Sunteți pe pagina 1din 28

PLANIFICAREA

CALENDARISTICĂ

CLASA aIII-a
SCHEMA ORARĂ
CLASA A III-A

NR. ARIA CURRICULARA NR. ORE CONFORM OBS


CRT. DISCIPLINA PLAN CADRU
I LIMBA SI 7
COMUNICARE
1) Limba si literatura română 5
2) Limba engleză 2
ll MATEMATICA SI 5
STIINTE ALE NATURII
1) Matematică 4
2) Stiinte ale naturii 1
III OM SI SOCIETATE 2
1) Religie 1
2) Educatie civica 1
IV ARTE 1
1) Muzica si miscare 1
V EDUCATIE FIZICA , 3
SPORT SI SANATATE
1) Educatie fizica 2
2) Joc si miscare 1
VI TEHNOLOGII 2
1) Arte vizuale si abilitati 2
practice
VII CURRICULUM LA 0-1
DECIZIA SCOLII
1) Optional 1
NR. TOTAL DE ORE TRUNCHI COMUN 20
CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 1
NR. TOTAL ORE LA CLASA 21
ORAR
LUNI MARTI MIERCURI
Intalnirea de dimineata Intalnirea de dimineata Limba si literatura
romana
Limba si literatura romana Limba si literatura romana Religie
Arte vizuale si abilitati Matematica Educatie fizica
practice
Educatie fizica Educatie civica Matematica
Joc şi mişcare Limba engleza Optional

JOI VINERI
Intalnirea de dimineata Intalnirea de dimineata
Limba si literatura romana Lectura
Matematica Matematica
Stiinte ale naturii Arte vizuale si abilitati
practice
Limba engleza Muzica si miscare
Consilierea parintilor
Proiectare integrată
Limba și literatura română_Matematică_Știinte ale naturii_Muzică și mișcare
UNITĂȚI Limba și literatura română Matematica Stiinte ale naturii Muzica si miscare
TEMATICE Unitatea de Perioada Unitatea de învățare Perioada Unitatea de Perioada Unitatea de Perioada
învățare învățare învățare
U1 DIN NOU LA Bun găsit, 2 sapt. Un nou inceput 2 sapt. Un nou inceput 2 sapt. Magia 2 sapt.
ȘCOALĂ școală! muzicii
U2 PĂMÂNTUL ȘI Poveștile 2 sapt. Apă, aer, sol 2 sapt. Pământul – 2 sapt. Atelierul de 2 sapt.
POVEȘTILE SALE Pământului Numerele naturale mediu de viață sunete I
cuprinse între I
0 –10 000
U3 APA, SPORT SI Călătorie pe un 3 sapt. Povestea unei 3 sapt. Pământul – Atelierul de 3 sapt.
SANATATE nor picături de apă mediu de viață 3 sapt. sunete II
Adunarea şi scăderea II
numerelor naturale în
concentrul
0 – 10000

