Sunteți pe pagina 1din 223

PLANIFICARECALENDARISTICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PROIECTELEUNITĂȚILOR
PROIECTELE UNITĂȚILORDEDEÎNVĂȚARE
ÎNVĂȚARE
ABORDAREINTEGRATĂ
ABORDARE INTEGRATĂ

Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă


Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel• Mirela Rizea Marinescu • Mihaela
Predoiu
CLASA a III-a

LIMBAȘI
LIMBA ȘILITERATURA
LITERATURAROMÂNĂ
ROMÂNĂ––MATEMATICĂ
MATEMATICĂ––ȘTIINȚE
ȘTIINȚEALE
ALENATURII
NATURII––
MUZICĂŞI
MUZICĂ ŞIMIŞCARE
MIŞCARE
Planificare calendaristică orientativă

Proiectare integrată: Limba și literatura română_Matematică_Știinte ale naturii_Muzică și mișcare

UNITĂȚI TEMATICE Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii Muzică și mișcare
Unitatea de învățare Perioada Unitatea de învățare Perioada Unitatea de învățare Perioada Unitatea de Perioada
învățare
*Semestrul I -18 săptămâni din care: 17 săptămâni: predare-învățare-evaluare; 1 săptămână: programul „Școala Altfel”.
U1 DIN NOU LA ȘCOALĂ Bun găsit, școală! 1 săpt. Un nou început 1 săpt. Un nou început 1 săpt.
U2 PĂMÂNTUL ȘI Poveștile 3 săpt. Apă, aer, sol 3 săpt. **Pământul –
Magia muzicii 4 sǎpt.
POVEȘTILE SALE Pământului  Numerele naturale mediu de viață 7 săpt.
cuprinse între 0 –
10 000
U3 APĂ, SPORT ȘI Călătorie pe un nor 4 săpt. Povestea unei picături de 4 săpt. Atelierul de 4 sǎpt.
SĂNĂTATE apă sunete
 Adunarea şi
scăderea numerelor Cântecele 9 sǎpt.
naturale în copilăriei
concentrul 0 –
10 000, fără și cu
trecere peste ordin
U4 LUMEA VIE – Din lumea reală, în 3 săpt. În lumea animalelor 3 săpt. **Caracteristici ale
ALEGEREA lumea textului  Înmulțirea lumii vii
PRIETENILOR numerelor naturale 9 săpt.
0 – 100
U5 NATURA – O Plantele și 3 săpt. În lumea plantelor 4 săpt.
COLECȚIE DE animalele au  Împărțirea
POVEȘTI VII povestea lor numerelor naturale
0 – 100
U6 TAINELE NATURII – Semnele nescrise 3 săpt. Natua și viața noastră 2 săpt.
PROBLEME ȘI ale naturii  Probleme care se
SOLUȚII rezolvă prin cele 4
operații

*Semestrul al II-lea -16 săptămâni


U7 PE URMELE VACANȚEI Pentru un start bun 1 săpt. Pe urmele vacanței de 1 săpt. **Corpuri –
DE IARNĂ iarnă proprietăți 7 săpt.
U8 JOCURI ȘI JUCĂRII În lumea sunetelor 3 săpt. Jocuri, jucării, cărți dragi 3 săpt.
și a culorilor copiilor
 Înmulțirea
numerelor naturale
în concentrul 0 – 10 Armonia sunetelor 10 sǎpt.
000
U9 LUMEA DE LÂNGĂ Împreună 3 săpt. Corpurile din jurul nostru 3 săpt.
NOI  Elemente de
geometrie
U10 INVENȚII, JOC ȘI Despre invenții 3 săpt. Atelier de joc și învățare 3 săpt. **Forțe și efecte
CULOARE  Fracții 5 săpt.
U11 EXPLORARE, Comunicarea 2 săpt. Explorare, 2 săpt.
EXPERIMENTARE, politicoasă și experimentare,
COMUNICARE relațiile cu ceilalți cercetare
Limbajul muzicii 5 sǎpt.
 Probleme
U12 JOC ȘI BUCURIE Joc și prietenie 3 săpt. Pregătiri pentru 3 săpt. Transformări ale 3 săpt.
petrecere materiei
 Unități de măsură
U13 CALEIDOSCOP DE Curcubeul vacanței 1 săpt. Proiecte de vacanță 1 săpt. Recapitulare finală 1 săpt.
Recapitulare finală 1 săpt.
VACANȚĂ Recapitulare finală

*Notă:În situația în care săptămâna dedicată programului „Școala Altfel” va fi planificată în semestrul al II-lea, învățătorulva prelungi, cu o săptămână, durata unei unități
tematice din semestrul I și va micșora, cu o săptămână, durata unei unități tematice din semestrul al II-lea.

**Notă: La disciplina Științe ale naturii:


3
 U.Î.Pământul – mediu de viațăse derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și poveștile saleșiApă, sport și sănătate.
 U.Î.Caracteristici ale lumii viise derulează pe parcursul a trei unități tematice:Lumea vie – Alegerea prietenilor, Natura – o colecție de povești viiși
Tainele naturii – probleme și soluții.
 U.Î.Corpuri – proprietățise derulează pe parcursul a trei unități tematice:Pe urmele vacanței de iarnă, Jocuri și jucăriișiLumea de lângă noi.
 U.Î.Forțe și efectese derulează pe parcursul a două unități tematice:Invenții, joc și culoareși Explorare, experimentare, comunicare.
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 5

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Bun găsit,  Recapitulare – clasa a II-a 5 I
școală!
II. Poveștile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 II – IV
Pământului 1.4. - receptarea și emiterea de mesaje în contexte familiare;
2.2. - relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (audiate, vizionate).
2.5.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
3.1. de vârstă)
3.2. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
3.5. - identificarea de informații explicit formulate;
3.6. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.1. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
4.4.  Organizarea textului scris
4.5. - așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
III. Călătorie pe  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 20 V – VIII
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
un nor 1.1. - relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (audiate, citite);
1.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
1.4.  Textul – textul literar, narativ
2.2. - personajele textului;
2.4. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
2.5. - identificarea de informații explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
3.3. poziția corpului;
4.1. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.4. personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
IV. Din lumea 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 IX – X I
reală, în lumea 1.2. - relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (auzite, văzute,
textului 2.2. trăite, citite);
2.3. - prezentarea unorpersoane, a unor activități.
3.1.  Textul – textul literar, narativ
3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
3.6. - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee;
4.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de enunțuri;
4.4. - realizarea planului de idei;
- evidențierea relațiilor dintre diferite elemente de structură sau
de conținut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
5
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea de
instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai întâi,apoi, în
cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
V. Plantele și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XII -XIV
animalele au 1.4. - solicitarea de informații (referitoare la universul apropiat);
povestea lor 1.5. - relatarea unei acțiuni/întâmplări citite.
2.1.  Textul – textul nonliterar
2.4. - identificarea de informații explicit formulate;
2.5. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de enunțuri;
3.6. - realizarea planului de idei;
4.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.4. personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
VI. Semnele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XV - XVII
nescrise ale 1.3. - oferirea de informații (referitoare la universul apropiat);
naturii 1.4. - relatarea unei acțiuni/întâmplări citite.
2.2.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
2.4. de vârstă)
3.1. - identificarea de informații explicit formulate;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.4. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri, enunțuri și
3.5. întrebări;
4.2. - evidențierea relațiilor dintre diferite elemente de structură sau
4.5. de conținut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor substantive.
SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Pentru un  Recapitulare 5 I
start bun
VIII. În lumea 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 II – IV
sunetelor și a 1.3. - descrierea unui obiect, a unei ființe;
culorilor 1.4. - prezentarea unei activități.
2.1.  Textul – textul literar, narativ
2.2. - identificarea de informații explicit formulate;
2.4. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.1. - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee;
3.2. - evidențierea relațiilor dintre diferite elemente de structură sau
3.4. de conținut.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.2. instrucțiuni amuzante.
4.3.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
4.5. - adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.

7
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IX. Împreună 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 V – VII
1.4. - descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informații explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.3. personaje;
3.4. - exprimarea personală pe baza textului.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaș publicitar pentru
4.2. comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.4. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).
X. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 VIII – X
invenții 1.4. - relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (vizionarea unui
2.2. film/desen animat pentru copii);
2.3. - prezentarea unei activități.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informații explicit formulate;
3.2. - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee;
3.4. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.3. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.4. instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite ale obiectelor;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
XI. Comunicarea 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 XI –XII
politicoasă și 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
relațiile cu 3.1. - inițierea unui schimb verbal.
ceilalți 3.2.  Textul – textul literar, narativ
3.3. - identificarea de informații explicit formulate;
4.1. - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee;
4.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire.
XII. Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XIII - XV
prietenie 1.3. - relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (citite).
1.4.  Textul - textul literar, narativ
2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.5. personaje;
4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.  Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
XIII. Curcubeul  Recapitulare finală 10 XVI - XVII
vacanței

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


9
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 4 I

II. Apă, aer, sol 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 II – IV
Numerele naturale 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
cuprinse între 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
0 - 10 000 2.2.  Organizarea și reprezentarea datelor
2.3. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
3.1.
5.2.
III. Povestea unei 2.4.  Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 16 V – VIII
picături de apă 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea 5.1. - adunarea și scăderea; proprietăți ale adunării;
numerelor naturale în 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului
concentrul invers, metoda balanței).
0 – 10 000, fără trecere  Probleme care se rezolvă prin operațiile aritmetice cunoscute (adunare
și cu trecere peste și scădere)
ordin
IV. În lumea 2.5.  Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 IX – XI
animalelor 5.1. - înmulțirea a două numere de o cifră (tabla înmulțirii);
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulțirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
naturale în concentrul (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre);
0 - 100 - proprietățile înmulțirii.
V. În lumea plantelor 2.5.  Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 16 XII -XV
Împărțirea numerelor 5.1. - împărțirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest
naturale în concentrul 5.3. 0 (tabla împărțirii dedusă din tabla înmulțirii).
0 – 100  Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
VI. Natura și viața 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operațiile aritmetice cunoscute 8 XVI - XVII
noastră 5.3. (adunare, scădere, înmulțire, împărțire)
Probleme cu cele 4
operații
SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Pe urmele  Recapitulare 4 I
vacanței de iarnă
VIII. Jocuri, jucării, 2.5.  Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 II – IV
cărți dragi copiilor 5.1. - înmulțirea unui număr cu 10, 100;
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulțirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;
naturale în concentrul - înmulțirea când factorii au cel puțin două cifre și rezultatul nu
0 – 10 000 depășește 10 000.
IX. Corpurile din 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 V – VII
jurul nostru 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de rețea.
Elemente de geometrie 3.1.  Figuri geometrice
3.2. - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă
segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaștere, identificarea
unor elemente specifice).

X. Atelier de joc și 2.1.  Fracții subunitare și echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10 12 VIII – X
învățare 2.2. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări
2.3. prin desene;
Fracții 2.4. - terminologie specifică: fracție, numitor, numărător;
5.1. - compararea, ordonarea fracțiilor subunitare cu același numitor.

11
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
XI. Explorare, 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operațiile aritmetice cunoscute; metoda 8 XI – XII
experimentare, 5.2. reprezentării grafice.
cercetare 5.3.  Organizarea și reprezentarea datelor
Probleme - date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informații.
XII. Pregătiri pentru 4.1.  Unități de măsură pentru lungime 12 XIII –XV
petrecere 4.2. - unități de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
Unități de măsură 5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operații cu unitățile de măsură pentru lungime (fără transformări).
 Unități de măsură pentru volumul lichidelor
- unități de măsură: litrul cu multiplii și submultiplii;
- operații cu unitățile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
transformări).
 Unități de măsură pentru masă
- unități de măsură: kilogramul cu multiplii și submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanța;
- operații cu unitățile de măsură pentru masă (fără transformări).
 Unități de măsură pentru timp
- unități de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unități de măsură monetare
- unități de măsură: leul și banul, euro și eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeași unitate monetară.
XIII. Proiecte de  Recapitulare finală 8 XVI - XVII
vacanță
Recapitulare finală
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 1 I

II. Pământul – 1.1  Pământul – mediu de viață 7 II - VIII Unitatea de Științe ale
mediu de viață 2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări; naturii durează 7
2.3 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă; săptămâni (S2 – S8) și
2.4 - Mișcarea apei pe suprafața Pământului; corespunde unităților
3.2 - Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei în natură; 2 și 3 de Limba și
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet. literatura română,
 Influența omului asupra mediului de viață respectiv Matematică
- Poluarea apei, a solului, a aerului.

III. Caracteristici 1.1  Caracteristici ale lumii vii 9 IX - XVII Unitatea de Științe ale
ale lumii vii 1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, hrană; naturii durează 9
2.1 creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire); săptămâni (S9 – S17)
2.3 - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului; și corespunde
2.4 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului (temperatura) unităților 4, 5 și 6 de
3.1 sau în diferite situații (pericol, mișcare); Limba și literatura
- Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări, română, respectiv
mamifere – caracteristici generale, exemple de reprezentanți din Matematică
mediul de viață apropiat.
 Omul – menținerea stării de sănătate
- Activitate și odihnă.

SEMESTRUL AL II-LEA
IV. Corpuri – 1.1  Corpuri – proprietăți 7 I - VII Unitatea de Științe ale
proprietăți 1.2 - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere, masă, naturii durează 7
2.1 volum); săptămâni (S1 – S7) și
2.2 - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identificare în funcție de formă corespunde unităților
2.4 și volum; 7, 8 și 9 de Limba și
- Proprietățile unor metale. Utilizări; literatura română,

13
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică, de respectiv Matematică
contact - frecarea);
- Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
V. Forțe și efecte 2.2  Forțe și efecte 5 VIII - XII Unitatea de Științe ale
2.3 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare); naturii durează 5
- Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, săptămâni (S8 – S12)
rapiditate). și corespunde
unităților 10 și 11 de
Limba și literatura
română, respectiv
Matematică
VI. Transformări 2.4  Tipuri de transformări ale materiei 3 XIII – XV
ale materiei 2.5 - Topire, solidificare, vaporizare, condensare.

VII. Recapitulare  Recapitulare finală 2 XVI – XVII


finală

Aria curriculară: Arte


Disciplina de învăţământ: Muzică şi mişcare
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Magia muzicii 2.1. Hai, cântaţi cu noi în cor cu solist și dirijor! 4 I -IV
3.1. - Cântarea vocală în colectiv, în mici grupuri și individual
Corect respirăm, bine cântăm!
- Poziția corectă în emiterea sunetelor
Vocalizăm, apoi cântăm!
- Dicție
- Vocalize
Evaluare
II. Atelierul de 2.1. Percuţia corporală şi instrumentală 4 V – VIII
sunete 3.1. o Producerea de sunete prin lovire
Jucăriile muzicale
o Instrumente muzicale
Orchestra jucăriilor
o Orchestra și dirijorul
Evaluare
III. Cântecele 1.1. Cântece din folclorul copiilor 9 IX - XVII
copilăriei 1.2. o Folclorul copiilor
3.2. Dansuri populare
o Hora lentă, Ciuleandra, Brașoveanca, Scaloianul
Colinde românești
o Colindul
Ritmul
o Ritmul muzical
Recapitulare
Evaluare
SEMESTRUL al II-lea
IV. Armonia 1.2. Înălţimea sunetelor muzicale 10 I-X
sunetelor 1.3. o Sunete joase, înalte și mijlocii
2.2. Portativul și cheia SOL
o Portativul și notele muzicale
15
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
o Cheia SOL
Sunetul și nota SOL
Sunetul și nota MI
Sunetul și nota LA
Sunetul și nota DO 1
Sunetul și nota RE
Sunetul și nota FA
Sunetul și nota DO2
Sunetul și nota SI
Evaluare
V. Limbajul muzicii 1.1. Timbrul 5 XI – XV
o Timbrurile muzicale
o Timbrurile instrumentale
Nuanţele
Legătura dintre strofǎ și refren
Recapitulare
Evaluare
VI. Recapitulare 1.3. Recapitulare finală 1 XVI
finală 2.1.

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 2


Limba și literatura română – Matematică – Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 2: Pământul și poveștile sale


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare
U.Î.:Poveștile Pământului U.Î.: Apă, aer, sol U.Î.: Pământul – mediu de viață* U.Î.: Magia muzicii
15  Funcții ale limbii (acte 12 ore  Numerele naturale cuprinse 7 ore:  Pământul – mediu de viață 4 ore Cântare vocală, în
ore de vorbire) (S2 – S4) între - Apa, aerul, solul. Surse de apă - colectiv, în grupuri, indi-
(S2 – - receptare și emitere 0 – 10 000 3 ore tipuri, utilizări 1 oră S1 vidual
S4) de mesaje în contexte - formare, citire, scriere (S2 – - Resurse naturale - tipuri, folosire + - Poziție, emisie naturală,
S4) ascultarea și preluarea
familiare; comparare, ordonare, rotunjire; responsabilă
3 ore tonului, semnal de debut,
- relatarea unei - formarea, citirea, scrierea - Mișcarea apei pe suprafața dicție, sincronizare cu
(S2 – S4)
acțiuni/întâmplări numerelor cu cifrele romane I, V, + 4 ore Pământului colegii și/sau
cunoscute (audiate, X. (S5 – - Schimbări ale stării de agregare a
acompaniamentul
S8)
vizionate).  Organizarea și reprezentarea apei. Circuitul apei
datelor

17
1.1.  Textul – textul literar 1.1. - tabel: rând, coloană, celulă a 1.1. - Fenomene ale naturii: ploaie, 2.1.
1.4. (textul narativ, poezii 1.2. tabelului, date din tabel. 2.2. ninsoare, vânt, fulger, tunet 3.1.
2.2. scurte adecvate nivelului 2.1. 2.3.  Influența omului asupra
2.5. de vârstă) 2.2. 2.4. mediului de viață
3.1. - titlu, autor, rolul 2.3. 3.2. - Poluarea apei, a solului, a aerului
3.2. ilustrațiilor; 3.1.
3.5. - identificarea de 5.2.
3.6. informații explicit
4.1. formulate;
4.4. - exprimarea reacției
4.5. față de cele citite;
- raportarea propriei
experiențe la cea a
personajelor.
 Organizarea textului
scris
- Așezarea corectă în
pagina caietului a textului
scris;
- Jurnalul de lectură;
- Cum se organizează un
portofoliu;
 Variabilitatea limbii și
a comunicării în contexte
diferite
- despărțirea în silabe a
cuvintelor.
* Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și
poveștile sale(3 ore)șiApă, sport și sănătate(4 ore).

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Poveștile Pământului


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozității ●Textul literar - - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ●Resurse  Tema de lucru în
față de diverse tipuri de lectura textului a organiza informații/idei/cuvinte potrivite materiale:manual, text clasă:alcătuirea de
mesaje în contexte familiare pornind de la cuvântul carte (1.4); suport: Spiridușul cel propoziții utilizând
3.1. Extragerea unor informații - citirea individuală, în gând, a textului bun al cărții, după Ada cuvintele nou învățate în
de detaliu din texte suport (3.1); Teodorescu,Caietul text
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute elevului pentru clasa a
4.5. Manifestarea prin raportare la contextul în care apar și III-a – Limba și  Proba orală: formulare
disponibilității pentru confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, de răspunsuri la întrebări
transmiterea în scris a unor dicționar (3.1); Editura Intuitext, referitoare la conținutul
idei - utilizarea achizițiilor lexicale noi în dicționar, minge. textului
enunțuri proprii (4.5); ●Resurse procedurale:
- citirea în forme variate a unor enunțuri exercițiul, conversația,
din text - în lanț, ștafetă (3.1); explicația, procedee de
- joc: Găsește și citește! -citirea selectivă a citire activă,
textului pe baza unor repere date de brainstorming-ul,
învățător (3.1); metoda Ciorchinele,
- formularea de răspunsuri la întrebări ce RAÎ (Răspunde, aruncă,
vizează informațiile esențiale sau de detaliu întreabă), jocul
desprinse din textul citit (3.1); didactic.
- explicarea enunțului …nu cumva
cuvintele să se adune în așa fel încât să dea
înțelesuri greșite(3.1);
- exprimarea unor idei referitoare la
întrebările pe care un copil le-ar
puteaadresaspiridușului cel bundintr-o carte
cu titlul Poveștile Pământului (4.5).
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcție de ●Resurse  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport lectura repere date de învățător/colegi (Citește materiale:manual, text  Observare
adecvat din partea aprofundată a enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te suport: Spiridușul cel sistematică a
profesorului textului simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); bun al cărții, după Ada calității actului
3.2. Formularea unui răspuns - relatarea după întrebările investigatorului Teodorescu, Caietul citirii:
emoțional față de textul literar perfect, a întâmplărilor din text (Cine? Ce? elevului pentru clasa a  Lista de control/
citit Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); III-a – Limba și verificare:
4.5. Manifestarea disponibilității - citirea în ritm propriu a textului, cu literatura română,  citirea părților dintr-
pentru transmiterea în scris a adaptarea intonației impuse de semnele de Editura Intuitext o narațiune folosind
unor idei punctuație și de sentimentele trăite de ●Resurse procedurale: tonul adecvat celor
19
personaje (3.2); exercițiul, conversația, povestite;
- exprimarea reacțiilor față de cele citite explicația  adaptarea volumului
folosindmodalități diverse: desen, mimă, vocii și a ritmului
schemă (3.2); vorbirii la atmosfera
- raportarea proprieiexperiențe la cea a povestirii;
personajelor: Dacă aș fi (personajul) ... m-aș  citirea cu intonația
simți/aș fi ... (3.2); impusă de semnele
- Atelier de creațieFel de fel de întrebări și de punctuație;
răspunsuri: formularea de întrebări pe care  demonstrarea
fiecare elev le-ar adresa spiridușului din înțelegerii logicii
cartea sa de povești, precumși formularea textului.
de răspunsuri la întrebările formulate de
colegi (4.5);
- imaginarea conținutului unei povești cu
titlul Poveștile Pământului, în situația în care
fiecare elev ar fi autorul (4.5).
3. 1.4. Manifestarea curiozității ●Rolul ilustrațiilor - realizarea corespondenței dintre mesajul ●Resurse  Tema pentru acasă
față de diverse tipuri de transmis de ilustrație și cel transmis de texte materiale:manualul,
mesaje în contexte familiare (1.4); text suport: Spiridușul  Observarea
2.2. Povestirea unei întâmplări - asocierea unor ilustrații cu momentele cel bun al cărții, după sistematică: atitudinea
cunoscute pe baza unui suport corespunzătoare dintr-o narațiune (1.4); Ada Teodorescu, cărți elevilor față de sarcina
adecvat din partea - selectarea ilustrațiilor potrivite pentru de la biblioteca clasei, dată
profesorului anumite texte date, referitoare la animale creioane colorate, coli  Listă de verificare (da,
3.6. Aprecierea valorii cărților care trăiesc pe uscat sau în apă (1.4); albe și colorate. nu):
4.5. Manifestarea disponibilității - selectarea unor cărți din biblioteca  concentrare asupra
pentru transmiterea în scris a amenajată în sala de clasă (3.6); ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
unor idei - activitate în perechi de recunoaștere a exercițiul, conversația,  implicarea activă în
unei povești pe baza informațiilor oferite de explicația rezolvarea sarcinii;
coleg/ă, pornind de la imaginea care  cooperarea pentru
însoțește textul (2.2); realizarea sarcinii.
- realizarea unor desene pentru a ilustra
ceea cea înțeles din textul lecturat (1.4);
- participarea, alături de colegi și de
învățător, la realizarea scenariului unei
dramatizări în care intervin personaje din
mai multe povești cunoscute (4.5).
4. 1.1. Extragerea unor informații ● Povestirea orală - audierea unei povești folosind computerul ●Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text după un șir de (1.4); materiale:manual, CD-
informativ sauliterar accesibil ilustrații - ordonarea unor ilustrații date, conform ul aferent manualului,  Observarea
1.4. Manifestarea curiozității succesiunii întâmplărilor petrecute în textul text suport: Pescarul și sistematică:comporta
față de diverse tipuri de audiat (1.1); delfinii, după Gheorghe mentul de ascultător
mesaje în contexte familiare - completarea unor enunțuri cu informații Onea, imagini care activ
2.2. Povestirea unei întâmplări din textul audiat (1.1); ilustrează momente ale  Lista de verificare (da,
cunoscute pe baza unui suport - jocuri de cuvinte: Silabe încurcate (3.5); acțiunii din povestea nu):
adecvat din partea - integrarea cuvintelor în enunțuri proprii audiată, Caietul  manifestarea
profesorului (3.5); elevului pentru clasa a interesului față de
3.5. Sesizarea unor regularități - realizarea unor desene/scheme pentru a III-a – Limba și mesaje audiate cu
ale limbii pe baza textului citit ilustra ceea cea înțeles din textul audiat literatura română, ajutorul
(1.4); Editura Intuitext, computerului;
- relatarea de întâmplări pe baza unor creioane colorate, coli  concentrare asupra
ilustrații care sugerează începutul, albe și colorate. sarcinii;
continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri de ●Resurse procedurale:  formularea de
elevi așezați în cerc, fiecare membru al exercițiul, conversația răspunsuri adecvate
grupului povestește un anumit moment al euristică, explicația, la întrebări;
acțiunii) (2.2). metoda Cercul  executarea unor
(povestirea orală în sarcini conform
grup) comenzilor primite.
5. 1.1. Extragerea unor informații ● Textul literar – - identificarea enunțurilor adevărate/false  Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text lectura textului referitoare la textul audiat (lecturat de materiale:manual, text  Observarea
informativ sauliterar accesibil învățător) (1.1); suport: Povestea sistematică:
2.2. Povestirea unei întâmplări - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări pământului și a muncii comportamentul de
cunoscute pe baza unui suport legate de mesajul textului audiat, dintr-o (din volumul Legende cititor:
adecvat din partea pereche/serie de variante date (1.1); populare românești),  Scara de
profesorului - citirea textului cu voce tare, în șoaptă, în Caietul elevului pentru clasificare
3.1. Extragerea unor informații gând; citire în lanț, citire ștafetă (3.1); clasa a III-a – Limba și (întotdeauna,
de detaliu din texte - joc: Găsește și citește! - citirea selectivă, în literatura română, frecvent, rar):
informative sau literare funcție de anumite repere: un detaliu, o Editura Intuitext  deprinderi de citire
4.5. Manifestarea disponibilității idee din text (3.1);  Resurse (suficient de tare,
pentru transmiterea în scris a - formularea de enunțuri după ilustrații sau procedurale: astfel încât să fie
unor idei folosind cuvinte date (2.2); conversația, explicația, auzit);
- formularea, în scris, a răspunsurilor la exercițiul,  respectarea poziției
întrebări pe baza textului citit (4.5); problematizarea. corecte a corpului și a
- citirea în ritm propriu a textului, cu cărții;
adaptarea intonației impusă de semnele de  pronunțarea clară și
punctuație (3.1). accentuarea corectă a
cuvintelor.
6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcție de  Resurse  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport interpretarea repere date de învățător/colegi (Citește materiale:manual, text
21
adecvat din partea textului enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te suport: Povestea  Tema de lucru în clasă:
profesorului simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); pământului și a muncii jurnal cu dublă intrare:
2.5. Adaptarea vorbirii la - citirea textului cu reglarea intensității și (din volumul Legende transcrierea unui
diferite situații de comunicare volumului vocii precum și a ritmului vorbirii, populare românești), fragment preferat,
în funcție departenerul de corespunzător încărcăturii afective a Caietul elevului pentru motivarea alegerii lui
dialog mesajului (3.2); clasa a III-a – Limba și
3.1. Extragerea unor informații - transcrierea unui pasaj din text care literatura română,  Observarea
de detaliu din texte intrigă/uimește/stârnește Editura Intuitext sistematică:
informative sau literare interesul/impresionează (3.1);  Resurse inițiativa în comunicare:
3.2. Formularea unui răspuns - realizarea în scris a unui scurt text în care procedurale: lectura  Scara de clasificare
emoțional față de textul literar se comentează paragraful ales (3.1); explicativă, citirea (întotdeauna,
citit - exprimarea orală a mai multor opinii în selectivă, lectura frecvent, rar):
legătură cu întâmplările prezentate în unul creativă, conversația,  menținerea
dintre pasajele selectate, încheiată cu explicația, jocul de rol, interesului pentru
comentariul celui care a ales pasajul (2.2); jurnalul cu dublă dialog;
- raportarea proprieiexperiențe la cea a intrare, metoda  acceptarea punctelor
personajelor: Dacă aș fi... m-aș simți/aș fi ... Lasă-mi mie ultimul de vedere diferite în
(3.2); cuvânt! cadrul grupului;
- joc de rol în diverse situații de  transmiterea de
comunicare, cu respectarea regulilor stări, sentimente, idei.
stabilite (elevii întruchipează diferite
elemente/personaje din textul lecturat)
(2.5).
7. 1.4. Manifestarea curiozității ● Textul literar în - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ●Resurse  Tema pentru acasă
față de diverse tipuri de versuri a organiza informații/idei/cuvinte potrivite, materiale:manual, text
mesaje în contexte familiare pornind de la cuvântul școlar(1.4); suport: Cu nasul în  Tema de lucru în
3.1. Extragerea unor informații - citirea individuală, în gând, a textului carte, după Nina clasă:alcătuirea de
de detaliu din texte suport (3.1); Cassian, Caietul propoziții utilizând
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute elevului pentru clasa a cuvintele nou învățate în
3.6. Aprecierea valorii cărților prin raportare la contextul în care apar și III-a – Limba și text.
4.5. Manifestarea confruntarea cu sensurile oferite de literatura română,  Proba orală:
disponibilității pentru dicționar (3.1); Editura formulare
transmiterea în scris a unor - utilizarea achizițiilor lexicale noi în Intuitext,dicționar, de răspunsuri la întrebări
idei enunțuri proprii (4.5); minge. referitoare la conținutul
- citirea în ritm propriu a textului, cu ●Resurse procedurale: textului
adaptarea intonației impuse de semnele de exercițiul, conversația,
punctuație (3.1.); explicația, procedee de
- formularea de răspunsuri la întrebări ce citire activă,
vizează informațiile esențiale sau de detaliu brainstorming-ul,
desprinse din textul citit (3.1); metoda Ciorchinele,
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de RAÎ (Răspunde, aruncă,
cărți în care se regăsesc texte în versuri; întreabă), jocul
observarea diferitelor moduri de așezare în didactic.
pagină a textului tipărit (3.6);
- crearea de rime pe tema Pământul (uscat,
apă, aer) (4.5).
8. 3.1. Extragerea unor informații ● Silaba. - lectura activă a textului, cu creionul în ●Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu din texte Cuvântul. mână (3.1); materiale:manual, text  Evaluarea după
informative sau literare Despărțirea - activități în perechi cu scopul de a lămuri suport: Cu nasul în rezolvarea sarcinilor
3.5. Sesizarea unor regularități cuvintelor în aspecte neînțelese din text (3.1); carte, după Nina de învățare:
ale limbii pe baza textului citit silabe la capăt de - identificarea în text a unor cuvinte care Cassian, Caietul Tehnica „Fără mâini
4.1. Aplicarea regulilor de rând îndeplinesc cerințe date (număr de silabe, elevului pentru clasa ridicate” - se așteaptă
despărțire în silabe la capăt de număr de vocale) (3.5); aIII-a –Limba și răspunsuri la anumite
rând, deortografie și de - completarea unor cuvinte cu literatura română, solicitări ale cadrului
punctuație în redactarea de litere/grupuri de litere care lipsesc (3.5); Editura didactic; se lasă elevilor
text - formarea de cuvinte din silabe date sau Intuitext,jetoane cu timp de gândire, apoi pot
prin derivare cu prefixe (3.5); silabe discuta în perechi sau în
- identificarea diferitelor variante de ●Resurse procedurale: grupuri mici; atenția
despărțire a unui cuvânt la capătul rândului exercițiul, conversația, învățătorului se poate
(4.1); explicația, procedee de muta către anumiți elevi,
- transcrierea unor fragmente din textul citire activă oferindu-se și celor
suport, exersând încadrarea în spațiul timizi, tăcuți sau
paginii, respectarea regulilor de despărțire neîncrezători
la capătul rândului (4.1.). posibilitatea de a se
exprima.
9. 3.1. Extragerea unor informații ● Așezarea - citirea textului cu reglarea intensității și ● Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu din texte textului în pagina volumului vocii precum și a ritmului vorbirii materiale:manual, text
informative sau literare caietului corespunzător încărcăturii afective a suport: Cu nasul în  Tema de lucru în
3.2. Formularea unui răspuns mesajului (3.2); carte, după Nina clasă: redactarea
emoțional față de textul literar - realizarea unui jurnal cu dublă intrare Cassian, Caietul unui scurt text și
citit (3.1); elevului pentru clasa scrierea acestuia
4.1. Aplicarea regulilor de - așezarea corectă pe două coloane a a III-a – Limba și respectând regulile
despărțire în silabe la capăt de textului scris în cadrul jurnalului cu dublă literatura română, de așezare în pagină
rând, deortografie și de intrare (4.1); Editura Intuitext,coli
punctuație în redactarea de - raportarea proprieiexperiențe la cea a albe, carton, creioane ● Interevaluarea:
text personajelor: Dacă aș fi... m-aș simți/aș fi ... colorate aprecierea modului în
4.4. Povestirea pe scurt a unei (3.2); ●Resurse procedurale: care au fost respectate,
întâmplări imaginate/trăite - antrenament de scriere creativă: exercițiul, conversația, de către colegi, regulile
23
completarea unei liste de activități pe care explicația, lectura de așezare în pagină a
elevii le-ar putea desfășura la școală, în explicativă, jurnalul cu textelor din cartea
timpul pauzelor (4.4); dublă intrare expusă
- redactarea unui scurt text în care se
prezintă o activitate preferată, desfășurată
la școală (4.4);
- scrierea textului redactat pe o coală albă
de hârtie, respectând încadrarea în spațiul
paginii, regulile de despărțire la capătul
rândului (4.1.);
- realizarea în grup a unei cărți din lucrările
realizate anterior și expunerea acesteia
(4.4).
10. 1.4. Manifestarea curiozității ● Jurnalul de - folosirea unor simboluri specifice ● Resurse  Tema pentru acasă
față de diverse tipuri de lectură eficientizăriilecturii (SINELG) în timpul citirii materiale:manual, text
mesaje în contexte familiare unui scurt text în care se prezintă informații suport: Jurnalul de  Tema de lucru în
2.2. Povestirea unei întâmplări despre jurnalul de lectură (3.1); lectură, după Vlad clasă: formularea
cunoscute pe baza unui suport - formularea unor răspunsuri orale la Zografi, Caietul răspunsurilor la întrebări
adecvat din partea întrebări despre conținutul textului citit elevului pentru clasa a adresate de învățător (pe
profesorului (3.1); III-a – Limba și baza lucrului cu textul)
3.1. Extragerea unor informații - realizarea unui desen/scheme pentru a literatura română,  Autoevaluarea -
de detaliu din texte ilustra ce înțeleg prin Jurnalul de lectură – Editura Intuitext interesul pentru lectură
informative sau literare cufăr de impresii (1.4); ●Resurse procedurale:
4.4. Povestirea pe scurt a unei - antrenament de scriere creativă în grup: exercițiul, conversația,
întâmplări imaginate/trăite Drepturile cititorului (4.4); explicația, lectura
- observarea și discutarea modului în care se explicativă, tehnica
expun opinii, impresii, în care se relatează SINELG
întâmplări într-un jurnal de lectură (3.1);
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
impresii, opinii ce pot fi consemnate într-un
jurnal de lectură, pornind de la un text cunoscut
de elevi și cu ajutorul întrebărilor formulate de
învățător (2.2).
11. 3.1. Extragerea unor informații ● Jurnalul de - citirea unui text cu voce tare, în șoaptă, în ● Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă:
de detaliu din texte lectură (Cum se gând; citire în lanț, citire ștafetă (3.1); Lectură și scriere, joc și completarea unei pagini
informative sau literare completează o - citirea în ritm propriu a textului, cu fantezie - Clasa a III-a, din jurnalul de lectură al
3.6. Aprecierea valorii cărților pagină din adaptarea intonației impuse de semnele de Editura Intuitext, text clasei
4.5. Manifestarea disponibilității jurnalul de lectură punctuație (3.1); suport: Cum se scrie o
pentru transmiterea în scris a al clasei?) - joc: Găsește și citește! - citirea selectivă, în carte, după Petre
unor idei funcție de anumite repere: un detaliu, o Ghelmez,cărți din  Tema de lucru pentru
idee din text (3.1); biblioteca acasă: completarea unei
- consemnarea impresiilor, opiniilor în urma clasei/personală pagini din jurnalul
lecturării textului și realizarea unui jurnal de ● Resurse procedurale: personal de lectură
lectură al clasei din lucrările tuturor elevilor conversația, explicația,
(4.5); exercițiul, procedee de
- activitate la biblioteca clasei: selectarea, citire activă, jocul
unei cărți preferate cu tema Pământul, în didactic.
scopul lecturării acesteia în timpul liber,
urmată de completarea jurnalului personal
de lectură (3.6).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Cum se - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să știu, ●Resurse  Observarea
cunoscute pe baza unui suport organizează un Am învățat) în contextul citirii unui scurt materiale:manual, text sistematică: atitudinea
adecvat din partea portofoliu? text în care se prezintă informații despre suport despre modul în elevilor față de sarcina
profesorului cum se organizează un portofoliu (3.1); care se organizează un dată
3.1. Extragerea unor informații - formularea unor răspunsuri orale la portofoliu, mapă de  Lista de
de detaliu din texte întrebări despre conținutul textului citit plastic, coli albe, verificare (da/ nu):
informative sau literare (3.1); creioane colorate concentrarea asupra
4.5. Manifestarea disponibilității - prezentarea pașilor de parcurs în ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
pentru transmiterea în scris a organizarea unui portofoliu, având ca sprijin exercițiul, conversația, implicarea activă în
unor idei întrebările formulate de învățător (Ce? explicația, lectura rezolvarea sarcinii.
Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?)(2.2); explicativă, tehnica
- realizarea paginii de gardă a propriului S.V.Î.
portofoliu și a unei pagini în care elevul face
o scurtă prezentare referitoare la conținutul
portofoliului său (4.5).
13. 3.2. Formularea unui răspuns  Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu reglarea ● Resurse ●
emoțional față de textul literar – Textul literar (în intensității și volumului vocii precum și a materiale:manual, Interevaluarea:prezentar
citit proză și în versuri) ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii Caietul elevului pentru ea unor lucrări personale
4.1. Aplicarea regulilor de – Așezarea afective a mesajului (3.2); clasa a III-a – Limba și
despărțire în silabe la capăt de textului în pagina - exprimarea reacțiilor față de cele citite literatura română,
rând, deortografie și de caietului folosindmodalități diverse: ritm/melodie Editura Intuitext, text
punctuație în redactarea de - Scrierea (3.2); suport: În bibliotecă,
text imaginativă (texte - antrenament de scriere creativă: după Ana Blandiana
4.4. Povestirea pe scurt a unei scurte), pe baza continuarea unor versuri date, cu tema Resurse procedurale:
întâmplări imaginate/trăite unui suport vizual Pământul (4.4); conversația, explicația,
- redactarea unui scurt text pe baza unei exercițiul, jocul didactic
ilustrații (4.4);
- scrierea pe caiet a textului, respectând
25
încadrarea în spațiul paginii, regulile de
despărțire la capătul rândului (4.1.).
14. 3.1. Extragerea unor informații ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Textul literar (în – identificarea de informații explicit fișe de evaluare
informative sau literare proză și în versuri) formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns - Scrierea (3.1); conversația, exercițiul;
emoțional față de textul literar imaginativă (texte – formularea de concluzii directe pe baza
citit scurte), pe baza informațiilor din textul citit (3.1);
4.1. Aplicarea regulilor de unui suport vizual – raportarea proprieiexperiențe la cea a
despărțire în silabe la capăt de - Despărțirea personajelor: Dacă aș fi... m-aș simți/aș fi ...
rând, deortografie și de cuvintelor în (3.2);
punctuație în redactarea de silabe la capăt de – folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1);
text rând – aplicarea regulilor de despărțire în silabe
la capăt de rând (4.1).
15. 3.1. Extragerea unor informații ● Rolul Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte ilustrațiilor ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare ● Despărțirea ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/dezvoltare; ameliorare/dezvoltare
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor în problemele (individuale/ale majorității  Resurse procedurale:
emoțional față de textul literar silabe la capăt de elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea conversația, explicația ● Autoevaluarea
citit rând sumativă. exercițiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de ● Așezarea ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad didactic.
despărțire în silabe la capăt de textului în pagina ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru
rând, deortografie și de caietului elevii care vor demonstra realizarea tuturor
punctuație în redactarea de ● Antrenamente obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
text de scriere creativă evaluare sumativă.
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/trăite

