Sunteți pe pagina 1din 15

AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed.

Litera – inv: Velicu Florentina

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


DISCIPLINA: ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
NUMAR DE ORE PE SAPTAMANA: 2
SEMESTRUL I

Aria curriculara: Tehnologii


Disciplina: Arte vizuale si abilitati practice
Clasa a III-a
Nr de ore pe saptamana: 2
Semestrul I-36 ore, Semestrul al II-lea 30 ore
Manual: Arte vizuale si abilitati practice, Editura Litera
Autori: Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu
1
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

Resurse
Sapt/ Com Detalieri de
Domeniul Activități de învățare materiale și Evaluare
Data petențe conținut
procedurale

Unitatea de invatare: SCOLILE POVESTESC


Numar de ore alocat: 8 ore
S1 Desen 1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin a.materiale: •observarea
Machete si 1.3; imagine (de exemplu, imaginea ca document; caietul de arte sistematica
modele 2.3 imaginile folosite în scop informațional de-a lungul vizuale şi •proba
15.09 1. Imi amintesc... timpului); abilităţi practica
practice, •autoevaluare
foarfecă, lipici,
creioane.
16.09 2.Drumul catre b. procedurale:
scoala- (linia - conversaţia,
element de explicaţia,
limbaj plastic; exerciţiul.
trasare, c. forme de
organizare a
haşurare)
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.
S2 - participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
19.09 1.Drumul catre imagine (de exemplu, imaginea ca document; caietul de arte sistematica
scoala- (linia - imaginile folosite în scop informațional de-a lungul vizuale şi •proba
element de limbaj timpului); abilităţi practica
plastic; trasare, - participarea la exerciții-joc de observare a practice, •autoevaluare
haşurare) elementelor de limbaj plastic din natură și din creioane,
compoziții plastice; creioane cerate,
- selectarea de diverse materiale (creioane), în creioane
23.09 vederea utilizării acestora; colorate,şablon,
2.Macheta - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a foarfece.
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării b. procedurale:
potențialului lor expresiv; conversaţia,
2
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața explicaţia,


de zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc demonstraţia,
diferite procedee; observaţia,
- confecționarea de produse care vor fi utilizate exerciţiul.
apoi la clasă în scop didactic; c. forme de
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie organizare a
cu scop decorativ;- explorarea proprietăților colectivului:activi
expresive ale formelor naturale. tate frontală,
activitate
individuală.
S3 Desen 1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
Machete si 1.3; imagine (de exemplu, imaginea ca document; caietul de arte sistematica
26.09 modele 2.3 1.Oamenii scolii imaginile folosite în scop informațional de-a lungul vizuale şi •proba
mici si mari-(linii timpului); abilităţi practica
si puncte) - participarea la exerciții-joc de observare a practice, •autoevaluare
elementelor de limbaj plastic din natură și din acuarele,guaşe,
compoziții plastice; tempera,
- exerciții de identificare a unor elemente de pensule,şabloan
expresie de limbaj plastic în forme plastice plane; e, hârtie de
-audierea de povestiri sau vizionarea de diferite tipuri,
documentare despre artiști români cunoscuți; foarfece,lipici.
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, b. procedurale:
pensule ), în vederea utilizării acestora; conversaţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a explicaţia,
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării demonstraţia,
potențialului lor expresiv; observaţia,
- exerciții de obținere a efectului de transparență exerciţiul.
sau opacitate prin tehnici ale culorilor de apă (de c. forme de
exemplu, acuarelă, organizare a
guașe, tempera); colectivului:
29.09 2.Colajul - realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici activitate frontală,
și materiale diferite; activitate
- explorarea proprietăților expresive ale formelor individuală.
naturale;
- realizarea de contururi, decupaje, colaje;
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de
3
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

