Sunteți pe pagina 1din 90

BOTOSANI 2006

AutorProf.VoineaAxinteCostica

Introducere
Evocarea nceputurilor aritmeticeeste impresionant i educativ pentruoricine,
deoarece arat ct de lung a fost calea care a condus de la rboj la teoria analitic a
numerelor.
coala lui Pitagora a elaborat teoria numerelor pare i impare, a rapoartelor, pe
bazegeometrice.Euclid,cunoscutndeobtecageometru,consacrnscrileVII,VIII
i IX din Elemente teoriei numerelor ntregi. Manualele colare cuprind i astzi
teorema mpririi cu rest, algoritmul lui Euclid care conduce la cel mai mare divizor
comun a dou numere naturale, teorema fundamental a aritmeticii privind existena i
unicitateadescompuneriinfactoriprimiaunuinumrnaturaliteoremadeexistena
unuinumrinfinitdenumereprime.
Euclid este cel care fundamenteaz aritmetica i teoria numerelor reale, dar i
lipseteaxiomaluiArhimede,aanctconinutularitmeticateaptsecolulalXIXleai
peDedekindpentrualdesvri.
Astfel, ndezvoltareateorieinumerelorputemdistingetreietapededezvoltare:
1. etapa antichitii, cnd problemele de teoria numerelor erau cuprinse n aritmetic,
nefiindseparatetotaldecelelalteramurialematematiciielementare
2. etapa desprinderii teoriei numerelor din aritmetic ca ramur aparte, ajungnd la o
aritmeticsuperioar,ncepnddinRenaterepnnsecolulalXIXlea
3.etapamodernateorieinumerelor,dinsecolelealXIXleaialXXlea,cndnteoria
numerelorifaclocmetodemodernedecercetaredinteorianumerelorbazatepeteoria
funciilor de variabil complex i analiz matematic. Din acest punct de vedere ia
natereosubramurateorieinumerelorianumeteoriaanaliticanumerelor,rmnnd
caproblemelecarenufolosescteoriafunciilorianalizamatematicsconstituieteoria
elementaranumerelor.
Sepoatecosiderac teorianumerelorare maimulte ramuri,care interfereaz
ntreele,teorianumereloravnduncaracterunitar,putndnsvorbidespre:
Teoria elementar a numerelor ale crei probleme sunt legate de teoria
divizibilitii ireprezentareanumerelor suboform dat. Capitolele importante
ale teoriei elementare fiind: teoria congruenelor, ecuaiile diofantice
(nedeterminate),teoriaformelor.Senumeteteorieelementardeoarecefolosete
metodespecificearitmeticiiialgebreielementare.
Teoria algebric a numerelor, care se ocup de studiul diverselor clase de
numerealgebricefolosindprocedeealealgebreimoderne.
Teoria analitic a numerelor se ocup de probleme ale teoriei numerelor
pentru studiul crora sunt necesare metodele analizei matematice reale sau
complexe(cumarfi,deexemplu,problemeleprivinddistribuianumerelorprime
nirulnumerelornaturale).
Teoria geometric a numerelor n care pentru diverse enunuri se dau

AutorProf.VoineaAxinteCostica

interpretrigeometriceipentrudemonstraii,sefolosescprocedeegeometrice.
Aproximrile diofantice, care se ocup, n principal, de problema
aproximrii numerelor reale prin numere raionale, problem strns legat de
naturaaritmeticadiverselor clasedenumere.
Teoria probabilistic a numerelor , care folosete metode probabilistice
pentru rezolvareaunorproblemealeteorieinumerelor.Ideeafolosiriimetodelor
probabilisticeaparencdela Gauss,darteoriaprobabilisticanumerelorsa
constituit n a doua jumtate a secolului XX, dup axiomatizarea teoriei
probabilitilor,n1933,dectreA.N.Kolmogorov,axiomatizarecareapermis
aplicareateoreiprobabilitilorndomeniidintrecelemaineateptate.
Se mai face distincie ntre teoria multiplicativ a numerelor, care privete
reprezentareanumerelorsubformdeprodusedenumeredeunanumittip(cumar fi
reprezentarea numrului ca un produs de numere prime) i teoria aditiv a numerelor
care privete reprezentarea numerelor ca sume de numere de un anumit tip
(reprezentareanumerelornaturalecasumedenumereprime,sumedeptrate,etc).
Recent,domeniulteorieinumerelorsialcriptografieiacunoscutodezvoltarerapida
nceeaceprivesteasigurareasecuritatiicalculatoarelorsiainformatiei,casiproiectarea
siimplementareaunuinumardecriptosistemesialtesistemeconexe.
Criptarea mesajelor i trimiterea lor sub aceast form este utilizat de foarte mult
timp.Unul dintreprimiicare au folosittehnicidecriptarepentru trimitereamesajelor a
fostcelebrulmpratromanCezar.ncomunicareaprivatcuopersoan,folosireaunui
cod secret poate preveni citirea intenionat sau neintenionat a mesajelor de ctre cei
careintrnposesiaacestora,fiepentructrebuiesletransportepnladestinatar,fie
pentrucleintercepteazntimpcemesajulestetransmis.
Prinaceastlucrarenesitumncadrulteorieielementareanumerelor,urmrindnu
attaspectulistoricalunornoiuni,ctmaialesaezarealorntroordinelogic,necesar
abordriiunorteoremecelebredinteorianumerelor.
n Capitolul I Noiuni fundamentale de teoria numerelor, Capitolul II Numere
prime i Capitolul III Congruene am prezentat noiuni necesare abordrii temei
prezentei lucrri: mulimea numerelor naturale, mulimea numerelor ntregi Z,
divizibilitatea n N i Z, Numere prime, Teorema fundamental a aritmeticii, Funcii
numerice, Congruenedegradulntiidegradsuperior.
n Capitolul IV Teoreme celebre, sunt prezentate principalele teoreme din Teoria
numerelor i anume: Teorema lui Euler, Teorema lui Fermat, Teorema lui Wilson,
TeoremaluiClement,TeoremaluiLagrange,Lemachinezaresturilor
Apoi se trece la prezentarea unor Probleme diofantice i aplicaii ale noiunilor
prezentate,ncheindcuprezentareaunuiinstrumentimportantnprotejareainformaiein
formdigitalideaasiguraserviciidesecuritateCriptografia
Ultimul capitol cuprinde consideraii generale i metodice, referiri la cercurile de
matematiciunproiectdidacticpentruoactivitatedecerc.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

CUPRINS
I.Noiunifundamentaledeteorianumerelor
I.1.Mulimeanumerelornaturale
I.2.MulimeanumerelorntregiZ
I.3.Divizibilitatean NiZ
II. Numereprime
II.1.Numereprime.Numereindecompozabile
II.2.Teoremafundamentalaaritmeticii
II.3.Funciinumerice
IIICongruene
III.1.Noiuniirezultateintroductive
III.2Congruenedegradulnti
III.3.Congruenedegradsuperior
IVTeoremecelebre
IV.1.TeoremaluiEuler
IV.2.TeoremaluiFermat
IV.3.TeoremaluiWilson
IV.4.TeoremaluiClement
IV.5.TeoremaluiLagrange
IV.6.Lemachinezaresturilor
VProblemediofantice
V.1.Fraciicontinue
V.2.Aproximridiofantice
V.3.Ecuaiidiofantice
VI.Aplicaii
VI.1. irulluiFibonacci
VI.2. Criptografie
VIIConsideraiimetodice
VII.1.Rolulmatematiciincoal
VII.2.Aspectespecificeevoluianotiunilordeteoria
numerelor
VII.3.Cercuriledematematic
Bibliografie

AutorProf.VoineaAxinteCostica

5
15
21
26
31
32
37
41
42
43
44
45
46
47
49
50
52
59
61
67
74
79
82
89

CAPITOLULI
I.Noiunifundamentaledeteorianumerelor
I.1.Mulimeanumerelornaturale
Modul intuitiv de percepere a numerelor naturale se bazeaz pe noiunea de
numrcardinalicardinaluluneimulimi,ncadrulmailargalteorieimulimilor.
n principiu, abordarea axiomatic a mulimii numerelor naturale, datorat lui
Peano, folosete modelul metodei logice, ntrebuinat cu succes de Euclid n geometrie
ncdinantichitate.
I.1.1.AxiomaticaPeano
Definiie.NumimsistemPeanountriplet(N,o, s),unde:
a) Nesteomulimenevid
b) oN
c) s : NN este o aplicaie numit de succesiune, care verific
urmtoarelecondiii(axiome):
a)oIms(adic "nN,o s(n))
b) s esteoaplicaieinjectiv
g)Axiomainduciei: DacM Nsatisfaceproprietile:
i)
oM
ii)
nM s(n)M,
atunciM=N.
Vomnota s(n)=n*ivomspunecn*estesuccesorulluin.
Dnd statut de axiome proprietilor a), b), g) matematicianul Giuseppe Peano
(18581932),areuitsconstruiasccuajutorullorntreagateorieanumerelornaturale.
Teoria axiomatic a lui Peano folosete pentru numere modelul metodei logice,
ntrebuinatcusuccesdeEuclidngeometrie,ncdinantichitate.
Conform definiiei axiomaticedatde Peano, numerelenaturale sunt elementele
uneimulimiN,ncaresefixeazunelemento,mpreuncufunciadesuccesiune,astfel
nctsuntsatisfcuteaxiomele a), b), g).
Propoziie: PentruoricenN,n o,existuN,astfelnctn=u*.
Demonstraie: Considerm M=s(N) {o} atunci MN, oM i nM
s(n)M, pentru c s(N)M. Din axioma induciei rezult c M = N i cum os(N)
rezultcoriceelementdinN,diferitdeo,estesuccesorulunuialtelementdinN.
Teorema recursiei. Dac (N, o, s) este un sistem Peano i (S, a, j) este un
triplet, unde S esteo mulimenevid, aS i j : SS o funcie, atunci exist o unic
funcief:NScuproprietile:
1) f(o)=a
2) f(s(n))= j(f(n)), "nN.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

Demonstraie: Considerm produsul cartezian N S i fie F* = {UNS |


(o,a)Ui(n,b)U (s(n), j(b))U}.ObservmcF* ,deoareceNSF*n
IUi F *
plus,pentruoricefamilienevid(Ui)iI,unde "iI,UiF*,rezultc iI
.
IU
Fie f = UF* . Conform observaiei anterioare, seobine c fF*. Artm c f
reprezintofuncie,adicsatisfaceurmtoareledoucondiii:
c1) "nN, $bS,astfelnct(n,b)f
c2)dac(n,b)fi(n,b)f,atuncib=b.
Pentruaverificaprimacondiie,vomconsideramulimeaM={nN | $bS,astfel
nct(n,b)f}ivomartacM=N,folosindaxiomainduciei.MNioM,pentruc
(o,a)f.
Din nM rezult c $bS, astfel nct (n, b)f i cum fF*, se obine (s(n),
j(b))f,deci s(n)M.Aadar,M=N.
Verificmacumcondiiac2).
ConsidermmulimeaM={nN |(n,b)fi(n,b)fb=b}.Vomaplicaipentru
M axiomainduciei.MN.Presupunem,prinreducerelaabsurd,coM.
Deoarece(o,a)frezultcexistbS,b a,astfelnct(o,b)f.
Notmcuf1 = f - {(o,b)}deci f1 f, f1 f. Artm cf1 F*. Mai nti, (o, a) f1 i
considernd(n,b 1) f1 f,obinem(s(n), j(b1))f ideci (s(n), j(b1)) f1, deoarece
s(n) o, "nN.Aadar, f1F*idindefiniialuifrezultf f1,ceeaceesteabsurd.
Prinurmare,oM.
Conformcuc1),existbS,nct(n,b)ficumnM,rezultcbesteunic.Se
obinedeaici(s(n), j(b))f.Presupunndc s(n)M,rezultcexistcS,c j(b),
astfelnct(s(n),c)f.
Notmcuf2 =f - {(s(n),c)}decif2 f,f2 f.Artmcf2F*.Avem(o,a)f2
iconsiderm(m,s)f2 f.
Seobine(m*, j(s))f.
Apardousituaii:
I) Dac m n, atuncinbaza injectivitii funciei s, rezultc m* s(n) i
deci(m*, j(s)) (s(n),c),deunde(m*, j(s))f2.
II) Dacn=m,atunci(m*, j(s))=(s(n), j(s)).
Din(m,s)=(n,s)fidinunicitatealuib,rezultcs=b,deci,(m*, j(s))=(s(n), j(b)).
Deoarece j(b) c,seobine(s(n), j(b)) (s(n),c),adic(m*, j(s))==(s(n), j(b))f2.
Aadar f2F*, de unde f f2, ceea ce este absurd. Prin urmare, s(n)M i
conformaxiomeiinduciei,obinemM=N.
Folosind notaiile consacrate funciilor, condiiile (o, a)f, respectiv (n, b)f
(s(n), j(b))fsescriuastfel:f(o)=a,respectivf(n)=b f(s(n))= j(b),adictocmai
condiiilecetrebuiausatisfcutedefunciaf.
Unicitatea funciei f se demonstreaz prin reducere la absurd. Considerm o
funciegcaresatisfacecondiiile1)i2).
FieM= {nN |f(n)=g(n)}.AvemM NioM,deoarecef(o)=g(o)=a.
DacnM,atuncif(n)=g(n),deci j(f(n))= j(g(n)),deundef(s(n))=g(s(n)),adic
s(n)M.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

Aplicnddinnouaxiomainduciei,rezultM =N,adicf=g.
Teorem. Dac (N, o, s) i (S, a, j) sunt sisteme Peano, atunci exist o unic
funcief:NS,astfelnctf(o)=a,fs = jf ifesteobijecie.
Demonstraie: Mai rmne de artat c f este bijectiv. Aplicnd teorema
recursiei pentrusistemulPeano (S, a, j) i tripletul (N, o, s), rezultc existo unic
funcieg:SN,pentrucareg(a)=oigj==sg.Vomartacgesteinversaluif.
Pentru aceasta, vom aplica teorema recursiei pentru sistemul Peano (N, o, s) i
tripletul(N,o, s).Rezultcexistounic funcieh :NN,astfelncth(o)=oi
hs= sh.ns1N igfverificcondiiilesatisfcutedeh,deoarece:(gf)(o)=g(a)=
o=1N(o)i(gf)s==g(fs)=g(jf)=(gj)f=(sg)f= s(gf),iar1Ns=
s1 N.Dinunicitatealuihrezultcgf=1N.
Similar,aplicnddeaceastdatteoremarecursieipentrusistemulPeano(S,a, j)
itripletul(S,a, j)seobinecfg=1S.
Aadarfestebijectiv.
nbazaacesteiteoreme,vomconsideracexistununicsistemPeano(pentruc
ntreoricaredousistemePeanoexistobijeciecaresatisfacecondiiiledinteoremade
maisus).
Nvafinumitmulimeanumerelornaturaleivomnotaocu0(numrulnatural
zero),succesorullui0cu1,succesorullui1cu2,.a.m.d.
Propoziie.N esteomulimeinfinit.
Demonstraie: Presupunem prin reducere la absurd c N este finit i aplicm
urmtorulrezultat:
Dac A este o mulime finit, iar f :AA este o aplicaie, atunci urmtoarele
afirmaiisuntechivalente:
i)
festeinjectiv
ii)
festesurjectiv
iii)
festebijectiv.
PentruA=Nif= s,observmc sesteinjectiv,darnuestesurjectiv(0Ims),prin
urmarepresupunereafcutestefals,deciN esteinfinit.
I.1.2.Adunareanumerelornaturale
Fiemunelementoarecare,darfixatalluiN.ConsidermnteoremarecursieiS=
N,a=mi j= s.Conformteoremei,rezultcexistoaplicaieunicfm :NN,astfel
nct:
1. fm(0)=m
2. fm(s(n))= s(fm(n)), "nN.
Notmfm(n)=n+m.
Condiiile1.i2.sevorscrieastfel:
1) 0+m=m
2) n*+m=(n+m)*, "nN
ivorfinumitecondiiilededefiniiealeadunrii.
Propoziie.Aulocurmtoareleafirmaii:
1.n+0=n, "nN
2.n+m*=(n+m)*, "nN

AutorProf.VoineaAxinteCostica

Demonstraie: Se aplic, pentru demonstrarea ambelor afirmaii, axioma


induciei,considerndmulimile:
1M1 = {nN |n+0=n},respectiv
2M2 = {nN |n+m*=(n+m)*}
1.AvemM1 N,0M1(rezultdin1)pentrum=0)idacnM1,adicn+0=
n,atuncinbazacondiiei2)n*+0=(n+0)*=n*,adicn*M1.DeciM1 =N.
2.AvemM2 N,0M2,deoarecenbazacondiiei1)avem0+m*=m*=(0+
m)*.nplus,dacnM2,adicn+m*=(n+m)*,rezultcn*+m*=(n+m*)*=((n
+ m)*)* = (n* + m)*, utiliznd condiia 2) pentru m* i apoi pentru m. Prin urmare
n*M2 ideciM2 =N.
Considermfuncia+: NNN,careasociazperechii(n,m)NNelementul
n+m=fm(n).Aceastfunciesenumeteadunareanumerelornaturale.
Propoziie: Aulocurmtoarele:
A1.Asociativitateaadunrii
pentruoricen,m,pN,(n+m)+p=n+(m+p)
A2.Comutativitateaadunrii
pentruoricen,mN,n+m=m+n
A3.0esteelementulneutrulaadunare
"nN,n+0=0+n
A4.Legeadesimplificarelaadunare(numitreducere)
"pN,n+p=m+p n=m
Fien,mN.Aulocimplicaiile:
A5.n+m=0 n=0im=0
A6.m+n=1 (m=1in=0)sau(m=0in=1).
Demonstraie:
A1.Considerm,maintimipfixate.
FieM1 = {nN |(n+m)+p=n + (m+p)}. Aplicnd axiomainducieipentruM1 se
obineM1 =N,folosindcondiiilededefiniiealeadunrii,1 i2.
Considermacumnipfixateimulimea:
M2 = {mN |(n+m)+p=n+(m+p)}aplicnddinnouaxiomainducieiseobine
M2 =N.
Cazulncareminsuntfixateestesimilarprimuluicaz.Prinurmare,pentrum,
n,poarecarenN,arelocproprietatea:(n+m)+p=n+(m+p).
DemonstraiilepentruA2iA3suntsimilarecuceledemaisus.
PentruA4,mulimeacreiaiseaplicaxiomainducieiesteM= {pN |n+p=
m+p n=m}.
A5.Presupunemn 0.Atunci,existuN,astfelnctn=u*.
Obinemn+m=0 u*+m=0 (u+m)*=0,contradicie.Aadarn=0ideci0+
m=0,adicm=0.
A6.Presupunem,prinreducerelaabsurd,c(m 1saun 0)i(m 0saun
1).Suntposibileurmtoarelepatrusituaii:
1.m 1im 0
2.m 0in 0
3.m 1in 1
4.n 0in 1.
AutorProf.VoineaAxinteCostica

1.Dinm 0rezultcexistu Naanctm=u*.


Seobinem+n=1 (u+n)*=0* u+n=0 u=0in=0,nbazainjectivitii
lui s i a proprietii A5 i obinem m = 1, fals. Din contradicia obinut rezult c
aceastsituaienupoateavealoc.
Similarsearatcsituaiile2i4nupotavealoc.
3.Avemn 0,pentrucaltfeldinm+n=1arrezultacm=1,fals.Putemacumrepeta
raionamentuldela1ideducemciaceastsituaieesteimposibil.
Observaie: Pentruoricen N,avem s(n)=(n+0)*=n+0*=n+1.
I.1.3.nmulireanumerelornaturale
Fiemunelementoarecare,darfixat,alluiN.AplicndteoremarecursieipentruS
=N,a=0i j=fm,rezultcexistoaplicaieunicgm : NN,astfelnct:
1. gm (0)=0
2. gm (s(n))=fm (gm (n)), "n N.
Notmgm (n)=nm.
Condiiile1.i2.sevorscrieastfel:
1) 0m=0
2) n*m=nm+m, "n N.
ivorfinumitecondiiilededefiniiealenmulirii.
Propoziie: Aulocurmtoareleafirmaii:
1n0=0, "n N
2nm*=nm+n, "n N.
Demonstraie:ndemonstraieseaplicaxiomainducieiprocedndusenmod
asemntor cazului operaiei de adunare. Considerm funcia : NN N, care
asociazperechii(n,m) NN elementulnm=g m (n).
Propoziie: Aulocurmtoarele:
D.Distributivitateanmuliriifadeadunare
pentruoricem,n,p N,n(m+p)=nm+np
M1.Asociativitateanmulirii
pentruoricen,m,p N,(nm)p=n(mp)
M2.Comutativitateanmulirii
pentruoricen,m N,nm=mn
M3.1esteelementneutrulanmulire
"n N,n1=1n=n
M4.Legeadesimplificarelanmulire
"p N, p 0,np=mp n=m.
Fien,m N.Aulocimplicaiile:
M5.nm=1 n=1im=1
M6.nm=0 n=0saum=0.
Demonstraie:D,M1,M2,M3 sedemonstreazutilizndaxiomainduciei.
Demonstrarea proprietii M4, va fi dat ulterior (dup introducerea relaiei de
ordinepeN).
M5.Observmcn 0 m,altfelnmarfizero.Deciexistu,v N,astfelnct
n=u*im=v*.Avemnm=u*v*=uv*+v*==(uv*+v)*,deci(uv*+v)*=1,de

AutorProf.VoineaAxinteCostica

undeuv*+v=0iconformcuA5 seobineuv*=v=0.Rezultcm=1iutiliznd
M3 rezultcn=1.
M6.Presupunem,prinreducerelaabsurd,cn 0im 0.Atunciexistu,v
N,astfelnctn=u*im=v*.
Avem nm=u*v* = u*v +u*iconform cuA5 seobineu*v =u*=0, contradicie.
Decin=0saum=0.
nvedereasimplificriiscrieriivommainotamnnlocdemn.
I.1.4.RelaiadeordinepemulimeaN
Definiie:Fiem,nN.Spunemcm ndacexistpNastfelnctn=m+p.
Spunemcm <ndacexistpN,p 0,astfelnctn=m+p.
Propoziie: RelaiaesteorelaiedeordinepeN.
Demonstraie:Severific,folosinddefiniia,urmtoareleproprieti:
O1 :n n, "nN(reflexivitatea)
O2 :m nin m m=n(antisimetria)
O3:m nin p m p(tranzitivitatea).
O1.Rezultdinfaptulc $0 N:n=n+0.
O2. Din m n rezult c exist p1 N aa nct n = m+p1, iar dinn m rezultc
existp 2 N:m=n+p 2.Seobinen=n+(p2 +p 1),deunde,conformcondiieiA4,
rezultcp2 +p1 =0i,aplicndA5,vomaveap1 =p2 =0,decin=m.
O3.SimilarcuO2,m n $tNaanctn=m+tin p $sN,p=n+s,deci
$t+s N,astfelnctp=m+(t+s),adicm p.
Menionm c, n cele ce urmeaz vom scrie uneori m n n loc de n m,
respectivm >nnlocden <m.
Propoziie: Fiem,n N.Aulocurmtoareleafirmaii:
OA1. "p N, [m n m+p n+p]
OA2. "p N, [m+p n+p m n]
OA3. "p N, [m <n m+p <n+p]
OA4. "p N, [m+p <n+p m <n]
OM1. "p N, [m n mp np]
OM2. "p N, [m <n mp np]
OM3. "p N,p 0, [m <n mp <np]
OM4. "p N,p 0, [mp <np m <n]
OM5. "p N,p 0, [mp np m n]
Demonstraie.OA1.Dinm nrezultcexistqN,astfelnctn=m+q,deci
n+p=(m+p)+q,pentruoricepN,(datoritcomutativitiiiasociativitiiadunrii).
Rezultcm+p n+p.
AnalogsearatOA3cusinguradeosebirecelementulqNesteinenul.
OA2.Dinm+p n+prezultcexistqN,astfelnctn+p==m+p+qin
bazacomutativitiiialegiidesimplificarepentruadunare,seobinen=m+q,deunde
m n.
AnalogsearatiOA4cusinguradeosebirecelementulqNesteinenul.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

10

OM3.FiepN,p 0im <n.RezultcexistqN,q 0astfelnctn=m+


q,deunde nbazadistributivitii nmulirii fa deadunare,seobinenp= mp+qp.
Dacampresupunecqp=0,atunciarrezultacp=0sauq=0,ceeaceestefals.Deci
qp N,qp 0,deundemp <np.
AnalogsearatOM1iOM2cusinguradeosebirecdeaceastdatqppoatefi
izeroideciseobinemp np.
Vom reveni la demonstrarea proprietilor OM4 i OM5 dup prezentareaprincipiului
trihotomiei.
I.1.5.Principiultrihotomiei
Oricedounumerenaturaleminseaflnunainumaiunadintresituaiile:
m <n,m=n,n <m
Demonstraie. Fie n un numr natural, dar fixat. Considerm mulimea M =
{mN |m <nsaum=nsaun <m}.VomartacM=N,folosindaxiomainduciei.
i)Dacn=0,atunci0M.
Dacn 0,atunciinndcontdeegalitatean=0+nrezultc0 <n,deunde0M.
ii)FiemM.Vomartacm*M.Putemaveaurmtoarelesituaii:
I)
m < n, de unde $pN, p 0 astfel nct n = m + p. Din p 0 rezult c
$uN,astfelnctp=u*.Atuncivomobinen=m+u*==(m+u)*=m*+u.Pentruu
=0,avemm*=n,iarpentruu 0,avemm* <n,decinambelecazurirezultcm*M.
II)
m=n,deundem*=n*=(n+0)*=n+0*.Rezultcn <m*,prinurmare
m*M.
III) n <m,deunde $pN,p 0,astfelnctm=n+p.Rezultcm*=(n+p)*
=n+p*icump* 0seobinen <m*.
Prinurmarem*M.
Dini)iii)rezultcM=N.
Sartmacumcnuputemaveadectunadinceletreisituaiim <n,m=n,n
<m.
Presupunemcarfiposibilesimultansituaiilem <nim=n.Dinm <nrezult
c $pN,p 0,astfelnctn=m+picumm=n,obinemn=n+p,adicn+0=n+
pinbazalegiidesimplificarelaadunaresarobine0=p,ceeaceestefals.
Similarsearatcnuputemaveasimultansituaiilen <mim=n.
Presupunemacumcarfiposibilesimultansituaiilem<nin <m.Arrezultac
existp,qN,p 0 q,astfelnctn=m+pim=n+q,deundesarobinen=n+
(q + p), deci q + p = 0. Deoarece p i q sunt numere naturale, rezult c p = q = 0,
contradicie.
Prinurmare,putemconcluzionacavemunainumaiunadinceletreisituaii.
RevenimacumlademonstrarealegiidesimplificarelanmulireM4: "pN,p
0,np=mp n=m.
Presupunemcn m.Atuncinbazaprincipiuluitrihotomieiavemn <msaum
<n.Dacn <matuncinp <mp,iardacm <natuncimp <np(conformproprietii
OM3).Darnp=mp,prinurmarem=n.
SdemonstrmOM4: "pN,p 0,mp <np m <n.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