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Apă, aer, sol
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Nr. Resurse materiale și
Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 1.1. Observarea unor modele/  Formarea, citirea și - identificarea situațiilor în care întâlnesc  Resurse materiale:  Tema de lucru în
regularități din cotidian, pentru scrierea numerelor numere în viața cotidiană, (ex.-joc: manualul, numărătoarea clasă:
crearea de raționamente naturale Călătorie pe Pământ printre numere) de poziționare, fișe de formare de numere
proprii 0 – 10 000 (1.1); lucru; imagini care 0 – 10 000 folosind
2.1. Recunoașterea numerelor - citirea unui număr și scrierea ilustrează folosirea numărătoarea de
naturale din concentrul numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ numerelor în viața poziționare;
0 – 10 000 și a fracțiilor litere (2.1); cotidian, Caietul elevului scrierea numerelor
subunitare sau echiunitare, cu - identificarea, într-un număr, a cifrei pentru clasa a III-a– 0 – 10 000 cu cifre și
numitori mai mici sau egali cu unităților/zecilor/sutelor/miilor (2.1); Matematică, Editura cu litere;
10 - formarea la numărătoare a unor Intuitext scrierea unor
numere date (2.1);  Resurse procedurale: numere, respectând
- identificarea regulii de construcție a conversația, explicația, condiții date
unui șir de numere (1.1); exercițiul
- compunerea și descompunerea
numerelor în/din mii, sute, zeci și unități
(2.1).
2. 1.2. Aplicarea unei reguli  Formarea, citirea și - generarea/completarea unor șiruri de  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
pentru continuarea unor scrierea numerelor de numere folosind o regulă dată (1.2); manualul, numărătoarea numărare din 1 în 1,
modele repetitive naturale - numărare crescătoare și descrescătoare de poziționare, fișe de din 2 în 2, din 3 în 3
2.1. Recunoașterea numerelor 0 – 10 000 din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, cu lucru, Caietul elevului etc., în ordine
naturale din concentrul 0 - precizarea limitelor intervalului (de la .... pentru clasa a III-a – crescătoare și
10 000 și a fracțiilor subunitare până la ...., mai mic decât .... dar mai Matematică, Editura descrescătoare;
sau echiunitare, cu numitori mare decât ....) (2.1); Intuitext; aflarea unui număr/a
mai mici sau egali cu 10 - generarea unor numere mai mici  Resurse procedurale: unor numere,
decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc conversația, explicația, respectând anumite
condiții date (2.1); exercițiul, jocul didactic. condiții date.
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de
transport și precizarea unor numere pe
care „le văd” în călătoria lor (2.1).
3. 2.2.Compararea numerelor  Compararea și - compararea a două numere mai mici  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale în concentrul ordonarea decât 10 000 folosind numărătoarea manualul, numărătoarea rezolvarea sarcinilor de
0 – 10 000, respectiv a numerelor pozițională sau reprezentări (2.2); de poziționare, jetoane cu învățare:
fracțiilor subunitare sau naturale - compararea unor numere mai mici sau numere, fișe de lucru, Tehnica semaforului: se
echiunitare care au același 0 – 10 000 egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Caietul elevului pentru pune la dispoziția
numitor, mai mic sau egal cu comparare (2.2); clasa a III-a – Matematică, elevilor un set de trei
10 - utilizarea semnelor <, >, = în Editura Intuitext; cartonașe colorate în
compararea numerelor cu ajutorul unor  Resurse procedurale: culorile semaforului, iar
exemple concrete și a unor reprezentări conversația, explicația, la solicitarea
grafice (2.2); demonstrația, exercițiul, învățătorului, ei ridică un
- completarea unor numere cu cifre problematizarea. cartonaș corespunzător:
potrivite astfel încât relațiile date să fie verde dacă înțeleg,
27
adevărate (2.2); galben dacă nu sunt
- selectarea, dintre mai multe numere, a siguri și roșu dacă nu
celor care îndeplinesc condiția dată (ex.: înțeleg.
mai mici decât ....) (2.2);
- utilizarea algoritmului de comparare
pentru a efectua comparații în viața
cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe
rutiere, masa unor animale (2.2).
4. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - precizarea succesorului și a  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
naturale în concentrul ordonarea predecesorului unui număr (2.3); manualul numărătoare ordonarea numerelor
0 –10 000, respectiv a fracțiilor numerelor - ordonarea crescătoare/descrescătoare de poziționare, fișe de naturale mai mici
subunitare sau echiunitare naturale a unor numere mai mici sau egale cu 10 lucru, Caietul elevului decât 10 000 prin
care au același numitor, mai 0 – 10 000 000 (2.3); pentru clasa a III-a– scrierea semnului de
mic sau egal cu 10 - ordonarea unor mijloace de transport Matematică, Editura relație <, >, =.
2.3. Ordonarea numerelor pe uscat în funcție de masa lor (2.3); Intuitext;
naturale în concentrul - determinarea unor numere care să  Resurse procedurale:
0 – 10 000 și respectiv a respecte condiții date (mai mic decât ...., conversația, explicația,
fracțiilor subunitare sau mai mare sau egal cu .... etc.) (2.3). demonstrația, exercițiul.
echiunitare care au același
numitor, mai mic sau egal cu
10
5. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea numerelor în contexte  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
naturale în concentrul numerelor naturale similare unor situații din viața cotidiană manual, jetoane cu rotunjirea la
0 – 10 000 și respectiv a mai mici (2.3); numere, fișe de lucru, zeci/sute/mii a unui
fracțiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr Caietul elevului pentru număr dat pe baza
echiunitare care au același dat pe baza regulilor de rotunjire (2.3); clasa a III-a– regulilor de rotunjire.
numitor, mai mic sau egal cu - gruparea unor numere date în funcție Matematică, Editura
10 de numărul la care se rotunjesc (2.3); Intuitext;
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii  Resurse
unor numere date (2.3); procedurale:conversația
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea euristică, explicația,
lor pentru a compune un mesaj accesibil demonstrația, exercițiul,
ascultătorilor despre distanțe pe jocul didactic.
suprafața Pământului (2.3).
6. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
naturale în concentrul numerelor naturale solicitat, pe baza regulilor de rotunjire manualul, fișe de lucru, rotunjirea la
0 – 10 000 și respectiv a mai mici (2.3); Caietul elevului pentru zeci/sute/mii a unui
fracțiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea numerelor în contexte clasa a III-a – număr dat pe baza
echiunitare care au același similare unor situații din viața cotidiană Matematică, Editura regulilor de rotunjire.
numitor, mai mic sau egal cu (2.3); Intuitext;
10 - asocierea unor numere date cu  Resurse procedurale:
numărul format din zeci/sute/mii la care conversația, explicația,
se rotunjesc (2.3); demonstrația, exercițiul,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea jocul didactic.
lor pentru a face ca un mesaj dat să fie
ușor de reținut de către receptor(2.3).
7. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea și - realizarea și completarea unor tabele  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spațiu și în reprezentări, în reprezentarea respectând instrucțiuni în care se manualul, obiecte clasă: completarea unui
situații familiare datelor folosesc cuvintele „rând” și „coloană” diverse: nasturi, doape text lacunar folosind
5.2. Înregistrarea în tabele a (3.1); de sticlă, boabe de informațiile dintr-un
unor date observate din - stabilirea coordonatelor unui obiect porumb, jetoane etc.; tabel dat
cotidian într-o reprezentare grafică sub formă de fișe de lucru, imagini cu
rețea (3.1); diverse tabele, Caietul
- extragerea și sortarea de numere elevului pentru clasa a
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date III-a– Matematică,
(5.2); Editura Intuitext;
- selectarea și gruparea unor numere  Resurse procedurale:
după mai multe criterii date și conversația, exercițiul,
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2). jocul didactic,
problematizarea
8. 2.1. Recunoașterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea și citirea numerelor  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X) (2.1); manualul, imagini, sistematică:atitudinea
0 – 10000 și a fracțiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cu cifre Caietul elevului pentru față de sarcina de
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu numerele corespunzătoare clasa a III-a– învățare
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); Matematică, Editura  Listă de verificare
10 - utilizarea cifrelor romane în situații Intuitext; (da, nu):
uzuale (exemplu: scrierea datei) (2.1);  Resurse procedurale:  respectarea
- ex.-joc – Refă operațiile! – conversația, exercițiul, instrucțiunilor;
efectuarea/refacerea unor calcule în jocul didactic,  finalizarea sarcinii.
care numerele sunt scrise cu cifre problematizarea.
romane folosind bețișoare.
9. 2.1. Recunoașterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea și citirea numerelor  Resurse materiale:  Proiectul - Cifrele
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane I, V, X (2.1); manual, fișe de lucru, romane: realizarea
0 – 10 000 și a fracțiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cifre imagini în care apar unei colecții de
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu cele corespunzătoare lor, numere scrise cu cifre imagini/fotografii în
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); romane, Caietul elevului care apar cifre
10 - identificarea și prezentarea unor pentru clasa a III-a– romane.
imagini în care se regăsesc cifre romane Matematică, Editura
29
(2.1); Intuitext;
- utilizarea cifrelor romane în situații  Resurse procedurale:
uzuale (2.1). conversația, exercițiul,
problematizarea, jocul
didactic.
10. 1.2. Aplicarea unei reguli  Recapitulare - generarea unor numere mai mici  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc manual tipărit/digital, clasă:
modele repetitive scrierea numerelor condiții date (2.1); imagini, fișe de lucru,  ordonarea
2.1. Recunoașterea numerelor naturale - generarea/completarea unor șiruri de Caietul elevului pentru crescătoare sau
naturale din concentrul 0 – 10000; de numere folosind o regulă dată (1.2); clasa a III-a – descrescătoare a
0 – 10000 și a fracțiilor – Compararea și - compararea unor numere mai mici sau Matematică, Editura numerelor naturale 0
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Intuitext; -100;
numitori mai mici sau egali cu naturale comparare (2.2);  Resurse procedurale:  identificarea
10 0 – 10 000; - ordonarea crescătoare/descrescătoare conversația, exercițiul, numerelor naturale 0
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea a unor numere mai mici sau egale cu 10 problematizarea, jocul -100, respectând condiții
naturale în concentrul numerelor naturale 000 (2.3); didactic. date.
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10000; - formarea, scrierea și citirea numerelor
fracțiilor subunitare sau – Organizarea și folosind cifrele romane I, V, X (2.1);
echiunitare care au același reprezentarea - extragerea și sortarea de numere
numitor, mai mic sau egal cu datelor; dintr-un tabel, pe baza unor criterii date
10 – Formarea, citirea, (5.2).
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I,
0 – 10 000 și respectiv a V, X
fracțiilor subunitare sau
echiunitare care au același
numitor, mai mic sau egal cu
10
5.2. Înregistrarea în tabele a
unor date observate din
cotidian
11. 1.2. Aplicarea unei reguli  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și – Scrierea cu cifre/litere a numerelor de lucru, Caietul elevului
modele repetitive scrierea numerelor 0 – 10 000; pentru clasa a III-a –
2.1. Recunoașterea numerelor naturale – Descoperirea și aplicarea unei reguli Matematică, Editura
naturale din concentrul 0 – 10000; pentru continuarea unor modele Intuitext;
0 – 10000 și a fracțiilor – Compararea și repetitive;  Resurse procedurale:
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor – Compararea și ordonarea numerelor conversația, exercițiul
numitori mai mici sau egali cu naturale 0 – 10 000;
10 0 – 10000; – Rotunjirea numerelor naturale
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea 0 – 10 000;
naturale în concentrul numerelor naturale – Formarea, citirea, scrierea numerelor
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10000; cu cifrele romane I, V, X.
fracțiilor subunitare sau – Organizarea și
echiunitare care au același reprezentarea
numitor, mai mic sau egal cu datelor;
10 – Formarea, citirea,
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I, V,
0 – 10 000 și respectiv a X
fracțiilor subunitare sau
echiunitare care au același
numitor, mai mic sau egal cu
10
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru continuarea unor Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
modele repetitive – Formarea, citirea și ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
2.1. Recunoașterea numerelor scrierea numerelor problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare
naturale din concentrul naturale elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,
0 – 10000 și a fracțiilor 0 – 10000; evaluarea sumativă. Editura Intuitext;  Autoevaluarea
subunitare sau echiunitare, cu – Compararea și – Activitățile de dezvoltare vor avea un  Resurse procedurale:
numitori mai mici sau egali cu ordonarea numerelor grad ridicat de dificultate și vor fi conversația, explicația,
10 naturale stabilite pentru elevii care vor jocul didactic
2.2. Compararea numerelor 0 – 10 000; demonstra realizarea tuturor
naturale în concentrul – Rotunjirea obiectivelor de evaluare vizate prin
0 – 10 000, respectiv a numerelor naturale proba de evaluare sumativă.
fracțiilor subunitare sau 0 – 10000;
echiunitare care au același – Organizarea și
numitor, mai mic sau egal cu reprezentarea
10 datelor;
2.3. Ordonarea numerelor – Formarea, citirea,
naturale în concentrul scrierea numerelor
0 – 10 000 și respectiv a cu cifrele romane I,
fracțiilor subunitare sau V, X
echiunitare care au același
numitor, mai mic sau egal cu
10

31
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul – mediu de viață


UNITATEA TEMATICĂ 2:Pământul și poveștile sale PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4) *
UNITATEA TEMATICĂ 3:Apă, sport și sănătate PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Resurse -observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor naturale - acestora în funcție de diverse criterii imagini, filme care clasă: realizarea unor
vii și nevii tipuri, folosire (1.1); prezintă resurse afișe care să ilustreze
3.2.Observarea responsabilă - stabilirea valorii de adevăr a unor naturale, măsuri de
consecințelor propriului propoziții referitoare la caracterisiticile videoproiector, laptop, economisire a
comportament asupra unor corpuri (1.1); coli A3, creioane resurselor naturale
mediului înconjurător - identificarea comportamentelor colorate.
distructive ale omului față de mediu  Resurse procedurale:
prin jocuri de rol, simulări, chestionare conversația, explicația,
(3.2); exercițiul
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale (1.1);
- stabilirea unor măsuri de economisire
a resurselor naturale (3.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Apa, aerul, - utilizarea unor hărți pentru  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor solul. Surse de observarea suprafețelor de apă și uscat apă potabilă, pahare realizarea unei pagini
vii și nevii apă – tipuri, (1.1); de unică folosință, de portofoliu care să
2.2. Aplicarea planului dat utilizări - efectuarea unor experimente pentru linguriță, zahăr, sare, cuprindă activități de
pentru efectuarea unei evidențierea proprietăților apei (2.2); mostre de sol, lupă, protejare a solului,
investigații a mediului - efectuarea unor experimente pentru fișe de experiment apei, aerului și
înconjurător evidențierea însușirilor solului (2.2);  Resurse procedurale: imagini/desene
- identificarea surselor de apă prin conversația, explicația, reprezentative
valorificarea experienței personale a exercițiul, experimentul,  Autoevaluarea:
elevilor (1.1). demonstrația autoevaluarea
paginii de portofoliu
prin raportare la
criterii date.

3. 1.1. Identificarea unor  Mișcarea - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Portofoliul: *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor apei pe pentru identificarea tipurilor de ape vase de sticlă, apă realizarea unei pagini învățare va
vii și nevii suprafața curgătoare de pe suprafața Pământului potabilă, cerneală, de portofoliu care să continua în
2.2. Aplicarea planului dat Pământului (1.1); plante cu flori albe, cuprindă a unitatea
pentru efectuarea unei - efectuarea unor experimente pentru imagini prezentarea unei ape tematică 3
investigații a mediului evidențierea mișcării apei (2.2);  Resurse procedurale: curgătoare din țara Apă, sport și
înconjurător - descrierea unei ape curgătoare din conversația, explicația, noastră: izvor, sănătatecu
3.2. Observarea țara noastră (1.1) exercițiul, experimentul, lungimea cursului, încă 4 ore
consecințelor propriului - identificarea cauzelor inundațiilor și a demonstrația importanța,
comportament asupra posibilelor măsuri de protejare fotografii.
mediului înconjurător împotriva inundațiilor (3.2).

Muzică și mișcare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia muzicii


PERIOADA: 4 săptămâni (S 1- 2-3-4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Cântarea individuală, în Hai, cântați cu ● interpretarea vocală a cântecelor în Resurse materiale: ● observare sistematică
mici grupuri, în colectiv, cu toți în cor cu colectiv, în grupuri, individual cu respectarea manualul ● evaluare orală
asocierea unor elemente de solist și dirijor ! regulilor tipărit/digital, ● temă de lucru în clasă
mișcare și a  jocuri interpretative muzicale - dialog caietul, surse audio ● inter-evaluare
acompaniamentului  Cântare vocală solist/cor sau între grupuri, ştafetă fișe de evaluare ●auto-evaluare
instrumental - interpretarea în colectiv, în ● enumerarea regulilor de cântare corectă
grupuri,
33
vocală a cântecelor, cu individual ● identificarea rolului dirijorului Cântece suport :
utilizarea percuției corporale -  Poziţie, emisie ● interpretarea unor cântece cu solist și cor, Deșteaptă-te, române!
a aplauzelor ritmice, a naturală, în dialog muzical Muzica: Anton Pann
bătutului din picior - jocuri ascultarea şi ● numirea regulilor interpretării corecte a Versuri: Andrei
interpretative muzicale - dialog preluarea tonului, cântecelor Mureșanu
solist/cor sau între grupuri, semnal de debut, ● interpretarea unui cântec cunoscut în
ștafetă, împărțirea sarcinilor și dicţie, colectiv/pe grupe/ individual În clasă- după auz
diferențierea mișcărilor sincronizare cu Itemii probei de evaluare vizează: Muzica: Al. Voevidca
(cântarea melodiei/ colegii şi/sau ● completarea de enunțuri lacunare
acompaniamentul Resurse procedurale:
acompaniament, ritmul ● interpretarea individuală a unui cântec,
Metode: conversația,
melodiei/măsură) - respectând regulile
explicația,
acompanierea cântecelor cu
exercițiul, munca
orchestra de jucării muzicale,
independentă, jocul
percuție corporală
didactic
Organizare:
3.1. Manifestarea unor reacții,
activitate frontală,
emoții, sentimente sugerate de
individuală și pe grupe
fragmente muzicale - jocuri de
mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivității
fragmentului muzical audiat -
joc de alegere a unor măști în
funcție de expresivitatea
muzicii audiate - stimularea
exprimării spontane a unor
reacții, emoții, sentimente față
de scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu,
desene animate adecvate
vârstei)
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 3
Limba și literatura română – Matematică – Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A
UNITATEA TEMATICĂ 3: Apă, sport și sănătate
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii * Muzică și mișcare


U.Î.:Călătorie pe un nor U.Î.: Povestea unei picături U.Î.: Pământul – mediu de viață * U.Î.: Atelierul de sunete
de apă
20  Funcții ale limbii (acte 16  Adunarea și 7 ore:  Pământul - mediu de viață 4 ore  Cântare
ore de vorbire) ore scăderea numerelor - Apa, aerul, solul. Surse de apă - (S5-S8) instrumentală
(S5 – - relatarea unei (S5 – naturale în 3 ore tipuri, utilizări - Percuție corporală
S8) acțiuni/întâmplări S8) concentrul 0 – 10 (S2 – S4) - Resurse naturale - tipuri, folosire diversă
cunoscute (audiate, citite); - Utilizarea de jucării
000, fără trecere și responsabilă
- dramatizarea unor scene + 4 ore
cu trecere peste - Mișcarea apei pe suprafața muzicale, până la nivel de
de poveste.
ordin (S5 – S8) Pământului 2.1. orchestră de jucării
 Textul - textul literar,
narativ - adunarea și - Schimbări ale stării de agregare a 3.1. - Cântare cu
- personajele textului; scăderea; apei. Circuitul apei 3.2. acompaniament realizat
- timpul, locul, ordinea proprietăți ale - Fenomene ale naturii: ploaie, de cadrul didactic și/sau
desfășurării întâmplărilor; adunării; ninsoare, vânt, fulger, tunet de copii (jucării, per-cuție
corporală)

35
1.1. - identificarea de informații 2.4. - număr 1.1  Influența omului asupra
1.2. explicit formulate; 1.2. necunoscut: 2.2 mediului de viață
- organizarea în tabele, 5.1. aflare prin 2.3 - Poluarea apei, a solului, a aerului
1.4. cadrane a informațiilor;
2.2. 5.2. diverse metode 2.4
- exprimarea reacției față de
(metoda 3.2
2.4. cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului; mersului invers,
2.5.
- exprimarea metoda
3.1. balanței).
acordului/dezacordului
3.2. față de acțiunile unor  Probleme care se
3.3. personaje. rezolvă prin
4.1.  Organizarea textului operațiile aritmetice
4.4. scris cunoscute (adunare
- semnele de punctuație; și scădere)
- scrierea textului în care se
prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere
creativă.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte
diferite
- cuvinte cu același
înțeles/înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași
formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și poveștile sale (3 ore)șiApă,
sport și sănătate (4 ore).
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Călătorie pe un nor
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.2. Deducerea sensului unui ●Textul literar – - realizarea de predicții referitoare la ●Resurse  Observare sistematică:
1. cuvânt prin raportare la lectura textului întâmplările ce ar putea să se petreacă într- materiale:manual, comportamentul de
mesajul audiat încontexte de un text, pornind de la cuvântul-cheie apă text suport: Furtuna, receptor
comunicare familiare (1.4); după Ruth Stiles  lista de verificare:
1.4. Manifestarea curiozității - audierea unui text lecturat de către Gannet, Caietul – semnalarea, prin
față de diverse tipuri de învățător, în care întâmplările se petrec pe elevului pentru clasa mimică, gesturi sau
mesaje în contexte familiare mare (1.4); a III-a – Limba și verbal, a neînțelegerii
3.1. Extragerea unor informații - folosirea unor tehnici prin încercare și literatura română, mesajului oral ascultat;
de detaliu din texte eroare pentru a descoperisemnificația Editura Intuitext, fâșii – sesizarea, după auz, a
informative sau literare cuvintelor necunoscute, întâlnite în textul de hârtie pe care sunt cuvintelor necunoscute
4.4. Povestirea pe scurt a unei audiat (1.2); scrise paragrafe din din mesajele orale
întâmplări imaginate/trăite - confruntarea explicațiilor oferite de elevi textul audiat, dicționar, ascultate
pentru cuvintele necunoscute cu sensurile minge.
oferite de dicționar (3.1); ●Resurse procedurale:  Tema de lucru în clasă:
- antrenament de scriere creativă: joc metoda predicțiilor, – antrenament de scriere
Poveste forțată (redactarea unui scurt text metoda termenilor creativă: redactarea unui
în care se utilizează achizițiile lexicale noi. dați în avans, procedee scurt text utilizând
Redactarea textului pornește de la un de citire activă, cuvintele nou învățate,
cuvânt nou, precizat de învățător și continuă conversația, explicația, introduse treptat de
pe măsură ce învățătorul introduce, la exercițiul, metoda RAÎ către învățător, pe
intervale scurte de timp, alte cuvinte) (4.4); (Răspunde, aruncă, parcursul redactării
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de întreabă), jocul
hârtie și reconstituirea textului audiat (3.1); didactic.
- formularea de întrebări/răspunsuri ce
vizează informațiile esențiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1).
2. 2.5. Adaptarea vorbirii la ●Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza unor ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă
diferite situații de comunicare elemente repere date (3.1); manual, text suport:
în funcție departenerul de definitorii - identificarea în text a aspectelor inspirate Furtuna, după Ruth  Evaluarea după
dialog din realitate și a aspectelor care nu sunt Stiles Gannet, Caietul rezolvarea sarcinilor de
3.1. Extragerea unor informații reale (3.1); elevului pentru clasa învățare:
37
de detaliu din texte - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din a III-a – Limba și  Tehnica „Fără
informative sau literare text a unor cuvinte/expresii/enunțuri care literatura română, mâini ridicate” -se
3.2. Formularea unui răspuns sugerează sau produc anumite emoții sau Editura Intuitext,coli așteaptă răspunsuri la
emoțional față de textul literar reacții, asocierea acestora cu o anumită colorate, foarfece, anumite întrebări/
citit culoare și așezarea lor în propriul semafor lipici. solicitări ale cadrului
4.4. Povestirea pe scurt a unei (care va avea cel puțin 3 culori) (3.2); ●Resurse procedurale: didactic ; se lasă elevilor
întâmplări imaginate/trăite - discutarea rolului unor cuvinte din text de procedee de citire timp de gândire, apoi pot
a crea/sugera anumite imagini vizuale/ activă, conversația discuta în perechi sau în
auditive/olfactive, de a induce emoții și de a euristică, explicația, grupuri mici ; atenția
provoca reacții cititorului (2.5); observarea dirijată, învățătorului se poate
- joc Mimă: pe bilețele sunt scrise exercițiul, jocul muta către anumiți elevi,
cuvinte/expresii care impresionează didactic. oferindu-se și celor
cititorul. Elevii care ies în fața clasei extrag timizi, tăcuți sau
câte un bilet și mimează reacția emoțională neîncrezători în forțele
produsă de cuvintele/expresiile citite. proprii posibilitatea de a
Colegii indică starea emoțională mimată în se exprima.
formulări precum: E ceva care te
înfricoșează/te uimește etc. (2.5);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului Dacă aș fi apă, aș…,
utilizându-se cuvinte/expresii care
impresionează cititorul (4.4).
3. 1.1. Extragerea unor informații ● Relatarea unor - relatarea, după întrebările investigatorului ●Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text întâmplări perfect, a întâmplărilor din textul studiat în manual, text suport: sistematică - inițiativa în
informativ sauliterar accesibil cunoscute, cu orele anterioare (Cine? Ce? Unde?Când? Furtuna, după Ruth comunicare:
2.2. Povestirea unei întâmplări sprijin din partea Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); Stiles Gannet, Caietul  Scara de
cunoscute pe baza unui suport învățătorului - exerciții de exprimare personală pe baza elevului pentru clasa clasificare
adecvat din partea elementelor din text (3.3); a III-a – Limba și (întotdeauna, frecvent,
profesorului - exprimarea acordului/dezacordului față literatura română, rar):
3.3. Formularea unei păreri de acțiunile, atitudinile unorpersonaje și Editura Intuitext  menținerea
despre o povestire/personajele argumentarea opiniei personale (3.3); ●Resurse procedurale: interesului pentru
acesteia - reluarea audierii textului pentru a conversația, explicația, dialog;
4.1. Aplicarea regulilor de completa/transpune, în tabelul Cadranele, povestirea, dezbaterea,  acceptarea punctelor
despărțire în silabe la capăt de informații și desene adecvate pentru a exercițiul, de vedere diferite în
rând, deortografie și de exprima ceea ce a auzit, ce a simțit (1.1) problematizarea. cadrul grupului;
punctuație în redactarea de precum și propriile experiențe prin  transmiterea de
text raportare la cele ale personajelor, concluzii stări, sentimente, idei.
(3.3);  Tema pentru acasă
- identificarea în textul suport a unor
cuvinte cu doi n, formarea de cuvinte
pornind de la cuvinte date și formularea
unor enunțuri cu acestea (4.1).
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - realizarea în scris, pornind de la cuvinte- ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport locul, timpul, cheie date de învățător, a unor predicții manual, text suport: sistematică:comportam
adecvat din partea ordinea derulării referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar Țara lui „Vreau-și- entul de cititor activ
profesorului întâmplărilor putea să se petreacă în textul ce urmează a primesc”, după André
 Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informații fi lecturat (4.4); Maurois, Caietul
de detaliu din texte - citirea individuală, în gând, a textului nu):
elevului pentru clasa
informative sau literare suport (3.1); a III-a – Limba și  manifestareainteresu
4.4. Povestirea pe scurt a unei - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute literatura română, lui față de lectura unui
întâmplări imaginate/trăite prin raportare la contextul în care apar și Editura text
confruntarea cu sensurile oferite de Intuitext,dicționar  formularea de
dicționar (3.1); ● Resurse procedurale: răspunsuri adecvate la
- utilizarea achizițiilor lexicale noi în metoda predicțiilor pe întrebări.
enunțuri proprii (4.4); baza unor termeni dați
- citirea în forme variate a unor enunțuri în avans, procedee de ● Temă de lucru în clasă:
din text - în lanț, ștafetă (3.1); citire activă, -alcătuirea de enunțuri
- precizarea, pe baza întrebărilor conversația, explicația, utilizând cuvinte nou
investigatorului perfect, a aspectelor exercițiul învățate;
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a - relatarea întâmplărilor
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); din text, în ordinea
- scrierea unui paragraf în care se folosesc derulării lor, utilizând
conectori de tipul: mai întâi,apoi, în cele din conectori de tipul: mai
urmă, pentru a relata întâmplări din text, în întâi,apoi, în cele din
ordinea derulării lor (4.4); urmă
- confruntarea propriilor predicții cu
aspectele relatate în text și stabilirea
punctelor comune (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o pasăre,
aș fi ….deoarece .…” (4.4).
5. 3.1. Extragerea unor informații ● Sensul - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte cuvintelor: textului pe baza unor repere date de manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - cuvinte cu învățător (enunțuri din text în care se Țara lui „Vreau-și- învățare:
3.2. Formularea unui răspuns același înțeles; regăsesc cuvinte cu același sens celor date) primesc”, după André Tehnica semaforului: se
emoțional față de textul literar - cuvinte cu (3.1); Maurois, Caietul pune la dispoziția
citit înțeles opus; - poziționarea pe axa timpului a unor elevului pentru clasa elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei - cuvinte care au enunțuri care prezintă întâmplări petrecute a III-a – Limba și cartonașe colorate în
39
întâmplări imaginate/trăite aceeași formă, în text, în ordinea derulării acțiunilor (3.1); literatura română, culorile semaforului, iar
dar înțeles diferit; - realizarea unui simbol/desen în dreptul Editura la solicitarea
- expresii. fiecărui enunț de pe axa timpului pentru a Intuitext,dicționar, învățătorului, ei ridică un
evidenția emoția/reacția provocată de creioane colorate cartonaș corespunzător:
întâmplările din text (3.2); ● Resurse procedurale: verde dacă înțeleg,
- transformarea unui paragraf din text care procedee de citire galben dacă nu sunt
transmite o anumită emoție, pozitivă sau activă, lectura cu siguri și roșu dacă nu
negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel creionul în mână, înțeleg.
încât, la final, fragmentul să transmită o conversația, explicația,
emoție diferită față decea inițială –utilizarea exercițiul, jocul didactic
cuvintelor cu sens opus (3.2; 4.4); ●Observarea
- identificarea în textul suport a cuvintelor sistematică: atitudinea
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și elevilor față de sarcina
descifrarea sensurilor acestora prin dată
raportare la context (3.1);  Listă de verificare
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii (da, nu):
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport  concentrare asupra
(4.4); sarcinii de rezolvat;
- alcătuirea, în grup, a unui scurt text în  implicare activă în
care să se utilizeze sensurile diferite ale rezolvarea sarcinii.
cuvântului mare, cuvinte cu înțeles
asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles
opus precum și expresii diferite ce conțin
cuvântul dat (4.4).
6. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Personajele - citirea individuală a unui scurt text ● Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru găsirea de soluții la textului narativ informativ referitor la conceptul de personaj manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
probleme (3.1); Țara lui „Vreau-și- învățare:
3.1. Extragerea unor informații - reflecție individuală, pe baza textului, primesc”, după André Tehnica „Fără mâini
de detaliu din texte asupra conceptului de personaj (sens, Maurois, Caietul ridicate” -se așteaptă
informative sau literare elemente definitorii, categorii de personaje: elevului pentru clasa răspunsuri la anumite
3.3. Formularea unei păreri oameni/animale/plante/lucruri) (3.1); a III-a – Limba și întrebări/solicitări ale
despre o povestire/personajele - definirea, în perechi, pe baza textului a literatura română, cadrului didactic; se lasă
acesteia conceptului de personaj (2.4); Editura elevilor timp de gândire,
4.4. Povestirea pe scurt a unei - comunicarea în cadrul grupului mare a Intuitext,dicționar apoi pot discuta în
întâmplări imaginate/trăite ideilor conturate în perechi despre ceea ce ● Resurse procedurale: perechi sau în grupuri
înseamnă personaj (2.4); procedee de citire mici; atenția
- identificarea personajelor din textul activă, lectura cu învățătorului se poate
suport studiat la ora anterioară (3.3); creionul în mână, muta către anumiți elevi,
- exprimarea unor păreri personale despre conversația, explicația, oferindu-se și celor
personajele identificate (3.3); exercițiul, jocul didactic, timizi, tăcuți sau
- realizarea de corespondențe între metoda Scrierea liberă, neîncrezători în forțele
personajele textului și anumite acțiuni ale metoda Gândiți/Lucrați proprii posibilitatea de a
acestora (3.1); în perechi/Comunicați se exprima.
- exprimarea acordului/dezacordului față
de anumite acțiuni, atitudini ale ● Tema pentru acasă
personajelor din textul suport (3.3);
- antrenament de scriere creativă:
consemnarea în scris, într-un interval de
timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor
ideilor, gândurilor pe care elevul le are
pornind de la enunțul În călătoria sa prin
lume, o picătură de apă și-a făcut o mulțime
de prieteni.(4.4).
7. 1.1. Extragerea unor informații ● Proiect: - identificarea de personaje din lecturile  Resurse materiale: ● Observarea
de detaliu dintr-un text Enciclopedia cunoscute de elevi și completarea unui tabel manual, cărți de la sistematică: atitudinea
1.4. Manifestarea curiozității personajelor din cu numele acestora pentru cât mai multe biblioteca clasei, elevilor față de sarcina
față de diverse tipuri de povești dintre literele alfabetului (Alfabetul flip-chart, coli de scris dată
mesaje în contexte familiare personajelor)(1.1); A4, creioane colorate  Listă de verificare
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Organizarea activității de derulare a  Resurse procedurale: (da, nu):
întâmplări imaginate/trăite proiectului Enciclopedia personajelor din conversația, explicația,  concentrare asupra
povești: exercițiul, demonstrația, sarcinii de rezolvat;
 stabilirea temei proiectului; brainstorming-ul,  implicare activă în
 precizarea cerințelor; învățarea bazată pe rezolvarea sarcinii.
 prezentarea criteriilor de evaluare; proiect
 stabilirea datei de prezentare a ● Tema pentru acasă
proiectului;
 stabilirea responsabilităților (alegerea de
către fiecare elev a unui personaj din lista
creată anterior, pentru a fi prezentat în
Enciclopedia personajelor) (4.4);
- realizarea unor desene pentru a ilustra
personajele alese (timbre cu personaje)
(1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre personajele
alese (4.4).
8. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport lectura textului suport (3.1); materiale:manual, clasă:alcătuirea de
41
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute text suport: O vizită la propoziții utilizând
profesorului prin raportare la contextul în care apar și Cumuleta, după cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informații confruntarea cu sensurile oferite de George Ricus, Caietul text
de detaliu din texte dicționar (3.1); elevului pentru clasa
informative sau literare - utilizarea achizițiilor lexicale noi în a III-a – Limba și  Proba orală: formulare
4.4. Povestirea pe scurt a unei enunțuri proprii (4.4); literatura română, de răspunsuri la întrebări
întâmplări imaginate/trăite - citirea în forme variate a unor enunțuri Editura referitoare la conținutul
din text - în lanț, ștafetă (3.1); Intuitext,dicționar, textului
- precizarea, pe baza întrebărilor minge.
investigatorului perfect, a aspectelor ●Resurse procedurale:
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a exercițiul, conversația,
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); explicația, procedee de
- ordonarea unor enunțuri care prezintă citire activă, RAÎ
întâmplări petrecute în text (3.1); (Răspunde, aruncă,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc întreabă)
conectori de tipul: mai întâi,apoi, în cele din
urmă, pentru a relata întâmplări din text, în
ordinea derulării lor (4.4).
9. 3.1. Extragerea unor informații ● Textul narativ – - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
de detaliu din texte aprofundarea textului pe baza unor repere date de manual, text suport: O rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare lecturii învățător (enunțuri din text în care se vizită la Cumuleta, învățare:
3.3. Formularea unei păreri regăsesc cuvinte cu același sens celor date) după George Ricus, Tehnica semaforului: se
despre o povestire/personajele (3.1); Caietul elevului pentru pune la dispoziția
acesteia - identificarea în text a aspectelor inspirate clasa a III-a – Limba și elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei din realitate și a aspectelor care nu sunt literatura română, cartonașe colorate în
întâmplări imaginate/trăite reale (3.1); Editura Intuitext culorile semaforului, iar
- identificarea în textul suport a cuvintelor ●Resurse procedurale: la solicitarea
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și procedee de citire învățătorului, ei ridică un
descifrarea sensurilor acestora prin activă, lectura cu cartonaș corespunzător:
raportare la context (3.1); creionul în mână, verde dacă înțeleg,
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii conversația, explicația, galben dacă nu sunt
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport exercițiul, jocul didactic siguri și roșu dacă nu
(4.4); înțeleg.
- exerciții de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3); ● Tema pentru acasă
- exprimarea acordului/dezacordului față
de acțiunile, atitudinile unorpersonaje și
argumentarea opiniei personale (3.3);
10. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Comunicarea - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din ●Resurse materiale:  Observarea
diferite situații de comunicare orală a ideilor, a text a unor cuvinte/expresii/enunțuri care manual, text suport: O sistematică:
în funcție departenerul de emoțiilor, a sugerează sau produc anumite emoții sau vizită la Cumuleta, inițiativa în comunicare:
dialog sentimentelor reacții, și determină asocierea acestora cu o după George Ricus, Scară de clasificare
3.2. Formularea unui răspuns anumită culoare și așezarea lor în propriul Caietul elevului pentru (întotdeauna, frecvent,
emoțional față de textul literar semafor (care va avea cel puțin 3 culori) clasa a III-a – Limba și rar):
citit (3.2); literatura română, – comunicare și
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor cuvinte din text care Editura Intuitext, coli ascultare;
întâmplări imaginate/trăite creează/sugerează anumite imagini vizuale/ colorate, foarfece, lipici – menținerea interesului
auditive/olfactive, care produc o anumită ●Resurse procedurale: pentru dialog;
emoție sau provoacă reacții cititorului (3.2); procedee de citire – acceptarea punctelor
- observarea și discutarea modului în care activă, lectura cu de vedere diferite;
personajele din textul suport transmit o creionul în mână, – adresare de întrebări;
idee, un sentiment: prin cuvinte rostite/ prin conversația, explicația, – transmiterea de stări,
gesturi/prin mimică (2.5); exercițiul, jocul didactic, sentimente, idei.
- joc Recunoașteți personajul! – jocul de rol
recunoașterea de către colegi a personajelor ● Tema de lucru în clasă:
interpretate de câțiva elevi prin mimarea -realizarea unui scurt
unor acțiuni ale acestora sau reproducerea scenariu, din 3-4 replici,
unor gesturi precizate în text (2.5); între două personaje din
- antrenament de scriere creativă în text
perechi: imaginarea continuării comunicării
dintre două personaje din text și scrierea
replicilor pe care acestea le-ar rosti (4.4);
- joc de rol –interpretarea, în perechi, a
micului scenariu creat anterior, cu accent
pe comunicarea nonverbală (2.5);
- discutarea, în grupul mare de elevi, a
modalităților de comunicare dintre cele
două personaje, observate în timpul jocului
de rol (2.5).
11. 1.4. Manifestarea curiozității ● Comunicarea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ●Resurse materiale: ● Observarea
față de diverse tipuri de scrisă a ideilor, a textului, pe baza unor repere date de manual, text suport: O sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare emoțiilor, a învățător (enunțuri din text care exprimă o vizită la Cumuleta, elevilor față de sarcina
2.5. Adaptarea vorbirii la sentimentelor. mirare/un îndemn/un sfat, prin care se după George Ricus, dată
diferite situații de comunicare Utilizarea adresează o întrebare sau se comunică o Caietul elevului pentru  Listă de verificare
în funcție departenerul de adecvată a informație) (3.1); clasa a III-a – Limba și (da, nu):
dialog semnelor de - completarea semnelor de punctuație literatura română,  concentrare asupra
3.1. Extragerea unor informații punctuație adecvate într-un text fără punctuație și Editura Intuitext, sarcinii de rezolvat;
de detaliu din texte discutarea rezultatelor (4.1); computer,  implicare activă în
43
informative sau literare - citirea pe roluri a textului, cu intonația videoproiector, coli rezolvarea sarcinii.
4.1. Aplicarea regulilor de impusă de semnele de punctuație (3.1); colorate, foarfece, lipici
despărțire în silabe la capăt de - vizionarea unui scurt clip în care mediul ●Resurse procedurale: ● Interevaluarea, pe
rând, deortografie și de de viață prezentat în text este afectat de lectura cu creionul în baza unor criterii date
punctuație în redactarea de poluare (1.4); mână, conversația, referitoare la utilizarea
text - joc de rol: discuție imaginată între explicația, exercițiul, corectă a semnelor de
personajele din text, în situația în care jocul didactic, jocul de punctuație pentru a
mediul lor de viață ar fi afectat de poluare rol comunica în scris idei,
(în perechi sau în grupuri mici) (2.5); emoții, sentimente
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor în
care se comunică informații legate de
poluarea planetei, în care se adresează
întrebări și se formulează sfaturi/îndemnuri
pentru protejarea naturii (4.1);
- interevaluarea textelor scrise și expunerea
acestora pe forme adecvate temei,
decupate din hârtie (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - discutarea, pe baza unor exemple date, a ●Resurse ● Observarea
cunoscute pe baza unui suport a unui text citit, problemelor de punctuație ivite în situația în materiale:manual, sistematică a
adecvat din partea pe baza unui șir care vorbirea directă, dintr-un text dialogat, Lectură și scriere, joc și comportamentului
profesorului de întrebări - este transformată în vorbire indirectă și fantezie - Clasa a III-a, interacțional
2.5. Adaptarea vorbirii la Transformarea invers (4.1); Editura Intuitext, text  Listă de control/
diferite situații de comunicare vorbirii directe în - povestirea orală a textului, pe baza unui suport: Țupa-Țup după verificare:
în funcție departenerul de vorbire indirectă șir de întrebări, cu accent pe transformarea Irimie Străuț  cooperarea cu
dialog vorbirii directe în vorbire indirectă (2.2); ●Resurse procedurale: membrii grupului;
4.1. Aplicarea regulilor de - completarea semnelor de punctuație conversația, explicația,  contribuția cu idei la
despărțire în silabe la capăt de adecvate într-un text fără punctuație și exercițiul, realizarea proiectului;
rând, deortografie și de discutarea rezultatelor (4.1); problematizarea, jocul  participarea activă la
punctuație în redactarea de - transformarea, în perechi sau grupuri de rol realizarea sarcinilor de
text mici, a unui paragraf din text în text dialogat grup.
(4.1);
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor
create anterior (2.5);
13. 1.1. Extragerea unor informații  Povestirea orală - audierea unei povești folosind computerul  Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text a unui text audiat, (1.4); materiale:manual, CD- sistematică:
1.4. Manifestarea curiozității pornind de la - identificarea, pe baza ilustrațiilor date, a ul aferent manualului, comportamentul de
față de diverse tipuri de personajelor din textul audiat (1.1); ascultător activ
enunțuri date imagini care ilustrează
mesaje în contexte familiare - realizarea unei scheme (Rețeaua  Lista de verificare (da,
2.2. Povestirea unei întâmplări personajelor) pentru a evidenția relațiile personajele din
cunoscute pe baza unui suport dintre personajele textului audiat (1.1); povestea audiată, nu):
adecvat din partea - povestirea orală a textului, pe baza unor creioane colorate, coli  manifestarea
profesorului enunțuri date (în grupuri de câte patru elevi albe și colorate. interesului față de
4.1. Aplicarea regulilor de așezați în cerc, fiecare membru al grupului mesaje audiate cu
 Resurse
despărțire în silabe la capăt de povestește continuând un anumit enunț ajutorul computerului –
rând, deortografie și de dat) (2.2); procedurale:
concentrare asupra
punctuație în redactarea de - activitate în proiect: scrierea unui mesaj exercițiul, conversația sarcinii;
text adresat personajului ales, în care să se euristică, explicația,  formularea de
utilizeze semnele de punctuație învățate metoda Cercul răspunsuri adecvate la
(4.1). (povestirea orală în întrebări.
grup)  Proiectul
14. 1.1. Extragerea unor informații  Intonația  joc Ridică semnul corespunzător! –un elev  Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text propoziției rostește un enunț, ceilalți elevi ridică jetonul materiale:manual, CD- sistematică:
1.4. Manifestarea curiozității cu semnul de punctuație adecvat intonației ul aferent manualului, comportamentul
față de diverse tipuri de (1.4); interacțional
jetoane cu semnele de
mesaje în contexte familiare  reluarea audierii textului studiat ora Listă de control/
2.5. Adaptarea vorbirii la punctuație, creioane
trecută pentru a completa un organizator verificare:
diferite situații de comunicare grafic (Harta textului) cu informații colorate, coli albe și  cooperarea cu
în funcție departenerul de corespunzătoare (titlul, autorul, locul și colorate. membrii grupului;
dialog timpul întâmplărilor, personajele, Resurse procedurale:  contribuția cu idei la
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplările) (1.1); exercițiul, conversația realizarea proiectului;
despărțire în silabe la capăt de  realizarea unui desen pentru a ilustra ceea euristică, explicația,  participarea activă la
rând, deortografie și de cea înțeles din textul audiat (1.4); jocul didactic, realizarea sarcinilor de
punctuație în redactarea de  utilizarea adecvată a semnelor de dramatizarea grup.
text punctuație în scrierea replicilor dintr-un
scenariu, realizat în grup, pe baza textului  Tema pentru acasă
audiat (4.1);
 dramatizare: punerea în scenă a
scenariului realizat anterior (2.5).
15. 1.4. Manifestarea curiozității  Scrierea - povestirea orală a unor întâmplări  Resurse materiale:  Evaluarea după
față de diverse tipuri de textului în care se imaginate, pornind de la un enunț dat (în manual,coli albe de rezolvarea sarcinilor de
mesaje în contexte familiare prezintă o grupuri de elevi așezați în cerc, fiecare scris învățare:
2.2. Povestirea unei întâmplări membru al grupului povestește continuând Tehnica semaforului: se
întâmplare  Resurse procedurale:
cunoscute pe baza unui suport ideea spusă de elevul aflat înaintea sa) (2.2); pune la dispoziția
adecvat din partea imaginată – - observarea și discutarea necesității exercițiul, conversația elevilor un set de trei
profesorului stabilirea planului realizării unui plan în vederea redactării unui euristică, explicația, cartonașe colorate în
4.4. Povestirea pe scurt a unei de lucru text în care se prezintă întâmplări imaginate metoda Cercul culorile semaforului, iar
întâmplări imaginate/trăite (1.4); (povestirea orală în la solicitarea

