16=b2 }. Dac


3 2

a,

b,

c "

p )

a..

p +c

p =0, atunci a=b=c=0.

9. S se demonstreze c dac a1, , am sunt numere naturale dou cte dou diferite, nici unul dintre ele nefiind p tratul unui num r ntreg mai mare dect 1, %i b1,,bm numere ntregi nenule, atunci b1 a1 + b2 a 2 + ... + b m a m 0 . 10. Dac m, n ) * %i 7m > 0 , atunci n 7m 1 > . n mn pentru orice n !,

11. S se arate c exist a, b I a.. a b ). 1 12. Fie a $*, a.. a + !. S se arate c a an + 1 an !. 13. Dac ) $ a.. cos pa = 14. Dac a, b )*, a.. a b + b a 1 , atunci ) I. 3 ), atunci a=b. 217

15. S se arate c z + z 1 + zz 16. Fie z , z* $. 17. Fie z1, zn z1 z 2 ....z n

2 +3 3

I.

+ a.. 1+zz*&0 %i | z |=| z* |=1. S se arate c

( z1 + z 2 )(z 2 + z3 )....(z n + z1 )

+ a.. | z1 |=.=| zn |=r * 0. S se demonstreze c $. + | | z | =1},M %i pentru orice z1, z2 M-

18. Fie M,+ a.. {z

z1+z2 M. S se demonstreze c M=+. 19. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 2 (sau cu 5) dac %i numai dac cifra unit #ilor sale este divizibil prin 2 (sau respectiv prin 5). 20. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 4 (sau cu 25) dac %i numai dac num rul format din ultimele sale dou cifre este divizibil cu 4 (respectiv cu 25). Mai general, num rul natural n este divizibil cu 2k (sau cu 5k) dac %i numai dac num rul format de ultimele k cifre din scrierea sa n baza zecimal este divizibil cu 2 k (respectiv cu 5 k). 21. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 3 (respectiv cu 9) dac %i numai dac suma cifrelor sale este divizibil cu 3 (respectiv cu 9). 22. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 11 dac %i numai dac suma alternant a cifrelor sale este divizibil cu 11. 23. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 17, respectiv cu 49, dac %i numai dac diferen#a, respectiv suma, dintre dublul num rului ob#inut din num rul dat suprimndu-i ultimele dou cifre %i num rul format de cifrele suprimate n ordinea n care se afl n num rul dat sunt divizibile cu 17, respectiv cu 49. 24. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 17, respectiv cu 59 dac %i numai dac diferen#a dintre triplul num rului ob#inut din num rul dat suprimndu-i ultimele trei cifre %i num rul format din cifrele suprimate n ordinea n care se afl n num rul dat este multiplu de 17, respectiv 59. 25. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 97, respectiv cu 103, dac %i numai dac suma, respectiv diferen#a, dintre triplul num rului ob#inut din num rul dat suprimndu-i ultimele dou cifre %i num rul format din cifrele suprimate n ordinea n care se afl n num rul dat este multiplu de 97, respectiv 103. 26. S se arate c num rul natural n este divizibil cu 101 dac %i numai dac desp r#indu-l n grupe de cte dou cifre ncepnd de la dreapta, diferen #a dintre suma numerelor formate de grupele de rang impar %i suma numerelor formate de grupele de rang par este divizibil cu 101. 218

27. S se arate c num rul natural n este divizibil prin 10k1 dac %i numai dac suprimndu-i ultima cifr %i sc znd respectiv adunnd de k ori cifra suprimat se ob#ine un num r divizibil cu 10k1. Ca aplica #ie s se enun#e criterii de divizibilitate cu 19, 29, 49, %i 21, 31, 41. 28. n ce sistem de numera #ie este valabil nmul#irea 25314=10274 ? 29. n ce baz 297 este divizor al lui 792 ? 30. n orice sistem de numera #ie, num rul 10101 este divizibil cu 111. 31. n orice baz mai mare ca 7 num rul 1367631 este cub perfect. 32. Un num r natural este divizibil cu 2, n sistemele de numera#ie cu baz par , dac %i numai dac ultima sa cifr este par , %i n sistemele de numera#ie cu baz impar , dac %i numai dac num rul cifrelor impare este par. 33. Un num r natural este divizibil cu 3, n sistemele de numera#ie cu baza b=3m, dac ultima sa cifr este multiplu de 3, n sistemele de numera #ie cu baza b=3m+1, dac suma cifrelor sale este multiplu de 3, n sistemele de numera#ie cu baza b=3m-1, dac diferen#a ntre suma cifrelor de ordin par %i suma cifrelor de ordin impar este multiplu de 3. 34. S se arate c diferen#a dintre un num r natural %i inversul s u, scrise n baza b, se divide cu b-1. Dac num rul cifrelor num rului dat este impar aceast diferen# se divide %i prin b+1. 35. Un num r natural scris n baza b se divide prin bk+1 sau bk-1 (unde k este tot natural) dac %i numai dac suprimndu-i ultima cifr %i sc znd respectiv adunnd de k ori cifra suprimat se ob#ine un num r divizibil prin bk+1 sau bk-1. 36. Se a%az cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ntr-o ordine oarecare %i se ob#ine num rul n n sistemul de numera#ie cu baza 12, apoi ntr-o alt ordine oarecare %i se ob#ine num rul m (n aceia%i baz ). S se arate c n.m. 37. S se arate c oricare ar fi num rul n scris n sistemul de numera#ie cu baza 10, exist un alt num r de n cifre, scris doar cu cifrele 1 %i 2 divizibil prin 2n. S se studieze problema %i n sistemele de numera#ie cu baza 4 %i 6. 38. S se demonstreze c n sistemul de numera#ie cu baza 6, nici un num r format din mai multe cifre, toate egale, nu este p trat perfect. 39. S se arate c n sistemul de numera#ie cu baza 12, nici un num r format din mai multe cifre, toate egale nu poate fi p trat perfect. 40. S se demonstreze c n sistemul de numera#ie cu baza 6, nici un num r cu toate cifrele egale nu este cub perfect. 41. S se demonstreze c pentru orice num r natural N avem : S (8 N ) 1 , unde S(A) este suma cifrelor num rului A (n scrierea zecimal ). S (N ) 8

219

2) CAPITOLUL 6
1. S se arate c pentru n4 num rul 1!+2!++n! nu este p trat perfect. 2. Fie n). i) S se arate c 16 | 24n2 + 8n. ii) S se deduc de aici c restul mp r#irii lui (2n+1)4 prin 16 este 1. 4 4 iii) Dac exist x1,, xk) a.. 16n+15= x 1 + x4 2 + + x k , atunci k 15. r p p r 3. S se arate c dac %i sunt frac#ii ireductibile a.. + =1, q s q s atunci q=s. 4. S se arate c dac a, b)*, atunci (a, b)[a, b] = a b. 5. Fie x1, x2,,xn{1} a.. x1x2 + x2x3 ++ xn-1xn + xnx1 = 0. S se demonstreze c 4|n. 6. S se demonstreze c pentru orice num r prim p, num rul: 11 ... 1 22 ... 233 ... 3....99 ... 9 - 123456789 se divide prin p. {1 2 3 1 2 3 1 2 3
p ori p ori p ori p ori

7. Dac n)* atunci cea mai mare putere natural a lui 2 ce divide pe [(1+ 3 )2n+1] este n+1. 8. Dac p3 este un num r prim, atunci: [( 5 +2)p] - 2p+1 0(p) 9. S se arate c pentru orice num r natural n)* exponentul maxim al lui 2 n (n+1)(n+2)(2n) este n. 10. S se arate c orice num r natural n)* admite multiplii ce se scriu n sistemul zecimal doar cu 0 %i 1. S se deduc de aici c orice num r natural n) a.. (n, 10)=1 admite multiplii n care toate cifrele sunt 1. 11. S se arate c dac a, m, n)* iar n este impar, atunci (an-1,am+1) este 1 sau 2. 12. Dac a, m, n)* %i mn, atunci : m n 1 daca a este par ( a 2 + 1, a 2 + 1 )= 2 daca a este impar 13. Fie n)* %i x=[(2+ 3 )n]. Atunci num r natural. 220 ( x - 1)( x + 3) este p tratul unui 12

14. Dac n), n2, atunci n . 2n 1.


p 15. Dac p este un num r prim, atunci C 2 p 2 (p). b 16. Fie p un num r prim iar a, b ) a.. ab. Atunci C pb pa C a (p).

17. Dac a, b, c)*, atunci ([a, b], c)=[(a, c), (b, c)]. abc(a, b, c) . 18. Dac a, b, c)*, atunci [a, b, c] = (a, b)(a, c)(b, c) 19. Dac a, b, c)*, atunci [a, b, c] 2 ( a , b, c ) 2 = . [a, b][b, c][c, a ] (a, b)(b, c)(c, a )

20. Fie a 1, a2, a3, a4, a5!. Dac : i) 9| ii) 9|

a
k =1 5

3 k

, atunci 3| a k .
k =1 5

a
k =1

3 k

, atunci 3| a k
k =1

21. S se arate c

2731103

- 2 0 (2731103).

22. S se arate c 2 +1 0 (641). 23. S se rezolve sistemul: x 1 (7) x 4 (9) x 3 (5) 24. Fie f![X] %i n=p 1 1 p t t descompunerea lui n n factori primi. S se arate c f(x)0 (n) are solu#ie dac %i numai dac f(x)0 (p i i ) are solu#ie pentru i=1, 2, ,t. 25. S se arate c x2 1 (2b) are o solu#ie dac b=1, dou solu#ii dac b=2 %i 4 solu#ii dac b3. 26. Factorialul c ror numere naturale n se termin n 1000 de zerouri ? (2m)!(2n)! 27. Dac m, n), atunci ). m!n!(m + n)! 28. Dac d1,d2,dk sunt to#i divizorii naturali ai unui num r natural n'1 atunci (d1d2dk)2=nk.
a a a

25

221

1 1 1 + + ... + %i 1 2 3 4 1997 1998 1 1 1 + + ... + B= 1998 1000 1000 1998 1001 1997 A * Ar ta#i c ). B 30. Demonstra#i c un produs de opt numere naturale consecutive nu poate fi p tratul unui num r natural. 29. Fie A= 31. Fie a, b, c ! a.. a+b+c|a2+b2+c2. Demonstra#i c exist o infinitate de valori naturale distincte ale lui n pentru care a+b+c|an+bn+cn. 32. Dac n ) %i an=1n+2n+3n+4n, atunci ultima cifr a lui an este 4 dac 1 1 1 + + ... + ) pentru orice n )*, n'2. n 2 3 34. S se demonstreze c pentru orice num r impar a se g se%te un num r natural b a.. 2b-1 se divide la a. 33. Demonstra #i c n/0(4) %i 0 n rest.

3) CAPITOLUL 7
1. Fie a, b, c, d )* a.. ad=bc. S se arate c a+b+c+d nu poate fi num r prim. 2. Determina#i toate numerele naturale n ) pentru care numerele n+1, n+3, n+7, n+9, n+13 %i n+15 sunt simultan prime. 3. Determina#i toate numerele naturale n ) pentru care numerele n, n+2, n+6, n+8, n+12, %i n+14 sunt simultan prime. 4. S se determine numerele prime p pentru care p | 2 p+1. 5. Fie n ) a.. 2n+1 este num r prim . Atunci n=0 sau n=2 m , cu m ). 6. Dac p este un num r prim p>3, atunci 4p2+1 se poate scrie ca o sum de trei p trate de numere naturale. 2 7. Dac n'10, atunci p n < 2 n (pn fiind al n-ulea termen din %irul numerelor prime). 8. Fie p un num r prim %i b1, b2, , br numere ntregi cu 0<bi<p pentru orice 10i0r. S se arate c utiliznd numerele b1, b2, , br se pot forma r+1 sume ce dau resturi diferite la mp r#irea prin p. 222

9. Dac p este un num r prim arbitrar, atunci din orice 2p-1 numere ntregi se pot alege p a.. suma lor s se divid prin p. 10. Dac n'2 este un num r natural oarecare, atunci din oricare 2n-1 numere ntregi se pot alege n a.. suma lor s se divid prin n. 11. Demonstra #i c orice num r natural n'7 se poate scrie sub forma n=a+b cu a, b ), a, b'2 %i (a, b)=1. 12. Demonstra #i c pentru orice k'3, p k+1+pk+2 0p1p2pk . 13. Pentru fiecare n )* not m prin qn cel mai mic num r prim a.. q qn.n. S se arate c lim n = 0 . n n n 1 14. S se arate c pentru n'12, < . pn 3 15. S se arate c pentru orice n'230, p 2n+1 < 3 pn-2 .

4) CAPITOLUL 8
1. S se determine toate numerele n )* pentru care +(n!)=2n. 2. Dac m, n )*, atunci j (m n ) j m 2 j n 2 . numai dac n=2t(2t+1-1), cu t ) iar 2t+1-1 este num r prim. 4. S se demonstreze c pentru orice n )* n n n t (1) + t (2 ) + ... + t (n ) = + + ... + . 1 2 n (unde reamintim c -(n) =num rul divizorilor naturali ai lui n). 5. S se demonstreze c pentru orice n )* n n n s (1) + s (2 ) + ... + s (n ) = + 2 + ... + n 1 2 n (unde reamintim c ,(n)=suma divizorilor naturali ai lui n). 6. S se demonstreze c pentru orice n )* n n - 1 t (n ) = - . m 1 m m 7. Dac x $ %i n )*, atunci 223

( ) ( )

3. S se arate c un num r natural este perfect (adic ,(n)=2n) dac %i

1 2 n - 1 [x ] + x + + x + + ... + x + = [nx ] . n n n n -1 n dac %i numai dac n este prim (.(n)=num rul numerelor prime mai mici dect n) 9. S se demonstreze c
* *

8. S se demonstreze c pentru un num r natural n'2,

p (n - 1)

<

p (n )

lim

sn !
n !

( )=.

10. Fie f:) /) a.. f(mn)=f(m)f(n) pentru orice m, n )* iar (pk)k'0 1 %irul numerelor prime. Dac f(pk)=k+1 pentru orice k ), atunci 2 =2. n 1 f (n )

5) CAPITOLUL 9
15 6 335 1. S se calculeze , %i . 71 35 2999 2. S se arate c exist o infinitate de numere prime de forma 4n+1, cu n ). 3. Dac p5 este un num -3 1 p = -1 4. 2. S se arate c exist r prim, atunci: daca p 1 (6) daca p -1 (6) o infinitate de numere prime de forma 6n+1,

cu n ).

5. S se stabileasc dac congruen#a x210 (13) are sau nu solu #ii. 6. Aceia%i chestiune pentru congruen#a x221 (23).

7. Dac p este un num r prim de forma 6k+1, atunci exist x, y) a.. p=3x2+y2.

6) CAPITOLUL 10
1. S se arate c : a - 1 = (a - 1;1,2a - 2), a 2 - a = (a - 1; 2,2a - 2) , pentru a), a 2. 2. Dac a este un num r par, a2, atunci
2

224

a 2 + 4 = ( a;

a -1 a -1 ,2a ) iar dac a4 atunci ,1,1, 2 2 a-3 a-3 ,1,2a - 2) . a 2 - 4 = (a - 1;1, ,2, 2 2 3.Dac a), atunci 4.Dac a, n), atunci (na ) 2 + a = (na; 2n,2an) (na ) 2 + 2a = (na; n,2na ) (na ) 2 - a = (na - 1;1,2n - 2,1,2(na - 1) ) (n2). 5. S se determine numerele naturale de 3 cifre xyz a.. 4a 2 + 4 = (2a; a,4a ) .

317

xyz398246 . 6. Fie a=[a0;a1, , an, an+1, , a2n+1] unde an+i =an-i+1, 1in. p 2 2 Dac not m redusele lui a prin p n = n , atunci p 2 n +1 = p n + pn -1 %i qn

2 2 q 2n = q n + qn -1 , pentru orice n ).