reciclare a materialelor.
S4 Desen 1.2; Pagini din viata -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
Machete si 1.3; scolii imagine (de exemplu, imaginea ca document; caietul de arte sistematica
modele 2.3 imaginile folosite în scop informațional de-a lungul vizuale şi •proba
03.10 1.Pata de culoare timpului); abilităţi practica
si forma - participarea la exerciții-joc de observare a practice, , •autoevaluare
elementelor de limbaj plastic din natură și din acuarele, guaşe,
compoziții plastice; tempera,
- exerciții de identificare a unor elemente de pensule, cutie
06.10 2.Obtinerea de expresie de limbaj plastic în forme plastice plane; de lapte, ziare şi
griuri prin -audierea de povestiri sau vizionarea de reviste, Proba
amestecuri dintre documentare despre artiști români cunoscuți; creion, lipici, practica
alb si negru in - selectarea de diverse materiale (culori de apă, sfoară, foarfece,
cantitati diferite pensule, etc.), în vederea utilizării acestora boabe de
Evaluare - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a cereale, băţ
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării frigăruie.
potențialului lor expresiv; b. procedurale:
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața conversaţia,
de zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc explicaţia,
diferite procedee; demonstraţia,
- realizarea de contururi, decupaje; observaţia,
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de exerciţiul.
reciclare a materialelor; c. forme de
- realizarea de produse utilizând materiale organizare a
reciclabile . colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

4
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

Unitatea de invatare: EU INTRE CEILALTI


Numar de ore alocat: 8 ore
S5 Pictură 1.1; Un copil obisnuit- -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
1.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile caietul de arte sistematica
1.3; folosite în scop informațional de-a lungul timpului); vizuale şi abilităţi •proba practica
2.1; - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor practice, , •autoevaluare
10.10 2.2; 1.Culoarea de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; acuarele, guaşe,
2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de tempera, pensule,
limbaj plastic în forme plastice plane; cutie de lapte,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare ziare şi
despre artiști români cunoscuți; reviste,creion,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, lipici, sfoară,
13.10 2.Culori principale şi etc.), în vederea utilizării acestora foarfece, boabe
culori binare - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a de cereale, băţ
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării frigăruie.
potențialului lor expresiv; b. procedurale:
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de conversaţia,
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite explicaţia,
procedee; demonstraţia,
- realizarea de contururi, decupaje; observaţia,
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de exerciţiul.
reciclare a materialelor; c. forme de
- realizarea de produse utilizând materiale reciclabile . organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală
S6 Machete şi 1.1; Totul despre mine- -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
modele 1.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile caietul de arte sistematica
1.3; folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; vizuale şi abilităţi •proba practica
17.10 2.1; 1.Rama foto- tehnica - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor practice, sfoară, •autoevaluare
2.2; Origami de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; tempera, guaşe,
2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de acuarele,
limbaj plastic în forme plastice plane; foarfece, lipici.
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare b. procedurale:
despre artiști români cunoscuți; conversaţia,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, explicaţia,
20.10 2.Rama foto-tehnica pensule, etc.), în vederea utilizării acestora; demonstraţia,
Origami - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a observaţia,
5
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării exerciţiul.


potențialului lor expresiv; c. forme de
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de organizare a
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite colectivului:
procedee; activitate frontală,
- confecționarea de produse care vor fi utilizate apoi la activitate
clasă în scop didactic; individuală
- explorarea proprietăților expresive ale formelor
naturale;
- realizarea de contururi, decupaje.
S7 Pictură 1.1; Ceilalti- -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
1.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile caietul de arte sistematica
24.10 1.3; 1.Culori calde folosite în scop informațional de-a lungul timpului); vizuale şi abilităţi •proba practica
2.1; - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor practice, •autoevaluare
2.2; de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; acuarele,
2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de pensulă, paletă
27.10 2.Culori reci limbaj plastic în forme plastice plane; pictură, creioane,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare vaza model.
despre artiști români cunoscuți; b. procedurale:
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, conversaţia,
creioane, pensule), în vederea utilizării acestora; explicaţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a demonstraţia,
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării observaţia,
potențialului lor expresiv; exerciţiul,
- exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme problematizarea.
ușor de recunoscut c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