45
- realizarea unui plan sub formă de grup) învățătorului, ei ridică un
întrebări, corespunzătoare celor trei părți cartonaș corespunzător:
ale unui text (introducere, cuprins și verde dacă înțeleg,
încheiere) în vederea organizării și ordonării galben dacă nu sunt
ideilor (4.4); siguri și roșu dacă nu
- formularea de răspunsuri la întrebările înțeleg.
stabilite anterior (4.4);  Tema pentru acasă
- discutarea, pe baza răspunsurilor date la
ora anterioarăla întrebările din planul de
lucru, a necesității legării ideilor între ele
prin conectori de tipul mai întâi, apoi, în
cele din urmă (2.2).
16. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Scrierea - relatarea orală, pe scurt, a unor întâmplări  Resurse materiale:  Interevaluarea, pe
cunoscute pe baza unui suport textului în care se imaginate, pornind de la enunțuri date, cu coli albe de scris, baza unor criterii date
adecvat din partea prezintă o accent pe utilizarea conectorilor pentru a Caietul elevului pentru referitoare la:
profesorului lega ideile între ele (2.2); -utilizarea corectă a
întâmplare clasa a III-a – Limba și
4.1. Aplicarea regulilor de - dezvoltarea, în scris, a ideilor anterioare semnelor de punctuație;
despărțire în silabe la capăt de imaginată – prin alegerea și utilizarea unor cuvinte și literatura română, -utilizarea conectorilor
rând, deortografie și de redactarea și expresii care impresionează/emoționează Editura Intuitext între idei;
punctuație în redactarea de revizuirea (4.4);  Resurse procedurale: -evitarea repetițiilor de
text textului - interevaluarea textelor scrise (în perechi) exercițiul, conversația cuvinte;
4.4. Povestirea pe scurt a unei (4.1); euristică, explicația -așezarea corectă a
întâmplări imaginate/trăite - revizuirea propriului text pe baza textului în pagină.
sugestiilor primite de la colegi (4.1);
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a  Portofoliul
textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a textului în
pagină, a regulilor de ortografie și
punctuație (4.1).
17. 1.4. Manifestarea curiozității  Scrierea - vizionarea unui clip/desen animat în care  Resurse materiale:  Temă de lucru în
față de diverse tipuri de textului în care se este pusă în discuție problema poluării coli albe de scris, caiet, clasă: redactarea unui
mesaje în contexte familiare prezintă o naturii (1.4); creioane colorate, coli text în care se prezintă o
2.2. Povestirea unei întâmplări - formulare de răspunsuri orale la întâmplare imaginară
întâmplare cartonate, computer,
cunoscute pe baza unui suport întrebarea Cum vă imaginați că ar arăta
adecvat din partea imaginată Pământul dacă nu ar mai exista nici un videoproiector
 Interevaluarea, pe
profesorului factor care să îl polueze? (2.2);  Resurse procedurale: baza unor criterii date
4.1. Aplicarea regulilor de - redactarea unui text, pe baza pașilor exercițiul, conversația referitoare la:
despărțire în silabe la capăt de stabiliți în orele anterioare, în care se euristică, explicația -utilizarea corectă a
rând, deortografie și de prezintă o întâmplare imaginară petrecută semnelor de punctuație;
punctuație în redactarea de pe un tărâm fantastic, neafectat de poluare -utilizarea conectorilor
text (4.4); între idei;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - interevaluarea textelor scrise (în perechi) -evitarea repetițiilor de
întâmplări imaginate/trăite (4.1); cuvinte;
- revizuirea propriului text pe baza -așezarea corectă a
sugestiilor primite de la colegi (4.1); textului în pagină.
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a textului în
pagină, a regulilor de ortografie și
punctuație (4.1);
- realizarea unei ilustrații corespunzătoare
mesajului transmis în textul redactat (4.4);
- realizarea unei cărți - Poveștile
Pământului - din toate lucrările elevilor
(4.4).
18. 3.1. Extragerea unor informații  Recapitulare: - stabilirea succesiunii firești a unor Resurse  Observare
de detaliu din texte - Textul literar paragrafe dintr-un text pentru a reconstitui sistematică:
informative sau literare textul inițial (3.1);
materiale: manual,
- Textul narativ: calitatea actului citirii:
3.2. Formularea unui răspuns locul, timpul, - formularea de răspunsuri la întrebări ce Caietul elevului pentru  Lista de control/
emoțional față de textul literar ordinea derulării vizează informațiile esențiale sau de detaliu clasa a III-a – Limba și verificare:
citit întâmplărilor, desprinse din textul citit (3.1); literatura română, citirea părților dintr-o
4.1. Aplicarea regulilor de personajele - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, coli narațiune folosind tonul
despărțire în silabe la capăt de - Sensul prin raportare la contextul în care apar și albe de scris, caiet, adecvat celor povestite;
rând, deortografie și de cuvintelor confruntarea cu sensurile oferite de adaptarea volumului
punctuație în redactarea de - Semnele de dicționar (3.1); creioane colorate, vocii și a ritmului vorbirii
text punctuație - identificarea în text a aspectelor inspirate Resurse procedurale: la atmosfera povestirii;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului din realitate și a aspectelor care nu sunt exercițiul, conversația citirea cu intonația
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă reale (3.1); euristică, explicația impusă de semnele de
o întâmplare - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a punctuație;
imaginată textului, pe baza unor repere date de demonstrarea
învățător (enunțuri din text care exprimă o înțelegerii logicii textului.
mirare/un îndemn/un sfat, prin care se
adresează o întrebare sau se comunică o  Chestionarea orală:
informație) (3.1); formulare de răspunsuri
- utilizarea corectă a semnelor de la întrebări referitoare la
punctuație în enunțuri proprii (4.1); conținutul textului
- citirea pe roluri a textului, cu adaptarea
intonației impuse de semnele de punctuație  Proiectul
47
și de sentimentele trăite de personaje (3.2);
- activitate în proiect: scrierea unui text cu
titlul Salvatorii planetei în care se prezintă o
întâmplare imaginară, în care fiecare elev
devine erou alături de personajul ales (4.4).
19. 3.1. Extragerea unor informații  Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Semnele de – utilizarea corectă a semnelor de fișe de evaluare
informative sau literare punctuație punctuație într-un text (4.1);  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns - Sensul – identificarea explicațiilor care definesc conversația, exercițiul;
emoțional față de textul literar cuvintelor anumite cuvinte date, într-un mod care
citit - Ordinea impresionează cititorul (3.2);
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplărilor – precizarea succesiunii acțiunilor unui
despărțire în silabe la capăt de într-un text personaj, prin utilizarea conectorilor de
rând, deortografie și de narativ tipul mai întâi, apoi, în final (3.1);
punctuație în redactarea de - Scrierea textului – ordonarea unor enunțuri date într-o
text în care se prezintă ordine aleatorie și scrierea, pe baza
4.4. Povestirea pe scurt a unei o întâmplare acestora, a unui text în care se prezintă o
întâmplări imaginate/trăite imaginată întâmplare imaginară (4.4).
20. 3.1. Extragerea unor informații - Semnele de ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte punctuație – Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - Sensul ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/dezvoltare; ameliorare/
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor problemele ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: dezvoltare
emoțional față de textul literar - Ordinea evaluarea sumativă. conversația, explicația
citit întâmplărilor – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad exercițiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de într-un text ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru  Autoevaluarea
didactic, proiectul.
despărțire în silabe la capăt de narativ elevii care vor demonstra realizarea tuturor
rând, deortografie și de - Scrierea textului obiectivelor de evaluare vizate prin proba de  Proiectul
punctuație în redactarea de în care se prezintă evaluare sumativă.
text o întâmplare ● Finalizarea proiectului:
4.4. Povestirea pe scurt a unei imaginată – realizarea Enciclopediei personajelor din
întâmplări imaginate/trăite povești prin așezarea lucrărilor elevilor, în
ordinea alfabetică a personajelor, crearea și
ilustrarea copertei cărții
– expunerea enciclopediei la Colțul
cititorului
– completarea unui chestionar de
autoevaluare
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povestea unei picături de apă
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de adunarea și scăderea
fracții cu același numitor naturale 0 – - descompunerea numerelor în concentrul lucru; Caietul elevului numerelor naturale
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere 0 – 1 000, utilizând adunarea și scăderea, pentru clasa a III-a - în concentrul 0-1000;
specifice și a unor simboluri peste ordin. fără trecere și cu trecere peste ordin (2.4); Matematică, Editura utilizarea
matematice în rezolvarea Proprietățile - utilizarea proprietăților adunării în calcule Intuitext proprietăților
și/sau compunerea de adunării (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: adunării în calcule;
probleme cu raționamente neutru) (2.4); conversația, explicația, rezolvarea unor
simple -rezolvarea de exerciții de tipul: Află exercițiul probleme de tipul:
suma/diferența numerelor ....(5.1); Află suma/diferența
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? numerelor ....
(efectuarea de calcule și asocierea
rezultatului cu adâncimea bălții, lacului,
râului, mării) (2.4).
2. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea efectuarea unor calcule
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de în concetrul
fracții cu același numitor naturale 0 – - efectuarea probei operației de adunare, lucru; Caietul elevului 0-1000 și verificarea
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere respectiv de scădere (2.4); pentru clasa a III-a - prin proba
49
specifice și a unor simboluri peste ordin. - utilizarea unor procedee de calcul rapid Matematică, Editura adunării/scăderii
matematice în rezolvarea pentru efectuarea adunărilor și scăderilor în Intuitext
și/sau compunerea de concentrul 0-1000 (2.4);  Resurse procedurale:
probleme cu raționamente - exemplu: joc: Pătratul magic (2.4); conversația, explicația,
simple - utilizarea unor jetoane cu legume pentru a exercițiul, jocul didactic.
compune/rezolva probleme (5.1);
- identificarea rolului legumelor în
menținerea stării de sănătate și a rolului
apei în dezvoltarea legumelor.
3. 2.4. Efectuarea de adunări și  Probleme care - formularea și rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la o tematică dată (5.1); manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de - identificarea expesiilor/cuvintelor care numere, fișe de lucru; elevilor față de sarcina
fracții cu același numitor adunare și presupun efectuarea unei operații (5.1); Caietul elevului pentru dată
5.1. Utilizarea terminologiei scădere - asocierea unor probleme date cu clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice și a unor simboluri rezolvarea potrivită (5.1); Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext  concentrarea asupra
și/sau compunerea de rezultatelor adunărilor și/sau scăderilor  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
probleme cu raționamente (2.4); conversația, explicația,  implicarea activă în
simple - formularea de probleme având ca temă demonstrația, exercițiul, rezolvarea sarcinii
apa, pornind de la situații concrete, imagini, problematizarea.
desene (5.1)
- utilizarea unor simboluri pentru numere
sau cifre necunoscute pentru rezolvarea
unor probleme (5.1).
4. 2.4. Efectuarea de adunări și  Probleme care - formularea și rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la imagini, expresii numerice, manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de teme date (5.1); numere, fișe de lucru;  asocierea unor
fracții cu același numitor adunare și - asocierea expesiilor/cuvintelor dintr-o Caietul elevului pentru probleme date cu
5.1. Utilizarea terminologiei scădere problemă cu operațiile corespunzătoare clasa a III-a - rezolvarea
specifice și a unor simboluri (5.1); Matematică, Editura corespunzătoare;
matematice în rezolvarea - asocierea unor probleme date cu Intuitext  compunerea și
și/sau compunerea de rezolvarea potrivită (5.1);  Resurse procedurale: rezolvarea unor
probleme cu raționamente - utilizarea proprietăților adunării în calcule conversația, explicația, probleme.
simple (2.4); demonstrația, exercițiul,
5.2. Înregistrarea în tabele a - extragerea și sortarea de numere dintr-un problematizarea.
unor date observate din tabel, pe baza unor criterii date (5.2);
cotidian - utilizarea datelor (referitoare la viețuitoare
care trăiesc în apă) din tabele pentru
rezolvarea problemelor (5.2).
5. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea, fără trecere manualul ,imagini pentru sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a peste ordin (2.4); compunerea de elevilor față de sarcina
fracții cu același numitor numerelor - efectuarea de adunări fără trecere peste probleme; jetoane cu dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, numere; Caietul elevului  Listă de verificare
specifice și a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri pentru clasa a III-a - (da, nu):
matematice în rezolvarea numerice și proprietățile operațiilor (2.4); Matematică, Editura  concentrarea asupra
și/sau compunerea de - utilizarea proprietăților adunării în calcule Intuitext sarcinii de rezolvat
probleme cu raționamente (2.4)  Resurse procedurale:  implicarea activă în
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversația, explicația, rezolvarea sarcinii
(proprietățile operațiilor, descompuneri de demonstrația, exercițiul.
numere etc.) (2.4);
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile
de ploaie pentru a reface calcule date (2.4);
- exemplu: joc Traseul alergătorului –
alegerea traseului pe care sunt scrise
operații care îndeplinesc condiții date (2.4);
-rezolvarea de exerciții de tipul: Află
numărul cu....mai mare decât ... (5.1).
6. 2.4. Efectuarea de adunări și  Scăderea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea și scăderea, manual, jetoane cu clasă: efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a fără trecere peste ordin (2.4); numere pentru a forma adunări și scăderi în
fracții cu același numitor numerelor - efectuarea de scăderi fără trecere peste perechi de numere care concentrul 0 – 10
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, au un rezultat dat, fișe 000, fără trecere
specifice și a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri de lucru, calculator de peste ordin
matematice în rezolvarea numerice și proprietățile operațiilor (2.4); buzunar; Caietul
și/sau compunerea de - folosirea unor tehnici de calcul rapid elevului pentru clasa a
probleme cu raționamente (proprietățile operațiilor, descompuneri de III-a - Matematică,
simple numere etc.) (2.4); Editura Intuitext
5.2. Înregistrarea în tabele a - utilizarea calculatorului pentru verificarea  Resurse procedurale:
unor date observate din rezultatelor adunărilor și scăderilor (2.4). conversația euristică,
cotidian - extragerea unor informații din tabele și explicația, demonstrația,
rezolvarea de probleme pe tema exercițiul, jocul didactic.
alimentației sănătoase (5.2);
-rezolvarea de exerciții de tipul: Află
suma/diferența numerelor (5.1);
7. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea și - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
scăderi de numere naturale în scăderea fără 0 – 10 000, utilizând adunarea și scăderea, manual, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste fără trecere peste ordin (2.4); numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
51
fracții cu același numitor ordin a - jocuri de rol care solicită compunerea/ Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10 000,
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor descompunerea numerelor din concentrul clasa a III-a - fără trecere peste
specifice și a unor simboluri naturale mai mici 0 – 10 000 (2.4); Matematică, Editura ordin;
matematice în rezolvarea decât 10 000 - estimarea rezultatului unui calcul din Intuitext  verificarea
și/sau compunerea de concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui  Resurse procedurale: calculelor prin
probleme cu raționamente (2.4); conversația euristică, efecturarea probei.
simple - efectuarea de adunări/scăderi fără trecere explicația, demonstrația,
peste ordin, cu numere în concentrul exercițiul, jocul didactic.
0 – 10000, utilizând algoritmi de calcul,
descompuneri numerice și proprietățile
operațiilor (2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operații aritmetice (5.1)
- efectuarea probei operației de adunare,
respectiv de scădere (2.4);
- exemplu: joc: Iepurașul sportiv: efectuarea
de adunări și scăderi și asocierea
rezultatelor cu sportivii participanți la
întrecere, care au consemnat locul câștigat
(2.4).
8. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, post-it-uri, elevilor față de sarcina
fracții cu același numitor 0 – 10 000, cu numerice și proprietățile operațiilor (2.4); creioane colorate, dată
trecere peste - utilizarea proprietăților adunării în calcule calculator de buzunar;  Listă de verificare
ordin (comutativitate, asociativitate, element Caietul elevului pentru (da, nu):
neutru) (2.4); clasa a III-a -  concentrarea asupra
- estimarea rezultatului unui calcul din Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui Intuitext  implicarea activă în
(2.4);  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
- utilizarea calculatorului pentru verificarea conversația, explicația,
rezultatelor adunărilor (2.4); demonstrația, exercițiul,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid jocul didactic.
(proprietățile operațiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4).
9. 2.4. Efectuarea de adunări și  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000 manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale (2.4); numere, fișe de lucru;  efectuarea de
fracții cu același numitor 0 – 10 000, cu - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru Caietul elevului pentru adunări în concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste compararea unor numere sau a rezultatelor clasa a III-a - 0 – 10000, cu trecere
specifice și a unor simboluri ordin unor operații aritmetice (5.1) Matematică, Editura peste ordin;
matematice în rezolvarea - utilizarea proprietăților adunării în calcule Intuitext  utilizarea
și/sau compunerea de (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: proprietăților adunării
probleme cu raționamente neutru) (2.4); conversația, explicația, în calcule.
simple - estimarea rezultatului unui calcul din demonstrația, exercițiul,
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui jocul didactic.
(2.4);
- folosirea unor tehnici de calcul rapid
(proprietățile operațiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4);
- exemplu: joc: Mesajul ascuns! (asocierea
rezultatului fiecărui calcul dat cu o literă;
descoperirea unui mesaj privind eliminarea
poluării (2.2.)
10. 2.4. Efectuarea de adunări și  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu clasă:efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
fracții cu același numitor 0 – 10 000, cu numerice și proprietățile operațiilor (2.4); calculator de buzunar; concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - estimarea rezultatului unui calcul din Caietul elevului pentru 0 – 10000, cu trecere
specifice și a unor simboluri ordin concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui clasa a III-a - peste ordin
matematice în rezolvarea (2.4); Matematică, Editura
și/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext
probleme cu raționamente rezultatelor scăderilor (2.4);  Resurse procedurale:
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversația, explicația,
(proprietățile operațiilor, descompuneri de demonstrația, exercițiul,
numere etc.) (2.4); jocul didactic.
- identificarea expresiilor care presupun
efectuarea unor operații de scădere (5.1).
- exemplu: joc: Picături de apă pentru flori
(asocierea rezultelor operațiilor cu litere
date; descoperirea unui mesaj ascuns) (2.4).
11. 2.4. Efectuarea de adunări și  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru; adunări și scăderi în
fracții cu același numitor 0 – 10 000, cu numerice și proprietățile operațiilor (2.4); Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10000,
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru clasa a III-a - cu trecere peste ordin;
specifice și a unor simboluri ordin compararea unor numere sau a rezultatelor Matematică, Editura  verificarea calculelor
53
matematice în rezolvarea unor operații aritmetice (5.1); Intuitext prin efectuarea probei;
și/sau compunerea de - estimarea rezultatului unui calcul, fără  Resurse procedurale:  utilizarea
probleme cu raționamente efectuarea lui (2.4); conversația, explicația, proprietăților adunării,
simple - efectuarea probei operației de adunare, demonstrația, exercițiul, în calcule.
respectiv de scădere (2.4); jocul didactic.
- exemplu: joc: Fiecare picătură ce ploaie cu
norul său (asocierea fiecărei operații date cu
operația ce reprezintă proba prin operația
inversă (2.4).
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operației de adunare,  Resurse materiale:  Observarea
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manualul, imagini, sistematică:atitudinea
modele repetitive necunoscut - utilizarea calculatorului pentru verificarea balanța, cuburi; Caietul elevilor față de sarcina
2.4. Efectuarea de adunări și rezultatelor adunărilor și scăderilor (2.4); elevului pentru clasa a dată
scăderi de numere naturale în - utilizarea unei formule de calcul III-a - Matematică,  Listă de verificare
concentrul 0 - 10 000 sau cu determinarea unui număr necunoscut Editura Intuitext (da, nu):
fracții cu același numitor dintr-o relație numerică (1.2);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
5.1. Utilizarea terminologiei - aflarea unui termen necunoscut, folosind conversația, exercițiul, sarcinii de rezolvat
specifice și a unor simboluri metoda balanței sau prin efectuarea probei jocul didactic,  implicarea activă în
matematice în rezolvarea adunării/scăderii (5.1); problematizarea, rezolvarea sarcinii
și/sau compunerea de - utilizarea unor simboluri pentru numere exercițiul.
probleme cu raționamente sau cifre necunoscute, în diverse contexte
simple (5.1).
- exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie
(continuarea unor șiruri după regula
identificată) (1.2).
13. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operației de adunare,  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manual, fișe de lucru, clasă: aflarea
modele repetitive necunoscut - estimarea rezultatului unui calcul din imagini; Caietul elevului termenului
2.4. Efectuarea de adunări și concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui pentru clasa a III-a - necunoscut utilizând
scăderi de numere naturale în (2.4); Matematică, Editura metoda balanței sau
concentrul 0 - 10 000 sau cu - utilizarea unei formule de calcul Intuitext prin efectuarea
fracții cu același numitor determinarea unui număr necunoscut  Resurse procedurale: probei adunării/
5.1. Utilizarea terminologiei dintr-o relație numerică (1.2); conversația, exercițiul, scăderii
specifice și a unor simboluri - aflarea unui termen necunoscut, folosind problematizarea, jocul
matematice în rezolvarea metoda balanței sau prin efectuarea probei didactic.
și/sau compunerea de adunării/ scăderii (5.1);
probleme cu raționamente - utilizarea unor simboluri pentru numere
simple sau cifre necunoscute, în diverse
contexte(5.1).
- exemplu: - joc: Ce urmează în șirul
obiectelor sportive?(identificarea obiectelor
pe baza regulii sugerate) (1.2)
14. 2.4. Efectuarea de adunări și  Recapitulare - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în – Adunarea și fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea concentrul 0 – 10 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; elevilor față de sarcina
fracții cu același numitor numerelor - efectuarea probei operației de adunare, Caietul elevului pentru dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în respectiv de scădere (2.4); clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice și a unor simboluri concentrul - utilizarea proprietăților adunării în calcule Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără (2.4.); Intuitext  concentrarea asupra
și/sau compunerea de trecere și cu -exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea,  Resurse sarcinii de rezolvat
probleme cu raționamente trecere peste după efectuarea calculelor, a fructului procedurale:conversația,  implicarea activă în
simple ordin preferat de un personaj; discuții despre exercițiul, rezolvarea sarcinii
– Probleme care beneficiile consumului de fructe (2.4); problematizarea, jocul
se rezolvă prin - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află didactic.
operațiile suma/difernța ....” (5.1);
aritmetice - aflarea unui termen necunoscut, folosind
cunoscute metoda balanței sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operații aritmetice (5.1).
15. 2.4. Efectuarea de adunări și  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
scăderi de numere naturale în – Adunarea și – Efectuarea de operații de adunare și de lucru; Caietul elevului
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea scădere în concentrul 0 – 10000; pentru clasa a III-a -
fracții cu același numitor numerelor – Utilizarea proprietăților adunării în calcule Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în (comutativitate, asociativitate, element Intuitext
specifice și a unor simboluri concentrul neutru);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără – Utilizarea terminologiei specifice conversația, exercițiul
și/sau compunerea de trecere și cu operațiilor de adunare și scădere;
probleme cu raționamente trecere peste – Aflarea unui termen necunoscut;
simple ordin – Rezolvarea unei probleme care presupune
– Probleme care efectuarea operațiilor de adunare și scădere
se rezolvă prin
operații
aritmetice
cunoscute
16. 2.4. Efectuarea de adunări și  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
55
concentrul 0 - 10 000 sau cu –Adunarea și ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
fracții cu același numitor scăderea problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare:
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a - Matematică,  Autoevaluarea
specifice și a unor simboluri naturale în sumativă. Editura Intuitext
matematice în rezolvarea concentrul – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
și/sau compunerea de 0 – 10 000, fără ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
probleme cu raționamente trecere și cu elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
simple trecere peste obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
ordin evaluare sumativă.
– Probleme care
se rezolvă prin
operațiile
aritmetice
cunoscute
(adunare și
scădere)

Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul – mediu de viață


UNITATEA TEMATICĂ 2:Pământul și poveștile sale PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)
UNITATEA TEMATICĂ 3:Apă, sport și sănătate PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8) *

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Schimbări - efectuarea unor experimente pentru  Resurse materiale:  Proiectul – *Unitatea de
caracteristici ale ale stării de evidențierea schimbării stării de apă potabilă, sursă de Călătoria unei picături învățare a
corpurilor vii și nevii agregare a apei. agregare a apei (2.2); căldură, cuburi de de apă: realizarea în început în
2.2. Aplicarea planului Circuitul apei în - completarea unor fișe de observații în gheață, farfurie de grup și prezentarea unor unitatea
dat pentru efectuarea natură urma efectuării experimentelor (2.2); plastic proiecte care să ilustreze tematică 2
unei investigații a - completarea, într-un tabel, a stărilor  Resurse procedurale: circuitul apei în natură: Pământul și
mediului înconjurător de agregare a unor corpuri date (1.1); conversația, explicația, desene, fotografii, texte poveștile
2.3. Reprezentarea grafică - observarea dirijată a unor scheme Știu/Vreau să știu/Am compuse, texte citite, sale(3 ore) și
a unor observații realizate simple, desene pentru identificarea învățat, SINELG, rebusuri, jocuri continuă, cu
în cadrul investigației circuitului apei în natură (1.1.); exercițiul, jocul de rol, didactice. încă 4 ore, în
realizate după un plan - realizarea unui desen care să ilustreze experimentul, această
dat, utilizând tabele, circuitul apei în natură (2.3); problematizarea. unitate
diagrame, formule simple - joc de rol: De vorbă cu o picătură de tematică
apă (1.1).
2. 1.1. Identificarea unor  Fenomene ale - identificarea unor caracteristici ale  Resurse materiale:  Evaluarea după
caracteristici ale naturii: ploaie, fenomenelor naturii (1.1); imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de
corpurilor vii și nevii ninsoare, vânt, - evidențierea mișcării aerului și a videoproiector, laptop, învățare:
2.3. Reprezentarea grafică fulger, tunet influenței vântului asupra norilor (1.1); filme educaționale. Tehnica „Fără mâini
a unor observații realizate - motivarea cauzelor schimbărilor  Resurse procedurale: ridicate” - se așteaptă
în cadrul investigației temporare ale unor fenomene din conversația, explicația, răspunsuri la anumite
realizate după un plan natură (2.4); Știu/Vreau să știu/Am solicitări ale cadrului
dat, utilizând tabele, - vizionarea unor secvențe video care învățat, SINELG, didactic; se lasă elevilor
diagrame, formule simple prezintă buletine meteo (1.1); exercițiul, observarea timp de gândire, apoi
2.4. Formularea de - compararea temperaturilor din dirijată, joc de rol pot discuta în perechi
concluzii pe baza diverse părți ale țării în funcție de sau în grupuri mici;
rezultatelor investigației fenomenele meteo înregistrate (1.1.); atenția învățătorului se
- realizarea unor desene care să poate muta către
ilustreze diverse fenomene ale naturii anumiți elevi,
(2.3); oferindu-se și celor
- joc de rol: Știrile meteo (2.4). timizi sau tăcuți
posibilitatea de a se
exprima.
3. 3.2. Observarea  Poluarea apei, - recunoașterea unor forme de poluare  Resurse materiale:  Observarea
consecințelor propriului a solului, a prin observații realizate în natură, prin imagini, manual, sistematică:implicarea
comportament asupra aerului realizarea unor experiențe videoproiector, laptop, elevilor în efectuarea
mediului înconjurător demonstrative (3.2); filme educaționale. unei activități practice
- observarea efectului poluării asupra  Resurse procedurale:  Scara de clasificare
unor organisme prin experiențe conversația, explicația, (în totalitate, parțial,
demonstrative (exemplu: udarea exercițiul, observarea deloc):
periodică a unei plante cu suc de dirijată, alegerea respectarea etapelor
lămâie simulând ploile acide) (3.2); forțată. de lucru;
- identificarea comportamentelor colaborarea cu colegii
distructive ale omului față de mediu pentru realizarea
prin jocuri de rol, simulări, chestionare sarcinii;
(3.2); calitatea prezentării
- realizarea unui afiș care să îndemne la produsului realizat;
protejarea mediului înconjurător (3.2).  interevaluarea
prezentărilor colegilor.

57
4. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - identificarea resurselor naturale  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale - Apa, aerul, epuizabile și inepuizabie (1.1); imagini, manuale, film sistematică a
corpurilor vii și nevii solul - prezentarea, sub formă de documentar, atitudinii elevilor faţă de
2.4. Formularea de - Mișcarea desen/text/ colaj, a proprietăților apei, videoproiector, laptop sarcina dată:
concluzii pe baza apei pe solului, aerului (2.4);  Resurse  Lista de
rezultatelor investigației suprafața - recunoașterea unor forme de poluare procedurale: verificare(da, nu):
3.2. Observarea Pământului (3.2); conversația, exercițiul,  concentrarea
consecințelor propriului - Schimbări ale - stabilirea unor măsuri de economisire problematizarea, asupra sarcinii de
comportament asupra stării de a resurselor naturale (3.2); Gândiți, lucrați în rezolvat;
mediului înconjurător agregare a apei perechi, comunicați  implicarea activă în
- Fenomene rezolvarea sarcinii.
ale naturii
 Poluarea
apei, a solului, a
aerului
 Evaluarea - evaluarea pieselor de portofoliu  Portofoliul
portofoliului elaborate pe parcursul unității pe baza
criteriilor stabilite.

Muzică și mișcare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Atelierul de sunete
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Percuţie ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul corporală și cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor instrumentală aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din Utilizarea de ● jocuri interpretative muzicale - Cântec suport: clasă
patrimoniul cultural, cu jucării dialog solist/cor sau între grupuri, Dacă vesel se ● inter-evaluare
sesizarea unor muzicale, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi trăiește- după auz ●auto-evaluare
diferențe până la nivel diferenţierea mişcărilor (cântarea
2.1. Cântarea de orchestră melodiei/ acompaniament, ritmul Resurse
individuală, în mici de jucării melodiei/măsură) procedurale:
grupuri, în colectiv, cu Cântare cu ● acompanierea cântecelor cu Metode: conversația,
asocierea unor acompaniame orchestra de jucării muzicale, explicația,
elemente de mișcare și nt realizat de percuţie corporală exercițiul, munca
a acompaniamentului cadrul didactic ● executarea unor mișcări adecvate independentă, jocul
instrumental şi/sau de copii versurilor/ritmului cântecului didactic
3.1. Manifestarea unor (jucării, interpretat Organizare:
reacții, emoții, percuţie ●însoțirea cântecelor interpretate activitate frontală,
sentimente sugerate de corporală) de diferite mișcări de percuție individuală și pe
fragmente corporală grupe
muzicale ● audiție
2. 1.1. Receptarea unor Jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, ● observare
cântece din folclorul muzicale cu utilizarea percuţiei corporale - a Resurse materiale: sistematică
copiilor, colinde, a unor aplauzelor ritmice, a bătutului din manualul ● evaluare orală
lucrări Percuţie picior tipărit/digital, ● temă de lucru în
accesibile din corporală ● acompanierea cântecelor cu caietul, surse audio clasă
patrimoniul cultural, cu diversă orchestra de jucării muzicale, Resurse ● inter-evaluare
sesizarea unor Utilizarea de percuţie corporală procedurale: ●auto-evaluare
diferențe jucării ● jocuri de mimare a unor atitudini Metode: conversația,
2.1. Cântarea muzicale, corespunzătoare expresivităţii explicația,
individuală, în mici până la nivel fragmentului muzical audiat exercițiul, munca
grupuri, în colectiv, cu de orchestră ● stimularea exprimării spontane independentă, jocul
asocierea unor de jucării a unor reacţii, emoţii, sentimente didactic
elemente de mișcare și Cântare cu faţă de scurte fragmente muzicale Organizare:
a acompaniamentului acompaniame contrastante (de exemplu, desene activitate frontală,
instrumental nt realizat de animate adecvate vârstei) individuală și pe
3.1. Manifestarea unor cadrul didactic ● realizarea unor jucării muzicale și grupe
reacții, emoții, şi/sau de copii acompanierea cântecelor
sentimente sugerate de (jucării, interpretate cu aceste jucării
fragmente percuţie ● audiție Cântec suport:
muzicale corporală) Bate toba-după auz-
Mihaela Rizea
Marinescu

3. 1.1. Receptarea unor Orchestra ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul jucăriilor cu utilizarea percuţiei corporale și manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor a jucăriilor muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
59
lucrări Percuţie ● jocuri interpretative muzicale - caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din corporală dialog solist/cor sau între grupuri, clasă
patrimoniul cultural, cu diversă ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Cântec suport: ● inter-evaluare
sesizarea unor Utilizarea de diferenţierea mişcărilor (cântarea Muzicanții- după ●auto-evaluare
diferențe jucării melodiei/ acompaniament, ritmul auz- Grigore
2.1. Cântarea muzicale, melodiei/măsură) Teodosiu
individuală, în mici până la nivel ● acompanierea cântecelor cu
grupuri, în colectiv, cu de orchestră orchestra de jucării muzicale, Resurse
asocierea unor de jucării percuţie corporală procedurale:
elemente de mișcare și Cântare cu ● stimularea exprimării spontane Metode: conversația,
a acompaniamentului acompaniame a unor reacţii, emoţii, sentimente explicația,
instrumental nt realizat de faţă de scurte fragmente muzicale exercițiul, munca
3.1. Manifestarea unor cadrul didactic contrastante (de exemplu, desene independentă, jocul
reacții, emoții, şi/sau de copii animate adecvate vârstei) didactic
sentimente sugerate de (jucării, ● acompanierea cântecelor Organizare:
fragmente percuţie interpretate activitate frontală,
muzicale corporală) ● audiție individuală și pe
grupe

4. 1.1. Receptarea unor Cântare ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul instrumentală cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Percuţie aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări corporală picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din diversă ● jocuri interpretative muzicale - fișe de evaluare clasă
patrimoniul cultural, cu Utilizarea de dialog solist/cor sau între grupuri, ● inter-evaluare
sesizarea unor jucării ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Cântec suport: ●auto-evaluare
diferențe muzicale, diferenţierea mişcărilor (cântarea Puișorii de găină-
2.1. Cântarea până la nivel melodiei/ acompaniament, ritmul Ana Motora-
individuală, în mici de orchestră melodiei/măsură) Ionescu
grupuri, în colectiv, cu de jucării ● acompanierea cântecelor cu
asocierea unor Cântare cu orchestra de jucării muzicale,
elemente de mișcare și acompaniame percuţie corporală
a acompaniamentului nt realizat de ● recunoașterea unor jucării
instrumental cadrul didactic muzicale Resurse
3.1. Manifestarea unor şi/sau de copii ● identificarea variantelor corecte procedurale:
reacții, emoții, (jucării, de completare a unor enunțuri Metode: conversația, ● evaluare scrisă și
sentimente sugerate de percuţie ● interpretarea unui cântec explicația, orală
fragmente corporală) cunoscut și acompanierea acestuia exercițiul, munca
muzicale cu jucării muzicale independentă, jocul
Evaluare didactic
Itemii probei de evaluare vizează: Organizare:
● completarea enunțurilor lacunare activitate frontală,
● enumerarea modalităților de individuală și pe
acompaniere a unei melodii grupe
● denumirea jucăriilor muzicale
recunoscute
● interpretarea corectă a unui
cântec și acompanierea cu o jucărie
muzicală

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 4


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 4: Lumea vie – alegerea prietenilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare

U.Î.: Din lumea reală, în lumea U.Î.:În lumea animalelor U.Î.: Caracteristici ale lumii vii* U.Î.:Cântecele copilăriei
textului

61
15  Funcții ale limbii (acte de 12  Înmulțirea numerelor 9 ore:  Caracteristici ale 9 ore: Elemente de limbaj
ore vorbire) ore naturale în concentrul 0 lumii vii muzical
- relatarea unei •Ritmul (sunete
(S9 – (S9 – – 100 3 ore - Caracteristici ale
acțiuni/întâmplări cunoscute
S11) S11) - înmulțirea a (S9 – viețuitoarelor (nevoi de 3 ore lungi/scurte)
(auzite, văzute, trăite, citite);
- prezentarea de persoane, a două numere de o cifră S11) bază - apă, aer, hrană; (S9 – S11) Melodia
unor activități. (tabla înmulțirii); +3 creștere; reacții la + 3 ore •Legătura dintre
 Textul - textul literar, narativ
- înmulțirea a ore schimbările mediului; (S12 – S14) text și melodie –
- identificarea de informații (S12 – + 3 ore strofa/ refre-nul
explicit formulate;
două numere dintre înmulțire);
care unul este scris cu S14)
- Reacții ale unei plante (S15 – •Genuri muzicale:
- organizarea în tabele/cadrane
o cifră (înmulțirea unui +3 la diferite schimbări ale S17) folclorul copiilor,
a informațiilor;
- formularea de întrebări și număr de o cifră cu un ore mediului; colinde, dansuri
răspunsuri prin diferite (S15 –
număr de două cifre); - Reacții ale corpului
procedee; S17) Mișcare pe muzică
- proprietățile înmulțirii. animal la schimbări ale
- delimitarea unui text în • dansuri populare
fragmente logice; mediului (temperatura) mișcări sugerate de
sau în diferite situații ritm, mișcări libere
(pericol, mișcare);
1.1. - extragerea ideilor principale 2.5. 1.1 - Principalele grupe de 1.1.
1.2. sub formă de titluri sau 5.1. 1.2 animale: insecte, pești, 1.2.
enunțuri;
2.2. 5.3. 2.1 amfibieni, reptile, 3.2.
- realizarea planului de idei;
2.3. - evidențierea relațiilor dintre 2.3 păsări, mamifere –
3.1. diferite elemente de structură 2.4 caracteristici generale,
3.2. sau de conținut; 3.1 exemple de
3.4. - exprimarea reacției față de reprezentanți din
3.6. cele citite prin gestică, mimică, mediul de viață
poziția corpului;
4.1. apropiat.
- exprimarea unor opinii
4.3. personale.  Omul –
4.4.  Organizarea textului scris menținerea stării de
- scrierea textului în care se sănătate
prezintă o întâmplare trăită; - Activitate și odihnă.
- descrierea unor elemente din
mediul apropiat - scrierea de
instrucțiuni; utilizarea unor
conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere
creativă.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor
cuvinte.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 9 săptămâni (S9 – S17) și se derulează pe parcursul a trei unități tematice: Lumea vie – alegerea prietenilor(3 ore),
Natura – o colecție de povești vii (3 ore)șiTainele naturii – probleme și soluții (3 ore).