7. Fie a=[1;a1, , an, an, , a2, a1] iar p n = a.(n)*). S se arate c q 2 n = 8. Dac p n = atunci : p 2 n p 2 n +1 - 1 . p 2 n + p 2 n +1

pn a n-a redus a lui qn

pn este a n-a redus a frac#iei continue ata%at lui qn

i) iii) v) vii)

n 2 lim qk 2 = 1- 2 . n k = 0 pn 9. Dac p n = este a n-a redus a lui 2 , atunci: qn p n+1=pn+2qn ii) q n+1=pn+qn pn+1=qn+1+qn iv) 6p n+1=pn+3+pn-1 (n3) 6qn+1=qn+2+qn-1 (n3) vi) p n+1=6(pn-pn-2) +pn-3 (n3) n 2 qn+1=6(qn-qn-1)+qn-3 (n3) viii) p 2 n -2q n =(-1) 225

n-1 ix)p 2 (n2) n -1 -pnpn-2=2(-1)

10. S se demonstreze c pentru orice a )*numitorii reduselor de rang par ai frac#iei continue a lui a 2 + 1 sunt numere naturale impare, iar cei de rang impar sunt numere naturale pare. 11. S se dezvolte n frac#ie continu n ). D cu D=[(4m2+1)n+m]2+4mn+1, m,

7) CAPITOLUL 11
1. Fie q", 0<q<1. S se arate c exist n)* a.. 1 1 q< . n +1 n

S se deduc de aici c orice q" cu 0<q<1 se poate reprezenta sub k 1 cu ni) toate distincte %i k)*. S se efectueze aceast forma q= n + 1 i =0 i 7 47 descompunere n cazurile particulare q= %i q= . 22 60 2. S se arate c orice num r natural n se poate reprezenta n mod unic sub forma: n = e 0 + 3e1 + + 3k ek unde pentru orice i, 0 i k ei{-1, 0, 1}. a 3. S se arate c orice frac#ie subunitar ireductibil se poate scrie b sub forma: 1 1 a 1 = + + ... + unde q1,,qn)* , q1q2qn . b q1 q1 q 2 q1 q 2 ...q n 4. Demonstra#i c orice num r ntreg n admite o infinitate de reprezent ri sub forma n = x2 + y2-z2 cu x, y, z numere naturale > 1. 5. Demonstra#i c num rul 32k (cu k)*) se poate scrie ca sum a 3k numere naturale consecutive. 6. Demonstra#i c nici unul dintre numerele lui Fermat Fn= 2 2 + 1 cu n>1 nu se poate scrie sub foma p+q, cu p %i q numere prime. 7. Demonstra#i c pentru orice z !,un num r ra#ional x>1 se poate scrie sub forma: 226
n

1 1 1 x = (1 + )(1 + )...(1 + ) , cu s) %i k!, k>z. k k +1 k+s 8. S se arate c orice num r prim p3 se poate scrie n mod unic ca diferen# a dou p trate de numere naturale. 9. Care numere naturale pot fi scrise ca diferen# de dou p trate de numere ntregi ? 10. S se arate c numerele ntregi de forma 4m+3 nu se pot scrie sub forma x2-3y2 cu x, y). 11. S se arate c dac n se poate scrie sub forma x2-3y2 cu x, y), atunci n se poate scrie sub aceast form ntr-o infinitate de moduri. 12. Dac p este prim, p>3 atunci 4p2+1 se poate scrie ca sum de 3 p trate de numere naturale. m m 13. S se arate c orice frac#ie ireductibil cu 0< <1 poate fi scris n n sub forma: m 1 1 1 = + + ... + n q1 q 2 qr unde qi)* pentru 1 i r a.. q1<q2<<qr %i qk| qk-1 pentru orice 2 k r. Demonstra #i c dac n )* , atunci orice num r n(n + 1) 1 2 n + + ... + cu a1, k {1, 2, } se poate scrie sub forma k = 2 a1 a 2 an 14. a2,an )*. 15. S se arate c num rul descompunerilor unui num r natural nenul n ca sum de numere naturale nenule consecutive este egal cu num rul divizorilor impari ai lui n. 16. S se demonstreze c orice num r natural n poate fi scris sub forma 2 ( x + y ) + 3x + y , unde x %i y sunt numere naturale %i c aceast reprezentare 2 este unic .

8) CAPITOLUL 12
1. S se arate c n !3 ecua#ia x2+y2+z2=2xyz are numai solu#ia banal (0, 0, 0). 2. S se arate c n !3 ecua#ia x2+y2+z2+t2 =2xyzt are numai solu#ia banal (0, 0, 0, 0). 227

(2, 3). m ).

3. S se arate c n )2 ecua#ia 3x-2y=1 admite numai solu#iile (1, 1) %i 4. S se rezolve ecua#ia x2+y2+2xy-mx-my-m-1=0 n )2 %tiind c 5. S se arate c ecua#ia x2-y3=7 nu admite solu#ii (x, y) )2. 6. S se arate c ecua#ia x2-2y2+8z=3 nu admite solu#ii (x, y, z) !3. 7. Dac x, y, z ) iar x2+y2+1=xyz, atunci z=3. 1 1 1 8. S se rezolve n )* 3 ecua#ia + + = 1. x y z 1 1 1 + = unde a !*. 9. S se rezolve n !* 2 ecua#ia x y a 10. S se rezolve n "+* ecua#ia xy=yx . 1 1 1 1 11. S se rezolve n )* 4 ecua#ia 2 + 2 + 2 + 2 = 1 . x y z t

12. S se demonstreze c exist o infinitate de perechi (x, y) )2 pentru care 3x -7y2+1=0.


2

13. S se rezolve n ) 4 ecua#ia x2+y2+z2=t2. 14. S se determine x, y, z, t ) pentru care xy=zt. perfect. 15. Dac x, y, z ) a.. x2+y2+z2=1993, atunci x+y+z nu este p trat
p = (x1 + ... + x n ) p + 1 nu 16. Dac n, p )*, atunci ecua#ia x1p + ... + x n

are solu#ii n numere ntregi. 17. S se arate c ecua#ia y2=x5-4 nu are solu#ii ntregi. 9) CAPITOLUL 13 1. S se demonstreze c dac un cerc avnd raza de lungime un num r natural trece prin dou puncte laticiale situate la distan#a 1 unul de cel lalt, atunci pe circumferin#a sa nu se mai afl nici un alt punct laticial. 2. S se demonstreze c dac pentru orice num r natural n exist n plan un cerc de centru avnd coordonatele (a, b) ce con #ine n interiorul s u exact n puncte laticiale, atunci a %i b nu pot fi simultan ra#ionale. 3. Fie 1 cercul circumscris p tratului determinat de punctele laticiale de coordonate (0, 0), (1978, 0), (1978, 1978) %i (0, 1978). 228

S se demonstreze c 1 nu mai con#ine pe circumferin#a sa nici un alt punct laticial diferit de cele patru vrfuri ale p tratului. 4. S se demonstreze c oricare ar fi 9 puncte laticiale n spa#iu, exist cel pu#in un punct laticial situat n interiorul unui segment determinat de punctele date.

b) SOLU II 1) CAPITOLUL 1-5


1. Fie x = simultan pare). . Cum n fiecare din cazurile q2 (p, q impare) sau (p par, q impar) %i (p impar, q par) num rul ap2 +bpq+cq 2 este impar (c ci prin ipotez a, b, c sunt impare) deducem c ax2+bx+c&0 pentru orice x ", de unde concluzia. 2. Presupunem prin absurd c exist ri = pi qi ", 10i0n a.. orice Atunci ax 2 + bx + c = ap 2 + bpq + cq 2 p q " cu p, q !, q&0. (putem presupune c p %i q nu sunt

x " s se scrie sub forma x = x1r1++ xnrn cu xi !, 10i0n. (evident pi , qi ! %i qi&0, 10i0n). n mod evident nu este posibil ca pentru orice 1 0i0n, ri ! (c ci atunci putem alege x "\! %i nu vor exista x1, , xn ! a.. x=x1r1++ xnrn ). p Astfel, scriind ri = i cu (pi , qi)=1 exist indici i a.. 10i0n %i qi&1. qi 1 S alegem q ! a.. q .q1qn. Alegnd x = ar trebui s existe x1, , q 1 1 a xn ! a.. =x1r1++xnrn 2 = (cu a !*) 2 q1 ... q n = a q , de q q q1 ...q n unde ar trebui ca q |q1qn - absurd. 3. S ar t m la nceput c [a, b]%"&#. 229

1 1 1 (b - a ) = 1 , de unde Fie m = +1 > ; deci m(b - a ) > b-a b-a b - a mb-ma>1, adic mb>ma+1. Deci mb>[mb]>ma. Notnd [mb] =k avem c mb>k>ma. k k Astfel, ma<k<mb, de unde a < < b , deci [a, b]%". m m S demonstr m acum c %i [a, b](I&#. Pentru aceasta fie s (a, b)%" %i r (a, r)%". Atunci (r, s)3(a, b) cu r, s " %i pentru orice m, n m p p !* avem 2 I. Dac (0, s-r)%" atunci 0 < 2 < s - r %i n q 2q p p 2 I. Cum r ", r + 2 (r, s)%I %i cum (r, s)3(a, b) deducem c 2q 2q p r+ 2 (a, b)(I, adic (a, b)(I&#. 2q 4. 0=(2k-1)2-4k(k-2)=4k2-4k+1-4k2+8k=4k+1. Pentru ca r d cinile x1,
2

1 - 2 k 4k + 1 2k

" trebuie ca 4k+1=n2 , cu n !.

Scriind c n=2p+1 cu p ! ob#inem c 4k+1=(2p+1) 2=4p2+4p+1, de unde k=p2+p cu p !. 5. Dac


2

x= a+ b+ c
2

", atunci x - a = b + c , de unde pe care o scriem sub forma "). Ridicnd din nou la p trat ". x=0.

x - 2 x a + a = b + c + 2 bc deducem c
2 2

egalitate

a - 2 x a = 2 bc (cu a = x + a - b - c a + 4ax - 4a x a = 4bc .

Dac a x 0 , atunci n mod evident a Dac a x = 0 , atunci a = 0 sau a = b = c = 0 "). Dac a = 0 , atunci x2= - a+b+c sau

(dac

x=0

atunci

a + b + c + 2 ab + 2 ac + 2 bc = -a + b + c 2a + 2 ab + 2 bc + 2 ca = 0 , de unde a=ab=bc=ac=0. Dac b=0, (cum a=0) deducem c x = c ".

230

Dac c=0 atunci y= a+ b


2

c =0

". a+ b
2

n toate cazurile am ajuns la concluzia c " deducem c 2y a = y + a - b . Dac y&0 atunci din nou a

". Notnd din nou

y - a = b deci y - 2 y a + a = b , de unde " %i deducem imediat c %i " pe

cnd dac y=0, atunci a = b = 0 ". Observa ie Procednd inductiv dup n deducem c dac a1, , an, a1 + ... + a n ", atunci r a1 , a 2 ,..., a n ", pentru orice n )*.

6. Dac q = 0 sau
3 2

" concluzia este clar . r (". Dac prin absurd


3 3 2

S presupunem c q&0 %i

atunci 2 = p + 3q pr + r 3qp + q r , de unde p +3q pr =2 %i 3qp2+q3r=0. Din 3qp +q r=0 -q(3p +q r)=0 %i cum q&0 deducem c 3p2+q2r=0, adic p=r=0
2 3 2 2

2 = p+q r

%i atunci ob#inem contradic#iile: 0=2 %i

".

7. Avem de g sit solu#iile (a, b) "2 pentru care 5a2-3a+16=b2. Observ m c o solu#ie particular este (0, 4). Fie a=a 1 %i b=b1+4. nlocuind b m 2 cu ob#inem c 5a1 - b12 - 3a1 - 8b1 = 0 . Pentru (a1, b1)&(0, 0) avem 1 = a1 n (m, n)=1. nlocuind b1 = este {a " | a = m 3n 2 + 8mn astfel c mul#imea cerut a1 ob#inem a1 = n 5n 2 - m 2 !, (m, n)=1 }.

3 n 2 + 8 mn , m, n 5n 2 - m 2

8. Scriem egalitatea (4)

a + b 3 p + c 3 p2 = 0
3

sub forma p ob#inem

b 3 p + c 3 p 2 = -a . nmul#ind ambii membri ai lui (4) cu a 3 p + b 3 p 2 = -cp , de unde sistemul

231

b 3 p + c 3 p 2 = -a (44) 2 3 3 a p + b p = -cp nmul#ind prima ecua#ie a lui (44) cu b iar pe a doua cu c, prin adunare ob#inem
3 3

p ac - b 2 = ab - c 2 p , de unde ac=b2 %i ab=c2p. Atunci


3

abc=c p, adic b =c p, de unde b=c=0 (c ci n caz contrar am deduce c b 3 p = " - absurd). Rezult imediat c %i a=0. c 9. Pn la n=4 se demonstreaz u%or prin reducere la absurd, ridicnd de cteva ori la p trat ambii membri (grupa#i n mod convenabil). n cazul general, vom face o demonstra#ie prin induc#ie dup num rul factorilor primi diferi#i p1, p2, , pr care divid pe cel pu#in unul dintre numerele ai. Este util s se demonstreze prin induc#ie o afirma#ie mai tare: primi

(d

Exist! numere ntregi c1, d1, , ce, de, a.. di&0, ci'1, to$i divizorii ai numerelor ci fac parte dintre p1, ,pr %i produsul

c1 + ... + d e c e b1 a1 + ... + bn a n este un num!r ntreg nenul.

)(

Vom nota S= b1 a1 + ... + b n a n %i S5= d 1 c1 + ... + d e c e . Dac r=1, atunci S are forma b1 p1 + b 2 1 %i se poate lua
2 S5= b1 p1 - b2 , atunci SS5= b12 p1 - b2 &0.

Presupunem acum c r'2 %i c afirma#ia noastr este adev rat pentru toate valorile mai mici dect r. Vom nota prin S1, , S8 sumele de forma b 1 a 1 + ... + b m a m , unde 1i sunt numere ntregi, )i sunt numere ntregi pozitive libere de p trate, cu divizorii primi cuprin%i ntre p1, p2, , pr-1, S1, , S8 dac nu se precizeaz contrariul, se pot egala cu 0. Suma S poate fi scris sub forma S = S1 + S 2 p r , unde S2&0. Dup presupunerea de induc#ie exist o astfel de sum S2 a.. f=S3S2 este un num r ntreg nenul. Produsul S3S are forma f&0. R mne de demonstrat c Dac S4=0, atunci S4= b 1 a 1 + ... + b m a m ; S3S = S 2 S + f pr = S 4 + f p r , cu
2 S 5 = (S 3 S 4 - f S 3 p r )S = S 4 - f 2 pr 0 .

este

evident. m=1,

Presupunem

S4&0.

Fie

dac

atunci

S 4 = b1 a1 ;

Atunci

232

2 S4 - f 2 p r = b 12a 1 - f 2 p r 0 (ntr-adev r, b 12a 1 se divide printr-o putere par a lui pr, iar f2pr printr-una impar ).

