Sunteți pe pagina 1din 4

_______________ _______________

Test de evaluare INIȚALĂ- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a IV-a B

A.Citeşte textul.
Tudorel era un ciobănaș de vreo zece anişori. Prin isteţimea lui scăpase în mai multe
rânduri vacile şi oile satului din ghearele unor lupi. El nu ştia nici de frică, nici de
înșelăciune.
—Sunt cioban la Rucăr , trebuie să-mi păzesc turma! Asta ştiu!
Moşul din pădure, vrăjitorul cel bun, care vede şi răsplătește pe cei ce se poartă
voiniceşte l-a chemat la el în peşteră şi l-a poftit să-şi aleagă tot ce va dori din bogățiile
adunate acolo.
Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.
— Să-mi trăiești, băiatul moşului! i-a răspuns vrăjitorul cel bun. Tu n-ai vrut nici straie
scumpe, nici bani de aur, dar ai ales o comoară nepreţuită. Fluierul acesta, pe care l-a făurit
un meşter din vechime, nu numai că-ţi va ţine de urât, dar prin el vei putea îmblânzi fiarele.
Păstrează-l sănătos, dragul meu, şi s-auzim de bine!
A doua zi, plecând cu oile, Tudorel se aşeză pe un dâmb şi începu să cânte din fluier.
Mare îi fu bucuria când văzu că mioarele se opresc din pășunat şi încep să joace.
(Victor Eftimiu, Fluierul fermecat)
1.Completează spaţiile punctate, conform cerinţei, cu informaţii din text:
a) Autorul textului este ....................................................................... .
b) Titlul textului este ......................................................................... .
c) Personajele care iau parte la acţiune sunt............................................................................. .
d.) Textul dat este un text: *nonliterar; *narativ; * în versuri.
2.Formulează întrebările sau răspunsurle corespunzătoare:
Î. ...........................................................................................
R. Ciobănașul Tudorel era isteț, curajos și onest.

Î. ..............................................................................................
R. Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.

Î. Care erau puterile magice ale fluierului?


R. ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Scrie cuvinte:
a) cu sens asemănător pentru: b) cu sens opus pentru:
isteț - .................................. ; bun - ........................ ;
frică - .................................. ; frică - ...............................;
răsplată - ............................... ; sărăcie - .............................. ;
bogăție - ..........................; tristețe - .............................. .
4. Alcătuieşte un enunţ folosind cuvântul poartă cu alt înţeles decât cel din textul dat:

............................................................................................................................................................................

5.Selectează, din textul dat:


a) două substantive comune: ......................................................................................................
b) două adjective: .............................................................................................................................. ;
c) două verbe..................................................................................................................................... ;
e) două substantive proprii: ................................................................................................................... ;
f) două pronume personale: .................................................................................................... .

6. Completează următorul fragment cu semnele de punctuaţie potrivite:


Broscuţă nu vrei să ne jucăm
Nu cred că e o idee bună cocostârcule

7. Subliniază cu creionul forma corectă a cuvintelor scrise înclinat .

Bunica sa /s-a împleteşte ciorapi. Ion nea /ne-a arătat o ciocârlie.


Cumperi mere sau /s-au pere? Ei au mers la /l-a teatru.
Tata ia /i-a dat lui Adi o jucărie. Radu este neam /ne-am cu tata.
În mai /m-ai înfloreşte bujorul. Sunt cel m-ai/ mai bun la lectură!
Părinții să-i/săi au zâmbit. Numai / Nu mai el va veni.

8. Scrie un text de minim 6 propoziţii în care să povesteşti o singură întâmplare din vacanţa de vară. Vei
alege un titlu potrivit textului şi vei respecta cele trei părţi ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ EVALUARE FINALĂ
Prof.
Clasa a IV- a B, 12 elevi
Data susținerii evaluării:
1. Competente specifice
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de
texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

2. Descriptori de performantă
Com- Calificativul
pe- Itemul Insuficient
tenta Foarte bine Bine Suficient
- precizează titlul,
3.1 I1 Identifică informatiile dintr-un
autorul, personajele și - precizează 2-3 informații - precizează o informație -
3.4 text citit la prima vedere tipul textului
- scrie osingură
4.1 I2 Scrie întrebări/răspunsuri pe - scrie cele 2 întrebări și
răspunsul potrivit
- scrie 2 din cele trei întrebare sau un singur -
4.2 baza textului citit răspuns
1.2 I3 Scrie sinonime/ antonime/
- scrie 10-12 cuvinte - scrie 7-9 cuvinte - scrie 3-6 cuvinte - scrie 1-2 cuvinte
3.1 familia de cuvinte
1.2 - scrie propoziția cu alt - scrie propoziție cu același
I4 Scrie propoziția corect sens al cuvântului sens
- scrie propoziția greșit -
3.1
1.2 13-17 de alegeri 1-2 alegeri
I5 Identifică părțile de vorbire corecte
8 - 12 de alegeri corecte 3- 7 alegeri corecte
corecte
3.5
I6 Completează corect textul cu 6 semne de
4.1 semnele de punctuație potrivite punctuație
4-5 ........... 2-3 -
I7 Alege forma corectă a
4.1 cuvintelor
10 alegeri corecte 7-9 ....................... 2-6.................. 1-3…..
Scrie textul cu
4.1 Scrie textul cu 1-4 Scrie textul cu 5-10 Scrie textul cu 11-
I8 Scrie corect textul mai mult de 15
4.2 greșeli greșeli 15 greșeli
greșeli

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 6-8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 2– 4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 1 item; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

4. CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi Procente
FB
B
S
I
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD clasa a IV-a B
EVALUARE INIȚALĂ LIMBA ROMÂNĂ
Prof.
Data susținerii evaluării:
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare


_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______
ÎNTOCMIT,
PROF. ÎNV. PRIMAR