6
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

S9 Pictură 1.1; Amprenta clasei mele -participarea la discuții despre comunicarea prin a. materiale: •observarea
Machete şi 1.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile caietul de arte sistematica
modele 1.3; folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; vizuale şi abilităţi •proba practica
7.11 2.1; 1.Nuante si tonuri - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor practice,acuarele, •autoevaluare
2.2; de limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; tempera, uaşe,
2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de pensule, foarfece,
limbaj plastic în forme plastice plane; nasturi mici,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare mărgele, piuneză,
despre artiști români cunoscuți; lipici, un morcov.
10.11 2.Evaluare - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării b. procedurale:
acestora; conversaţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a explicaţia,
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării demonstraţia,
potențialului lor expresiv; observaţia,
- exerciții de obținere a efectului de transparență sau exerciţiul.
opacitate prin tehnici ale culorilor de apă (de exemplu, c. forme de
acuarelă, guașe, tempera); organizare a
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de colectivului:
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite activitate frontală,
procedee; activitate
- obținerea expresivității prin tehnici neconvenționale; individuală
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie cu
scop decorative;
- realizarea de contururi, decupaje, colaje, amprentări;
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de reciclare a
materialelor.

7
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

Unitatea de invatare: JOCURI SI JUCARII


Numar de ore alocat: 4 ore

Machete si 1.1; Tehnici de lucru cu materiale textile : papusi pe mana a. materiale: •observarea
S10 modele 2.1; -participarea la discuții despre comunicarea prin caietul de arte sistematica
Modelaj 2.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile vizuale şi •proba practica
14.11 2.4 1.Noi si lucrurile folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; abilităţi practice, •autoevaluare
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și şabloane, şosetă,
materiale diferite; pixuri cu gel de
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de diferite
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite culori,stilouri cu
procedee; peniţe de
- confecționarea de produse care vor fi utilizate apoi la dimensiuni
17.11 2. Povestea din clasă în scop didactic; diferite,planşetă,
spatele unei jucarii - realizarea de contururi, decupaje; plastilină,sfoară.
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de materiale textile,
reciclare a materialelor; nasturi, ac, aţă,
- schimbarea funcției unui articol de vestimentație prin lipici, foarfecă.
intervenții tehnice variate: b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul.
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

8
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

S11 Machete si 1.1; Jocuri de lucru combinate : Jocul memoriei a. materiale: •observarea
modele 2.1; -participarea la discuții despre comunicarea prin caietul de arte sistematica
2.2; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile vizuale şi •proba practica
21.11 2.4 1.Jocurile folosite în scop informațional de-a lungul timpului); abilităţi practice, •autoevaluare
generatiilor - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor şabloane, şosetă,
de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; materiale textile,
- selectarea de diverse materiale (creioane), în vederea nasturi, ac, aţă,
utilizării acestora; lipici, foarfecă.
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a b. procedurale:
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării conversaţia,
24.11 potențialului lor expresiv; explicaţia,
2.Evaluare - realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de demonstraţia,
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite observaţia,
procedee; exerciţiul.
- confecționarea de produse care vor fi utilizate apoi la c. forme de
clasă în scop didactic; organizare a
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie cu colectivului:
scop decorativ; activitate frontală,
- explorarea proprietăților expresive ale formelor naturale. activitate
individuală

Unitatea de invatare: HARTA ANOTIMPURILOR


Numar de ore alocat: 7 ore
S12 Pictura 1.1; Amestecuri cromatice a. materiale: •observarea
1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin caietul de arte sistematica
Machete si 1.3; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile vizuale şi abilităţi •proba practica
28.11 modele 2.2 1.Cele patru folosite în scop informațional de-a lungul timpului); practice, •autoevaluare
anotimpuri- - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor acuarele, guaşe,
amestecuri cromatice de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; tempera, pensule,
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie de lipici, foarfece,
limbaj plastic în forme plastice plane; bandă izolatoare,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare tub de hârtie,
despre artiști români cunoscuți; plastilină, sfoară,
S13 - selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, fir textil, băţ
etc.), în vederea utilizării acestora; frigăruie.
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a b. procedurale:
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării conversaţia,
potențialului lor expresiv; explicaţia,

9
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

5.12 2.Cele patru - realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de demonstraţia,
anotimpuri-tehnici de zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite observaţia,
lucru combinate procedee; exerciţiul.
pentru obtinerea unui - realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie:cu c. forme de
colaj ocazia zilelor de naștere; organizare a
- realizarea de contururi, decupaje, colaje. colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.