Dac m>1, atunci S4 poate fi scris sub forma S 4 = S 6 + S 7

p , unde

p este unul dintre numerele prime p 1, p2, , pr-1, S6S7&0 %i numerele de sub semnul radicalului din sumele S6S7 nu se divid prin p. Atunci
2 2 S5 = S6 + S7 p - f 2 p r + 2S 6 S 7

p 0 datorit ipotezei de induc#ie, pentru c

2S6S7&0. Din nou din ipoteza de induc #ie se g se%te un S6 a.. S5S6 este un num r nenul g. Vom lua S5= S 8 ( S 3 S 4 - f S 3 p r ) . Atunci SS5= S5S8=g. Observa ie n particular, dac bi sunt numere ra#ionale oarecare %i ai numere naturale diferite dou cte dou , mai mari dect 1 %i libere de p trate (i=1, 2, , n ; n>1), atunci num rul b1 a1 + ... + b n a n este ira#ional. m > 0 deducem c 7n2-m2>0, adic 7n2-m2'1. n S ar t m de exemplu c egalit #ile 7n2-m2=1, 2 sunt imposibile. S presupunem prin absurd c egalitatea 7n2-m2=1 este posibil . Ob#inem c 7n2=m2+1. 10. Din 7ns dac m/0 (7) -m2+1/1 (7), absurd. Dac m/1 (7) -m2+1/2 (7), absurd. Dac m/2 (7) -m2+1/5 (7), absurd. Dac m/3 (7) -m2+1/3 (7), absurd. Dac m/4 (7) -m2+1/3 (7), absurd. Dac m/5 (7) -m2+1/5 (7), absurd. Dac m/6 (7) -m2+1/2 (7), absurd. S presupunem c %i egalitatea 7n2-m2=2 este posibil , adic 7n2=m2+2. Dac m/0 (7) -m2+2/2 (7), absurd. Dac m/1 (7) -m2+2/3 (7), absurd. Dac m/2 (7) -m2+2/4 (7), absurd. Dac m/3 (7) -m2+2/4 (7), absurd. Dac m/4 (7) -m2+2/4 (7), absurd. Dac m/5 (7) -m2+2/8 (7), absurd. Dac m/6 (7) -m2+2/3 (7), absurd. 233

n concluzie 7n2-m2'3, de unde 7

3 + m2

n2 Este suficient s demonstr m c

, adic

3 + m2 . n

3 + m2 m 1 3 + m2 m2 +1 > + > n n mn n mn 2 2 m +1 3 + m2 > m2 3 + m2 > m2 + 1 2 m

) (

m4+3m2 > m4+2m2+1 2m2 >1, ceea ce este adev rat. 11. 2tim c 2 log Putem alege a = 2
2

= 9 , de unde

2 log

29

=3

( 2)

log

29

=3

).

I %i b = log 2 9 I. 1 n 1 n +1 1 n -1 1 a + a + n = a + n+1 + a + n-1 , a a a a totul rezult f cnd

12. Scriind c adic a n +1 + 1 a


n +1

1 1 1 = a + a n + n - a n -1 + n -1 a a a !, cu m ) avem c an + 1 a
n

induc#ie matematic dup n ). Dac n= - m

= am +

1 am

%i facem

induc#ie matematic dup m ). 13. Dac

a=

m n

mp " cu n )*, atunci cos k ia cel mult 2n n

valori distincte atunci cnd k ). (pentru aceasta este suficient s ne reamintim c r d cinile ecua#iei x2n-1=0, care sunt n num r de 2n, sunt date de (1): 2 kp 2kp k k x k = cos + i sin = cos p + i sin p , 00k02n-1 %i c pentru orice 2n 2n n n valoare a lui k, n afar de cele ar tate mai sus, nu ob#inem numere xk distincte de cele date de (1)). m S presupunem acum prin absurd c a = ", cu m, n ! %i n )*. n Vom demonstra c pentru t=2k, k )*, cos(tpa ) ia o infinitate de valori distincte %i din acest fapt va rezulta c presupunerea ) " este fals . 234

Pentru aceasta vom utiliza identitatea cos 2 x = 2 cos 2 x - 1 . 1 2 Cum x = ap avem cos(2ap ) = 2 - 1 = - 1 (cu 2 ce nu se divide 9 9 prin 3). n continuare scriem 98 98 2 cos 2 2 pa = 2 cos 2 (2pa ) - 1 = 2 - 1 - 1 = 4 - 1 = 2 - 1 (cu 98 ce nu se 3 9 32 divide prin 3). r S presupunem acum c cos 2 k ap = k - 1 (cu r nedivizibil prin 3) %i 32 s s ar t m c cos 2 k +1ap = k +1 - 1 (cu s nedivizibil prin 3). 2 3 ntr-adev r,

cos 2

k +1

s = 2 r 2 - 2r 3 2 + 3 2 (evident cum r nu se divide prin 3 atunci nici r2 nu se divide prin 3, deci nici s nu se divide prin 3). r Deci cos 2 k ap = k - 1 (cu 3.r) pentru orice k ) %i astfel concluzia 32 problemei este imediat .

r s ap = 2 cos 2 ap - 1 = 2 2k - 1 - 1 = 2k +1 - 1 , 3 3
2 k
k k +1

unde

14. Fie Cum

Da

a b + = k cu k ). Atunci a2+b2=kab 2 a2+b2-kab=0. b a = k2b2-4b2=b2(k2-4), pentru ca a ) trebuie ca expresia k2-4 s fie

p trat perfect, adic k2-4=s2 (cu s !) 2 k2-s2=4 2(k-s)(k+s)=42 (1) k-s=- 4 k+s=-1 (4) k-s=2 k+s=2 sau (2) sau (5) k-s=-2 k+s=-2 k-s=-1 k+s=- 4 sau (3) sau (6) k-s=4 k+s=1 sau

k-s=1 k+s=4 5 5 n cazurile (1), (3), (5) %i (6) ob#inem c k = - () sau k = (). 2 2 n cazurile (2) %i (4) ob #inem c s=0. Deci s=0 %i k=2. 235

Atunci a =

kb = b . R mne numai posibilitatea a=b. 2

15. Fie x = 3 2 + 3 3 %i s presupunem prin absurd c x "+*. Atunci x 3 = 5 + 3 3 6 x , de unde am deduce c 16. Fie a =
3

6=

x3 - 5 3x

" - absurd !.

z + z 2 2 . Cum z z = z = 1 %i z z = z = 1 deducem c 1 + zz 1 1 + 1 1 z + z z + z z = %i z = , astfel c a = = a , de unde ) $. = z z = z z zz + 1 1+ z z 1+ 1 zz 17. Fie a = Cum z i z i = z i 10i0n. Astfel


2

(z1 + z2 )(z2 + z3 ).....( zn + z1 ) .


z1 .... zn r2 , pentru orice zi

= r 2 , pentru orice 10i0n, deducem c z i =

a=

(z

+ z 2 z 2 + z 3 ..... z n + z1 z1 z 2 .... z n

)(

) (

2 r 2 r 2 r 2 r 2 2 ..... r + r + + z z 1 z 2 z 2 z 3 n z1 = = r2 r2 .... z1 zn

1 1 1 1 1 1 z +z z + z .... z + z ( z + z )....(z + z ) 2 2 3 1 1 n 2 n 1 = 1 = a ,de unde ) $. = 1 z1 ....z n z1 ... z n 18. S ar t m la nceput c D0={z + | |z|<1},M. Cum |1|=1 --1, 1 M, adic 0=(-1)+1 M. Fie acum z + a.. 0<|z|<1. Consider m n planul raportat la sistemul de axe x0y cercul de centru O %i raz 1 %i punctul A de afix z situat n interiorul cercului :

236

B1 B O

A x B2
Fig. 8

z . Perpendiculara n 2 B pe OA taie cercul n B 1 %i B2. Dac Bi are afixul zi , i=1, 2, atunci z=z1+z2 (c ci n Fig. 8, OB1AB2 este romb). Dac B este mijlocul lui OA, atunci B are afixul Cum |z1|=|z2|=1 - z1, z2 M. Atunci z=z1+z2 M, adic D0,M. S ar t m acum c %i coroana circular D1={z + | 1<|z|02},M. z z z D0,M, deci M. Pentru z D1, 1<|z|02, deci < 1 , adic 2 2 2 z z Cum z = 2 iar M, deducem c z M, adic D1,M. 2 2 Analog se demonstreaz c n ipoteza Dn={z + | 2n-1<|z|02n},M Dn+1,M. (c ci 2n-1<|z|02nz z z z < 2 n Dn M M z = 2 M ). 2 2 2 2 Deci Dn,M, pentru orice n ), %i cum += cum M,+ deducem c M=+. 19. Vom scrie n n sistemul zecimal sub forma n=am10m+am-110m-1++a2102+a110+a0 , 237
n 0

U Dn

deducem c +,M %i

unde a0, a1, , am sunt numere naturale cuprinse ntre 0 %i 9, am&0. Prin urmare a0 reprezint cifra unit #ilor, a1 cifra zecilor, a2 cifra sutelor, %.a.m.d. ntr-adev r, n=10(a m10m-1+am-110m-2++a210+a1)+a0 , deci n=10k+a0. Prin urmare, 2|n implic 2|(n-10k), adic 2|a0. Reciproc, 2|a0 implic 2|10k+a0, adic 2|n. Demonstra#ia divizibilit #ii cu 5 se face analog. 20. Solu#ia este asem n toare cu cea de la exc. 19. 21. Avem n=am10m+am-110m-1++a2102+a110+a0= = am(10 -1)+am-1(10m-1-1)++a2(102-1)+a1(10-1)+(am+am-1++a1+a0).
m

Din formula 10k-1=(10-1)(10 k-1+10k-2++1)=9k5 , rezult c 10k-1 este multiplu de 9, oricare ar fi k )*. Prin urmare, n=9k+(am+am-1++a1+a0), adic n este divizibil cu 3, respectiv cu 9, dac %i numai dac suma cifrelor sale este divizibil cu 3, respectiv cu 9. 22. Vom scrie n n sistemul zecimal sub forma n=am10m+am-110m-1++a2102+a110+a0 , unde a0, a1, , am sunt numere naturale cuprinse ntre 0 %i 9, am&0. Trebuie demonstrat c 11 |
k =0

(- 1) k al .

Pentru a demonstra aceast afirma#ie, vom scrie cu ajutorul formulei binomului lui Newton : 1 10 k = (11 - 1)k = 11k - C k 11k -1 + ... + (- 1)k = 11k + (- 1)k , k5 !. Prin urmare, n = 11 p + numai dac
m k =0

(- 1) k al %i deci n este divizibil cu 11 dac %i

k =0

(- 1) k al este divizibil cu 11.

23. Fie N = a n a n -1 ...a1 a 0 num rul dat iar N = a n a n -1 ....a 2 num rul ob#inut din N suprimndu-i ultimele dou cifre. n mod evident, N = 10 2 N + a1 a 0 . Atunci 10 2 2 N - a1 a 0 = 2 10 2 N - 100 a1 a 0 = = 2 N - a1 a 0 - 100 a1 a 0 = 2 N - 102 a1 a 0 = 2 N - 17 6 a1 a 0 , deducem c 17|N 217| 2 N - a1 a 0 .
2

) (

Cum 10 2 N + a1 a 0 = 2 10 2 N + 100 a1 a 0 = 238

) (

de

unde

) 49 | N 217 | (2 N + a a ) .
1 0

= 2 N - a1 a 0 + 100 a1 a 0 = 2 N + 98 a1 a 0 = 2 N + 2 49 a1 a 0 ,

deducem

24, 25. Solu#ia este asem n toare cu cea de la exc. 23. 26. Fie N = a n a n -1 ...a1 a 0 un num r cu n+1 cifre. S presupunem c N este impar. Atunci numerele formate din cte dou cifre de rang impar sunt a1 a 0 , a 5 a 4 ,...., a n - 6 a n - 7 , a n - 2 a n -3 iar cele de rang par vor fi a 3 a 2 , a 7 a 6 ,...., a n - 4 a n -5 , a n a n -1 astfel c dac not m N 1 = a1 a 0 + a 5 a 4 + .... + a n -6 a n - 7 + a n - 2 a n -3 %i N 2 = a 3 a 2 + a 7 a 6 + .... + a n - 4 a n -5 + a n a n -1 atunci N 1 =a0+a4++an-7+an-3+10(a1+a5+.+an-6+an-2), N 2 =a2+a6++an-5+an-1+10(a3+a7+.+an-4+an) iar N1-N2=(a0+10a1-a2-10a3)+(a4+10a5-a6 -10a7)+.+(an-3+10an-2-an-1 -10an). Scriind c N=an10n+an-110n-1++a2102+a110+a0 avem : N-(N1-N2)=(102+1)a2+(103+10)a3+(104-1)a4+(105-10)a5+(106+1)a6+(107+10)a7+ +.+(10n-3-1)an-3 +(10n-2-10)an-2+(10n-1+1)an-1+(10n+10)an= =(102+1)a2+10(102+1)a3+(104-1)a4+10(10 4-1)a5+(106+1)a6+10(106+1)a7+.+ +(10n-3-1)an-3 +10(10n-3-1)an-2+(10n-1+1)an-1+10(10n-1+1)an. Se arat u%or acum c to#i coeficien#ii lui a2, a3, ,an se divid prin 101, de unde concluzia (cazul n par tratndu-se analog). 27. Fie N = a n a n -1 ...a1 a 0 num rul dat iar N = a n a n -1 ....a1 , adic

N=10N5+a0. Atunci 10(N 5-ka0)=10N5-10ka0=N-a0-10ka0=N-(10k+1)a0 , de unde concluzia c (10k+1)|N 2 (10k+1)|(N 5-ka0) . Analog pentru cazul 10k-1. Observ m c 19=210-1, 29=310-1, 49=510-1, 21=210+1, 31=310+1, %i 41=410+1 iar acum criteriile de divizibilitate prin 19, , 41 se enun # #innd cont de formularea general . 28. Notnd cu x baza sistemului de numera#ie avem : (2x+5)(3x2+x+4)=x4+2x2+7x+4 de unde rezult c x4-6x3-15x2-6x-16=0 sau (x+2)(x-8)(x2+1)=0. Deci x=8. 29. n baza 19. 30. Rezult din identitatea : b4+b2+1=(b2+b+1)(b2-b+1). 239

31. b6+3b5+6b4+7b3+6b2+3b+1=(b2+b+1)3. 32. Fie N = a n a n -1 ...a 0 (u ) cu u=2k . Deducem imediat c 2|N22|a0. Dac u=2k+1 atunci N= a0+a1(2k+1)++an(2k+1)
n

%i se observ c

2|N 2 2| (a0+a1++an) iar 2| (a0+a1++an) 2num rul numerelor impare din mul#imea {a0, a1, ,an} este par. 33. Fie N = a n a n -1 ...a 0 (b ) = a0+a1b++anb n cu 00ai0b, 10i0n. Dac b=3m, atunci N-a0 este multiplu de b, deci de 3, astfel c 3|N 23|a0. Dac b=3m+1, atunci N=a 0+a1(3m+1)++an(3m+1)n=

=a0+a1++an+3t, cu t ), de unde deducem c 3|N 2 3| (a0+a1++an). Dac b=3m-1, atunci N=a0+a1(3m-1)++an(3m-1)n= =a0-a1+a2-a3++an(-1)n +3t, cu t ), de unde deducem c 3| (a0-a1+a2-a3++an(-1)n)=[ a0+a2+-(a1+a3+)]. 3|N 2

34. . Fie N = a n a n -1 ...a 0 (b ) %i N = a 0 a1 ...a n (b ) inversatul s u . Atunci N = a0+a1b++anb +a1 (b-b


n-1 n n

iar N = an+an-1 b++a0b n, deci N- N =a0(1-bn)+

)++an( b -1), de unde concluzia c b-1| N- N . Num rul cifrelor lui N este n+1. Dac n+1 este impar atunci n este par,

n=2k cu k ). Cum n acest caz 1-bn , b-bn-1=b(1-bn-2), ,bn-1 se divide prin b2-1= =(b-1)(b+1), deducem c b+1|N. 35. Fie N = a n a n -1 ...a 0 (b ) = a0+a1b++anb Avem N5-ka0=a1++anb
n-1 n

iar

N = a n a n -1 ...a1 (b )

num rul ob#inut din N suprimndu-i ultima cifr a0, evident N=a0+bN5. -ka0, deci b(N5-ka0)=a1b++anb n-kba0= =(a0++anb n )-a0(kb+1)=N-a0(kb+1), de unde deducem c bk+1|N5-ka0. Analog pentru bk-1. 36. Suma cifrelor, scris n baza 10, este 36, deci n=M11+3 %i m= =M11+3. Nu putem avea m=nq , M 11+3=(M11+3)q cu 1<q<8.