Vacanta intrasemestriala 29.10-04.11.2018


U4 LUMEA VIE – Din lumea 3 sapt. În lumea animalelor 3 sapt. Caracteristici 3 sapt. Cantecele 3 sapt.
ALEGEREA reală, în lumea Înmulțirea numerelor ale lumii vii I copilariei I
PRIETENILOR textului naturale 0 – 100
U5 NATURA – O Plantele și 4 sapt. În lumea plantelor 4 sapt.
COLECȚIE DE animalele au Împărțirea numerelor Caracteristici 4 sapt. Cantecele 4 sapt.
POVEȘTI VII povestea lor naturale 0 – 100 ale lumii vii II copilariei I
Vacanta de iarna 24.12-13.01.2019
U6 TAINELE NATURII Semnele 3 sapt. Natura și viața 3 sapt. **Caracteristici 3 sapt. Cantecele 3 sapt.
– PROBLEME ȘI nescrise ale noastră ale lumii vii III copilariei III
SOLUȚII naturii Probleme care se
rezolvă prin cele 4
operații
Vacanta intersemestriala
U7 PE URMELE Pentru un start 1 sapt. Pe urmele vacanței de 1 sapt. Corpuri – 1 sapt. Armonia 1 sapt.
VACANȚEI DE bun iarnă proprietăți I sunetelor I
IARNĂ
U8 JOCURI ȘI În lumea 3 sapt. Jocuri, jucării, cărți 3 sapt. 3 sapt. Armonia 3 sapt.
JUCĂRII sunetelor și a dragi copiilor Corpuri – sunetelor II
culorilor Înmulțirea numerelor proprietăți II
naturale în concentrul
0 – 10 000
U9 LUMEA DE Împreună 3 sapt. Corpurile din jurul 3 sapt. Armonia 3 sapt.
Corpuri –
LÂNGĂ NOI nostru proprietăți III
3 sapt. sunetelor III
Elemente de
geometrie
U10 INVENȚII, JOC ȘI Despre invenții 3 sapt. Atelier de joc și 3 sapt Forte si efecte 3 sapt. Armonia 3 sapt.
CULOARE învățare sunetelor IV
Fracții
Vacanta de primavara 22.04-05.05.2019
U11 EXPLORARE, Comunicarea 2 sapt. Explorare, 2 sapt. Transformari 2 sapt. Limbajul 2 sapt.
EXPERIMENTARE, politicoasă și experimentare, ale materiei I muzicii I
COMUNICARE relațiile cu cercetare
ceilalți Probleme
U12 JOC ȘI BUCURIE Joc și prietenie 3 sapt. Pregătiri pentru 3 sapt. Transformari 3 sapt. Limbajul 2 sapt.
petrecere
ale materiei II muzicii II
Unități de măsură
U13 CALEIDOSCOP DE Curcubeul 1 sapt. Proiecte de vacanță 1 sapt. Recapitulare 1 sapt. Recapitulare 1 sapt.
VACANȚĂ vacantei Recapitulare finală finala finala
Activităţi extracurriculare
2018/2019
Nr. Activitati Obiective Perioada
crt.
Semestrul I
1. Ziua Limbilor Europene - promovarea diversitatii lingvistice, a septembrie
plurilingvismul si a învățarii limbilor străine pe 2018
durata vieții;
2. Ziua Educatiei - dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de octombrie
comunicare deschisă şi eficientă, precum şi 2018
cultivarea independenţei în gândire şi
exprimare;
3. Carnavalul toamnei - dezvoltarea increderii in sine si in talentele octombrie
proprii; 2018
4. Festivalul sanselor tale -dezvoltarea imaginaţiei şi a abilităţilor de noiembrie
comunicare; 2018
5. Saptamana Educatiei Globale - dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de noiembrie
comunicare deschisă şi eficientă, cultivarea 2018
independenţei în gândire şi exprimare;
6. 1 Decembrie - să perceapă valorile morale şi culturale; decembrie
- să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea 2018
valorilor;
7. Sărbătorile iernii - cultivarea dragostei pentru folclorul colindelor decembrie
2018
8. Eminescu -dezvoltarea imaginaţiei şi a abilităţilor de ianuarie
comunicare; 2019
- cultivarea dragostei fata de lirica eminesciana
9. Ziua Unirii - să perceapă valorile morale şi culturale; ianuarie
-să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea 2019
valorilor
Semestrul al II-lea
10. Sf. Valentin vs Dragobete -valorificarea informaţiilor, a talentului artistic şi februarie
plastic; 2019
-stimularea creativităţii şi a imaginaţiei
11. La multi ani, mama mea ! -dezvoltarea dragostei faţa de fiinţa iubită, martie
mama; 2019
-redactarea de compuneri, poezii, desene;
12. Eminescu si Creanga, prieteni -valorificarea informaţiilor, a talentului artistic şi martie
nedespartiti plastic 2019
13. Sarbatoarea de Paste - realizezarea unor lucrari practice de aprilie
confectionare a unor ornamente de Paste 2019
14. Ziua Pamantului - promovarea activităţilor extracurriculare ale aprilie
Patrula de reciclare clasei, în comunitate; 2019
15. 9 Mai – Ziua Europei - dezvoltarea increderii in sine si in talentele mai
proprii 2019
- promovarea valorilor europene
16. 1 Iunie – Ziua Copilului - dezvoltarea increderii in sine si in talentele iunie
proprii 2019
LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ
Clasa a II-a