S13 Pictura 1.1; Obtinere de forme spontane prin stropire si curgere a. materiale: •observarea
1.2; libera caietul de arte sistematica
1.3; -participarea la discuții despre comunicarea prin vizuale şi abilităţi •proba practica
8.12 2.2 1.Anotimpul preferat imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile practice, •autoevaluare
folosite în scop informațional de-a lungul timpului); acuarele, guaşe,
- participarea la exerciții-joc de observare a elementelor tempera, pensule,
de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; tub hârtie, lipici,
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie de foarfece.
limbaj plastic în forme plastice plane; b. procedurale:
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare conversaţia,
despre artiști români cunoscuți; explicaţia,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, demonstraţia,
etc.), în vederea utilizării acestora; observaţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a exerciţiul.
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării c. forme de
potențialului lor expresiv; organizare a
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de colectivului:
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite activitate frontală,
procedee; activitate
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie:cu individuală
ocazia zilelor de naștere;
- realizarea de contururi, decupaje, colaje

10
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

S14 Pictura 1.1; Amestecuri obtinute prin fuzionare si prin dirijarea a. materiale: •observarea
1.2; jetului de aer caietul de arte sistematica
12.12 Machete si 1.3; 1.Anotimpul preferat -participarea la discuții despre comunicarea prin vizuale şi abilităţi •proba practica
modele 2.2 imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile practice, •autoevaluare
folosite în scop informațional de-a lungul timpului); acuarele, guaşe,
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie de tempera, pensule,
limbaj plastic în forme plastice plane; paie pentru
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare băuturi
despre artiști români cunoscuți; răcoritoare, ziare,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, carioca neagră,
creioane, pensule), în vederea utilizării acestora; creion, foarfece
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a lipici,
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării demicarton.carto
15.12 2.Obiceiuri de iarna- potențialului lor expresiv; n, fir tetil,
tehnici combinate - realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de creioane cerate.
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite b. procedurale:
procedee; conversaţia,
- realizarea de contururi, decupaje. explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală;

11
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

S15 Foto 1.1; Tehnica fotografica : Forma, lumina si culoarea a.materiale •observarea
1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin caietul de arte sistematica
19.12 1.3; 1.Obiceiuri de iarna imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile vizuale şi abilităţi •proba practica
2.2 folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; practice, •autoevaluare
- participarea la exerciții-joc de observare a elementelor acuarele,
de limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; tempera, guaşe,
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie de pensule, albume
22.12 2.Evaluare limbaj plastic în forme plastice plane; foto.
- analiza liberă și personală a mesajelor transmise prin b. procedurale:
limbaj vizual (de exemplu, exerciții-joc de stabilire a conversaţia,
asemănărilor și deosebirilor dintre exprimarea în limbaj explicaţia,
fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași temă); demonstraţia,
- realizarea unei colecții de fotografii cu o temă observaţia,
dată/aleasă; exerciţiul
- inițierea de proiecte la nivel de clasă pentru realizarea c. forme de
de albume de fotografie; organizare a
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare colectivului:
despre artiști români cunoscuți; activitate
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, frontală,
pensule, etc.), în vederea utilizării acestora; activitate
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a individuală
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării
potențialului lor expresiv;
- explorarea proprietăților expresive ale formelor
naturale;
- fotografierea unor aspecte/ momente din cadrul
evenimentelor desfășurate și realizarea unor albume,
expoziții foto;

Unitatea de invatare: PĂMÂNTUL, PLANETA VIE


Numar de ore alocat: 6 ore

S16 Machete si 1.2; Realizarea unui mobil- (produs care se misca) a. materiale: •observarea
modele 1.3; -participarea la discuții despre comunicarea prin caietul de arte sistematica
9.01 2.3 1.Universul imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile vizuale şi abilităţi •proba practica
folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; practice, acuarele, •autoevaluare
-analiza liberă și personală a mesajelor transmise prin pensule, ,carioca
limbaj vizual (de exemplu, exerciții-joc de stabilire a neagră, creion,
asemănărilor și deosebirilor dintre exprimarea în limbaj foarfece lipici,
12
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași temă); sarma,sfere din