240

37. Prin induc#ie dup n. Pentru n=1 sau n=2, se verific pentru c avem 2 | 2 %i 22 |12. Presupunem c pentru n proprietatea este adev rat , adic exist un num r N de n cifre a.. 2 n | N. S o demonstr m pentru n+1. Fie N=2nq. Dac q este par, atunci num rul 210 n+N, care are n+1 cifre, se divide cu 2n+1. Dac q este impar, atunci num rul 10n+N=2n(5n+q), care are n+1 cifre, se divide cu 2n+1. 38. Se #ine cont de faptul c n baza 6 un num r este divizibil cu 4 dac %i numai dac num rul format din ultimele sale dou cifre este divizibil cu 4. 39. P tratul unui num r par este M4, iar p tratul unui num r impar este M8+1. Ultima cifr a unui p trat perfect scris n baza 12 poate fi 0, 1, 4, 9. R mn deci posibile numai numerele formate cu cifra 1, 4 sau 9. Dar 111=M8+5, 444=M4, 999=M8+5. Dar din faptul c numerele de forma 111 nu pot fi p trate perfecte, rezult c nici numerele de forma 444=4111 nu pot fi p trate perfecte, %i nici cele de forma 999. 40. Pentru ca un num r s fie cub perfect el trebuie s fie de forma 9m sau 9m1. 4innd seama c n sistemul de numera#ie cu baza 6, un num r este divizibil cu 9 dac %i numai dac num rul format din ultimele sale dou cifre este divizibil cu 9, %i cum numerele de forma aaa sunt 111=M 9+7, 222=M9+5, 333=M9+3, 444=M9+1, 555=M9-1, rezult c numerele formate numai cu cifra 1 , 2 sau 3 nu pot fi cuburi perfecte. Dar nici numerele formate numai cu cifra 4 nu pot fi cuburi perfecte pentru c am avea 444=A3. Cum membrul stng este par, rezult c %i membrul drept este par, deci 2|A3-2|A-8|A3, dar 444=4111=4(2k+1) %i deci 8.444. R mn doar numerele formate cu cifra 5. Dar

6n -1 555=5111=5(1+6+6 2++6n-1)= 5 = 6 n -1 . 5 Dac am avea 6n-1=A3 sau A3+1=6n ar trebui ca A s fie impar, deci A+1 par. Dar A3+1=(A+1)(A2-A+1)=6n. Deoarece numerele A+1, A2-A+1 sunt prime ntre ele sau au pe 3 ca divizor comun %i A+1 este par, rezult c A+1=2n 3k %i A2-A+1=3n-k, k=0 sau k=1. Iar din aceste dou rela#ii deducem c 22n32k- 2n3k+1+3=3n-k. Pentru k=0, aceast rela#ie nu poate fi satisf cut fiindc 3.22n. Pentru k=1, de asemenea nu poate fi satisf cut fiindc ar rezulta n=2 %i totodat , 2432- 2232+3=3, care este fals . 41. Se observ c S(8125)=S(1000)=1. Ne sunt necesare urm toarele propriet #i ale func#iei S(N): 241

1) S(A+B) 0S(A)+S(B) 2) S(A1++An)0S(A1)++S(An) 3) S(Na)0nS(A) 4) S(AB)0S(A)S(B) Pentru a ne convinge de 1) este suficient s ne nchipuim c numerele A %i B se adun scrise unul sub cel lalt. Proprietatea 2) rezult din 1) printr-o induc#ie simpl , 3) este un caz particular al lui 2). Dac ne nchipuim c numerele A %i B se nmul#esc scrise unul sub cel lalt %i la ficare cifr a num rului B aplic m 3) rezult 4). Acum este u%or s demonstr m inegalitatea cerut : S(N)=S(1000N)=S(1258N) 0S(125)S(8N)=8S(8N) adic S(8N)/S(N)'1/8.

2) CAPITOLUL 6
1. Putem scrie mn=1!+2!++n!=33+
k =5

k! %i astfel ultima cifr a lui mn

este 3, deci mn nu poate fi p trat perfect. Cum m4=33, nici m4 nu este p trat perfect. 2. i) Putem scrie 24n2+8n=8n(3n+1) %i se consider acum cazurile cnd n este par sau impar. ii) Se dezvolt (2n+1)4 %i se #ine cont de i). iii) Fie a). Dup punctul precedent, dac a este impar, atunci restul mp r#irii lui a4 prin 16 este 1 pe cnd atunci cnd a este par, evident 16 |a4. Putem presupune, f r a restrnge generalitatea c x1,,xp sunt impare iar xp+1,,xk sunt pare (1 p k). 4 4 4 Atunci x 1 ++x 4 p 15=16n (x p +1 ++x k ). ns membrul drept se divide prin 16 %i cum resturile mp r#irii prin 16 a lui x1,,xp sunt toate egale cu 1 deducem c membrul stng este de forma 16t+p-15, de unde cu necesitate p 15, cu att mai mult k15. 3. Putem presupune c q, s)*. Condi#ia din enun# se scrie atunci r sp=q(s-r) de unde deducem c s | q(s-r). Pe de alt parte, deoarece este s ireductibil , avem (s, s-r)=1, de unde cu necesitate s|q. Analog q|s, de unde q=s.

242

a1 b1 bn n 4. Fie a = p 1 p a descompunerile n factori primi n %i b=p 1 p n

ale lui a %i b (cu ai, bi), 1in). di=max(ai,bi), 1in, astfel

g1 d1 n n Atunci (a, b)= p 1 p g iar [a, b]= p 1 p d unde gi=min(ai, bi) iar n n

c :
b

(a,
b

b)[a,

b]=

g 1 +d 1 n +d n p1 p g = n

a1 + b1 a1 n 1 n +bn n p a p a =p 1 =(p 1 n n ) ( p 1 p n )=ab (am #inut cont de faptul c

gi+di=min(ai, bi)+max(ai, bi)=ai+bi , pentru orice 1 in). 5. Cum suma x1x2++xnx1 are exact n termeni (fiecare fiind 1 sau 1) deducem cu necesitate c n este par (c ci num rul termenilor egali cu 1 trebuie s fie egal cu num rul termenilor egali cu +1; dac k este num rul acestora, atunci n=2k). Deoarece (x1x2)(x2x3)(xnx1)=(x1x2xn)2=1 deducem c 1 apare de unde un num r par de adic k=2k5 %i deci n=4k5 cu k5). 6. Fie 129=A,

11 ...1...99 ... 9 =B, { 1 2 3


p ori p ori

100 ... 0200 ... 0...800 ... 09 =C, 1 2 3 1 2 3 1 2 3


p ori p ori p ori

11 ...1 =D. {
p ori

Atunci C=108p+2107p+3106p++810p+9 iar B=DC, C-A=3(108p-108)+ +2(107p-107)+3(106p-106)++8(10p-10), 10p-10=(9D+1)-10=9(D-1) Conform Micii Teoreme a lui Fermat (Corolarul 5.3. de la Capitolul 6) 10p-10, 102p-102,, 108p-108 se divid prin p ca %i 9(D-1). Astfel, B-A=DC-AD+AD-A=D(C-A)+A(D-1), adic p|B-A. 7. Avem: (1+ 3 )
2n+1

= 1 + C1 2 n +1 3

n 3 2n + C2 + 2 n +1 3 + C 2 n +1 3 3 ++C 2 n +1 3

n +1 n +C 2 3 iar 2 n +1 3
n 2 2n 2 n +1 n (1- 3 )2n+1 = 1-C 1 3, 2 n +1 3 + C 2 n +1 3 - C 2 n +1 3 3 ++C 2 n +1 3 - C 2 n +1 3 n 2n de unde (1+ 3 )2n+1+(1- 3 )2n+1=2[1+C 2 2 n +1 3++C 2 n +1 3 ] sau

(1+

2n n 3 )2n+1=( 3 -1)2n+1+2[1+C 2 2 n +1 3++C 2 n +1 3 ].

Cum 0< 3 -1<1 %i (1+ 3 )2n+1+(1- 3 )2n+1), deducem c [(1+ 3 )2n+1]=(1+ 3 )2n+1 + (1- 3 )2n+1. ns prin calcul direct deducem c : 243

(1+ 3 )2n+1 + (1- 3 )2n+1 =2n {(2- 3 )n + (2- 3 )n + 3 [(2+ 3 )n - (2- 3 )n]}. Dac (2+ 3 )n=an+bn 3 (cu an, bn)), atunci (2- 3 )n=an-bn 3 %i astfel: [(2+ 3 )2n+1] = 2n (2an+6bn) = 2n+1(an+3bn).
2 2 2 2 ns an+3bn este impar (deoarece (a n+3bn)(an-3bn)=a 2 n -9b n =(a n -3b n ) - 6b n =
n n 2 2 =(an-bn 3 )(an+bn 3 )-6b 2 n =(2- 3 ) (2+ 3 ) - 6b n =1-6b n , de unde concluzia

c n+1 este exponentul maxim al lui 2 n [(1+ 3 )2n+1]. 8. Analog ca n cazul exerci#iului 7, deducem c ( 5 +2)p - ( 5 -2)p ! %i cum 0< 5 -2<1, atunci [( 5 +1)p]=( 5 +2)p-( 5 -2)p=2[C 1p 5 +2p+1 , astfel c p-2). 9. Fie En= (n+1)(n+2)(2n). Cum En+1= (n+2)(n+3)(2n)(2n+1)(2n+2)=2E n(2n+1), prin induc#ie matematic se probeaz c 2n| En, ns 2n+1.En. 10. Pentru fiecare k)*, fie ak= 11 ...1 . Considernd %irul a1, a2,, an, {
k ori p -1 2 p -3 2

2+C 3 p5
p -1 2

-2 23++C p 52p-2]+ p

[( 5 +2)p] - 2p+1=2[C 1p 5

-2 2++C p 52p-2] de unde p

concluzia din enun# (deoarece se arat imediat c C k p 0(p) pentru k=1, 2,,

an+1,, conform principiului lui Dirichlet exist p, q)*, p<q a.. n | aq-ap. ns multiplu de n. 11. Fie d=(an-1, am+1). Atunci putem scrie an=kd+1, am=rd-1 cu k, r)*, astfel c amn =(an)m =(kd+1)m =td+1 (cu t)*) %i analog amn =(am)n = =(rd-1)n =ud-1 (cu u)*, c ci n este presupus impar). Deducem c td+1=ud-1 (u-t)d=2, de unde d|2. aq-ap=m10p, unde m= 11 ...1 . Dac {
q - p ori

(n, 10)=1 atunci m este

244

12. Fie d=(a 2 +1,a 2 +1) %i s presupunem c m<n. Cum a 2 -1=(a-1)(a+1)(a 2+1)( a 2 +1)( a 2 din factorii din dreapta, deducem c d | a 2 -1. Deoarece d | a 2 +1 deducem c d | (a 2 +1)-( a 2 -1)=2, adic d=1 sau d=2. Dac a este impar, cum a 2 +1 %i a 2 +1 vor fi pare, deducem c n acest caz (a 2 +1, a 2 +1)=2, pe cnd dac a este par, cum 2.a 2 +1 %i 2.a 2 +1, deducem c n acest caz (a 2 +1, a 2 +1)=1. 13. Prin induc#ie matematic dup n se arat c (2+ 3 )n =pn+qn 3 cu
2 pn, qn) %i 3q 2 n =p n -1. (#innd cont c pn+1=2pn+3qn %i qn+1=pn+2qn). 2 2 Atunci (2+ 3 )n=pn+ 3q n =pn+ p n - 1 %i 2 pn -1 2 = qn este p trat 3
m n m n m n m n n n n n n 2 n -1

+1), iar a 2 +1 este unul

perfect. Cum ns pn-1

2 2 pn - 1 <pn deducem c 2pn-1pn+ pn - 1 < 2pn sau

2pn-1 (2+ 3 )n < 2pn %i astfel x=[(2+ 3 )n]=2pn-1. Deducem c 2 -1 ( x - 1)( x + 3) (2 p n - 2)(2 p n + 2) p n 2 = = = qn . 12 12 3 14. Presupunem prin absurd c exist n), n2 a.. n | 2n-1. Cum 2n-1 este impar cu necesitate %i n este impar. Fie p3 cel mai mic num r prim cu proprietatea c p|n. Conform teoremei lui Euler, 2+(p)1(p). Dac m este cel mai mic num r natural pentru care 2m1(p), atunci cu necesitate m|+(p)=p-1 astfel c m are un divizor prim mai mic dect p. ns 2n1(n) %i cum p|n deducem c 2n1(p) %i astfel m|n. Ar rezulta c n are un divizor prim mai mic dect p-absurd!. 15. Avem 4p = (1+1)2p =
p -1 p p +1 2 p -1 2p 1 =C0 2 p +C 2 p ++C 2 p +C 2 p +C 2 p ++C 2 p +C 2 p p -1 2p 1 =2+2(C 0 2 p +C 2 p ++C 2 p )+C 2 p .

ns pentru 1kp-1

245

(2 p )(2 p - 1)...(2 p - k + 1) 2(2 p - 1)...(2 p - k + 1) =p %i cum C k 2 p ) iar 1 2 ... k 1 2 ... k pentru 1kp-1, k.p, atunci nici 12k . p, deci C k 2 p 0(p). Ck 2p =
p p p Deducem c 4p(2+C 2 p )(p) sau (4 -4)(C 2 p -2)(p).

43 = 6 iar C 2 4 -2=6-2=40 (2). 2 Dac p3, atunci (4, p)=1 %i atunci conform Teoremei Euler 4p-40(p), Dac p=2 atunci C 2 4=
p p de unde %i C 2 p -20(p) C 2 p 2(p).

16. Am v zut c pentru orice 1kp-1, p|C k p , deci n !p[X] avem (1+X)p=1+Xp. Astfel
k =0 k pa = [(1 + X ) p ] a = (1 + X p ) a = C aj X Ck pa X = (1 + X ) j =0 pa a jp

Deoarece coeficien#ii acelora%i puteri trebuie s fie congruen#i modulo p, pb pb b deducem c C pb pa C a (p) (deoarece C pa este coeficientul lui X din stnga iar
pb Cb a este coeficientul tot al lui X ns din dreapta) pentru 0 ba.

a1 b1 g1 bn n n 17. Se alege a= p 1 p a %i c= p 1 p g n , b= p 1 p n n , cu p1,

p2,,pn numere prime iar ai, bi, gi) pentru 1in. Atunci [a,b]= p 1 ([a,b],c)= iar =p 1 [(a, c), (b, c)]=[
max[min( a1 ,g 1 ), min( b1 ,g 1 )] max( a1 , b1 )

p n

max( a n , b n )

pe cnd
min( b n ,g n )

min(max( a n , b n ),g n ) min(max( a1 , b1 ),g 1 ) p1 p n min( a ,g ) min( a ,g ) min( b1 ,g 1 ) p 1 1 1 p n n n , p 1

p n

]=

p n

max[min( a n ,g n ), min( b n ,g n )]

, de unde egalitatea cerut

deoarece pentru oricare trei numere reale a, b, g: min[max(a, b), g]=max[min (a, g), (b, g)] (se #ine cont de diferitele ordon ri pentru a, b, g, de ex. abg). 18. 4innd cont de exerci#iile 4 %i 17 avem:

246

[a, b, c] = [[ a, b], c] = abc ( a, b) [ a, b] c abc = = = = ([a, b], c ) [(a, c), (b, c)] (a, b)[(a, c), (b, c)] = abc(a, b, c) . (a, b)(a, c)(b, c) abc = (a, c) (b, c) ( a, b) ((a, c), (b, c))

19. Se procedeaz analog ca la exerci#iul precedent. 20. i) Se #ine cont de faptul c dac a nu este multiplu de 3, adic a=3k1, atunci a3 este de aceea%i form (adic a31(3)). Cum 1 1 160(9) deducem c cel pu#in unul dintre numerele a1, a2, a3 trebuie s se divid prin 3. ii) Analog ca la i) #inndu-se cont de faptul c 1 1 1 1 160(9). 21. Avem 2731103=161038 %i 161037=3 229617. Deci 2 161037-1 se divide prin 29-1 %i 229-1, dar cum 291(73) %i 2291(1103) deducem c el se divide %i prin 731103 (numerele fiind prime ntre ele). 22. Cum 641=640+1=5 27+1 %i 641=625+16=5 4+24 rezult c 52 -1(641) %i 24-54(641). Din prima congruen# rezult 542281(641), care nmul#it cu a doua d 54232-54(641), de unde 2 32-1(641).
7

Obs. Numerele de forma Fn=2 +1 cu n) se zic numere Fermat. S-a crezut (#innd cont c lucrul acesta se ntmpl pentru n=1, 2, 3, 4) c numerele Fermat sunt toate numere prime. Exerci#iul de mai nainte vine s infirme lucrul acesta (c ci 641|F5). Celebritatea numerelor prime ale lui Fermat const n faptul datorat lui Gauss c un poligon regulat cu n laturi poate fi construit numai cu rigla %i compasul dac %i numai dac n=27p1p2pr, unde ) ) iar p1, p2, ,pr sunt
n

2n

numere prime ale lui Fermat (deci de forma 2 2 +1). 23. n cazul nostru particular avem: b1=1, b2=4, b3=3, m1=7, m2=9, m3=5 (#innd cont de nota#iile de la Teorema 6.1.) iar m=315. Cu notatiile de la demonstra#ia Teoremei 6.1., avem n 1=315/7=45, n2=315/9=35 iar n 3=315/5=63. 247

Alegem ri, si!, 1i3 a.. r17+s145=1 r 29+s235=1 (cu ajutorul algoritmului lui Euclid) r 35+s363=1 Alegem ei=sini, 1i3 (adic e1=45s1, e2=35s2 %i e3=63s3) iar solu#ia va fi x0=1e1+4e2+3e3. 24. Dac
ai

f(x)0(n) are o solu#ie, atunci acea solu#ie verific

%i

f(n)0(p i ) pentru orice 1 it.


i Reciproc, dac xi este o solu#ie a congruen#ei f(x)0(p a i ) pentru 1it, i atunci conform Teoremei 6.1., sistemul xxi (p a i ) cu 1it va avea o solu#ie %i

a1 t astfel f(x)0 (p 1 p a t =n).