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Din lumea reală, în lumea textului
PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data


63
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informații ● Textul narativ. - audierea succesivă a fragmentelor unui ●Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă:
1. de detaliu dintr-un text Lectura textului text, lecturate de către învățător, în care manual, text suport: alcătuirea de propoziții
1.2. Deducerea sensului unui întâmplările prezentate sunt posibile în Ruxi, după utilizând cuvintele nou
cuvânt prin raportare la realitate și au legătură cu animale (1.1); MathewLipman, învățate în text.
mesajul audiat încontexte de - completarea Tabelului predicțiilor cu Caietul elevului pentru
comunicare familiare informații pe care elevii le anticipează, cu clasa a III-a – Limba și  Probă orală:
3.6. Aprecierea valorii cărților informații din text care confirmă anticipările literatura română, formulare de răspunsuri
4.4. Povestirea pe scurt a unei și, ulterior, cu informații referitoare la Editura Intuitext,cărți la întrebări referitoare la
întâmplări imaginate/trăite întâmplările petrecute în fiecare fragment din biblioteca conținutul textului
din textul audiat(1.1); personală/a clasei/a
- confruntarea propriilor predicții cu școlii
aspectele relatate în text și stabilirea ●Resurse procedurale:
punctelor comune (1.1); exercițiul, conversația,
- folosirea unor tehnici prin încercare și explicația, procedee de
eroare pentru a descoperisemnificația citire activă, metoda
cuvintelor necunoscute, întâlnite în fiecare predicțiilor
fragment audiat (1.2);
- explicarea sensului unui cuvânt prin
mijloace verbale și nonverbale pornind de la
contextul mesajului audiat (1.2);
- utilizarea achizițiilor lexicale noi în
enunțuri proprii (4.4);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informațiile esențiale sau de detaliu
desprinse din textul audiat (1.1);
- prezentarea de către fiecare elev a unei
cărți din biblioteca personală sau de la
biblioteca clasei/școlii, în care sunt relatate
întâmplări reale (evidențierea rolului
factorului uman în viața plantelor și a
animalelor) (3.6);
- formularea de răspunsuri la întrebări date
(Cum se comportă un animal care trăiește în
libertate? Dar unul care trăiește în
captivitate?) (4.4).
2. 3.1. Extragerea unor informații ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte Delimitarea suport cu care elevii s-au familiarizat în ora manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare textului în anterioară(3.1); Ruxi, după învățare:
4.1. Aplicarea regulilor de fragmente - citirea în forme variate a unor enunțuri MathewLipman,  Tehnica „Fără
despărțire în silabe la capăt de din text - în lanț, ștafetă (3.1); Caietul elevului pentru mâini ridicate” -se
rând, deortografie și de - formularea de întrebări și răspunsuri ce clasa a III-a – Limba și așteaptă răspunsuri la
punctuație în redactarea de vizează informațiile esențiale sau de detaliu literatura română, anumite întrebări/
text desprinse din textul citit (3.1); Editura solicitări ale cadrului
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a Intuitext,minge. didactic ; se lasă elevilor
textului pe baza unor repere date de ●Resurse procedurale: timp de gândire, apoi
învățător (enunțuri din text în care se exercițiul, conversația, pot discuta în perechi
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) explicația, procedee de sau în grupuri mici;
(3.1); citire activă, metoda atenția învățătorului se
- identificarea în textul suport a situațiilor RAÎ (Răspunde, aruncă, poate muta către
în care anumite cuvinte se scriu cu cratimă și întreabă), jocul anumiți elevi, oferindu-
formularea unor enunțuri utilizând cuvintele didactic. se și celor timizi, tăcuți
respective (neam, ne-am) (4.1); sau neîncrezători în
- observarea modului în care textul a fost forțele proprii
delimitat în fragmente (3.1); posibilitatea de a se
- transcrierea unui fragment preferat din exprima.
text, respectându-se criteriile de așezare a
textului în pagină, regulile de despărțire a  Tema pentru acasă
cuvintelor la capăt de rând și de scriere
corectă (4.1).
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - citirea selectivă a textului studiat în ora  Resurse materiale: ● Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări anterioară, în funcție de repere date de manual, text suport: clasă:utilizarea
adecvat din partea trăite, auzite sau învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Ruxi, după achizițiilor lexicale noi în
profesorului văzute text care te-a făcut să te simți MathewLipman, enunțuri proprii (4.4);
3.1. Extragerea unor informații fericit/trist/uimit etc. (3.2); Caietul elevului pentru Jurnal cu dublă intrare:
de detaliu din texte - citirea textului cu reglarea intensității și clasa a III-a – Limba și transcrierea unui
informative sau literare volumului vocii precum și a ritmului vorbirii literatura română, fragment preferat,
3.2. Formularea unui răspuns corespunzător încărcăturii afective a Editura Intuitext, motivarea alegerii lui.
emoțional față de textul literar mesajului (3.2);  Resurse procedurale:  Observarea
citit - relatarea, după întrebările investigatorului  lectura explicativă, sistematică:
4.4. Povestirea pe scurt a unei perfect, a întâmplărilor din text (Cine? Ce? citirea selectivă, lectura inițiativa în comunicare:
întâmplări imaginate/trăite Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); creativă, conversația, Scară de clasificare
- transcrierea unor enunțuri din text în care explicația, jurnalul cu (întotdeauna, frecvent,
un personaj relatează întâmplări trăite, dublă intrare, metoda rar):
auzite sau văzute (3.1); Lasă-mi mie ultimul  menținerea
- transcrierea unui pasaj din text care cuvânt! interesului pentru
intrigă/uimește/stârnește interesul/ dialog;
impresionează (3.1);  acceptarea
65
- realizarea, în scris, a unui scurt text în care punctelor de vedere
se comentează paragraful ales (4.4); diferite în cadrul
- exprimarea orală a mai multor opinii în grupului;
legătură cu întâmplările prezentate în unul  transmiterea de
dintre pasajele selectate, încheiată cu stări, sentimente, idei.
comentariul celui care a ales pasajul (2.2);
- identificarea în text a cuvintelor utilizate
în relatarea unor experiențe personale și în
prezentarea unor întâmplări trăite de alții
(3.1);
- povestirea orală a unor întâmplări trăite și
a unor întâmplări auzite sau văzute (2.2);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o un
animal mi-ar plăcea să fiu .… deoarece .…”
(4.4).
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Scrierea textului - antrenament de scriere creativă:  Resurse ● Temă de lucru în clasă:
cunoscute pe baza unui suport în care se prezintă consemnarea în scris, într-un interval de materiale:manual, redactarea unui text în
adecvat din partea o întâmplare timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor text suport: Ruxi, după care se prezintă o
profesorului trăită ideilor, gândurilor pe care elevul le are MathewLipman, întâmplare trăită
3.4. Evaluarea conținutului pornind de la titlul În parc (4.4). Caietul elevului pentru
unui text pentru a evidenția - recitirea, cu creionul în mână, în mod clasa a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
cuvinte-cheie șialte aspecte individual, a textului lecturat în orele literatura română, baza unor criterii date
importante ale acestuia anterioare, în vederea evidențierii unor Editura Intuitext referitoare la:
4.4. Povestirea pe scurt a unei relații de structură (părțile textului) și de ● Resurse procedurale:  utilizarea cuvintelor
întâmplări imaginate/trăite conținut (locul, timpul, personajele, procedee de citire specifice relatării unei
întâmplările) (3.4); activă, lectura cu experiențe proprii;
- completarea, în perechi, pe baza textului, creionul în mână,  utilizarea conectorilor
a unei scheme date de învățător, în care conversația, explicația, între idei;
sunt precizate aspecte referitoare la scopul exercițiul, metoda  respectarea structurii
textului, elementele definitorii, structura Scrierea liberă, metoda textului (introducere,
textului (3.4); Gândiți/Lucrați în cuprins, încheiere);
- comunicarea, în cadrul grupului mare, a perechi/Comunicați  așezarea corectă a
observațiilor scrise în perechi, referitoare la textului în pagină
modul în care este structurat un text narativ
în care se prezintă întâmplări posibile în
realitate/trăite (2.2);
- redactarea unui text, pe baza pașilor
stabiliți anterior, în care se prezintă o
întâmplare reală, petrecută în parc (4.4).
5. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Formularea a organiza informații/idei/cuvinte potrivite, manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea ideilor principale pornind de la întrebarea De ce atacă unele Cocoș de munte învățare:
profesorului animale? (2.2); fotografiat, după Ionel Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informații - citirea individuală, în gând, a textului Pop, Caietul elevului pune la dispoziția
de detaliu din texte suport (3.1); pentru clasa a III-a – elevilor un set de trei
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Limba și literatura cartonașe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de și a expresiilor din text prin raportare la română, Editura culorile semaforului, iar
despărțire în silabe la capăt de contextul în care apar și confruntarea cu Intuitext,dicționar, la solicitarea
rând, deortografie și de sensurile oferite de dicționar (3.1); minge. învățătorului, ei ridică un
punctuație în redactarea de - utilizarea achizițiilor lexicale noi în ●Resurse procedurale: cartonaș corespunzător:
text enunțuri orale proprii (2.2); exercițiul, conversația, verde dacă înțeleg,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce explicația, procedee de galben dacă nu sunt
vizează informațiile esențiale sau de detaliu citire activă, siguri și roșu dacă nu
desprinse din textul citit (3.1); brainstorming-ul, înțeleg.
- relatarea, după întrebările investigatorului metoda Ciorchinele,
perfect, a întâmplărilor dintr-un fragment al RAÎ (Răspunde,
textului (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De aruncă, întreabă), jocul ● Observarea
ce? Cu cine?) (2.2); didactic. sistematică: atitudinea
- formularea ideii principale a unui elevilor față de sarcina
fragment din text, pe baza unui șir de dată
întrebări date (3.1);  Listă de verificare
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a (da, nu):
textului pe baza unor repere date de  concentrare asupra
învățător (enunțuri din text în care se sarcinii de rezolvat;
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)  implicare activă în
(3.1); rezolvarea sarcinii.
- transformarea unui paragraf din text care
transmite o anumită emoție, pozitivă sau
negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel
încât, la final, fragmentul să transmită o
emoție diferită decât cea inițială –utilizarea
cuvintelor cu sens opus (3.1);
- identificarea în textul suport a situațiilor
în care anumite cuvinte se scriu într-un
cuvânt sau cu cratimă; formularea unor
enunțuri utilizând ortogramele la, l-a, ia, i-a)
(4.1).
67
6. 3.2. Formularea unui răspuns ● Textul narativ. - citirea selectivă a textului studiat în ora ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
emoțional față de textul literar Planul de idei anterioară, în funcție de repere date de manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
citit învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Cocoș de munte intrare: transcrierea unui
3.4. Evaluarea conținutului text care te-a făcut să te simți fotografiat, după Ionel fragment preferat,
unui text pentru a evidenția fericit/trist/uimit etc. (3.2); Pop, Caietul elevului motivarea alegerii lui
cuvinte-cheie șialte aspecte - transcrierea unui pasaj din text care pentru clasa a III-a –
importante ale acestuia intrigă/uimește/stârnește interesul/ Limba și literatura  Tema pentru acasă
4.4. Povestirea pe scurt a unei impresionează (3.2); română, Editura
întâmplări imaginate/trăite - realizarea în scris a unui scurt text în care Intuitext
se comentează paragraful ales (4.4); ● Resurse procedurale:
- ordonarea unor enunțuri care prezintă lectura explicativă,
întâmplări petrecute în text, conform citirea selectivă, lectura
derulării acțiunilor (3.4); creativă, conversația,
- realizarea unui simbol/desen în dreptul explicația, jurnalul cu
fiecărui enunț pentru a evidenția dublă intrare
emoția/reacția provocată de întâmplările
din text (3.2);
- întocmirea planului de idei principale al
textului prin ordonarea enunțurilor date
(3.4);
- raportarea proprieiexperiențe la cea a
personajelor: Dacă aș fi (personajul) .... m-
aș simți/aș fi .... (3.2).
7. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea - formularea de întrebări al căror răspuns ●Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport orală a unor conduc la rezolvarea unei probleme care se manual, text suport: sistematică: atitudinea
adecvat din partea întâmplări citite poate desprinde din textul suport studiat în Cocoș de munte elevilor față de sarcina
profesorului orele anterioare (3.1); fotografiat, după Ionel dată
2.3. Prezentarea unei activități - relatarea întâmplărilor din text pe baza Pop, Caietul elevului  Lista de
realizate individual sau în grup unor imagini care ilustrează ideea principală pentru clasa a III-a – verificare (da/ nu):
3.1. Extragerea unor informații a fiecărui fragment (în grupuri de elevi Limba și literatura concentrarea asupra
de detaliu din texte așezați în cerc, fiecare membru al grupului română, Editura sarcinii de rezolvat;
informative sau literare povestește un anumit fragment dezvoltând Intuitext, coli de scris implicarea activă în
4.4. Povestirea pe scurt a unei ideea principală) (2.2); A3, carioci rezolvarea sarcinii.
întâmplări imaginate/trăite - realizarea unorcărți de joc care surprind ●Resurse procedurale:
întâmplări dintr-o poveste aleasă de fiecare exercițiul, conversația  Tema pentru acasă
grup de elevi (3.1); euristică, explicația,
- prezentarea orală a întâmplărilor ilustrate metoda Cercul
în cărțile de joc realizate (2.3); (povestirea orală în
- redactarea unui text în care se relatează o grup)
situație în care elevul s-a simțit în pericol
(4.4).
8. 1.1. Extragerea unor informații ● Prezentarea - formularea de răspunsuri la întrebări ce ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text unei activități. vizează informațiile esențiale sau de detaliu materiale:manual, CD- sistematică:
1.2. Deducerea sensului unui Scrierea de dintr-un text audiat cu ajutorul ul aferent manualului, comportamentul de
cuvânt prin raportare la instrucțiuni computerului (1.1); text suport: Elefantul ascultător activ
mesajul audiat încontexte de - completarea unor enunțuri lacunare, cu de la circ, creioane  Lista de verificare (da,
comunicare familiare informații de detaliu dintr-un text literar colorate, coli albe și nu):
2.3. Prezentarea unei activități audiat (1.1); colorate, foarfece,  manifestarea
realizate individual sau în grup - folosirea unor tehnici prin încercare și lipici. interesului față de
4.3. Realizarea unei scurte eroare pentru a descoperisemnificația ●Resurse procedurale: mesaje audiate cu
descrieri ale unor elemente din cuvintelor necunoscute din textul audiat exercițiul, conversația ajutorul computerului –
mediulapropiat pornind de la (1.2); euristică, explicația, concentrare asupra
întrebări de sprijin - explicarea sensului unui cuvânt prin instructajul sarcinii;
mijloace verbale și nonverbalepornind de la  formularea de
contextul mesajului audiat (1.2); răspunsuri adecvate la
- confecționarea unui obiect care are întrebări;
legătură cu textul audiat, prin îndeplinirea  executarea unor
unor instrucțiuni verbale, spuse de învățător sarcini conform
sau audiate cu ajutorul computerului(1.1); comenzilor primite.
- formulare de răspunsuri la întrebări
simple de control: Ceai făcut mai întâi? Și ● Tema pentru acasă
apoi? Dar în cele din urmă? (2.3);
- elaborarea de instrucțiuni amuzante
pentru obiecte din mediul apropiat
(deexemplu: „Cum arată un acvariu? La ce
folosește? Găsește-i și o
utilizareneobișnuită!”)(4.3);
- crearea, în grupuri, a unor dialoguri între
animale prietene și prezentarea acestora
(4.3).
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului suport (3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Perla de scoică (din învățare:
profesorului și a expresiilor din text prin raportare la Ghidul Educație pentru Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informații contextul în care apar și confruntarea cu caracter), Caietul pune la dispoziția
de detaliu din texte sensurile oferite de dicționar (3.1); elevului pentru clasa elevilor un set de trei
informative sau literare - utilizarea achizițiilor lexicale noi în a III-a – Limba și cartonașe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de enunțuri orale proprii (2.2); literatura română, culorile semaforului, iar
69
despărțire în silabe la capăt de - formularea de întrebări și răspunsuri ce Editura la solicitarea
rând, deortografie și de vizează informațiile esențiale sau de detaliu Intuitext,dicționar învățătorului, ei ridică un
punctuație în redactarea de desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse procedurale: cartonaș corespunzător:
text - identificarea în textul suport a cuvintelor exercițiul, conversația, verde dacă înțeleg,
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și explicația, procedee de galben dacă nu sunt
descifrarea sensurilor acestora prin citire activă, siguri și roșu dacă nu
raportare la context (3.1); brainstorming-ul, înțeleg.
- alcătuirea de enunțuri prin care se metoda Ciorchinele,
evidențiază un alt sens al anumitor cuvinte metoda RAÎ
din text (4.1); (Răspunde, aruncă, ● Observarea
- identificarea în textul suport a situațiilor întreabă), jocul sistematică: atitudinea
în care anumite cuvinte se scriu într-un didactic. elevilor față de sarcina
cuvânt sau cu cratimă (săi, să-i) și dată
formularea de enunțuri cu acestea (4.1);  Listă de verificare
- relatarea, după întrebările investigatorului (da, nu):
perfect, a întâmplărilor dintr-un fragment al  concentrare asupra
textului (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De sarcinii de rezolvat;
ce? Cu cine?) (2.2);  implicare activă în
- formularea ideii principale a unui rezolvarea sarcinii.
fragment din text, pe baza unui șir de
întrebări date (3.1).
10. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Prezentarea - citirea selectivă a textului studiat ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport unei persoane anterioară, în funcție de repere date de manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
adecvat din partea învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Perla de scoică (din intrare: transcrierea unui
profesorului text care te-a făcut să te simți Ghidul Educație pentru fragment preferat,
2.3. Prezentarea unei activități fericit/trist/uimit etc. (3.2); caracter), Caietul motivarea alegerii lui
realizate individual sau în grup - citirea textului cu reglarea intensității și elevului pentru clasa
3.2. Formularea unui răspuns volumului vocii precum și a ritmului vorbirii a III-a – Limba și  Observarea
emoțional față de textul literar corespunzător încărcăturii afective a literatura română, sistematică:
citit mesajului (3.2); Editura Intuitext inițiativa în comunicare:
3.4. Evaluarea conținutului - alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii  Resurse procedurale: Scara de clasificare
unui text pentru a evidenția din textul suport (4.4);  lectura explicativă, (întotdeauna, frecvent,
cuvinte-cheie șialte aspecte - transcrierea unui pasaj din text care citirea selectivă, lectura rar):
importante ale acestuia intrigă/uimește/stârnește interesul/ creativă, conversația,  menținerea interesului
4.4. Povestirea pe scurt a unei impresionează (3.2); explicația, jurnalul cu pentru dialog;
întâmplări imaginate/trăite - realizarea în scris a unui scurt text în care dublă intrare, metoda  acceptarea punctelor
se comentează paragraful ales (4.4); Lasă-mi mie ultimul de vedere diferite în
- exprimarea orală a mai multor opinii în cuvânt!  cadrul grupului;
legătură cu întâmplările prezentate în unul transmiterea de stări,
dintre pasajele selectate, încheiată cu sentimente, idei.
comentariul celui care a ales pasajul (2.2);
- completarea, în perechi, a unor
organizatori grafici, pentru a evidenția relații
între diferite elemente destructură sau de
conținut (3.4);
- prezentarea unor persoane care se
aseamănă cu personajele din textul suport
(3.4);
- raportarea proprieiexperiențe la cea a
personajelor: Dacă aș fi (personajul) ....
m-aș simți/aș fi .... (3.2).
- ex.–joc: Cum aș dori să fie prietenul meu?
(prezentarea activității realizate în grup)
(2.3).
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea, oral, pornind de la cuvinte- ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului cheie date de învățător, a unor predicții manual, text suport: sistematică:comportam
adecvat din partea referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar Casa lui Tomi, după entul de cititor activ
profesorului putea să se petreacă în textul ce urmează a Adrian Oprescu,  Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informații fi lecturat (2.2); Caietul elevului pentru nu):
de detaliu din texte - citirea individuală, în gând, a textului clasa a III-a – Limba și  manifestareainteresu
informative sau literare suport (3.1); literatura română, lui față de lectura unui
4.1. Aplicarea regulilor de - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura text;
despărțire în silabe la capăt de prin raportare la contextul în care apar și Intuitext,dicționar  formularea de
rând, deortografie și de confruntarea cu sensurile oferite de ● Resurse procedurale: răspunsuri adecvate la
punctuație în redactarea de dicționar (3.1); metoda predicțiilor pe întrebări.
text - utilizarea achizițiilor lexicale noi în baza unor termeni dați
enunțuri proprii (4.4); în avans, procedee de ● Temă de lucru în clasă:
- citirea în forme variate a unor enunțuri citire activă, -alcătuirea de enunțuri
din text - în lanț, ștafetă (3.1); conversația, explicația, utilizând cuvinte nou
- precizarea, pe baza întrebărilor exercițiul învățate
investigatorului perfect, a aspectelor
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2);
- confruntarea propriilor predicții cu
aspectele relatate în text și stabilirea
punctelor comune (3.1);
- identificarea în textul suport a situațiilor
în care anumite cuvinte se scriu cu cratimă și
71
formularea de enunțuri utilizând cuvintele
respective (mia, mi-a) (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Descrierea - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale: ● Temă de lucru în clasă:
cunoscute pe baza unui suport unor elemente suport (3.1); manual, text suport: scrierea unui scurt text în
adecvat din partea din mediul - compararea povestirilor orale create cu Casa lui Tomi, după care sunt utilizați
profesorului apropiat conținutul textului citit; identificarea Adrian Oprescu, conectori de tipul: mai
3.1. Extragerea unor informații - utilizarea unor asemănărilor, respectiv a deosebirilor(3.1); Caietul elevului pentru întâi,apoi, în cele din
de detaliu din texte conectori de - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute clasa a III-a – Limba și urmă
informative sau literare tipul: mai prin raportare la contextul în care apar și literatura română,
4.3. Realizarea unei scurte întâi,apoi, în cele confruntarea cu sensurile oferite de Editura Intuitext
descrieri ale unor elemente din din urmă dicționar (3.1); ● Resurse
mediulapropiat pornind de la - utilizarea achizițiilor lexicale noi în procedurale:
întrebări de sprijin enunțuri proprii (4.4); procedee de citire
4.4. Povestirea pe scurt a unei - precizarea, pe baza întrebărilor activă, conversația,
întâmplări imaginate/trăite investigatorului perfect, a aspectelor explicația, exercițiul
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi un animal
de companie, aș prefera să fiu .…
deoarece….” (4.4).;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi,apoi, în cele din
urmă pentru a descrie pașii realizării unui
obiect util în creșterea/protejarea
animalelor (4.4);
- elaborarea de instrucțiuni amuzante
pentru obiecte din mediul apropiat
(deexemplu: „Cum arată o colivie? La ce
folosește? Găsește-i și o
utilizareneobișnuită!”) (4.3).
13. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Recapitulare - citirea individuală, în gând, a textului Resurse materiale: ● Temă de lucru în clasă:
cunoscute pe baza unui suport – Textul narativ. suport (3.1); manual, text suport: redactarea unui text în
adecvat din partea Delimitarea - formularea de întrebări și răspunsuri ce Puiul de căprioară, care se prezintă o
profesorului textului în vizează informațiile esențiale sau de detaliu după Virgil Carianopol, întâmplare trăită
3.1. Extragerea unor informații fragmente desprinse din textul citit (3.1); Caietul elevului pentru
de detaliu din texte – Formularea - relatarea, după întrebările investigatorului clasa a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
informative sau literare ideilor principale. perfect, a întâmplărilor dintr-un fragment al literatura română, baza unor criterii date
3.4. Evaluarea conținutului Planul de idei textului (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De Editura Intuitext referitoare la:
unui text pentru a evidenția – Povestirea orală ce? Cu cine?) (2.2); ● Resurse  utilizarea cuvintelor
cuvinte-cheie șialte aspecte a unor întâmplări - poziționarea pe axa timpului a unor procedurale:procedee specifice relatării unei
importante ale acestuia citite enunțuri care prezintă întâmplări petrecute de citire activă, experiențe proprii;
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea unor în text, în ordinea derulării acțiunilor (3.4); conversația, explicația,  utilizarea conectorilor
întâmplări imaginate/trăite elemente din - formularea ideii principale a unui exercițiul între idei;
mediul apropiat- fragment din text, pe baza unui șir de  respectarea structurii
utilizarea unor întrebări date (3.1); textului (introducere,
conectori de tipul: - întocmirea planului de idei principale al cuprins, încheiere);
mai întâi,apoi, în textului prin ordonarea enunțurilor date  așezarea corectă a
cele din urmă (3.4); textului în pagină.
- precizarea succesiunii acțiunilor unui
personaj, prin utilizarea conectorilor de tipul
mai întâi, apoi, în final (3.1);
- redactarea unui text, pe baza unei
ilustrații date, în care se prezintă o
întâmplare la care elevul este participant
(4.4).
14. 3.1. Extragerea unor informații ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ. – identificarea de informații explicit fișe de evaluare
informative sau literare Delimitarea formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
3.4. Evaluarea conținutului textului în (3.1); conversația, exercițiul;
unui text pentru a evidenția fragmente – identificarea fragmentului din text
cuvinte-cheie șialte aspecte – Formularea corespunzător unei idei principale date
importante ale acestuia ideilor principale. (3.4);
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea unor – formularea ideilor principale
întâmplări imaginate/trăite elemente din corespunzătoare unor fragmente indicate
mediul apropiat- (3.4);
utilizarea unor – ordonarea unor enunțuri care descriu
conectori de tipul: elemente din mediul apropiat, conform
mai întâi,apoi, în desfășurării logice a acțiunilor (4.4).
cele din urmă
15. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea trăite, auzite sau ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/ dezvoltare; ameliorare/dezvoltare
profesorului văzute problemele (individuale/ale majorității  Resurse procedurale:
3.1. Extragerea unor informații ● Scrierea textului elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea conversația, explicația ● Autoevaluarea
de detaliu din texte în care se prezintă sumativă. exercițiul, jocul
informative sau literare o întâmplare ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad didactic.
3.4. Evaluarea conținutului trăită ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru
73
unui text pentru a evidenția ● Prezentarea elevii care vor demonstra realizarea tuturor
cuvinte-cheie șialte aspecte unei persoane obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
importante ale acestuia evaluare sumativă.
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/trăite

Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea animalelor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul înmulțire. date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10 000 și de împărțiri Proprietățile înmulțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru; efecturarea de
folosind tabla înmulțirii, înmulțirii propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru înmulțiri folosind
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de înmulțiri folosind adunarea clasa a III-a - adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura utilizarea
specifice și a unor simboluri - utilizarea unor jetoane cu animale pentru a Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea efectua înmulțiri prin adunare repetată  Resurse procedurale: în calcule.
și/sau compunerea de (2.5); conversația, explicația,
probleme cu raționamente - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în exercițiul
simple calcule (2.5);
- transformarea unor adunări repetate în
înmulțiri și invers (2.5);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operații aritmetice (5.1).
- exemplu: joc: Ferma de animale - alegerea
jetoanelor cu animale domestice; gruparea
jetoanelor care conțin operații cu același
rezultat: adunări repetate și înmulțiri (2.5).
2. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - gruparea unor jetoane/imagini cu animale  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor câte 2/câte 4/câte 8 în funcție de mediul lor manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 și de împărțiri este 2, 4, 8 de viață (2.5); animale, cartonașe de învățare:
folosind tabla înmulțirii, - asocierea adunărilor repetate cu colorate (roșu, verde, Tehnica semaforului:
respectiv tabla împărțirii înmulțirile corespunzătoare (2.4); galben), Caietul elevului se pune la dispoziția
5.1. Utilizarea terminologiei - rezolvarea de exerciții folosind tabla pentru clasa a III-a - elevilor un set de trei
specifice și a unor simboluri înmulțirii (2.5); Matematică, Editura cartonașe colorate în
matematice în rezolvarea - rezolvarea de probleme cu operații de Intuitext culorile semaforului,
și/sau compunerea de același ordin/de ordine diferite (2.5);  Resurse procedurale: iar la solicitarea
probleme cu raționamente - utilizarea terminologiei specifice operației conversația, explicația, învățătorului, ei ridică
simple de înmulțire (5.1); exercițiul, jocul didactic. un cartonaș: verde
- exemplu: joc: Copacul prieteniei – dacă înțeleg, galben
ordonarea rezultatelor unor înmulțiri date dacă nu sunt siguri și
după un criteriu dat pentru a obține numele roșu dacă nu înțeleg.
unei persoane; discuții despre prieteni și
prietenie (2.4).
3. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - asocierea adunărilor repetate cu  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor înmulțirile corespunzătoare (2.4); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 și de împărțiri este 3, 6, 9 - rezolvarea de exerciții folosind tabla numere, fișe de lucru; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, înmulțirii (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
respectiv tabla împărțirii - scrierea unui număr ca produs de doi sau clasa a III-a - ridicate” - se așteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei trei factori (2.5.) Matematică, Editura răspunsuri la anumite
specifice și a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operații de Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea același ordin/de ordine diferite având ca  Resurse procedurale: didactic; se lasă
și/sau compunerea de temă animalele (2.5); conversația, explicația, elevilor timp de
probleme cu raționamente - utilizarea unor tehnici de calcul rapid (5.1); demonstrația, exercițiul, gândire, apoi pot
simple - utilizarea terminologiei specifice operației problematizarea, jocul discuta în perechi sau
de înmulțire (5.1); didactic. în grupuri mici; atenția
- formularea și rezolvarea unor probleme învățătorului se poate
pornind de la expresii care sugerează muta către anumiți
operații (5.1.); elevi, oferindu-se și
- exemplu: oc: Numărul de pe tricou – celor timizi, tăcuți sau
identificarea a doi factori când se cunoaște neîncrezători în forțele
produsul lor; prezentarea/crearea unor proprii posibilitatea de
jocuri la care elevii pot participa grupați câte a se exprima.
2, câte 3, câte 4 (2.4).
4. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – când un factor înmulțirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
10 000 și de împărțiri folosind este 5 sau 10. - scrierea unui număr ca produs de doi sau numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla Înmulțirea cu 7 trei factori (2.5.) Caietul elevului pentru exerciții folosind tabla
împărțirii - rezolvarea de probleme cu operații de clasa a III-a - înmulțirii;
75
5.1. Utilizarea terminologiei același ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura  formularea și
specifice și a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext rezolvarea unor
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1);  Resurse procedurale: probleme pornind de
și/sau compunerea de - formularea și rezolvarea unor probleme conversația, explicația, la expresii care
probleme cu raționamente pornind de la expresii care sugerează demonstrația, exercițiul, sugerează operația de
simple operația de înmulțire (5.1.); problematizarea. înmulțire.
- exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea
înmulțirii cu mai mulți factori cu produsele
corespunzătoare scrise pe jetoane cu
animale; prezentarea, în grup a animalului
preferat, dintre cele de pe jetoane date.
5. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea a - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul două numere de înmulțirii (2.5); manualul,imagini pentru rezolvarea de
0 – 10 000 și de împărțiri o cifră (tabla - scrierea unui număr ca produs de doi sau compunerea de exerciții folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulțirii) trei factori (2.5.) probleme; jetoane cu tabla înmulțirii;
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operații de numere; Caietul elevului  formularea și
5.1. Utilizarea terminologiei același ordin/de ordine diferite (2.5); pentru clasa a III-a - rezolvarea unor
specifice și a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Matematică, Editura probleme pornind de
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1); Intuitext la expresii care
și/sau compunerea de - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru  Resurse procedurale: sugerează operația
probleme cu raționamente compararea unor numere sau a rezultatelor conversația, explicația, de înmulțire.
simple unor operații aritmetice (5.1); demonstrația, exercițiul.
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operațiile aritmetice enunțurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul operațiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme cu operațiile
aritmetice studiate (5.3).
6. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse  Tema de lucru în
numere în concentrul când unul dintre înmulțirii (2.5); materiale:manual, clasă: efectuarea de
0 – 10 000 și de împărțiri factori este o - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre imagini, Caietul elevului înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - ex – joc – Prietenii animalelor – asocierea Matematică, Editura sumă, în două moduri.
5.3. Rezolvarea de probleme imaginilor unor animale cu hrana potrivită Intuitext
cu operațiile aritmetice unind exerciții date cu rezultatul  Resurse procedurale:
studiate, în concentrul corespunzător (2.5); conversația euristică,
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme prin mai multe explicația, demonstrația,
metode (5.3); exercițiul, jocul didactic.
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată (5.3).
-exemplu:joc: Fiecare animal la căsuța sa -
alegerea traseului fiecărui animal, asociind
înmulțirea unei sume cu un număr și
rezultatul potrivit (2.5).
7. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul când unul dintre înmulțirii (2.5); manual, puzzle, Caietul efectuarea de
0 – 10 000 și de împărțiri factori este o - efectuarea de înmulțiri când unul dintre elevului pentru clasa a înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); III-a - Matematică, dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - exemplu:joc – Puzzle cu animale - crearea Editura Intuitext sumă, în două moduri
5.3. Rezolvarea de probleme cu și rezolvarea de probleme pornind de la  Resurse procedurale:
operațiile aritmetice studiate, jocuri de puzzle (2.5); conversația euristică,
în concentrul - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în explicația, demonstrația,
0 – 10 000 calcule (2.5); exercițiul, jocul didactic.
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
imagine dată (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri între numere  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre și numere formate cu manualul, post-it-uri, rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 și de împărțiri două cifre cu un o cifră (2.5); calculator de buzunar; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operații de Caietul elevului pentru Tehnica „răspunsului la
respectiv tabla împărțirii în concentrul același ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - minut” la întrebări
5.3. Rezolvarea de probleme 0 – 100 - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura precise, clare, ce se
cu operațiile aritmetice rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext adresează fiecărui elev,
studiate, în concentrul acestuia (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât  Resurse procedurale: convenind cu elevii că
0 – 10 000 20 x 2) (2.5); conversația, explicația, răspunsurile la aceste
- utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exercițiul, întrebări nu se
rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5); jocul didactic. comentează sau
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în corectează, permițând
enunțurile problemelor care sugerează cadrului didactic să
operațiile aritmetice studiate (5.3); sesizeze ce parte din
- rezolvarea de probleme cu operațiile temă trebuie reluată sau
aritmetice studiate (5.3). clarificată
- exemplu: joc: Ferma de animale:
selectarea jetoanelor cu animale care
trăiesc în fermă; asocierea fiecărui rezultat
cu o literă dată, ordonarea crescătoare a
rezultatelor și așezarea literelor
corespunzătoare pentru obținerea unui
77
cuvânt (Prietenie)(2.5).
9. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri între numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre și numere formate cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
0 – 10 000 și de împărțiri două cifre cu un o cifră (2.5); imagini; Caietul elevului înmulțiri între
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operații de pentru clasa a III-a - numere formate cu
respectiv tabla împărțirii în concentrul același ordin/de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura două cifre și numere
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext formate cu o cifră
specifice și a unor simboluri rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea - utilizarea terminologiei specifice operației conversația, exercițiul,
și/sau compunerea de de înmulțire (5.1); problematizarea, jocul
probleme cu raționamente - exemplu: joc Drumul pinguinului – didactic.
simple alegerea operațiilor care respectă condiții
5.3. Rezolvarea de probleme date pentru a găsi traseul pinguinului către
cu operațiile aritmetice iglu (2.5);
studiate, în concentrul - rezolvarea de probleme folosind operațiile
0 – 10 000 învățate (5.3).
10. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Înmulțirea a înmulțirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
0 – 10 000 și de împărțiri două numere de - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre lucru; Caietul elevului elevilor față de sarcina
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla factori este o sumă, în două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - dată
respectiv tabla împărțirii înmulțirii); - efectuarea de înmulțiri între numere Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulțirea a formate cu două cifre și numere formate cu Intuitext (da, nu):
specifice și a unor simboluri două numere o cifră (2.5);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea dintre care unul - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în conversația, exercițiul, sarcinii de rezolvat
și/sau compunerea de este scris cu o calcule (2.5); problematizarea, jocul  implicarea activă în
probleme cu raționamente cifră (înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau didactic. rezolvarea sarcinii
simple unui număr de o trei factori (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme cifră cu un număr - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operațiile aritmetice de două cifre); enunțurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul - Proprietățile operațiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 înmulțirii. - rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3);
- exemplu: joc Prietenii mei, fluturașii! -
asocierea unui jeton cu fluturaș cu un jeton
ce conține o floare de aceeași culoare;
scrierea pe fiecare dintre acestea a unei
înmulțiri cu rezultate identice (2.5).
11. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Înmulțirea a – rezolvarea de exerciții folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 și de împărțiri două numere de înmulțirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla – utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii înmulțirii); calcule; Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulțirea a – identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
specifice și a unor simboluri două numere enunțurile problemelor care sugerează conversația, exercițiul
matematice în rezolvarea dintre care unul operații aritmetice studiate;
și/sau compunerea de este scris cu o – efectuarea de înmulțiri când unul dintre
probleme cu raționamente cifră; factori este o sumă;
simple - Proprietățile – rezolvarea de probleme folosind
5.3. Rezolvarea de probleme înmulțirii. operațiile învățate.
cu operațiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
0 – 10000 și de împărțiri - Înmulțirea a ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
folosind tabla înmulțirii, două numere de problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare:
respectiv tabla împărțirii o cifră (tabla elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei înmulțirii); sumativă. Editura Intuitext
specifice și a unor simboluri - Înmulțirea a – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea două numere ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
și/sau compunerea de dintre care unul elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
probleme cu raționamente este scris cu o obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
simple cifră; evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme - Proprietățile
cu operațiile aritmetice înmulțirii.
studiate, în concentrul
0 – 10 000

Științe ale naturii


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii
UNITATEA TEMATICĂ 4:Lumea vie – alegerea prietenilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11) *
UNITATEA TEMATICĂ 5:Natura – o colecție de povești vii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)
UNITATEA TEMATICĂ 6:Tainele naturii – probleme și soluții PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17)

Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data Observații
79
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Caracteristici ale - observarea dirijată a unor imagini  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor viețuitoarelor. Nevoi pentru identificarea influenței factorilor imagini, semințe de clasă:
vii și nevii de bază (apă, aer, de mediu (apă, aer, temperatură) asupra gazon/grâu, ciorap de - identificarea
2.1. Utilizarea unui plan ca hrană) vieții plantelor și animalelor (1.1); nylon, rumeguș, deșeuri comportamentului
instrument de realizare a - formularea unor întrebări ce duc la textile, lipici, elastic, vată unor plante/animale
unei investigații a mediului necesitatea unei investigații pentru medicinală, vas cu apă. date în diferite
înconjurător aflarea răspunsului (2.1);  Resurse procedurale: anotimpuri
2.4. Formularea de - realizarea unor estimări, predicții conversația, explicația,
concluzii pe baza asupra aspectului supus investigației exercițiul, observarea
rezultatelor investigației (2.1); dirijată, experimentul
- identificarea unor caracteristici ale
corpurilor, prin efectuarea unor
experiențe simple (realizarea unei
marionete - cap cu iarbă/grâu și
urmărirea evoluției salesub influența
factorilor de mediu) (1.1);
- compararea estimărilor și a predicțiilor
inițiale cu rezultatele obținute (2.4);
- formularea de concluzii (exemplu:
planta are nevoie de lumină, în lipsa ei
aceasta se îngălbenește, creșterea
încetinește) (2.4).
2. 1.1. Identificarea unor  Caracteristici ale - ordonarea cronologică a etapelor de  Resurse materiale:  Tema de lucru
caracteristici ale corpurilor viețuitoarelor. Nevoi viață ale plantelor și animalelor (1.1); imagini, atlas zoologic, pentru acasă:
vii și nevii de bază (creștere, - observarea unor imagini care ilustrează texte nonliterare, - completarea unui
2.3. Reprezentarea grafică a înmulțire) etapele de viață ale plantelor și jetoane cu animale, jurnal de observații în
unor observații realizate în animalelor (1.1);  Resurse procedurale: urma studierii
cadrul investigației realizate - clasificarea unor animale date în funcție conversația, explicația, comportamentului
după un plan dat, utilizând de hrana/înmulțire; efectuarea de exercițiul, experimentul, unui animal pe
tabele, diagrame, formule înmulțiri pentru a calcula numărul de pui demonstrația parcursul mai multor
simple pentru animale date (1.1); zile
- realizarea unor grafice care să ilustreze
diferite categorii de animale (2.3);
- citirea unor texte nonliterare și
extragerea unor informații referitoare la
caracteristicile viețuitoarelor (1.1).
3. 1.1. Identificarea unor  Reacția unei - realizarea corespondenței dintre diverse  Resurse materiale:  Observarea *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor plante la diferite plante și reacțiile lor la mediu (ex.: ghivece cu flori, fișe de sistematică a învățare va
vii și nevii schimbări ale floarea-soarelui – se orientează după experiment, manual, atitudinii elevilor față continua, cu
2.1. Utilizarea unui plan ca mediului (lumina, soare) (1.1); texte științifice, fișe de de sarcina dată: încă 3 ore, în
instrument de realizare a temperatură, apă) - stabilirea valorii de adevăr a unor lucru  Listă de unitatea
unei investigații a mediului afirmații referitoare la caracteristicile  Resurse procedurale: verificare(da, nu): tematică 5
înconjurător viețuitoarelor (1.1); conversația, explicația, concentrarea Natura – o
2.4. Formularea de - recunoașterea unor caracteristici ale exercițiul, experimentul, asupra sarcinii de colecție de
concluzii pe baza corpurilor pornind de la prezentarea demonstrația rezolvat; povești
rezultatelor investigației unor texte științifice adaptate vârstei respectarea viiși,cu încă
elevilor (1.1); regulilor stabilite; 3 ore,în un
- formularea unor întrebări ce duc la implicarea activă în unitatea
necesitatea unei investigații pentru rezolvarea sarcinii. tematică 6
aflarea răspunsului (exemplu: „Planta are Tainele
nevoie de lumină pentru a trăi?”) (2.1); naturii –
- identificarea etapelor unei investigații probleme și
(2.1); soluții
- identificarea metodelor de lucru
(exemplu: observarea a două plante de
același tip, crescute în condiții identice,
dar cu iluminare diferită)
- stabilirea resurselor necesare
investigației (2.1);
- realizarea unor estimări, predicții
asupra aspectului supus investigației
(2.1);
- formularea de concluzii (2.4).

Muzică și mișcare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 - 11)

81
Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică mici dimensiuni, cu observarea unor manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor mişcări sugerate diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări de ritm, mişcări (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din libere timbrale clasă
patrimoniul cultural, cu Elemente de ● interpretarea vocală a cântecelor, Folclorul copiilor : ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe limbaj muzical cu utilizarea percuţiei corporale - a Melcul supărat ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, Genuri muzicale: aplauzelor ritmice, a bătutului din Iepurașii
în mici grupuri, în folclorul copiilor, picior La pădure
colectiv, cu asocierea ● jocuri interpretative muzicale - Hora
unor dialog solist/cor sau între grupuri,
elemente de mișcare și a ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Resurse procedurale:
acompaniamentului diferenţierea mişcărilor (cântarea Metode: conversația,
instrumental melodiei/ acompaniament, ritmul explicația,
2
3.1. Manifestarea unor melodiei/măsură) exercițiul, munca
reacții, emoții, ● acompanierea cântecelor cu independentă, jocul
sentimente sugerate de percuţie corporală didactic
fragmente ● dansuri libere pe piese muzicale Organizare:
muzicale diverse activitate frontală,
3.2. Exprimarea prin ● jocuri de recunoaştere şi individuală și pe grupe
mișcări corporale a unor diferenţiere a unor dansuri cunoscute
lucrări/fragmente ● executarea unor mișcări sugerate
muzicale de textul melodiei/ritm

3. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Hora- La joc –după ● observare
cântece din folclorul muzică- Dansuri mici dimensiuni, cu observarea unor auz –A.M. Ionescu sistematică
copiilor, colinde, a unor populare diferenţieri de expresivitate, tempo Ciuleandra ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate (lent/ rapid), aspecte dinamice şi Brașoveanca ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări timbrale Scaloianul clasă
patrimoniul cultural, cu libere ● interpretarea vocală a cântecelor, ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe cu utilizarea percuţiei corporale - a ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, aplauzelor ritmice, a bătutului din
în mici grupuri, în Elemente de picior
colectiv, cu asocierea limbaj muzical- ● jocuri interpretative muzicale -
unor ritmul dialog solist/cor sau între grupuri,
elemente de mișcare și a Mişcare pe ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
acompaniamentului muzică- Dansuri diferenţierea mişcărilor (cântarea
instrumental populare melodiei/ acompaniament, ritmul
3.1. Manifestarea unor mişcări sugerate melodiei/măsură)
reacții, emoții, de ritm, mişcări ● stimularea exprimării spontane a
sentimente sugerate de libere unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
fragmente de scurte fragmente muzicale
muzicale contrastante (de exemplu, desene
3.2. Exprimarea prin animate adecvate vârstei)
mișcări corporale a unor ● dansuri populare cu caracteristici
lucrări/fragmente diverse, cu manifestare individuală,
muzicale pe perechi sau în grup
● jocuri de recunoaştere şi
diferenţiere a unor dansuri cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare
corporală/dans a unor poveşti scurte
● executarea unor pași simpli din
dansuri populare specifice zonei

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 5


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 5: Natura – o colecție de povești vii


PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare

U.Î.: Plantele și animalele au U.Î.:În lumea plantelor U.Î.: Caracteristici ale lumii vii* U.Î.:Cântecele copilăriei
83
povestea lor
15  Funcții ale limbii (acte 16 ore 9 ore: 9 ore:  Caracteristici ale 9 ore: Elemente de limbaj
ore de vorbire) (S12 – lumii vii muzical
(S12 – - solicitarea de informații S15) - Caracteristici ale •Ritmul (sunete
S14) (referitoare la universul 3 ore 3 ore viețuitoarelor (nevoi 3 ore lungi/scurte)
apropiat); de bază - apă, aer, Melodia
(S9 – S11) (S9 – S11) (S9 – S11)
- relatarea unei hrană; creștere; reacții •Legătura dintre text
+ 3 ore + 3 ore + 3 ore
acțiuni/întâmplări citite. la schimbările și melodie – strofa/
(S12 – S14) (S12 – S14) (S12 – S14)
 Textul – textul literar, mediului; înmulțire);
+ 3 ore + 3 ore + 3 ore refre-nul
narativ - Reacții ale unei plante
– textul (S15 – S17) (S15 – (S15 – S17) •Genuri muzicale:
la diferite schimbări
nonliterar S17)
ale mediului;
folclorul copiilor,
- identificarea de informații - Reacții ale corpului colinde, dansuri
explicit formulate; animal la schimbări
- organizarea în tabele, ale mediului Mișcare pe muzică
cadrane a informațiilor; (temperatura) sau în • dansuri populare
- delimitarea unui text în diferite situații mișcări sugerate de
fragmente logice; (pericol, mișcare); ritm, mișcări libere
1.1. - extragerea ideilor 2.5. - Principalele grupe de 1.1.
1.4. principale sub formă de 5.1. animale: insecte, 1.2.
titluri sau de enunțuri; 5.3. pești, amfibieni, 3.2.
1.5. - realizarea planului de idei; reptile, păsări,
2.1. - exprimarea mamifere –
2.4. acordului/dezacordului caracteristici generale,
2.5. față de acțiunile unor exemple de
3.1. personaje; reprezentanți din
- exprimarea personală pe mediul de viață
3.3. baza textului. apropiat.
3.6.  Organizarea textului  Omul – menținerea
4.3. scris stării de sănătate
4.4. - scrierea textului în care se - Activitate și odihnă.
prezintă o întâmplare
imaginată;
- descrierea unor elemente
din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere
creativă.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor
cuvinte.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 9 săptămâni (S9 – S17) și se derulează pe parcursul a trei unități tematice: Lumea vie – alegerea prietenilor (3 ore),
Natura – o colecție de povești vii (3 ore)șiTainele naturii – probleme și soluții (3 ore).

