Sunteți pe pagina 1din 1

Propunerea ofertei disciplinelor opţionale se realizează pentru clasa a IV-a in anul scolar

anterior si se respecta „Procedura privind avizarea programelor pentru discipline opționale


cuprinse în CDȘ’’. Pentru clasa pregatitoare propunerile se fac la 2-3 saptamani de la inceperea
anului scolar, pentru ca invatatorul sa aiba timp sa cunoasca nevoile, interesele, preocuparile
elevilor.

Procedura operațională presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

- Realizarea analizei de nevoi la nivelul clasei, evaluarea disponibilităților resurselor umane și


materiale existente în unitatea de învățământ, realizarea unei analize a nevoilor
și oportunităților specifice contextului cultural, social și economic local,

- Formularea propunerilor privind CDȘ, avizarea acestora in cadrul comisiei metodice,

- Avizarea acestor propuneri în cadrul comisiei metodice, de catre Consiliul Profesoral și


aprobarea în Consiliul de Administrație,

- Prezentarea ofertei de CDȘ părinților; exprimarea opțiunii acestora privind propunerile din
ofertă, centralizarea opțiunilor și alegerea disciplinei opționale,

- Elaborarea programelor școlare pentru CDȘ (programa, suport de curs, fise de avizare),

-Trimiterea la I.S.J. pentru avizare,

-Aprobarea in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant a programei scolare care


se va studia.