25. Totul rezult din Lema 5.6. 26. Fie n) a.. n! se termin in 1000 de zerouri. Cum la formarea unui zerou particip produsul 25, num rul zerourilor n care se termin n! va fi egal cu exponentul lui 5 n n! (acesta fiind mai mic dect exponentul lui 2 n n!). n n Avem deci + 2 + ... = 1000 (conform Teoremei 3.9.). 5 5 Cum n n n 1 n n n = , 5 + 2 + ... 5 + 2 + ... < 5 1 4 5 5 15 cu necesitate

n 2n>4000. 4 De aici %i din faptul c [a]>a-1 deducem 1 1 31 n n n n n n 1000 > + 2 + 3 + 4 + 5 - 5 > (1 + + ) + 6 + 1 - 5 = n+2, 5 5 25 125 5 5 5 5 5 (1000 - 2) 125 unde n < = 4025,2. 31 Num rul n=4005 verific , dar n=4010 nu mai verific . Deci n{4005, 4006, 4007, 4008, 4009}. 1000< 27. Se demonstreaz u%or c dac a, b$+, atunci: [2a]+[2b] [a]+[b]+[a+b]. ( 4)

c de

248

Exponentul unui 2n 2m e1 = ([ k ] + [ k ]) p p kN * e2 =
kN *

num r iar

prim n

(2m)!(2n)!

este este

m!n!(m+n)!

([

n p
k

]+[

m p
k

]+[

m+n pk

]) (conform Teoremei 3.9.). (2m)!(2n)! ). m!n!(m + n)!

Conform inegalit #ii (4) e1e2 de unde concluzia c

28. Dac d1=1, d2,dk-1, dk=n sunt divizorii naturali ai lui n, atunci n n n , ,..., sunt aceia%i divizori, rearanja#i ns , de unde deducem c d1 d 2 dk d 1 d 2 ... d k = n n n ... (d 1 d 2 ...d k )2 = n k d1 d 2 dk 1 1 1 = pentru orice k )*, avem k (k + 1) k k + 1

29. Cum A = 1= 1+

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + - + ... + = 1 + + + ... + - 2 + + ... + = 2 3 4 1997 1998 2 3 1998 2 4 1998

1 1 1 1 1 1 1 + ... + . + ... + - 1 - - ... = + 999 1000 1001 1998 2 1998 2 1 1 1 1 1 1 Astfel, 2 A = + + + + ... + + = 1000 1998 1001 1997 1998 1000 2998 2998 A = + ... + = 2998 B , de unde =1499 )*. B 1000 1998 1998 1000 30. Fie p=(n-3)(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) cu n ), n'4. Dac n {4, 5, 6} prin calcul direct se arat c p nu este p trat perfect. Pentru n'7 avem: p=(n2-3n)(n2-3n+2)(n2+5n+4)(n2+5n+6)=[(n2-3n+1)2-1][(n2+5n+5)2-1] %i atunci (utiliznd faptul c (a2-1)(b2-1)=(ab-1)2-(a-b)2 ) se arat c [(n 2-3n+1)(n2+5n+5)-2]2<p<[(n2-3n+1)(n2+5n+5)-1]2. Cum p este cuprins ntre dou p trate consecutive atunci el nu mai poate fi p trat perfect. 31. Dac a+b+c|a2+b2+c2, atunci a+b+c|2(ab+ac+bc). 249

Din identitatea (ab+ac+bc)2=a2b2+a2c2+b2c2+2abc(a+b+c) deducem c a+b+c|2(a2b2+a2c2+b2c2). Utiliznd identit #ile:

(a

2k

b2 + b2 c2 + a2 c2

+ 2a k b k c k a 2 + b 2 + c 2 %i

(a

+ b2 + c2

) =a )
2
k

2 k +1

b2

k +1

+ b2 c2

k +1

k +1

+ a2

k +1

c2

k +1

= a2
k

k +1

+ b2

k +1

+ c2 se

k +1

+ 2 a2 b2 + b2 c2 + a2 c2 arat c
k k

prin
k

induc#ie

a+b+c|2 a 2 b 2 + b 2 c 2 + a 2 c 2 , pentru orice k ). 32. Avem 1n+4/1n (10) %i 2n+4/2n(10), 3n+4/3n(10) %i 4n+4/4n(10), de unde deducem c an+4/an (10). Astfel, dac : i) n/0(4), ultima cifr a lui an coincide cu ultima cifr a lui a4=1+8+16+256, adic 4 ; ii) n/1(4), ultima cifr a lui an coincide cu ultima cifr a lui a1=1+2+3+4, care este zero. iii) n/2(4), ultima cifr a lui an coincide cu ultima cifr a lui a2=1+4+9+16, care este zero. iv) n/3(4), ultima cifr a lui an coincide cu ultima cifr a lui a3=1+8+27+64, care este zero. 33. Fie s cel mai mare num r natural cu proprietatea c consider m a 1 + b 2 2s0n %i

matematic
k k k

(dup

k)
k

a+b+c| a 2 + b 2 + c 2 %i

2 s -1 a 1 care se poate scrie sub forma + cu b impar. Dac b 2 k =1 k

)*, atunci b=2 (conform exc. 3 de la Cap. 6), absurd.

34.Consider m numerele 20-1, 21-1, 22-1,,2a-1. Acestea sunt a+1 numere. Dou dintre ele cel pu#in dau acelea%i resturi la mp r#irea prin a c ci sunt numai a asfel de resturi diferite (acest ra#ionament se nume%te Principiul lui Dirichlet). S presupunem c 2k-1 %i 2m-1 dau resturi egale la mp r#irea prin a %i k<m. Atunci num rul (2m-1)-(2k-1)=2k(2m-k-1) se divide prin a %i ntruct a este impar, rezult c 2m-k-1 se divide la a. La fel se demonstreaz %i urm toarea afirma#ie mai general : dac numerele naturale a %i c sunt prime ntre ele atunci se g se%te un num r natural b 250

a.. cb-1 se divide prin a. Afirma#ia rezult din urm toarea Teorem a lui Euler : Pentru orice numere naturale a %i c, num rul a f (a )+1 - c se divide cu a, unde f (a ) este num rul numerelor naturale mai mici dect a %i prime cu el, avnd
a1 a 2 a1 a1 -1 a r -1 r r formula de calcul f p1 p 2 ... p a = p1 - p1 .... p a . r r - pr

) (

) (

3) CAPITOLUL 7
1. Din condi#ia ad=bc deducem existen#a numerelor naturale x, y, z, t a.. a=xy, b=xz, c=yt %i d=zt. Atunci a+b+c+d=(x+t)(y+z) care este astfel num r compus. 2. Pentru n=0, n+15=15 este compus. Pentru n=1, n+3=4 este compus, pentru n=2, n+7=9 este compus, pentru n=3, n+3=6 este compus, pe cnd pentru n=4 ob#inem %irul : 5, 7, 11, 13, 17, 19 format din numere prime. S ar t m c n=4 este singura valoare pentru care problema este adev rat . Fie deci n'5. Dac n=5k, atunci 5|n+15. Dac n=5k+1, atunci 5|n+9, dac n=5k+2, atunci 5|n+3, dac n=5k+3, atunci 5|n+7, pe cnd dac n=5k+4, atunci 5|n+1. Observa ie A.Schinzel a emis conjectura c exist o infinitate de numere n pentru care numerele n+1, n+3, n+7, n+9 %i n+13 sunt prime (de exemplu pentru n=4, 10 sau 100 conjectura lui Schinzel se verific ). 3. Analog ca la Exc. 2 se arat enun#ului.
p

c numai n=5 satisface condi#iile

4. Conform Micii Teoreme a lui Fermat p|2p-2. Cum trebuie %i ca p|2 +1 deducem cu necesitate c p|3 adic p=3. Atunci 3|2 3+1=9. 5. Dac n=0 atunci 20+1=2 este prim. Dac n=1 atunci alegem m=0 %i 2 2 + 1 = 3 este prim. S presupunem acum c n'2. Dac prin absurd n nu este de forma 2m cu m'1, atunci n se scrie sub forma n = 2 k (2t + 1) , cu t, k ) %i atunci
k k 2 n + 1 = 2 2 (2t +1) + 1 = 2 2 0

( )
m

2 t +1

+ 1 = M 2 2 + 1 %i deci 2n+1 nu mai este prim,

absurd. Deci n=0 sau n=2 , cu m ). 6.Dac p>3 este prim, atunci 4p2+1=4(6k1)2+1=(8k2)2+(8k1)2+(4k)2. 251 p=6k1 cu k ). Atunci

7. Facem induc#ie matematic dup n. Pentru n=10, p10=29 %i 292 < 210. Conform Lemei 3.15., dac n'6, atunci ntre n %i 2n g sim cel pu#in dou numere prime, deducem c pn-1<pn<pn+1<2pn-1, deci dac admitem inegalitatea din enun# pentru orice k cu 2 2 n -1 10<k0n, atunci p n = 2 n +1 . +1 < 4 p n -1 < 4 2 8. Facem induc#ie dup r ; pentru r =1 totul este clar deoarece sumele dau ca resturi 0 %i b1. S presupunem afirma#ia adev rat pentru r =k<p-1 %i neadev rat pentru r = k+1 %i vom ajunge la o contradic#ie. Presupunem c sumele formate din k termeni b1, b2, , bk dau k+1 resturi diferite 0, s1, s2, , sk. Atunci, ntruct dup ad ugarea lui b=bk+1 num rul sumelor diferite nu trebuie s se m reasc , toate sumele 0+b 1, s1+b,, sk+b (modulo p) vor fi cuprinse n mul#imea {0, s1, s2, , sk} (cu alte cuvinte, dac la orice element al acestei mul#imi se adaug b, atunci se ob#ine din nou un element din aceia%i mul#ime). Astfel, aceast mul#ime con#ine elementele 0, b, 2b, 3b, , (p-1)b. Deoarece ib-jb=(i-j)b iar 0<i-j<p %i 0<b<p, atunci n !p, ij&jb. Contradic#ia provine din aceea c mul#imea {0, s1, s2, , sk} con#ine p elemente diferite de%i am presupus c k+1<p. 9. Fie a10a200 ap0ap+100a2p-1 resturile mp r#irii celor 2p-1 numere la p. S consider m acum numerele: ( 4) ap+1- a2 , ap+2 - a3 ,, a2p-1 - ap. Dac unul dintre aceste numere este 0, de exemplu ap+j-aj+1=0, atunci aj+1=aj+2==aj+p iar suma celor p numere a j+1, aj+2, , aj+p se divide la p. S examin m cazul n care toate numerele din (4) sunt nenule. Fie x restul mp r#irii sumei a1+a2++ap la p. Dac x=0 totul este clar. Dac x&0, #innd cont de exerci#iul 8, putem forma din diferen#ele (4) o sum care s dea restul p-x la mp r#irea cu p. Ad ugnd respectivele diferen#e la a1+a2++ap %i efectund reducerile evidente ob#inem o sum format din p termeni care se divide prin p. 10. S demonstr m c dac afirma#ia problemei este adev rat pentru n=a %i n=b atunci ea este adev rat %i pentru n=ab. Astfel este suficient s demonstr m afirma#ia pentru n prim (aplicnd exerci#iul 9).

252

Fie date deci 2ab-1 numere ntregi. ntruct afirma#ia este presupus adev rat pentru n=b %i 2ab-1>2b-1, din cele 2ab-1 numere se pot alege b a.. suma acestora se divide prin b. Apoi din cele r mase (dac nu sunt mai pu#ine de 2b-1) alegem nc b numere care se bucur de aceast proprietate %.a.m.d. Deoarece 2ab-1=(2a-1)b+(b-1) atunci aceast opera#ie se poate repeta de 2a-1 ori %i s se ob#in 2a-1 alegeri de cte b numere a.. media aritmetic a celor b numere este num r ntreg. Cum afirma#ia este presupus adev rat pentru n=a din aceste 2a-1 medii aritmetice se pot alege a a.. suma acestora s se divid prin a. Este clar atunci c cele ab numere formate din cele a alegeri de cte b numere au proprietatea cerut , c ci ab=a+a+a++a (de b ori). 11. Dac n este impar, n'7 atunci n=2+(n-2) %i cum n-2 este impar, (2, n-2) =1 iar 2>1 %i n-2>1. S presupunem acum c n este par %i n'8. Dac n=4k (cu k'2), atunci n=(2k+1)+(2k-1) %i cum 2k+1>2k-1>1 iar (2k+1, 2k-1)=1 din nou avem descompunerea dorit . Dac n=4k+2 (k'1), atunci n=(2k+3)+(2k-1) iar 2k+3>2k-1>1. S ar t m c (2k+3, 2k-1)=1. Fie d )* a.. d|2k+3 %i d|2k-1. Deducem c d|(2k+3)-(2k-1)=4, adic d|4. Cum d trebuie s fie impar deducem c d=1. 12. Cum k'3, p1p2.pk' p1p2p3=235>6, deci conform exerci #iului 11 putem scrie p1p2.pk=a+b cu a, b )*, (a, b)=1. Avem deci (a, pi)=(b, pj)=1 pentru orice i, j {1, 2, , k}. Fie p|a %i q|b cu p %i q prime %i s presupunem c (p, p1p2.pk)=1, p'pk+1 deci q'pk+2. Cum a+b'p+q deducem rela #ia cerut . 13. Fie m ), m'4, %i n ) a.. n> p1p2.pm. Exist atunci k'm'4 a.. p1p2.pk0n<p1p2.pkpk+1. Avem c qn<pk+1+1<pk+pk+1 (c ci dac qn'pk+1+1>pk+1 dup alegerea lui qn, atunci fiecare dintre numerele p 1, p2, ,pk , pk+1 vor fi divizori ai lui n %i am avea n' p1p2.pkpk+1 , absurd). p<q. Cum