85
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Plantele și animalele au povestea lor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informații ● Textul literar. - identificarea unor caracteristici ale plantei ●Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text Audierea textului preferate pentru a argumenta afirmația manual, CD-ul aferent sistematică:comporta
informativ sauliterar accesibil Dacă aș fi o plantă, aș fi .… pentru că .… manualului, text mentul de ascultător
1.4. Manifestarea curiozității (2.1); suport: Povestea activ
față de diverse tipuri de - audierea unui text, în care se prezintă florii-soarelui, după  Lista de verificare (da,
mesaje în contexte familiare întâmplări imaginare despre apariția pe Tudor Pamfile, Caietul nu):
2.1. Descrierea unui obiect/ pământ a florii-soarelui (1.4); elevului pentru clasa  manifestarea
unei ființe din universul - identificarea enunțurilor adevărate/false a III-a – Limba și interesului față de
apropiat pe bazaunui plan referitoare la textul audiat (1.1); literatura română, mesaje audiate cu
simplu - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Editura Intuitext ajutorul
4.3. Realizarea unei scurte legate de mesajul textului audiat, dintr-o ●Resurse procedurale: computerului
descrieri ale unor elemente din pereche/serie de variante date (1.1); exercițiul, conversația  concentrare asupra
mediulapropiat pornind de la - realizarea, în grup, unei benzi desenate euristică, explicația sarcinii;
întrebări de sprijin pentru a ilustra ceea ce s-a înțeles din textul  formularea de
audiat (1.4); răspunsuri adecvate
- antrenament de scriere creativă: la întrebări;
imaginarea și scrierea unor explicații  executarea unor
neobișnuite, surprinzătoare (diferită de cea sarcini conform
oferită de text), prin care se justifică apariția instrucțiunilor
pe pământ a florii-soarelui (4.3). primite.
2. 3.1. Extragerea unor informații ● Textul literar. - citirea în forme variate (în lanț, ștafetă) a ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
de detaliu din texte Aprofundarea unor enunțuri din textul suport audiat în manual, CD-ul aferent clasă: jurnal cu dublă
informative sau literare lecturii lecția anterioară (3.1); manualului, text intrare: transcrierea unui
3.3. Formularea unei păreri - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a suport: Povestea fragment preferat,
despre o povestire/personajele textului pe baza unor repere date de florii-soarelui, după motivarea alegerii lui
acesteia învățător (enunțuri din text în care se Tudor Pamfile, Caietul
4.4. Povestirea pe scurt a unei regăsesc cuvinte cu același sens celor date) elevului pentru clasa  Tema pentru acasă
întâmplări imaginate/trăite (3.1); a III-a – Limba și
- identificarea în imaginile date a literatura română,
personajelor din textul suport (3.3); Editura Intuitext
- realizarea de corespondențe între ●Resurse procedurale:
personajele textului și anumite acțiuni ale exercițiul, conversația
acestora (3.1); euristică, explicația,
- exprimarea unor păreri personale despre jurnalul cu dublă
personajele identificate (3.3); intrare, jocul didactic
- exprimarea acordului/dezacordului față
de anumite acțiuni, atitudini ale
personajelor din textul suport (3.3);
- ordonarea unor enunțuri care prezintă
întâmplări petrecute în text și poziționarea
lor pe axa timpului în ordinea derulării
acțiunilor (3.1);
- scrierea sub formă de titlu a ideilor
principale date sub formă de enunțuri și
întocmirea planului de idei (3.1);
- transcrierea fragmentului preferat din text
și motivarea alegerii acestuia(3.1);
- realizarea în scris a unui scurt text în care
se comentează paragraful ales (4.4);
3. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Textul nonliterar. - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ●Resurse materiale:  Evaluarea după
unei ființe din universul a unor informații științifice deținute de elevi manual, CD-ul aferent rezolvarea sarcinilor
apropiat pe bazaunui plan despre floarea-soarelui; completarea primei manualului, text de învățare:
simplu coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am suport: Povestea Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informații învățat cu informațiile asupra cărora s-a florii-soarelui, după ridicate” - se așteaptă
de detaliu din texte căzut de comun acord (2.1); Tudor Pamfile, Caietul răspunsuri la anumite
informative sau literare - formularea de întrebări despre ceea nu elevului pentru clasa solicitări ale cadrului
4.3. Realizarea unei scurte știu și vor să afle elevii în legătură cu a III-a – Limba și didactic; se lasă elevilor
descrieri ale unor elemente din floarea-soarelui și completarea celei de-a literatura română, timp de gândire, apoi pot
mediulapropiat pornind de la doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu Editura discuta în perechi sau în
întrebări de sprijin – Am învățat (2.1); Intuitext,reviste, grupuri mici; atenția
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui carton, hârtie colorată, învățătorului se poate
text nonliterar (3.1); foarfece, lipici, carioci muta către anumiți elevi,
- formularea de răspunsuri la întrebări ce ●Resurse procedurale: oferindu-se și celor
vizează informațiile esențiale sau de detaliu exercițiul, conversația timizi, tăcuți sau
desprinse din textul citit și completarea celei euristică, explicația, neîncrezători
de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să metoda Știu - Vreau să posibilitatea de a se
știu – Am învățat (3.1); știu – Am învățat, exprima.
- realizarea florii-soarelui din carton/hârtie tehnica S.I.N.E.L.G
colorată, evidențiindu-se caracteristici  Tema pentru acasă
precizate în textul nonliterar lecturat (3.1);
87
- scrierea, pe suportul din hârtie
confecționat anterior, a unui scurt text în
care se prezintă informații științifice despre
floarea-soarelui, urmată de expunerea
lucrărilor (4.3).
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul literar în - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
unei ființe din universul versuri literar și a textului nonliterar suport care manual, CD-ul aferent clasă:alcătuirea de
apropiat pe bazaunui plan prezintă o anumităplantă (3.1); manualului, text propoziții utilizând
simplu - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute suport: Lăcrimioare, cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informații prin raportare la contextul în care apar și după Vasile Alecsandri, text.
de detaliu din texte confruntarea cu sensurile oferite de Caietul elevului pentru
informative sau literare dicționar (3.1); clasa a III-a – Limba și  Proba orală: formulare
4.4. Povestirea pe scurt a unei - utilizarea achizițiilor lexicale noi în literatura română, de răspunsuri la
întâmplări imaginate/trăite enunțuri proprii (4.4); Editura Intuitext, text întrebări referitoare la
- citirea în ritm propriu a textului literar în informativ despre conținutul textului
versuri, cu adaptarea intonației impuse de lăcrămioare.
semnele de punctuație (3.1.); ●Resurse procedurale:
- formularea de răspunsuri la întrebări ce exercițiul, conversația,
vizează informațiile esențiale sau de detaliu explicația, procedee de
desprinse din textele citite (3.1); citire activă
- identificarea, în cele două texte (literar și
nonliterar), a unor însușiri ale plantei
descrise (2.1);
- identificarea, pe baza unor întrebări date,
a elementelor definitorii pentru cele două
tipuri de text (literar și nonliterar) (2.1);
- antrenament de scriere creativă:
formularea de răspunsuri surprinzătoare la
întrebarea:De ce lăcrămioarele au flori
multe și mici? (4.4).
5. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Textul literar în - exprimarea unor păreri personale despre ● Resurse  Observarea
pentru găsirea de soluții la versuri -lectură personajele textului în versuri lecturat (3.3); materiale:Lectură și sistematică:
probleme - exprimarea acordului/dezacordului față de scriere, joc și fantezie - inițiativa în
3.3. Formularea unei păreri anumite acțiuni, atitudini ale personajelor Caietul elevului pentru comunicare:
despre o povestire/personajele din textul suport (3.3); clasa a III-a, Editura  Scara de
acesteia - discuții, în perechi, care evidențiază Intuitext, text suport: clasificare
3.6. Aprecierea valorii cărților opiniile elevilor despre zicala Scopul scuză Vulpea și corbul, de (întotdeauna,
4.3. Realizarea unei scurte mijloacele (2.4); Jean de la Fontaine, frecvent, rar):
descrieri ale unor elemente din - scrierea, în perechi, unor argumente care cărți, reviste, atlase,  menținerea
mediulapropiat pornind de la exprimă acordul și a unor argumente care enciclopedii interesului pentru
întrebări de sprijin exprimă dezacordul față de mesajul ●Resurse procedurale: dialog;
transmis prin zicala mai sus menționată; exercițiul, conversația,  acceptarea punctelor
completarea listei de argumente cu alte idei, explicația, procedee de de vedere diferite în
în grupuri de câte patru elevi (2.4); citire activă, metoda cadrul grupului;
- adoptarea de către fiecare elev a uneia Rețeaua de discuții,  transmiterea de
dintre pozițiile DA (acord), NU (dezacord) și dezbaterea stări, idei, opinii.
NU ȘTIU (indecis), ca urmare a discuțiilor
purtate în cadrul grupului și a propriei  Evaluarea după
reflecții (2.4); rezolvarea sarcinilor de
- dezbaterea mesajului zicalei prin oferirea învățare:
de argumente și contra-argumente din Tehnica „Fără mâini
partea fiecărui grup susținător al unei opinii, ridicate” - se așteaptă
urmată de repoziționarea elevilor în situația răspunsuri la anumite
în care au fost convinși de argumentele solicitări ale cadrului
elevilor din grupul advers (2.4); didactic; se lasă elevilor
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de timp de gândire, apoi pot
cărți în care se regăsesc texte literare cu discuta în perechi sau în
personaje din lumea plantelor/animalelor și grupuri mici; atenția
cu mesaj moralizator; dotarea bibliotecii cu învățătorului se poate
reviste, atlase, enciclopedii (resurse de texte muta către anumiți elevi,
nonliterare) (3.6); oferindu-se și celor timizi
- formularea unor îndemnuri adresate sau tăcuți posibilitatea
oamenilor, pe baza învățăturilor desprinse de a se exprima.
din textul suport (4.3).
6. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Textul literar. - joc Ghicește ce am văzut! – un elev ● Resurse  Observarea
pentru găsirea de soluții la Lectura textului extrage dintr-un săculeț un jeton în care materiale:manual, text sistematică:comportam
probleme este ilustrată una dintre viețuitoarele care suport: Puiul de entul de cititor activ
3.1. Extragerea unor informații sunt personaje în textul suport. Ceilalți elevi elefant, după Rudyard  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte formulează întrebări care să îi ajute la Kipling, Caietul nu):
informative sau literare identificarea ființei ilustrate. Elevul care a elevului pentru clasa  manifestareainteresu
4.4. Povestirea pe scurt a unei extras jetonul nu poate răspunde decât prin a III-a – Limba și lui față de lectura unui
întâmplări imaginate/trăite Da sau Nu. Se procedează la fel și pentru literatura română, text
alte obiecte/ființe menționate în text. Elevul Editura  formularea de
care a identificat ființa ilustrată pe jeton va Intuitext,jetoane în răspunsuri adecvate la
face o nouă extragere (2.4); care sunt ilustrate întrebări;
- realizarea în scris, pornind de la imaginile personajele textului,
de pe jetoanele extrase din săculeț, a unor un săculeț, ● Temă de lucru în clasă:
predicții referitoare la locul, timpul, acțiunile ●Resurse procedurale:  alcătuirea de
89
care ar putea să se petreacă în textul ce exercițiul, conversația, enunțuri utilizând
urmează a fi lecturat (4.4); explicația, procedee de cuvinte nou învățate;
- citirea individuală, în șoaptă, a textului citire activă, jocul  formularea de
suport (3.1); didactic, metoda enunțuri care încep cu
- confruntarea propriilor predicții cu predicțiilor fiecare literă a unui
aspectele relatate în text și stabilirea cuvânt.
punctelor comune (3.1);
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute
prin raportare la contextul în care apar și
confruntarea cu sensurile oferite de
dicționar (3.1);
- utilizarea achizițiilor lexicale noi în
enunțuri proprii (4.4);
- citirea în forme variate a unor enunțuri
din text - în lanț, ștafetă (3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informații esențiale sau de detaliu
desprinse din textele citite (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
formularea de enunțuri care încep cu fiecare
literă a denumirii uneia dintre ființele
precizate în text (4.4).
7. 3.1. Extragerea unor informații ●Scrierea textului - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
de detaliu din texte în care se textului pe baza unor repere date de manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare prezintă o învățător (enunțuri din text în care se Puiul de elefant, după învățare:
3.3. Formularea unei păreri întâmplare regăsesc cuvinte cu același sens celor date) Rudyard Kipling, Tehnica semaforului: se
despre o povestire/personajele imaginată (3.1); Caietul elevului pentru pune la dispoziția
acesteia - identificarea în text a aspectelor inspirate clasa a III-a – Limba și elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei din realitate și a aspectelor care nu pot fi literatura română, cartonașe colorate în
întâmplări imaginate/trăite reale (3.1); Editura Intuitext culorile semaforului, iar
- identificarea în textul suport a expresiilor ●Resurse procedurale: la solicitarea
care au anumite înțelesuri precizate (3.1); procedee de citire învățătorului, ei ridică un
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii activă, lectura cu cartonaș corespunzător:
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport creionul în mână, verde dacă înțeleg,
(4.4); conversația, explicația, galben dacă nu sunt
- exerciții de exprimare personală pe baza exercițiul, jocul didactic siguri și roșu dacă nu
elementelor din text (3.3); înțeleg.
- exprimarea acordului/dezacordului față
de acțiunile, atitudinile unorpersonaje și ● Tema pentru acasă
argumentarea opiniei personale (3.3);
- antrenament de scriere creativă: scrierea
unui text care prezintă o întâmplare
imaginată în urma căreia elefanții au
dobândit trompă(4.4).
8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unor - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ●Resurse materiale:  Observarea
unei ființe din universul elemente din a unor informații științifice deținute de elevi, text suport la alegerea sistematică:comportam
apropiat pe bazaunui plan mediul apropiat despre elefanți; completarea primei coloane învățătorului, reviste, entul de cititor activ
simplu din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat carton, hârtie colorată,  Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informații cu informațiile asupra cărora s-a căzut de foarfece, lipici, carioci nu):
de detaliu din texte comun acord (2.1); ●Resurse procedurale:  manifestareainteresu
informative sau literare - formularea de întrebări despre ceea nu exercițiul, conversația lui față de lectura unui
4.3. Realizarea unei scurte știu și vor să afle elevii despre elefanți și euristică, explicația, text;
descrieri ale unor elemente din completarea celei de-a doua coloane din metoda Știu - Vreau să  formularea de
mediulapropiat pornind de la tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat știu – Am învățat răspunsuri adecvate la
întrebări de sprijin (2.1); întrebări.
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui
text nonliterar care prezintă informații ● Observarea
despre elefanți (3.1); sistematică: atitudinea
- formularea de răspunsuri la întrebări ce elevilor față de sarcina
vizează informațiile esențiale sau de detaliu dată
desprinse din textul citit și completarea celei  Listă de verificare
de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să (da, nu):
știu – Am învățat (3.1);  concentrare asupra
- realizarea elefantului din carton/hârtie sarcinii de rezolvat;
colorată, evidențiindu-se caracteristici  implicare activă în
precizate în textul nonliterar lecturat (3.1); rezolvarea sarcinii.
- scrierea, pe suportul din hârtie
confecționat anterior, a unui scurt text în  Tema pentru acasă
care se prezintă informații științifice despre
elefant, urmată de expunerea lucrărilor
(4.3).
9. 1.1. Extragerea unor informații ●Factori care - audierea unei povești folosind computerul ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text perturbă (în timpul audierii, învățătorul acționează în materiale:manual, CD- sistematică:comportame
informativ sauliterar accesibil comunicarea direcția împiedicării receptării optime a ul aferent manualului, ntul de ascultător activ
1.4. Manifestarea curiozității mesajului –reduce sonorul, produce diferite imagini care ilustrează  Lista de verificare (da,
față de diverse tipuri de zgomote, intervine verbal prin comentarii, personajele din nu):
mesaje în contexte familiare întrebări etc.) (1.4); povestea audiată,
 Manifestarea
2.4. Participarea la interacțiuni - realizarea unui desen pentru a ilustra ceea creioane colorate, coli
91
pentru găsirea de soluții la ce fiecarea înțeles din textul audiat, în albe și colorate. interesului față de
probleme condițiile împiedicării receptării optime a ●Resurse procedurale: mesaje audiate cu
4.4. Povestirea pe scurt a unei acestuia (1.4); exercițiul, conversația ajutorul
întâmplări imaginate/trăite - reflecție individuală asupra motivelor care euristică, explicația, computerului –
au împiedicat receptarea și înțelegerea Rețeaua personajelor, concentrare asupra
mesajului audiat și realizarea unei liste de metoda sarcinii;
factori perturbatori (2.4); Gândiți/Lucrați în  formularea de
- completarea, în perechi, a listei realizate perechi/Comunicați răspunsuri adecvate
individual (2.4); la întrebări;
- comunicarea în cadrul grupului mare a  executarea unor
ideilor conturate în perechi, referitoare la sarcini conform
motivele care au împiedicat receptarea și comenzilor primite.
înțelegerea mesajului audiat (2.4);
- reluarea audierii textului pentru ● Observarea
acompleta enunțuri cu informații din textul sistematică a
audiat (1.1); comportamentului
- identificarea personajelor care au rostit interacțional
anumite replici date, din textul audiat (1.1);  Listă de control/
- realizarea unei scheme (Rețeaua verificare:
personajelor) care evidențiază relațiile  cooperarea cu
dintre personajele textului audiat (1.1); membrii grupului;
- identificarea, în perechi, a unor factori  contribuția cu idei la
care împiedică o comunicare optimă între realizarea proiectului;
personaje din textul audiat (2.4);  participarea activă la
- completarea desenului început anterior realizarea sarcinilor de
pentru a ilustra ceea cea înțeles din textul grup.
audiat în condiții optime (1.4);
- găsirea de soluții eficiente pentru a
elimina factorii care perturbă comunicarea
și formularea unor îndemnuri utile pentru o
comunicare eficientă între persoane (4.4).
10. 1.1. Extragerea unor informații ● Solicitarea de - reluarea audierii textului studiat în lecția ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text informații anterioară (1.1); materiale:manual, CD- sistematică:
informativ sauliterar accesibil referitoare la - formularea de răspunsuri la întrebări ce ul aferent manualului, inițiativa în comunicare:
1.5. Manifestarea unei universul vizează informațiile esențiale sau de detaliu imagini care ilustrează Scară de clasificare
atitudini deschise față de apropiat din textul audiat (1.1); întâmplări din (întotdeauna, frecvent,
comunicare în condițiile - ordonarea unor ilustrații date, conform povestea audiată rar):
neînțelegerii mesajului audiat succesiunii întâmplărilor (1.1); ●Resurse procedurale:  comunicare și
2.5. Adaptarea vorbirii la - completarea replicilor unei benzi exercițiul, conversația ascultare;
diferite situații de comunicare desenate, cu accent pe utilizarea formulelor euristică, explicația,  menținerea
în funcție departenerul de de solicitare a unei informații, adecvate jocul de rol interesului pentru
dialog situațiilor ilustrate (4.4) dialog;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - joc de rol: prezentarea orală a replicilor  acceptarea punctelor
întâmplări imaginate/trăite create anterior (2.5); de vedere diferite;
- simularea unor situații de comunicare  adresare de
(convorbiri telefonice, dialoguri formale și întrebări;
informale de diverse tipuri) în cadrul cărora  transmiterea de
elevii să utilizeze formulele de solicitare a stări, sentimente, idei.
unei informații, a unei explicații, să
semnaleze, prin coduri nonverbale,
înțelegerea/neînțelegerea mesajului (1.5).
11. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Proiect: - Completarea, pe baza răspunsurilor  Resurse materiale: ●Observarea
pentru găsirea de soluții la Plante și animale, frontale, a unui tabel cu nume de plante și manual, cărți de la sistematică a
probleme între real și animale pentru cât mai multe dintre literele biblioteca clasei, comportamentului
3.6. Aprecierea valorii cărților imaginar alfabetului (Alfabetul naturii)(4.3); flip-chart, coli de scris interacțional
4.3. Realizarea unei scurte - Organizarea activității de derulare a A4, creioane colorate  Listă de control/
descrieri ale unor elemente din proiectului Plante și animale, între real și  Resurse procedurale: verificare:
mediulapropiat pornind de la imaginar: conversația, explicația,  cooperarea cu
întrebări de sprijin  stabilirea temei proiectului; exercițiul, demonstrația, membrii grupului;
 precizarea cerințelor; brainstorming-ul,  contribuția cu idei la
 prezentarea criteriilor de evaluare; învățarea bazată pe realizarea proiectului;
 stabilirea datei de prezentare a proiect  participarea activă la
proiectului; realizarea sarcinilor de
 stabilirea responsabilităților (alegerea de grup.
către fiecare elev a unei plante sau a unui
animal din lista creată anterior, pentru a fi ● Tema pentru acasă:
prezentat în Cartea naturii) (2.4, 3.6); selectarea din atlase,
- activitate la biblioteca din clasă: enciclopedii, reviste a
selectarea de cărți, reviste, atlase, unor texte care fac
enciclopedii în vederea citirii unor texte referire la planta sau
informative despre plante/animale (3.6); animalul ales
- discuții, în grupuri mici, apoi în grupul
mare, referitoare la tipurile de informații ce
vor fi selectate în vederea redactării unui
text cu caracter științific, despre planta sau
animalul ales (2.4);
- realizarea, pe baza concluziilor formulate
de fiecare grup, a unui organizator grafic/a
93
unei scheme de lucru în care sunt surprinse
aspectele care vor ghida elevul în selectarea
de informații și în redactarea textului cu
caracter științific (cum arată, care este
mediul său de viață, cu ce se hrănește, ce
comportament are etc.) (4.3).
12. 3.1. Extragerea unor informații ●Descrierea unor Activitatea 1 din proiectul Plante și ●Resurse materiale: ●Observarea
de detaliu din texte elemente din animale, între real și imaginar: manual, cărți de la sistematică: atitudinea
informative sau literare mediul apropiat - citirea individuală, în gând, a textelor biblioteca clasei și din elevilor față de sarcina
3.6. Aprecierea valorii cărților nonliterare aduse din biblioteca personală biblioteca personală, dată
4.3. Realizarea unei scurte (3.6); atlase, reviste,  Listă de verificare
descrieri ale unor elemente din - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute dicționar, coli A4 (da, nu):
mediulapropiat pornind de la prin raportare la contextul în care apar și ●Resurse procedurale:  concentrare asupra
întrebări de sprijin confruntarea cu sensurile oferite de procedee de citire sarcinii de rezolvat;
dicționar (3.1); activă, lectura cu  implicare activă în
- identificarea, în textele citite a unor creionul în mână, rezolvarea sarcinii.
informații care răspund la întrebările din conversația, explicația,
organizatorul grafic, realizat în lecția exercițiul, învățarea ● Tema pentru acasă:
anterioară (3.1); bazată pe proiect revizuirea textului
- selectarea informațiilor relevante, redactat în clasă și
accesibile vârstei, despre animalul sau transcrierea formei
planta aleasă (3.1); corecte a acestuia
- redactarea unui text cu caracter științific
în care este prezentată viețuitoarea aleasă
(4.3).

13. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce ●Resurse ●Tema de lucru în clasă:
diferite situații de comunicare - Textul literar vizează informațiile esențiale sau de detaliu materiale:manual, -redactarea unui text în
în funcție departenerul de - Textul nonliterar desprinse din textul citit (3.1); Caietul elevului pentru care se prezintă
dialog - Solicitarea de - precizarea unor formule de solicitare a clasa a III-a – Limba întâmplări imaginate,
3.1. Extragerea unor informații informații informațiilor, adecvate situației date (2.5); și literatura română, prin care se explică,
de detaliu din texte referitoare la - folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); Editura Intuitext,text într-un mod surprinzător,
informative sau literare universul apropiat - exprimarea acordului/dezacordului față suport la Coco și Matu, cum a dobândit
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor de acțiunile, atitudinile unorpersonaje și după Ella Conovici, coli viețuitoarea aleasă o
despre o povestire/personajele elemente din argumentarea opiniei personale (3.3); de scris A4, creioane anumită însușire/
acesteia mediul apropiat - exerciții de exprimare personală pe baza colorate comportament specific
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului elementelor din text (identificarea tipului de ● Resurse procedurale:
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă text citit - literar/nonliterar) (3.3); procedee de citire ● Autoevaluarea, pe
o întâmplare Activitatea 2 din proiectulPlante și activă, conversația, baza unor criterii date,
imaginată animale, între real și imaginar: explicația, exercițiul, referitoare la:
- imaginarea unor întâmplări în urma jurnalul cu dublă -utilizarea conectorilor
cărora planta sau animalul ales a dobândit o intrare, învățarea între idei;
însușire/un comportament specific (4.4); bazată pe proiect -respectarea structurii
- redactarea unui text în care se prezintă textului (introducere,
întâmplările imaginate, utilizându-se cuprins, încheiere);
cuvintele demult, la un moment dat, de -așezarea corectă a
atunci (4.4); textului în pagină
- realizarea unui desen prin care se
ilustrează planta/animalul și în care sunt ● Tema pentru acasă:
evidențiate aspecte desprinse din textele revizuirea textului
citite (3.1). redactat în clasă și
transcrierea formei
corecte a acestuia
14. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
diferite situații de comunicare - Textul literar –identificarea de informații explicit fișe de evaluare
în funcție departenerul de - Textul nonliterar formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
dialog - Solicitarea de (3.1); conversația, exercițiul.
3.1. Extragerea unor informații informații – formularea de concluzii directe pe baza
de detaliu din texte referitoare la informațiilor din textul citit (precizarea
informative sau literare universul apropiat tipului de text –literar sau nonliterar) (3.3);
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor – utilizarea unor formule de solicitare a
despre o povestire/personajele elemente din informațiilor, adecvate situației date (2.5);
acesteia mediul apropiat – redactarea unui scurt text în care se
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului prezintă întâmplări imaginate, prin care se
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă explică, într-un mod surprinzător, cum o
o întâmplare plantă sau un animal a dobândit o anumită
imaginată însușire/comportament specific (4.4).
15. 2.5. Adaptarea vorbirii la - Textul literar – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
diferite situații de comunicare - Textul nonliterar ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
în funcție departenerul de - Solicitarea de ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/ dezvoltare; ameliorare/
dialog informații problemele (individuale/ale majorității  Resurse procedurale: dezvoltare
3.1. Extragerea unor informații referitoare la elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea conversația, explicația
de detaliu din texte universul apropiat sumativă. exercițiul, jocul ● Autoevaluarea
informative sau literare - Descrierea unor ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad didactic, proiectul.
3.3. Formularea unei păreri elemente din ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru ● Proiectul
despre o povestire/personajele mediul apropiat elevii care vor demonstra realizarea tuturor
acesteia - Scrierea textului obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
4.4. Povestirea pe scurt a unei în care se prezintă evaluare sumativă.
95
întâmplări imaginate/trăite o întâmplare – Finalizarea proiectuluiPlante și animale,
imaginată între real și imaginar:
● realizarea Cărții naturii prin așezarea
lucrărilor elevilor, în ordinea alfabetică a
numelui plantelor/animalelor descrise,
crearea și ilustrarea copertei cărții.
● expunerea cărții la Colțul cititorului
●completarea unui chestionar de
autoevaluare a activității în proiect

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:În lumea plantelor
PERIOADA: 4 săptămâni (S 12 – 13 – 14 – 15)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul împărțire date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 și de împărțiri împărțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de împărțiri folosind scăderea clasa a III-a - și/sau legătura cu
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura înmulțirea.
specifice și a unor simboluri - transformarea unor scăderi repetate în Intuitext
matematice în rezolvarea și/sau împărțiri și invers (2.5);  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu - utilizarea unor jetoane cu plante pentru a conversația, explicația,
raționamente simple efectua împărțiri prin scădere repetată (2.5). exercițiul

2. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Legătura - efectuarea unor împărțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul dintre înmulțire legăturii cu înmulțirea (2.5); manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 și de împărțiri și împărțire - efectuarea probei unei operații de animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulțire/împărțire (2.5); Caietul elevului pentru
scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru clasa a III-a -
5.1. Utilizarea terminologiei compararea unor numere sau a rezultatelor și/sau legătura cu
Matematică, Editura
specifice și a unor simboluri unor operații aritmetice (5.1). Intuitext
matematice în rezolvarea și/sau  Resurse procedurale: înmulțirea.
compunerea de probleme cu conversația, explicația,
raționamente simple exercițiul

3. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea la - împărțirea unor mulțimi de flori/frunze  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 2, 4, 8 câte 2/câte 4/câte 8 (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 –10 000 și de împărțiri - rezolvarea de exerciții folosind tabla flori/frunze, flori, frunze de învățare:
folosind tabla înmulțirii, împărțirii și legătura cu înmulțirea (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operații de clasa a III-a - ridicate” - se așteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei același ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura răspunsuri la anumite
specifice și a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea și/sau de împărțire (5.1);  Resurse procedurale: didactic; atenția
compunerea de probleme cu - rezolvarea de probleme pornind de la conversația, explicația, învățătorului se poate
raționamente simple expresii care sugerează operații (5.1); exercițiul, jocul didactic. muta către anumiți
- formularea și rezolvarea unor probleme elevi, oferindu-se și
pornind de la imagini cu plante (5.1); celor timizi, tăcuți sau
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea neîncrezători în forțele
unor jetoane cu plante, care conțin împărțiri proprii posibilitatea de
cu același rezultat (2.5). a se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 - 10 000 3, 6, 9 împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
și de împărțiri folosind tabla - rezolvarea de probleme cu operații de numere, fișe de lucru; de învățare:
înmulțirii, respectiv tabla același ordin/de ordine diferite având ca cartonașe colorate (roșu, Tehnica semaforului:
împărțirii temă plantele (2.5); verde, galben), Caietul se pune la dispoziția
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea terminologiei specifice operației elevului pentru clasa a elevilor un set de trei
specifice și a unor simboluri de împărțire (5.1); III-a - Matematică, cartonașe colorate în
matematice în rezolvarea și/sau - formularea și rezolvarea unor probleme Editura Intuitext culorile semaforului,
compunerea de probleme cu pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale: iar la solicitarea
raționamente simple operații de împărțire (5.1.); conversația, explicația, învățătorului, ei ridică
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint demonstrația, exercițiul, un cartonaș: verde
cu împărțiri pentru descoperirea drumului problematizarea, jocul dacă înțeleg, galben
vulpii spre copacul în care se află corbul didactic. dacă nu sunt siguri și
(2.5). roșu dacă nu înțeleg.
5. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 5 sau la 10. împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10000 și de împărțiri folosind Împărțirea la 7 - rezolvarea de probleme cu operații de numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla același ordin/de ordine diferite (2.5); Caietul elevului pentru exerciții folosind tabla
împărțirii - utilizarea terminologiei specifice operației clasa a III-a - împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei de împărțire (5.1); Matematică, Editura
97
specifice și a unor simboluri - formularea și rezolvarea unor probleme Intuitext  rezolvarea unor
matematice în rezolvarea și/sau pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale: probleme pornind de
compunerea de probleme cu operația de împărțire (5.1.); conversația, explicația, la expresii care
raționamente simple - completarea unui rebus matematic și demonstrația, exercițiul,
sugerează operația de
utilizarea definițiilor pentru a crea ghicitori problematizarea.
(5.1); împărțire
- realizarea unor flori din materiale
reciclabile și crearea de aranjamentee
utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori (5.1).
6. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Ordinea -rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
0 – 10 000 și de împărțiri operațiilor operațiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciții respectând
folosind tabla înmulțirii, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
respectiv tabla împărțirii enunțurile problemelor care sugerează Matematică, Editura operațiilor.
5.1. Utilizarea terminologiei operațiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
specifice și a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operațiile  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea și/sau aritmetice studiate (5.3); conversația, explicația,
compunerea de probleme cu - completarea unor exerciții cu semnele demonstrația, exercițiul.
raționamente simple corespunzătoare operațiilor matematice
5.3. Rezolvarea de probleme cu astfel încât egalitățile date să fie adevărate
operațiile aritmetice studiate, în (2.5);
concentrul 0 – 10 000 - joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor
numere și semne matematice date pentru a
compune exerciții (5.3).
7. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Ordinea -rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 000 efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
și de împărțiri folosind tabla operațiilor operațiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciții respectând
înmulțirii, respectiv tabla - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
împărțirii compararea rezultatelor unor operații Matematică, Editura operațiilor;
5.1. Utilizarea terminologiei aritmetice (5.1); Intuitext
specifice și a unor simboluri - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea și/sau enunțurile problemelor care sugerează conversația, explicația,
compunerea de probleme cu operațiile aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exercițiul.
raționamente simple - rezolvarea de probleme cu operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme cu aritmetice studiate (5.3);
operațiile aritmetice studiate, în - completarea unor exerciții cu semnele
concentrul 0 – 10 000 corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie adevărate
(2.5).
8. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor înmulțirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 și de împărțiri rotunde - rezolvarea de exerciții cu operațiile elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, cunoscute, respectând ordinea efectuării III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii operațiilor și semnificația parantezelor Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde (2.5);  Resurse procedurale:
specifice și a unor simboluri - identificarea rolului parantezelor rotunde conversația euristică,
matematice în rezolvarea și/sau asupra rezultatului final al unui exercițiu explicația, demonstrația,
compunerea de probleme cu (5.1); exercițiul, jocul didactic.
raționamente simple - asocierea rezolvării unei probleme cu o
5.3. Rezolvarea de probleme cu expresie numerică dată (5.3).
operațiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 10 000
9. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciții cu operațiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor cunoscute, respectând ordinea efectuării manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 și de împărțiri rotunde operațiilor și semnificația parantezelor elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, rotunde (2.5); III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii - identificarea rolului parantezelor rotunde Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei asupra rezultatului final al unui exercițiu  Resurse procedurale:
specifice și a unor simboluri (5.1); conversația euristică,
matematice în rezolvarea și/sau - utilizarea semnelor matematice și a explicația, demonstrația,
compunerea de probleme cu parantezelor pentru a face ca relații date să exercițiul, jocul didactic.
raționamente simple fie adevărate (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme cu - asocierea rezolvării unei probleme ilustrate
operațiile aritmetice studiate, în (plante) cu o expresie numerică dată (5.3).
concentrul 0 – 10 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Autoevaluare:
numere în concentrul 0 - 10 000 unei sume la un împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul - efectuarea de
și de împărțiri folosind tabla număr. Cazuri - efectuarea probei unei operații de elevului pentru clasa a împărțiri când
înmulțirii, respectiv tabla speciale de înmulțire/împărțire (2.5); III-a - Matematică, deîmpărțitul este o
împărțirii împărțire - efectuarea de activități practice cu jetoane Editura Intuitext sumă și verificarea
5.3. Rezolvarea de probleme cu (plante) pentru deducerea algoritmului de  Resurse procedurale: calculelor folosind
operațiile aritmetice studiate, în calcul al împărțirii unei sume la un număr conversația euristică, calculatorul
concentrul 0 – 10 000 (2.5); explicația, demonstrația,
- efectuarea, în două moduri a împărțirii exercițiul, jocul didactic.
unei sume la un număr (2.5);
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
99
imagine dată (5.3).
11. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
și de împărțiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operații de Caietul elevului pentru model de rezolvare
împărțirii cifră, cu rest același ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura
operațiile aritmetice studiate, în rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext
concentrul 0 – 10 000 acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare  Resurse procedurale:
decât 96: 4) (2.5); conversația, explicația,
- efectuarea unor exerciții de calcul rapid demonstrația, exercițiul,
(2.5); jocul didactic.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în
enunțurile problemelor care sugerează
operațiile aritmetice studiate (5.3);
- rezolvarea de probleme cu operațiile
aritmetice studiate (5.3).
12. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
și de împărțiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operații de Caietul elevului pentru model de rezolvaree
împărțirii cifră, cu rest același ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - identificarea cuvintelor/sintagmelor în Matematică, Editura
operațiile aritmetice studiate, în enunțurile problemelor care sugerează Intuitext
concentrul 0 – 10 000 operațiile aritmetice studiate (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme cu operațiile conversația, explicația,
aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exercițiul,
- exemplu: joc Flori în ghiveci – efectuarea jocul didactic.
unor exerciții cu mai multe operații pentru a
descoperi numărul de flori din ghivece (2.5).
13. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Aflarea - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 000 factorului produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul manual, fișe de lucru, clasă:
și de împărțiri folosind tabla necunoscut etc.” (5.1); imagini; Caietul elevului - efectuarea de
înmulțirii, respectiv tabla - aflarea unui număr necunoscut, folosind pentru clasa a III-a - înmulțiri între numere
împărțirii metoda balanței sau prin efectuarea probei Matematică, Editura formate cu două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext și numere formate cu o
specifice și a unor simboluri -efectuarea probei unei operații de  Resurse procedurale: cifră
matematice în rezolvarea și/sau înmulțire/împărțire (2.5); conversația, exercițiul,
compunerea de probleme cu - utilizarea calculatorului pentru verificarea problematizarea, jocul
raționamente simple rezultatelor unor operații de înmulțire și didactic.
5.3. Rezolvarea de probleme cu împărțire (2.5);
operațiile aritmetice studiate, în - identificarea unor situații concrete care se
concentrul 0 – 10 000 pot transpune în limbaj matematic (5.3);
- verificarea rezultatelor obținute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
14. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciții folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Împărțirea împărțirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
0 – 10 000 și de împărțiri numerelor - efectuarea de exerciții de împărțire a unui lucru; Caietul elevului elevilor față de sarcina
folosind tabla înmulțirii, naturale în număr de două cifre la un număr de o cifră pentru clasa a III-a - dată
respectiv tabla împărțirii concentrul cu rest zero(2.5); Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - aflarea unui număr necunoscut (5.1); Intuitext (da, nu):
specifice și a unor simboluri - Ordinea -rezolvarea de exerciții cu operațiile  Resurse  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea și/sau efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării procedurale:conversația, sarcinii de rezolvat
compunerea de probleme cu operațiilor și operațiilor și semnificația parantezelor exercițiul,  implicarea activă în
raționamente simple folosirea rotunde (2.5); problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
5.3. Rezolvarea de probleme cu parantezelor - utilizarea semnelor matematice și a didactic.
operațiile aritmetice studiate, în rotunde parantezelor pentru a face ca relații date să
concentrul 0 – 10 000 fie adevărate (2.5);
- identificarea cuvintelor/sintagmelor care
sugerează operațiile aritmetice studiate
(5.3);
- rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3).
15. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Împărțirea – rezolvarea de exerciții folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 și de împărțiri numerelor împărțirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, naturale în – utilizarea corectă a terminologiei Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii concentrul matematice în exerciții și probleme care Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 presupun efectuarea unor operații de  Resurse procedurale:
specifice și a unor simboluri - Ordinea împărțire; conversația, exercițiul
matematice în rezolvarea și/sau efectuării – aflarea unui număr necunoscut;
compunerea de probleme cu operațiilor și – rezolvarea de exerciții cu operațiile
raționamente simple folosirea cunoscute, respectând ordinea efectuării
5.3. Rezolvarea de probleme cu parantezelor operațiilor și semnificația parantezelor
operațiile aritmetice studiate, în rotunde rotunde;
concentrul 0 – 10 000 – rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate.
16. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
101
numere în concentrul 0 - 10 000 Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
și de împărțiri folosind tabla - Împărțirea ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul sumativă. Editura Intuitext
specifice și a unor simboluri 0 – 100 – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea și/sau - Ordinea ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
compunerea de probleme cu efectuării elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
raționamente simple operațiilor și obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
5.3. Rezolvarea de probleme cu folosirea evaluare sumativă.
operațiile aritmetice studiate, în parantezelor
concentrul 0 – 10 000 rotunde

Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii


UNITATEA TEMATICĂ 4:Lumea vie – alegerea prietenilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
UNITATEA TEMATICĂ 5:Natura – o colecție de povești vii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)*
UNITATEA TEMATICĂ 6:Tainele naturii – probleme și soluții PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Reacții ale - observarea unor imagini care  Resurse materiale:  Tema de lucru în *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor corpului ilustrează animale din diverse medii imagini, manual, clasă: stabilirea valorii învățare a
vii și nevii animal la de viață și identificarea dicționar, filme de adevăr a unor început în
2.3. Reprezentarea grafică a schimbări ale caracteristicilor lor (1.1); educaționale, afirmații referitoare la unitatea
unor observații realizate în mediului - utilizarea dicționarului pentru videoproiector, laptop reacțiile animalelor la tematică 4
cadrul investigației realizate (temperatura) explicarea și utilizarea unor termeni  Resurse procedurale: schimbări ale mediului Pământul și
după un plan dat, utilizând (exemplu: acomodare, adaptare) conversația, explicația, poveștile
tabele, diagrame, formule (1.1); Știu/ Vreau să știu/ Am sale (3 ore)
simple - realizarea corespondenței între învățat, SINELG, și continuă,
animale și reacțiile lor de apărare sau exercițiul, experimentul, cu încă 3
adaptare la mediu (exemplu: pinguinii problematizarea, jocul ore, în
se strâng în grupuri compacte) (1.1); de rol această
- realizarea unor desene, colaje care unitate
să ilustreze animale care se adaptează tematică.
la condiții de mediu (2.3).
2. 1.1. Identificarea unor  Reacții ale - observarea unor imagini care  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor corpului ilustrează animale din diverse medii imagini, manual, realizarea unei pagini de
vii și nevii animal la de viață și identificarea dicționar, filme portofoliu care să
2.3. Reprezentarea grafică a schimbări ale caracteristicilor lor (1.1); educaționale, cuprindă informații/
unor observații realizate în mediului - realizarea corespondenței între videoproiector, laptop imagini despre un
cadrul investigației realizate (pericol, animale și reacțiile lor de apărare sau  Resurse procedurale: animal care trăiește într-
după un plan dat, utilizând mișcare) adaptare la mediu (exemplu: arici – conversația, explicația, o zonă dată (Polul Nord,
tabele, diagrame, formule are blănița cu țepi) (1.1); Știu/ Vreau să știu/ Am deșert etc.)
simple - realizarea unor desene, colaje care învățat, SINELG,  Autoevaluarea:
să ilustreze animale care se adaptează exercițiul, experimentul, autoevaluarea paginii de
la condiții de mediu (2.3). problematizarea, jocul portofoliu prin raportare
de rol la criterii date.
3. 1.1. Identificarea unor  Principalele - gruparea unor jetoane cu animale în  Resurse materiale:  Evaluarea după *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor grupe de funcție de categoria din care acestea imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de învățare va
vii și nevii animale. fac parte (1.1); videoproiector, laptop, învățare: continua, cu
Caracteristici - completarea unor liste cu animale filme educaționale.  Tehnica „Fără mâini încă 3 ore, în
generale din diverse categorii: insecte, pești,  Resurse procedurale: ridicate” - se așteaptă unitatea
păsări, mamifere (1.1); conversația, explicația, răspunsuri la anumite tematică 6
- completarea unor texte lacunare cu Știu/ Vreau să știu/ Am întrebări/ solicitări ale Tainele
cuvinte potrivite pentru identificarea învățat, SINELG, cadrului didactic ; se naturii –
caracteristicilor animalelor (1.1) exercițiul, observarea lasă elevilor timp de probleme și
- ex. – joc Recunoaște animalul! – dirijată, joc didactic gândire, apoi pot discuta soluții
prezentarea caracteristicilor unui în perechi sau în grupuri
animal fără a-i spune numele; mici ; atenția
recunoașterea animalului de către învățătorului se poate
colegi (1.1); muta către anumiți
- joc de rol – Unde este locul meu? – elevi, oferindu-se și
extragerea unui post-it pe care este celor timizi, tăcuți sau
scris numele unui animal; descrierea neîncrezători în forțele
animalului în 3 propoziții, fără a-i proprii posibilitatea de a
preciza numele; gruparea elevilor în se exprima.
funcție de mediul de viață al
animalelor (1.1).