Număr de ore pe săptămână – 5 - 4ore - Limba si literatura română,


- 1 ora - Lectura
Număr total de ore – 187
Semestrul I – 87 ore (18saptamani)
Semestrul al II-lea –80ore (16 saptamani)
Manual – „Limba si literatura română”, Mirela Mihăescu, Ştefan Parcearcă,
clasa a III-a, Editura Intuitext, 2016

COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de


comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de
comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţ ii de comunicare


2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare


3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale
acestuia
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
3.6. Aprecierea valorii cărţilor

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţ ii de comunicare


4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în
redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de
sprijin
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite
4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei
CONŢINUTURI

Domeniul * Funcţ ii ale limbii (acte de vorbire)


- descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat)
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite)
- oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
- solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
- cererea simplă familiară, cerere politicoasă
- prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi)
- iniţierea unui schimb verbal

Domeniul * Textul
- textul pentru lectură are minimum 450 cuvinte
- textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive scurte; poezii scurte adecvate nivelului de
vârstă
- text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip de organizator grafic, carte poştală,
invitaţie; în funcţie de dotări – email

Domeniul * Variabilitatea limbii ş i a comunică rii în contexte diferite


- intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb
- intuirea numărului, a genului
PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ
Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgoviște
Nr. ore pe săptămână: 5
Clasa a III-a A
Editura: Intuitext
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ:Limba si literatura română