11

Prinreducerelaabsurd,presupunemcnuaravealocinegalitateam <n. nbaza


principiuluitrihotomieiamaveam=n,deundemp=npsaun <m,deundenp <mp
(dinOM3).Secontraziceastfelipoteza mp <np,prinurmarem <n.
SimilarseverificproprietateaOM5: "pN,p 0,mp np m n.
I.1.6.Principiulbuneiordonri(P.B.O.)
Pentruorice S N, S ,existeS astfel nct e s, "sS(adic Sareun
primelement e).
Demonstraie:
ConsidermmulimeaM= {mN |m s, "sS}.Dinfaptulc0Mrezultc
M . Din S rezult c $sS i din s* = s + 1 obinem s < s*. Deci, conform
principiuluitrihotomieinuputemaveas* s,adics*M,deunderezultcM N.
inndcontdeaxiomainducieirezultc $eMie*M.DineMrezultce
s, "sS. Artm i c eS. Presupunnd c eS i innd cont c e s, "sS, se
obinee <s, "sS,decipentruoricesS,existpN,p 0,astfelncts=e+p.Dinp
0rezultc $uN,astfelnctp=u*,decis=e+u*=(e+u)*=e*+u,deundee*
s, "sS,adice*M,contradicie.AadareSidemonstraiaestencheiat.
I.1.7.PrincipiulIalinducieimatematice
DacopropoziieP(n)(cepoatefiasociatcuoricenN)satisfaceurmtoarele
doucondiii:
(a) P(0)esteadevrat
(b) "mN, [P(m)adevrat P(m*)adevrat].
atunci, "nN,P(n)esteadevrat.
Demonstraie: Fie M = {nN | P(n) este adevrat}. Vom aplica pentru M
axiomainducieiivomobineM=N,adic "nN,P(n)esteadevrat.
Precizmc(a)poatefinlocuitcucondiiaP(k0)adevrat,undek0 N,caz
ncareconcluziaareforma"n N,n k0,P(n)esteadevrat.
nlocuind(a)nacestultimformul(deexemplu)prin
P(k0),P(k 0+1),...,P(k0+p1)adevrateib)prin:
P(m)adevrat P(m+p)adevrat,concluziasepstreaz.
I.1.8.PrincipiulalIIleaalinducieimatematice
DacopropoziieP(n),(cepoatefiasociatcuoricenN),satisfaceurmtoarele
condiii:
(a) P(0)esteadevrat
(b) "mN, [P(r)adevratpentruoricer N,r <m P(m)adevrat].
atunci "nN,P(n)esteadevrat.
Teorem: Principiul bunei ordonri, principiul I al induciei matematice i
principiulalIIleaalinducieimatematicesuntechivalente.
Demonstraie:Vomartac:
(1) PrincipiulIalinducieimatematiceimplicprincipiulbuneiordonri
(2) PrincipiulbuneiordonriimplicprincipiulalIIleaalinducieimatematice

AutorProf.VoineaAxinteCostica

12

(3) Principiul al IIlea al induciei matematice implic principiul I al induciei


matematice.
(1). Fie P(m) propoziia m s, "sS. Observm c P(0) este adevrat, dar pentru
sS,P(s*)estefals.ConformprincipiuluiIalinducieimatematice, $eN,pentrucare
P(e)esteadevratiP(e*)estefals.DinP(e)adevratrezultce s, "sS.nplus,
eS, pentru c altfel e < s, "sS i deci e* s, "sS, adic P(e*) adevrat,
contradicie.
(2).FieP(n)opropoziie,astfelnctP(0)esteadevrati "mN, [P(r)adevrat, "r <
m P(m) adevrat]. Vom arta c P(n) este adevrat, "nN. Fie S = {sN | P(s)
fals}.DemonstrmcS= .PresupunemcS .ConformP.B.O.rezultc $lS,l
s, "sS.DinlSrezultcP(l)fals.Pedealtparte,sobservmc "rN,r <l,
P(r) este adevrat,altfel, dac P(r)ar fi falsar rezulta rSicuml s, "sS, sar
obinel r,contradicie.Deci, "rN,r <l,P(r)esteadevratiatunci,nbazalui(b),
arrezultacP(l)esteadevrat,contradicie.Aadar,S= .
(3). Sunt presupuse satisfcute ipotezele principiului I al induciei matematice. Vom
verificafaptulcaulocipotezeleceluidealIIleaprincipiu.
Ipoteza (a) estecomuncelordouprincipii,deciP(0) este adevrat.Fie acum
mN, m 0. Rezult c $uN, astfel nct m = u*. Avem u < m. Pentru a demonstra
(b),presupunemcP(r)esteadevrat,pentruoricer <m.AtunciP(u)esteadevrati
conform cu (b) rezult c P(u*), adic P(m) este adevrat, prin urmare are loc (b).
AplicndacumceldealIIleaprincipiualinducieimatematice,rezultc "nN,P(n)
esteadevrat.
Propoziie: Nuexistniciunnumrnaturalntre0i1.
Demonstraie:Presupunem, prinreducerela absurd, cexistunnumr natural
k, astfel nct 0 < k < 1. Mulimea A={kN | 0<k < 1} este deci nevid i conform
principiuluibuneiordonriareunprimelementa,astfelnct0 <a <1.Multiplicndcu
a,obinem0 <aa <a,ceeacecontrazicefaptulcaesteprimulelementalluiA.Aceast
contradiciedemonstreazpropoziia.
I.1.9.LemaluiArhimede
FiemN.PentruoricenN,n 0,existtN,astfelnctm <tn.
Demonstraie:Dacm <n,considermt=1.
Dacn=m,considermt=n+1iavemn <n+nn=(n+1)n=tn,deoarecen 0.
Dacn <m,atunciexistuN,u 0,astfelnctm=n+u.Apardousituaii:
i. dacn=1,considermt=m+1.Avemm <m+1=t=tn
ii. dacn 1,considermt=u+1.Avem1 <n,deundeu <un,decim=n+u <n+
un=(u+1)n=tn.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

13

I.1.10.Teoremampririicurest(Euclid)
Pentruoricea,bN,cub 0,existq,rN,unicdeterminate,astfelncta=bq
+r,0 r <b.
Demonstraie:Fiea,bN, bfiindoarecare,nenul,darfixat.
FieA= {aN | $q,rN:a=bq+r,0 r <b}.Vomaplicaaxiomainduciei.
0A,pentruc $q=0i $r=0,astfelnct0=b0+0.DacaA,adic $q,rN:a=
bq+r,0 r <b,atuncia*=(bq+r)*=bq+r*.
Dacr*=b,atunciconsidermq1 =q+1 Nir1 =0iavemegalitateaa*=bq1 +r1,
decia*A.ConformaxiomeiinducieiA=N.
Sdemonstrmacum unicitatealuiqi r. Presupunemc existq 1, r1N, astfel
ncta=bq1 +r1,0 r1 <b.
Presupunemq q1 .Putemaveasituaiile:q <q 1 sauq1 <q.Dacq <q1,atunci
existpN,p 0:q1 =q+p.Dinbq+r=bq1+r1 rezultcbq+r=bq+bp+r1,de
under=bp+r1.DinpN,p 0rezultc $uN:p=u*,decibp+r1 =bu*+r1 =bu
+b+r1.Obinemb bu+b+r1 =bp+r1 =r,contradicie.
Dacq1 <q,procedmnmodanalogobinemdeasemenea,ocontradicie.
Deciq1 =qiatuncir1 =r.
Observaie: Putemdemonstraexistenanumerelorqir(astfelncta=bq+r,
0 r <b)inaltmodianume:
considermA= {bk | kNia <bk}.ConformlemeiluiArhimederezultcA .
AplicndP.B.O., $blAaanctbl bk, "bk A.
Observm c l 0, altfel am avea a < 0 = bl, ceea ce este absurd. Rezult c
$qN: l = q*. Avem bq < bl icum bl esteprim element al lui A rezult c bqA,
adicbq a,deunderezultcexistrN,astfelncta=bq+r.
Dacampresupunecb r,atunciarexistauN:r=b+u,deundea=bq+r=
bq+b+u=b(q+1)+u=bl+u,decibl a,ceeaceesteabsurd.Deci,r <b.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

14

I.2.MulimeanumerelorntregiZ
I.2.1.ConstruciamulimiiZ
ConsidermpemulimeaNN urmtoarearelaie:
(m,n)~(p,q)dacm+q=n+p,unde(m,n),(p,q)NN.
Aceastaesteorelaiedeechivalen:

estereflexiv,deoarecem+n=n+mceeaceimplic(m,n)~(m,n)

estesimetric,deoarecepresupunnd(m,n)~(p,q)rezultcm+q=n+p,
deundededucemp+n=q+m,deci(p,q)~(m,n)

estetranzitiv,deoarecepresupunnd(m,n)~(p,q)i(p,q)~(r,s)rezultc
m+q=n+pip+s=q+r,deundededucem(m+s)+(p+q)=(m+q)+(p+s)=(n+
p)++(q+r)=(n+r)+(p+q),decim+s=n+r,adic(m,n)~(r,s).
Clasadeechivalenalui(m,n)ovomnotacu
(m,n) ={(p,q)NN/(m,n)~(p,q)}.
N N

= (m,n) / (m, n) N N
~
Definiie. Mulimea factor
se numete
mulimeanumerelorntregiisenoteazcuZ.
Senumetenumrntregoriceelement (m,n) alluiZ.
I.2.2.Adunareanumerelorntregi
Definim pe Z urmtoarea lege de compoziie + : ZZ Z,

(m,n)+(p,q)= (m+ p,n+ q)


+estebinedefinit.ntradevr,dac(m,n)~(m,n)i(p,q)~(p,q),atuncim+n
=n+m ip+q=q+p,deundededucemc(m+p)+(n+q)=(m+n)+(p+q)=(n
+m)+(q+p)==(n+q)+(m +p),adic(m+p,n+q)~(m+p,n+q).
Legea de compoziie + pe Z se numete adunarea numerelor ntregi, iar
(m + p,n+ q) senumetesumanumerelorntregi (m,n) i (p,q).
Aulocurmtoarele:
1) Asociativitatea.Datenumerelentregix= (m,n),y= (p,q),z=(r,s) rezultc
(x+y)+z=((m + p)+ r,(n+ q)+ s)= (m+ (p+ r),n+ (q+ s))=x+(y+z),deoarece
adunareanumerelornaturaleesteasociativ.
2) Comutativitatea.Datenumerelentregix=(m,n),y= (p,q) rezultcy+x=
(p +m,q+ n) = (m + p,n+ q) =x+y,deoareceadunareanumerelornaturaleeste
comutativ.
3) Elementulneutru. SobservmcpentruoricenN,avem(n,n)~(0,0),deci
(n,n)=(0,0).nplus,pentruoricey= (p,q)Z,avem
(p,q)+(0,0)= (0,0)+ (p,q)= (p,q), adic (0,0) esteelementneutrulaadunarea
numerelorntregi.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

15

4) Elementesimetrizabile.Pentruoricenumrntregx= (m,n),existx= (n,m)Z,


astfelnctx+x=x+x= (0,0).Astfeloricenumrntregxestesimetrizabilnraport
cuadunareanumerelorntregi.
I.2.3.nmulireanumerelorntregi
Definimpe Z urmtoarealegedecompoziie: ZZZ,
(m,n)(p,q)= (mp+ nq,mq+ np).
estebinedefinit.ntradevr,dac(m,n)~(m,n)i(p,q)~(p,q),atunci
avemm+n =n+m ip+q=p +q,deunderezultc(mp+nq)+(mq+np)+
(np+mq)=(m+n)p+(n+m)q+(mq +np)=(n+m)p+(m+n)q+(mq +np)
==(mq+np)+m(p+q)+n(q+p)=(mq+np)+m(q+p)+n(p+q)==(mq+
np)+(mp +nq)+(np+mq),deci(mp+nq)+(mq +np)==(mq+np)+(mp +
nq) adic(mp+nq,mq+np)~(mp +nq,mq+np).
Legea de compoziie pe Z se numete nmulirea numerelor ntregi, iar
(mp +nq,mq+ np) senumeteprodusulnumerelorntregi (m,n) i (p,q).
Aulocurmtoarele:
1) Asociativitatea.Datenumerelentregix= (m,n),y= (p,q),

z= (r,s),rezult

c (xy)z= ((mp +nq)r+ (mq+ np)s,(mp+ nq)s+ (mq+ np)r) =


= (mpr +nqr+ mqs+ nps,mps+ nqs+ mqr+ npr) =
= (m(pr+qs)+ n(ps+ qr),m(ps+ qr)+ n(pr+ qs)) =x(yz).
2) Comutativitatea. Date numerele ntregi x = (m,n), y = (p,q) rezult c xy =
(mp +nq,mq+ np) = (pm +qn,pn+ qm) =yx.
3) Elementul neutru. S observm c pentru orice nN, avem (n*,n) ~ (1, 0), adic
(n*,n)=(1,0).Maimult,pentruoricey= (p,q)Zavem ( p,q)(1,0) = (1,0)(p,q)
= (p,q),adic (1,0) esteelementulneutrulanmulireanumerelorntregi.
4) Distributivitateanmuliriifadeadunare.Pentruoricetreinumerentregix,y,z
avemx(y+z)=xy+xz.
ntradevr,dacx= (m,n),y= (p,q),z= (r,s) atunci
x(y+z)= (m(p+r)+ n(q+ s),m(q+ s)+ n(p+ r)) =
= ((mp +nq)+ (mr+ ns),(mq+ np)+ (ms+ nr)) =xy+xz,
deoarece nmulirea numerelor naturale este distributiv fa de adunarea numerelor
naturale.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

16

I.2.4.RelaiadeordinepeZ
Fie (m,n), (p,q) dounumerentregi.
Definiie: Spunem c (m,n) este mai mic sau egal fa de (p,q), i scriem
(m,n) (p,q),dacm+q n+p.
S observm c relaia binar astfel definit nu depinde de reprezentani. ntr
adevr,dac(m,n)~(m1,n1)i(p,q)~(p1,q1),iarm+q n+p,atuncim1+q1 n1+
p1.Dinm+q n+prezultc $uN:n+p=m+q+u,deunden1 +p1+m+q=(m
+n1)+(q+p 1)==(n+m1)+(p+q1)=n+p+m1 +q1 =m+q+u+m1 +q 1,aadar
n1+p1 =m1+q 1+u,adicm1+q1 n1+p1.
Aulocurmtoarele:
1) esteorelaiedeordinetotalpeZ:
estereflexiv: "(m,n)Z, (m,n) (m,n),deoarecem+n n+m
esteantisimetric:dac (m,n) (p,q) i (p,q) (m,n),atuncim+q n+
pip+n q+m,deundem+q=n+p,adic(m,n)~(p,q)ideci
(m,n) = (p,q)
estetranzitiv:dac (m,n) (p,q) i (p,q) (r,s),atuncim+q n+pi
p+s q+r,deundem+q+p+s n+p++q+rurmeazcm+s n+r,
adic (m,n) (r,s)
pentruorice (m,n) i (p,q) numerentregiavem (m,n) (p,q) sau (p ,q)
(m,n)aceastarezultdinfaptulcpentrunumerelenaturalem+qin+p
avemm+q n+psaup+n=n+p m+q=q+m.
2) OA:Pentruoricex,y,zZ,avemx y x+z y+z.
OM:Dacx,yZ,x y,atuncipentruoricezZ,avemxz yzipentruoricezZ,
z 0,avemyz xz,undecu0amnotatnumrulntreg (0,0).
Sartmcdacx yiz (0,0),atunciyz xz.Fiex= (m,n),y= (p,q),z
= (r,s).Dinx yrezultcm+q n+p,iardinz 0rezultcr s,deci $uN:s=r
+u.
Avem yz = (pr +qs,ps+ qr) = (pr +qr+ qu,pr+ pu+ qr), iar xz =
(mr +ns,ms+ nr) = (mr +nr+ nu,mr+ mu+ nr).
yz xz pr+qr+qu+mr+mu+nr pr+pu+qr+mr+nr+nu qu+mu pu
+nu (m+q)u (n+p)u,careesteadevratdeoarecem+q n+p.Deci,yz xz.
Similarsearatcdacx yizZ,0 z,atuncixz yz.
Definiie.Spunemc (m,n) este maimicdect (p,q) iscriem (m,n) < (p,q)
dacm+q <n+p.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

17

I.2.5.Principiultrihotomieinumerelorntregi

Oricaredounumerentregix,yseaflnunainumaiunadintresituaiile:x <
y,x=y,y <x.
Demonstraia are la baz faptul c principiul trihotomiei are loc pentru numere
naturale.
Auloci:
pentruoricex,y,zZ,avemx <y x+z <y+z
dacx,y,zZ,0 <z,atuncix <y xz <yz
dacx,y,zZ,z <0,atuncix <y yz <xz.
Pentrua verifica implicaia din afirmaiile anterioaresefoloseteprincipiul
trihotomieinumerelorntregi.
Observaie: Fie (m,n)Z.
i)

(0,0) < (m,n) n <m $uN,u 0,astfelnctm=n+u.Avem (m,n) =

(n +u,n) = (u,0),undeuN,u 0.
ii)

(m,n) < (0,0) m <n $vN,v0,astfelnctn=m+v.Avem (m,n) =

(m,m+v) = (0,v),undevN,v 0.
nplus,simetricullaadunarealelementului (u,0) este (0,u).
Definimfuncia j: NZ, j(a)= (a,0),pentruoriceaN.
Severificuorurmtoareleproprietialelui j:
1. j(a+b)= j(a)+ j(b), "a,bN
2. j(0)= (0,0)
3. j(ab)= j(a)j(b), "a,bN
4. j(1)=(1,0)
5. esteinjectiv
6. j(a) j(b) a b,undea,bN(semaispunec jpstreazordinea).
FieN= {(a,0)Z |aN}mulimeaimaginilorlui j.Obinemc y:NN, y(a)=
j(a), pentru orice aN, este o bijecie. n cele ce urmeaz vom identifica pe N cu N,
adicpentruoriceuN,identificmucu (u,0).PutematunciconsideracavemN Z.
Vomnotacu -upe (0,u), undeuN.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

18

I.2.6.Scdereanumerelorntregi
Dacx,ysuntdounumerentregi,notmcux-ysumax+(-y).
Legea de compoziie j : ZZZ definit prin j(x, y) = x-y se numete scderea
numerelorntregi.
Aulocurmtoarele:
Pentruoricedounumerentregixiyavemx-y=0 x=y.
ntradevr,dacx=yavemx-y=x-x=x+(-x)=0,deoarecexestesimetriculluix.
Reciproc,dacx-y=0,avemy=0+y=(x-y)+y==[x+(-y)]+y=x+ [(-y)+y]=
x+0=x.Dinx+y+(-x)+(-y)=0rezultc(x+y)=(-x)+(-y).
Egalitatea -(x-y)=(-x)+yrezultastfel: -(x-y)= -[x+(-y)]==(-x)-(-y)=(-x)+y.
Analogsedemonstreazc -(-x+y)=x-yic -(-x-y)=x+y.
Pentruoricaretreinumerentregix,y,zavemx(y-z)=xy-xz.
ntradevr,avemx(y-z)+xz=x[(y-z)+z]=xy,deunderezultcxy-xz=[x(y-z)+
xz]+(-xz)=x(y-z).
Observaie: Pentrux,yZ,avemxy=0 x=0sauy=0.
Demonstraie: : Considerm x = 0 = (0,0), y = (m,n). Rezult c xy =
(0,0)(m,n) =(0,0).
:Dac0 xi0 y,atuncix= (u,0),y= (v,0),undeu,vN.Rezult
cxy= (uv,0) icumxy=0= (0,0) rezultcuv=0,deundeu=0sauv=0,adicx=
0sauy=0.
Similar, dac x 0 i y 0, atunci x = (0,u), y = (0,v), unde u, vN. xy =
(uv,0) = (0,0),deciu=0sauv=0,adicx=0sauy=0.
Pentru0 xiy 0,x= (u,0) iy= (0,v) undeu,vN.Atuncixy= (0,uv) =
(0,0),deciu=0sauv=0,adicx=0sauy=0.
Analogsetrateazcazulx 0i0 y.
S remarcm faptul c demonstraia poate fi fcut i folosind identificarea
numerelorntregipozitivecunumerelenaturale.
Dacx,y,zsuntnumerentregi,avemxy=xzix 0 y=z.
ntradevr,dinegalitateaxy=xzrezultcx(y-z)=xy-xz=0.Deoarecex 0rezult
cy-z=0,adicy=z.
Definiie:Senumetemodululunuinumrntregx,numrulnaturalnotatcu |x|,
x,dacx > 0

x = 0,dac x = 0
- x,dac x < 0

definitastfel:
.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

19

I.2.7.Teoremampririicurestpentrunumerentregi
Pentru orice dou numere ntregi x i y, y 0, exist i sunt unice numerele
ntregiqir,astfelnctx=yq+ri0 r < |y|.
Demonstraie:Dacx,yN,y 0,atunciaplicmteoremacurestpentrunumere
naturaleiobinemcexistq,rN,decintregi,astfelnct0 r <y= |y|.
Dacx 0,iary >0,atuncipentru |x|iyexistq1,r1 naturale,decintregi,astfel
nct -x= |x|=yq1 +r1 i0r1 <y= |y|.Avemx=y(-q 1)-r1.Dacr1 =0,atunciq= -
q1ir=0.Dac0 <r1,atuncix=y(-q1-1)+y-r1.
Considermq= -q 1-1Zir=y-r1 >0ir <y= |y|.
Dac x 0 i y < 0, atunci aplicm teorema mpririi cu rest pentru numerele
naturalexi |y|.Rezultc $q 2,r2N:x= |y|q2 +r2 i0r2<|y|,deundex=y(-q 2)+r2.
Alegemq= -q2 ir2 =r.Dacx 0iy <0,atunci $q3,r3N: |x|= |y|q 3 +r3 i0 r3 <
|y|,adic -x=(-y)q3 +r3 i0 r3 < |y|.Dacr3 =0,atuncix=yq3 ialegemq=q3 i
r=0.Dacr3 >0,atuncix=yq3 -r3 =y(q 3 +1)+(-y-r3).Alegemq=q3 +1ir= -y -
r3 >0ir < -y= |y|.
Verificmacumunicitateanumerelorqir.Presupunemcyq+r=yq+r,cu0
r < |y|i0 r < |y|.Rezultcy(q-q)=r-r,deciyu=r-r,undeu=q-q.Deoarece
|ab|= |a||b|,pentruoricea,bZ,obinemc |y||u| = |r-r|.
Dacr r,atunci0 r -r r < |y|,iardacr r,atunci0 r-r r < |y |.n
ambelecazuri,avem |r -r | < |y |.Pedealtparte,presupunndcu 0rezultc |u|
1,deci |y| |u| |y|,deunde | r-r| |y|,contradicie.Aadar,u=0,deciq=q ir=r.
I.2.8.Semnulunuinumrntreg.Regulasemnelor
Definimfunciasemn,notatsgn: ZZprin
1,dac x Z,x> 0

sgn(x)= 0,dac x = 0
- 1,dac x Z,x< 0

Egalitateasgn(xy) = sgn(x)sgn(y) este valabil pentru orice numere ntregi x i y ise


numeteregulasemnelor.
Vomdemonstraacumregulasemneloranalizndtoatesituaiileposibile.
Dacxiysuntnumerentregipozitivex= (m,0),y= (n,0),avemxy= (mn,0),
deci xy este unnumr ntreg pozitiv. Avem sgn(xy) = 1=11= sgn(x)sgn(y). Dac x
este ntreg pozitiv x = (m,0) i y este ntreg negativ y = (0,n), avem xy =
(m0+0n,mn+ 00) = (0,mn),decixyestenumrnegativ.Avemsgn(xy)= -1=1(-1)=
sgn(x)sgn(y). Analogseverificegalitateapentruxntregnegativiyntregpozitiv.
Dacxiysuntntreginegativex= (0,m) iy= (0,n),avem
xy= (00+mn,0n+ m0) = (mn,0),decixyesteunnumrntregpozitiviavemsgn(xy)
=1=(-1)(-1)=sgn(x)sgn(y).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

20

I.3.DivizibilitateanNiZ
I.3.1.Celmaimaredivizorcomun.Celmaimicmultiplucomun.
I.3.1.1.RelaiadedivizibilitatepeN
Definiie: Fie a, b N. Spunem c b divide a sau c a este multiplu deb i
notmb|adac $c N, astfelncta=bc.
Observmcdacb=0, atuncia =0,deci nceleceurmeaz, vomconsidera deseori
doarcazulb 0.
Proprieti: 1. "a N,1|a
1. "b N,b|0
2. reflexivitatea: "a N,a|a
3. antisimetria:daca,b N,astfelncta|bib|a,atuncia=
b
4. tranzitivitatea: dac a, b, c N, astfel nct a | b i b | c,
atunciac
5. daca,b,c N,astfelncta|bia|c,atuncipentruoricex,
y N,avema|(xb+yc).
6. pentruoricea,b N,a 0,dinb|a,rezultb a.
Demonstraie:4.Dinb|arezultc $cN,astfelncta=bcidina|brezult
$dN,astfelnctb=ad.Obinema=a(dc).
Daca=0,atuncidina|brezultb=0,decia=b.
Dac a 0,atuncidina= a (dc)rezult1=dc(conform M4)i decid= c=1
(conformM5).Aadara=b.
7. Dinb|arezultcexistcN,astfelncta=bc. Cuma 0
rezultcc 0,deciexistuNaanctc=u*.
Seobinea=bu*=b+bu,deunderezultb a.
Celelalteproprietirezult,cuuurin,dindefiniie.
Proprietile3,4,5aratc"|"esteorelaiedeordine.Nuestensorelaiede
ordine total, pentru c nu oricare dou numere naturale pot fi comparate (n sensul
relaiei|),deexemplu,37i73.
I.3.1.2.RelaiadedivizibilitatepeZ
Definiie: Date dounumere ntregi x i y, spunemc x dividey sau c y este
multiplualluix,dacexistunnumrntregz,astfelncty=xz.
Vomscriex|y.
CairelaiadedivizibilitatepeN,relaiadedivizibilitatepeZsedovedeteafi
reflexivitranzitiv:
"xZ,avemx=x1,deundex|x
dacx,y,zZ,aanctx|yiy|z,atunci $x',y'Zaancty=xx',z=yy',
deci,z=(xx')y'=x(x'y'),deundex|z.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