Muzică și mișcare
103
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12– 13 - 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Dansuri populare aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări ● jocuri interpretative muzicale - clasă
patrimoniul cultural, cu libere dialog solist/cor sau între grupuri, Foaie verde busuioc- ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe Elemente de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Ion D. Vicol ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, limbaj muzical diferenţierea mişcărilor (cântarea Horă din Banat- T.
în mici grupuri, în Ritmul melodiei/ acompaniament, ritmul Brediceanu
colectiv, cu asocierea melodiei/măsură)
unor ● acompanierea cântecelor cu Resurse procedurale:
elemente de mișcare și a orchestra de jucării muzicale, Metode: conversația,
acompaniamentului percuţie corporală explicația,
instrumental ● jocuri de mimare a unor atitudini exercițiul, munca
3.1. Manifestarea unor corespunzătoare expresivităţii independentă, jocul
reacții, emoții, fragmentului muzical audiat didactic
sentimente sugerate de ● stimularea exprimării spontane a Organizare:
fragmente unor reacţii, emoţii, sentimente faţă activitate frontală,
muzicale de scurte fragmente muzicale individuală și pe grupe
3.2. Exprimarea prin contrastante (de exemplu, desene
mișcări corporale a unor animate adecvate vârstei)
lucrări/fragmente ● jocuri de mimare prin mişcare
muzicale corporală/dans a unor poveşti scurte
● interpretarea unor cântece din
folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde
cunoscute
2 1.1. Receptarea unor Genuri muzicale: ● stimularea exprimării spontane a Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul colinde unor reacţii, emoţii, sentimente faţă manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor românești de scurte fragmente muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări contrastante (de exemplu, desene caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din animate adecvate vârstei) clasă
patrimoniul cultural, cu ● jocuri de mimare prin mişcare Seară luminată ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe corporală/dans a unor poveşti scurte -Mihaela Rizea ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, ● interpretarea unor colinde/urături Marinescu
în mici grupuri, în cunoscute Astăzi s-a născut
colectiv, cu asocierea Hristos- T.Popovici
unor Vremea e de colindat-
elemente de mișcare și a Mihaela Rizea
acompaniamentului Marinescu
3 instrumental
3.1. Manifestarea unor Plugușor cu șase boi-
reacții, emoții, melodie populară
sentimente sugerate de Resurse procedurale:
fragmente Metode: conversația,
muzicale explicația,
3.2. Exprimarea prin exercițiul, munca
mișcări corporale a unor independentă, jocul
lucrări/fragmente didactic
muzicale Organizare:
activitate frontală,
individuală și pe grupe

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 6


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A
105
UNITATEA TEMATICĂ 6: Tainele naturii – probleme și soluții
PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare

U.Î.: Semnele nescrise ale naturii U.Î.:Natura și viața U.Î.:Caracteristici ale lumii vii* U.Î.:Cântecele copilăriei
noastră
15 ore  Funcții ale limbii (acte de 8 ore  Probleme care 9 ore:  Caracteristici 9 ore: Elemente de limbaj
(S15 – vorbire) (S16 – se rezolvă prin ale lumii vii muzical
S17) - oferirea de informații S17) operațiile 3 ore - Caracteristici ale 3 ore •Ritmul (sunete
(referitoare la universul
aritmetice (S9 – S11) viețuitoarelor (nevoi (S9 – S11) lungi/scurte)
apropiat); + 3 ore de bază - apă, aer, + 3 ore Melodia
- relatarea unei acțiuni/ cunoscute
(S12 – S14) hrană; creștere; (S12 – S14) •Legătura dintre text și
întâmplări citite. (adunare, reacții la schimbările
scădere, + 3 ore + 3 ore melodie – strofa/
 Textul – textul literar mediului; înmulțire);
înmulțire, (S15 – S17) (S15 – S17) refre-nul
(textul narativ, poezii scurte - Reacții ale unei plante
adecvate nivelului de vârstă) împărțire) •Genuri muzicale:
la diferite schimbări
- identificarea de informații ale mediului;
folclorul copiilor,
explicit formulate; - Reacții ale corpului colinde, dansuri
- organizarea în tabele a animal la schimbări
informațiilor; ale mediului Mișcare pe muzică
- extragerea ideilor principale (temperatura) sau în • dansuri populare
sub formă de titluri, enunțuri diferite situații mișcări sugerate de ritm,
și întrebări; (pericol, mișcare); mișcări libere
1.1. - evidențierea relațiilor dintre 5.1. 1.1 - Principalele grupe de
1.3. diferite elemente de structură 5.3. 1.2 animale: insecte,
sau de conținut; 2.1 pești, amfibieni,
1.4. - exprimarea reacției față de 2.3 reptile, păsări,
2.2. cele citite prin gestică, mimică, 2.4 mamifere –
2.4. poziția corpului; 3.1 caracteristici
3.1. - exprimarea personală pe baza generale, exemple de
3.2. textului. reprezentanți din
 Organizarea textului scris mediul de viață
3.4. 1.1.
- textul funcțional – afișul; apropiat.
3.5. 1.2.
- antrenamente de scriere  Omul –
4.2. creativă. 3.2.
menținerea stării
4.5.  Variabilitatea limbii și a de sănătate
comunicării în contexte diferite - Activitate și odihnă.
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și
numărul);
- scrierea corectă a unor
substantive.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 9 săptămâni (S9 – S17) și se derulează pe parcursul a trei unități tematice: Lumea vie – alegerea prietenilor (3 ore),
Natura – o colecție de povești vii (3 ore)șiTainele naturii – probleme și soluții (3 ore).

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Semnele nescrise ale naturii
PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - crearea unor scurte povestiri pe baza unor ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport lectura textului termeni dați în avans (2.2); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - citirea individuală, în gând, a textului Semnul de iarbă, după învățare:
profesorului suport (3.1); Silvia Kerim, Caietul Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informații - compararea conținutul textului citit cu elevului pentru clasa pune la dispoziția
de detaliu din texte povestirile orale create; identificarea a III-a – Limba și elevilor un set de trei
107
informative sau literare asemănărilor, respectiv a deosebirilor(3.1); literatura română, cartonașe colorate în
4.5. Manifestarea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura culorile semaforului, iar
disponibilității pentru și a expresiilor din text prin raportare la Intuitext,dicționar, la solicitarea
transmiterea în scris a unor contextul în care apar și confruntarea cu minge. învățătorului, ei ridică un
idei sensurile oferite de dicționar (3.1); ●Resurse procedurale: cartonaș corespunzător:
- utilizarea achizițiilor lexicale noi în tehnica termenilor dați verde dacă înțeleg,
enunțuri orale proprii (2.2); în avans, diagrama galben dacă nu sunt
- citirea în forme variate a unor enunțuri Venn, exercițiul, siguri și roșu dacă nu
din text - în lanț, ștafetă (3.1); conversația, explicația, înțeleg.
- formularea de întrebări și răspunsuri ce procedee de citire
vizează informațiile esențiale sau de detaliu activă, RAÎ (Răspunde,
desprinse din textul citit (3.1); aruncă, întreabă), jocul ●Observarea
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a didactic. sistematică: atitudinea
textului pe baza unor repere date de elevilor față de sarcina
învățător (enunțuri din text în care se dată
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)  Listă de verificare
(3.1); (da, nu):
- transcrierea unor enunțuri din text în care  concentrare asupra
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor sarcinii de rezolvat;
cuvinte precizate de învățător (3.1);  implicare activă în
- joc Poveste forțată (redactarea unui scurt rezolvarea sarcinii.
text în care se utilizează achizițiile lexicale
noi. Redactarea textului pornește de la un
cuvânt nou, precizat de învățător și continuă
pe măsură ce învățătorul introduce, la
intervale scurte de timp, alte cuvinte) (4.5).
2. 1.4. Manifestarea curiozității ● Textul literar – - vizionarea unui scurt documentar ●Resurse materiale:  Observarea
față de diverse tipuri de aprofundarea despreprotejarea mediului înconjurător și manual, text suport: sistematică:comport
mesaje în contexte familiare lecturii menținerea sănătății planetei Pământ (1.4); Semnul de iarbă, după amentul de
2.4. Participarea la interacțiuni - citirea, cu creionul în mână, a textului Silvia Kerim, Caietul
ascultător activ
pentru găsirea de soluții la suport studiat în ora anterioară și marcarea elevului pentru clasa
probleme pe text, prin simboluri adecvate, a a III-a – Limba și  Lista de verificare (da,
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor/ enunțurilor care produc anumite literatura română, nu):
emoțional față de textul literar emoții, reacții (3.2); Editura Intuitext,  manifestarea
citit - reflecție individuală asupra aspectelor computer, interesului față de
4.5. Manifestarea vizionate, realizarea și completarea unui videoproiector mesaje audiate cu
disponibilității pentru tabel cu asemănări și deosebiri între ●Resurse procedurale: ajutorul
transmiterea în scris a unor conținutul documentarului și cel al textului exercițiul, conversația computerului –
idei lecturat (1.4); euristică, explicația, concentrare asupra
- completarea cu idei noi, pe baza metoda sarcinii;
discuțiilor în perechi, a tabelului realizat Gândiți/Lucrați în  formularea de
individual (2.4); perechi/Comunicați, răspunsuri adecvate
- comunicarea în cadrul grupului mare a jurnalul cu dublă la întrebări;
ideilor conturate în perechi, referitoare la intrare  executarea unor
punctele comune și diferențele existente sarcini conform
între conținutul filmului vizionat și cel al comenzilor primite.
textului (2.4);
- citirea selectivă a textului suport, în ● Observarea
funcție de repere date de învățător/colegi sistematică a
(Citește enunțul/pasajul din text care te-a comportamentului
făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); interacțional
- transcrierea unui pasaj din text care  Listă de control/
intrigă/ uimește/ stârnește interesul/ verificare:
impresionează (3.2);  cooperarea cu
- realizarea în scris a unui scurt text în care membrii grupului;
se comentează paragraful ales (4.5);  contribuția cu idei la
- scrierea unor îndemnuri adresate realizarea sarcinii.
oamenilor referitoare la protejarea naturii
(4.5).
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Povestirea orală - recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unei întâmplări individual, a textului lecturat în orele manual, text suport: rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea citite anterioare, în vederea evidențierii unor Semnul de iarbă, după de învățare:
profesorului relații de structură (părțile textului) și de Silvia Kerim, Caietul Tehnica „Fără mâini
3.4. Evaluarea conținutului conținut (locul, timpul, personajele, elevului pentru clasa ridicate” -se așteaptă
unui text pentru a evidenția întâmplările) (3.4); a III-a – Limba și răspunsuri la anumite
cuvinte-cheie șialte aspecte - formularea, în grup, a unor întrebări al literatura română, solicitări ale cadrului
importante ale acestuia căror răspuns conduc la rezolvarea unei Editura Intuitext, coli didactic; se lasă elevilor
4.5. Manifestarea probleme care se poate desprinde din textul de scris timp de gândire, apoi pot
disponibilității pentru lecturat (2.2); ●Resurse procedurale: discuta în perechi sau în
transmiterea în scris a unor - completarea, în perechi, a unor exercițiul, conversația grupuri mici; atenția
idei organizatori grafici, pentru a evidenția relații euristică, explicația, învățătorului se poate
între diferite elemente destructură sau de Explozia stelară, muta către anumiți elevi,
conținut (3.4); procedee de lectură oferindu-se și celor
- completarea unui tabel în care se pun în activă timizi, tăcuți sau
relație pe orizontală fragmentele textului și neîncrezători
ideile principale formulate în trei moduri posibilitatea de a se
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4); exprima.
- relatarea întâmplărilor din text pe baza
109
planului de idei (în grupuri de elevi așezați în  Temă de lucru în clasă:
cerc, fiecare membru al grupului povestește completarea unei pagini
un anumit fragment dezvoltând ideea din jurnalul de lectură al
principală) (2.2); clasei
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
impresii, opinii ce pot fi consemnate în jurnalul
de lectură al clasei, pe baza întrebărilor
formulate de învățător (2.2);
- consemnarea de către fiecare elev a
impresiilor, opiniilor în urma lecturării
textului și introducerea paginilor respective
în jurnalul de lectură al clasei (4.5).
4. 2.4. Participarea la interacțiuni ●Cuvântul-parte - ex.-joc: Obiectele și numele lor (asocierea ●Resurse materiale: ● Observarea
pentru găsirea de soluții la de vorbire unor obiecte din colecțiile clasei cu manual, Caietul sistematică: atitudinea
probleme ●Intuirea jetoanele ce conțin denumirea acestora) – elevului pentru clasa elevilor față de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularități substantivului joc pentru învățarea substantivului, pornind a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit de la materialul concret-intuitiv (1.3); literatura română,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea - selectarea din textul suport a unor cuvinte Editura Intuitext, coli (da, nu):
disponibilității pentru care indică anumite aspecte precizate de de flip-chart, obiecte  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor învățător și gruparea acestora în funcție de diverse din universal sarcinii de rezolvat;
idei ceea ce denumesc (ființe, lucruri, fenomene elevului  implicare activă în
ale naturii) (3.5); ●Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în exercițiul, conversația
comunicare (2.4); euristică, explicația ● Interevaluarea
- identificarea în textul suport a unor
cuvinte care îndeplinesc cerințe date ● Tema de lucru pentru
(denumesc ființe, lucruri, fenomene ale acasă
naturii) (3.5);
- observarea, în textul suport, a situațiilor
în care substantivele se scriu cu literă inițială
mare, indiferent de poziția lor în propoziție
și formularea, pe baza discuțiilor purtate, a
unor concluzii (2.4);
- completarea unor propoziții lacunare cu
substantive potrivite (3.5);
- completarea, în grup, a unor organizatori
grafici cu substantive care încep cu fiecare
literă a alfabetului (Alfabetul plantelor,
Alfabetul animalelor, Alfabetul sănătății)
(4.5);
- realizarea unei expoziții cu produsele
activității de grup (4.5).
5. 1.3. Sesizarea unor regularități ● Substantivul - audierea unor enunțuri spuse de ●Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la învățător, în care același cuvânt are valori manual, Caietul sistematică:comporta
mesaje audiate gramaticale diferite și marcarea, prin diferite elevului pentru clasa mentul de ascultător
2.4. Participarea la interacțiuni semnale sonore, a enunțului în care a III-a – Limba și activ
pentru găsirea de soluții la cuvântul anunțat de învățător are valoare de literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme substantiv (1.3); Editura Intuitext, nu):
4.5. Manifestarea - identificarea unor substantive dintr-un jetoane  manifestarea
disponibilității pentru fragment dat (1.3); ●Resurse procedurale: interesului față de
transmiterea în scris a unor - formularea, în perechi, a unor enunțuri exercițiul, conversația mesaje audiate;
idei orale în care un cuvânt dat are, pe rând, euristică, explicația,  concentrare asupra
valoare de substantiv și altă parte de vorbire jocul didactic sarcinii;
(2.4);  executarea unor
- ex.-joc, în perechi, de grupare a sarcini conform
substantivelor scrise pe jetoane, în funcție instrucțiunilor
de ceea ce denumesc (2. 4); primite.
- joc-concurs Vânătoarea de substantive –
scrierea, în grup, a unei liste cu cât mai ● Tema de lucru pentru
multe substantive care denumesc ființe și acasă
lucruri din sala de clasă (4.5);
- discriminarea substantivelor dintr-o listă
de cuvinte rostite de învățător (1.3);
- scrierea unui scurt text în care sunt
utilizate substantivele identificate anterior
(4.5).
6. 2.4. Participarea la interacțiuni ●Textul informativ - observarea unui afiș publicitar (3.1); ●Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă:
pentru găsirea de soluții la și funcțional - - formulare de răspunsuri la întrebări ce manual, Caietul realizarea unui afiș
probleme afișul vizează informații desprinse pe baza elevului pentru clasa publicitar
3.1. Extragerea unor informații observării unui afiș (Ce eveniment este a III-a – Limba și
de detaliu din texte promovat? Unde are loc? Când are loc literatura română, ● Observarea
informative sau literare evenimentul? Cine îl organizează? Ce ne Editura Intuitext coli de sistematică a
3.4. Evaluarea conținutului place la acest afiș?) (3.1); flip-chart, afiș comportamentului
unui text pentru a evidenția - dscutarea elementelor atractive din afiș publicitar, creioane interacțional
cuvinte-cheie șialte aspecte (frontal) pornind de la câteva întrebări: Ce colorate, carioci,  Listă de control/
importante ale acestuia culori predomină? Ce observăm în partea de foarfece verificare:
4.2. Redactarea unor texte sus? Cu ce fel de litere sunt scrise cuvintele? ●Resurse procedurale:  cooperarea cu
funcționale simple care conțin etc (3.1); exercițiul, conversația membrii grupului;
111
limbaj vizual și verbal - completarea, în grup, a unui tabel pentru euristică, explicația,  contribuția cu idei la
a evidenția relații între diferite elemente observarea realizarea afișului;
destructură sau de conținut ale afișului  participarea activă la
(3.4); realizarea sarcinilor de
- discutarea, în grup, a modului în care grup.
elevii ar realiza un afiș pentru promovarea
unui eveniment organizat la nivelul clasei
(2.4);
- realizarea în grup, pe baza discuțiilor
purtate anterior, a unui afiș pentru
promovarea unui eveniment organizat la
nivelul clasei (4.2).
7. 1.1. Extragerea unor informații ● Textul literar – - audierea unui text literar (1.4); ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu dintr-un text lectura textului - identificarea enunțurilor adevărate/false manual, CD-ul aferent rezolvarea sarcinilor de
informativ sauliterar accesibil referitoare la textul audiat (1.1); manualului, text învățare:
1.4. Manifestarea curiozității - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări suport: Natura nu te Tehnica semaforului: se
față de diverse tipuri de legate de mesajul textului audiat, dintr-o iartă, după Passionaria pune la dispoziția
mesaje în contexte familiare pereche/serie de variante date (1.1); Stoicescu, Caietul elevilor un set de trei
3.1. Extragerea unor informații - realizarea, în grup, a unui desen pentru a elevului pentru clasa cartonașe colorate în
de detaliu din texte ilustra ceea ce s-a înțeles din textul audiat a III-a – Limba și culorile semaforului, iar
informative sau literare (1.4); literatura română, la solicitarea
4.5. Manifestarea - citirea în forme variate a unor enunțuri Editura Intuitext, învățătorului, ei ridică un
disponibilității pentru din textul suport - în lanț, ștafetă (3.1); minge. cartonaș corespunzător:
transmiterea în scris a unor - formularea de întrebări și răspunsuri ce ●Resurse procedurale: verde dacă înțeleg,
idei vizează informațiile esențiale sau de detaliu exercițiul, conversația, galben dacă nu sunt
desprinse din textul citit (3.1); explicația, procedee de siguri și roșu dacă nu
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a citire activă, RAÎ înțeleg.
textului pe baza unor repere date de (Răspunde, aruncă,
învățător (enunțuri din text în care se întreabă), jocul ●Observarea
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) didactic. sistematică: atitudinea
(3.1); elevilor față de sarcina
- transcrierea unor enunțuri din text în care dată
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor  Listă de verificare
cuvinte precizate de învățător (3.1); (da, nu):
- identificarea în textul suport a cuvintelor  concentrare asupra
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și sarcinii de rezolvat;
descifrarea sensurilor acestora prin  implicare activă în
raportare la context (3.1); rezolvarea sarcinii.
- alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text (4.5).
8. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Textul literar – - citirea selectivă a textului studiat în ora ●Resurse materiale:  Observare
pentru găsirea de soluții la aprofundarea anterioară, în funcție de repere date de manual, CD-ul aferent sistematică a
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din manualului, text calității actului
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți suport: Natura nu te citirii:
emoțional față de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); iartă, după Passionaria  Lista de control/
citit - discuții, în perechi, care evidențiază Stoicescu, Caietul verificare:
4.5. Manifestarea opiniile elevilor despre anumite aspecte elevului pentru clasa  citirea textului
disponibilității pentru relatate în text (2.4); a III-a – Limba și folosind tonul
transmiterea în scris a unor - transcrierea unui pasaj din text care literatura română, adecvat mesajului;
idei intrigă/ uimește/ stârnește interesul/ Editura Intuitext,  adaptarea volumului
impresionează (3.2); computer, vocii și a ritmului
- realizarea în scris a unui scurt text în care videoproiector vorbirii la atmosfera
se comentează paragraful ales (4.5); ●Resurse procedurale: textului;
- citirea textului cu reglarea intensității și exercițiul, conversația  citirea cu intonația
volumului vocii precum și a ritmului vorbirii euristică, explicația, impusă de semnele
corespunzător încărcăturii afective a jurnalul cu dublă de punctuație;
mesajului (3.2). intrare  demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Oferirea de - recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport informații individual, a textului studiat în orele manual, text suport: rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea referitoare la anterioare, în vederea evidențierii unor Natura nu te iartă, de învățare:
profesorului universul apropiat învățăminte care se pot extrage din text după Passionaria Tehnica „Fără mâini
3.4. Evaluarea conținutului (3.4); Stoicescu, Caietul ridicate” -se așteaptă
unui text pentru a evidenția - formularea, în grup, a unor întrebări al elevului pentru clasa răspunsuri la anumite
cuvinte-cheie șialte aspecte căror răspuns conduce la rezolvarea unei a III-a – Limba și solicitări ale cadrului
importante ale acestuia probleme care se poate desprinde din textul literatura română, didactic; se lasă elevilor
4.5. Manifestarea lecturat (2.2); Editura Intuitext,coli de timp de gândire, apoi pot
disponibilității pentru - completarea, în perechi, a unor scris discuta în perechi sau în
transmiterea în scris a unor organizatori grafici (Cadranele), pentru a ●Resurse procedurale: grupuri mici; atenția
idei evidenția relații între diferite elemente exercițiul, conversația învățătorului se poate
destructură sau de conținut (3.4); euristică, explicația, muta către anumiți elevi,
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri, Explozia stelară, oferindu-se și celor
impresii, opinii ce pot fi consemnate în jurnalul procedee de lectură timizi, tăcuți sau
de lectură al clasei, pe baza întrebărilor activă neîncrezători
formulate de învățător (2.2); posibilitatea de a se
- consemnarea de către fiecare elev a exprima.
impresiilor, opiniilor în urma lecturării  Temă de lucru în clasă:
113
textului și introducerea paginilor respective completarea unei pagini
în jurnalul de lectură al clasei (4.5); din jurnalul de lectură al
- formularea unor îndemnuri adresate clasei
oamenilor, pe baza învățăturilor desprinse
din textul suport (4.5).
10. 1.3. Sesizarea unor regularități ● Numărul și  joc Vânătoarea de substantive - ●Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la genul identificarea substantivelor dintr-un text manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate substantivelor audiat (1.3); elevului pentru clasa elevilor față de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularități  identificarea unor substantive dintr-un a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit fragment dat; transformarea acestora literatura română,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea conform jocului De la unul/una, la mai Editura Intuitext, (da, nu):
disponibilității pentru mulți/multe și invers(1.3); jetoane  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor  gruparea unor substantive dintr-un text ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
idei dat, în funcție de număr și gen (3.5); exercițiul, conversația  implicare activă în
 transformarea unor enunțuri prin euristică, explicația, rezolvarea sarcinii.
schimbarea numărului substantivelor (4.5); jocul didactic
 completarea unor enunțuri cu ● Observarea
substantive, la numărul singular sau plural, sistematică a
în funcție de contextul dat (3.5); comportamentului
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – interacțional
fiecare grup primește jetoane pe care sunt  Listă de control/
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire): verificare:
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de  cooperarea cu
elevi, a jetoanelor pe care sunt scrise membrii grupului;
substantive (3.5);  contribuția cu idei la
 gruparea substantivelor selectate în realizarea poveștii;
funcție de număr și gen (3.5);  participarea activă la
 formularea, în cadrul grupului, a unor realizarea sarcinilor de
enunțuri utilizându-se substantivele grup.
selectate anterior, într-o ordine logică a
desfășurării acțiunilor (4.5);
 expunerea produselor scrise (4.5).
11. 1.1. Extragerea unor informații ●Scrierea corectă - identificarea enunțurilor adevărate/false ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text a unor referitoare la textul audiat cu ajutorul materiale:manual, CD- sistematică:comporta
informativ sauliterar accesibil substantive computerului (1.1); ul aferent manualului mentul de ascultător
1.3. Sesizarea unor regularități - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări ●Resurse procedurale: activ
ale limbii prin raportare la legate de mesajul textului audiat, dintr-o exercițiul, conversația  Lista de verificare (da,
mesaje audiate pereche/serie de variante date (1.1); euristică, explicația, nu):
3.5. Sesizarea unor regularități - selectarea, dintr-o listă de substantive jocul didactic  manifestarea
ale limbii pe baza textului citit scrise cu un singur i și cu doi i, a celor scrise interesului față de
4.5. Manifestarea corespunzător situației din textul audiat mesaje audiate;
disponibilității pentru (1.3);  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor - reluarea audierii textului pentru averifica sarcinii;
idei scrierea corectă a substantivelor selectate  executarea unor
(1.1); sarcini conform
- joc: Substantivele ascunse –descoperirea instrucțiunilor
substantivelor în interiorul altor părți de primite.
vorbire (3.5);
- identificarea situațiilor din textul audiat în  Temă de lucru în
care substantivele se scriu cu literă inițială clasă:argumentarea
mare, indiferent de poziția lor în propoziție modului în care sunt
și argumentarea modului în care acestea se scrise anumite
scriu (4.5). substantive
12. 1.1. Extragerea unor informații ● Povestirea orală - ordonarea unor ilustrații date, conform ●Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text după un șir de succesiunii întâmplărilor petrecute în textul materiale:manual, CD-
informativ sauliterar accesibil ilustrații audiat în lecția anterioară (1.1); ul aferent ● Observarea
2.2. Povestirea unei întâmplări - completarea unor enunțuri cu informații manualului,imagini sistematică a
cunoscute pe baza unui suport din textul audiat (1.1); care ilustrează anumite comportamentului
adecvat din partea - relatarea de întâmplări pe baza unor momente ale acțiunii interacțional
profesorului ilustrații care sugerează începutul, din povestea audiată,  Listă de control/
4.5. Manifestarea continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri de imagini care sugerează verificare:
disponibilității pentru elevi așezați în cerc, fiecare membru al începutul, continuarea  cooperarea cu
transmiterea în scris a unor grupului povestește un anumit moment al și sfârșitul unor membrii grupului;
idei acțiunii) (2.2) întâmplări, creioane  contribuția la
- scrierea unor enunțuri pe baza imaginilor colorate, coli albe și realizarea povestirii;
date, cu accent pe scrierea corectă a unor colorate.  participarea activă la
substantive (scrierea cu doi i, scrierea cu ●Resurse procedurale: realizarea sarcinilor de
inițială mare) (4.5). exercițiul, conversația grup.
euristică, explicația,
metoda Cercul
(povestirea orală în
grup)
13. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Recapitulare - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ●Resurse materiale:  Chestionarea orală:
pentru găsirea de soluții la – Textul narativ a unor informații științifice deținute de elevi manual, Caietul formulare de răspunsuri
probleme – Textul despre pădure; completarea primei coloane elevului pentru clasa la întrebări referitoare la
3.1. Extragerea unor informații funcțional: afișul din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat a III-a – Limba și conținutul textului
de detaliu din texte – Oferirea de cu informațiile asupra cărora au fost de literatura română,
informative sau literare informații acord elevii (2.4); Editura Intuitext, coli
115
3.5. Sesizarea unor regularități referitoare la - formularea de întrebări despre ceea nu de scris A4 ● Observarea
ale limbii pe baza textului citit universul apropiat știu și vor să afle elevii despre pădure și ●Resurse sistematică: atitudinea
4.2. Redactarea unor texte – Cuvântul-parte completarea celei de-a doua coloane din procedurale:procedee elevilor față de sarcina
funcționale simple care conțin de vorbire tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat de citire activă, dată
limbaj vizual și verbal – Substantivul (2.4); conversația, explicația,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea (genul și numărul) - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui exercițiul, metoda Știu (da, nu):
disponibilității pentru – Scrierea corectă text care conține informații despre păduri - Vreau să știu – Am  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor a unor (3.1); învățat sarcinii de rezolvat;
idei substantive - formularea de răspunsuri la întrebări ce  implicare activă în
vizează informațiile esențiale sau de detaliu rezolvarea sarcinii.
desprinse din textul citit și completarea celei
de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să
știu – Am învățat (3.1);
- completarea unor propoziții lacunare cu
substantive potrivite (3.5);
- gruparea unor substantive din textul
suport, în funcție de număr și gen (3.5);
- transformarea unor enunțuri din textul
citit prin schimbarea numărului
substantivelor (4.5);
- identificarea situațiilor din textul lecturat
în care substantivele se scriu cu literă inițială
mare, indiferent de poziția lor în propoziție
și argumentarea modului în care acestea
sunt scrise (4.5);
- realizarea unui afiș pentru promovarea
unei acțiuni ecologice (4.2).
14. 3.1. Extragerea unor informații ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ –identificarea de informații explicit fișe de evaluare
informative sau literare – Textul formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularități funcțional: afișul (3.1); conversația, exercițiul;
ale limbii pe baza textului citit – Oferirea de –selectarea din textul suport a unor cuvinte
4.2. Redactarea unor texte informații care indică anumite aspecte precizate
funcționale simple care conțin referitoare la (ființe, lucruri etc.) (3.5);
limbaj vizual și verbal universul apropiat –identificarea substantivelor care
4.5. Manifestarea – Cuvântul-parte îndeplinesc anumite cerințe referitoare la
disponibilității pentru de vorbire genul acestora (3.5);
transmiterea în scris a unor – Substantivul –transformarea unor enunțuri din textul citit
idei (genul și numărul) prin schimbarea numărului substantivelor
– Scrierea corectă (4.5);
a unor – formulare de răspunsuri la întrebări ce
substantive vizează informații desprinse pe baza
observării unui afiș (4.2).
15. 2.4. Participarea la interacțiuni – Textul narativ Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
pentru găsirea de soluții la – Textul ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
probleme funcțional: afișul ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/ dezvoltare; ameliorare/dezvoltare
3.1. Extragerea unor informații – Oferirea de problemele (individuale/ale majorității  Resurse procedurale:
de detaliu din texte informații elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea conversația, explicația ● Autoevaluarea
informative sau literare referitoare la sumativă. exercițiul, jocul
3.5. Sesizarea unor regularități universul apropiat ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad didactic.
ale limbii pe baza textului citit – Cuvântul-parte ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru
4.2. Redactarea unor texte de vorbire elevii care vor demonstra realizarea tuturor
funcționale simple care conțin – Substantivul obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
limbaj vizual și verbal (genul și numărul) evaluare sumativă.
4.5. Manifestarea – Scrierea corectă
disponibilității pentru a unor
transmiterea în scris a unor substantive
idei

Matematică

117
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Natura și viața noastră
PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea și analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale: Observarea
specifice și a unor simboluri date inutile, date unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu sistematică a atitudinii
matematice în rezolvarea care lipsesc, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte care elevilor față de sarcina
și/sau compunerea de rezolvare enunțurile problemelor care sugerează sugerează operații dată
probleme cu raționamente operațiile aritmetice studiate (5.3); aritmetice, Caietul  Listă de verificare(da,
simple - identificarea datelor inutile pentru elevului pentru clasa a nu):
5.3. Rezolvarea de probleme rezolvarea unei probleme (5.3); III-a– Matematică, concentrarea asupra
cu operațiile aritmetice - selectarea, dintre mai multe informații Editura Intuitext sarcinii de rezolvat,
studiate, în concentrul 0 – date, a datelor utile pentru rezolvarea unei  Resurse procedurale: implicarea activă în
10 000 probleme (5.3); conversația, explicația, rezolvarea sarcinii
- formularea de probleme pornind de la exercițiul,
situații concrete (5.1); problematizarea
- ex. – joc Legături matematice – „legarea”
unor numere date prin semne matematice
potrivite astfel încât relații date să fie
adevărate; compunerea unor probleme care
să se rezolve prin exercițiile obținute (5.3).
2. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea situațiilor în care informațiile  Resurse materiale:  Evaluarea după
specifice și a unor simboluri date inutile, date sunt insuficiente pentru rezolvarea unei manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea care lipsesc, probleme (5.3); elevului pentru clasa a de învățare:
și/sau compunerea de rezolvare - selectarea, dintre mai multe întrebări date, III-a– Matematică, Tehnica „Fără mâini
probleme cu raționamente a celor utile pentru rezolvarea unei Editura Intuitext ridicate” - se așteaptă
simple probleme (5.1);  Resurse procedurale: răspunsuri la anumite
5.3. Rezolvarea de probleme - formularea unor probleme în care să se conversația, explicația, solicitări ale cadrului
cu operațiile aritmetice utilizeze expresii matematice date, având ca exercițiul, jocul didactic. didactic; atenția
studiate, în concentrul 0 – temă protejarea mediului înconjurător (5.1); învățătorului se poate
10 000 - asocierea rezolvării unei probleme cu o muta către anumiți
expresie numerică dată (5.3); elevi, oferindu-se și
- identificarea unor situații concrete care se celor timizi, tăcuți sau
pot transpune în limbaj matematic (5.3); neîncrezători în forțele
- adăugarea unor date/eliminarea unor date proprii posibilitatea de
pentru a răspunde întrebărilor unor a se exprima.
probleme (5.3).
3. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - transformarea unei probleme rezolvate  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice și a unor simboluri transformare, prin schimbarea datelor numerice sau a manualul, jetoane cu clasă: transformarea
matematice în rezolvarea rezolvare întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care expresii și cuvinte, fișe unor probleme de
și/sau compunerea de sugerează operația (5.1); de lucru, Caietul elevului adunare în probleme
probleme cu raționamente - transformarea problemelor de adunare în pentru clasa a III-a– de scădere
simple probleme de scădere, a problemelor de Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme înmulțire în probleme de împărțire (5.1); Intuitext
cu operațiile aritmetice - formularea întrebării unei probleme astfel  Resurse procedurale:
studiate, în concentrul 0 – încât să corespundă unei rezolvări date conversația, explicația,
10 000 (5.1); demonstrația, exercițiul,
- formularea unor probleme în care să se problematizarea, jocul
utilizeze cuvintele: au plantat/a plouat/vor didactic.
sădi/verde (5.1);
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se
utilizeze pentru rezolvare toate datele
problemei (5.3);
- ex. – joc Puzzle cu operații – ordonarea
unor exerciții date pentru a reface
rezolvarea unei probleme (5.3).
4. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea și analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice și a unor simboluri formulare, unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte; cuvintelor/sintagmelor
și/sau compunerea de enunțurile problemelor care sugerează Caietul elevului pentru în enunțurile
probleme cu raționamente operațiile aritmetice studiate (5.3); clasa a III-a– problemelor care
simple - rezolvarea și compunerea de probleme Matematică, Editura sugerează operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme folosind simboluri, numere sau reprezentări Intuitext aritmetice studiate și
cu operațiile aritmetice grafice (5.3);  Resurse procedurale: rezolvarea
studiate, în concentrul 0 – - asocierea rezolvării unei probleme cu un conversația, explicația, problemelor.
10 000 desen sau cu o expresie numerică dată (5.3). demonstrația, exercițiul.
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - asocierea unor probleme cu imagini  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice și a unor simboluri formulare, corespunzătoare și rezolvarea lor (5.3); manual, imagini, Caietul identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - completarea unor probleme cu date elevului pentru clasa a cuvintelor/sintagmelor
și/sau compunerea de potrivite și rezolvarea lor (5.3); III-a– Matematică, în enunțurile
probleme cu raționamente - compunerea de probleme care să se Editura Intuitext
problemelor care
simple rezolve printr-o operație de înmulțire/  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme împărțire/adunare/scădere; sugerează operațiile
conversația euristică,
cu operațiile aritmetice - formularea de probleme după expresii explicația, demonstrația, aritmetice studiate și
studiate, în concentrul 0 – numerice date respectând tema Natura exercițiul, jocul didactic. rezolvarea
10 000 (5.3); problemelor.
- prezentarea unor informații de tipul Știați
că... pe tema Natura și utilizarea lor în
119
compunerea de probleme (5.3).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - ordonarea unor enunțuri pentru a reface  Resurse materiale:  Observarea
specifice și a unor simboluri - Problemecare textul unei probleme (5.1); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
matematice în rezolvarea se rezolvă prin - selectarea, dintre mai multe informații lucru; Caietul elevului elevilor față de sarcina
și/sau compunerea de operațiile date, a datelor utile pentru rezolvarea unei pentru clasa a III-a – dată
probleme cu raționamente aritmetice probleme (5.3); Matematică, Editura  Listă de verificare
simple cunoscute - selectarea unor informații utile pentru Intuitext (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme (adunare, rezolvarea unei probleme (5.3);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
cu operațiile aritmetice scădere, - transformarea unei probleme rezolvate conversația, exercițiul, sarcinii de rezolvat
studiate, în concentrul 0 – înmulțire, prin prin înlocuirea cuvintelor care problematizarea, jocul  implicarea activă în
10 000 împărțire) sugerează operația, prin adăugarea unei didactic. rezolvarea sarcinii
întrebări (5.1);
- compunerea unei probleme după o
expresie numerică dată (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
specifice și a unor simboluri - Problemecare se – selectarea informațiilor utile pentru materiale:Caietul
matematice în rezolvarea rezolvă prin rezolvarea unei probleme și rezolvrea ei; elevului pentru clasa a
și/sau compunerea de operațiile – transformarea unor probleme prin III-a– Matematică,
probleme cu raționamente aritmetice înlocuirea datelor/expresiilor/adăugarea Editura Intuitext
simple cunoscute unei întebări și rezolvarea lor;  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme (adunare, scădere, – compunerea unor probleme după o conversația, exercițiul
cu operațiile aritmetice înmulțire, imagine dată/ un tabel/ o expresie
studiate, în concentrul 0 – împărțire) numerică.
10 000
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
specifice și a unor simboluri Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea - Problemecare ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
și/sau compunerea de se rezolvă prin problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare:
probleme cu raționamente operațiile elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a– Matematică,  Autoevaluarea
simple aritmetice sumativă. Editura Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
cu operațiile aritmetice (adunare, ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
studiate, în concentrul 0 – scădere, elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
10 000 înmulțire, obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
împărțire) evaluare sumativă.
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii


UNITATEA TEMATICĂ 4:Lumea vie – alegerea prietenilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
UNITATEA TEMATICĂ 5:Natura – o colecție de povești vii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)
UNITATEA TEMATICĂ 6:Tainele naturii – probleme și soluții PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17) *

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Observarea  Omul – - recunoașterea unor factori de risc  Resurse materiale:  Tema de lucru în Unitatea de
consecințelor unui stil de menținerea asupra propriei sănătăți, pornind de la imagini, manual, clasă: învățare a
viață sănătos asupra stării de prezentarea unor texte scurte, videoproiector, laptop, - realizarea unui început în
propriului corp sănătate vizionarea unor filme, studii de caz filme educaționale. program personal de unitatea
Activitate și (exemplu: reducerea orelor necesare de  Resurse procedurale: echilibrare a tematică 4 (3
odihnă somn) (3.1); conversația, explicația, perioadelor de ore), a
- recunoașterea unor forme de odihnă exercițiul, observarea învățare cu cele de continuat în
activă și a necesității lor, în urma unor dirijată, Gândiți, lucrați odihnă activă și somn unitatea
discuții (exemplu: lectură, activități în perechi, comunicați în scopul aplicării tematică 5 (3
artistice, sportive) (3.1); zilnice ore) și se
- identificarea/explicarea unor proverbe încheie în
referitoare la organizarea activității această
proprii (ex.: Ce poți face azi nu lăsa pe unitate
mâine) (3.1); tematică (3
- realizarea unui program personal de ore).
echilibrare a perioadelor de învățare cu
cele de odihnă activă și somn în scopul
aplicării zilnice (3.1).
2. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - asocierea unor animale date cu mediul  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale – - Caracteristici lor de viață (1.1); imagini, manual, film sistematică a
corpurilor vii și nevii ale lumii vii -identificarea și prezentarea documentar, atitudinii elevilor faţă
2.4. Formularea de caracteristicilor unor plante / animale videoproiector, laptop de sarcina dată:
- Omul –
concluzii pe baza date (1.1);  Resurse procedurale:  Listă de
menținerea
rezultatelor investigației -identificarea condițiilor pentru conversația, exercițiul, verificare(da, nu):
stării de
3.2. Observarea creșterea și dezvoltrea plantelor / problematizarea, Gândiți, concentrarea
sănătate
consecințelor propriului animalelor (1.1); lucrați în perechi, asupra sarcinii de
comportament asupra -prezentarea rezultatelor unor comunicați rezolvat;
mediului înconjurător investigații/experimente realizate/ implicarea activă în
vizualizate (2.4). rezolvarea sarcinii.
3. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale - Caracteristici - identificarea nevoilor de bază ale fișa de evaluare pentru
corpurilor vii și nevii ale lumii vii viețuitoarelor; fiecare elev
121
2.4. Formularea de - Omul – - identificarea reacțiilor unor plante și  Resurse procedurale:
concluzii pe baza menținerea animale la diferite schimbări ale conversația, explicația
rezultatelor investigației stării de mediului;
3.2. Observarea sănătate - precizarea reacțiilor de apărare sau
consecințelor propriului adaptare la mediu a unor plante date;
comportament asupra - precizarea reacțiilor de apărare sau
mediului înconjurător adaptare la mediu a unor animale date;
- realizarea unui program personal
pentru o zi de școală/o zi de odihnă.