253

Cum k'4, conform exerci#iului 12 avem qn<p1p2.pk-1 %i deci qn qn 1 1 1 0 cnd n . < < %i cum m este oarecare deducem c n pk k m n 14.Avem 12 12 1 = < . Presupunem prin absurd c exist n>12 a.. p12 37 3

n n -1 1 1 > . Alegem cel mai mic n cu aceast proprietate. Atunci < , de pn p n -1 3 3 unde deducem c pn-1<pn<3n<pn-1+3, adic pn=pn-1+1, absurd. 15. Consider m f: [230, + )8$ 3 4 f (x ) = (ln( x - 2 ) + ln ln( x - 2 )) - ln(2 x + 1) - ln ln(2 x + 1) - . 2 3 4 2 1 1 > %i > Deoarece pentru x'230, 3(x - 2 ) 2 x + 1 ln (x - 2 ) ln(2 x + 1) deducem imediat c 4 1 4 1 1 2 1 2 f (x ) = >0, adic f este + 3 x - 2 3 ln( x - 2 ) x - 2 2 x + 1 ln(2 x + 1) 2 x + 1 cresc toare pe intervalul [230, + ). Folosind tabelele de logaritmi se arat imediat c f (230) 90, 0443 %i cum eroarea n scrierea logaritmilor este de cel mult 0,0001, din cele de mai sus deducem c f(230)>0, adic f(x)>0, pentru orice x'230. Deducem astfel c pentru orice n ), n'230, avem inegalitatea: 1 4 3 ln(n - 2 ) + ln ln (n - 2 ) - > ln(2n + 1) + ln ln(2n + 1) - . 3 2 2 4innd cont de aceast ultim inegalitate, de inegalit #ile din observa#ia dinaintea Teoremei 4.7. de la Capitolul 7, ca %i de faptul c pentru n'230 avem 4 3(n - 2 ) > (2n + 1) deducem c pentru n'230 avem : 3 3 3 p n - 2 > 3(n - 2 )ln(n - 2 ) + ln ln(n - 2 ) - > 2 > 4 3 (2n + 1) ln (n - 2 ) + ln ln (n - 2 ) - > 3 2 254

1 > ln(2n + 1) + ln ln(2n + 1) - (2n + 1) > p 2 n -1 . 2 Observa ie n [ 21, p. 149] se demonstreaz c inegalitatea din enun# este valabil %i pentru orice 18 0n<230. De asemenea se demonstreaz %i urm toarele inegalit #i: 1) p2n+1 < p2n+pn pentru orice n ), n'3 2) p2n < pn+2pn-1 pentru orice n ), n'9, n impar 3) p2n+1 < p2n+2pn-1 1 pentru orice n ), n'10, n par .

4) CAPITOLUL 8
1. Din +(n!)=2n deducem c +(123n)=2n . Cum + este multiplicativ iar pentru n'6, n=3) m cu )'2 %i (3, m)=1 deducem c +(n!)=+(3) m)=+(3))+(m)=(3)-3)-1)+(m)=3)-12+(m), astfel c ar trebui ca 3)-1|2n - absurd. Deci n05. Prin calcul direct se arat c numai n=5 convine. 2. Fie pi factorii primi comuni ai lui m %i n, qj factorii primi ai lui m ce nu apar n descompunerea lui n %i rk factorii primi ai lui n ce nu apar n descompunerea lui m. Atunci : 1 1 1 j (m n ) = m n 1 - p 1 - q 1 - r i i j j k k 1 1 j m2 = m2 1 - p 1 - q i j i j 1 1 j n2 = n2 1 - p 1 - r i i k k (produsele , , se nlocuiesc cu 1 dac nu exist factori primi pi, qj , rk).

( )

( )
j

Ridicnd la p trat ambii membrii ai inegalit #ii din enun# %i #innd cont de egalit #ile precedente acesta se reduce la inegalitatea evident 1 1 1 - 1 . 1 q j k rk j Avem egalitate atunci cnd m %i n au aceia%i factori primi.

255

3. Necesitatea. (Euler). S presupunem c n=2tm (cu t ) %i m impar) este perfect, adic ,(2tm)=2t+1m. Cum (2t, m)=1 iar , este multiplicativ , ,(2tm)=,(2t),(m), astfel c ,(n)=,(2tm)=,(2t),(m)=(1+2+2 2++2t),(m)= =(2t+1 1),(m)=2t+1m. Din ultima egalitate deducem c 2t+1|( 2t+11),(m) %i deoarece t+1 t+1 (2 , 2 1)=1 (fiindc 2t+11 este impar) rezult c 2t+1|,(m), adic ,(m)=2t+1d cu d ). Rezult c m=(2t+11)d. Dac d&1, numerele 1, d %i (2t+1 1)d sunt divizori distinc#i ai lui m %i vom avea ,(m)'1+d+(2t+1-1)d=2t+1d+1>2t+1d. Dar ,(m)>2t+1d este n contradic#ie cu ,(m)= 2t+1d, deci d=1, adic m=2t+11. Dac m nu este prim atunci ,(m)>(2t+1-1)+1=2t+1 (fiindc ar avea %i al#i divizori n afar de 1 %i 2t+1-1) %i contrazice ,(m)= 2t+1. Deci dac n este perfect atunci cu necesitate n=2t(2t+11) cu t ) %i 2 1 prim.
t+1

Suficien#a.(Euclid). Dac n=2t(2t+11) cu t ) %i 2t+11 prim, atunci ,(n)=,(2t(2t+11))=,(2t),(2t+11)=(1+2+2 2++2t)(1+(2t+11))=(2t+11)2t+1=2n, adic n este perfect. n + 1 daca k divide n + 1 n + 1 k 4. Avem (4) = k n daca k nu divide n + 1 k Vom face induc#ie dup n (pentru n=1 totul va fi clar). S presupunem egalitatea din enun# adev rat pentru n %i s o demonstr m pentru n+1, adic n + 1 n + 1 n + 1 n + 1 t (1) + t (2 ) + ... + t (n + 1) = + 2 + ... + n + n + 1 . 1 Conform cu (4) n membrul al doilea r mn neschimba#i termenii al c ror numitor nu divide pe n+1 %i cresc cu 1 acei termeni al c ror numitor k|(n+1) cu k0n. Deci membrul drept cre%te exact cu num rul divizorilor lui n+1 (adic cu -(n+1)) %i astfel proprietatea este probat pentru n+1. 5. Se face ca %i n cazul exerci#iului 4 induc#ie matematic dup n.

256

n 6. Dac m|n, atunci n=mq %i = q , n-1=mq-1=m(q-1)+m-1, deci m n - 1 n n - 1 m = q - 1 . Astfel m - m = q - (q - 1) = 1 , deci m - m = t (n ) . m n n Dac m.n, atunci n=mq+r cu 0<r<m %i = q . Dar n-1=mq+r-1, m n - 1 n n - 1 00r-1<m %i deci = q , adic - = 0 pentru m.n. m m m Avem deci n n -1

- = t (n ) . m 1 m m
1 n - 1 + ... + x + - [nx ] , atunci f(x+1)=f(x), n n

n - 1

7. Dac

f (x ) = [x ] + x +

deci este suficient s demonstr m egalitatea din enun# pentru 0 0x01. k k +1 Scriind c x< cu k0n, atunci [nx]=k iar n n f (x ) = 0 +2 ... 4 + 0 +1 +2 ...4 + 1- k = 0. 1 4 3 1 4 3
(n -k )
ori k ori

8. Dac n este prim, atunci .(n)= .(n-1)+1, deci p (n ) p (n - 1) 1 p (n - 1) = 1 . Cum .(k)<k pentru k'1 deducem imediat n n -1 n n -1 p (n ) p (n - 1) c > . n n -1 p (n - 1) p (n ) S presupunem acum c < . Dac n nu este prim, atunci n -1 n 1 1 el este compus %i .(n)=.(n-1) astfel c am ob#ine c < , absurd !. n -1 n 9. Se arat u%or c

s (m )

m naturali ai lui m (evident t = -(m)).

1 1 + ... + unde d1, dt sunt divizorii d1 dt

257

Deoarece printre divizorii lui n! g sim cel pu#in numerele naturale 0n deducem c

sn !
n !

( ) 1 + 1 + ... + 1
1 2

. n n

10. Conform unei observa#ii anterioare, pn<ln(ln n+ln ln n) pentru orice n'6; de unde deducem c pn<(n+1)5/3 pentru orice n'6. De asemenea deducem c f(1)=f(1)f(1), de unde f(1)=1, f(2)=f(p 1)=2, f(3)=f(p2)=3, f(5)=4, f(7)=5, f(11)=6, respectiv, f(6)=f(2)f(3)=6, f(4)=f(2)f(2)=4, f(8)=f 3 (2)=8, f(9)=f 2 (3)=9, f(10)=f(2)f(5)=24=8, %.a.m.d. Cum p1=2<25/3, p2=3<35/3, p3=5<45/3, p4=7<55/3, p5=11<65/3, deducem c (1) pn<(n+1)5/3 pentru orice n'1. S demonstr m prin induc#ie c %i f(n)>n3/5 pentru orice n'2. =n3/5.
a1 s Dac n este compus atunci n = p1 ... p a s %i
35 Dac n este prim, atunci exist k'1 a.. n=pk %i f(n)=f(pk)=k+1> p k =

f (n ) = f p i
i =1

( ) > (p )
ai
s i =1

3 5 ai i

= n3 5

Cum seria lui Euler S=


p prim

n 1

1 f
2

(n )

este absolut convergent , conform unei Teoreme a

1 11 f
2

1 11 f
2

2(n + 1) =2 n n + 2 de unde S=2. = lim

( p)

k =1

1 11

( pk )

k =1

(k + 1)2

(k + 1)2 = k =1 k (k + 2 )

258

5) CAPITOLUL 9
15 3 5 71 71 2 1 1. Avem = =- =- =1 71 71 71 3 5 3 5 6 6 6 1 - 1 = = = -1 35 5 7 5 7 335 2999 - 16 -1 = - = - = - =1. 2999 335 335 335 2. Presupunem prin reducere la absurd c exist doar un num r finit de numere prime de forma 4n+1 cu n )*; fie acestea p1,p2,,pk. Consider m num rul N =1+(2p 1p2pk )2>1. n mod evident, divizorii primi naturali ai lui N sunt numere impare.(c ci N este impar). Fie p |N un divizor prim
-1 impar al lui N. Deducem c p|1+(2p1p2pk )22(2p1p2pk )2-1(p) deci =1 p

adic p este de forma 4t+1 (c ci am v zut c

p -1 -1 p = (- 1) 2

).Cu necesitate deci

p { p1, p2pk} %i am ob#inut astfel o contradic#ie evident :p|1+(2p1p2pk )2. 3. Avem - 3 - 1 3 - 1 3 2 p p = (-1) 3 (-1) p = p = p cu pr(3), r=0, 1, 2. Evident nu putem avea r=0.
p -1 p -1 3-1 2 2

p r = = 3 3

2 1 Dac r=1, atunci = 1 . Dac r=2, atunci = (-1) 8 = -1 . 3 3 Dar p 2 (3) p -1 (3). De asemenea 3| p1 6| p1 deoarece p este impar. 4. Presupunem ca %i n cazul precedent c ar exista numai un num r finit p1, p2pk de numere prime de forma 6n+1 Vom considera N=3+(2p 1p2pk )2>3. Cum N este impar, fie p un divizor prim impar al lui N.

9 -1

259

-3 Ob#inem c (2p1p2pk )2-3(p), adic = 1 . 4innd cont de Exc.3 de mai p

nainte deducem c p este de forma 6t+1, adic p { p1, p2pk} absurd (c ci din p|N-p=3 care nu este de forma 6t+1). 5. 4innd cont
132 -1 (-1) 8

de
5 -1 13-1 (-1) 2 2

exerci#iul

avem:

10 2 5 2 5 = = = 13 13 13 13 = -(-1)
5 -1 3-1 5 2 2

13 13 3 = - = - = 5 5 5

=
-3-1

5 2 = - = - = -(-1) 4 = 1 , deci 10 este rest p tratic modulo 13 %i n 3 3 consecin# ecua#ia x2 10 (13) are solu #ii. 6. Avem
2 21 23 = (-1) 2 2 = (-1) 2 2 = (-1) 23 21 21 2 congruen#a x 1(23) nu are solu#ii. 21-1 23 -1 20 22 212 -1 8

= -1 ,

deci

7. S presupunem c p este un num r prim de forma 6k+1. Atunci 3 = (-1) p


p -1 2

p p 1 %i cum = = 1 deducem c : 3 3 3
p -1 2

- 3 - 1 3 = (-1) = p p p

3 p p = =1 3

adic 3 este rest p tratic modulo p, deci exist a! a.. a2 + 3 0 (p). Conform lemei lui Thue (vezi 1.2. de la Capitolul 11) exist x, y) a.. x, y p care au proprietatea c la o alegere convenabil a semnelor + sau -, p | axy. Deducem c p| a2x2-y2 %i p| a2+3 p| 3x2 +y2 3x2+y2 =pt cu t) (cum x p %i y p 3x2+y2<4p, adic t<4). R mne valabil numai cazul t=1 (dac t=2 va rezulta c p nu este prim iar dac t=3 deducem c 3|y, y=3z %i p=x2+3). 260

6) CAPITOLUL 10
1. 4. Se aplic algoritmul de dup Propozi#ia 3.15. 5. Dac not m cu a= xyz , cum 1000000=3154x317+182 %i 398246=1256x317+94 ob #inem c 182a + 94=317b sau 182a + 317b=94. O solu#ie particular este a0=-5076,b0 =-2914 iar solu#ia general este: a= - 5076 + 317t b= - 2914 + 182t , cu t !. Pentru ca a s fie un num r de 3 cifre trebuie s lu m t=17, 18 %i 19 ob#innd corespunz tor numerele a=316, 630 %i 947. 6. Pentru 0sn avem: pn-spn+s+pn+s-1pn-s-1=(pn-s-1an-s+pn-s-2)pn+s+pn+s-1pn-s-1=pn-s-1(pn+san+s+pn+s-1)+ +pn+spn-s-2=pn-s-1(pn+san+s+1+pn+s-1)+pn+spn-s-2=pn-s-1pn+s+1+pn+spn-s-2=pn-(s+1)pn+(s+1)+ +pn+(s+1)-1pn-(s+1)-1 Pentru s=0 ob#inem pnpn+pn-1pn-1=pn-1pn+1+pnpn-2== 2 =p-1p2n+1+p2np-2=p2n+1 sau p2n+1=p 2 n +p n -1 . Analog se arat c qn-sqn+s+qn+s-1qn-s-1= qn-(s+1)qn+(s+1)+qn+(s+1)-1qn-(s+1)-1 2 pentru 1sn, de unde pentru s=0 ob #inem q 2 n +q n -1 =qn-1qn+1+qnqn-2=...= =q-1q2n+1 +q2nq2=q2n. 7. Se deduc imediat rela #iile: q2n=p2n+1-q2n+1 %i p2n+1q2n-p2nq2n+1=-1, de unde q 2n=

p 2 n p 2 n +1 - 1 . p 2 n + p 2 n +1

8. Avem q0=1, q1=2 %i qn=2qn-1+qn-2 pentru n2, de unde deducem c pentru orice k) qk= n Astfel qk k =0 (1 + 2 ) k +1 - (1 - 2 ) k +1 2 2 .

2 2 n+2 , de unde concluzia. 2 = q n +1 - 2 + 2 (1 - 2 )

9. Se face induc#ie matematic dup n #inndu-se cont de rela#iile de recuren# pentru (pn)n0 %i (qn)n0 ( date de Propozi#ia 3.1.).