21

RelaiadedivizibilitatepeZ nuestensantisimetric.Deexemplu,avem2| 2,
2|2,dar2 2.
Definiie: Dou numere ntregi x i y se numesc asociate n divizibilitate i
scriemx~y,dacx|yiy|x.
Propoziie: Dou numere ntregi x i y sunt asociate n divizibilitate dac i
numaidacx=ysaux=y.
Demonstraie: Dac x = y, avem x | y i y | x prin reflexivitatea relaiei de
divizibilitate.Dacx=y,avemx=y(1),deciy|xiy=(y)=x=x(1),decix|y.
Reciprocspresupunemcx|yiy|x.Atunciexistx',y' Z,astfelncty=
xx'ix=yy'.Dacx=0,atunciy=0x'=0=x.
Dacx 0,avemx=yy'=(xx')y'=x(x'y')deunderezultx'y'=1,decix'=y'
=1saux'=y'=1,adicy=xsauy=x.
Observmc "xZ,avemx=1x,deci1|x.Numerelentregipentrucareavem
x |1senumesc uniti. Conformpropoziiei anterioare, rezultc: x | 1 x~1 x=1
saux=1.
Aadar,singureleunitialeluiZsunt1i1.
Propoziiaanterioarpoatefienunatiastfel: "Dounumerentregixiysunt
asociatendivizibilitatedacinumaidacexistounitateu,astfelnctx=uy".
Rezult c x ~ y | x| = | y|, iar de aici se obine c relaia de asociere n
divizibilitateesteorelaiedeechivalen,alecreiclasedeechivalensuntdeforma{n,
n},pentrun 0i{0},pentrun=0.
I.3.1.3.Celmaimaredivizorcomunadounumerenaturale
Definiie: Fie a, bN. dN se numete cel mai mare divizor comun al
numereloraib(notmd=(a,b)),dac:
1. d|a,d|b
2. "d'N:d'| a,d'|b d'|d.
Lem: Fie m, n, p trei numere naturale astfel nct m = n + p. Dac numrul
naturalnenulqdivideoricaredoudintrenumerelem,n,patunciqdivideipealtreilea
numr.
Demonstraie: Fie q | n i q | p. Atunci $ u, vN: n = qu i p=qv. Rezult
m=q(u+v),deciq|m.Fieacumq|miq|n.Atunci $t,sN:m=qtin=qs.Dinqt=
qs+prezultqs qticumq>0obinems t,deunderezultc $wNaanctt=s
+w.Dinqt=qs+prezultqs+qw=qs+p,deciqw=p,deundeq|p.
Analogsearatcdinq|miq|p,rezultq|n.
Lem:Dacx,y,q,rN,satisfacegalitateax=yq+ratunciexistcelmaimare
divizorcomunalluixiydacinumaidacexistcelmaimaredivizorcomunalluiy
ir.nplus,avem(x,y)=(y,r).
Demonstraie:Presupunemcexistcelmaimaredivizorcomunalluixiy,pe
carelnotmcud.Dind|xid|yrezult,conformlemeianterioare,cd|r,deciavemd
|yid|r.
Fieacumd'N,aanctd'|yid'|r.Conformaceleiaileme,rezultcd'|xi
decid'|xid'|y,adicd'|d.
Aadar,destecelmaimaredivizorcomunalluiyiriavem(y,r)=d=(x,y).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

22

Reciproc,presupunndcexistcelmaimaredivizorcomunalnumereloryir,
pecarelnotmcud,varezultad|yid|r,deunded|qy+r=x,deciavemd|xid
|y.
Fieacumd'N,aanctd'|xid'|y.Obinemd'|r,decid'|yid'|r,deunded'
|d.Astfel,destecelmaimaredivizorcomunalluixiyiavem(x,y)=d=(y,r).
Teorem:Fie a, bN.Atunciexistiesteuniccel maimaredivizorcomun al
numereloraib.
Demonstraie:Daca=b=0,atuncicelmaimaredivizorcomuneste0.
Presupunem,ncontinuare,b 0.Procedeuldedeterminarepecarelvomfolosipoart
numelede:
I.3.1.4.AlgoritmulluiEuclid
Aplicmteoremampririicurestpentruaib.Rezultcexistq0,r0N,unic
determinateastfelnct:
(0)
a=bq 0 +r0,unde0 r0<b.
Dacr0=0,atuncia=bq0,deundeb|a,deci(a,b)=b.
Dacr0 0,vomaplicateoremampririicurestpentrubir0,iardacinoulrestr1 va
fi nenul, vom repetaprocedeul, mprind ri la ri+1(iN), pn cnd vom obine un rest
nul,astfel:
(1)
existq1,r1N:b=r0q 1+r1,0<r1 <r0
(2)
existq2,r2N:r0 =r1q2+r2,0<r2 <r1
...............................................................................
(n)
existqn,rnN:rn2 =rn1q n+rn,0<rn <rn1
(n+1) existqn+1,rn+1N:rn1 =rnq n+1+rn+1,rn+1 =0
irulb>r0 >r1>...>ri1 >r1 >ri+1 >...esteunirstrictdescresctordenumere
naturale,decicusiguranvomajungelaunrestegalcu0.
Amconsideratcacestrestestern+1. Conformlemeianterioareavem:
(a,b)=(b,r0)=(r0,r1)=....=(ri,ri+1)=....=(rn1,rn)=rndeoarecern|rn1.Deci(a,b)=
rn
Verificmunicitatealuid=(a,b).
Presupunem cd 1 N satisface cele dou condiii dindefiniia celui mai mare
divizorcomunpentruaib,adic:
i)d1|aid 1|b
ii) "d 2 N: d 2|aid2|b d2|d 1.
Rezultatuncicd|d1 (dinaceeacd|a,d|b)i,analog,d1 |dadicd 1 =d.
I.3.1.5.Celmaimaredivizorcomunadounumerentregi
Definiie:Fiex,y Z.UnelementdZsenumeteuncelmaimaredivizorcomun
alnumerelorxiydac:
1) d xid y
2) "dZ:dxid y d d.
Sobservmcdacdesteuncelmaimaredivizorcomunalnumerelorxiy,atunci
idsatisfacecondiiiledeafiuncelmaimaredivizorcomunalnumerelorxiy.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

23

Reciproc,dacdidsuntfiecareuncelmaimaredivizorcomunpentruxiy,avem
d d, folosind faptulc d este cel mai maredivizorcomunal numerelor x i y apoi,
folosindfaptulcdestecelmaimaredivizorcomunpentruxiy,avemd d,adicd
~d,deunded=dsaud=d.
Observaie:Dac a,b, x,y, d Z i dacd xid y,atunci,nbazadefiniiei
divizibilitiinumerelorntregi,rezultcd (ax+by).
Pentrudemonstrareaexisteneicelui maimaredivizorcomun adounumerentregi
seprocedeaznmodanalogcazuluinumerelornaturale.
Fiex,y Z.
Dacy=0,atunciexistcelmaimaredivizorcomunalluixi0ieste(x,0)=x.
Presupunemacumy 0.Dacy x,atunci(x,y)= y.Dacyx,atunciexist
nNi $q0,q1,...,qn+1,r0,r1,...,rn Z,aanct:
x=yq 0 +r0,
0<r0 < y,
y=r0q1 +r1,
0<r1 <r0,
r0 =r1q2 +r2,
0<r2 <r1,
.................................................
rn2 =rn1q n +rn,
0<rn <rn1,
rn1 =rnq n+1.
Existcelmaimaredivizorcomunalnumerelorxiyiacestaesteultimulrest
nenuldiniruldeegalitidemaisus.
Maimult,dinacestirdeegalitirezultcexistu,v Z,aanct(x,y)=rn =
ux+vy.
Acestxseobineprineliminarearesturilorintermediarern1,rn2,....,r0 ianume:
rn =rn2 rn1q n =rn2 (rn3 rn2q n1)q n =rn3 ++(1+qn1q n)rn2 =rn3 +(1+q n1q n)(rn
4 r n3q n2 )=...
Prescurtat, cel mai mare divizor comun al elementelor ntregi x i y se noteaz
c.m.m.d.c. (x,y) sau cu (x,y) (contextul urmnd a selecta semnificaia corect pentru
notaie).Pentruaaveaunicitatea nacestcaz,se acceptcondiia depozitivitatepentru
(x,y).
I.3.1.6.Celmaimicmultiplucomunadounumerenaturale
Definiie:Fiea,bN.Senumetecelmaimicmultiplucomunalnumerelorai
bisenoteazcum=[a,b],numrulnaturalmN,caresatisfacecondiiile:
1.
am,bm
2.
"mN:am,bm mm.
Teorem:Pentruoricea,b Nexistiesteuniccelmaimicmultiplucomunal
lor.
Demonstraie:Daca=0saub=0,atuncisingurulmultiplualluiaibeste0.
Presupunemncontinuareca 0ib 0,deciab 0,prinurmare0ab,deci0
nusatisfacecondiiiledeaficelmaimicmultiplucomunpentruaib.
Considermmulimea:
Ma,b ={mN* amibm}.
Din faptulcab Ma,b rezultc Ma,b iatunci,nconformitatecu P.B.O.
rezultc $m Ma,b:m m, "m Ma,b.
AutorProf.VoineaAxinteCostica

24

Vomartacm=[a,b].
Dinm Ma,b rezultamibm.
Aplicmteoremampririicurestpentrumim.Rezultc $q,r Naanct
m=mq+r,0 r<m.Spresupunemacumcr 0.Dinam,amim=mq+r
rezultcar.Analogdinb|mibmrezultcbr.Aadar,rMa,b icumm m, "
m Ma,b,obinemcm r,ceeaceestefals.
Prinurmare,r=0,deundemmicuaceastaamverificatfaptulcm=[a,b].
Mairmnedeartatunicitatealuim.
Presupunemcexistm1N,astfelnctsfiesatisfcutecondiiile:
i)
am1,bm1
ii)
"m2 N:am2,bm2 m1m2.
Rezultatuncicm1 |mim|m 1,decim=m1.
I.3.1.7.Celmaimicmultiplucomunadounumerentregi
Definiie: Cel mai mic multiplu comun a dou numere ntregi x i y este un
numrntregm,satisfcndurmtoarelecondiii:
1) xm,ym
2) "m Z:xmiym mm.
Caincazulceluimaimaredivizorcomunadounumerentregi,celmaimic
multiplu comun,dac exist, esteunic pn laoasocierendivizibilitate,adicdac m
este cel mai mic multiplu comun al elementelor x i y, atunci i m este cel mai mic
multiplucomunalacestordouelemente.
Prescurtat,notmcelmaimicmultiplucomunalelementelorxiycuc.m.m.m.c.
(x,y)saucu[x,y].
nvedereaunicitiisepoateimpunecondiiadepozitivitatepentru[x,y].
Din
proprietile
divizibilitii
numerelor
ntregi,
rezult
c
c.m.m.m.c.(x,y)=c.m.m.m.c.(x,y)=c.m.m.m.c.(x,y)=c.m.m.m.c.(x,y), aadar putem
reduce problema celui mai mic multiplu comun a dou numere ntregi la cel mai mic
multiplucomunadounumerenaturale,desprecaretimcexistmereu.
Generalizare
Definiiiledatepentruc.m.m.d.c.ic.m.m.m.c(attncazulN, ctincazulZ)
potfiextinseuorpentrucazulannumere,anumecondiiile1i2captforma:
1. d|x1,..,d|xn (respectivx1 |m,...,xn |m),
2. d|x1,...,d|xn d| d(respectivx1|m,...,xn |m m|m).
Notndcorespunztor(x1,...,xn),respectiv[x1,...,xn],seobinec
(x1,...,x n)=(...(x1,x2),x3),....,x n)...)i
[x1,...,x n]=[...[x1,x2],x3]....,xn]...].
Dinacestegalitipotfidecelatenoidefiniii(echivalentecuceleanterioare)pentru
(x1,...,x n),respectiv[x1,...,x n].

AutorProf.VoineaAxinteCostica

25

CAPITOLULII
Numereprime
II.1.Numereprime.Numereindecompozabile
Definiie: Un numr natural p 0, p 1 se numete prim dac oricare ar fi m, n
numerenaturale,dinpmnrezultpmsaupn.
Definiie: Unnumr naturalb 0,b 1 senumete indecompozabil (ireductibil)
dacdinubrezultu=1sauu=b.
Un numr natural m 0, m 1, care nu este indecompozabil se numete
decompozabil.
Lema: Fiemunnumrnatural,m 0,m 1. Urmtoareleafirmaiisuntechivalente:
1) mestedecompozabil
2) existn,p N,astfelnctm=np,cu1<n<mi1<p<m.
Demonstraie:1) 2).Cummestedecompozabil,rezultcadmiteundivizor
ndiferitde1idem.Fiep,astfelnctm=np.Cumm 0inmrezultn m.Cumn
estediferitde1idem,sededuce1<n<m.Similar,avem1 p m.
Dacp=1,atuncim=n,iardacp=m,atuncin=1.nambelecazuri,seobine
ocontradicie,deci1<p<m.
2) 1).Rezultdindefiniie.
Lem: Oricenumrnaturalm>1admiteundivizorindecompozabil.
Demonstraie:MulimeaP={qN q>1,qm}nuestevid,deoarececonine
pem.nconformitatecuP.B.O., $b P,b q, "q P.
Vomartacbesteindecompozabil.
Presupunemcbarfidecompozabilatunciconformlemeianterioare,existn,p
N,astfelnctb=np,1<n<bi1<p<b.
Dinnbibmrezultnmicum1<nrezultcn P.
Darn<binPcontrazicealegerealuib.
Prinurmare,besteindecompozabiliestedivizoralluim.
Teorem: Fie p un numr natural, p 0, p 1. Urmtoarele afirmaii sunt
echivalente:
1) pesteprim
2) pesteindecompozabil.
Demonstraie:1) 2).Fiekundivizoralluip.
Existt N,astfelnctkt=p,decip kt.
Cumpesteprim,rezultpksaupt.Dacpk,atunci $vN:k=pv.
Dinp=ktrezultp=pvt,deci1=vt,rezultv=t=1,decik=p.
Analog,dacptdeducemk=1.
Aadar,pesteindecompozabil.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

26

2) 1)Presupunemcexistelementeindecompozabile,carenusuntprime.Fie
pcelmaimicelementindecompozabil,carenuesteprim(Nestebineordonat).Cump
nuesteprim,rezultcexistm,n N,astfelnctpmnipPmipPn.Darm>1,
deoarecedacamaveam=0,atuncipm,iardacamaveam=1,dinpmnarrezulta
pn.
Similar,rezultn>1.
Sartmacumcputemconsideram<pin<p.
Dac m > p, atunci conform teoremei mpririi cu rest, rezult c $ q, r N, unic
determinate, astfel nctm = pq + r, cu 0 < r<p, de unde rezult mn =pqn + rn din
pmnippqnrezultcprn.
nplus,din0<r<prezultcpr.
Deci,dacm>p,atunciamputeanlocuimcurivomaveaprn,pr,pni0
<r<p.Lafelseprocedeazdacp<n.
Maimult,putemalegemin,astfelnctprodusulmnsfieminim(deoareceN
estebineordonat).
Dinpmnrezultcexistq N,astfelnctmn=pq.
Avemq>1,deoareceq=1implicmpicumpesteindecompozabilrezultm=
1saum=p.
Darm<p,decisinguraposibilitatearfim=1,deunderezultn=p,ceeaceeste
ncontradiciecualegerealuin.
Prinurmareq>1ivomconsiderabundivizorindecompozabilalluiqrezult
b q.
Avempq=mn<pn<pp.Deaicirezultq<p,decib q<p.Dinbqiqmn
rezultbmn.
Deoarecepestecelmaimicnumrindecompozabilcarenuesteprim,rezultcb
esteprimideci,dinbmnrezultbmsaubn.
Presupunemcbm.Fiem1,q 1 Nastfelnctm=bm1 iq=bq1.
Dinmn=qprezultbm1n=bq1p,decim1n=q1p.Aadarpm1nipnipm1,
pentrucdacpardividem1,atuncidinm=bm1 ar rezultacpdividem,ceeaceeste
fals. Dinb>1im=bm1 rezultm>m1 idecimn>m1n.
Aadar,pm1n,pm1,pnim1n<mn,ceeaceintrncontradiciecualegerea
luimn,deci,presupunereafcutestefalsiteoremaestedemonstrat.
TeoremaluiEuclid: Existoinfinitatedenumereprime.
Demonstraie: Presupunemc existunnumr finit de numere prime i anume
p1,p 2,...,pn.
Considerm numrul a = p1p 2 ... p n + 1. Deoarece orice numr prim este prin
definiienenul,rezultc a >1,prinurmare, a admiteundivizor indecompozabil,deci
prim,anumevafiunuldintrep1,p 2,...,p n.
Fiepi,cui{1,2,...,n}acestdivizor.Avempiaipip1 p2 ...p n iatunci,rezult
cpi1,deundepi 1,ceeaceestefals.
Aadar,presupunereafcutestefals,deciexistoinfinitatedenumereprime.
Propoziie:Fiep N,p>1.Dacpesteprimipa1a2... a n,unden 2i "
i{1,2,...,n},aiN,atunci $i{1,2,...,n},astfelnctpai.
Demonstraie:Severificuorprininduciedupn.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

27

Teoremadedescompunereanumerelornaturalenfactoriprimi
Teorem:Oricenumrnaturala>1poatefidescompusnmodunic(abstracie
fcnddeordineafactorilor)nprodusfinitdenumereprime.
Demonstraie:Sartmmaintiexistenauneiastfeldescrieri.ConsidermA
={aN a>1,anuestepriminicinuesteprodusdenumereprime}.
VomartacA= .
PresupunemprinabsurdcA iatuncinconformitatecuP.B.O., $tAnctt
a, "a A.Dinfaptulct Arezultctnuesteprim,decitestedecompozabil.
Fiet1,t2 Naanctt=t1 t2 cu1<t1 <ti1<t2 <t.
Dinfaptulct1 <tit2 <tidinalegerealuitrezultct1Ait2A,decit1 it2 sunt
primesausuntprodusedenumereprime:
t1 =p1 p2 ... p h ,t 2 =p 1 p2 ... pk,
undeh,k N,h 1,k 1,iarp 1,p2,...,p h ,p1,p2,...,pksuntnumereprime.
Rezult c t = t1t2 =p 1 p2 ... ph p 1 p2 ... pk, adic teste un produs de numereprime,
contradicie cu tA. Prin urmare A = , deci orice numr natural a > 1 poate fi
descompusnprodusfinitdenumereprime.
nvedereademonstrriiunicitiiscrierii,fiea=p 1p2...p h==q1q2...qk,undeh,k
N,h 1,k 1ip1,p2,...,p h ,q1,q2, ...,qk suntnumereprime.Artmch=ki
eventualduporenumerotareafactorilor,p i =qi,pentruoricei{1,2,...,k}.
Demonstrmprininducieduph.
Dach=1,atuncia=p 1 =q1 q2 ...q k ip1 fiindnumrprimrezultc $ i{1,2,...,k},
astfelnctp1qi.Darqi esteprim,deciindecompozabil,prinurmarep1=q i.Presupunem
k

1= qs
s=1

s i
k >1. Obinem de aici egalitatea
, de unde rezult qs = 1, pentru orice
s{1,2,...,k}{i}, ceea ce contrazice faptul c numrul q s este prim, pentru orice
s{1,2,...,k}{i}.
Aadar,k=1ip 1 =q1.
Presupunem c unicitatea are loc pentru orice aN, a > 1, care se scrie ca un
produs de factori primi, iar numrul acestor factori primi este mai mic dect h i vom
demonstracarelocpentruoricenumrcaresescriecaunprodusdehfactoriprimi.
Fiep1p2...p h=q1q 2...qk,unde "i{1,2,...,h}, "j{1,2,...,k},pi iq j suntprime.
Dinfaptulcp h esteprimiphq 1q2...qk rezultc $ j{1,2,...,k},astfelnct
phqj icumqj esteprimrezultph=qj.Frarestrngegeneralitatea,putempresupune
cj=k.
Obinemp1... ph1 =q1... q k1 iconformipotezeiinductiverezultch1=
k1ipi =qi, "i{1,2,...,h1},pnlaorenumerotare(cuh1,respectivk1,amnotat
numrulnaturalalcruisuccesoresteh,respectivk).
Aadar,h=ki "i{1,2,...,h},pi =q i.
Observaie: Factorii p1, p2,..., p h din descompunerea de mai sus pot s i
coinciddeaceea,putemscrie

AutorProf.VoineaAxinteCostica

28

a = p1a1 pa22 ...pak k , unde " i{1,2,...,k}, pi este prim, ai N, ai 1 i " ij,
i,j{1,2,...,k},pi pj .
Scriereademaisuspoartnumeledescriereacanonicaluia.
Utilizndaceastscriere,putemcaracterizadivizoriiluiaianume:
Propoziie: Fiea N,a>1,cuscriereacanonic
a1 a 2
a = p1 p2 ...pak k ,unde "i{1,2,...,k},pi esteprim, ai N, ai 1i "ij,i,j{1,2,...,k},
pi pj.
d1 d 2
d k
Atuncidadacinumaidac d = p1 p2 ...pk ,cu0 di ai, "i{1,2,...,k}.
d1 d 2
d k
Demonstraie: Dac d = p1 p2 ...pk , cu 0 di ai,
"
a1-d1

i{1,2,...,k},atuncia=dc,unde c = p1

pa22-d 2 ...pakk-d k ,decida.

d1 d 2
d k
Dacda,atunciexistcN,astfelncta=dc,deci a= p1 p2 ...pk c adicp i intrn
descompunerealuidcuexponentul di ai,pentruoricei{1,2,...,k}.

Remarcmicpentrudounumerenaturaleaibputempunenevidendou
descompuneri,ncareaparaceeaifactoriprimi,cumeniuneacexponeniiacestorapot
fiizero,astfel
a1
a 2
a h
b1
b 2
b h
a,bN, a 1,b 1, a = p1 p2 ... ph i b = p1 p2 ... ph ,
unde "i{1,2,...,h}, ai 0i b i 0ip i prim,iar "i,j{1,2,...,h},ij,pipj .
Atunci:
d =(a,b) = p1min(a1 ,b1) p2min(a 2,b 2) ... phmin(a h,b h),
max(a ,b )
p2max(a ,b ) ... phmax(a ,b ) .
iar m =[a,b] = p1
Teorem: Pentruoricea,bN,a 1,b 1arelocegalitateaab=(a,b)[a,b].
Demonstraie:Rezultdinfaptulcpentruoricei{1,2,...,h},avemmin(ai, b i)+
max(ai, b i)= ai+ b i.
Pentru orice numr ntreg x {0,1,1} avem x = sgn(x)x, iar x este un
numrnaturaldiferitde0ide1.Pentru xaplicmteoremafundamentalaaritmeticii
numerelornaturale.Rezultc xsescriecaprodusdenumereprimeideci
x=sgn(x)p1p 2...p m,unde "i{1,2,...,m},pi esteprim.
Din sgn(x) {1,1} i din faptul c 1 i 1 sunt uniti, rezult c x =
up1p2...p m,undeuesteounitate,iarp 1,p2,...,p m suntnumereprime.
Numerelep 1,p 2,...,p m nusuntneapratdistincte,decigrupndulepetoatecele
egalentreele,obinem:
x =u p1a1 pa22 ... pann ,
1

unde u este o unitate, p 1, p 2, ..., p n sunt numere prime distincte i a1, a2, ..., an sunt
numerenaturale.negalitateademaisusputemfacesaparoricenumrprimp {p 1,
p2,...,p n},astfel:
x = u p1a1 pa22 ... pna n p0.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

29

NotndcuPmulimeatuturornumerelorprimeicu a(pi)exponentul ai alluip i,


x =u pa( p)
pP
putemscrie
(precizmc a(p)0doar pentruunnumrfinit deelemente
dinP,altfelspusavemunprodusfinit).
Propoziie: Fiex,y,z Z,aanctxyz,iarxiysuntprimentreele(aucel
maimaredivizorcomun1).Atuncixz.
Demonstraie:Din faptulc x iysuntprime ntre ele rezultc $ u,vZ aa
nctux+vy=1.
Avemz=z1=z(ux+vy)=(zu)x+v(yz),deciz=(zu)x+v(yz).Deoarecexyzrezult
nbazaultimeiegaliticxz.
Corolar: Pentru orice numr prim p i orice numere ntregi x i y are loc
implicaia:
pxy pxsaupy.
Demonstraie:Din(p,x)pipnumrprimrezultc(p,x)=1sau(p,x)=p.
Dac (p,x) = 1 atunci py, conform propoziieiprecedente, iar dac (p,x) = p avem c
px.
Definiie:Senumeteordinulluipnxisenoteazn=ordp(x)numrulnatural
n,caresatisfacecondiia:pnxiarpn+1x.
Avemord p(x)=0 pxiordp(x) n pnx.
Corolar:Pentru "x,yZipentruoricenumrprimp,avemord p(xy)=ordp(x)+
ordp(y).
Demonstraie: Notm ordp(x) = m i ordp(y) = n. Atunci x = pmx i px i
respectiv y = pny i py.Rezult xy = pm+nxy, iar din corolarul anterior rezult c
pxy,deci:
ordp(xy)=m+n=ordp(x)+ord p(y).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

30

II.2. Teoremafundamentalaaritmeticii
x =u pa( p)

pP
Orice xZ {1,0,1} admite odescompuneren factori primi
,
a( p)
x =u p
pP
unicpnlaoordineafactorilor.Anume:dac
,uesteounitatei a(p)
N* numaipentruunnumr finitdeelementedinP,atunciu=sgn(x) i a(p)=ordp(x),
pentruoricepP.
Demonstraie: Existena rezult din consideraiile anterioare. Din
x = u pa ( p) = up1a ( p1) pa2 ( p2) ... pam( pm )
pP
rezultc "qnumrprim,avem:ordq(x)=ordq(u)
a( p )ordq( p)

p
P
+ a(p1)ordq(p1)+ a(p2)ordq(p 2)+...+ a(p m)ordq(p m)=ordq(u)+
.
Dinordq(u)=0(deoareceuesteounitate)iordq(p)=1 q=p,iarpentruq p,
avemordq(p)=0,rezultcordq(x)= a(q),pentruoriceqP.Pedealtparte,esteclar
cu=sgn(x).
Propoziie:Fiex,y Z*.Avemyx "pP,ordp(y) ordp(x).
Demonstraie: Dinyx rezultc $ zZ, aanctx= yz,deunde " pP,
avemordp(x)=ordp(y)+ord p(z) ord p(y).
x =u pa( p) y =v pb( p)
pP
pP
Presupunemcord p(y) ord p(x), "pPifie
,
,unde
uivsuntuniti,iarpentru "p P, b(p)=ord p(y) ord p(x)= a(p).
z =uv pa( p)- b ( p)
pP
Fie
.Obinem
a( p)- b ( p)
pb ( p) = u pa ( p)
p
2 pP
pP
yz=uv
,deciy|x.
Observaie:
x =u pa( p)
z = w pg( p)
pP
pP
Dac considerm acum x, z Z,
i
, atunci
min(a( p),g ( p) )
max(a( p),g ( p) )
[x,y] = p
( x,y) = p
pP
pP
,iar
icum
"pP,min(a(p),g(p))
+max(a(p),g(p))= a(p)+ g(p),obinemcxy=(x,y)[x,y].