Muzică și mișcare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei


PERIOADA: 3 săptămâni (S 15– 16- 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Dansuri populare aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări ● jocuri interpretative muzicale - clasă
patrimoniul cultural, cu libere dialog solist/cor sau între grupuri, Joc cu text si cant : ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe Elemente de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Alunelul ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, limbaj muzical diferenţierea mişcărilor (cântarea manual pag. 37
în mici grupuri, în Genuri muzicale: melodiei/ acompaniament, ritmul
colectiv, cu asocierea folclorul copiilor, melodiei/măsură) Resurse procedurale:
unor colinde, dansuri ● acompanierea cântecelor cu Metode: conversația,
elemente de mișcare și a 12. Folcorul. orchestra de jucării muzicale, explicația,
acompaniamentului Colindul și dansul percuţie corporală exercițiul, munca
instrumental ● jocuri de mimare a unor atitudini independentă, jocul
3.1. Manifestarea unor corespunzătoare expresivităţii didactic
reacții, emoții, fragmentului muzical audiat Organizare:
sentimente sugerate de ● stimularea exprimării spontane a activitate frontală,
fragmente unor reacţii, emoţii, sentimente faţă individuală și pe grupe
muzicale de scurte fragmente muzicale
3.2. Exprimarea prin contrastante (de exemplu, desene
mișcări corporale a unor animate adecvate vârstei)
lucrări/fragmente ● jocuri de mimare prin mişcare
muzicale corporală/dans a unor poveşti scurte
● interpretarea unor cântece din
folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde
cunoscute
2 1.1. Receptarea unor Ritmul ● audierea unor piese muzicale de Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul Mişcare pe mici dimensiuni, cu observarea unor manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor muzică diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări timbrale clasă
patrimoniul cultural, cu libere ● interpretarea vocală a cântecelor, Fluturaș, fluturaș ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe Genuri muzicale: cu utilizarea percuţiei corporale - a Căldărușă plină ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, folclorul copiilor, aplauzelor ritmice, a bătutului din Săniuța
în mici grupuri, în dansuri picior Ceasul- Al. Voevidca
colectiv, cu asocierea ● jocuri de mimare a unor atitudini
unor corespunzătoare expresivităţii Resurse procedurale:
elemente de mișcare și a fragmentului muzical audiat Metode: conversația,
acompaniamentului ● stimularea exprimării spontane a explicația,
instrumental unor reacţii, emoţii, sentimente faţă exercițiul, munca
3.1. Manifestarea unor de scurte fragmente muzicale independentă, jocul
reacții, emoții, contrastante didactic
sentimente sugerate de ● jocuri de recunoaştere şi Organizare:
fragmente diferenţiere a unor dansuri cunoscute activitate frontală,
muzicale ● executarea unor mișcări sugerate individuală și pe grupe
3.2. Exprimarea prin de ritm
mișcări corporale a unor ● jocuri de mimare prin mişcare
123
lucrări/fragmente corporală/dans a unor poveşti scurte
muzicale ● interpretarea unei melodii
populare și executarea pașilor de
dans potriviți
3 1.1. Receptarea unor Recapitulare -dansuri populare cu caracteristici Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul diverse, cu manifestare individuală, manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor pe perechi sau în grup tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări Evaluare - dansuri libere pe piese muzicale caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din diverse Resurse procedurale: clasă
patrimoniul cultural, cu - jocuri de recunoaştere şi Metode: conversația, ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe diferenţiere a unor dansuri cunoscute explicația, ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, - jocuri de mimare prin mişcare exercițiul, munca
în mici grupuri, în corporală/dans a unor poveşti scurte independentă, jocul
colectiv, cu asocierea ● recunoașterea enunțutilor didactic ● evaluare scrisă și
unor adevărate Organizare frontală, orală
elemente de mișcare și a ● interpretarea unei melodii individuală și pe grupe
acompaniamentului populare și executarea pașilor de
instrumental dans potriviț
3.1. Manifestarea unor
reacții, emoții, Itemii probei de evaluare vizează:
sentimente sugerate de ● completarea enunțurilor lacunare
fragmente ● interpretarea corectă a unui cântec
muzicale cunoscut
3.2. Exprimarea prin
mișcări corporale a unor
lucrări/fragmente
muzicale

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 8


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 8: Jocuri și jucării


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare

U.Î.: În lumea sunetelor și a culorilor U.Î.: Jocuri, jucării, cărți dragi U.Î.: Corpuri – proprietăți* U.Î.: Armonia sunetelor
copiilor
15 ore  Funcții ale limbii (acte de 12  Înmulțirea 7 ore:  Corpuri - Înălţimea sunetelor
(S2 – vorbire) ore numerelor naturale în proprietăți muzicale
S4) - descrierea unui obiect, a (S2 – concentrul 0 – 10 000 o oră - Proprietăți ale
unei ființe; S4) (S1) Portativul și cheia SOL
- înmulțirea unui corpurilor (formă, 10 ore
- prezentarea unei activități. număr cu 10, 100; + 3 ore culoare, lungime, Sunetul și nota SOL
 Textul – textul literar, - înmulțirea a două (S2 – S4) întindere, masă, o oră (S1) Sunetul și nota MI
narativ numere dintre care + 3 ore volum); + 3 ore
- identificarea de informații unul este scris cu o (S5 – S7) - Stări de Sunetul și nota LA
(S2 – S4)
explicit formulate; cifră; agregare (solid, + 3 ore Sunetul și nota DO1
- organizarea în tabele a - înmulțirea când lichid, gaz) - (S5 – S7) Sunetul și nota RE
informațiilor; factorii au cel puțin identificare în + 3 ore
- formularea de întrebări și două cifre și rezultatul funcție de formă Sunetul și nota FA
(S8 – S10)
răspunsuri prin diferite nu depășește 10 000. și volum; Sunetul și nota DO2
procedee; - Proprietățile
- evidențierea relaţiilor dintre unor metale.  Sunetul și nota
SI Evaluare
diferite elemente de structură Utilizări;
1.2 2.5 1.1 1.2.
1.3
sau de conţinut. - Interacțiuni 1.3.
5.1 1.2
1.4  Organizarea textului scris dintre corpuri 2.2.
5.3 2.1
2.1 - descrierea unor elemente din (gravitațională,
2.2
2.2 mediul apropiat – elaborarea magnetică,
2.4
2.4 de instrucțiuni amuzante. electrică, de
3.1  Variabilitatea limbii și a contact -
3.2 comunicării în contexte frecarea);
3.4 diferite - Magneți. Utilizări
3.5 - adjectivul (genul și numărul); ale magneților.
4.1
- scrierea corectă a unor Busola.
4.2
4.3 adjective.
4.5

125
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S1 – S7) și se derulează pe parcursul a trei unități tematice: Pe urmele vacanței de iarnă (o oră), Jocuri și
jucării (3 ore)șiLumea de lângă noi(3 ore).

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea sunetelor și a culorilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar - - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale: ●Observarea
cunoscutepe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea suport (3.1); Fram, ursul polar, atitudinea elevilor faţă
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor după Cezar de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii din text prin raportare la contextul în care Petrescu,Caietul  Listă de verificare
de detaliu din texte apar şi confruntarea cu sensurile oferite de elevului pentru clasa (da, nu):
informative sau literare dicţionar (3.1); a III-a – Limba și  concentrarea
3.2. Formularea unui răspuns - citirea în forme variate a unor enunţuri literatura română, asupra sarcinii de
emoţional faţă de textul literar din text, în lanţ,în ştafetă (3.1); Editura Intuitext, rezolvat;
citit - formularea de întrebări și răspunsuri ce dicționar  implicarea activă în
4.1. Aplicarea regulilor de vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu rezolvarea sarcinii.
despărțire în silabe la capăt de desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse
rând, deortografie și de - citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:
punctuație în redactarea de repere date de învățător ( enunțuri din text exercițiul,
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversaţia,
celor date ) (3.1); explicaţia, procedee
- relatarea după întrebările investigatorului de citire activă, jocul
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De didactic
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite (3.2);
identificarea în textul suport a situațiilor în
care anumite cuvinte se scriu cu cratimă și
formularea de enunțuri utilizând cuvintele
respective (sar/s-ar, iau/i-au) (4.1).
2. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ●Evaluarea după
cuvânt prin raportare la aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
mesajul audiat în contexte de lecturii din text, în lanţ, ştafetă (3.1); Fram, ursul polar, învățare:
comunicare familiare - formularea de întrebări și răspunsuri ce după Cezar Tehnica semaforului: se
2.2. Povestirea unei întâmplări vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu Petrescu,Caietul pune la dispoziția
cunoscute desprinse din textul citit (3.1); elevului pentru clasa elevilor un set de trei
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea selectivă a textului pe baza unor a III-a – Limba și cartonașe colorate în
de detaliu din texte repere date de învățător (enunțuri din text literatura română, culorile semaforului, iar
informative sau literare în care se regăsesc cuvinte cu același sens Editura Intuitext, la solicitarea
3.2. Formularea unui răspuns celor date) (3.1); dicționar învățătorului, ei ridică un
emoţional faţă de textul literar - realizarea unor tabele, diagrame, de ●Resurse cartonaș corespunzător:
citit organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4); procedurale: verde dacă înțeleg,
3.4. Evaluarea conținutului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în exercițiul, galben dacă nu sunt
unui text pentru a evidenția enunţuri orale proprii (1.2); conversaţia, siguri și roșu dacă nu
cuvinte-cheie și alte aspecte - formularea, în grup, a unor întrebări ale explicaţia, procedee înțeleg.
importante ale acestuia căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei de citire activă, jocul
probleme care se poate desprinde din textul didactic.
lecturat (2.2);
-identificarea cuvintelor sau expresiilor
corespunzătoare unor ilustrații date (3.2).
3. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea claselor adjectivului (1.3.); manual, Caietul sistematică:comporta
mesaje audiate morfologice - selectarea din textul suport a unor cuvinte elevului pentru clasa mentul de ascultător
2.4. Participarea la interacţiuni care indică anumite aspecte precizate de a III-a – Limba și activ
pentru găsirea de soluţii la învățător și gruparea acestora în funcție de literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme ceea ce exprimă (3.5); Editura Intuitext nu):
3.4. Evaluarea conținutului - identificarea în textul suport a unor ●Resurse  manifestarea
unui text pentru a evidenția cuvinte care îndeplinesc cerințe date procedurale: interesului față de
cuvinte-cheie și alte aspecte (denumesc însușiri ale ființelor, lucrurilor, exercițiul, mesaje audiate;
importante ale acestuia fenomenelor naturii) (3.5); conversația,  concentrare asupra
3.5. Sesizarea unor regularităţi - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în explicația, sarcinii;
ale limbii pe baza textului citit comunicare (2.4); procedee de citire  executarea unor
- realizarea de tabele pentru a evidenţia selectivă, sarcini conform
relaţii între diferite elemente de (3.4). jocul didactic instrucțiunilor
primite.
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unui - identificarea și numirea unor trăsături ale ● Resurse materiale: Evaluarea după
unei ființe din universul obiect. Descrierea obiectelor/ ființelor din universul apropiat manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan unei activități (2.1); elevului pentru clasa învățare:
simplu - descrierea frontală, cu sprijin din partea a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii profesorului, a obiectelor la îndemână literatura română, ridicate”
de detaliu din texte (pornind de la întrebări de sprijin și Editura Intuitext -se aşteaptă răspunsuri
127
informative sau literare ajungând la mesaj) (2.1); la anumite solicitări ale
4.1. Aplicarea regulilor de - descrierea colegului de bancă, cu sprijin ●Resurse cadrului didactic;
ortografie în redactarea de text din partea profesorului sau a altui coleg procedurale: se lasă elevilor timp de
(2.1); exercițiul, gândire, apoi pot discuta
- formularea de răspunsuri la întrebări ce conversaţia, în perechi sau în grupuri
vizează informațiile esențiale sau de detaliu explicaţia, mici; atenţia
desprinse din textul citit și completarea celei procedee de citire învățătorului se poate
de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau să activă, muta către anumiţi elevi,
știu – Am învățat cu informații care descriu jocul didactic. oferindu-se şi celor
o activitate (3.1); timizi, tăcuţi sau
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc neîncrezători
ortograme (4.1). posibilitatea de a se
exprima.

 Temă de lucru în clasă:


completarea tabelului
Ştiu, Vreau să ştiu Am
învăţat

5. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul literar – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale:  Observarea
cuvânt prin raportare la lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică a
mesajul audiat în contexte de suport (3.1); Valea cu fluturi, cu comportamentului
comunicare familiare - stabilirea sensului cuvintelor și a păsări și cu flori, de ascultător activ:
2.2. Povestirea unei întâmplări expresiilor din text prin raportare la după Fănuș Neagu ,  Lista de verificare
cunoscute pe baza unui text contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului (da, nu):
adecvat sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a –  formularea de
din partea profesorului - citirea în forme variate a unor enunţuri Limba și literatura răspunsuri adecvate
3.1. Extragerea unor informaţii din text, în lanţ,în ştafetă (3.1); română, Editura la întrebări;
de detaliu din texte - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar  executarea unor
informative sau literare vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu sarcini conform
3.2. Formularea unui răspuns desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse instrucțiunilor
emoţional faţă de textul literar - citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:, primite.
citit repere date de învățător (enunțuri din text exercițiul, ●Observarea sistematică
4.5. Manifestarea în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversația, a comportamentului
disponibilităţii pentru celor date) (3.1); explicația, procedee interacţional
transmiterea în scris a unor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în de citire activă, jocul  Listă de control/
idei enunţuri orale proprii (1.2); didactic. verificare:
- formularea, în grup, a unor întrebări ale  cooperarea cu
căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei membrii grupului;
probleme care se poate desprinde din textul  contribuția cu idei la
lecturat (2.2); realizarea sarcinii.
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii (3.2);
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul
cuvântuluiprietenie(4.5).
6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – -citirea individuală, în gând, a textului suport ● Resurse materiale:  Observare
cunoscutepe baza unui suport aprofundarea (3.1); manual, text suport: sistematică a
adecvat din partea lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Valea cu fluturi, cu calității actului citirii:
profesorului și al expresiilor din text prin raportare la păsări și cu flori,  Lista de control/
3.1. Extragerea unor informaţii contextul în care apar şi confruntarea cu după Fănuș Neagu , verificare:
de detaliu din texte sensurile oferite de dicţionar (3.1); Caietul elevului  citirea textului
informative sau literare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în pentru clasa a III-a – folosind tonul
3.4. Evaluarea conținutului enunţuri orale proprii (2.2); Limba și literatura adecvat mesajului;
unui text pentru a evidenția - citirea selectivă a textului pe baza unor română, Editura  adaptarea volumului
cuvinte-cheie și alte aspecte repere date de învățător (enunțuri din text Intuitext vocii și a ritmului
importante ale acestuia în care se regăsesc cuvinte cu același sens vorbirii la atmosfera
4.5. Manifestarea celor date) (3.1); ●Resurse textului;
disponibilităţii pentru - transcrierea unor enunțuri din text în care procedurale:,  citirea cu intonația
transmiterea în scris a unor se regăsesc cuvinte cu sens opus cuvintelor exercițiul, impusă de semnele
idei precizate de învățător (3.1); conversația, de punctuație;
-realizarea de tabele, diagrame, de explicația, procedee  demonstrarea
organizatori grafici în perechi sau în echipe de citire activă, jocul înțelegerii logicii
(3.4); didactic. textului.
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi; redactarea
textului pornește de la un cuvânt nou,
precizat de învățător și continuă pe măsură
ce învățătorul introduce, la intervale scurte
de timp, alte cuvinte (4.5).
7. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Adjectivul – - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la numărul şi genul adjectivului (1.3); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate - audierea unor enunțuri prezentate de elevului pentru clasa atitudinea elevilor
3.1. Extragerea unor informaţii învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
de detaliu din texte gramaticale diferite și marcarea, prin diferite literatura română,  Listă de verificare
informative sau literare semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext (da, nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi cuvântul anunțat de învățător are valoare de  concentrare asupra
ale limbii pe baza textului citit adjectiv (1.3); ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.1.Aplicarea regulilor de - identificarea unor adjective dintr-un procedurale:  implicare activă în
129
ortografie în redactarea de text fragment dat (1.3); exercițiul, rezolvarea sarcinii.
4.5. Manifestarea - gruparea unor adjective dintr-un text dat, conversația,
disponibilităţii pentru în funcție de număr și gen (3.5); explicația, procedee ● Interevaluarea
transmiterea în scris a unor - transformarea unor enunțuri prin de lectură,
idei schimbarea numărului adjectivelor (4.5); jocul didactic  Tema de lucru pentru
- completarea unor propoziţii lacunare cu acasă
adjective potrivite (3.5);
-alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text (4.5);
- scrierea unor enunțuri în care se folosesc
adjective așezate înaintea substantivului
determinat (4.1).

8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unei - descrierea frontală, cu sprijin din partea ●Resurse materiale:  Observarea
unei fiinţe din universul persoane profesorului, a obiectelor la îndemână manual, Caietul sistematică:
apropiat pe baza unui plan (pornind de la întrebări de sprijin și elevului pentru clasa atitudinea elevilor față
simplu ajungând la mesaj) (2.1); a III-a – Limba și de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii - descrierea colegului de bancă, cu sprijin literatura română,  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte din partea profesorului sau a altui coleg Editura Intuitext nu):
informative sau literare (2.1);  concentrare asupra
4.3. Realizarea unei scurte - identificarea unor aspecte descriptive in ●Resurse sarcinii;
descrieri ale unor elemente din texte citite (3.1); procedurale:  executarea unor
mediul apropiat pornind de la - scrierea unor enunțuri de prezentare a exercițiul, sarcini conform
întrebări de sprijin unei persoane cunoscute (4.3). conversația, instrucțiunilor
explicația, procedee, primite.
jocul didactic  Tema de lucru pentru
reaizarea de desene, acasă
de postere
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea suport (3.1); Pietricica și învățare – formulare de
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute caracatița, răspunsuri la întrebari
3.1. Extragerea unor informații și a expresiilor din text prin raportare la după Henri Cornélus,
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului ●Observarea
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a – sistematică: atitudinea
3.4. Evaluarea conținutului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în Limba și literatura elevilor faţă de sarcina
unui text pentru a evidenția enunţuri orale proprii (2.2); română, Editura dată
cuvinte-cheie și alte aspecte - citirea în forme variate a unor enunţuri Intuitext  Listă de verificare
importante ale acestuia din text - în lanţ, ştafetă (3.1); (da, nu):
4.5. Manifestarea - formularea de întrebări și răspunsuri ce ●Resurse  concentrare asupra
disponibilității pentru vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale: sarcinii de rezolvat;
transmiterea în scris a unor desprinse din textul citit (3.1); exercițiul,  implicare activă în
idei - citirea selectivă a textului pe baza unor conversația, rezolvarea sarcinii.
repere date de învățător (enunțuri din text explicația, procedee,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens jocul didactic
celor date) (3.1);
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- realizarea de tabele, diagrame, de
organizatori grafici în perechi sau în grup
(3.4);
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi (4.5).
10. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Observare
pentru găsirea de soluții la aprofundarea anterioară, în funcție de repere date de manual, text suport: sistematică a
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Pietricica și calităţii citirii:
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți caracatița,  Lista de control/
emoțional față de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); după Henri Cornélus, verificare:
citit - completarea unor tabele, realizarea de Caietul elevului  citirea textului
3.4. Evaluarea conținutului organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) pentru clasa a III-a – folosind tonul
unui text pentru a evidenția - discuții, în perechi, care evidențiază Limba și literatura adecvat mesajului;
cuvinte-cheie și alte aspecte opiniile elevilor despre anumite aspecte română, Editura  adaptarea volumului
importante ale acestuia relatate în text (2.4); Intuitext vocii și a ritmului
4.5.Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care vorbirii la atmosfera
disponibilității pentru intrigă/ uimește/ stârnește interesul/ ●Resurse textului;
transmiterea în scris a unor impresionează (3.2); procedurale:  citirea cu intonația
idei - realizarea în scris a unui scurt text în care exercițiul, impusă de semnele
se comentează paragraful ales (4.5); conversaţia, de punctuație;
- citirea textului suport cu reglarea explicaţia, procedee,  demonstrarea
intensității și volumului vocii precum și a jocul didactic înțelegerii logicii
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii textului.
afective a mesajului (3.2).
11. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea unor - identificarea sensului unor cuvinte în ●Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte instrucţiuni dicționar (3.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
informative sau literare - elaborarea de instrucțiuni amuzante elevului pentru clasa de învățare:
4.3. Realizarea unei scurte pentru obiecte la îndemână (de exemplu, a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
descrieri a unor elemente din „Cum arată un ghiozdan? La ce folosește? literatura română, ridicate”
131
mediul apropiat pornind de la Găsește și o utilizare neobișnuită!”)( 4.3); Editura Intuitext -se aşteaptă răspunsuri
întrebări de sprijin - realizarea în scris a unui scurt text în care la anumite solicitări ale
se prezintă instrucţiunile de folosire a unor ●Resurse cadrului didactic;
obiecte (4.3); procedurale: se lasă elevilor timp de
- realizarea unor liste cu întrebuințări exercițiul, gândire, apoi pot discuta
obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte conversaţia, în perechi sau în grupuri
(4.3); explicaţia, procedee, mici; atenţia
- scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea jocul didactic învățătorului se poate
într-un mod surprinzător a unor obiecte din muta către anumiţi elevi,
mediul apropiat (4.3). oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă:scrierea de
instrucțiuni
12. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui -audierea unui text folosind computerul ●Resurse materiale: ●Observarea sistematică
faţă de diverse tipuri de obiect, a unei (1.4); manual, Caietul a comportamentului
mesaje în contexte familiare ființe. Descrierea -relatarea unei secvențe dintr-un film/ elevului pentru clasa interacțional
2.1. Descrierea unui obiect/ unei activități desen animat/ clip pentru care nu există a III-a – Limba și  Listă de control/
unei fiinţe din universul subtitrare sau sonor (2.2); literatura română, verificare:
apropiat pe baza unui plan -identificarea şi numirea unor trăsături ale Editura Intuitext  cooperarea cu
simplu obiectelor din mediul apropiat (2.1); membrii grupului;
2.2. Povestirea unei întâmplări -descrierea frontală, cu sprijin din partea ●Resurse  contribuția la
cunoscute pe baza unui suport profesorului, a obiectelor la (2.1); procedurale realizarea produsului;
adecvat din partea -colaborarea pentru descoperirea ideilor ascultare activă,  participarea activă la
profesorului care pot structura un plan de elaborare a conversația, realizarea sarcinilor de
unui obiect (2.1). explicația, exercițiul grup.

13. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind adjective ●Resurse materiale:  Chestionarea orală:
unei fiinţe din universul – Textul narativ potrivite (2.1); manual, text suport formulare de răspunsuri
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări despre ceea nu A citi cu degetele, la întrebări referitoare la
simplu de vorbire - știu și vor să afle elevii în legătură cu Caietul elevului conţinutul textului
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul obiectul și completarea unui jurnal dublu pentru clasa a III-a –
de detaliu din texte și numărul) (3.1); Limba și literatura ●Observarea
informative sau literare – Scrierea corectă - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui română, Editura sistematică: atitudinea
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective text care conține informații referitoare la Intuitext elevilor faţă de sarcina
ale limbii pe baza textului citit personaj si obiectul realizat (3.1); dată
4.5. Manifestarea - completarea unor propoziţii lacunare cu ●Resurse  Listă de verificare
disponibilităţii pentru adjective potrivite (3.5); procedurale:procede (da, nu):
transmiterea în scris a unor idei - gruparea unor adjective din textul suport, e de citire activă,  concentrare asupra
în funcţie de număr și gen (3.5); conversația, sarcinii de rezolvat;
- transformarea unor enunțuri din textul explicația, exercițiul,  implicare activă în
citit prin schimbarea numărului adjectivelor metoda Știu - Vreau rezolvarea sarcinii.
(4.5); să știu – Am învățat
- scrierea unui text în care se utilizează
adjective date (4.5).
14. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
unei fiinţe din universul – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări și răspunsuri ce  Resurse
simplu de vorbire - vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale:
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul desprinse din textul citit (3.1); conversația, exercițiul;
de detaliu din texte și numărul) - observarea unor mărci specifice ale procedee de lectură
informative sau literare – Scrierea corectă adjectivului (3.5);
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective - elaborarea de instrucţiuni amuzante
ale limbii pe baza textului citit pentru obiecte la îndemână (de exemplu,
4.3. Realizarea unei scurte „Cum este ... ? La ce foloseşte? Găseşte şi o
descrieri ale unor elemente din utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
15. 2.1. Descrierea unui obiect/ – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
unei fiinţe din universul – Cuvântul-parte ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/dezvoltar ameliorare/dezvoltare
simplu adjectivul (genul problemele (individuale/ale majorității e
3.1. Extragerea unor informaţii și numărul) elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea  Autoevaluarea
de detaliu din texte – Scrierea corectă sumativă. ●Resurse
informative sau literare a unor adjective procedurale:
4.3. Realizarea unei scurte ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad exercițiul,
descrieri ale unor elemente din ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversaţia,
mediul apropiat pornind de la elevii care vor demonstra realizarea tuturor explicaţia, procedee,
întrebări de sprijin obiectivelor de evaluare vizate prin proba de jocul didactic
evaluare sumativă.

133
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și jucării – Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri în care un factor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr cu 10 este 10 (2.5); manualul, imagini pentru clasă:
10 000 și de împărțiri folosind sau 100 - efectuarea de înmulțiri în care un factor formularea de probleme, efecturarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla este 100(2.5); fișe de lucru,Caietul înmulțiri folosind
împărțirii - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în elevului pentru clasa a adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei calcule (2.5); III-a– Matematică, utilizarea
specifice și a unor simboluri - descompunerea unui număr format din Editura Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea două sau trei cifre într-o sumă de produse în  Resurse procedurale: în calcule;
și/sau compunerea de care unul dintre factori este 10, respectiv conversația, explicația,
probleme cu raționamente 100 (2.5); exercițiul
simple - utilizarea terminologiei specifice operației
de înmulțire (5.1);
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru
compararea unor numere sau/ și expresii
numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100
(5.1);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5);
- formularea și rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează
operații de înmulțire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
2. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
10 000 și de împărțiri folosind două cifre cu un două cifre cu un număr de o cifră, cu elevului pentru clasa a de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră rezultatul mai mare decât 100 (2.5); III-a– Matematică, Tehnica semaforului:
împărțirii - scrierea unui factor ca sumă de zeci și Editura Intuitext se pune la dispoziția
5.1. Utilizarea terminologiei unități și efectuarea înmulțirii cu un număr  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
specifice și a unor simboluri de o cifră (2.5); conversația, explicația, cartonașe colorate în
matematice în rezolvarea - gruparea convenabilă a factorilor unei exercițiul, rezolvarea de culorile semaforului,
și/sau compunerea de înmulțiri cu mai mulți factori, pentru probleme iar la solicitarea
probleme cu raționamente rezolvare rapidă (2.5); învățătorului, ei ridică
simple - compararea unor expresii numerice ce un cartonaș: verde
conțin înmulțiri ale unui număr de două dacă înțeleg, galben
cifre cu un număr de o cifră (2.5); dacă nu sunt siguri și
- rezolvarea de probleme cu operații de roșu dacă nu înțeleg.
același ordin/ de ordine diferite pe teme ce
corespund preocupărilor copiilor(2.5).
3. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de unui număr de două cifre cu un număr de o manualul, imagini pentru rezolvarea sarcinilor
10 000 și de împărțiri folosind două cifre cu un cifră (2.5); formularea de probleme, de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea terminologiei matematice jetoane cu litere, fișe de Tehnica „Fără mâini
împărțirii (dublu, jumătate, de … ori mai mare în lucru,Caietul elevului ridicate” - se așteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei scrierea operațiilor de înmulțire și pentru clasa a III-a – răspunsuri la anumite
specifice și a unor simboluri rezolvarea acestora (5.1); Matematică, Editura solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Intuitext didactic; se lasă
și/sau compunerea de cunoscute, respectând ordinea efectuării  Resurse procedurale: elevilor timp de
probleme cu raționamente operațiilor și semnificația parantezelor conversația, explicația, gândire, apoi pot
simple rotunde (2.5); demonstrația, exercițiul, discuta în perechi sau
- rezolvarea de probleme în care apar Gândiți, lucrați în în grupuri mici; atenția
operații de înmulțire (2.5); perechi, comunicați învățătorului se poate
- formularea și rezolvarea unor probleme problematizarea, jocul muta către anumiți
pornind de la expresii care sugerează didactic elevi, oferindu-se și
operații de înmulțire (5.1.); celor timizi, tăcuți sau
- jocuri de asociere a rezultatelor unor neîncrezători în forțele
înmulțiri cu litere date și ordonarea proprii posibilitatea de
acestora după o regulă îndicată (2.5). a se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de trei factori (2.5.); manualul, fișe de clasă:
10 000 și de împărțiri folosind trei cifre cu un - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un lucru,Caietul elevului  utilizarea
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră număr(2.5.); pentru clasa a III-a– algoritmului înmulțirii
împărțirii - utilizarea algoritmului înmulțirii unui Matematică, Editura unui număr de trei
5.1. Utilizarea terminologiei număr de trei cifre cu un număr de o cifră Intuitext cifre cu un număr de o
specifice și a unor simboluri (2.5.);  Resurse procedurale: cifră;
matematice în rezolvarea - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversația, explicația,  rezolvarea de
și/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exercițiul, probleme în care apar
probleme cu raționamente rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5.); problematizarea operații de înmulțire.
135
simple - gruparea convenabilă a factorilor unei
înmulțiri cu mai mulți factori, pentru
rezolvare rapidă (2.5);
- compararea unor produse pe baza
comutativității înmulțirii (5.1.);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5).
5. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului înmulțirii unui  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de număr de trei cifre cu un număr de o cifră manualul, imagini pentru rezolvarea de
10 000 și de împărțiri folosind trei cifre cu un (2.5.); compunerea de exerciţii folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea calculatorului pentru verificarea probleme, jetoane cu tabla înmulţirii;
împărțirii rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5.); litere, calculator de  rezolvarea de
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea terminologiei matematice în buzunar,Caietul elevului probleme prin mai
specifice și a unor simboluri scrierea operațiilor de înmulțire și pentru clasa a III-a – multe moduri.
matematice în rezolvarea rezolvarea acestora (5.1); Matematică, Editura
și/sau compunerea de - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Intuitext
probleme cu raționamente cunoscute, respectând ordinea efectuării  Resurse procedurale:
simple operațiilor și semnificația parantezelor conversația, explicația,
5.3. Rezolvarea de probleme rotunde (2.5); demonstrația, exercițiul
cu operațiile aritmetice - identificarea unor situații concrete care se
studiate, în concentrul 0 – pot transpune în limbaj matematic (5.3);
10 000 - rezolvarea de probleme prin mai multe
moduri (5.3).
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date
cu rezultatele unor înmulțiri date și
ordonarea după o regulă dată (2.5).
6. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manual, Caietul elevului clasă: utilizarea
10 000 și de împărțiri folosind două cifre cu un un număr dat (2.5); pentru clasa a III-a – algoritmului de calcul
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea algoritmului de calcul pentru Matematică, Editura pentru înmulțirile în
împărțirii cifre înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu Intuitext care fiecare factor este
5.1. Utilizarea terminologiei câte două cifre (2.5);  Resurse procedurale: scris cu câte două cifre.
specifice și a unor simboluri - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversația euristică,
matematice în rezolvarea - compararea unor expresii numerice ce explicația, demonstrația,
și/sau compunerea de conțin înmulțiri, fără a efectua calculele exercițiul, jocul didactic
probleme cu raționamente (2.5);
simple - utilizarea terminologiei matematice în
5.3. Rezolvarea de probleme rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
cu operațiile aritmetice (5.1);
studiate, în concentrul 0 – - analiza și rezolvarea de probleme în care
10 000 apar operații de înmulțire (5.3.).
7. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, Caietul elevului efectuarea de înmulțiri
10 000 și de împărțiri folosind două cifre cu un câte două cifre (2.5); pentru clasa a III-a– în concentrul 0- 10 000
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - compararea unor expresii numerice ce Matematică, Editura
împărțirii cifre conțin înmulțiri, fără a efectua calculele Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme (2.5);  Resurse procedurale:
cu operațiile aritmetice - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în conversația euristică,
studiate, în concentrul 0 – efectuarea înmulțirilor (2.5); explicația, demonstrația,
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în exercițiul, jocul didactic
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor
10 000 și de împărțiri folosind trei cifre cu un un număr dat (2.5); buzunar,Caietul elevului de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două -efectuarea înmulțirilor prin descompunerea pentru clasa a III-a– Tehnica „răspunsului la
împărțirii cifre fiecărui factor(2.5); Matematică, Editura minut” la întrebări
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea algoritmului de calcul pentru Intuitext precise, clare, ce se
specifice și a unor simboluri înmulțirile în care fiecare factor este scris cu  Resurse adresează fiecărui elev,
matematice în rezolvarea câte două cifre (2.5); procedurale:conversația, convenind cu elevii că
și/sau compunerea de - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind explicația, demonstrația, răspunsurile la aceste
probleme cu raționamente calculatorul (2.5); exercițiul, Gândiți, lucrați întrebări nu se
simple - rezolvarea de exerciții, cu operațiile în perechi, comunicați, comentează sau
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute, respectând ordinea efectuării jocul didactic corectează, permițând
cu operațiile aritmetice operațiilor și semnificația parantezelor cadrului didactic să
studiate, în concentrul 0 – rotunde (2.5); sesizeze ce parte din
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în temă trebuie reluată sau
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri clarificată.
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
9. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
10 000 și de împărțiri folosind trei cifre cu un câte două cifre (2.5); Caietul elevului pentru înmulțiri în
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea terminologiei matematice în clasa a III-a– concentrul 0-10 000
împărțirii cifre rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri Matematică, Editura
137
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext
specifice și a unor simboluri - analiza și rezolvarea de probleme în care  Resurse
matematice în rezolvarea apar operații de înmulțire (5.3.); procedurale:conversația,
și/sau compunerea de - formularea de probleme pe baza datelor exercițiul,
probleme cu raționamente organizate într-un tabel și rezolvarea problematizarea, jocul
simple acestora (5.1.); didactic, portofoliul
5.3. Rezolvarea de probleme - realizarea unui portofoliu cu probleme pe
cu operațiile aritmetice tema jocurilor și jucăriilor pentru copii(5.1.).
studiate, în concentrul 0 –
10 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul 0 – - Înmulțirea unui algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
10 000 și de împărțiri folosind număr cu 10 sau - utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în lucru, Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
tabla înmulțirii, respectiv tabla 100 calcule (2.5); pentru clasa a III-a– dată
împărțirii - Înmulțirea unui - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei număr de două cunoscute, respectând ordinea efectuării Intuitext (da, nu):
specifice și a unor simboluri cifre cu un număr operațiilor și semnificația parantezelor  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea de o cifră rotunde (2.5); conversația, exercițiul, sarcinii de rezolvat;
și/sau compunerea de - Înmulțirea unui - aflarea unui factor necunoscut dintr-o problematizarea, jocul  implicarea activă în
probleme cu raționamente număr de trei operație de înmulțire (2.5); didactic rezolvarea sarcinii.
simple cifre cu un număr - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate,
5.3. Rezolvarea de probleme de o cifră în care apar operații de înmulțire (5.3.);
cu operațiile aritmetice - Înmulțirea unui - scrierea rezolvării unei probleme prin
studiate, în concentrul 0 – număr de două expresia numerică (5.3).
10 000 cifre cu un număr
de două cifre
- Înmulțirea unui
număr de trei
cifre cu un număr
de două cifre
11. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
numere în concentrul 0 – Înmulțirea -rezolvarea de exerciții cu înmulțiri în materiale:Caietul  Portofoliul
10 000 și de împărțiri folosind numerelor concentrul 0-10000; elevului pentru clasa a
tabla înmulțirii, respectiv tabla naturale în - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți III-a– Matematică,
împărțirii concentrul 0 - factori, pe baza proprietăților înmulțirii Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 10 000 - utilizarea termonologiei matematice în  Resurse procedurale:
specifice și a unor simboluri rezolvarea de exerciții; conversația, exercițiul
matematice în rezolvarea - rezolvarea unor exerciții în care se
și/sau compunerea de aplică ordinea operațiilor și semnificația
probleme cu raționamente parantezelor rotunde;
simple - rezolvarea de probleme folosind operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme învățate.
cu operațiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 –
10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulțiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul 0 – Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
10 000 și de împărțiri folosind Înmulțirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
tabla înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a– Matematică,  Autoevaluarea.
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul 0 - sumativă. Editura Intuitext
specifice și a unor simboluri 10 000 – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
și/sau compunerea de elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
probleme cu raționamente obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
simple evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operațiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 –
10 000

Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CORPURI – PROPRIETĂȚI


PERIOADA: 7 săptămâni
 UNITATEA TEMATICĂ 7: Pe urmele vacanței de iarnă PERIOADA: 1 săptămână (S 1) *
 UNITATEA TEMATICĂ 8:Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4) *
 UNITATEA TEMATICĂ 9:Lumea de lângă noi PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile -observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Activitate *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor corpurilor – acestora în funcție de diverse criterii (1.1); balanță, cântar, metru practică: ordonarea învățare
vii și nevii lungime, volum, - utilizarea unor instrumente de măsură de croitorie, ruletă, unor corpuri date în începe în
1.2.Utilizarea unor criterii masă adecvate pentru a compara diverse corpuri riglă, manualul digital, funcție de lungimea prima
139
pentru compararea unor în funcție de lungimea sau masa lor (1.2); imagini sau masa lor. săptămână
corpuri, fenomene și - selectarea unor corpuri date în funcție de  Resurse procedurale: din
procese anumite criterii și ordonarea lor (1.2); conversația, explicația, semestrul al
- ordonarea unor imagini reprezentând exercițiul II-lea.
corpuri diverse în funcție de masa acestora
(1.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Stări de - utilizarea unor imagini/filme pentru  Resurse materiale:  Observarea *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor agregare (solid, observarea obiectelor în diverse stări de apă potabilă, pahare sistematică a învățare
vii și nevii lichid, gaz) agregare (1.1); de unică folosință, bile, atitudinii elevilor faţă continuă, cu
1.2.Utilizarea unor criterii - observarea unor fenomene și procese gumă de șters, cretă, de sarcina dată: încă 3 ore,
pentru compararea unor prin efectuarea unor experiențe simple zahăr cubic, dop de  Listă de în această
corpuri, fenomene și (1.1); plută pâlnie, baloane, verificare(da, nu): unitate
procese - efectuarea unor experimente pentru recipient din plastic concentrarea tematică
2.2. Aplicarea planului dat evidențierea proprietăților corpurilor  Resurse procedurale: asupra sarcinii de
pentru efectuarea unei solide/lichide/gazoase (2.2); conversația, explicația, rezolvat;
investigații a mediului - realizarea unor estimări, predicții privind exercițiul, experimentul, implicarea activă în
înconjurător rezultatele investigației proprii – ex.: Crezi demonstrația rezolvarea sarcinii.
că ai putea să introduci un dop de plută în
sticla plină cu apă la nivelul maxim? (2.2);
- clasificarea unor corpuri în funcție de
starea lor de agregare (1.2).
3. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea dirijată a unor desene pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor unor metale. identificarea obiectelor din metal (1.1); Bare metalice, ceară, clasă:
vii și nevii Utilizări - efectuarea unor experimente pentru surse de căldură, selectarea, dintre mai
1.2.Utilizarea unor criterii evidențierea transmiterii căldurii prin piuneze, monede, multe obiecte, a celor
pentru compararea unor metale(2.2); obiecte din metal confecționate din
corpuri, fenomene și - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a  Resurse procedurale: metal.
procese acelora care denumesc obiecte conversația, explicația,
2.2. Aplicarea planului dat confecționate din metal (1.2); exercițiul, experimentul,
pentru efectuarea unei - completarea unor texte lacunare folosind demonstrația, diagrama
investigații a mediului denumirile unor metale (1.2). Venn
înconjurător
4. 1.1. Identificarea unor  Magneți. - identificarea unor situații cotidiene în  Resurse materiale:  Observarea *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor Utilizări ale care se utilizează magneții (2.2); magneți, ac magnetic, sistematică a învățare va
vii și nevii magneților. Busola - identificarea materialelor necesare vas cu apă, polistiren, atitudinii elevilor faţă continua, cu
2.1.Identificarea etapelor magnetică pentru realizarea unui experiment/ a unei imagini, manual digital, de sarcina dată: încă 3 ore, în
unui demers investigativ activități practice (2.1); busolă, jucării cu  Listă de unitatea
vizând mediul înconjurător - efectuarea de activități practice/ magnet verificare(da, nu): tematică 9
pe baza unui plan dat experimente pentru a evidenția mișcarea  Resurse procedurale: concentrarea Lumea de
2.2. Aplicarea planului dat unor corpuri sub acțiunea forței magnetice conversația, explicația, asupra sarcinii de lângă noi.
pentru efectuarea unei (2.2); exercițiul, jocul de rol, rezolvat;
investigații a mediului - completarea unor fișe de observații în experimentul,  implicarea activă
înconjurător urma efectuării experimentelor (2.2); problematizarea în rezolvarea sarcinii.
2.4.Formularea de concluzii - construirea unor jucării ( ex.: busola) în
pe baza demersului urma analizei modului de funcționare a
investigativ magneților (2.4).