261

10. Se %tie c

a 2 + 1 = [a; 2a ] . Prin induc#ie matematic se arat c


n -1

q 2n=2a

k =0

q 2 k +1 +1 %i q2n+1=2a q 2 k
k =0

a0=

[ D ]=(4m +1)n+m.
2

11.Cum [(4m2+1)n+m]20D<[(4m2+1)n+m+1]2 deducem c : Avem


2 D- a 0 =4mn+1

iar

dac

D = a0 +

a1

deducem

a1 =

1 D - a0

D + a0
2 D - a0

%i cum a 0 < D < a 0 + 1 , 2a 0 < D + a 0 < 2a 0 + 1 D + a0 2n + 1 2n . < < 2m + 2 4 4mn + 1 mn + 1 D - a0 a1 = [a 1 ] = 2m . Scriind c

%i cum a0=(4mn+1)m+n avem 2m + 4innd cont c

2n + 1 < 1 avem c 4mn + 1 1 = a 1 - a1

a 1 = a1 +
Cum

a2

deducem a 2 =

D + (4mn + 1)m - n . 4mn + 1 avem

a 0 < D < a 0 + 1 %i

(4mn+1)m+n< D <(4mn+1)m+n+1,

2m<)2<2m+

1 de unde a2=[)2]=2m. 4mn + 1 1 Scriind acum )2=a2+ deducem imediat c

a3 =

(4mn + 1)[ D + (4mn + 1)m + n] = D - [(4mn + 1)m + n ]2

a3

D + (4mn+1)m+n= D +a0, de unde

a3=[)3]=2a0, de unde

D =[(4mn+1)m+n; 2m, 2m, 2(4mn + 1)m + 2n ].

262

7) CAPITOLUL 11
1. Pentru prima parte putem alege n=[ 1 ). q Fie acum q"(0, 1). Conform celor de mai nainte exist n0) a.. 1 1 q< . n0 + 1 n0 1 Dac q = atunci proprietatea este stabilit . n caz contrar avem: n0 + 1 1 1 0 < q= q1 < <1, deci q 1"(0, 1). n0 + 1 n0 (n 0 + 1) 1 1 q1< . Din nou exist n1) a.. n1 + 1 n1 1 1 1 1 1 Deoarece q1 = q0< = deducem n1 + 1 n0 + 1 n0 n0 + 1 n0 (n 0 + 1) imediat c n1+1>n0(n0+1) n0+1 iar de aici faptul c n1>n0. Procednd recursiv, dup k pa%i vom g si qk"(0, 1) %i nk) a.. 1 1 qk< %i nk > nk-1>>n0. nk + 1 nk S ar t m c procedeul descris mai sus nu poate continua indefinit iar a pentru aceasta s presupunem c qk = k . Vom avea bk a k +1 a k a (n + 1) - bk 1 , de unde ak+1=ak(nk+1)-bk. Din = = k k bk +1 bk n k + 1 bk (n k + 1) aknk-bk<0 rezult imediat ak+1<ak %i din aproape n aproape a k+1<ak<<a0. Cum ntre 1 %i a0 exist numai un num r finit de numere naturale, va k0 1 1 exista k0) pentru care q k0 = 0 , de unde q = (faptul c n k0 + 1 i = 0 ni + 1 q k +1 = termenii sumei sunt distinc#i este o consecin# >>n0). a inegalit #ilor n k0 >n k0 -1 > 1 ] dac q 1 1 () %i n=[ ]-1 dac q q

n cazurile particulare din enun # reprezent rile sunt date de: 263

7 1 1 1 47 1 1 1 = + + %i = + + . 22 3 + 1 14 + 1 559 + 1 60 1 + 1 3 + 1 29 + 1 2. Facem induc#ie matematic dup n. Pentru n=1, avem e0=1 iar ei=0 pentru i1. S presupunem afirma#ia adev rat pentru n %i fie i0 primul dintre indicii 0, 1,,k pentru care e i0 este 1 sau 0. Atunci: - 1 k + 3e1 + ... + 3 e n+1= e0 k unde e i 5 = e i 0 + 1 ei pentru i < i 0 pentru i = i 0 . Dac un astfel de pentru i > i 0

indice nu exist , urmeaz e05=e15==ek5=1 %i atunci n+1=-1-3++3k +3k+1. Unicitatea se stabile%te prin reducere la absurd. 3. Fie q1)* cu proprietatea 1 a 1 < . q1 b q1 - 1 Atunci

aq - b a 1 = 1 b q1 bq1 a b < 1 q1 - 1

%i are num r torul mai mic strict dect a (c ci din aq - b 1 1 1 < . Deoarece aq 1-b<a q2 b q2 - 1

aq1-b<a). Fie q2 a..

rezult

aq1 - b a < deci q2q1. b b aq - b 1 1 Rezult 1 < . q1 q 2 bq1 q1 (q 2 - 1) Avem aq q - bq 2 - b a 1 1 = 1 2 (frac#ie cu num r tor mai mic b q1 q1 q 2 bq1 q 2

dect aq1-b). Continund procedeul, num r torul frac#iei scade continuu cu cel pu#in 1 la fiecare pas. Dup un num r finit de pa%i el va fi zero, deci a 1 1 1 = + + ... + . q1 q 2 ...q n b q1 q1 q 2 264

4. Fie n=2k-1 cu k). Atunci pentru e>k avem identitatea: n=2k-1=(2e 2-k)2 + (2e)2 (2e2-k+1)2 (deci putem alege x=2e2-k, y=2e, z=2e2-k+1). Dac n este par, adic n=2k, de asemenea pentruu e>k avem identitatea: n=2k=(2e 2+2e-k)2 + (2e+1) 2 (2e2+2e-k+1)2 (deci n acest putem alege x=2e2+2e-k, y=2e+1, z=2e 2+2e-k+1). Evident, n ambele cazuri, putem alege e>k a.. x, y, z>1. 5. Scriind c 32k=(n+1)+(n+2)++(n+3 k) deducem c n = 3k - 1 ). 2

6. Cum pentru n>1 Fn este impar, dac exist p, q prime a.. Fn=p+q atunci cu necesitate p=2 %i q>2 %i astfel q= 2 2 - 1 = (2 2
n n -1

+ 1)(2 2

n -1

- 1) -absurd.

1 1 1 s +1 )...(1 + ) = 1+ 7. Pentru orice k, s )* avem (1 + )(1 + . k k +1 k+s k m cu m, n)* %i n>z (cu z Dac x>1, x" atunci putem scrie x - 1 = n arbitrar, c ci nu trebuie neap rat ca (m, n)=1 !). Este suficient acum s alegem k=n %i s=m-1. 8. Fie p=x2-y2 cu x>y %i deci p=(x-y)(x+y) %i cum p este prim x-y=1 %i p +1 p -1 x+y=p (n mod unic!), de unde x = . %i y = 2 2 p +1 p -1 Deci p = . - 2 2 9. Dac num rul natural n se poate scrie ca diferen# de dou p trate ale numerelor ntregi a %i b, atunci n este impar sau multiplu de 4 %i reciproc. ntr-adev r, fie n=a2-b2. Pentru a %i b de aceea%i paritate rezult n multiplu de 4. Pentru a %i b de parit #i diferite rezult n impar. Reciproc, dac n=4m, atunci n=(m+1)2-(m-1)2 iar dac n=2m+1, atunci 2 n=(m+1) -m2. 10. Se #ine cont de faptul c p tratul oric rui num r ntreg impar este de forma 8m+1. 11. Se #ine cont de identitatea (2x+3y) 2-3(x+2y)2=x2-3y2.
2 2

265

12. Din p prim %i p>3 rezult p=6k1 %i atunci: 4p 2+1=4(6k1)2+1=(8k2)2+(8k1)2+(4k)2 13. Facem induc#ie matematic dup m (pentru m=1 atunci afirma#ia este evident ). S presupunem afirma#ia adev rat pentru toate frac#iile cu num r torii <m %i s o demonstr m pentru frac#iile cu num r torii m. S presupunem deci c 1<m<n. mp r#ind pe n la m avem: (1) n = m(d0-1)+m-k = md0-k cu d0>1 %i 0<k<m, de unde md0 = n+k m 1 k (2) = (1 + ) . n d0 n Cum k<m, aplic nd ipoteza de induc#ie lui k/n avem: k 1 1 1 (3) = + + ... + cu di), di>1 pentru 1ir. n d1 d1 d 2 d1 d 2 ...d r Din (2) %i (3) deducem c : m 1 1 1 = + + ... + %i cu aceasta afirma#ia este probat . n d 0 d 0 d1 d 0 d1 ...d r De exemplu: 5 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + + = + + + . 7 2 2 3 2 3 4 2 3 4 7 2 6 24 168 14. Clar, dac k= 1 2 n + + ... + a1 a 2 an cu a1,,an )*, atunci

k01+2++n=

. 2 S prob m acum reciproca. Dac k=1 atunci putem n(n + 1) a1=a2==an= . Dac k=n alegem a1=1, a2=2, ,an=n. 2 n(n + 1) Pentru 1<k<n alegem ak-1=1 %i a i = - k +1 2 n(n + 1) - k +1 n i = k ). = k - 1 + n(n2+ 1) i =1 ai - k +1 2

n(n + 1)

alege

(c ci

266

n(n + 1) atunci scriind pe k sub forma k=n+p1+p2++pi cu 2 n-1'p1>p2>>pi'1, atunci putem alege a p1 +1 = a p2 +1 = ... = a pi +1 = 1 %i aj=j n Dac n<k< rest. 15. Fie n )*. Dac n=a+(a+1)++(a+k-1), (k>1) atunci k (2a + k - 1) n= %i pentru k impar, k este divizor impar al lui n, iar pentru k par, 2 2a+k-1 este divizor impar al lui n. Deci oric rei descompuneri i corespunde un divizor impar al lui n. Reciproc, dac q este un divizor impar al lui n, consider m 2n=pq (cu p 1 1 1 1 par) %i fie a = p - q + %i b = ( p + q ) - . 2 2 2 2 Se observ c a, b )* %i a0b. n plus, a+b = p+q+ p-q 2 = max p, q iar

= min p, q . 2 Deci (a+b)(b-a+1)=pq=2n. (a + b )(b - a + 1) = n . Am ob#inut c a + (a + 1) + ... + b = 2 (Se observ c dac q1&q2 sunt divizori impari ai lui n atunci cele dou solu#ii construite sunt distincte). 16. Vom nota suma x+y prin s %i vom transcrie formula dat astfel: n=

b - a +1 =

p+q- p-q

( x + y )2 + 3 x + y = s 2 + s + x .
2 2

(1)

Condi#ia c x %i y sunt numere naturale este echivalent cu x'0 %i s'x, x %i s numere naturale. Pentru s dat, x poate lua valorile 0, 1, ,s. n mod corespunz tor, n determinat de formula (1) ia valorile s2 + s s2 + s s2 + s , + 1, ...., + s . Astfel, fiec rui s=0, 1, 2. i corespunde o 2 2 2 mul#ime format din s+1 numere naturale n. S observ m c ultimul num r al mul#imii corespunz toare lui s este cu 1 mai mic dect primul num r al mul#imii

267

s2 + s (s + 1)2 + (s + 1) corespunz toare lui s+1: +1+ s = . De aceea, aceste 2 2 mul#imi vor con#ine toate numerele naturale n %i fiecare n va intra numai ntr-o astfel de mul#ime, adic lui i va corespunde o singur pereche de valori s %i x.

8) CAPITOLUL 12
1. x=y=z=0 verific ecua#ia. Dac unul dintre numerele x, y, z este zero atunci %i celelalte sunt zero. Fie x>0, y>0, z>0. Cum membrul drept este par trebuie ca %i membrul stng s fie par astfel c sunt posibile situa#iile (x, y impare, z par) sau (x, y, z pare). n primul caz membrul drept este multiplu de 4 iar membrul stng este de forma 4k+2, deci acest caz nu este posibil. Fie deci x=2)x1, y=21y1, z=25z1 5 ).
*

cu x1, y1, z1 ! impare iar ), 1,

nlocuind n ecua#ie ob#inem 2 2 2 + 2 2 b y1 + 2 2g z1 = 2 a + b +g x1 y1 z1 , astfel c dac , de exemplu, )=min(), 1, 5), 2 2 2 (1) 2 2a x1 + 2 2( b -a ) y1 + 2 2(g -a ) z1 = 2a + b +g +1 x1 y1 z1 .
2a 2 x1

Dac 1>) %i 5>) -)+1+5>2) %i egalitatea (1) nu este posibil (membrul stng este impar iar cel drept este par). Din acelea %i considerente nu putem avea )=1=5. Dac 1=) %i 5>) din nou )+1+5+1>2)+1 (din parantez se mai scoate 21) %i din nou (1) nu este posibil . R mne doar cazul x = y = z = 0. 2. n esen# solu#ia este asem n toare cu cea a exerci #iului 1. Sunt posibile cazurile : i) x, y pare, z, t impare - imposibil (c ci membrul drept este de forma 4k iar cel stng de forma 4k+2). ii) x, y, z, t impare, din nou imposibil (din acelea %i considerente). iii) x, y, z, t pare : x=2)x1, y=21y1, z=25z1 %i t=26t1 cu x1, y1, z1, t1 impare iar ), 1, 5, 6 )*. Fie )=min(), 1, 5, 6) ; nlocuind n ecua#ie se ob#ine (2): 2 2 2 2 2a x1 + 2 2( b -a ) y1 + 2 2(g -a ) z1 + 2 2(d -a ) t12 = 2a + b +g +d +1 x1 y1 z1 t1 .

268

Dac 1, 5, 6 >) egalitatea (1) nu este posibil deoarece paranteza din (1) este impar %i )+1+5+6+1>2). Dac 1=), 5, 6 >) , din paranteza de la (1) mai iese 2 factor comun %i din nou )+1+5+6+1>2)+1. Contradic#ii rezult imediat %i n celelalte situa#ii. R mne deci doar posibilitatea x = y = z = t = 0. 3. Se verific imediat c (1, 1) %i (2, 3) sunt solu#ii ale ecua#iei. S ar t m c sunt singurele. Fie (x, y) )2, 2x'3, y>1 a.. 3x-2y=1; atunci 3x-1=2y sau (1) 3 x-1+3x-2++3+1=2y-1. Dac y>1, membrul drept din (1) este par, de unde concluzia c x trebuie s fie par. Fie x=2n cu n ). Deoarece x&2 deducem c x'4, deci y>3. Ecua #ia ini#ial se scrie atunci 9n-1=2y , sau 9n-1+9n-2++9+1=2y-3 . Deducem din nou c n este par, adic n=2m cu m ). Ecua#ia ini#ial devine 34m-1=2y sau 81m-1=2y , imposibil (c ci membrul stng este multiplu de 5). 4. Ecua#ia se mai scrie sub forma (x+y+1)(x+y-m-1)=0 %i cum x, y ), atunci x+y+1&0, deci x+y=m+1 ce admite solu#iile (k, m+1-k) %i (m+1-k, k) cu k=0, 1, , m+1. 5. Dac y/0(2) atunci x2/7(8) ceea ce este imposibil c ci 7 nu este rest p tratic modulo 8. Dac y/1(2), y=2k+1 atunci x 2+1=y3+23=(y+2)[(y-1)2+3], de unde trebuie ca (2k)2+3|x2+1. Acest lucru este imposibil deoarece (2k)2+3 admite un divizor prim de forma 4k+3 pe cnd x 2+1 nu admite un astfel de divizor. 6. Dac y este par, x2=y2-8z+3/0 (8), ceea ce este imposibil. Dac y este impar, y=2k+1, x2=3-8z+8k2+8k+2/5(8), ceea ce este de asemenea imposibil (c ci x este impar %i modulo 8 p tratul unui num r impar este egal cu 1). 7. Presupunem c z&3 %i l fix m. Fie (x, y) )2 o solu#ie a ecua#iei (cu z fixat). Dac x=y, atunci x=y=1 %i deci z=3, absurd !. Putem presupune x < y iar dintre toate solu#iile va exista una (x0, y0) cu y0 minim. Fie x1=x0z-y0 %i y1=x0. 269

2 2 2 = x0 y 0 z + x0 z - 2 x0 y 0 z = x0 z - x 0 y 0 z = x 0 z (x 0 z - y 0 ) = x 0 zx1 = x1 y1 z, adic %i (x1, y1) este solu#ie a ecua#iei. Cum x1<y1 iar y1<y0 se contrazice minimalitatea lui y0, absurd, deci z=3.