AutorProf.VoineaAxinteCostica

31

II.3.Funciinumerice
PrinfuncienumericvomnelegeoricefunciedefinitpeN(sauN*)cuvalori
numerice(nN,Z,Q).
O funcienumeric estenumit multiplicativ dac pentruorice m, n N, aa
nct(m,n)=1,avemf(mn)=f(m) f(n).
Dacfunciamultiplicativfnuesteidenticnul($nNaanctf(n)0),atunci
f(1)=1.ntradevr,avemf(n)=f(n 1)=f(n) f(1),deunderezultf(1)=1(dinf(n)
0).
Dacpentruoricem,n N,avemf(mn)=f(m) f(n)atuncisespunecfunciaf
estetotalmultiplicativ.
Teorem:Dacf1 if2 suntfunciimultiplicative,atunciif=f1 f2 estefuncie
multiplicativ.
Demonstraie: ntradevr, dac m,n N, nct (m,n) = 1, atunci f(mn) =
f1(mn)f2(mn)=f1(m)f1(n)f2(m)f2(n)=f(m)f(n).
F(n) = f(d)
dn
FuncianumericFdefinitprin
senumetefunciasumatoriea
luif(n).
Teorem: Dacfestemultiplicativ,atunciFestemultiplicativ.
Demonstraie:Fiem,n N,aanct(m,n)=1ifiedmn.Avemd=d1d 2,unde
d1m,d 2ni(d1,d 2)=1.
F(mn) = f(d) = f(d1d2 ) = f(d1) f(d2 ) = F(m)F(n)
dmn

Atunci

d1m
d2n

d1m

d2n

.
a h
Teorem: Dac f este o funcie multiplicativ i a = p1 p2 ... ph este
descompunereacanonicanumruluia,atunci:
f(d) = (1+ f( p1) + f( p12 ) + ...+ f( p1 )) ...
a1

a 2

da

(1+ f( ph ) + f( ph2 ) + ...+ f( ph ))


(ncazula=1membrulaldoileaseconsideregalcu1).
Demonstraie:nmembrulaldoilea,obinemosumdetermenideforma:
b1
f ( p1 ) f( p2b 2 )... f pkb k = f p1b1 p2b 2 ... pkb k ,unde "i{1,2,...,k},0 b i ai.
h

( )

f(d)

Observm c astfel, nu se omit i nici nu se repet termenii din d|a


f(d)
sumaconsideratestechiar d|a
.

, adic

m
=
p

...

p
1
2
k
FiemN,m>1cudescompunereacanonic
1

.
b k
Divizorii lui msuntnumerelenaturaledde forma: d = p1 p2 ... pk , 0 b i ai, "
i{1,2,...,k}.Rezultcmare(a1 +1)( a2 +1) ... (ak+1)divizori.Singuruldivizor
allui1este1.Dintretoidivizoriilui0lconsidermnumaipe0(carenuldepetepe
0).
b1

AutorProf.VoineaAxinteCostica

b 2

32

Putemdefiniofuncieastfel:
Definiie: Funcia t: N N,datprin:
(a + 1)(a 2 + 1) ... (a k + 1),dac n > 1,n= p1a1 pa22 ... pak k ,
t(n) = 1
, dac n= 0 sau n = 1
1
estenumitfuncianumruldivizorilor.
Teorem: Funcia testefunciemultiplicativ.
Demonstraie:Fiem,n N,astfelnct(m,n)=1.
Vomverificaegalitatea: t(mn)= t(m) t(n).
Dacm=0,atuncidin(m,n)=1rezultn=1ideci t(01)= t(0)t(1).
Dacm=1,atunci t(1n)= t(1)t(n).
Considerm acum cazul m > 1, n>1 avnd descompunerile canonice
m = p1a1 pa22 ... pka k , n =q1b1 q2b 2 ... qhb h .
Din(m,n)=1rezultc "i{1,2,...,k}, "j{1,2,...,h}pi q j.
Obinem:
mn = p1 p2 ... pk q1 q2 ... qh deunde t(mn)=(a1+1)(a2+1) ... (ak+1)(b 1
1

+1)(b 2+1) ... (b h+1)= t(m)t(n).


Fienumrul naturalm>1,carearedescompunereacanonic:

m = p1a 1 pa2 2 ... pak k .


p11+1 - 1 p22+1 - 1
pk +1 - 1

..... k
=
p
1
p
1
p
1
1
2
k
Avem

)(
) = p

= 1+ p1 + p12 + ... p11 1+ p2 + p22 + ... p22 ...

1+ pk + pk2 + ... pkk

1
1

0 i i
i{1,2,...,k}

p22 ... pkk = d


dm

Definiie: Funcia s:N N,datprin:


p11+1 - 1 p22+1 - 1
pkk +1 - 1

...

,dac m> 1,m= p11 p22 ... pkk

p2 - 1
pk - 1
p1 - 1

(m) = 1,dac m= 1
0,dac m= 0

senumetefunciasumadivizorilor.
Similarcuteoremaprecedent,searatcareloc:
Teorem: Funcia sestefunciemultiplicativ.
Definiie: Indicatoarea lui Euler, notat cu j, este funcia numeric definit
astfel: j :N* N* i " n N*, j(n) este numruldenumere naturale mai mici sau
egalecuniprimecun.
Remarcmc,dacn=p,undepestenumrprimatunci j(p)==p1.
a1
a 2
a k
Fieacum n = p1 p2 ... pk .

AutorProf.VoineaAxinteCostica

33

Pentruacalcula j(n),formm,mainti,irul:(*)1,2,3,...,n.
Eliminmdinacestirp1 itoimultipliisi.
n
n
p1
Acetiasunt:p1,2p 1,3p1,..., p1
inumrulloreste p1 .

n
1
= n1-
p1
p1 elemente.

Dinirul(*)rmn:
n
n
p2
Multipliiluip 2 din(*)sunt:p2,2p2,..., p2
inumrulloreste p2 .
n-

n
ntre acestea, unele sunt divizibile i cu p1 i numrul acestora este p1p2 .
Eliminm dintre multiplii lui p2, pe numerele divizibile cu p1. Rmn
n
n
n
1
1-
-
=
p2 p1 p2 p2
p1 . Dup eliminarea acestor elemente din irul (*), mai rmn

n n
n
1
1
= n1- 1
-
p1 p2 p1p2
p1
p2 .

Continundraionamentulnacestmod,seobine:
n-

1
1
1
=
1 ... 1p1
p2
pk

= p11 -1 p22-1 ... pkk -1 ( p1 - 1)( p2 - 1) ... ( pk - 1) .


ntradevr, presupunnd c dup eliminarea multiplilor lui p1, p2, ..., pi obinem

j(n) = n1-

1
1
1
... 1-
n1- 1p1
p2
pi ,atunci,laurmtorulpasvomeliminaimultipliiluip ,

i+1
n
caresuntnnumrde pi+1 .
n
n
n
Dintreacetia p1 pi+1 suntimultiplidep1, p2 pi+1 suntimultiplidep2,..., pi pi+1 sunt
n
imultiplidepi,iar p1 p2 pi+1 suntimultiplidep1 ip2 etc.
Deci,artrebuismaieliminmdin(*)
n
n
n
n
n
-
- ...+
+ ...
pi+ 1 p1 pi+ 1 p2 pi+1
pi pi+ 1 p1 p2 pi+1
....+

n
n
i
...+ (- 1)
p1 pi pi+ 1
p1p2...pi+ 1

1
1
1

n1- 1- ... 1p1


p2
pi+ 1 .

iatuncirmn

AutorProf.VoineaAxinteCostica

34

1
1
1
... 1
n1- 1p
p
p
1
2
k .

nacestmodseobinec j(n)=
Teorem:Funcia jestemultiplicativ.
Demonstraie: Rezult din faptul c pentru orice n

N*, avem

1
1

... 1p1
pk ,unde n = p1a1 pa22 ... pak k .

Definiie: Funcia m:N* Z


0, dacnsedivideprintr- un ptratdiferitdeunitate

k
(- 1) , dacn = p1p2...pk cu pi prim,"i {1,2,...,k}
m(n ) =
ii j pi pj
1, dacn= 1

estenumitfuncialuiMoebius.

j(n) =n1-

Teorem:
Fie f o funcie multiplicativ
descompunereacanonicanumruluia.Atunci

a = p1a1 pa22 ... pka k

m(d ) f(d) = (1- f( p ))(1- f( p )) ... (1- f( p ))


1

da

(daca=1,membrulaldoileaseconsideregalcu1)
Demonstraie:Funcia mesteevidentmultiplicativ,deaceeavafimultiplicativ
ifuncia m f,pecareonotmcug.
Conformuneiteoremeanterioare,avem

g (d) = (1+ g( p ) + g( p ) + ..+ g( p )) .. (1+ g( p ) + g( p ) + ..+ g( p )),


1

a1

a k

da

a1
a 2
a k
unde a = p1 p2 ... pk .
Utiliznd acum c g(p) = f(p) i g(ps) = 0 pentru s > 1 i p prim, obinem
egalitateadinenun.

Cazuriparticulare:
1. Pentruf(a)=1, "aN*,egalitateadinteoremaanterioardevine:
0, dac a > 1
m(d) =

da
1, dac a = 1
1
2. Pentruf(a)= a, "aN*,egalitateadinteoremaanterioardevine:

1
1
1
(d) 1- 1 ... 1 , dac
d = p1 p2 pk
da

1, dac a = 1

Arelociurmtoarea:

AutorProf.VoineaAxinteCostica

a > 1
.

35

Propoziie: (formuladeinversiunealuiMoebius)
Fie(G,+)grupabelianif,g:N* G.
n
g(n) = f(d)
f(n) = g(d)
d|n
d|n d
Atunci
, "nN*
, "nN*.
(nscrieremultiplicativ,pentru(G, ),
g(n) = f(d),"n N* f(n) = g(d)
d|n

n

d

d|n

,"n N*
)

Demonstraie:

d|n

n
g(d) =
d

n
d f (t) =

d|n

t|d

t|d
d|n

n
f (t) =
d

(d') f (t) = (d') f(t) = f (n)


t|n
d'|

t|n

n
t

d'|

se demonstreaz n mod analog folosind faptul c td i dn tn i td i


d n
t t .
nambelesituaiisainutcont c

1,

dac

n = 1

dac

n 2.

(d) = 0,
d|n

AutorProf.VoineaAxinteCostica

36

CAPITOLULIII
CONGRUENE
III.1.Noiuniirezultateintroductive
III.1.1Inelulclaselorderesturimodulon
Fie n N, n >1. Pe inelul Z al numerelor ntregi definim urmtoarea relaie
binar,numit congruenamodulon:
daca, b Z, spunemc aestecongruentcubmodulon iscriem a b(modn)dac
n(ab).
Vommainotarelaiadecongruenmodulonprin n (atuncicndnnusededuce
dincontext).
Aceastrelaiebinaresteorelaiedeechivalen,deoarece:
1. "a Z,avemn(aa),decia a(modn)
2.daca,b Z,aancta b(modn),adicn(ab),atuncin(ab)sau,
altfelspus,n(ba),adicb a(modn)
3.daca,b,c Z,aancta b(modn)ib c(modn),
atuncin(ab)in(bc),deunden(ab)+(bc),adicn(ac),prinurmarea
c(modn).

= b Za b(modn) clasadeechivalenaluia,
Pentrua Z,vomnotacu a
(vafinumitclasderesturimodulon).Mulimeafactor, Z

a Z},ovomnota
= {a

cuZ n.
Dacab(modn)vomspunecaibsuntdistinctemodulon.
Observaie:
1.Pentrun=0,avema b(mod0) 0(ab) a=bdeci, "a Z,avem
a ={a} iatuncimulimeafactor Z
esteechipotent(nbijecie)cuZ.
0
2.Pentrun=1,avema b(mod1) 1(ab),ceeacearelocpentruoricea,b
Z.Deci, " a Z, a = Z,deunderezultcmulimeafactor Z esteechipotent(n
1
bijecie)cuoricemulimeformatdintrunsingurelement.
S considerm, n cele ce urmeaz, n N, n > 1. Dac a,b Z, din teorema
mpririicurestpentrunumerentregi,avem:
a=nq 1 +r1,
unde0 r1 <n
b=nq 2 +r2,
unde0 r2 <n.
Deaici,seobineab=n(q1 q 2)+(r1 r2)i,deciavemn(ab) n(r1
r2).Pedealtparte,0 r1 r2<n,decin(r1 r2) r1 =r2.
Aadar,daca,b Z,atuncia b(modn)dacinumaidacaibdauacelai
restlamprireacun.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

37

Deci,daca Z,atuncia=nq+r,unde0 r<nidecin(ar),adica r


=r
.nplus,sremarcmcdac0 r1 <ni0 r2 <ncur1 r2,
(modn),deunde a
2.
atuncir1r2 (modn)ideci r1 r
Prinurmare,mulimeaclaselorderesturimoduloneste:


Zn = 0
,1,...,n- 1

.
Peaceastmulimeputemdefinioperaiiledeadunareinmulireastfel:

Z .
a+ b = a+ b i a b = a b pentruorice a,b
n
Celedouoperaiinudepinddealegereareprezentanilor.
',adicn(aa)in(bb),atuncin(a+b)
' i a =b
ntradevr,dac a =a

(a+b),deci a+b = a'+ b'.


Rezultcadunareaestebinedefinit.
',
Pentru verificarea faptului c nmulirea este bine definit, considerm a =a

b =b',deunderezultc $k,l Z,aancta=a+knib=b+ln.Avemab=ab


+n(al+kb+kln),deunden(abab),deci a b = a b.
Pe baza proprietilor adunrii i nmulirii numerelor ntregi, rezult c pentru
,c
Zn ,aulocegalitile:
orice a,b

(a +b) + c= a+ (b+ c)
= b
+ a
+b

+ 0= 0+ a
= a

) = (- a
)+ a
= 0
a +(- a

(a b)c = a(bc)
+ c
+ a
(b
)= a
b
c

a
(a + b)c = ac +

bc

= 1
a
1
= a

a
Deaicirezulturmtoarea:


Teorem: Mulimea Zn = { 0,1,......,n- 1} a claselor de resturi modulo n,
nzestrat cu operaiile de adunare i nmulire a claselor de resturi formeaz un inel
unitaricomutativ.
Zn esteinversabilninelulZn dacinumai
Propoziie:Oclasderesturi a
dac(a,n)=1.
Zn,aanct
esteinversabilnZn,atunciexist b
Demonstraie: Dac a
=1
,adicn|(ab1),deunde $k Z,nctab1=nk.
b
a
Deciab+n(k)=1,deunderezult,nbazaproprietilorceluimaimaredivizor
comunadounumerentregi,c(a,n)=1.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

38

Dac (a, n) = 1, atunci $ h, k Z, aa nct ah + nk = 1, de unde


+ n
adic a
1=ah+ nk = a
h
k = a
h
esteelementinversabilalluiZn.

VomnotaU(Zn)={ a Z n|(a,n)=1}.
Corolar: Urmtoareleafirmaiisuntechivalente:
1. Zn estedomeniudeintegritate
2. nestenumrprim
3. Zn estecorpcomutativ.
Demonstraie:12.Dacnnuarfinumrprim,atunciarexistah,k N,1<

0
, k 0
i hk =hk = n = 0,adic Znnu
h<n,1<k<n,aanctn=hk,deunde h
arfidomeniudeintegritate,ceeaceeste fals.Decinestenumrprim.
.Din faptulcnesteprimrezult(a,n)=1i,deaici,
Zn a
0
2 3.Fie a
U(Z n).
conformpropoziieianterioare,rezultc a
Aadar, orice element nenul al inelului unitar comutativ Zn este inversabil, de
underezultcZn estecorp.
3 1.Rezultdinfaptulcoricecorpcomutativnuaredivizoriailuizero,deci
estedomeniudeintegritate.

III.1.2Cazulpolinoamelorcucoeficienintregi
Fief Z[X] urmtorulpolinomcucoeficienintregi:
f(X)=a n Xn +a n1 Xn1 +...........+a 1 X1 +a0.
Vom nota tot cu f funcia polinomial asociat polinomului f. Remarcm c
pentruoricex0 Z,avemf(x0) Z.
Propoziie: Dacx y(modm),atuncif(x) f(y)(modm).
Demonstraie: ntradevr,dinx y(modm)rezultc "k {0,1,....,n}
k
avemx yk (modm)iapoi "k {0,1,....,n}avemakxk akyk (modm).
Deaicirezultcf(x) f(y)(modm).
Corolar:Dacf(x) 0(modm)ix y(modm),atuncif(y) 0(modm).
Consideraiianaloagesepotfaceipentrupolinoamenmaimultenedeterminate,
cucoeficienintregi.
Dacf(X1,X2,...,Xn) Z[X1,X2,...,Xn]inupleledenumerentregi(x1,x2,...,
xn) i (y1, y2, ..., yn) sunt astfel nct " i {1, 2, ..., n}, xi yi (mod m), atunci,
considernddinnoufunciapolinomialasociat,vomaveaf(x1,x2,...,xn) f(y1,y2,...,
yn)(modm).
Maimultputemasociapolinomului f(X1,X2,..., Xn)polinomul f (X1,X2,...,
Xn)cucoeficienin Zm,careseobinnlocuindfiecaredincoeficieniiluifcuclasasa
deresturimodulom.
Se spune c polinomul f se obine din polinomul f, prin reducerea
coeficienilormodulom.
Pentruoricenupldenumerentregi(x1,x2,...,xn)avem:
f (x1, x2,....,xn )= f( x1,x2,...,xn ) inparticular,avem:
AutorProf.VoineaAxinteCostica

39

f (x1, x2,...,xn )= 0 f(x1,x2,...,xn) 0(modm) m|f(x1,x2,..,xn)


Observaii:
1. Congruena f(x) 0 (modm),undef Z[X] devineoecuaiealgebric i
anume, f( x)=0.
2. Congruena f(x) 0 (mod 1) unde f Z [X] este verificat de toate
numerelentregi.
Teorem: Fieurmtorulsistemdecongruene:
f1( x) 0(modm1)

f2( x) 0(modm2 )
(*)

................
fs( x) 0(modms )
undem1,m2,..,m s suntnumerenaturalemaimaridect1,iarf1(X),f2(X),...,fs(X)sunt
polinoamecucoeficienintregiifiem=[m1,m2,..,m s]celmaimicmultiplucomunal
numerelorm1,m 2,..,m s.
Dacx0 esteunnumrntregcareverificsistemuldemaisusix1 x 0 (mod
m),atuncix1 verificacelaisistem.
Demonstraie: Din x1 x0 (mod m) rezult " k {1, 2, ..., s} avem x1 x0
(mod mk) i conform unei propoziii anterioare, avem: fk(x1) fk(x0)(mod mk) pentru
oricek {1,2,...,s}.
Cumfk(x0) 0(modmk), "k {1,2,...,s}rezultc:fk(x 1) 0(modmk),"k
{1,2,...,s}.
Definiie: Dac f(X), g(X) Z[X], atunci vom spune c g(X) divide f(X)
modulomdacexistunpolinomh(X)Z[X],aanctf(X) g(X)h(X)(modm).
Teorem: Dac x0 este o soluie a congruenei f(x) 0(mod m), atunci X x0
dividemodulompef(X)ireciproc.
Demonstraie: Din faptul c are loc egalitatea: f(X) = (Xx 0) g(X) + f(x0),
obinutprinmprireapolinomuluif(X)lapolinomulXx0,rezultechivalena:
f(x0) 0(modm) f(X) (Xx0)g(X)(modm).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

40

III.2Congruenedegradulnti
Dacf(X)=a1X+a0 Z[X]esteunpolinomdegradulnti,atuncicongruena
f(x) 0(modm)devinea1x+a0 0(modm),saunca1x a 0 (modm).
Formageneralauneicongruenedegradulnticuonecunoscuteste:ax c(modm),
unde a, c Z, m N ,a 0(mod m).Cazurilem=0 im=1nuprezint interes,
c
c
deoareceax c(mod0)devineax=cicongruenaesteverificatnumaide a,dac a
Z,iarax c(mod1)esteverificatdeoricenumrntreg.
Propoziie: Congruena ax c (mod m) are soluii dac i numai dac cel mai
maredivizorcomund=(a,m)dividepec.
Demonstraie:Fiex0 Zosoluieacongrueneidate.Atunciax0 c(modm),
adicm(ax0 c),deci $y0Z,aanctax0 c=my0.Dindaidmrezultcdax0
my0 =c.Reciproc,dac d=(a,m)c, atunciexist x0',y0' numerentregi, astfel nct
c
c'=
d iavem:c=dc'=a(x0'c')+m(y0'c'),deunderezultca
ax0'+my0'=d.Notm
(x0'c') c(modm),ceeacearatcx0'c'Zesteosoluieacongrueneidate.
Teorem:Fied=(a,m).Presupunemcdc.Fiex0 osoluieacongrueneiax
m
m'= Z
d
c(modm)ifie
.
Atunci x0, x0 + m', x0 + 2m', ..., x0 + (d 1)m', sunt toate soluiile, distincte
modulom,alecongrueneidate(numrulacestoraested).
Demonstraie:Fiex0,x1 soluiioarecarealecongrueneidate.Obinemcax0
a
a'= Z
d
ax1(mod m) i deci $ kZ aa nct a(x1 x0) = km. Fie
. Cum m = dm',
rezultcda'(x1 x0)=kdm',deundea'(x1 x0)=km',adicm'a'(x1 x0).
Din(a,m)=d,a=da'im=dm'rezult(a',m')=1iatuncidina'(x 1 x0)=km'
seobinem'(x1 x0),deci $hZ,aanctx1 =x0 +hm'.mprindpehladavem:h
= dq + r cu 0 r < d i deci hm' = dm'q + rm', adic x1 x0 = mq + rm', de unde
x1 = x0 + rm'.Prinurmarex1 ix0 +rm'coincidmodulom.Aadar,dacx0 esteosoluie
a congrueneiax c(mod m), atunciorice alt soluiecoincide modulomcu x0 + rm',
under {0,1,...,d1}.Pedealtparte,dacx1 =x0 +rm',atunciax1 ax0 +arm'(mod
m) ax0 (modm)+ra'dm'(modm) ax0 +ra'm(modm) ax0 c(modm),adic x1
este,deasemenea,osoluieacongrueneiax c(modm).nplus,soluiilex0 +rm',cur
{0,1,...,d1},suntdistinctedouctedoumodulom,pentruc,altfel,dacarexistar
is,aanct0 r<s<di x0 +rm'= x0 + sm',atuncix0 +rm' x0 +sm'(modm),
adicrm' sm'(modm).Decim=dm'm'(rs),adic:d(rs),deunderezultd s
r s<d,ceeaceesteabsurd.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

41

III.3.Congruenedegradsuperior
Fie munnumr natural,m>1 if=an Xn + an1 Xn1 + ...+ a1 X1 +a0 unpolinomcu
coeficienintregi.
Ne propunem s determinm numerele ntregi x, astfel nct mf(x), adic s
rezolvmcongruena:a n xn +an1 xn1+...+a1 x1 +a0 0(modm).
Dacman,spunemcavemocongruendegradn.
Asociem polinomului f = a n Xn + ... + a1 X1 + a0 Z[X] urmtorul
polinomnX,cucoeficieninineluldeclasederesturiZm:

f =anXn + ...+ a1X + a0 Z m[ X],


numitredusulmodulomalluif.
Observmc grad f =n an 0 an 0(modm).
Propoziie: Unnumrntregx0 estesoluieacongruenei
anxn + ... + a1x + a0 0 (mod m) dac i numai dac x 0 Zm este rdcin a

( )

n
ecuaiei anx +...+ a1 x+ a0 = 0. Altfel spus, mf(x0) dac i numai dac f x0 =0,
undef=a n Xn +...+a1X+a 0.
Demonstraie:
n
Dac x0Z este astfel nct an x0 + ... + a1 x0 + a0 0 (mod m), atunci

( )

0=an xn0 + ...+ a1 x0 + a0 = anx0n + ...+ a1x0 + a0 = f x0 . Reciproc, dac


atunci

( )

f x0 =0,

( )

an xn0 +...+ a1 x0 + a0 = anx0n + ...+ a1x0 + a0 = f x0 = 0,


n
deundean x0 +...+a1 x0 +a0 0(modm).
Corolar:Dacx0Zestesoluieacongruenei
n
an x +a n1 xn1 +...+a1 x1 +a 0 0(modm)
(**)
idacyZesteastfelncty x0(modm),atunciyestesoluieacongruenei(**).
Reamintimcsoluiilex1,x2,...,x k alecongruenei
a n xn +...+a1 x1 +a0 0(modm)
suntnumitesoluiidistinctemodulomdacxixj (modm)pentrui j.
Numrul maxim de soluii distincte modulo m coincide cu numrul
rdcinilor distincte din Zm al redusului modulo m al polinomului f (spunem i c
alctuiescun sistemmaximal desoluii).
Pentru a cunoate toate soluiile congruenei (**) este suficient s
cunoatemunsistemmaximalx1,x2,...,x r desoluiidistinctemodulomiatunci,nbaza
corolaruluiprecedent,seobinsoluiilecongrueneidate.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

42

CAPITOLULIV

TEOREMECELEBRE
IV.1.TeoremaluiEuler
Propoziie:Congruenaax c(modm)aresoluieunicmodulomdacinumai
dac(a,m)=1.
Demonstraie:Fied=(a,m). Amartatn4.2.cocongruenax c
(modm)aresoluiedacinumaidacdc,iarnacestcaznumrulsoluiilordistincte
modulomesteegalcud.Aadar,congruenaax c(modm)areounicsoluiemodulo
mdacinumaidacd=(a,m)=1.
Reamintimcpentrum N,m>1,indicatorulluiEuleralluim, j(m),
estecardinalulmulimii{nnN,1<n<m,(n,m)=1}.
Fie inelul Zm i grupul unitilor sale (adic grupul multiplicativ al
elementelorsaleinversabile),U(Zm).
nparagraful4.1.amartatcU(Zm)={ a1,a2,...,aj(m) }unde{a1,a2,...,
aj(m)}={nnN,1<n<m,(n,m)=1}.
Sespune,nacestcaz,cnumerelea1,a2,...,aj(m) formeazunsistemcompletde
resturiredusemodulom. Deasemenea,formeazunsistemcompletderesturireduse
modulom,oricemulimedereprezentaniaiclaselor a1,a2,...,aj(m) .
TeoremaluiEuler:DacaZ,(a,m)=1,atunciaj(m) 1(modm).
Demonstraie: Fie a1, a2, ..., aj(m) un sistem complet de resturi reduse
modulom.Vomartacaa1,aa2,...,aaj(m) estedeasemeneaunsistemcompletderesturi
redusemodulom.

nadevr,din(a,m)=1rezultc a U(Zm)ifunciaf:U(Zm)

( )

U(Zm),definitprin f x =ax estebijectiv.Aadar,U(Zm)={ aa1,aa2,...,aaj(m) }.


Pedealtparte,avem:
j ( m)

a1a2 ... aj ( m) = aa1aa2 ... aaj (m) = a


a

j( m)

a1 a2 ... aj (m) i de aici rezult c

=1 ,adicaj(m) 1(modm).
Teoremaanterioaradmiteialtdemonstraie,anume:
Ordinulelementului a U(Zm)coincidecuordinulgrupuluiciclicgenerat

de a iacestordineste,conformteoremeiluiLagrange(relativlaindiceleunuisubgrup
ntrun grup), un divizor al ordinului grupului U(Zm), adic un divizor al lui j(m).
Aadar, a j(m) = 1,adicaj(m) 1(modm).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

43

IV.2.TeoremaluiFermat
TeoremaluiFermat:DacaZ ipestenumrprimastfelnctpa,atunciap1
1(modp).
Demonstraie:Dinfaptulcpesteprimrezultc j(p)=p1ievident
(p,a)=1.SeaplicapoiteoremaluiEulerpentrum=p.
Sededucedinceleanterioarecax 1(m),undea,m N*,(a,m)=1
admitesoluiinN*.
Fie atuncig(m,a)min{xN*| ax 1(m)}, numr numitgaussianulluim
nbazaa.Areloc:
Propoziie: Fie a, m N, a, m > 1, (a, m) = 1 i h, k Z, h > k.
Urmtoarelecondiiisuntechivalente:
i)
ah ak(modm)
ii)
ahk 1(modm)
iii)
h k(modg),undeg=g(m,a).
Demonstraie:
i) ii)ah ak(modm) ah ak 0(modm) ak(ahk 1) 0(modm).Dar (ak,
m)=1,deciahk 1(modm).
Reciproc, dac ahk 1(mod m), atunci prin multiplicare cu ak se obine ah
ak(modm).
ii) iii)Conformteoremeimpririicurestvomaveacexisth=q1g+r1,k=
r - r
q2g+r2.Dinah ak(modm)rezultahk 1(modm)adic a 1 2 1(modm).Darr1 r2 <
g.nconsecinr1 =r2,decihk==(q1 q2)g.