Muzică și mișcare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ARMONIA SUNETELOR


PERIOADA: 4 săptămâni (S1-S4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Elemente de ● utilizarea noţiunilor de portativ, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul limbaj muzical cheie de sol, înălţimi de note de la DO 1 manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Melodia – la DO2 tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări diferenţierea ● interpretarea vocală a cântecelor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din înălţimilor utilizarea percuţiei corporale - a clasă
patrimoniul cultural, cu sunetelor aplauzelor ritmice, a bătutului din Prietenii cântăreți- ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe Elemente de picior A.M.Ionescu ●auto-evaluare
141
2.1.Cântarea individuală, notaţie – ● jocuri interpretative muzicale - dialog
în mici grupuri, în portativ, cheie solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Certă mare- Mirele
colectiv, cu asocierea sol, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Rizea Marinescu
unor mişcărilor (cântarea melodiei/
elemente de mișcare și a acompaniament, ritmul Resurse
acompaniamentului melodiei/măsură) procedurale:
instrumental ● joc de poziţionare a corpului în Metode: conversația,
3.1. Manifestarea unor funcţie de înălţimile sunetelor explicația,
reacții, emoții, ● stimularea exprimării spontane a exercițiul, munca
sentimente sugerate de unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de independentă, jocul
fragmente scurte fragmente muzicale didactic
muzicale contrastante (de exemplu, desene Organizare:
animate adecvate vârstei) activitate frontală,
● interpretarea sunetelor de înălțimi individuală și pe
diferite, pe scara muzicală grupe
● realizarea portativului
● exersarea scrierii cheii SOL pe
portativ
2. 1.1. Receptarea unor Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
patrimoniul cultural, cu portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la Pe-o crenguță de ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe sol, note de la DO2 alun- Mirele Rizea ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Marinescu
în mici grupuri, în Sunetul și nota de note deja scrise Bună dimineața!-
colectiv, cu asocierea SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Mirele Rizea
unor solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Marinescu
elemente de mișcare și a Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
acompaniamentului MI mişcărilor (cântarea melodiei/
instrumental Găză mică acompaniament, ritmul Clopoțelul
3.1. Manifestarea unor Cucule, melodiei/măsură) Stă la geam o
reacții, emoții, cuculețule ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor păsărică
sentimente sugerate de Melc, melc, din fragmente de melodii cunoscute
fragmente codobelc ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor
muzicale unor melodii simple în ştafetă Dirijorul Do-
● joc de poziţionare a corpului în A.M.Ionescu
Sunetul și nota funcţie de înălţimile sunetelor Dormi ușor
LA ● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii Resurse
fragmentului muzical audiat procedurale:
Sunetul și nota ● stimularea exprimării spontane a Metode: conversația,
DO1 unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de explicația,
scurte fragmente muzicale exercițiul, munca
contrastante (de exemplu, desene independentă, jocul
animate adecvate vârstei) didactic
● recunoașterea notelor pe portativ Organizare:
● interpretarea corectă a înălțimii activitate frontală,
acestora individuală și pe
grupe

3. 1.1. Receptarea unor Elemente de ● utilizarea noţiunilor de portativ, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul limbaj muzical cheie de sol, înălţimi de note de la DO 1 manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Melodia – la DO2 tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări diferenţierea ● interpretarea vocală a cântecelor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din înălţimilor utilizarea percuţiei corporale - a clasă
patrimoniul cultural, cu sunetelor aplauzelor ritmice, a bătutului din ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe Elemente de picior Prietenii cântăreți- ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, notaţie – ● jocuri interpretative muzicale - dialog A.M.Ionescu
în mici grupuri, în portativ, cheie solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
colectiv, cu asocierea sol, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Certă mare- Mirele
unor mişcărilor (cântarea melodiei/ Rizea Marinescu
elemente de mișcare și a acompaniament, ritmul
acompaniamentului melodiei/măsură) Resurse
instrumental ● joc de poziţionare a corpului în procedurale:
3.1. Manifestarea unor funcţie de înălţimile sunetelor Metode: conversația,
reacții, emoții, ● stimularea exprimării spontane a explicația,
sentimente sugerate de unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de exercițiul, munca
143
fragmente scurte fragmente muzicale independentă, jocul
muzicale contrastante (de exemplu, desene didactic
animate adecvate vârstei) Organizare:
● interpretarea sunetelor de înălțimi activitate frontală,
diferite, pe scara muzicală individuală și pe
● realizarea portativului grupe
● exersarea scrierii cheii SOL pe
portativ
4. 1.1. Receptarea unor Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
patrimoniul cultural, cu portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la ● inter-evaluare
sesizarea unor diferențe sol, note de la DO2 Pe-o crenguță de ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor alun- Mirele Rizea
în mici grupuri, în Sunetul și nota de note deja scrise Marinescu
colectiv, cu asocierea SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Bună dimineața!-
unor solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Mirele Rizea
elemente de mișcare și a Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Marinescu
acompaniamentului MI mişcărilor (cântarea melodiei/
instrumental acompaniament, ritmul Clopoțelul
3.1. Manifestarea unor Sunetul și nota melodiei/măsură) Stă la geam o
reacții, emoții, LA ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor păsărică
sentimente sugerate de din fragmente de melodii cunoscute
fragmente ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor Găză mică
muzicale unor melodii simple în ştafetă Cucule, cuculețule
● joc de poziţionare a corpului în Melc, melc, codobelc
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a Resurse
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de procedurale:
scurte fragmente muzicale Metode: conversația,
contrastante (de exemplu, desene explicația,
animate adecvate vârstei) exercițiul, munca
● recunoașterea notelor pe portativ independentă, jocul
● interpretarea corectă a înălțimii didactic
acestora Organizare:
activitate frontală,
individuală și pe
grupe

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 9


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii – Muzică și mișcare
CLASA A III-A
UNITATEA TEMATICĂ 9: Lumea de lângă noi
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii* Muzică și mișcare

U.Î.: Împreună U.Î.: Corpurile din jurul nostru U.Î.: Corpuri – proprietăți* U.Î.: Armonia sunetelor

145
15 ore  Funcții ale limbii (acte de 12 ore  Localizarea unor obiecte 7 ore:  Corpuri - Înălţimea sunetelor
(S5 – vorbire) (S5 – - coordonate într-o reprezentare proprietăți muzicale
S7) - descrierea unui coleg/ a unei S7) grafică sub formă de rețea. o oră - Proprietăți ale
colege;  Figuri geometrice (S1) corpurilor (formă, Portativul și cheia SOL
- organizarea unui eveniment la - punct, linie dreaptă, linie frântă, 10 ore
+ 3 ore culoare, lungime, Sunetul și nota SOL
nivelul clasei. linie curbă, semidreaptă segment; întindere, masă,
(S2 – S4) o oră (S1)
 Textul – textul literar, narativ - unghi; volum); Sunetul și nota MI
- identificarea de informații + 3 ore + 3 ore
- poligoane: pătrat, dreptunghi, - Stări de
(S5 – Sunetul și nota LA
explicit formulate; triunghi; agregare (solid, (S2 – S4)
- organizarea în tabele a S7) Sunetul și nota DO1
- cerc. lichid, gaz) - + 3 ore
informațiilor;  Axa de simetrie identificare în (S5 – S7) Sunetul și nota RE
- exprimarea acordului/  Perimetrul funcție de formă + 3 ore
dezacordului față de acțiunile unor  Corpuri geometrice și volum; Sunetul și nota FA
(S8 – S10)
personaje; cub, paralelipiped, cilindru, sferă, - Proprietățile Sunetul și nota DO2
- exprimarea personală pe baza con (recunoaştere, identificarea unor metale.
textului. unor elemente specifice) Utilizări;  Sunetul și
 Organizarea textului scris nota SI Evaluare
- Interacțiuni
1.3. - textul funcțional - elaborarea 1.1. 1.1. dintre corpuri
1.4. unui fluturaș publicitar pentru 1.2. 1.2. (gravitațională,
2.1. comunicarea rezultatelor unui 3.1. 2.1. magnetică,
2.2. proiect; 3.2. 2.2. electrică, de
2.4. - scrierea textului în care se 2.4. contact -
3.1. prezintă o întâmplare imaginată;
frecarea);
3.2. - antrenamente de scriere
- Magneți.
3.3. creativă.
Utilizări ale
3.4.  Variabilitatea limbii și a
magneților.
3.5. comunicării în contexte diferite
Busola.
4.1. - pronumele (genul și numărul).
4.2.
4.4.
4.5.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S1 – S7) și se derulează pe parcursul a trei unități tematice: Pe urmele vacanței de iarnă (o oră), Jocuri și
jucării (3 ore)șiLumea de lângă noi(3 ore).
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Împreună
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Extragerea unor informații ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare suport (3.1); Zăpada mieilor, după învățare:
3.2. Formularea unui răspuns - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Mircea Tehnica semaforului:
emoțional față de textul literar și a expresiilor din text, prin raportare la Sântimbreanu, se pune la dispoziția
citit contextul în care apar și confruntarea cu Caietul elevului elevilor de cartonașe în
3.3. Formularea unei păreri sensurile oferite de dicționar (3.1); pentru clasa a III-a – culorile semaforului,la
despre o întâmplare citită - citirea în forme variate a unor enunțuri Limba și literatura solicitarea învățătorului,
4.4. Povestirea pe scurt a unei din text, în lanț, ștafetă (3.1); română, Editura elevii ridică un cartonaș:
întâmplări citite - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar verde dacă înțeleg,
vizează informațiile esențiale sau de detaliu galben dacă nu sunt
desprinse din textul citit (3.2); ●Resurse siguri și roșu dacă nu
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale: înțeleg.
repere date de învățător (enunțuri din text exercițiul,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversația, ●Observarea
celor date) (3.1); explicația, procedee sistematică: atitudinea
- transcrierea unor enunțuri din text în care de citire activă, jocul elevilor față de sarcina
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor didactic. dată:
cuvinte precizate de învățător (3.1);  Listă de verificare
- exerciții de exprimare personală pe baza (da, nu):
elementelor din text (3.3);  concentrare asupra
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe sarcinii de rezolvat;
scurt aspecte referitoare la textul citit (4.4).  implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - utilizarea achizițiilor lexicale noi în ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea enunțuri orale proprii (2.2); manual, text suport: sistematică:comporta
adecvat din partea lecturii - formularea, în grup, a unor întrebări ale Zăpada mieilor, după mentul de ascultător
profesorului căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei Mircea activ:
2.4. Participarea la interacțiuni probleme care se poate desprinde din textul Sântimbreanu,  Lista de verificare (da,
pentru găsirea de soluții la lecturat (2.2); Caietul elevului nu):
probleme - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) pentru clasa a III-a –  manifestarea
147
3.1. Extragerea unor informații - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în Limba și literatura interesului față de
de detaliu din texte comunicare (2.4); română, Editura mesaje audiate cu
informative sau literare - exerciții de exprimare a primelor reacții Intuitext, dicționar ajutorul
3.2. Formularea unui răspuns față de cele citite (3.2); computerului;
emoțional față de textul literar - exerciții de exprimare personală pe baza ●Resurse  concentrare asupra
citit elementelor din text (3.3). procedurale: sarcinii;
3.3. Formularea unei păreri exercițiul,  formularea de
despre o povestire sau conversația, răspunsuri adecvate
personajele acesteia explicația, procedee la întrebări;
de citire activă, jocul  executarea unor
didactic. sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
3. 2.4. Participarea la interacțiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru găsirea de soluții la aprofundarea anterioară, în funcție de repere date de manual, text suport: clasă:alcătuirea de
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Zăpada mieilor, după propoziții utilizând
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți Mircea cuvintele nou învățate în
emoțional față de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); Sântimbreanu, text.
citit - completarea unor tabele, realizarea de Caietul elevului  Proba orală: formulare
3.4. Evaluarea conținutului organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) pentru clasa a III-a – de răspunsuri la
unui text pentru a evidenția - discuții, în perechi, care evidențiază Limba și literatura întrebări referitoare la
cuvinte-cheie și alte aspecte opiniile elevilor despre anumite aspecte română, Editura conținutul textului.
importante ale acestuia relatate în text (2.4); Intuitext
4.5.Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care
disponibilității pentru intrigă/ uimește/ stârnește interesul/ ●Resurse
transmiterea în scris a unor impresionează (3.2); procedurale:
idei - realizarea în scris a unui scurt text în care exercițiul,
se comentează paragraful ales (4.5); conversația,
- citirea textului suport cu reglarea explicația, procedee
intensității și volumului vocii precum și a de citire activă, jocul
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii didactic.
afective a mesajului (3.2).
4. 1.3. Sesizarea unor regularități ●Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea părții de pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate vorbire - selectarea din textul suport a unor cuvinte elevului pentru clasa
2.4. Participarea la interacțiuni care indică anumite aspecte precizate de a III-a – Limba și
pentru găsirea de soluții la învățător și gruparea acestora în funcție de literatura română,
probleme ceea ce denumesc (3.5); Editura Intuitext,
3.5. Sesizarea unor regularități - identificarea în textul suport a unor dicționar
ale limbii pe baza textului citit cuvinte care îndeplinesc cerințe date
(pronume) (3.5); ●Resurse
- completarea unor enunțuri lacunare (3.5); procedurale:
- scrierea unor enunțuri cu ajutorul unor exercițiul,
ortograme (3.5); conversația,
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în explicația, procedee
comunicare (2.4). de citire activă, jocul
didactic.

5. 1.3. Sesizarea unor regularități ●Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate numărului - audierea unor enunțuri precizate de elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularități învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit gramaticale diferite și marcarea, prin diferite literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext
ortografie în redactarea de text cuvântul anunțat de învățător are valoare de
4.4. Povestirea pe scurt a unei pronume (1.3); ●Resurse
întâmplări imaginate/ trăite - identificarea unor pronume dintr-un procedurale:
fragment dat (1.3); exercițiul,
- completarea unor propoziții lacunare cu conversația,
pronume potrivite (3.5); explicația, procedee
- scrierea unor enunțuri în care se folosesc de citire activă, jocul
ortograme (4.1); didactic.
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.4).
6. 1.3. Sesizarea unor regularități ●Pronumele -  - joc Vânătoarea de pronume - ● Resurse materiale: ●Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea identificarea pronumelor dintr-un text manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate numărului audiat (1.3); elevului pentru clasa elevilor față de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularități  identificarea unor pronume dintr-un a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit fragment dat; transformarea acestora literatura română,  Listă de verificare
4.1. Aplicarea regulilor de conform jocului De la unul/una la mai Editura Intuitext (da, nu):
ortografie în redactarea de text mulți/multe și invers (1.3);  concentrare asupra
4.5. Manifestarea  gruparea unor pronume dintr-un text dat, ●Resurse sarcinii de rezolvat;
disponibilității pentru în funcție de număr (3.5); procedurale:  implicare activă în
transmiterea în scris a unor  transformarea unor enunțuri prin exercițiul, rezolvarea sarcinii.
idei schimbarea numărului pronumelor (4.5); conversația, ●Interevaluarea
 completarea unor enunțuri cu pronume, explicația, procedee  Tema de lucru pentru
la numărul singular sau plural, în funcție de de citire activă, jocul acasă
contextul dat (3.5); didactic.
149
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.5);
- scrierea unor enunțuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
7. 1.4. Manifestarea curiozității ● Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în ● Resurse materiale:  Observarea
față de diverse tipuri de clasă, în cadrul unui grup mic (2.4); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare - proiect de grup: „Apa” (realizarea unei elevului pentru clasa elevilor față de sarcina
2.4. Participarea la interacțiuni cărți și expunereaacesteia/prezentarea a III-a – Limba și dată
pentru găsirea de soluții la acesteia) (4.4); literatura română,  Lista de
probleme - expoziție de produse realizate în urma Editura Intuitext verificare (da/ nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei activităților (4.5); concentrarea asupra
întâmplări imaginate/ trăite - Organizarea activității de derulare a ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5.Manifestarea proiectului: procedurale: implicarea activă în
disponibilității pentru  stabilirea temei proiectului; exercițiul, rezolvarea sarcinii de
transmiterea în scris a unor  precizarea cerințelor; conversația, grup.
idei  prezentarea criteriilor de evaluare; explicația, procedee  Tema pentru acasă
 stabilirea datei de prezentare a de lucru în grup,
proiectului; învățarea bazată pe
 stabilirea responsabilităților (4.4); proiect
- realizarea unor desen pentru a ilustra
anumite proprietăți ale apei (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre apă (4.4).
8. 2.4. Participarea la interacțiuni ●Cum să creezi - activități realizate în grup pentru analiza și ● Resurse materiale:  Observarea
pentru găsirea de soluții la un fluturaș realizarea unor texte funcționale(2.4); manual, Caietul sistematică:
probleme publicitar - realizarea unui fluturaș pentru promovarea elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
4.1. Aplicarea regulilor de unei serbări, a unui concurs sau proiect a III-a – Limba și nu):
ortografie în redactarea de text (4.2); literatura română,  manifestarea
4.2.Redactarea unor texte - expoziții de produse scrise, realizate în Editura Intuitext interesului față de
funcționale simple care conțin urma activităților de grup/individuale (4.5); mesaje audiate cu
limbaj vizual și verbal - scrierea unor enunțuri în care se folosesc ●Resurse ajutorul computerului
4.5. Manifestarea ortograme (4.1). procedurale: concentrarea asupra
disponibilității pentru exercițiul, sarcinii;
transmiterea în scris a unor conversația,  formularea de
idei explicația, procedee răspunsuri adecvate la
de citire activă, jocul întrebări;
didactic.  efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
 Tema pentru acasă
9. 1.4. Manifestarea curiozității ● Descrierea unui - audierea unor povești, povestiri, ●Resurse materiale: Observarea sistematică:
față de diverse tipuri de obiect. Descrierea întâmplări, poezii folosind reportofonul, manual, texte– atitudinea elevilor față
mesaje în contexte familiare unei activități computerul (1.4); suport: de sarcina dată
2.2. Povestirea unei întâmplări - relatarea după întrebările investigatorului poeziile Să-ți arăt  Listă de verificare
cunoscute pe baza unui suport perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De cine sunt eu, Eu sunt (da, nu):
adecvatdin partea profesorului ce? Cu cine? Cu ce?)(2.2); magician, înregistrate  concentrarea
- relatarea etapelor în derularea unei acțiuni pe CD, Caietul asupra sarcinii de
(2.2). elevului pentru clasa rezolvat;
a III-a – Limba și  implicarea activă în
literatura română, rezolvarea sarcinii.
Editura Intuitext

● Resurse
procedurale:
ascultare activă,
conversația,
explicația, exercițiul,
jocul didactic
10. 3.1. Extragerea unor informații ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu din texte lectura textului suport (3.1); manual, text- sistematică a
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute suportDin greșeală, comportamentului de
3.3.Formularea unei păreri și a expresiilor din text prin raportare la după Lev Tolstoi, cititor activ
despre o povestire/personajele contextul în care apar și confruntarea cu Caietul elevului  Lista de verificare (da,
acesteia sensurile oferite de dicționar (3.1); pentru clasa a III-a – nu):
4.1.Aplicarea regulilor de - citirea în forme variate a unor enunțuri Limba și literatura  manifestareainteresu
ortografie în redactarea de text din text în lanț, ștafetă (3.1); română, Editura lui față de lectura unui
4.4. Povestirea pe scurt a unei - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar text;
întâmplări citite vizează informațiile esențiale sau de detaliu  formularea de
desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse răspunsuri adecvate la
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:procede întrebări.
repere date de învățător (enunțuri din text e de citire activă,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversația, ●Temă de lucru în clasă:
celor date) (3.1); explicația, exercițiul  alcătuirea de
- transcrierea unor enunțuri din text în care enunțuri utilizând
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte nou învățate;
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- exerciții de exprimare personală pe baza
 formularea de
enunțuri în care se
elementelor din text (3.3);
151
- scrierea unui paragraf în care se redau folosesc cuvinte a
aspecte citite (4.4); căror ortografie a fost
- scrierea unor enunțuri în care se folosesc explicată în clasă.
ortograme (4.1).
11. 2.2.Povestireauneiîntâmplăricu ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
noscutepebazaunuisuportadec aprofundarea suport (3.1); manual, text- rezolvarea sarcinilor de
vatdinparteaprofesorului lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute suportDin greșeală, învățare:
3.1. Extragerea unor informații și a expresiilor din text prin raportare la după Lev Tolstoi, Tehnica semaforului
de detaliu din texte contextul în care apar și confruntarea cu Caietul elevului ●Tema pentru acasă
informative sau literare sensurile oferite de dicționar (3.1); pentru clasa a III-a –
3.3. Formularea unei păreri - citirea în forme variate a unor enunțuri Limba și literatura
despre o povestire/personajele din text - în lanț, ștafetă (3.1); română, Editura
acesteia - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar
3.5.Sesizarea unor regularități vizează informațiile esențiale sau de detaliu
ale limbii pe baza textului citit desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:
repere date de învățător (enunțuri din text procedee de citire
în care se regăsesc cuvinte cu același sens activă, conversația,
celor date) (3.1); explicația, exercițiul
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciții de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3);
- observarea unor mărci specifice (de
exemplu, plural/ gen etc.) (3.5).
12. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
unei ființe din universul aprofundarea suport (3.1); manual, text- revizuirea textului
apropiat pe baza unui plan lecturii - citirea în forme variate a unor enunțuri suportDin greșeală, redactat în clasă și
simplu din text - în lanț, ștafetă (3.1); după Lev Tolstoi, transcrierea formei
3.1. Extragerea unor informații - formularea de întrebări și răspunsuri ce Caietul elevului corecte
de detaliu din texte vizează informațiile esențiale sau de detaliu pentru clasa a III-a –
informative sau literare desprinse din textul citit (3.1); Limba și literatura
3.4. Evaluarea conținutului - citirea selectivă a textului pe baza unor română, Editura
unui text pentru a evidenția repere date de învățător (enunțuri din text Intuitext, dicționar
cuvinte-cheie și alte aspecte în care se regăsesc cuvinte cu același sens
importante ale acestuia celor date) (3.1); ●Resurse
3.5. Sesizarea unor regularități - transcrierea unor enunțuri din text în care procedurale:
ale limbii pe baza textului citit se regăsesc cuvinte cu sens opus unor procedee de citire
cuvinte precizate de învățător (3.1); activă, conversația,
- delimitarea textului în fragmente (3.4); explicația, exercițiul
- identificarea unor trăsături ale unor
personaje din text (2.1);
- identificarea pronumelor în fragmente de
text scris (3.5).
13. 1.3. Sesizarea unor regularități ●Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui ●Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
ale limbii prin raportare la – Textul narativ text care conține informații despre apă manual, text suport - redactarea unui text în
mesaje audiate – Cuvântul-parte (3.1); Apa, după Lucia care se prezintă
3.1. Extragerea unor informații de vorbire - - identificarea unor pronume dintr-un text Olteanu., Caietul întâmplări posibile în
de detaliu din texte pronumele dat (1.3); elevului pentru clasa realitate
informative sau literare –Scrierea de - formularea de răspunsuri la întrebări ce a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
3.5. Sesizarea unor regularități texte funcționale vizează informațiile esențiale sau de detaliu literatura română, baza unor criterii date,
ale limbii pe baza textului citit simple care conțin desprinse din textul citit(3.1); Editura Intuitext, referitoare la așezarea
4.2. Redactarea unor texte limbaj vizual și - completarea unor propoziții lacunare cu ilustrații corectă a textului în
funcționale simple care conțin verbal pronume potrivite (3.5); pagină
limbaj vizual și verbal - identificarea situațiilor din textul lecturat ●Resurse
4.5. Manifestarea în care se evidențiază modul de scriere a procedurale:procede Tema pentru acasă:
disponibilității pentru unor pronume (4.5); e de citire activă, revizuirea textului
transmiterea în scris a unor idei - realizarea unor fluturași pentru conversația, redactat în clasă și
promovarea unor proiecte, produse, explicația, exercițiul, transcrierea formei
activități (4.2). activitate în grup și în
perechi, jocul didactic

14. 3.1. Extragerea unor informații ●Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ - formularea de mesaje pe baza textului citit fișe de evaluare
informative sau literare – Cuvântul-parte (3.1);
3.5. Sesizarea unor regularități de vorbire - - observarea unor mărci specifice ale  Resurse
ale limbii pe baza textului citit pronumele pronumelui (3.5); procedurale:
4.2. Redactarea unor texte –Scrierea de - formularea de enunțuri cu pronume la conversația, exercițiul
funcționale simple care conțin texte funcționale numărul plural (3.5);
limbaj vizual și verbal simple care conțin - realizarea unor fluturași pentru
limbaj vizual și promovarea unor proiecte, produse,
verbal activități (4.2).
15. 1.4. Manifestarea curiozității – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale:  Autoevaluare
față de diverse tipuri de – Cuvântul-parte ● Activitățile de învățare cu caracter manual, fișe de
153
3 mesaje în contexte familiare de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcție de ameliorare/dezvoltar
2.1. Descrierea unui obiect/ pronumele problemele (individuale/ale majorității e
unei ființe din universul –Scrierea de elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea
apropiat pe baza unui plan texte funcționale sumativă.  Resurse
simplu simple care conțin procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularități limbaj vizual și ● Activitățile de dezvoltare vor avea un grad conversația, jocul
ale limbii pe baza textului citit verbal ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru didactic exercițiul
4.2. Redactarea unor texte elevii care vor demonstra realizarea tuturor
funcționale simple care conțin obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
limbaj vizual și verbal evaluare sumativă.

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea de lângă noi – Elemente de geometrie
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - descrierea poziției obiectelor din spațiu, în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spațiu și în reprezentări, în unor obiecte raport cu alte obiecte (3.1); imagini, scheme, hărți, clasă:
situații familiare - realizarea unor desene, respectând condiții șah, Caietul elevului identificarea unor
date (3.1); pentru clasa a III-a– obiecte în funcție de
- participarea la jocuri de strategie în care Matematică, Editura descrierea poziției
este necesară localizarea pieselor (ex.: șah) Intuitext lor;
(3.1);  Resurse procedurale: realizarea de desene
- realizarea și completarea unor tabele conversația, explicația, respectând condiții
respectând instrucțiuni în care se folosesc exercițiul, jocul didactic date;
cuvintele „rând” și „coloană” (3.1); stabilirea
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o coordonatelor unui
reprezentare grafică sub formă de rețea obiect într-o rețea.
(3.1);
- descrierea structurii unui ansamblu de
obiecte (3.1);
- jocuri de orientare în spațiu (3.1);
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
2. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Punctul. - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
simple ale figurilor și corpurilor Dreapta. Linia desene a figurilor geometrice date (3.2); riglă, echer, Caietul  recunoasterea
geometrice în contexte curbă. Linia frântă - realizarea unor desene/ colaje folosind elevului pentru clasa a unor figuri geometrice;
familiare figurile geometrice învățate (3.2); III-a– Matematică,  trasarea unor figuri
1.1. Observarea unor modele/ - identificarea și denumirea figurilor Editura Intuitext geometrice date
regularități din cotidian, pentru geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:
crearea de raționamente - identificarea în cotidian/desene/imagini a conversația, explicația,
proprii elementelor repetitive (1.1); exercițiul, jocul didactic,
1.2. Aplicarea unei reguli - identificarea regulii de construcție a unui problematizarea
pentru continuarea unor șir de simboluri sau numere (1.1);
modele repetitive - realizarea unor modele repetitive (cu
desene), respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi și culori (1.2).
3. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Segmentul de - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Observarea
simple ale figurilor și corpurilor dreaptă. desene/imagini a figurilor geometrice date manualul tipa/digital, sistematică:atitudinea
geometrice în contexte Semidreapta (3.2); rigle, markere, carioci, elevilor faţă de sarcina
familiare - identificarea și denumirea figurilor creioane colorate, fișe de dată
1.1. Observarea unor modele/ geometrice plane (3.2); lucru; Caietul elevului  Listă de verificare
regularități din cotidian, pentru - realizarea unor desene folosind figurile pentru clasa a III-a – (da, nu):
crearea de raționamente geometrice învățate (3.2); Matematică, Editura  concentrarea asupra
proprii - identificarea regulii de construcție a unui Intuitext sarcinii de rezolvat;
1.2. Aplicarea unei reguli șir de simboluri sau numere (1.1);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
pentru continuarea unor - realizarea unor modele repetitive (cu conversația, explicația, rezolvarea sarcinii.
modele repetitive desene), respectând o regulă dată (1.2); demonstrația, exercițiul,
- realizarea unor modele repetitive utilizând problematizarea
figuri de diferite mărimi și culori (1.2).
4. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Unghiul - recunoașterea în imagini și în mediul  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor și corpurilor înconjurător a unghiurilor (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
geometrice în contexte - construirea unor unghiuri respectând riglă, echer, creioane  construirea unor
familiare criterii date (3.2); colorate, fișe de lucru; unghiuri respectând
- exerciții de citirea a unor unghiuri date Caietul elevului pentru criterii date;
(3.2); clasa a III-a–  comparearea unor
- compararea unor unghiuri prin Matematică, Editura unghiuri.
suprapunere (3.2); Intuitext
 Resurse procedurale:
155
conversația, explicația,
demonstrația, exercițiul,
problematizarea
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Poligoane. - identificarea și denumirea figurilor  Resurse materiale:  Observarea
simple ale figurilor și corpurilor Pătrat, geometrice plane (3.2); manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea
geometrice în contexte dreptunghi, - conturarea figurilor geometrice plane cu șabloane pentru figuri elevilor faţă de sarcina
familiare triunghi ajutorul instrumentelor de geometrice, truse de dată
1.2. Aplicarea unei reguli geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, geometrie, Caietul  Listă de verificare
pentru continuarea unor dreptunghi) (3.2); elevului pentru clasa a (da, nu):
modele repetitive - realizarea unor desene/ colaje folosind III-a– Matematică,  concentrarea asupra
figurile geometrice învățate (3.2); Editura Intuitext sarcinii de rezolvat;
- gruparea unor figuri după criterii date  Resurse procedurale:  implicarea activă în
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); conversația, explicația, rezolvarea sarcinii.
- identificarea numărului de figuri demonstrația, exercițiul,
geometrice plane dintr-un desen dat/ jocul didactic
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi și culori (1.2).
6. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Perimetrul - desenarea unor figuri geometrice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor și corpurilor respectând criterii date: formă, lungimea manual tipar/ digital, clasă: aflarea
geometrice în contexte laturilor (3.2); riglă, Caietul elevului perimetrului unor
familiare - rezolvarea unor probleme care presupun pentru clasa a III-a– figure geometrice.
aflarea perimetrului unor figuri geometrice Matematică, Editura
(3.2); Intuitext
- calcularea perimetrului unor figuri date  Resurse procedurale:
cunoscând lungimea laturilor și a lungimii conversația euristică,
laturilor cunoscând perimetrul (3.2). explicația, demonstrația,
exercițiul, jocul didactic.
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Cercul - identificarea și denumirea figurilor  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
simple ale figurilor și corpurilor geometrice plane (3.2); manual, șabloane, rigle,  identificarea
geometrice în contexte - conturarea figurilor geometrice plane cu carton, fișe de lucru, numărului de figuri
familiare ajutorul instrumentelor de Caietul elevului pentru geometrice plane
geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, clasa a III-a – dintr-un desen dat;
dreptunghi, cerc) (3.2); Matematică, Editura  gruparea unor
- realizarea unor colaje folosind figurile Intuitext figuri după criterii
geometrice învățate (3.2);  Resurse procedurale: date.
- gruparea unor figuri după criterii date conversația euristică,
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); explicația, demonstrația,
- identificarea numărului de figuri exercițiul, jocul didactic.
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2).
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Corpuri - recunoașterea și descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Activitate practică
simple ale figurilor și corpurilor geometrice. Cub, care au forma unor corpuri geometrice manualul, corpuri cu  Gruparea unor
geometrice în contexte paralelipiped, cunoscute, din mediul apropiat (cub, forme diverse, bile, corpuri geometrice
familiare cilindru, sferă, con paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); corpuri geometrice, bețe după criterii date.
- gruparea unor corpuri geometrice după de chibrit, plastilină,
criterii date (formă/ număr de fețe, număr carton, foarfece, Caietul
de vârfuri, număr de muchii) (3.2); elevului pentru clasa a
- decuparea după contur a desfășurării unui III-a– Matematică,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, Editura Intuitext
cilindru, con (3.2);  Resurse procedurale:
- construirea unor corpuri geometrice conversația, explicația,
folosind diverse materiale (bețișoare, demonstrația, exercițiul,
scobitori, plastilină etc.) (3.2); jocul didactic
- jocuri de construcții cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor și corpurilor unor axe de simetrie (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
geometrice în contexte - identificarea, prin pliere, a axei/axelor de coli colorate, foarfece,  identificarea axelor
familiare simetrie ale figurilor geometrice (3.2); fișe de lucru;Caietul de simetrie ale unor
- construirea axelor de simetrie pentru figuri elevului pentru clasa a figuri geometrice
geometrice date (3.2); III-a– Matematică,
- realizarea unor desene folosind figurile Editura Intuitext
geometrice învățate (3.2).  Resurse procedurale:
conversația, explicația,
demonstrația, exercițiul,
jocul didactic.
10. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-  Resurse materiale:  Observarea
spațiu și în reprezentări, în - Localizarea o reprezentare grafică sub formă de rețea manual tipărit/digital, sistematică:atitudinea
situații familiare unor obiecte (3.1); imagini, rigle, creioane elevilor faţă de sarcina
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri - identificarea și denumirea figurilor colorate, trusa de dată
simple ale figurilor și corpurilor geometrice geometrice plane (3.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
geometrice în contexte - Axa de simetrie - conturarea figurilor geometrice plane cu Caietul elevului pentru (da, nu):
familiare - Perimetrul ajutorul instrumentelor de clasa a III-a–  concentrarea asupra
157
- Corpuri geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
geometrice dreptunghi) (3.2); Intuitext  implicarea activă în
- recunoașterea și descrierea unor obiecte  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
care au forma unor corpuri geometrice conversația, exercițiul,
cunoscute, din mediul apropiat (cub, problematizarea, jocul
paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); didactic
- gruparea unor corpuri geometrice după
criterii date (formă/ număr de fețe, număr
de vârfuri, număr de muchii) (3.2);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor figuri geometrice
(3.2).
11. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
spațiu și în reprezentări, în - Localizarea – identificarea și denumirea figurilor de lucru;
situații familiare unor obiecte geometrice plane (3.2);  Resurse
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri – localizarea unor corpuri geometrice (3.1); procedurale:conversația
simple ale figurilor și corpurilor geometrice – descrierea unor corpuri geometrice , exercițiul
geometrice în contexte - Axa de simetrie identificând numărul de fețe/muchii/ vârfuri
familiare - Perimetrul (3.2);
- Corpuri – aflarea perimetrului unor figuri
geometrice geometrice cunoscând lungimea laturilor
(3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru
figuri geometrice date (3.2).
12. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
simple ale figurilor și corpurilor Dezvoltare: – Activitățile de învățare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
geometrice în contexte - Localizarea ameliorativ se vor stabili în funcție de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
familiare unor obiecte problemele (individuale/ale majorității elevului pentru clasa a dezvoltare:
- Figuri elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea III-a– Matematică,  Autoevaluarea
geometrice sumativă. Editura Intuitext
- Axa de simetrie – Activitățile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
- Perimetrul ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
- Corpuri elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
geometrice obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CORPURI – PROPRIETĂȚI


PERIOADA: 7 săptămâni
 UNITATEA TEMATICĂ 7: Pe urmele vacanței de iarnă PERIOADA: 1 săptămână (S 1)
 UNITATEA TEMATICĂ 8:Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)
 UNITATEA TEMATICĂ 9:Lumea de lângă noi PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7) *

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Interacțiuni - vizionarea unor secvențe video care  Resurse materiale:  Evaluarea după *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor între corpuri. prezintă forța gravitațională (1.1); baloane, bucățele de rezolvarea sarcinilor învățare a
vii și nevii Interacțiunea - stabilirea etapelor unui experiment hârtie, hârtii cu grosimi de învățare: început în
2.1.Identificarea etapelor gravitațională/ pentru evidențierea interacțiunii diferite, cărți de joc Tehnica „Fără mâini unitatea
unui demers investigativ magnetică/ gravitaționale/magnetice (2.1);  Resurse procedurale: ridicate” - se tematică 7 și
vizând mediul înconjurător Electrică/prin - stabilirea materialelor necesare derulării conversația, explicația, așteaptă răspunsuri continuă, cu
pe baza unui plan dat frecare experimentului (2.1); Știu/Vreau să știu/Am la anumite solicitări încă 3 ore,
2.2. Aplicarea planului dat - identificarea unor jocuri care presupun învățat, SINELG, ale cadrului didactic; în această
pentru efectuarea unei utilizarea interacțiunii prin frecare (2.4); exercițiul, observarea se lasă elevilor timp unitate
investigații a mediului - stabilirea de asemănări și deosebiri între dirijată, joc de rol de gândire, apoi pot tematică
159
înconjurător diferite tipuri de interacțiuni (2.4); discuta în perechi sau
2.4. Formularea de - joc de rol: Recunoaște interacțiunea (2.4). în grupuri mici;
concluzii pe baza atenția învățătorului
demersului investigativ se poate muta către
anumiți elevi,
oferindu-se și celor
timizi sau tăcuți
posibilitatea de a se
exprima.
2. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare – -observarea unor imagini și clasificarea  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor Corpuri – corpurilor ilustrate în funcție de criterii imagini, manual, film sistematică a
vii și nevii date (1.1); documentar, atitudinii elevilor faţă
proprietăți
1.2.Utilizarea unor criterii - ordonarea unor vase în funcție de videoproiector, laptop de sarcina dată:
pentru compararea unor volumul de lichid pe care îl conțin (1.2);  Resurse  Listă de
corpuri, fenomene și - asocierea unor corpuri în funcție de procedurale: verificare(da, nu):
procese dimensiunile lor (1.2); conversația, exercițiul, concentrarea
2.4. Formularea de - identificarea unor corpuri aflate în problematizarea, asupra sarcinii de
concluzii pe baza diverse stări de agregare (1.2); Gândiți, lucrați în rezolvat;
demersului investigativ - formularea unor concluzi referitoare la perechi, comunicați implicarea activă în
funcționarea busolei (2.4); rezolvarea sarcinii.
- identificarea utilității magneților (2.4).
3. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale corpurilor - Corpuri – -identificarea cracteristicilor unor corpuri fișa de evaluare pentru
vii și nevii proprietăți ilustrate (1.1); fiecare elev
1.2.Utilizarea unor criterii - completarea unor texte lacunare folosind  Resurse
pentru compararea unor cuvinte care denumesc proprietăți și procedurale:
corpuri, fenomene și caracteristici ale corpurilor (1.1); conversația, explicația
procese - realizarea de corespondențe între metale,
2.4. Formularea de caracteristicile metalelor și utilizările
concluzii pe baza acestora (1.2);
demersului investigativ - stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri referitoare la proprietățile
corpurilor (2.4);
- explicarea unor fenomene (2.4).

Muzică și mișcare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Armonia sunetelor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.2. Sesizarea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferențelor de înălțime notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Sunetul și nota frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor DO1 ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălțimilor de sol, înălţimi de note de la DO1 la Dirijorul Do- ● inter-evaluare
de note cu notația DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Dormi ușor
2.2. Utilizarea notației de note deja scrise
înălțimilor sunetelor în ● jocuri interpretative muzicale - dialog Resurse
însușirea unor cântece solist/cor sau între grupuri, ştafetă, procedurale:
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Metode: conversația,
mişcărilor (cântarea melodiei/ explicația,
acompaniament, ritmul exercițiul, munca
melodiei/măsură) independentă, jocul
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor didactic
din fragmente de melodii cunoscute Organizare:
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor activitate frontală,
unor melodii simple în ştafetă individuală și pe
● joc de poziţionare a corpului în grupe
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale
161
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notelor pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii
acestora
2. 1.2. Sesizarea Elemente de ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferențelor de înălțime limbaj muzical notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Melodia – frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor diferenţierea ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale înălţimilor utilizarea noţiunilor de portativ, cheie Doi prieteni clasă
1.3.Corelarea înălțimilor sunetelor, de sol, înălţimi de note de la DO1 la Ursulețul Marinică- ● inter-evaluare
de note cu notația elemente de DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală notaţie – ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor
2.2. Utilizarea notației portativ, cheie de note deja scrise Cântecul notei Fa
înălțimilor sunetelor în sol, note de la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Fluturaș- C.
însușirea unor cântece DO1 la DO2 utilizarea percuţiei corporale - a Romașcanu
aplauzelor ritmice, a bătutului din
Sunetul și nota picior
RE ● jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Resurse
FA mişcărilor (cântarea melodiei/ procedurale:
3 acompaniament, ritmul Metode: conversația,
melodiei/măsură) explicația,
● acompanierea cântecelor cu exercițiul, munca
orchestra de jucării muzicale, percuţie independentă, jocul
corporală didactic
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor Organizare:
din fragmente de melodii cunoscute activitate frontală,
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor individuală și pe
unor melodii simple în ştafetă grupe
● joc de poziţionare a corpului în
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a ● evaluare scrisă și
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de orală
scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)

● recunoașterea notelor pe portativ


● interpretarea corectă a înălțimii
acestora
● indicarea înălțimii sunetelor din
gama DO cu ajutorul mâinii și al vocii
● scrierea notelor din gama DO pe
portativ

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota
de pe portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe
portativ
● transcriere de portativ și identificare
de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noțiunile de teorie
muzicală învățată
3. 1.2. Sesizarea Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferențelor de înălțime înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălțimilor portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la Pe-o crenguță de ● inter-evaluare
de note cu notația sol, note de la DO2 alun- Mirele Rizea ●auto-evaluare
muzicală DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Marinescu
2.2. Utilizarea notației Sunetul și nota de note deja scrise Bună dimineața!-
163
înălțimilor sunetelor în SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Mirele Rizea
însușirea unor cântece solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Marinescu
Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
MI mişcărilor (cântarea melodiei/ Găză mică
Sunetul și nota acompaniament, ritmul Cucule, cuculețule
LA melodiei/măsură) Melc, melc, codobelc
Clopoțelul ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor
Stă la geam o din fragmente de melodii cunoscute Dirijorul Do-
păsărică ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor A.M.Ionescu
unor melodii simple în ştafetă Resurse