12.01 2.Universul polistirea
/plastilina,
globuri
b. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,
exerciţiul
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activitate
individuală;
S17 Foto 1.2; O altfel de fotografie /Obtinerea de forme prin a.materiale •observarea
1.3; decolorare cu pic caietul de arte sistematica
2.3 -participarea la discuții despre comunicarea prin vizuale şi abilităţi •proba practica
imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile practice, acuarele, •autoevaluare
16.01 1.Universul folosite în scop informațional de-a lungul timpului) ; tempera, guaşe,
-discuții despre patrimoniul local: construcții pic, lamaie,
reprezenta-tive şi ambient urban/rural, vestimentație, betisoare,pensule,
obiceiuri, colecții, obiecte de patrimoniu ; albume foto.
- participarea la exerciții-joc de observare a elementelor b. procedurale:
19.01 2.Planeta albastra- de limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; conversaţia,
efectul de - exerciții de identificare a unor elemente de expresie explicaţia,
transparenta/ de limbaj plastic în forme plastice plane; demonstraţia,
opacitate - analiza liberă și personală a mesajelor transmise prin observaţia,
limbaj vizual (de exemplu, exerciții-joc de stabilire a exerciţiul
asemănărilor și deosebirilor dintre exprimarea în limbaj c. forme de
fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași temă); organizare a
- realizarea unei colecții de fotografii cu o temă colectivului:
dată/aleasă; activitate
- inițierea de proiecte la nivel de clasă pentru realizarea frontală,
de albume de fotografie; activitate
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare individuală
despre artiști români cunoscuți;

13
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

- selectarea de diverse materiale (culori de apă, tușuri,


creioane, pensule, etc.), în vederea utilizării acestora;
- explorarea proprietăților expresive ale formelor
naturale;
- fotografierea unor aspecte/ momente din cadrul
evenimentelor desfășurate și realizarea unor albume,
expoziții foto.
S18 Pictura 1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin a.materiale •observarea
Machete si 1.3; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile caietul de arte sistematica
modele 2.3 folosite în scop informațional de-a lungul timpului); vizuale şi abilităţi •proba practica
23.01 1. Planeta albastra- - exerciții de identificare a unor elemente de expresie practice, hartie •autoevaluare
colajul prin rupere de limbaj plastic în forme plastice plane; colorata,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare acuarele, tub de
despre artiști români cunoscuți; hartie, foarfeca,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, lipici, capac de
26.01 2.Inima verde- pensule), în vederea utilizării acestora; plastic
tehnici combinate - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a b. procedurale:
pentru realizarea elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării conversaţia,
unui monoclu potențialului lor expresiv; explicaţia,
- exerciții de obținere a efectului de transparență sau demonstraţia,
opacitate prin tehnici ale culorilor de apă (de exemplu, observaţia,
acuarelă, guașe, tempera ); exerciţiul
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de c. forme de
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite organizare a
procedee; colectivului:
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de activitate frontală,
reciclare a materialelor. activitate
individuală

Unitatea de invatare: RECAPITULARE


Numar de ore alocat: 2 ore

S19 1.2; -participarea la discuții despre comunicarea prin •observarea


1.3; imagine (de exemplu, imaginea ca document; imaginile sistematica
30.01 2.3 1.Recapitulare folosite în scop informațional de-a lungul timpului); •proba practica
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie •autoevaluare
de limbaj plastic în forme plastice plane;
2.02 -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare
2.Evaluare despre artiști români cunoscuți;
14
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina

- selectarea de diverse materiale (culori de apă,


pensule), în vederea utilizării acestora;
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării
potențialului lor expresiv;
- exerciții de obținere a efectului de transparență sau
opacitate prin tehnici ale culorilor de apă (de exemplu,
acuarelă, guașe, tempera );
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de
zi cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite
procedee;
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de
reciclare a materialelor.

Vacanta intersemestriala(4.II- 12.II)

15
AVAP-proiectare sem I-cls III-an scolar 2016-2017 Ed. Litera – inv: Velicu Florentina