( )

g
Reciproc,dinh k(modg)rezulthk= rg,adic a
1(modm),deundeah
k
1(modm).
Drept consecin se deduce imediat c a0, a1, ..., ag1 sunt distincte modulo m.

0
g-1
Trecndlaclasedecongruenmodulomseobinec a ,...,a constituieunsubgrup
multiplicativalluiZm.
Propunem ca exerciiu detalierea cazului cnd (a,m) 1. Notnd
m

g0 = g
,a
(a,m) se va obine c irul resturilor mpririlor numerelor ak (kN) la m,

dup a=min{xN,x>1,ax 0(mod(a,m))}resturidistinctevomaveara+h =ra+k h


k(modg0)undern estedatdean =qnm+rn,nN.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

44

IV.3.TeoremaluiWilson
TeoremaluiWilson: Dacpesteunnumrprim,atunci(p1)!+1 0(modp).
Demonstraie:Pentrup=2,afirmaiadinenunseverificdirect.Dacp
2,atuncipesteimpar.
Din teorema lui Fermat rezultc " a {1,2,...,p1}avemap1 1 (mod
p).
Pedealtparte, "a {1,2,...,p1},aestesoluieacongrueneidegrad
p1:
(x1)(x2) ...(x(p1)) 0(modp).
Aadar, congruena de mai sus i congruena xp1 1 0(mod p) are
aceleai(p1)rdcinidistinctemodulopianume1,2,...,p1.
Cump1estepar,termenulliberalpolinomului
(X 1)(X2)...(X(p1))este(1)(2)...((p1))=(1)p1(p1)!==(p1)!
AplicndcorolarulteoremeiluiLagrange(veziparagraful4.3.)rezultc
(p1)! 1(modp).
Esteadevratireciprocaacesteiteoreme:
Teorem:Dacp N,p>1,astfelnct(p1)!+10(modp),atuncip
esteprim.
Demonstraie:Aplicmmetodareduceriilaabsurd.Presupunndcpnu
arfiprim,amavea:p=ab,unde1<a<pi1<b<p.
Aadar, a este unul dintrenumerele 2, 3, ..., p 1 ideci a(p 1)!. Pe de alt
parte, ap icum ( p 1)!+ 1 0 (modp),adicp(p 1)!+ 1, rezult a1, ceeace
contrazicefaptulca>1.
Lem:FiemN*ia1,a2,...,a n Z,astfelnct "i{1,2,...,n},(ai,m)=
1.Atunci(a,m)=1,undea=a1a2 ...a n.
Demonstraie: Din faptul c " i {1,2,...,n}, (ai, m) = 1, rezult c

a1 ,a2,...,an U(Z ).
m
Deducemc a=a1a2...an = a1 a2 ...an U(Zm),deundeobinemc(a,m)=1.
Lem:Fien N*ia1,a2,...,a s Z,aanct "i {1,2,...,s},ain.Dac
pentruoricei,j {1,2,...,s}ncti j,avem(ai,aj)=1,atuncian,undea=a1a 2 ...as.
Demonstraie: Afirmaia este evident pentru s = 1. Dac s > 1, avem,
conform lemei anterioare, (a1, a2 ... as) = 1, ceea ce arat c este suficient s facem
demonstraiancazuls=2.
nacestcaz,din(a1,a2)=1rezultcexistx1,x2 Z,astfelncta1x1 +
a2x2 =1.Pedealtparte,dina1nia2nrezultcexisty1,y2 Z,aanctn=
a1y1 in=a2y2.
Aadar, n = (a1x1 + a2x2)n = a1x1n + a2x2n = a1x1a 2y2 + a2x2a 1y1 = a1a2 (x1y2 +
x2y1),decia1a2n.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

45

IV.4.TeoremaluiClement
TeoremaluiClement:Numerelepip+2suntsimultanprime,dacinumaidacare
loccongruena: 4[( p-1)!+1] + p 0(modp( p+ 2))
Demonstraie:Fiepip+2numereprime.DinteoremaluiWilson,avem
(p1)!+10(modp)
(p+1)!+10(modp+2)
nmulindcongruena(p1)!+10(modp)cu4iadunndocucongruenap0(mod
p),seobine 4[( p-1)!+1] + p 0(modp)
Adunndcongruena(p+1)!+10(modp+2)cucongruenap(p+1)p(modp+2) i
simplificndcup+1seobine p[( p-1)!+1] -1(modp+ 2).nmulindaceastacu4i
adunndocup2p2(modp+2),gsim:
p{4[( p-1)!+1] + p} p2 - 4 0(modp+ 2)
Deundegsim:
4[( p-1)!+1] + p 0(modp+ 2)
Rezultdin 4[( p-1)!+1] + p 0(modp) i 4[( p-1)!+1] + p 0(modp+ 2) congruena
dinteorem.
Reciproc, dac are loc congruena din enun (care nu este verificat pentru p = 2
sau4)dinearezult 4[( p-1)!+1] + p 0(modp),iardinaceasta(p1)!+10(modp)
i din reciproca teoremei lui Wilson rezult p prim. Tot din ea rezult
4[( p-1)!+1] + p 0(modp+ 2),iardinaceasta(p+1)!+10(modp+2)idinreciproca
teoremeiluiWilsondeducemcp+1esteprim.
Observaie. Numerele prime p i p+2 se numesc prime gemene. Congruena din
teoremaluiClementdocaracterizarealor.
0generalizareateoremeiluiClementeste:
Dac p este prim cunumerele2, 3, ... nl, atuncicondiianecesar i suficient
canumerelepip+nsfiesimultanprimeesteca

nn![( p- 1)!+1] + n!-(- 1) p 0(mod p( p+ n))

AutorProf.VoineaAxinteCostica

46

IV.5.TeoremaluiLagrange
Fieecuaia f( x) = anxn + an-1 xn-1 + ...+ a0 0(modm),undecoeficieniian,a n
1,...,a0 suntnumerentregi.Aceastecuaiesemainumestecongruenmodm.Dacan
0(modp),atuncisespuneccongruena f( x) = anxn + an-1 xn-1 + ...+ a0 0(modm)
aregraduln.
Dacx0 esteosoluieacongruenei f( x) = anxn + an-1 xn-1 + ...+ a0 0(modm),
atuncirezultcoricenumrntregx1,astfelc x1 x0(modm) estedeasemenea
soluie.
Prinurmaresoluiilesegrupeaznclasederesturimodm.Dinaceastcauz,
toatesoluiiledinaceeaiclasseindentific,clasarespectivfiindconsideratdrepto
singursoluie.Dousoluiix0 ix1 sevornumidiferitemodm,dac X0 X1(modm).
Deoarecesuntmclasederesturifademodululm,putemfaceobservaiaco
congruenfademodululmarecelmultmsoluii.
Dacmodululmesteunnumrprimp,seobineolimitaremaiprecisa
numruluisoluiiloruneicongruene.
Teorem(Lagrange): Fiepunnumrprimi
an xn +an1 xn1 +...+a1 x1 +a0 0(modp)
ocongruendegradn,modulop(decian 0(modp)).Atuncinumrulsoluiilor
distinctemodulopaleacesteicongruenenudepeten.
Demonstraie:Procedmprininduciedupn.
Pentrun=1,considermx1 ix2 Zsoluiialecongruenei
a1x+a 0 0(modp)
(***)
Atuncia1x1 +a0 0(modp)ia1x2 +a0 0(modp),deundea1(x1 x2)
0(modp),adicpa1(x1 x2)icumpa1,deoarecea10(modp)rezultcp(x1
x2),deundex1 x2 (modp).
Aadar, numrul soluiilordistincte modulo p, alecongruenei (***) este
celmult1.
Presupunem c n > 1 i c afirmaia dat n enun este adevrat pentru
congruenedegradn1.
Notmcufpolinomulan Xn +an1 Xn1 +...+a1 X1 +a0.Fiex1,...,xq unsistemde
soluiidistinctemodulopalecongrueneif(x) 0(modp).Sartmcq n.mprind
peflaXx1,obinemf=(Xx1)g+r,cug Z[X],gradg=n1ir Z.
Avemf(x1)=rif(x1) 0(modp),decipr.
Pedealtparte,f(xi)=(xi x1)g(xi)+rif(xi) 0(modp),pentruoricei
{2,3,...,q},decip(xi x1)g(xi),deoarecepr.
Darpnudividepexi x1,pentru2 i q,deoarecex1,...,xq suntsoluii
distinctemodulop.Aadar,pg(xi),pentru2 i q,adic:
pentru "i {2,...,q},avemg(xi) 0(modp).
Dargradg=n1,decicongruenag(x) 0(modp)aregraduln1i
x2,...,xq suntsoluiialeacesteia,distinctemodulop.Conformipotezeiinductive,rezult
q1 n1,deciq n.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

47

Corolar:Dacurmtoarelecongruenedegradn:
xn +a n1 xn1 +...+a 1 x+a0 0(modp),
xn +b n1 xn1 +...+b1 x+b0 0(modp),
undepestenumrprim,admitncomunnrdcinidistinctemodulop,atunciai
bi (modp)pentruoricei {0,1,...,n1}.
Demonstraie:Presupunemcexistk N,0 k<n,aanctak bk
(modp).
Fiet=max{kak bk (modp)}.Considermcongruena(at bt)xt +...
+(a1 b1)x+a0 b0 0(modp).
Aceastcongruenaregradult<niadmitenrdcinidistinctemodulo
p,contradiciecuteoremaanterioar.Aadar,pentruorice i {0,1,...,n1},avemai bi
(modp).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

48

IV.6.Lemachinezaresturilor
Lemachinezaresturilor:Dacm1,m 2,...,m s Z,cu(mi,mj)=1,pentru
oricei,j {1,2,..,s},i jidacb1,b2,...,b s Z,atunciexistunnumrntregx,soluie
asistemuluidecongruene:
xb1 (modm1 )
x b (modm )

2
2

..........
..........
.....

x bs (modms ) .
npluspentruoricealtsoluieyasistemului,avemx y(modm),undem=m1m2 ...
m s.
s
m
ni =
= mj
mi j=1
j i
Demonstraie:Pentru "i {1,2,..,s},vomnota
.Conformunei
lemeanterioareavem(ni,mi)=1iexistui,vi Z,aanctu imi +vini =1.Notmei=
vinirezultcei 1(modmi)ie i 0(modmj),pentruj i.
n

x= biei

i=1
Considerm
.Atuncidinei 1(modmi)iei 0(modmj)cui jse
obinecx bjej (modmj) b j (modmj).
Aadar, " j {1,2,...,s}, avem x b j (mod mj), adic x este soluie a
sistemuluidecongruenedat.
Fieacumyoaltsoluieaacestuisistemdecongruene.
Pentru "i {1,2,...,s}avemx y(modmi),adicmi(xy)darpentruoricei,j
{1,2,...,s} nct i j, avem (mi, mj) = 1 i atunci obinem, n baza lemei anterioare,
m(xy),undem=m1m2 ..m s,decixy(modm).
Cazparticular:Fiem1,m2 Z,(m1,m2)=1.Conformlemeichinezea
resturilorrezultcpentruoriceb1,b2 Z,existunnumrntregx,aanct:

xb1 (modm1 )

x b2 (modm2 ) .
nplus,dacy Zesteoaltsoluieaacestuisistem,atuncix y(modm1
m2).

AutorProf.VoineaAxinteCostica

49

CAPITOLULV
PROBLEMEDIOFANTICE
V.1.Fraciicontinue
1

a0 +
a1 +

1
a2 + ... , unde, n

Prin fraciecontinuse nelegeo expresie de forma


contextulprezentuluiparagraf,a0Z,
a1,a 2,... N*.
Dac mulimea{a1,a2, ...} este finit spunemc avemo fraciecontinufinit,
iarncazcontrar(aicinumrabilinfinit)spunemcavemofraciecontinuinfinit.
Din motivetehnicenoi vomnota[a0,a 1, a2,....a n,...] fraciilecontinue (ncazul
finit,notm[a0,a 1,a2,....an ],n N).
nambelecazurifraciacontinu[a0,a1,a2,....a k](k nncazulfinit)estenumit
redusadeordinkafracieicontinuedate.
Este clar c, n contextul prezentat, [a0, a1, a2,...a k] poate fi reprezentat n urma
p
pk
d k = k
qk Q (cu qk fracie ireductibil). n cazul infinit vom
calculelor, sub forma
aveaunir(dk)kN .
Observaie: Procedndinductiv,sededucrelaiile:
i)
pk =ak pk1 +pk2 (k 2)
ii)
qk =ak qk1 +qk2 (k 2)
(-1)k-1
iii)
dk dk1 = qkqk-1 .
Propoziie: " a R,existiesteunicofraciecontinuinfinitdac aeste
p
lim k
k q
k (n
iraional, [a0, a1, a2, ....],i finit dac a Q,[a0,a1,a2,....a n], aa nct a=
pn
primulcaz)irespectiv
a= qn .
Demonstraie:Fie a R.Notma0 =[a](parteantreagalui a).Presupunnd
c a Z,sedetermin:

AutorProf.VoineaAxinteCostica

50

r1 =

1
,a1 = [r1]
a - a0

.............................
rk+1 =

1
, ak+1 = [rk+ 1]
rk - ak

.............................
Dac aesteraional,atuncitoirn suntraionaliinacestcazexistn N,aa
nctrn =an N*.
Dac a este iraional, atunci toi rn sunt iraionali, altfel spus procedeul anterior
esteinfinit.
pk
1
< 2
qk
qk ,aadar d k
a
k

nacestcaz
Unicitateasedemonstreazuor,procedndprinreducerelaabsurd.
Observaie:
i)
Pentru cazul finit (a Q) se recunoate, n procedeul descris n
demonstraie, algoritmulluiEuclid.
ii)
Pentrunumereiraionalesepotgsimetodespecifice,deexemplu
1
1
2 = 1+ 2- 1= 1+
= 1+
=
2+ 1
1+ 1+ 2- 1
1
1
= 1+
= 1+
= ....
1
1
1+ 1+
2+
2+ 1
2+ 1
-

AutorProf.VoineaAxinteCostica

51

V.2.Aproximridiofantice
V.2.1. Aproximareanumerelorrealeprinnumereraionale
Existenaidezvoltareasocietiiomenetinupoateficonceputfrposibilitatea
omuluide anumraelementeleunei mulimiia msuralungimi,arii, volumeialte
mrimi. Problema msurrii mrimilor a impulsionat mult dezvoltareamatematicii, fiind
legatde notiuni ca limit aunui ir,numr real,variabil aleatoare, repartiie normal,
.a..Msuraunei mrimi a,esteunnumr realcarepoatefi raionalsauiraional.Prin
procedeul de msurtoare, noi gsim un numr raional care aproximeaz pe a. Deci, n
practicnoilucrmnumaicunumereraionale.
Aproximarea numerelor reale prin numere raionale prezint, pe lng interesul
practic,iuninteresteoreticOricenumrrealestelimitaunuiirdenumereraionalei,
deci,poatefiaproximatorictdebineprinnumereraionale. Darneintereseazca,
a
aproximndnumrulaprin ,(a,b)=1,numitorulbsnufiepreamarei,totui,s
b
avemopreciziecorespunztoareaaproximaiei.Sepunechiariproblemaaproximrii
numerelorraionaleprinnumereraionalecunumitor ct maimic.
Teoriasistematicafraciilorcontinueafostconstruit,deL.EuleriJ.L.Lagrangeicele
mai bune aproximri ale lui a sunt date de redusele (eventual ntreredusele) fraciei
continue a lui . Este interesant s menionm c nainte de Euler, matematicienii au
folosit n probleme de aproximaie a unor numere dezvoltarea acestor numere n fracie
continu{pnlaunanumitelement).Inacestsens,vomprezenta,pescurt,treiprobleme:
Aproximareanumrului
Setieearaportuldintrelungimeaunuicercidiametrulcerculuiesteoconstant
22
care este un numr iraional. Pentru aproximarea lui , Arhimede a propus valoarea
7
(carened cu2 zecimaleexacte).
Construciaanuiangrenajdedourotidinatepentrucareraportulvitezelor
lorunghiularesfieegalcuunnumrrealdata.
ProblemaafostpusdeChr.Huygens(16291695)nlegturcuconstruciaunui
planetarium.Viteza unghiular de rotaie este invers proporional cu numrul de dini.
Deci raportul invers al numrului de dini trebuie s fie egal cu a. Chiar dac a este
raional,neintereseazcanumruldinilorsnufiepreamareiraportulmenionats
fie ct mai apropiat de a. Problema sa rezolvat folosind dezvoltarea lui a n fracie
continu.
Problemaanuluicalendaristic
Secunoate,dinastronomie,canul(perioadauneirotaiicompleteaPmntuluin
jurulSoarelui)are=365,24220...zile"medii".Dezvoltareanfraciecontinua
acestuinumrareprimele5elemente: =[365,4,7,1,3,...]
1
7
8
31
Primeleredusevorfi:365, 365 , 365 ,365 , 365
4
29
33
128

AutorProf.VoineaAxinteCostica

52

1
Aproximaia 365 afostcunoscutncdinantichitate
4

V.2.2Redusele,celemaibuneaproximaii

p
q
q>0,(p,q)=1,acrorvaloaresfiectmaiapropiatdeaitotodatsaibnumitorul
ct mai mic. Pentru rezolvarea acestei probleme, aparatul fraciilor sistematice este
nepotrivit.Folosindreprezentareanumruluianbazag,fraciilecareaproximeazavor
aveacanumitorinumaiputerialeluig(puterialelui10,ncazulreprezentriinumrului
in baza 10), deci numere care depind de alegerea bazei de numeraie. In cazul
reprezentrii numrului sub form de fracie continu, numitorii incomplei i, deci,
numitorii i numrtorii reduselor depind numai de natura aritmetic a numrului (nu
depinddebazadenumeraie).Estenaturalipotezacreduselevoraveaunrolesenialn
problemaceleimaibuneaproximaiiaunuinumr, prinfraciiraionale
Reduselefracieicontinueanumruluirealaaproximeaz"foartebine" pea.
a
DefiniieOfracie ,(b>0,(a,b)=1),senumeteoceamaibunaproximaiede
b
c
speciaI anumruluireal,dacpentruoricefracie ,cu 0< d b,
d
c a
c
a
avem:a - > a d b
d
b
TeoremaOriceceamaibunaaproximaiedespeciaI anumruluireal,este
sauoredussauontreredusalui .
a
Demonstraie:Fie
oceamaibunaproximaiedespeciaIaluii=[q 0,q 1,q2,...]
b
a
reprezentarealuicafraciecontinuregulat.Nuputemavea <q0,deoarecear
b
q
a
a
rezulta a - > a - 0 ,ceeacecontraziceipotezac esteceamaibun
b
b
1
aproximaie.
a
a
Nuputemaveanici q 0 + 1< ,deoarecearrezulta a - < a - (q0 + 1) icum
b
b
q + 1
a
a
iiaricontrazicemipotezarelativla .
q0 + 1> a ,avem a - > a - 0
b
b
1
a
Deci q0 q0 + 1
b
P
a
a
Dac =q0 = 0 ideci esteoredus.
b
b
Q0
q + 1 P-1 + P0
a
a
Dac = q0 + 1= 0
ideci esteontreredus.
=
b
b
1
Q-1 + Q0
Fiinddatunnumrreala,nepunemproblemasgsimnumereraionale

AutorProf.VoineaAxinteCostica

53

a
Rmnecazul q0 < < q0 + 1.Toatereduseleintrereduselesuntcuprinsenintervalul
b
(q0,q0+1),cuexcepiacelordoumenionatemaisus.
a
naldoileacaz,pentruk=0, 1 r < q1sauk>0, 0 r < qk+1, vaficuprinsntredou
b
Pk r+ Pk-1
Pk (r+ 1) + Pk-1
numeredeforma
i
Qk r+ Qk-1
Qk (r+ 1)+ Qk-1
Vomavea
P (r+ 1) + Pk-1 Pk r+ Pk-1
a Pk r+ Pk-1
1
-
< k
=
b Qk r+ Qk-1 Qk (r+ 1) + Qk-1 Qk r+ Qk-1 [Qk (r+ 1) + Qk-1] [Qk r+ Qk-1]
Fie a- Pk r+ Pk-1 =
b Qk r+ Qk-1

m
Rezultc m [Qk (r+ 1) + Qk-1]< b,deci
b [Qk r+ Qk-1]

Qk (r+ 1)+ Qk-1 < b.


Dupcumkesteparsauimpar,avem

a <

Pk r+ Pk-1 a Pk (r+ 1) + Pk-1


< <
< a sau
Qk r+ Qk-1 b Qk (r+ 1) + Qk-1

Pk (r+ 1) + Pk-1 a Pk r+ Pk-1


.nambelecazuri,avem
< <
Qk (r+ 1)+ Qk-1 b Qk r+ Qk-1

Pk (r+ 1) + Pk-1
a
a
a
< a - ceeacecontraziceipotezarelativla .Deci nu
b
b
Qk (r+ 1)+ Qk-1
b
poatefioredussauontreredusalui.
a
DefiniieOfracie ,(b>0,(a,b)=1),senumeteoceamaibunaproximaiede
b
speciaII anumruluireal,dacpentruoricenumerentregicid,cu
c a
0< d b i avem:b a - a < d a - c
d b
ObservmcoriceceamaibunaproximaiedespeciaaIIaesteoceamaibun
aproximaiedespeciaI,deoarece
a
c
a d
c
a
c
b a - a < d a - c b a - < d a - a - < a - a - < a b
d
b b
d
b
d
Reciprocanuesteadevrat:nuoriceaproximaiedespeciaIesteiaproximaiede
speciaaIIa.
P
P
Teorema Pentruorice n0 ,avem: a - n+1 < a - n
Qn+1
Qn

a -

AutorProf.VoineaAxinteCostica

54

Demonstraie:Cum

a =

P
1
1
< a - n
,egalitateaarelocnumaipentru
Qn(Qn +Qn+1)
Qn QnQn+1

Pn+1
P
1
1
.Deci a - n >
cu Qn <Qn+1 i Qn +Qn+1 < Qn+ 2 .
>
Qn+1
Qn Qn(Qn + Qn+1) Qn+1Qn+ 2

Pedealtparte:

P
1
a - n+1
Qn+1Qn+ 2
Qn+1

TeoremaOricareceamaibunaproximaredespeciaII aluiesteoredusaluii
reciproc,oriceredusaluiesteoceamaibunaproximaiedespeciaa
1 P q
IIaalui cusinguraexcepie:cnd estedeforma a = q 0 + , 0 = 0 nuesteocea
2 Q0 1
maibunaproximaiedespeciaaIIaalui
a
Demonstraie:Fie oceamaibunaproximaiedespeciaaIIapentrunumrulreal:
b
=[q 0,q1,q2,...q n,...].
a
a
Nuputemavea <q0,deoareceatunci 1a - q 0 < a - b a - a,(1 b),ceeace
b
b
a
contraziceipotezarelativla .
b
P a
a P1
a
1
Nu putem avea nici
> cci ar rezulta c: a - > 1 -
, deci
b Q1
b Q1 b bQ1
1 1
1
. Totodat, 1a - q 0
i deci ba -a > 1a - q0 ,1 b, ceea ce
=
Q1 q1
q1
a
contraziceipotezarelativla .
b
P
a
a P
a
Prin urmare, sau =q0 = 0 , sau = 1 , sau
este cuprins ntre reduse de
b
b
Q0
b Q1
P
P
P
pariti diferite n i n+1 cu posibilitate de egalitate pentru n+1 . n acest caz
Qn
Qn+1
Qn+1
ba - a >

a Pn
1
-

,( aQn - bPn 1)
b Qn bQn
Dac

P
P
a Pn+1
a P
1
,vomavea - n < n+1 - n =
.

b Qn+1
b Qn
Qn+1 Qn QnQn+1

Acesteinegalitinearatc b>Qn+1 .
Totodat,avem a -

P
1
a
a
1
,rezultc ba -a
n+ 2 -
b Qn+ 2 b bQn+ 2
Qn+ 2

AutorProf.VoineaAxinteCostica

55

Din inegalitatea

P
1
1
1
< a - n
, rezult Qn+1 a - Pn+1
Qn(Qn +Qn+1)
Qn QnQn+1
Qn+ 2

deci Qn +1 a - Pn+1 ba - a ceea ce contrazice ipoteza referitoare la

a
. Prin urmare
b

a Pn+1
.
=
b Qn+1

V.2.3.Teoremereferitoarelapreciziaaproximrilor
Teorema(Dirichlet)Pentruoricen> 0, avem: a Demonstraie: Rezult din inegalitatea

Pn
1
< 2
Qn Qn

P
1
1
< a - n
Qn(Qn +Qn+1)
Qn QnQn+1

Pn
1
1
<
< 2 ,(Qn < Qn+1).
Qn QnQn+1 Qn
Teorema(Vahlen). Dintredoureduseconsecutivealenumruluireal, celpuinuna
P
1
satisfaceinegalitatea a - n <
,(n 0)
Qn 2Qn2

a -

Demonstraie:Dacinegalitatea a -

p
1
< 2 admitesoluiintregip,q,q>0,(p,q)=1,
q 2q

p
suntredusealelui.Numrulestesituatntredoureduse
q
P
P
P
P
consecutivealesale n i n+1 .Numerele n i n+1 auacelaisemn,decivom
Qn
Qn+1
Qn
Qn+1
rezultcsoluiile

avea:

Pn+1 Pn
P
P
-
= a - n + a - n+1 .Reciprocasedemonstreazprinreducerela
Qn+1 Qn
Qn
Qn+1

absurd
Teorema(SeigoMorimoto)Dintretreireduseconsecutivealenumrului
i

Pn-1
P
, n
Qn-1 Qn

P
Pn+1
1
.celpuinunaverificinegalitatea: a - k <
Qk Qk2 qn2 + 4
Qn+1

Demonstraie:Introducemnotaiile: An = Qn Qna - Pn , l =

AutorProf.VoineaAxinteCostica

Qn-1
Q
i m = n+1
Qn
Qn

56

Din

Pn Pn-1
P
P
1
-
=
ifaptulcestesituatntre n i n-1 rezultc
Qn Qn-1 QnQn-1
Qn
Qn-1

a -

Pn
P
1
adic Qn-1 Qna - Pn + Qn Qn-1a - Pn-1 = 1.nmulind
+ a - n-1 =
Qn
Qn-1 QnQn-1

ambiimembriiaiegalitiicu
Analogporninddela

m - l =

Qn-1
,obinem l2 An - l + An-1 = 0
Qn

Pn+1 Pn
1
,obinem m2 An - m + An+1 = 0 icum
-
=
Qn+1 Qn QnQn+1

Qn+1 - Qn-1
= qn seobine q nAn(l +m )= qn + An-1 - An+1 deunderezultc
Qn

qnAn(m- l )= qn2 An.Ridicndlaptratambiimembriialeultimelordouegalitii


adunndobinem:
2
2q n2 An2(l2 + m 2 ) = qn4An2 + (q2 + An-1 - An+1) ,deunderezultc
2

qn2 An2 + 2An( An-1 + An+1) = 1- qn- 2( An-1 - An+1) 1 dar


qn2 An2 + 2 An( An-1 + An+1) (qn2 + 4) min(An2-1,An2,An2+1).Prinurmare,
1
.Sartmcnuputemaveaegalitate.Avemegalitatedac
min(An2-1 ,An2,An2+1) 2
qn + 4
1
inumaidac An-1 = An = An+1,rezultc l = m sau l =

