GENEROZITATEA

DEFINIŢIE: Să-ţi dai seama că tu eşti doar un garant a tot ceea ce ai şi să foloseşti orice mijloc în scopurile cele mai une!
"#$%I&:  Să împart cu alţii ce am'  Să recile('  Să nu aştept nimic în sc)im ul genero(ităţii mele'  Să dăruiesc din timpul şi priceperea mea'  Să laud inele pe care îl *ăd în ceilalţi!