2 2 2 2 2 2 2 x1 + y1 + 1 = ( x 0 z - y 0 )2 + x 0 + 1 = x0 + y0 + 1 + x0 z - 2 x0 y0 z =

2 + 1 > 1, deci x1 ). Avem : y 0 ( x 0 z - y 0 ) = x 0 Cum

8. Ecua#ia fiind simetric n x, y %i z s g sim solu#ia pentru care x0y0z. Atunci 1 1 1 3 3 + + 2 1 2x$3. x y z x x 1 1 1 + = %i y z 2

Cazul x=1 este imposibil. Dac x=2 atunci ecua#ia devine

deducem imediat c y=z=4 sau {y, z}={3, 6}. 1 1 2 Dac x=3 atunci ecua#ia devine + = , de unde y=z=3. y z 3 Prin urmare x=y=z=3 sau {x, y, z}={2, 4} (dou egale cu 4) sau {x, y, z}={2, 3, 6}. 9. Ecua#ia se pune sub forma echivalent (x-a)(y-a)=a2. Dac not m prin n num rul divizorilor naturali ai lui a2, atunci ecua#ia va avea 2n-1 solu#ii, ele ob#inndu-se din sistemul : x-a=d y-a= a2 , (cu d|a 2 , d )*). d Nu avem solu#ie n cazul x-a=-a %i y-a=-a. 10. O solu#ie evident este y=x cu x "+*. S presupunem c y&x, y>x.
1

Atunci w =

x y-x

"+*, de unde
1

1+ x 1+ x 1 y = 1 + x . Astfel x y = x w %i cum xy=yx atunci x w = y x ceea ce w

270

1+

1 w

1 = y = 1 + x , w
w+1

de

unde

x w = 1+

1 , w

deci

1 1 x = 1 + , y = 1 + (1). w w n r Fie w = %i x = din " ireductibile. Din (1) deducem c m s

(m + n )n = r m . Cum ultima egalitate este ntre frac#ii m + n m r = , de unde s nn sm n


ireductibile deducem c
m

(m + n )n
n

= r m %i nn=sm.
m n

Deci vor exista numerele

naturale k, l a.. m+n=k , r=k %i n=l , s=l . Astfel m+lm=km, de unde k'l+1. m>1, am avea km'(l+1)m'lm+mlm-1+1>lm+m, prin urmare km>lm+m, n imposibil. Astfel m=1, de unde w = = n %i astfel avem solu#ia m Dac 1 1 x = 1 + , y = 1 + n n
n n +1

cu n )* arbitrar. singura solu#ie n ) este pentru n=1 cu

De aici deducem c {x, y}={2, 4}.

11. Evident nici unul dintre x, y, z, t nu poate fi egal cu 1. De asemenea nici unul nu poate fi superior lui 3, c ci dac de exemplu x=3, cum y, z, t'2 atunci : 1 1 1 1 1 1 1 1 31 + 2 + 2 + 2 + + + = < 1 , imposibil !. Deci x=2 %i analog 2 4 4 4 9 36 x y z t y=z=t=2. 12. Se observ imediat c perechea (3, 2) verific ecua#ia din enun#. : Dac (a, b) )2 este o solu#ie a ecua#iei atunci #innd cont de identitatea

3(55a+84b) 2-7(36a+55b)2=3a2-7b2 deducem c %i (55a+84b, 36a+55b) este o alt solu#ie (evident diferit de (a, b)). 13. S observ m la nceput c cel pu#in dou dintre numerele x, y, z trebuie s fie pare, c ci dac toate trei sunt impare atunci x2+y2+z2 va fi de forma 271

8k+3, deci nu putem g si t ) a.. t2/3(8). (p tratul oric rui num r natural este congruent cu 0 sau 1 modulo 4). S presupunem de exemplu c y %i z sunt pare, adic y=2l %i z=2m cu l, m ).
2 2

Deducem
2 2

imediat
2 2

c
2

t>x,

fie

t-x=u. x=

Ecua#ia l 2 + m2 - n2 n

devine

x +4l +4m =(x+u) 2 u =4l +4m -2xu. Cu necesitate u este par, adic u=2n cu n ). Ob#inem n2=l2+m2-nx, l 2 + m2 + n2 . n de unde iar

t = x + u = x + 2n =

Cum x ), deducem c n 2 < l 2 + m 2 n < l 2 + m 2 . n concluzie (1) x= l 2 + m2 - n2 l 2 + m2 + n2 , y = 2l , z = 2m, t = cu m, n, l ), n|l2+m2 %i n n

n < l 2 + m2 . Reciproc orice x, y, z, t da #i de (1) formeaz o solu#ie pentru ecua#ia x2+y2+z2=t2. ntr-adev r, cum
2 2 l 2 + m2 - n2 2 + (2l )2 + (2m )2 = l + m + n n n 2 2 2 2 #innd cont de (1) deducem c x +y +z =t . 2

, pentru orice l, m, n

x z 14. Alegem x %i z arbitrare %i atunci cum ( x, z ) , ( x, z ) = 1 , din z uz ux z x | y, adic y = , deci t = . y= t deducem c ( x, z ) ( x, z ) ( x, z ) ( x, z ) ( x, z ) Pe de alt parte, lund pentru x, z, u valori arbitrare %i punnd uz ux y= %i t = ob#inem c solu#ia general n )4 a ecua#iei xy=zt este ( x, z ) ( x, z ) x=ac, y=bd, z=ad %i t=bc cu a, b, c, d ) arbitrari. 15. Presupunem prin absurd c x2+y2+z2=1993 %i x+y+z=a2, cu a ). Cum a2=x+y+z< 3 x 2 + y 2 + z 2 = 5979 < 78 , deducem c 272

a2 {1, 4, 9,

,64}. Cum (x+y+z)2= x2+y2+z2+2(xy+yz+xz) deducem c x+y+z trebuie s fie impar, adic a2 {1, 9, 25, 49}. De asemenea , din (x+y+z)2>x2+y2+z2 %i 252<1993 deducem c a2=49, de unde sistemul x 2+y2+z2=1993 x+y+z=49 nlocuind y+z=49-x ob #inem (49-x)2=(y+z)2>y2+z2=1993-x2, adic x2-49x+204>0, deci x < 49 - 1585 49 + 1585 sau x > . n primul caz x'45 2 2

deci x2=2025>1993, absurd. n al doilea caz x 04. Problema fiind simetric n x, y, z deducem analog c %i y, z04, deci 49=x+y+z 04+4+4=12, absurd. Observa ie De fapt ecua#ia x2+y2+z2=1993 are n )3 doar solu#iile: (2, 30, 33), (2, 15, 42), (11, 24, 36), (15, 18, 38), (16, 21, 36) %i (24, 24, 29). 16. Ecua#ia nu are solu#ii n numere ntregi pentru c membrii s i sunt de parit #i diferite.
p ntr-adev r, x1p + ... + x n x1 + ... + x n (2 ) %i

(x1 + ... + x n )2
zero.

x1 + ... + x n (2 ) sau (x1 + ... + x n )2 + 1 x1 + ... + x n + 1 (2 ) , de


p x1p + ... + x n - ( x1 + ... + x n )2 - 1 este impar, deci nu poate fi

unde deducem c

17. Reducnd modulo 11 se ob #ine c Teorem a lui Fermat) iar x5/0(11) dac x/0(11).

x5/1(11) (aplicnd Mica

Pe de alt parte, y2+4/4, 5, 8, 2, 9, 7 (11) deci egalitatea y 2=x5-4, cu x, y ! este imposibil .

9) CAPITOLUL 13
1. Fie A %i B puncte laticiale situate la distan#a 1 ntre ele prin care trece cercul 1 din enun# (de raz r )*). Vom considera un sistem ortogonal de axe cu originea n A avnd pe AB drept ax x5x %i perpendiculara n A pe AB drept ax y5y (vezi Fig. 9)

273

B
Fig. 9

Dac 1 1 ( , r 2 - ). 2 4 Dac y ! %i

C este centrul acestui cerc, atunci coordonatele lui C sunt

M(x, y) mai este un alt punct laticial prin care trece 1, atunci x,
2

2 1 1 1 1 1 y - r 2 - = r 2 x2 - x + + y2 + r 2 - 2y r 2 - - = r 2 x- + 2 4 4 4 4

x2 + y 2 - x = 2y r 2 -

1 = y 4r 2 - 1 . 4

Ultima egalitate implic 4r2-1=k2 cu k !2(2r-k)(2r+k)=1 2 2r-k=1 sau 2r+k=1 1 r = 2 k = 0 2r-k=-1 2r+k=-1 1 r = 2 k = 0 2

sau

- absurd !.

2. Fie x =

p r %i y = cu p, q, r !, q&0. q q 274

Atunci punctele laticiale de coordonate (r, -p) %i (r, p) au aceia%i distan# pn la punctul de coordonate (x, y) deoarece : p p r r r - q + - p - q = - r - q + p- q . Prin urmare, pentru orice punct de coordonate ra #ionale exist dou puncte laticiale distincte egal dep rtate de acel punct. Dac presupunem prin absurd c a " %i b ", atunci conform cu observa#ia de mai nainte, exist dou puncte laticiale distincte ce sunt egal dep rtate de punctul de coordonate (a, b). Astfel dac cercul cu centrul n punctul de coordonate (a, b) con #ine n interiorul s u n puncte laticiale, atunci un cerc concentric cu acesta ns de raz mai mare va con#ine n interiorul s u cel pu#in n+2 puncte laticiale, neexistnd astfel de cercuri cu centrul n punctul de coordonate (a, b) care s con#in n interiorul s u exact n+1 puncte laticiale absurd !. Deci a(" sau b(".
2 2 2 2

3.

y
C(0, 1978) P B(1978, 1978)

A(1978, 0)

x
Fig. 10

Se observ (vezi Fig. 10) c centrul cercului va avea coordonatele (989, 989) %i raza r = 989 2 , astfel c un punct M(x, y) 1 2 (1)

(x - 989)2 + ( y - 989 )2 = 2 989 2 .

Cum membrul drept din (1) este par deducem c dac (x, y) !2, atunci x-989 %i y-989 au aceia%i paritate. 1 1 Astfel A = (x + y ) - 989 %i B = (x - y ) sunt numere ntregi. 2 2 275

Deducem imediat c x-989=A+B %i y-989=A-B %i cum (A+B)2+(A-B)2=2A2+2B2, (1) devine : (2) A2+B2=9892 . Observ m c n=9892=232 432. Conform Teoremei 1.7. de la Capitolul 11 ecua#ia (2) va avea solu#ii ntregi. Prin calcul direct se constat c num rul d1(n) al divizorilor lui n de forma 4k+1 este d1(n)=5 iar num rul d3(n) al divizorilor lui n de forma 4k+3 este d3(n)=4 astfel c n conformitate cu Teorema 1.7. de la Capitolul 11, num rul de solu#ii naturale ale ecua#iei (2) este 4(d 1(n)- d3(n))=4(5-4)=4. Cum (0, 0), (0, 989), (989, 0) %i (989, 989) verific (2) deducem c acestea sunt toate, de unde %i concluzia problemei. 4. Fie date punctele laticiale P i (xi, yi, zi), xi, yi, zi !, 10i09. Definim f :{P1, , P9}/{0, 1}{0, 1}{0,1} prin z y x f (Pi ) = x i - 2 i , y i - 2 i , z i - 2 i , 10i09. 2 2 2 Cum domeniul are 9 elemente iar codomeniul are 8, f nu poate s fie injectiv . Deci exist i, j {1, 2, , 9}, i &j pentru care f(Pi)= f(Pj), adic xi- xj ,yi-yj , zi-zj 2!. n acest caz xi + x j laticial P 2 , xi + x j 2 yi + y j 2 !. Am g sit astfel punctul 2 2 zi + z j care este mijlocul segmentului Pi Pj . , 2 , , yi + y j zi + z j

Observa ie Problema se poate extinde imediat la cazul a m '2k+1 puncte laticiale din $k.

276

BIBLIOGRAFIE 1. BU(NEAG D, MAFTEI I. : Teme pentru cercurile %i concursurile de matematic ale elevilor, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1983. 2. BU(NEAG D.: Teoria grupurilor, Editura Universitaria, Craiova, 1994 3. BU(NEAG D.: Capitole speciale de algebr , Editura Universitaria, Craiova, 1997 4. BU(NEAG D., BOBOC FL., PICIU D. : Elemente de aritmetic %i teoria numerelor , Editura Radical, Craiova, 1998. 5. CHAHAL J. S. : Topics in Number Theory, Plenum Press 1988. 6. COHEN H. : A Course in Computational Algebraic Number Theory, Springer 1995. 7. COHEN P. M. : Universal Algebra, Harper and Row 1965. 8. CUCUREZEANU I. : Probleme de aritmetic %i teoria numerelor, Editura Tehnic , Bucure%ti 1976. 9. DESCOMBES E. : lemnts de thorie des nombres, Press Universitaires de France 1986. 10. ECKSTEIN G. : Frac#ii continue, RMT, nr 1, pp.17-36, -1986. 11. HINCIN A.I. : Frac#ii continue, Editura Tehnic , Bucure%ti, -1960. 12. HONSBERGER R. : Mathematical Gems, vol 1, The Mathematical Association of America 1973. 13. IAGLOM A.M., I.M. : Probleme neelementare tratate elementar, Editura Tehnic , Bucure%ti 1983. 14. I. D. ION , NI * C. : Elemente de aritmetic cu aplica#ii n tehnici de calcul, Editura Tehnic , Bucure%ti - 1978. 15.IRLEAND K., ROSEN M. : A Classical Introduction to Modern Number Theory, Second edition, Springer 1990. 16. KONISK J.M., MERCIER A. : Introduction la thorie des nombers, Modulo Editeur 1994. 17. Mc. CARTHY : Introduction to Arithmetical Functions, SpringerVerlag- 1986. 18. N*ST*SESCU C. : Introducere n teoria mul#imilor, Editura Didactic %i Pedagogic , Bucure%ti 1974. 19. N*ST*SESCU C., NI * C., VRACIU C. : Aritmetic %i algebr , Editura Didactic %i Pedagogic , Bucure%ti 1993. 20. NIVEN I., ZUCKERMAN H. S., MONTGOMERY H. L. : An introduction to the Theory of Numbers, Fifth edition, John and Sons, Inc. 1991. 21. PANAITOPOL L., GICA L. , Probleme celebre de teoria numerelor, Editura Universit #ii din Bucure%ti, 1998.

277

22. POPESCU D., OBROCEANU G. : Exerci#ii %i probleme de algebr , combinatoric %i teoria mul#imilor, Editura Didactic %i Pedagogic , Bucure%ti 1983. 23. POPOVICI C. P. : Teoria Numerelor, Editura Didactic %i Pedagogic , Bucure%ti 1973. 24. POSNIKOV M. M. : Despre teorema lui Fermat ( Introducere n teoria algebric a numerelor ), Editura Didactic %i Pedagogic , Bucure%ti 1983. 25. RADOVICI M*RCULESCU P. : Probleme de teoria elementar a numerelor, Editura Tehnic , Bucure%ti - 1983. 26. RIBENBOIM P. : Nombres premiers ; mysteres et records, Press Universitaire de France 1994. 27. ROSEN K. H. : Elementary Number Theory and its Applications, Addison Wesley Publishing Company 1988. 28. RUSU E. :Bazele teoriei numerelor, Editura Tehnic , Bucure%ti, 1953. 29. SERRE J. P. : A Course in Arithmetics, Springer Verlag 1973. 30. SHIDLOVSKY A. B. : Transcedental numbers, Walter de Gayter 1989. 31. SIERPINSKY W. : Elementary Theory of Numbers, Polski Academic Nauk, Warsaw 1964. 32. SIERPINSKY W. : Ce %tim %i ce nu %tim despre numerele prime, Editura 2tiin#ific , Bucure%ti 1966. 33. SIERPINSKY W. : 250 Problemes des Thorie Elementaire des Nombres, Collection Hachette Universite 1972.

278

S-ar putea să vă placă și