Qn+1 - Qn-1
P
= qn rezultcq n=0iarnsemnac= n-1 dar
Qn
Qn-1
P
amconsideratcnuputemavea= k pentruk<n+1
Qk
1
Q - Qn-1
1
Dac l = ,relaia m- l = n+1
= qn devine m- = q n adic m2 - qnm - 1= 0.
m
m
Qn
Dac l = m ,din m- l =

Cum m > 0 ,avem m =

q n + qn2 + 4

.Prindefiniie, m estenumrraional.Trebuieca
2
2
D = qn2 + 4 sfieptratperfect qn N, qn 1,deci qn2 +4qn + 4= (qn + 2) > D inu
3
2
putemaveadect qn2 +4 = (qn + 1) adic qn = ,absurd.
2
Pn-1
1
Prinurmare,nipoteza a
, min(An2-1 ,An2,An2+1) 2
rezultccelpuin
Qn-1
qn + 4
pentruunk, k{n- 1,n,n+ 1}Ak <

AutorProf.VoineaAxinteCostica

1
qn2 + 4

deunderezult a -

Pk
1
<
Qk Qk2 qn2 + 4

57

Teorema(Borel)Dintretreireduseconsecutivealenumruluireal,celpuinuna
P
1
satisfaceinegalitatea: a - k <
Qk
5Qk2
Demonstraie:TeoremaesteoconsecinimediatateoremeiluiMorimoto. qn 1
1
1
implic qn2 +4 5 ideci
<
2
2
5Qk2
Qk qn +4
Teorema(Hurwitz)Existnumererealepentrucareoricarearfi>0,inegalitatea
p
1
nuadmitedectunnumrfinitdesoluiintregip,q,q>0,(p,q)=1
a - <
q
5+ e q2
p
Pnacumsaconsideratcalitateaaproximaiei anumruluiprinevaluarea
q
p
diferenei .Sepoateconsideradiferenaqpiastfelsemodificcorespunztor
q
enunurileteoremelorprezentate.
nacestcontextformulmproblemaastfel:
Fieecuaiadiofanticliniaromogen: ax - y = 0 undeesteunnumrrealdatine
intereseazsoluiilennumerentregialeacesteiecuaii.Evident,dac esteiraional,
singurasoluieestesoluiabanalx=y=0.
Nepunemproblemasoluiiloraproximativealeecuaiei(Aproximridiofantice),
ax - y = 0 ,adicsgsimperechiledenumerentregi(x,y) pentrucarediferena

a x - y devinemaimicdectovaloaredat.
Astfelteoremeleanterioarepotfiinterpretatecadndunesoluiiaproximativeale
ecuaiei ax - y = 0 .
TeoremaluiBorelnearatcexistoinfinitatedesoluiix=q,y=paanct
1
q a - p <
,iarteoremalui Hurwitznearatcnuavemoinfinitatedesoluii,
5 q
1
pentruoricecaressatisfaccondiia q a - p <
,c> 5.
c q

AutorProf.VoineaAxinteCostica

58

V.3.Ecuaiidiofantice
PrinecuaiediofanticvomnelegeoecuaiedeformaF(x1,...,xn)=0,undeFeste
0
0
unpolinomnnnedeterminatecucoeficieninZ,pentrucaresecersoluiile ( x1 ,....xn )
0

cu xi Z, "i {1,2,...,n}.
nceleceurmeaznevomopridoarasupraadoutipurideecuaiidiofantice:ax
+by+c=0,a,b,c Z,a,b 0ix2 +y2=z2.
Propoziie:Ecuaia ax+ by+c= 0, a,b, c Z, a,b 0 admite soluiidac i
numaidac(a,b)xc.
Demonstraie:Dac(x1,y1)reprezintosoluieaecuaieii(a,b)=d(a=a1d,
b=b1d),atuncid(a1x1 +b1y1)+c=0adicdxc.
c
c1 =
d .ntructd=(a,b)rezultcexistu,v Zaanctau+bv
Reciproc,fie
=d.
De aici, se deduce c: a(c1u) + b(c 1v) + c = 0, deci (c1u, c1v) este soluie a
ecuaieidate.
nceleceurmeaz,vaficonsideratdoarcazul(a,b)=1.
Propoziie: Dac(x 0,y0)reprezintosoluientreagaecuaieiax+by+c=0,
a,b,c Z,a,b 0,atunciformulelex=x0bt,y=y0+at,t Zdautoatesoluiileecuaiei
considerate.
Demonstraie: Fie (x0, y0) soluie a ecuaiei date ax0+by0 +c= 0. Scznd
membrucumembrudinax+by+c=0seobine:
a
axax 0 +byby0 =0,adic,deexempluy y0 = b(xx0).
Deoarece y y0 estenecesar sfienumrntreg,iar (a, b)=1, rezultcx0 x
trebuiesfiedivizibilcub,adicsfiedeformax0x=bt,cut Z.
Sededucecx=x0bt,y=y0 +at.
Prinverificaredirectsededucecoriceperechedenumerex=x0bt,y=y0 +
at,t Z,estesoluieaecuaieidate.
Rmnedeschisatunciproblemagsiriiuneisoluii.
(-1)n
a
a
Folosindscrierealui b cafraciecontinu(finit) seobine: b dn1 = bqn-1 ,
ceeaceconducelaaqn1 bp n1 =(1)n,adic:
a((1)n1cqn1)+b((1)ncp n1)+c=0,altfelspuslaosoluieaecuaieidate.
n ceea ce privete ecuaia x2 + y2 = z2 remarcm nti c, fr a restrnge
generalitatea,neputemlimitalacazulx,y,z Nisepotceredoarsoluiile(x0,y0,z0),
cu(x0,y0)=1.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

59

ncazcontrar,fie(x0,y0)=dix0=dx1,y0 =dy1.Vomnlocuiiobinem: x1 d2
2

+ y1 d2 = z0 adic d2z0 i, prin urmare dz 0, altfel spus z 0 = z 1d ( aceasta are loc


pentruoricesoluie(x0,y0,z 0)aecuaieiiniiale).
Propoziie: Soluiile ecuaiei x2 + y2 = z2 ce satisfac pe (x, y) =1, sunt date de
u2 -v2
u2 +v2
formulelex=uv,y= 2 ,z= 2 ,undeu>v,u,vimpare,(u,v)=1.
Demonstraie:
Ecuaiapoatefiscrissubformax2 =(z+y)(z y).Notmd1 =(z+y,zy).
2
Putemscriez+y=ad1 izy=bd1 cu(a,b)=1.Atuncix2 =abd1 ,deunderezultca,
bsuntptrateperfecte,a=u2,b=v2.
u2 -v2
u2 + v2
z =
d1
2
Sededucex=uvd1,y= 2 d1,
u2 -v2
u2 +v2
dard1=1((x,y)=1)inconsecinx=uv,y= 2 ,z= 2 .

AutorProf.VoineaAxinteCostica

60

CAPITOLULVI
APLICAII

VI.1.irulluiFibonacci
irulluiFibonaccisedefiniterecurentastfel:
F0 =0F1 =F2=1,Fn =Fn1 +Fn2, "n 2.
Observaie: n general, un ir (fn) nN ce satisface fn = fn1 + fn2, "n 2, este
numitirFibonacci(nualluiFibonacci).
Observaie:Relaiaderecurendetipulanteriorsegeneralizeazla:xn =axn1 +
bxn2,a,b R,n 2.
Seobine:
Propoziie: Dac(xn)nN esteunirdenumererealepentrucareexista,bRaa
nctxn =axn1 +bxn2,a,b R,n 2,atunci:
n - n
n-1 - n-1
xn =
x1 -
x0,"n 1
-
-
unde ai bsuntrdcinileecuaieix2 =ax+
b(numitecuaiacaracteristicataatirului{xn}nN)i a b.
Demonstraie:Scriemrelaiade recurenxnaxn1 bxn2=0 i nlocuindaprin
a+bibprinab,obinem:
xn axn1= b(xn1 ax n2), "n 2.
Notmyn =xn axn1 iobinemyn = byn1, "n 2.
Rezultc:yn=bn1y1,adicxn axn1 = bn1y1.
x
z n = nn
gsim bz n az n1 = y1, adic
Dac pentru orice n N notm

zn =

zn-1 + 1

.
Deducemc:

( zn -1 - zn-2 ) = ...=

zn z n1 =
Altfelspus:
z2 z 1 =z2 z1
a

n- 2

(z2 - z1)

z3 z2 = b (z2 z1)
................................


zn z n1 =

n- 2

(z2 z1)

AutorProf.VoineaAxinteCostica

61

n-1


- 1
n-1


y
zn = z1 +
1- 1

adic:
xn =
Sededuceimediatc:

n - n
n-1 - n-1
x1 -
x0,"n 2
-
-
.

n - n
Observaie:Dac a= b, atunci n locde - sescrie: an1+an2b+..+bn1 i
n-1 - n-1
analog: - =an2+..+ bn2 .
n

1 1+ 5 1- 5
-

5 2 2
Consecin: Fn=
, "n 0.
Observaie: PentruirulluiFibonacciauloc:
i)
Fn+m =Fn1 Fm +FnFm+1, "n 2i "m 1. (cazuri
particulare:m=n=p F2p =Fp(Fp +2Fp1)

=F2 + F2

p
p-1
m=p1, n=p 2 p-1
m=kn,(nm) FnFm)
ii)
(Fn,Fm)=F(n,m) ((a,b)noteazcelmaimaredivizor
comunalnumerelora,b).
Demonstraie:i) Sefixeaznisefaceinduciedupm.
Pentrum=1esteevident.ncontinuareavem:
Fn+k =Fn+k2 +Fn+k1=Fn1 Fk2 +FnF k1 +Fn1 Fk1 +FnFk =Fn1 (Fk2 +Fk1)+Fn
(Fk1 +Fk )=Fn1 F k +FnFk+1.
i)(n,m)seobineprinalgoritmulluiEuclidanume:
n=mq1 +r1,0 r1 <m
m=r1q2 +r2,0 r2 <r1
........................................
rk3 =rk2q k2 +rk1,0 rk1 <rk2
rk2=rk1qk1,anumed(n,m)=rk1.
Avemic,pentrucazuln=mq+r,0 r<m,(F n,Fm)=(Fm,Fr).
ntradevr: (Fn, Fm) = (Fmq+r, Fm) = (Fmq1Fr + FmqFr+1, F m), dar FmFmq
(deoarecemmq)iatunci(Fn,F m)=(Fmq1Fr,F m).
Dar(F mq1,Fm)=1(altfeld=(Fmq1,Fm) dxFmq,dxFmq1,....,dx1).
Rezultc(Fn,Fm)=(Fm,Fr).
Aplicnd aceast egalitate pentru fiecare dintre egalitile date n algoritmul lui

Euclid,seobtine:(Fn,F m)=(Fm, r1 )=( rk-1 ,0)== rk-1 =Fd=F(n,m)


Observaie: O alt demonstraie se obine utiliznd proprietile calculului
matriceal. n acest sens este convenabil s considerm irul lui Fibonacci definit pe Z

AutorProf.VoineaAxinteCostica

62

adugndFn =(1)n+1Fn pentrun N* (aceastase deduce dinrelaiade recuren,prin


inducie).
Fn
F
0 1

An = n-1

A=
F
F
1
1
n
n+ 1 .

seobineprininduciec
Considerndmatricea
m+n
m
n
Deexemplu,egalitateaA =A A conducelai)dinobservaiaanterioar.
Observaie: Pot reine ateniadou aspecte (ce vor fi abordate ncontinuare) i
anume:
1) proprietatea(Fn, Fm)=F(n,m) ntlniti ncazulirurilordatede an =2n 1
(anume (2n 1,2m 1) =2(n,m) 1) incazulpolinoamelor(Xn 1,Xm 1) =
X(m,n) 1.
1 + 5
2)prezenanumrului 2 numitinumrul(raportul)deaurfoarteutilizati
nartiarhitectur.
Vomanalizaceledouaspectenordineaprezentat.
1)Definiie: Unirnumeric(a n)nN estenumitdirdacsatisfacecondiia(an,
am)=a(n,m) "n,m N*.
Definiie:Unirnumeric(bn)nN este numitDirdacdinnmi mn (bm,
bn)=1.
Observaie: Pentruoricedir(an)nN,avemcn|m a n|a m.
ntradevr,n|m (n,m)=n a(n,m) =an (an,a m)=a n a n|am.
Observaie: nipotezaak at "k t(ntrundir)avemcan|a m n|m.
Propoziie: Un ir (a n)nN este d ir $ un unic Dir (bn)nN aa nct

an = bd

(relaia este numit relaia lui Dedekind), produsul fcnduse dup toi
divizoriinaturaliailuin.
a2
a3
Demonstraie:b1 =a1,b 2 = a1 ,b3 = a1 .Presupunndcsauconstruitb1,...,b n
d|n

1 aanct

ak = bd
d|k

pentruk=1,...,n1,construimb n.
bd
d|n

nti artm c d<n coincide cu cel mai mic multiplu comun al elementelor
mulimii{ad d|n,d<n}pecarelnotmcuM.
bd

bd =ad0

d|n
Deoarece d|d0
,pentruoriced0n,d0<nrezultcM| d<n .
bd
bd

d|n
d|n
d
<
n
d
<
n
Pentruaartac
|M,fiepunnumrprimcedivide
(presupunemc
b
bd
d

d|n
a dd|<nn
a
p |
).Searatcexistad undedn,d<n,cup |ad,ceeaceconducela d< n |M.
a
bn = n
M .
Definimacum

AutorProf.VoineaAxinteCostica

63

at
ak
Severificapoicbk divide (ak ,at ) (pentruk<t,kt,1k,tn1ibt divide (ak ,at ),
ak
at
deci(bk,b t)divide((ak ,at ),(ak ,at ))=1,deunderezultc(b n)nN esteD ir.
Unicitatealui(bn)nN searatprinreducerelaabsurd:presupunndcexistiun
Dir(cn)nN satisfcndrelaiadinenunsedemonstreazprininduciecbn =cn , "n
N.
Reciproc: s artm c n ipoteza (b n)nN este D ir, atunci (an)nN, unde
an = bn
d|n
,ested ir.
Avemc:

bd , bd = bd bd', bd'' = bd = a( n,m)

d|( n,m)
d|m
d''|m
d|n
d|( n,m) d'|n

d' m
d'' n

(an,am)=
Amfolositfaptulcdindn,dmidm,dnrezultcddidd,deci
(bd,bd)=1.
m( n )
bn = ad d
d|n
Observaie:Dac(a n)nN estedir,atunciirul(bn)nN datde
este
D ir, anumeunicul Dir precizat n propoziia anterioar (aici m noteaz funcia lui
Mbus, m:N* {1,0,1}).
m( n )
bn = Fd d
d|n
Exemple:D irulasociatiruluiluiFibonacciestedatde
.
n1
Dirulasociatiruluian =2 ,nN*estedatde
bn = Fn(2)unde F n esteceldealnleapolinomciclotomic,nN*.

D irul asociat irului de polinoame fn = Xn 1 nN* este tocmai irul


polinoamelorciclotomice.
2)Referitorlaceldealdoileaaspect(numruldeaur):
5+1
Se tie c 2 este soluie a ecuaiei x2 x 1 = 0obinut,deexemplu, n
problemadeterminriiunuipunctalunuisegmentcaresmpartsegmentulrespectivn
dou segmente aa nct segmentul cel mai mare s fie medie geometric dintre
segmentulntregisegmentulrmas.
Acestnumrsecunoatencdinantichitatesubnumeledenumruldeaurn
cazulpiramideiluiKeopsraportuldintreapotemauneifeelateraleiapotemabazeieste
5+1
2 .
Numrul de aur a fost studiat n coala lui Pitagora. Platon amintete n
Dialogurideacestnumr.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

64

Problema11dinCarteaaIIa aElementelorluiEuclid(reluatinCarteaaVIa)
conducela numruldeaur. El apare ncadrulconstruciilorpoligoanelor regulatecu5k
laturi(kN*).
LeonardodaVinciaredescoperitacestnumrstudiindproporiiledintrediferitele
prialecorpuluiuman.
F
5+1
lim n
F
n-1 =
2 (dinFn =F n2 +Fn1).
nlegturcuirulluiFibonacciobinemc
5+1
2 = Fseobineirul1, F, F2,....ceareiproprietatea Fn = Fn1 +
Notnd
Fn2 (notndun = Fn obinemun =u n1 +un2).
Reciprocoriceir(un)nN* cuproprietateaun =qn iqn =qn1 +qn2 areformageneral(*)
n- 1

n- 1

1+ 5
1- 5
+ c2

un =c1

2
2

.
Condiiileu 1 =u2 =1conduclairulluiFibonacci.
Deremarcatctoateirurileobinutedin(*)prinparticularizareaconstantelorc1
ic2 auproprietateacreflectnumericnsuirilematerieiviideasedezvolta.
Proprietateaafostverificatdebotaniti,atuncicndaumsuratdistaneledintre
nodurile de unde cresc frunzele, de zoologi prin observarea cochiliilor melcilor, a
scoiciloretc.
Urmrind spirala logaritmic a cochiliei melcului (i a cozii desfcute a unui
pun)seobinec:

C
B
A
O

OB OC
=
= ...=
OA OB

5+ 1
2

Proprietateaacesteicurbedearmneegalcueansicndsetransformprin
asemnareafostremarcatdeIacobBernoulli(acerutcaaceastcurbsifiegravatpe
mormntcuinscripiaEademmutatoresugo).
1
F = 1+
= 1+ 1+ ...
1
1+
1+ ...
Mairemarcmic
1
1
(- 1) + ...
F = 1+
+ ...+
1 2 2 3
FnFn+1
i
n

AutorProf.VoineaAxinteCostica

65

1
1 (- 1)

...
F = 1+ 2 1- 2 ... 1+
2
Fn2
1
narhitectur,ncVitruviu(sec.I.H)atrgeaateniaasupraacorduluicetrebuie
stabilitntrediferiteleprialeuneicldiriicldireantreagialentregiicldirifade
loculncareestesituat.
inacestcontextseineseamadenumrul F.
n

AutorProf.VoineaAxinteCostica

66

VI.2.CRIPTOGRAFIE
Istoria criptografiei ncepe nc de acum 4000 de ani (la egipteni). De cele mai
multe
orirezultateleacesteiaeraufolositendomeniulmilitar, diplomaticiguvernamental.
Criptografiaa fost folositcaun instrumentimportant nprotejareasecretelor i
strategiilornaionale.
Odatcudezvoltarea,nanii60,asistemelordecomunicaieiacomputerelor,
apare
cerinadeaoferisectoruluiprivatmijloacedeaprotejainformaianformdigitalide
aasiguraserviciidesecuritate.
Ceamaiimportantrealizare,careaduslaodezvoltarefrprecedentnistoria
criptografiei,esteolucrarealuiDeffieiHellmann1976.Aceastaintroduceunconcept
nou,revoluionaraceladecriptografiecucheiepublicifurnizeazometodnoui
ingenioaspentruschimbuldecheilacaresecuritateasebazeazpeimposibilitateadea
rezolvaproblemalogaritmilordiscrei.Chiardacceidoinuaurealizat,laacelmoment,
nmodpractic,oschemdecriptografiecucheiepublic,ideeaageneratdeosebitinteres
i o activitate intens n domeniu. n 1978 Rivest, Shamir i Adleman au descoperit
primaschempracticdecriptarecucheiepublicidesemntur(RSA)bazattotpeo
problemdificildinmatematicianumefactorizareanumerelormari.Cutoatecanii
80auadusnoimetodedefactorizare,acesteanuauslbitsecuritateasistemuluiRSA.O
alt clas de scheme practice cu cheie public, bazat tot pe problema logaritmului
discret, este gsit de ElGamal n 1985. Gsirea de noi scheme cu cheie public i
mbuntireamecanismelorcriptograficeexistentecontinuntrunritmalert.
Ctevadinprincipalelescopuriurmritencriptografiesunt:
1.Confidenialitateapresupunepstrareasecretainformaieifadetoicei
neautorizaisocunoasc.
2.Integritateadatelorrealizeazprotejareadatelorlaalteraresaumanipulareadectre
persoane neautorizate. Prin manipularea datelor nelegem procese cum ar fi inserii,
ntrzierisausubstituiri.
3.Autentificareapresupuneposibilitateadeidentificareainformaieiiaentitii(o
persoan,unterminaldecomputer,ocartedecredit).
4.Nonrepudierea careprevinenegareaunorangajamentesauaciunianterioare.
Criptografiatrebuiesacoperenmodcorespunztoracestepatrudireciiattnteorie
ctinpractic.Eatrebuiesprevinisdetectezefurtulialteaciuniilegale, fiind
doarunadintehniciledeasigurareasecuritiiinformaiei.
Scopulacestuicapitolestedeacunoatectevasistemecriptograficesimpleideane
familiarizacusistemelecucheiepublic.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

67

VI.2.1.Criptosistemesimple.
Criptografiastudiazmetodedeatrimitemesajesuboformmascataanct
transformareamesajuluidinformaluisecretnceainiialspoatfirealizatdoarde
persoanadorit/autorizat.Mesajuliniialsenumetetextdebaz.Formatransformata
mesajului poart numele de text cifrat. Ambele texte pot conine pe lng litere ale
alfabetului i numere, semne de punctuaie, pauze sau alte simboluri. Procesul de
transformare a textuluidebaz ncelcifrat senumete cifrare sau criptare iar procesul
invers poart numele de decifrare sau decriptare. Textul de baz ct i cel cifrat sunt
mpritenunitidemesajcarepotfiformatedintroliter,dindou(diagraf)saumai
multe.Cifrulestetransformareacarepunenlegturfiecreiunitidemesajdintextul
debazounitate demesaj corespunztoaredincare va fi formattextulcifrat.Cheiade
cifraredetermintransformareaparticularcareestefolositdintromulimedeposibile
transformri.Avnddefinitetransformareadecifrareiinversasaspunemcamdefinit
uncriptosistem.
Vom considera n toate exemplele c mesajul este alctuit din litere ale unui
alfabet cu 26de litere (cel al limbii engleze, deexemplu) . Atribuim fiecrei litere din
alfabetun echivalentnumericde la0la 25. Astfel realizmcorespondenele A 0,B
1,,Z25cantabeluldemaijos:
a
o
n
13

b
1
o
14

c
2
p
15

d
3
q
16

e
4
r
17

f
5
s
18

g
6
t
19

h
7
u
20

i
8
v
21

j
9
w
22

k
10
x
23

l
11
y
24

m
12
z
25

Criptosistememonograficesaucaracter.
Aici, unitatea de mesaj este format dintro singur liter. Un prim exemplu
simpluesteuncriptosistemcaresepresupunecafostinventatifolositdeIuliusCezar.
Exemplu.ntextuldebazfiecareliter,pecareonotmcuP,estenlocuitculitera
aflatla3poziiiladreaptafadeaceastapecareonotmcuC.Astfel,literaadevine
dliteraxsetransformnaydevinebiarzdevinec.Transformarease
poatescrieinndcontdeechivaleniinumericiailiterelorastfel:
C P+ 3(mod26),0 C 25
Presupunemctextuldebazeste:
THISMESSAGEISTOPSECRET
Pentrunceput,textuldebazsempartenblocuride5litere
THISM

ESSAG

EISTO

PSECR

ET

careapoisuntnlocuitecuechivaleniilornumerici:
19781812

4181806

AutorProf.VoineaAxinteCostica

48181914

15184317

410

68

Fiecareechivalentnumericestetransformatdupregulaprecizatirezult:
2210112115

7212139

711212217

18217620

713

Blocurilenouconstruitesunttransformatenliterecorespunztoareechivalenilor
numerici:
WKLVP
HVVDJ
HLVWR
SVHGU
HW
careformeaztextulcifrat.
Pentrudecifrare,sefolosetetransformareainvers
P C- 3(mod26),0 P 25
iseaplicacelaiprocedeudupcareserefacdinblocuricuvinteleiniiale.
Acest exemplu este un caz particular al criptosistemelor descrise prin
transformriledeforma
C P+ k(mod 26),0 C 25
Acesteasenumesctransformridedeplasare. Cheiadecifrareestek.
Fieacumtransformareadefinitprin
C aP+ b(mod 26),0 C 25,a,bnumerentregicu (a,26)=1
Seobservcpentruaexist j(26)= 12posibilitideatribuireipentrubavem
26.Deciexist1226=312astfeldetransformri(printrecareitransformareaidentic)
numitetransformriafine.Cheiadecifrareestedatdeaib.
Seremarcfaptulctransformrilededeplasaresuntcazuriparticularealecelor
afineobinutepentrua =1.Procesuldecriptaresedesfoarlafelcanexempluldat,
numai c de aceast dat echivalenii numerici se modific dup noua relaie. Pentru
decriptare se folosete transformarea P a(C+ b)(mod 26),0 P 25, unde a este
inversulluiamodulo26.
Dacsedoretespargereaunuicifrupresupusafidetipmonografictrebuiefcut
oanalizofrecveneiapariieiliterelordintextulcifratifcutocompararecufrecvena
literelordintruntextobinuit.Secunoatecnlimbaenglezcelemaifrecventelitere
dincadrulunuitext suntE,T, N,R, I,O, A(pentru limbaromn ele ar fi I,E, A, B).
Astfel,punndncorespondenceamaidesntlnitliterdintextulcifrat(depreferin
mai lung pentru o mai corect realizare a corespondenei ntre literele de frecven
maxim) cu cea care apare de cele mai multe ori ntrun text arbitrar se pot dobndi
informaiilegatedetransformareafolositlacriptare.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

69

Criptosistemepoligraficesaubloc(Hill)

Pentru a evita faptul c primele criptosisteme sunt vulnerabile, criptanaliza


realizndusefolosind frecvenaliterelor n text,sapreferat mprirea textuluidebaz
n blocuri de o anumit lungime i transformarea acestora n blocuri cu aceeai
dimensiune.Acestecriptosistemesenumescpoligraficesaubloc.
Studiemnticazulcifruluidiagraficpeunexempluconcret.Aici,blocurilesunt
formatedindoulitere.
Considermcatextdebaz
THEGOLDISBURIEDINORONO.
ntisempartetextuldebaznblocuridedoulitere.Dacnumrulliterelor
esteimpar,ultimulblocestecompletatcualiter,deexemplux.
TH

EG

OI

DI

SB

UR

IE

DI

NO

RO

NO

Fiecareliterdinblocestenlocuitcuechivalentulsaunumeric
197 46 1411 38 181 2017 84 38 1314 1714 1314
FiecareblocdenumeredintextuldebazP1P2estenlocuitcubloculC1C2dup
transformarea
C1 5P1 + 17P2(mod26)
C 2 4P1 + 15P2(mod26)
Obinemacumblocurile
625 182 2313 212 39 2523 414 212 172 1118 172
caretransformatenlitereformeaztextulcifrat
GZ SC XN VC DJ YX EO VC RC LS RC
Procesuldedecifraresefacedupregula
P1 17C1 + 5C2(mod26)
P2 18C1 + 23C2(mod26)
Acestcriptosistemestemultmaiuordedescrismatriceal,ianume:
C1 5 17 P1

(mod26)
C2 4 15 P2
Se observ c matricea care intervine are invers modulo 26, matricea invers
intervenindnprocesuldedecriptare.
Aceste criptosisteme sunt i ele vulnerabile privind analiza frecveneiblocurilor
delitere.Deexemplu,celemaidesntlnitegrupuridedouliterenlimbaenglezsunt
TH,HEiarpentrublocuridetreilitereaparcelmaifrecventTHE,AND,THA.Fcnd
analizacorespunztoare,putemgsimatriceadecifrare.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

70

VI.2.2.Criptarecucheiepublic.
Prindefiniie,uncriptosistemcucheiepublicareproprietateacopersoancare
tiedoarscifrezenupoatefolosinumaicheiadecifrarepentruagsicheiadedecifrare
n timp util. Denumirea de cheie public provine din faptul c informaia necesar
trimiterii de mesaje secrete (cheia de cifrare) poate deveni informaie cunoscut de
oricinefrcassepermitcitireamesajelorsecretedectrepersoaneneautorizate.
ntrecut,criptografiaerafolositmaialesnscopurimilitareidiplomatice.Existade
fiecaredatungrupmic,binedefinitdeutilizatori,careputeaumpriunsistemdechei
iarnoilecheiputeaufidistribuiteperiodicuor.Deaceea,acesttipdesistemnuprezenta
atunciavantajemajore.
nprezent,aplicaiilecriptografieisauextinsiincludmultealtedomeniiunde
sistemeledecomunicaiijoacunrolesenial(colectareipstraredenregistrricu
informaiiconfideniale,tranzaciifinanciareelectronice,etc.).Demulteoriexistoreea
maredeutilizatorincareungruprestrnstrebuiespstrezesecretulcomunicaieiatt
fa de ceilali din reea cti fa de altepersoanedin afar. La fel, este posibil ca n
urma unei comunicri avute, unul dintre parteneri trebuie s transmit o parte a
informaieisecreteuneiterepri.Nuesteposibilcamereusserealizezeschimbulde
cheintretoiposibiliipartenericonfideniali.
De remarcat este faptul c, folosind un sistem cu cheie public, este posibil
realizareaunei comunicaii secrete ntre dou pri fr a avea un contact iniial, fr a
stabililanceputdacauncredereunulnaltul,frsschimbeinformaiipriorii.
ncontinuareprezentmpescurtsistemulRSA (Rivest,Shamir,Adleman)careeste
unuldincelemaivechiimaicunoscutecriptosistemecucheiepublic.Elsebazeazpe
extremadificultateafactorizriinumerelor.
Pentru realizarea sa trebuie alese dou numere prime mari p i q avnd de
exemplu100decifrezecimaleisecalculeazn=pq.Cunoscndfactorizarealuineste
uordecalculat
j(n ) =( p- 1)(q- 1)= n+ 1- q- p
Apoi alegem un numr natural e , 1e j (n) care este relativ prim cu j(n ). Cheiade
cifrareesteperechea( n,e)caresefacepublic.
Trebuie remarcat c alegerea nu se face la ntmplare. Ea se poate realiza cu
ajutorul unui generator aleator de numere adic a unui program de computer care
genereazunirdecifrepentrucarenusepoatestabilioreguldeaintuielementele.
p i q nu trebuie alese din tabele de numere prime ca de exemplu numere Mersenne
prime.
Pentrualegereaunuinumrprimmaresepoatepornidelaunnumraleatormare
m.Dacelestepar,alegemm+1.PentruacestaaplicmtestulprobabilisticMillerRabin
i vedem dac convine. Dac nu, repetm pentru m + 2, m + 4,... pn gsim primul
numrprimm.
Pentrualegerealuiesepoatefaceacelailucrucamaisuspentruadeterminaun
numrprimmai maredect max(p,q)imai micdect j(n ). Acestavaverifica nmod
sigurcondiia (e, j(n))=1.
Cheiadedecifrareesteperechea(n,d)undedesteinversulmodulo j(n ) alluie.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

71

Pentru realizarea cifrrii, literele vor avea toi echivalenii numerici formai din
doucifre.Deaceea,luiAicorespunde00,luiB01,luiC02,....Convertimlitereledin
textuldebaz nechivaleniinumerici corespunztori, apoigrupmnumerelenblocuri
de2mcifrezecimaleunde2mestecelmaimarenumrparpentrucaretoateblocurilece
apar,privitecanumerecu2mcifrezecimale,suntmaimicidectn .Deexemplu,dac
2525<n<252525 atunci, m = 2. Fiecare bloc este transformat apoi dup relaia
C Pe(mod n)rezultnd textul cifrat. Pentru decifrare, blocurilor din textul cifrat li se
aplictransformarea P Ce(mod n)dupcareserevinelalitereiserecupereaztextul
iniial.
Exemplu.Alegemn=4359=2537,e=13iconsidermtextuldebaz:
PUBLICKEYCRYPTOGRAPHY
Grupmnblocuridedoulitere(m=2)adicscriemblocurilede4cifre:
15200111080210042402172415191406170015072423
cumeniuneacamadugatunxnfinalpentruaaveaaceeailungimetoateblocurile.
Fiecareblocestetransformatprin
C P13(mod2537)
Obinemnfinaltextulcifratformatdin:
00951648141012890811233321320370118514571084
Pentrudecifrareamesajuluiestenevoiedecheiadedecifrare,nacestcaz, d=937.
Observaie.
a) n alegerea numerelor prime p,q este necesar s fie ndeplinite cteva condiii, i
anume:
1.piqsnufiepreaapropiate,unulsaibdeexemplucuctevacifremaipuindect
cellalt.
2.( p1,q1)sfieunnumrmic.
3.p1, q1auamndoicelpuinunfactorprimmare.
Listaacestorcondiiirmnedeschisadugndlaeanoirestriciifurnizatedediferitele
cazuriparticularecesemaipotdescoperiipentrucarefactorizarealuindevinesimpl.
b)Dacnesteprodusdedounumereprime,acunoatepe j(n )esteechivalentcua
cunoatefactorizarealuin.PresupunemcamputeaspargeunsistemRSAdeterminnd
unnumrdpentrucare a ade(mod n),oricarearfiaprimcun.Aceastanseamncde
1estemultiplualceluimaimaremultiplucomunalnumerelor p1, q1.Cunoaterea
lui m = de 1 este un rezultat mai slab dect dac lam cunoate pe j(n ) Dar iat o
metodcare arat cumareprobabilitatecvomreuis folosimacest m lafactorizarea
lui n.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

72

Presupunemcunoscutncareesteprodusuladounumereprimenetiuteimpentrucare
am 1(modn),oricarearfiaprimcun.Deobservatcmtrebuiesfiepar(luma=1).
m
Vedem nti dac are aceeai proprietate cu m. Dac da, l folosim pe acesta mai
2
departe.
m

Dacnu,atuncicongruena a2 1(modn)nuseverificpentrucelpuin50%din
valorile lui a modulo n. Astfel, dac pentru un numr suficient de valori date lui a
m

congruena a2 1(modn)este verificat, este o mare probabilitate ca ea s se verifice


m
pentru orice numr prim cu n. Atunci, putem nlocui pe m cu
i relum procedeul
2
pncndpentrujumtatealuimcazurileconsideratenuverificcongruena.
Apardouposibiliti:
m
1.
estemultiplunumaialunuiadintrenumerelep1,q1(pentrup1s
2
m

presupunem).nacestcaz, a2 1(modp)darexactnjumtatedincazurieste
congruentcu1(modq)iarnrestulcazurilorestecongruentcu1(modq).
m
m
2.
nuestemultiplupentruniciunuldintrenumerelep1,q1.Atunci, a2 este
2
1 modulopiq(adicmodulon)pentruexact25%dincazuri,este -1 modulopi
qpentruexact25%dincazuriiarnrestulrmasde50%dincazurieste 1 unuldintrep
iqi -1 modulocellaltprim.
Astfel, ncercnd pentru valori aleatoare ale lui a, probabilitatea de a gsi un a pentru
m

care a2 -1 este divizibil cu unul dintre numerele prime, p de exemplu, este ridicat.
m

Odatgsitunastfeldea,putemfactorizaimediatnpentruc n,a2 -1 = p.

Metodaprezentatesteunexempludealgoritmprobabilistic.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

73

CAPITOLULVII
CONSIDERAIIGENERALEIMETODICE
VII.1. Rolulmatematiciincoal
Studiul matematicii n nvmntul obligatoriu i propune s asigure pentru toi
elevii formarea competenelor de baz n rezolvarea de probleme implicnd calculul
algebriciraionamentulgeometric.
nvarea matematicii n coal urmrete contientizarea naturii matematicii ca o
activitatederezolvareaproblemelor,bazatpeuncorpusdecunotineideproceduri,
daricaodisciplindinamic,strnslegatdesocietateprinrelevanasancotidiani
prinrolulsuntiinelenaturii,ntehnologiiintiinelesociale.
Sensul major al referinelor actuale n predareanvarea matematicii este mutarea
accentului de pe predarea de informaii care, n esen, au rmas aceleai din vechile
programe,peformareadecapaciti.
Noulcurriculumarenvedere:
- construirea unei varieti de contexte problematice, n msur s genereze
deschiderictredomeniialematematicii
- folosireadestrategiidiferitenrezolvareadeprobleme
- organizareaunoractivitivariatedenvarepentruelevi,ngrupiindividual,n
funciedenivelulideritmulpropriudedezvoltarealfiecruia
- construireaunorsecvenedenvarecarespermitactivitideexplorare/inves
tigarelanivelulnoiunilordebazstudiate.
Programele colare pentru clasele a Va a VIIIa continu n mod firesc demersul
propusprinnoulcurriculumpentrunvmntulprimar,asigurndunitateaconceptuala
studiului matematicii n nvmntul obligatoriu. Ca urmare, fiecare program este
construitpe aceeaistructur, cuprinznd,pentrufiecareande studiu, obiectivecadru,
obiectivedereferin,exempledeactivitidenvare,coninuturii,nfinal,standarde
curricularedeperformanpentrunvmntulobligatoriu.
Programele suntconstruiteastfelnct snu ngrdeasc, prin concepiesaumodde
redactare, libertatea profesorului de a alege succesiunea temelor i metodele pe care le
considercele maiadecvate.Criteriuldeasigurare acalitiiactuluidepredarenvare
estereprezentatderealizareaobiectivelordereferin, lasfritul fiecruian,precumi
deatingereastandardelorcurriculare,lasfritulnvmntuluiobligatoriu.
ObiectivelecadrupentruclaseleaVaaVIIIasunt:
Cunoatereainelegereaconceptelor,aterminologieiiaprocedurilordecalcul
specificematematicii
Dezvoltareacapacitilordeexplorare/investigareirezolvaredeprobleme
Dezvoltareacapacitiideacomunica,utilizndlimbajulmatematic
Dezvoltarea interesului i a motivaiei pentru studiul i aplicarea matematicii n
contextevariate
n noua structur a nvmntului obligatoriu, nivelul ridicat de complexitate al
finalitilorestedeterminatdenecesitateaasigurriideopotrivaeducaieidebazpentru

AutorProf.VoineaAxinteCostica

74

toiceteniiprindezvoltareaechilibratatuturorcompetenelorcheieiprinformarea
pentrunvareapeparcursulntregiivieiiainiieriintraseedeformarespecializate.
Pebaza rezultatelor studiilor efectuate, la nivelul Comisiei Europene au fost stabilite 8
domenii de competenecheie, fiind precizate pentru fiecare domeniu cunotinele,
deprinderile i atitudinile care trebuie dobndite, respectiv formate elevilor n procesul
educaional.
Aceste domenii de competenecheie rspund obiectivelor asumate pentru
dezvoltarea sistemelor educaionale i de formare profesional n Europa i, ca urmare,
stau la baza stabilirii curriculumului pentru clasele a IXa i a Xa ani finali pentru
educaiadebaz.
Studiul matematicii n ciclul inferior al liceului urmrete s contribuie la formarea i
dezvoltareacapacitiielevilordeareflectaasupralumii,ioferindividuluicunotinele
necesare pentru a aciona asupra acesteia, n funcie de propriile nevoi i dorine de a
formula i a rezolva probleme pe baza relaionrii cunotinelor din diferite domenii,
precumilanzestrareacuunsetdecompetene,valoriiatitudinimenitescontribuiela
formarea unei culturi comune pentru toi elevii i determinnd, pe de alt parte, trasee
individualedenvare.
Astfel,planurilecadrupentruclaseleaIXaiaXadeliceusuntstructuratepetrei
componente: trunchi comun (TC), curriculum difereniat (CD) i curriculum la decizia
colii(CD).
n elaborarea programei sau avut n vedere schimbrile intervenite n structura
nvmntului preuniversitar: pe de o parte, prelungirea duratei nvmntului
obligatoriu la 10 clase, iar pe de alt parte, apartenena claselor a IXa i a Xa la
nvmntul liceal sau la nvmntul profesional coala de arte i meserii. De
asemenea, sa inut cont de modificarea structurii liceului prin noile planuricadru de
nvmnt.
Noul curriculum de matematic propune organizarea activitii didactice pe baza
corelrii domeniilor de studiu, precum i utilizarea n practic n contexte variate a
competenelordobnditeprinnvare.
n mod concret, sa urmrit: esenializarea coninuturilor n scopul accenturii
laturii formative compatibilizarea cunotinelor cu vrsta elevului i cu experiena
anterioar a acestuia continuitatea i coerena intradisciplinar realizarea legturilor
interdisciplinareprincreareademodelematematicealeunorfenomeneabordatencadrul
altor discipline prezentarea coninuturilor ntro form accesibil, n scopul stimulrii
motivaieipentrustudiulmatematiciii,nunultimulrnd,asigurareauneicontinuitila
nivelul experienei didactice acumulate n predarea matematicii n sistemul nostru de
nvmnt.
Programadematematicestestructuratpeformareadecompetene.Competenele
suntansambluristructuratedecunotineideprinderidobnditeprinnvareelepermit
identificarea i rezolvarea unor probleme specifice domeniilor de studiu, n contexte
variate.Acesttipdeproiectarecurricularipropune:focalizareapeachiziiilefinaleale
nvrii,accentuareadimensiuniiacionalenformareapersonalitiielevului,corelarea
cuateptrilesocietii.
Programadematematicestestructuratpeunacelaiansambludeasecompetene
generale, indiferent de specializarea urmat. Programa de matematic pentru curriculum

AutorProf.VoineaAxinteCostica

75

difereniatincludeiprogramadetrunchicomun,difereniindusedeaceastaattprinunele
competenespecificectiprinnoiconinuturi.
Celeasecompetenegeneraleurmritesunt:
Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de
contextulncareaufostdefinite
Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n
enunurimatematice
Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local
sauglobalauneisituaiiconcrete
Exprimareacaracteristicilor matematicecantitative saucalitativealeuneisituaii
concreteiaalgoritmilordeprelucrareaacestora
Analizaiinterpretareacaracteristicilormatematicealeuneisituaiiproblem
Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunotinelordindiferitedomenii
Eleaucascop:
Dezvoltarea unei gndiri deschise, creative, a independenei n gndire i
aciune
Manifestarea iniiativei, a disponibilitii de a aborda sarcini variate, a
tenacitii,apersevereneiiacapacitiideconcentrare
Dezvoltarea simului estetic i critic, a capacitii de a aprecia rigoarea,
ordinea i elegana n arhitectura rezolvrii unei probleme sau a construirii
uneiteorii
Formarea obinuinei de a recurge la concepte i metode matematice n
abordareaunorsituaiicotidienesaupentrurezolvareaunorproblemepractice
Formareamotivaieipentrustudiereamatematiciicadomeniurelevantpentru
viaasocialiprofesional.
Studiulmatematiciinliceuurmretedezvoltareacapacitilorelevilordeareflecta
asupralumii,deaformulairezolvaproblemepebazarelaionriicunotinelordindiferite
domenii,precuminzestrareacuunsetdecompetene,valoriiatitudinimenitesasigure
ointegrareprofesionaloptim.
Astfel,fadeundemersstrictdisciplinariteoretic,noulcurriculumpropuneorganizarea
activitiididacticepebazarelaionriiicorelriidomeniilordestudiu,precumipebaza
utilizriinpracticincontextevariateacompetenelordobnditeprinnvare.
Curriculummatematicipropuneca,peparcursulliceului,sformezecompetene,
valoriiatitudinicarese regsescnurmtoareleaspectealenvrii vizatedepractica
pedagogic:
citireaatentaenunuluiuneiprobleme
interpretareaparametriloruneiproblemecaoparteaipotezeiacesteia
utilizareaformulelorstandardizatennelegereaipotezei
exprimareaprinsimbolurispecificearelaiilormatematicedintroproblem
analizasecvenelorlogicenetapelederezolvareauneiprobleme
exprimarearezultatelorrezolvriiuneiproblemenlimbajmatematic
recunoatereaiidentificareadateloruneiproblemeprinraportarelasistemede
compararestandard

AutorProf.VoineaAxinteCostica

76

compararea, observarea unor asemnri i deosebiri, clasificarea noiunilor

matematice studiate dup unul sau mai multe criterii explicite sau implicite,
luatesimultansauseparat
utilizarea unor repere standard sau a unor formule standard n rezolvarea de
probleme
exprimareantermenilogici,cuajutorulinvarianilorspecifici,auneirezolvri
deprobleme
folosirearegulilordegenerarelogicareperelorsauaformulelorinvarianten
analizadeprobleme
utilizarea schemelor logice i a diagramelor logice de lucru n rezolvarea de
probleme.
formareaobinuineideaverificadacoproblemestesaunudeterminat
folosirea unor criterii de comparare i clasificare pentru descoperirea unor
proprieti,regulietc.
cunoaterea i utilizarea unor reprezentri variate ale noiunilor matematice
studiate
exprimarea prin metode specifice a unor clase de probleme formarea
obinuineideacutatoatesoluiilesaudeastabiliunicitateasoluiiloranaliza
rezultatelor
folosirea particularizrii, a generalizrii, a induciei sau analogiei pentru
alctuirea sau rezolvarea de probleme noi, pornind de la o proprietate sau
problemdat
construirea i interpretarea unor diagrame, tabele, scheme grafice ilustrnd
situaiicotidiene
iniiereairealizareacreativaunorinvestigaii
intuirea algoritmului dup care este construit o succesiune dat, exprimat
verbalsausimboliciverificareapecazuriparticularearegulilordescoperite
formarea obinuinei de a recurge la diverse tipuri de reprezentri pentru
clasificarea,rezumareaiprezentareaconcluziilorunorexperimente
folosirea unor reprezentri variate pentru anticiparea unor rezultate sau
evenimente
intuireaideiidedependenfuncional
utilizareametodelorstandardnaplicaiindiversedomenii
identificareaidescriereacuajutorulunormodelematematice,aunorrelaiisau
situaiimultiple
imaginarea i folosirea creativ a unor reprezentri variate pentru depirea
unordificulti
folosirea unor sisteme de referin diferite pentru abordarea din perspective
diferitealeuneinoiunimatematice
analiza rezolvrii unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii, al
simplitii,alclaritiiialsemnificaieirezultatelor
reformulareauneiproblemeechivalentesaunrudite
rezolvareadeproblemeisituaiiproblem

AutorProf.VoineaAxinteCostica

77

folosireaunorreprezentrivariatecapunctdeplecarepentruintuirea,ilustrarea,
clarificareasaujustificareaunoridei,algoritmi,metode,ciderezolvareetc.
transferuliextrapolareasoluiilorunorproblemepentrurezolvareaaltora
folosirea unor idei, regulisau metode matematice n abordarea unorprobleme
practicesaupentrustructurareaunorsituaiidiverse
expunereademetodestandardsaunonstandardcepermitmodelareamatematic
aunorsituaii
analizacapacitiimetodelordeaseadaptaunorsituaiiconcrete
utilizarearezultateloriametodelorpentrucreareadestrategiidelucru.
Toate acestea indic mai explicit apropierea coninuturilor nvrii de practica
nvrii eficiente. n demersul didactic, centrul aciunii devine elevul i nu predarea
noiunilormatematicecaatare.Accentultrecedelacessenvee,lancescopi
cucerezultate.Evaluareasefacentermenicalitativicaptsemnificaiedimensiuni
ale cunotinelor dobndite, cum ar fi: esenialitate, profunzime, funcionalitate,
durabilitate, orientare axiologic, stabilitate, mobilitate, diversificare, amplificare
treptat.
Esteutilcaprofesorulsiorientezedemersuldidacticsprerealizareaurmtoarelor
tipurideactiviti:
formularea de sarcini de prelucrare variat a informaiilor, n scopul formrii
competenelorvizatedeprogramelecolare
alternareaprezentriiconinuturilor,cumodurivariatedeantrenareagndirii
solicitareadefrecventecorelaiiintraiinterdisciplinare
punereaelevuluinsituaiacaelnsuisformulezesarcinidelucruadecvate
obinereadesoluiisauinterpretrivariatepentruaceeaiunitateinformaional
susinereacomunicriielevmanualprinanalizapetext,transpunereasimbolica
unorconinuturi,interpretareaacestora
prevedereadesarcinirezolvabileprinactivitateangrup
organizareaunoractivitide nvareperminddesfurarea sarcinilorde lucru
nritmuridiferite
sugerareaunuialgoritmalnvrii,prinordonareasarcinilor.
Cadrele didactice i pot alege metodele i tehnicile de predare i i pot adapta
practicilepedagogicenfunciederitmuldenvareideparticularitileelevilor.
Reconsiderarea finalitilor i a coninuturilor nvmntului este nsoit de
reevaluarea i nnoirea metodelor folosite n practica instructiveducativ. Acestea
vizeazurmtoareleaspecte:
accentuareacaracteruluiformativalmetodelordeinstruireutilizatenactivitatea
depredarenvare,acesteaasumnduiointerveniemaiactivimaieficient
n cultivarea potenialului individual, n dezvoltarea capacitilor de a opera cu
informaiileasimilate,deaaplicaievaluacunotineledobndite,deainvestiga
ipotezeideacutasoluiiadecvatederezolvareaproblemelorsauasituaiilor
problem
aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea a structurilor cognitive i
operatorii ale elevilor, pe exersarea potenialului psihofizic al acestora, pe
transformareaelevuluincoparticipantlapropriainstruireieducaie

AutorProf.VoineaAxinteCostica

78

mbinare io alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al


elevului (documentarea dup diverse surse de informaie, observaia proprie,
exerciiul personal, instruirea programat, experimentul i lucrul individual,
tehnicamunciicufieetc.)cuactivitilecesolicitefortulcolectiv(deechip,de
grup)degenuldiscuiilor,asaltuluideideietc.
folosireaunormetodecaresfavorizezerelaianemijlocitaelevuluicuobiectele
cunoaterii,prinrecurgerelamodeleconcrete
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent, care ofer
deschidereaspreautoinstruire,sprenvarecontinu.
VII.2.Aspectespecificeevoluianotiunilordeteorianumerelor
nlegturcutemaacesteilucrri,pentrurealizareaobiectivelorenunatemaisus,
estenecesar n primul rnd o bun cunoatere de ctre elevi a mulimilor N, Z, Q, R,
deprinderea de a efectua operaii i de a aplica proprietile acestora n exerciii i
probleme.
n coal, noiunea de numr, noiune fundamental n matematic, se dezvolt
treptatndiferiianidestudiu,urmrinduseatingereajaloanelorfixatensuiconinutul
acesteinoiuninultimiianiailiceului.
n fiecare treapt a acestui proces, elevul trebuie s neleag n primul rnd
principiiledebazcareconduclalrgireanoiuniidenumrianume:
1) Ceproblem,cenecesitateimpuneaceastlrgire
2) Noualrgireconducelaomulimedenumerecareoincludepeceaprecedent,
cunoscut
3) Odatcudefiniiacesednoilornumeretrebuiessedeanoidefiniiiipentru
operaii:acestenoidefiniiisedaunaafelnctslrgeasc,fralecontrazicepecele
dateanteriortrebuieartat,deasemenea,cproprietilesemenin.
Trebuiedeasemeneainsistatpecunoatereaifolosirearelaieideordinepefiecare
dinacestemulimiinelegerealogicdectreeleviaincluziunilorN Z Q R.
Deprinderea de a utiliza teorema mpririi cu rest n exerciii i probleme,
dezvoltareacapacitiideafolosicunotineledeladivizibilitate nNiZnrezolvarea
problemelor i n studiul numerelor raionale, nelegerea noiunilor de divizibilitate a
polinoamelor i de polinoame reductibile, aflarea c.m.m.d.c i c.m.m.m.c al dou
polinoame (inclusiv prin folosirea algoritmului lui Euclid, n primul caz) constituie tot
atteapunctederepernecesarenatingereaobiectivelorspecificeigeneralealenvrii
matematicii.
Astfel, importana noiunilor de teoria numerelor cuprinde n manualele colare,
ncepndchiar cuclasa aVaestecu att maidovedit,deoarece aparefiecareobiectiv
dinceleenunatesepoaterealizaiprinabordareaacestuicercdeprobleme.Importana
subiectuluitratatnaceastlucrarepoaterezultadinconsideraiilecareurmeaz.
n literatura de specialitate sa cristalizat teoria c noiunile i cunotinele se pot
ordona, pentru predarenvare n dou sisteme: sistemul linear i sistemul concentric
(cantitativicalitativ).Dupcumsetie,sistemullineatdesemneazmoduldeorganizare
a cunotinelor cu noiuni care de nsuesc n form definitiv i n ntro sfer de
curprindere,frrelurisuccesive.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

79

Sistemulconcentriccantitativdesemneazaformadeorganizareanoiunilorcareau
sfer larg de componen i care se predau prin reluri, lrginduse complementar cu
fiecarereluareariacunotinelor,frrestructurrialeconceptelorialemodelelorlogice
stabiliteanterior.
Problemelelegatedeteorianumereloroferunmodeldeorganizareacunotinelor,
noiunilorntrunsistemconcentriccantitativ.
Astfel,noiuneadedivizibilitateesteintrodusnclaselemici,definitnclasaaVai
dezvoltat n clasele urmtoare pn la teoria divizibilitii polinoamelor. Chiar din
claseleIIIVprinexerciiilecumpririfarrestseintuietenoiuneadedivizibilitate.n
clasa aVa definiia divizibilitii este urmtoarea: Fie a i b dou numere naturale.
Spunemcb/adacaexistunnumrnaturalcastfelncta=bc.Considermnecesaro
precizare.Estetiutfaptulcformulrileambiguesaucelecarenurespectalgoritmiisau
codurileconsacrate,perturbprocesulnvriilogice.nmemorieexist,astfel,asociaii
nutilizareaformuleicodadivizibilitii.Sefoloseteibdivideaiaestedivizibil
cub
Consideraiilecareurmeazdovedesc faptulc teorianumereloroferuncadru adecvat
organizrii cunotinelor ntrun sistem concentric calitativ, acestea fiind nsuite prin
reluri succesive, restructurri i reinterpretri ale informaiilor i ale modelului logic
anteriorpnlanelegereanoiunilornsferdeplinelaborat.
n clasa aVa este un capitol bine structurat coninnd noiunile de Divizor,
multiplu.Divizibilitateacu10,2,5.Numerepareinumereimpare.
n clasa aVIa se revine conform modelului de organizare a cunotinelor,
noiunilor ntrun sistem concentric cantitativ i se prezint noiunile de Divizor,
multiplu,Criteriilededivizibilitatecu10,2,5,3,Proprietialerelaieidedivizibilitate
nN,Numereprimeinumerecompuse,Descompunereanumerelornaturalenprodusde
puteri de numere prime, Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale
c.m.m.d.c. Numere prime ntre ele, Multipli comuni a dou sau mai multor numere
naturale c.m.m.m.c. Dup cum se poate lesne observa se acumuleaz noiuni
fundamentalelegatedeteorianumerelor.Setreceapoilaprezentareamulimiinumerelor
ntregi,undeseprezintDivizoriiunuinumrntreg.
Obiectivedereferincasutilizezedeteoriamulimiloridedivizibilitate,pentru
ajustificavaloareadeadevraunorenunurisuntrealizateprinactivitidenvarede
tipul: exerciii de identificare a numerelor divizibile cu 2,3,5,10 dintro mulime de
numerentregiexerciiidecalculalc.m.m.d.c.ialc.m.m.m.c.verificareacorectitudinii
unor calcule, folosind: ultima cifr, criterii de divizibilitate etc. exerciii ce folosesc
proprietile relaiei de divizibilitate exerciii de identificare a numerelor prime i a
perechilordenumereprimentreele
De remarcat este faptul c ncdinclasa a VIa seurmrete laelevidezvoltarea
capacitilor de explorare/investigare a modalitilor de descompunere a numerelor
ntregiiraionale,folosindoperaiilestudiateprin:
exerciiidescriereaunuinumrcaosum,diferen,produs,ct,puterededou
saumaimultenumere,nctmaimultemoduridiferite
descompunerea numerelor, respectnd criterii suplimentare date cazuri speciale
de descompunere: descompunerea n produs de puteri de numere prime
descompunereanbaza10"probampririi"(teoremampririicurest)
utilizareadescompunerilorpentruacalcularapid

AutorProf.VoineaAxinteCostica

80

n clasa a VIIa, sunt reluate noiuni ca divizibilitate, divizor, multiplu n mulimea Z


prezentnduse Mulimea numerelor raionale Q, Incluziunile NZQ, Numere reale,
Aproximri,reprezentarepeaxprinaproximri.Serevineastfellanoiunistudiatedeja
n clasele anterioare, adugnduse cantitativ noi noiuni, insistnd continuu pe
comparareacunoiuniledejacunoscute. Spreexemplu:
construirea unor exemple de mulimi finite i de mulimi infinite (de exemplu:
mulimeadivizorilornaturaliaiunuinumrnaturalmulimeamultiplilornaturali
aiunuinumrnatural)
analizaunorexempledemulimintlnitenstudiulaltordiscipline
scrierea mulimii divizorilor ntregi ai unui numr ntreg compararea cu mul
imeadivizorilornaturali
scrierea mulimii multiplilor ntregi ai unui numr ntreg compararea cu mul
imeamultiplilornaturali
Un ctig remarcabil a studiului noiunilor de teoria numerelor l reprezint
determinareapracticauneiaproximrianumruluiprecumsidescompunerinfactori,
utilizndreguliledecalculnR
nclasaaVIIIa,seseurmretelaelevicunoatereainelegereanoiuniidenumrreal
irelaiiledintremulimiledenumerestudiate,remarcabilefiind:
reprezentareanumerelorpe ax, recurgnd, acolo undeeste cazul, la aproximri
saufolosindrelaiimetricentriunghiuldreptunghic
descompunereaunuinumrrealn:sum,produs,diferen,ct,puterededou
saumaimultenumerereale
comparareaunormodalitidiferitedeaorganizaefectuareaunuicalculfolosirea
formulelordecalculprescurtat,inclusivpentrucalculenumerice
utilizarea aproximrilor prin lips sau adaos pentru a compara numere ntregi,
raionalesaureale
rotunjireapnlaceamaiapropiatzece,sutetc.,sauzecime,sutime, mime
ncepnd cu clasa a IXa, ciclul inferior al liceului, programa de matematic este
structuratpeformareadecompetene.Acesttipdeproiectarecurricularipropune
focalizarea pe achiziiile finale ale nvrii, accentuarea dimensiunii acionale n
formarea personalitii elevului, se studiaz astfel la un alt nivel mulimea numerelor
reale,aproximriprinlipssauprinadaos.
nclasaaXa,aplicareaprin analogie a metodelordelucrudin aritmeticanumerelorn
calcululcupolinoame,comparareaproprietiloroperaiilorcunumererealeiaplicarea
acestor proprieti n rezolvarea ecuaiilor se studiaz astfel mprirea polinoamelor,
teorema mpririi cu rest a polinoamelor, studiul divizibilitii polinoamelor. Noiunile
legate de divizibilitate predate n clasa aXa se aliniaz sistemului referenial al
elementelor i sedeosebescde acestea doar prin modul de informaie i prin gradulde
generalitateallor,darurmrescaceeaistructurlogicstabilitnclasaaVa
Spiralase completeaznclasaaXIIastudiindnoiuniledegrup,inel(Z,Zn,inelede
funcii,polinoame),corp.
Sintetiznd problema unicitii descompunerii n factori primi parcurge prin acumulri
succesiveurmtoriipai:
nclasaaVateoremaunicitiidescompuneriiunuinumrnaturalnfactoriprimi
a fost admis fr demonstraie, ba chiar fr a fi fost enunat explicit. Totui ea este
esenial deoarece regulile de aflare a c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al dou numere

AutorProf.VoineaAxinteCostica

81

descompuse n factori primi etc. devin riguros stabilite numai pe baza unicitii
descompuneriiunuinumrnaturalnfactoriprimi.
Fie A=23 5. Multiplii lui A sunt numerele care conin factorii 23, 5 depild
4
2 5 sau 24 5 13 etc. ntradevr acetia sunt multipli, depild 24 5 13= A 26.
Problemainversfiinddat B = p1p2 p3 esteelmultipludeA?
Rspundem:dacndescompunerealuiBnuexist 23 i5,Bnuestemultiplude
A. Acest rspuns este valabil pe baza teoremei unicitii dac ea nu ar fi valabil sar
puteaca p1p2 p3 =23 5 k,frca p1, p2 sau p3 sfie2sau5.
i marii matematicieni dinaintea lui Gauss au promovat unicitatea evident.
Necesitateademonstraieiaaprutatuncicndsaugsitinelencaredescompunerean
factoripriminuesteunic.
Dac trecemdela Nla Z,doudescompunerinfactoriprimipotdiferinunumai
prinordineafactorilorciiprinfaptulcuniifactoriaufostnmuliicu1,deexemplu:
-30 = 2 (-3) 5= (-5) (-2) (-3).
Teoria divizibilitii n inelul polinoamelor este n esen aceeai ca i n inelul
ntregilor ea primete numai adnotri provenite din faptul c exist o infinitate de
divizoriimproprii.
Teorema unicitii se exprim n forma: un polinom nu poate avea dou
descompuneriinfactoriireductibilidistinctedectcelmult:a)prinordineafactorilorb)
prinfaptulcuniifactoriaufostnmuliicuconstante.

VII.3. Cercuriledematematic
Auintratdemulianintradiiacoliiromnetiisubacestnumesuntnelese
toate activitile suplimentare, realizate sub forma unor "edine" adresateelevilor buni
cu scopul aprofundrii cunotinelor matematice necesare fie n clas, fie la
concursuri,uneorimultdincolodelimiteleprogramei.
Eleviitrebuiestieccerculeste allor,cparticipareaestestrictvoluntar,iar
tematica i planul de activitate sunt fixate de membrii cercului, profesoral fiind doar
ndrumtorul i animatorul, cel care asigur nivelul tiinific i corectitudinea aciunilor
ntreprinse.
Concret, el poate fi organizat pe coal sau pe grupe de coli se adreseaz
elevilordinaceeaiclassaucelmultdouclasenvecinate,cuaseapteedinentrun
ancolaricuunconinutcaresdepeascaspecteletehnicealematematicii,darcare
nusuntexcluse.
Cercuriledematematicsepotdesfuranvariatemoduri:
Cercuriledematematicpebazdefiecudiscuiidirijate.
Temelepentruacestgen de cercuri se ncadreaz de regul n programulunei
ore de lucru. Elevilor li se indic din vreme un anumit material bibliografic pentru
pregtireatemei.Laorastabilitpentrudezbateri, profesoruloferelevilorcteo fi
individual, n care sunt nscrise secvenial, sub form de "pai": programul de
activitateindividual,ntrebrileiaplicaiileiacaresecerrspunsuri,precumicteva
ndrumrinecesare. Duprezolvareaexerciilorsauaproblemelorastfeldirijate,elevii
sunt solicitaipe baza ntrebrilor fieis soluioneze n mod independent exerciii sau

AutorProf.VoineaAxinteCostica

82

problemeoarecumsimilare.Graduldedificultatealexerciiilorsauproblemelorformulate
n fie crete treptat. Devine deci necesar asistena profesorului, fie n calitate de
consultant, la cererea individual a unuia dintre membrii cercului, fie pentru lmurirea
unor chestiuni care privesc ntreg colectivul. Acest moment marcheaz nceputul
discuiilordirijatedincadrulceccului.Cuacestprilejeleviipropunvariateprocedeede
soluionareadiverselorprobleme,realizndastfelunfructuosschimbdeexperien,n
avantajul ntregului colectiv. Profesoral apreciaz rspunsurile bune, d explicaii
pentru lmurirea unor chestiuni insuficient clarificate i fixeaz noi sarcinide
studiu,individualesaucolective.
Pentru antrenarea membrilor cercului n folosirea la maximum a tuturor resurselor i
posibilitilorlordecunoatere,fielesuntprevzutecutemesuplimentaredelucru,pe
careeleviilepotabordadendatcevorfiterminatderezolvatsarcinilelorobligatorii.
Evident, temapoateficontinuatinafaraoreidecerc,nmuncaacas
Cercurilecucaracterexperimentalaplicativ
Acestgendetemeestecompatibilculucrrilecesepotrealizantrunlaborator
de matematic. Dotarea acestuia presupune truse cu corpurigeometrice i instrumente
pentru geometrie, diferite modele materiale care se folosesc n probleme de seciuni,
desfurri,rotaii,simetrii,etc,materialedidacticedetipuljocurilorlogice,dispozitivei
circuite electronice, calculatoare. Nu trebuie s lipseasc biblioteca de matematic
pstrtoaredefie,programe, culegeri,diferitepublicaiimatematice.
Aplicaiilepracticesepot referila temedegeometrie, rezolvareaunorprobleme
cutextcaresepun necuaiisau sisteme, problemedeprogramare liniar,probleme
deminimimaxim,etc.
Dezvoltarea rapid a informaticii, utilizarea calculatorului i introducerea
informaticiicadisciplindestudiulamajoritateaclaselor,apropiematematicadepractica
neleascaactivitatedirectutilitar.
Cercuriledematematicpetemedistractive.
Este necesar ca n programul privind activitatea anual a cercurile de
matematics figurezecelpuinuncercde"matematicdistractiv",saude"recreaiii
jocuri" matematice. Evident, un astfel de cerc se poate axa pe o anumit problem de
matematicsaupeoproblemcarenecesitgndirelogicomatamatic
Consider deci c cercurile distractive se pot axa adeseori pe variate domenii
alematematicii,saudindomeniicompatibilecuraionamentlogicomatematic.
In pregtirea unor astfel de teme, al crui coninut este uneori n legtur cu
marile probleme ale matematicii i se realizeaz fc!nd matematic n mod serios,
membrii cercului pot fi grupai n echipe de studiu i documentare, astfel nct s se
asigureoprezentarectmai cuprinztoareaideilortemei.
Pentru nceput, un grup restrns de elevi poate prezenta un material de baz,
urmndapoialtedou,treiprezentripentrulrgireasauaprofundareatemeindiscuie.
Astfel de lucrri se pot uneori finalizaprin realizarea unor jocuri matematice ncadrul
laboratoruluidematematic.
Cercuriledematematicalcompuntorilordeproblene.
Este cunoscut faptul c nu exist o metod general pe baza creia s putem
compune probleme, cum nu exist o schem universal de rezolvare a lor. Totui,
pentru ndrumarea primilor pai ai elevilor sprecercetareamatematic estenecesar i
recomandabilprezentarea

AutorProf.VoineaAxinteCostica

83

Compunereadeproblemepoatepornidelaoproblemcunoscutifolosindcnd
este cazul, particularizarea, generalizarea,analogia, descompunerea n elemente
componente i recombinarea acestora pe noi i diverse ci, se pot obine noi i variate
problemedematematic.
Procesul predrii i studiului matematicii trebuie s constituie o practic
euristicimportantpentrueducarea(respectivautoeducarea)capacitiideadescoperii
formulanoiproblemedematematic,pentrudezvoltarealaeleviainiiativeiispiritului
creator,formareaunordeprinderinecesarecercetriimatematice.
PlanulactivitiidecercProblemealesedearitmeticiteorianumerelor
1).Alegereatematiciiiprogramareaactivitii(septembrie)
2).Problemededivizibilitate(octombrie)
3).Sistemedenumeraie(noiembrie)
4).Funciinumerice(ianuarie)
5). Congruene(februarie)
6).Numereraionale(martie)
7).Maximeiminimearitmetice(aprilie)
8).Problemealese(mai)
PROIECTDIDACTIC
Leciedecerc
Data:mai,2006
Disciplina: MatematicProblemealesedearitmeticiteorianumerelor
TitlulActivitiiProblemealese
Tipulleciei fixare consolidare
Obiectivecadru:
1. Folosirea corect a terminologiei specifice matematicii n contexte variate de
aplicare
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n
enunurimatematice
3. Utilizareacorectaalgoritmilormatematicinrezolvareadeproblemecudiferite
gradededificultate
4. Exprimarea i redactarea corect i coerent n limbaj formal sau n limbaj
cotidian,arezolvriisauastrategiilorderezolvareauneiprobleme
5. Analiza unei situaii problematice i determinarea ipotezelor necesare pentru
obinereaconcluziei
6. Generalizarea unor proprieti prin modificarea contextului iniial de definire a
problemeisauprinmbuntireasaugeneralizareaalgoritmilor
Obiectivedereferin:
1.Determinareaformeiunornumere
2.Aplicareametodelordelucrudinaritmeticanumerelor nrezolvarea
unorproblemededivizibilitate
3.Rezolvareadecongruene
4.Aplicareateoremelorcelebredinteorianumerelor
Obiectiveoperaionale:Lasfritulactivitiieleviivorficapabili:
O1.sidentificeformaunui ptratperfect

AutorProf.VoineaAxinteCostica

84

O2.sutilizezenoiunilestudiatededivizibilitateanumerelorntregiia
expresiilornumerice
O3.sutilizezenrezolvareaunorproblemeteoremecelebredinteoria
numerelor
Metodedidactice:explicaia,demonstraia,conversaiaeuristic,
Mijloacedidactice: tabla,creta,fiadelucru,culegereaProblemedearitmeticiteoria
numerelorautorI.Cucurezeanu,Edituratehnic1976.
Evaluare: continu,frontal,global
Desfurarealeciei
Exerciiul1:Ptratuloricruinumrimparestedeforma8m+1
Soluie:(2k+1)2=4k2+4k+1=4k(k+1)+1Cumk(k+1)estenumrparatunciputemscrie
k(k+1)=2mideci(2k+1)2=8m+1
Exerciiul2:Dacunnumrparestesumaadouptrateperfecte,atunciijumtatea
numruluiestesumaadouptrateperfecte.
Soluie:Daca=b2+c2,atunci
2

1
1
1
1
b+ c b- c
a = (b2 + c2 ) = (2b2 + 2c2) = (2b2 + 2bc- 2bc+ 2c2 )=
+
i
2
2
4
4
2 2
b +c b -c
fiincaestepar,bicauaceeaiparitate,deci
i
suntntregi.
2
2
Exerciiul3:Dacm2+n2 sedividecu42,atunciim+nsedividecu42
Soluie: Dinm2+n2 sedividecu42rezultcm2+n2 sedividecu2,m2+n2 sedividecu3
im2+n2 sedividecu7.Dinm2+n2 sedividecu2rezultcminauaceeaiparitate,
deci2m+n.Dinm2+n2 sedividecu3,rezultc3mi3nideci3m+n,analogi
7m+n
Exerciiul4:Ssedeterminevalorileluinpentrucare201n+2n+3n+4n
Soluie: Pentrunpar,3n=M8+1ideci4nudivide1n+2n+3n+4n .Pentrunimparin>1,
3n=M8+3deci4divide1n+2n+3n+4n.Cumpentrunimpara+ban+bn rezultc51n+4n
i52n+3n deci51n+2n+3n+4n .Deci201n+2n+3n+4n pentrunimparin>1
Exerciiul5:Numrul1919+6969 sedividecu44
Soluie:Fien=1919+6969=1919+1+69691=(1919+1)+(69691).Cumpentrunimpar
a+ban+bn i1919+1=1919+119 isedividecu19+1=20=45.Analog69691sedividecu
691=68=417,decinsedividecu4
Darn=1919+6969=1919+319+6969369319+369=(1919+319)+(6969369)+(319+369)
Cum1919+319 sedividecu19+3=22=112,6969369 sedividecu693=66=116iar
369319=319(3501)=319((35)101)=319(243101)dar243101sedividecu2431=242=1122.
Decindedividecu11.Amdemonstratcnsedividecu44.
Exerciiul6:(ProblemaluiDiofant)Ssegseasctreinumerentreginprogresie
aritmetic,astfelnctsumaoricrordoudintreelesfieunptratperfect.
Soluie: (dupA.Korselt)Fiead,a,a+dceletreinumerenprogresiearitmetic.Rezult
cad+a=2ad=r2,ad+a+d=2a=t2,a+a+d=2a+d=u2,under,t,usuntnumerentregi.
r2+u2=2ad+2a+d=22a=2t2,deunderezult(r+u)2+(ru)2=(2t)2.
Decir+u,rui2tsuntrdcinileecuatieipitagoricex2+y2=z2.

AutorProf.VoineaAxinteCostica

85

Avemr+u=m(p2q2),ru=2mpi2t=m(p2+q2) dincaresededuceuorexpresiile
numerelorcutate:(r+u)(ru)=r2u2=2m2(p4q4)darr2u2=2d,atuncid=m2(q4p4)i
m2 4
t2 =
p + 2p2q2 + q4 = 2a. Decinumerelesunt:
4
m 2 4
ad=
( p +2p2q2 + q4) m2(q4p4)
8
m 2 4
a=
p +2p2q2 + q4 )
(
8
m 2 4
a+d=
p +2p2q2 + q4 +m2(q4p4)
8
Exerciiul7:Ssegseascnumrulsolutiilorntregiipozitivealeecuaiei
x x
a = a- 1
x x
Soluie:Fie =
=k,undekestenumrntreg,k=0,1,2,
a a- 1
x
x
Deducemc k <
< k + 1 deunde ak x< ak + a- k- 1 ivomaveapentruk
a a- 1
datak1soluii:ak,ak+1,,ak+ak2irezultdecicavemsoluiinumaipentru
0 k a- 2 numrulloreste
a- 2
(a- k - 1) = (a- 1) + (a- 2) + ...+ 3+ 2+ 1= 1a(a+ 1)= C 2a

2
k=0
Exerciiul8:Pentruoricenumrrealx
1

x + 2 = [2x] - [x]
Soluie: Avemdeci
x = [x] + a, a [0,1),
1
1
x + = [x] + a +
2
2
2x = 2[x] + 2a

[x] dacaa 0,1

2
x + 2 =
[x] + 1 dacaa 1,1
2

1
dacaa 0,
2[x]
2
[2 x ] =
2[x] + 1 dacaa 1,1
2

AutorProf.VoineaAxinteCostica

86


1
[x] dacaa 0,2

Deciobinemegalitateadinenun 2[x] -[x] =


1

[x] + 1 dacaa ,1
2


x
Exerciiul9:Sserezolveecuaia j11 =146410, unde j(n ) esteindicatorulluiEuler,
adicreamintimc j(n ) estenumrulnumerelornaturalemaimicidectniprimecun

( )

Soluie:Cumpentrupprim j( p a ) = pa -1 ( p- 1)atunci
j11x = 11x-1 10= 146410= 114 10 decix=5
Exerciiul10: Ssearatecpentruoricenimpar52n+72n0(mod37)
Soluie:52=25=12(mod37)i72=49=12(mod37),ridicndlaputerean(setinecontcn
esteimpar)iadunndseobinerelaia.
Exerciiul11:(D.H.Lehmer)Ssearatec 22731103 - 2 0(mod2 73 1103)
Soluie:Cum2731103=161038=3229617.
Deci21610371sedivideprin291i2291darcum 29 1(mod73) i 229 1(mod1103)
rezultcsedivideiprin73i1103,acesteasuntnumereprimediferitesedivideprin
produsullor.
Exerciiul12: Ssearatec57131937336236.
Soluie:Sevastabilidivizibilitateaexpresieicufiecarefactorprimnparte,deundeva
rezultadivizibilitateaeiprinprodusulacestora.DinteoremaluiFermat ap-1 1(modp)
avem3121(mod13)i2121(mod13),deaicirezultc312212(mod13).Rezultc
336236(mod13),deci13336236.Analog341(mod5) i241(mod5),deunde
3424(mod5)i336236(mod5),deci5336236.Analog361(mod7)i261(mod7),de
unde3626(mod7)i336236(mod7),deci7336236.i3181(mod19) i2181(mod19),
deunde318218 (mod19)i336236(mod19),deci19336236.i3361(mod37)i
2361(mod37),deunde336236(mod37),deci37336236.
Exerciiul13: Dacpesteprimiaesteprimcup,atunci ap ( p-1) - 1 0 modp2
Soluie:Varianta1:DinteoremaluiEuler DacaZ,(a,m)=1,atunciaj(m) 1(mod
m)lundm=p2,atunci j p 2 = p( p- 1) i ap ( p-1) 1modp2 .
Varianta2:DinteoremaluiFermatibinomulluiNewton,avemap1=mp+1iapoi
p
ap( p-1) = (mp+ 1) = Mp2 + 1.
Exerciiul14: Ssegseascrestulmpririinumerelor100!Prin109
Soluie:Cum109estenumrprim,dinteoremaluiWilsonDacpesteunnumrprim,
atunci(p1)!+1 0(modp)avem108!1(mod109).Dar
108107106105104103102101(1)(2) (3)(4)(5) (6)(7)(8)
12033611910(mod109).
Punnd100!r(mod109)deducem108!10r(mod109)sau10r1(mod109),deunde
r=11.
Fidelucrupentruacas
Tema1:Cubuloricruinumrntregestediferenaadouptratedintrecareunuleste
multiplude9.
Tema2:Restulmpririiprin16aunuiptratperfectestetotptratperfect.

( )

( )

AutorProf.VoineaAxinteCostica

87

Tema3:Ssedetermineparteantreaganumrului1 +

+ ...+

2
3
10000
Tema4:Ssearatecdac(a,505)=1, atuncia 1(mod12625)
Tema5:Ssegseascrestulmpririinumerelor75!130!prin211.
Tema5:(IdentitatealuiLagrange)Daca 1,a2,,an ib1,b2,,bn suntnumerereale,
atunci
(a12 +a22 + ... + an2)(b12 + b22 + ...+ bn2) = (a1b1 + a2b2 + ...+ anbn )2 + (aibk - akbi)2
100

AutorProf.VoineaAxinteCostica

88

Bibliografie

IonD.Ion,
NicolaeRadu
M.tefnescu

I.Tofan

E.Rusu

D.Piciu,D.
Buneag,Fl.
Boboc

***

***

IonD.Ion,
C.Nit,C.
Nstsescu

F.Stanciulescu

10 ***
V.Tama,I.
11 Tofan,V.
Leoreanu
12 I.Tofan
D.Piciu,D.
13 Buneag,Fl.
Boboc

14

P.Asaftei,C.
Chiril

15

R.Miron,D.
Brinzei

Algebr
Algebr curs
Aritmetica Notede
curs
Aritmeticasiteoria
numerelor
Aritmeticiteoria
numerelor
Coleciagazeteide
informatic
Coleciagazetei
matematice,SeriaB
Complementede
Algebr

EdituraDidacticiPedagogic,
Bucureti,1991
http://www.univovidius.ro/math/
http://www.math.uaic.ro/~tofan/
Ed.did.siped.,Bucuresti,1963
EdituraUniversitaria,Craiova,1999
dintreanii20002004
dintreanii19731987
EdituratiinificiEnciclopedic,
Bucureti,1984

Criptographyand
http://www.ici.ro/ici/revista/ria2001_2/
Computational
NumberTheory
Culegerilecuprizand
problemeledatela
Olimpiade,Gh.Titeica,Canguruletc.
diverseleconcursuri
scolare
Cursdearitmetic
Didactica
matematicii Note
decurs
Elementede
aritmeticiteoria
numerelor
Elementede
aritmeticasiteoria
numerelorpentru
liceesicolegii
pedagogice
Fundamentele
aritmeticiisi
geometriei

AutorProf.VoineaAxinteCostica

EdituraUniversitii"Al.I.Cuza"Iai,
2001
http://www.math.uaic.ro/~tofan/

EdituraRadical,Craiova,1998

EdituraPolirom,Bucuresti,1999

Ed.Acad,Bucuresti,1983

89

I.Creang,C.
Cazacu,P.
Introducerenteoria EdituraDidacticiPedagogic,
16
Bucureti,1965
Minut,Gh.
numerelor
0pai,C.Reischer
Logicasiteoria
17 C.P.Popovici
Ed.did.siped.,Bucuresti,1970
numerelor
Manualelede
matematicadin
18 ***
ciclulprimar,
gimnazialsiliceal
Matematica
19 I.Dncil
EdituraCorint,Bucureti,1996
gimnaziuluintre
profesorielev
Matematicapentru
V.Pduraru,A.
20
EdituraSpiruHaret,Iasi
perfecionarea
Platon
nvtorilor
N.Oprescu,E.
Rusu,A.Ganea, Metodicapredrii
EdituraDidacticiPedagogic,
21
Bucureti,1965
M.Sandu,M.
aritmeticii
Timofte
Problemede
22 I.Cucurezeanu
EdituraTehnic,Bucureti,1976
aritmeticiteoria
numerelor
TeoriaNumerelor EdituraUniversitii"Al.I.Cuza"Iai,
23 PetruMinu
1999
Capitoledebaz
TeoriaNumerelor
24 PetruMinu
EdituraCrenguaGldu,Iai,1997
VolICapitole
introductive

AutorProf.VoineaAxinteCostica

90

S-ar putea să vă placă și