Unitatea de Com Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


învaţare spec ore
SEMESTRUL I
I.Bun gasit, Textul 9 10 sept.
scoala! 1.2. • Citirea unui text narativ 21 sept.
• Așezarea textului în pagină 2018
1.3. • Lectura activă
Scriere/Redactare 2 sapt.
2.1. • Semnele de punctuație
• Scrierea corectă a cuvintelor
2.4. • Scrisoarea
• Scrierea imaginativă a unui text de 3-5 enunțuri
3.3. Variabilitatea și regularitățile limbii
• Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele. Cuvântul.
Despărțirea în silabe. Propoziția
4.1.
• Cuvinte cu sens asemănător
• Cuvinte cu sens opus
4.2. • Cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit
Funcții ale limbii (acte de vorbire)
• Inițierea unui schimb verbal
• Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare
în funcție de partenerul de dialog
Evaluare initiala 1
II.Povestile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire)
Pământului -receptare şi emitere de mesaje în contexte 24 sept.
1.4. familiare; 05 oct.
-relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute 2018
2.2. (audiate, vizionate).
 Textul - textul literar (textul narativ, 2 sapt.
3.6. poezii scurte adecvate nivelului de vârstă)
-titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.1. -identificarea de informaţii explicit formulate;
-exprimarea reacției față de cele citite;
4.4. -raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor.
 Organizarea textului scris
-așezarea corectă în pagina caietului a textului
-jurnalul de lectură;
-cum se organizează un portofoliu.
Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
-despărțirea în silabe a cuvintelor.
 Texte suport:
-Spiridușul cel bun al cărții,după Ada Teodorescu
-Povestea pământului și a muncii
-Cu nasul în carte, după Nina Cassian
 Lectura 2
-Aventurile lui Tom Sawyer, de Mark Twain
(fragmente)
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare 1
III.Calatorie 2.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 11 08 oct.
pe un nor - relatarea unei acţiuni/întâmplări 26oct.
2.5. cunoscute (audiate, citite); 2018
- dramatizarea unor scene de poveste.
3.1.  Textul – textul literar, narativ 3 sapt.
 personajele textului;
3.2.  timpul, locul, ordinea desfășurării
întâmplărilor;
3.6.  identificarea de informaţii explicit
formulate;
4.1.  organizarea în tabele/cadrane a
informațiilor;
 exprimarea reacției față de cele citite prin
gestică, mimică, poziția corpului;
 exprimarea acordului/dezacordului față de
acțiunile unor personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles
diferit;
expresii
 Texte suport:
-Furtuna, după Ruth Stiles Gannett
-Țara lui Vreau-și-primesc, după Andre Maurois
-O vizită la Cumuleta, după George Ricus
 Lectura 3
-Intamplari din poadurea anotimpurilor, de Laura
Raducanu (fragment) 1
-Elefantul, de Alexander Kuprin (fragment)
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
EVALUAREA INTRASEMESTRIALĂ 27.10-04.11.2018
IV. Din 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 11 05 nov
lumea reala, - relatarea unei acţiuni/întâmplări 23
in lumea 2.2. cunoscute (auzite, văzute, trăite, citite); nov2018
textului - prezentarea unorpersoane, a unor
3.1. activități. 3 sapt.
 Textul – textul literar, narativ
3.4. - identificarea de informaţii explicit
formulate;
3.6. - organizarea în tabele/cadrane a
informațiilor;
4.3. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin
diferite procedee;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale sub formă de
titluri sau de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite
elemente de structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin
gestică, mimică, poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul
apropiat -scrierea de instrucțiuni;
utilizarea unor conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
 Textul suport:
-Ruxi, dupăMatthew Lipman
-Cocoș de munte fotografiat, după Ionel Pop
-Perla de scoică, Casa lui Tomi, după A. Oprescu
 Lectura 3
-Ce stim despre...elefanti? (text nonliterar)
-Un arici nemultumit, de Natasha Galche 1
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
V.Plantele si 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 26 nov
animalele au - solicitarea de informaţii 21dec.
povestea lor 1.5. (referitoare la universul 2018
apropiat);
2.5. - relatarea unei 4 sapt.
acţiuni/întâmplări citite.
3.1.  Textul – textul nonliterar
- identificarea de informaţii explicit
3.6. formulate;
- organizarea în tabele, cadrane a
4.3. informațiilor;
- delimitarea unui text în fragmente
logice;
- extragerea ideilor principale sub formă
de titluri sau de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/dezacordului
față de acțiunile unor personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul
apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
- Texte suport:
-Povestea florii-soarelui, după Tudor Pamfile
-Puiul de elefant, după Rudyard Kipling
 Lectura
4
-Morcoveata, dupa Jules Renard (fragmente)
-Albina si paianjenul, dupa George Cosbuc
-Bradul, de Vasile Alecsandri
1
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
EVALUAREA DE IARNĂ 22.12-13.12.2018
VI.Semnele 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 14 ian.
nescrise ale -oferirea de informaţii (referitoare la universul 01 febr.
naturii 2.4. apropiat); 2019
-relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
3.1.  Textul – textul literar (textul narativ, 3 sapt.
poezii scurte adecvate nivelului de vârstă)
3.5. - identificarea de informaţii explicit
formulate;
4.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
- extragerea ideilor principale sub formă de
4.5. titluri, enunțuri și întrebări; evidențierea
relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin
gestică, mimică, poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor substantive.
Texte suport:
-Semnul de iarbă, după Silvia Kerim
-Natura nu te iartă,după Passionara Stoicescu
 Lectura
-La sanius, dupa Ion Agarbiceanu 2
-Aleodor Imparat, dupa Petre Ispirescu
Evaluare, dezvoltare, ameliorare 1
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ : 02 februarie -10 februarie 2019
SEMESTRUL al II-lea
VII. Pentru 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 4 11 febr.
un start bun -relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute 15 febr.
2.1. (auzite, văzute, trăite, citite); 2019
-prezentarea unorpersoane, a unor activități.
2.4.  Textul – textul literar, narativ 1 sapt.
- identificarea de informaţii explicit
3.3. formulate;
- organizarea în tabele/cadrane a
3.5. informațiilor;
- formularea de întrebări şi răspunsuri
4.2. prin diferite procedee;
- delimitarea unui text în fragmente
logice;
- extragerea ideilor principale sub formă
de titluri sau de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
• Lectura
-Povestea balenei, dupa Rudyard Kipling
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare 1
VIII. In 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 11 18 febr.
lumea - descrierea unui obiect, a unei ființe; 08 mar.
sunetelor si a 2.1. - prezentarea unei activități. 2019
culorilor  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informaţii explicit 3 sapt.
formulate;
3.4. - organizarea în tabele a informațiilor;
- formularea de întrebări şi răspunsuri
3.5. prin diferite procedee;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite
4.3. elemente de structură sau de conţinut.
 Organizarea textului scris
- descrierea unor elemente din mediul
apropiat –elaborarea de instrucțiuni
amuzante.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
Texte suport:
-Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu
-Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori, după Fănuș
Neagu
-Pietricica și caracatița,după Henri Cornelus
 Lectura
-Primavara, de George Toparceanu
-Bivolul si cotofana, de George Toparceanu 3
-Povestea balenei, dupa Rudyard Kipling
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
1
IX. 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 11 11 martie
Impreuna -descrierea unui coleg/a unei colege; 29 martie
2.1. -organizarea unui eveniment la nivelul clasei. 2019
 Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informaţii explicit 3 sapt.
formulate;
3.5. - organizarea în tabele a informațiilor;
- exprimarea acordului/dezacordului
4.4. față de acțiunile unor personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
4.5.  Organizarea textului scris
- textul funcțional - elaborarea unui
fluturaş publicitar pentru comunicarea
rezultatelor unui proiect;
- scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).
Texte suport:
-Zăpada mieilor,după Mircea Sântimbreanu
-Din greșeală,după Lev Tolstoi
 Lectura
-Ursul, text nonliterar
3
-Lebedele, dupa Lev Tolstoi
-Vizita, dupa I.L.Caragiale
1
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
X.Despre 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 7 01 aprilie
inventii - relatarea unei 12 aprilie
2.2. acţiuni/întâmplări cunoscute 2019
(vizionarea unui film/desen
2.3. animat pentru copii); 2 sapt.
- prezentarea unei activități.
3.1.  Textul – textul literar, narativ
- identificarea de informaţii explicit
3.5. formulate;
- formularea de întrebări şi răspunsuri
4.3. prin diferite procedee;
- ordinea desfășurării întâmplărilor;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – invitația, e-mailul;
- descrierea unor elemente din mediul
apropiat –elaborarea de instrucțiuni
amuzante, utilizări neobișnuite ale
obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- verbul (numărul);
 Texte suport:
-Max, Duc și nava cosmică, după Walt Disney
-Aurel Vlaicu, după Mihail Drumeș
 Lectura
-Uimitoarele calatorii si aventuri ale baronului de 2
Munchhausen, dupa Gottfried August Burger
-Doi feti cu stea in frunte, dupa Ioan Slavici
Evaluare, dezvoltare, ameliorare 1
ŞCOALA ALTFEL 15 aprilie – 19 aprilie 2019
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ: 20 aprilie –05 mai 2019
XI. 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 7 06 mai
Comunicare - cererea simplă familiară, cererea 17 mai
a politicoasa 2.5. politicoasă 2019
si relatiile cu - inițierea unui schimb verbal.
ceilalti 3.1.  Textul – textul literar, narativ 2 sapt.
- identificarea de informaţii explicit
3.3. formulate;
- formularea de întrebări şi răspunsuri
4.1. prin diferite procedee;
- raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului
față de acțiunile unor personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea
dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de
solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- părțile de vorbire.
 Texte suport:
-Matilda, după Roald Dahl
-O întâmplare deosebită,după Călin Gruia
 Lectura
-Povestea califului barza, dupa Wilhelm Hauff
-Cea mai frumoasa dintre planete, text nonliterar 2
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare
1
XII.Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 11 20 mai-
prietenie - relatarea unei 07iunie
2.2. acţiuni/întâmplări cunoscute 2019
(citite).
3.3.  Textul - textul literar, narativ 3 sapt.
- raportarea propriei experiențe la cea a
3.5. personajelor;
- exprimarea reacției față de cele citite;
4.2. - exprimarea acordului/dezacordului
față de acțiunile unor personaje;
4.4. - exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
 Texte suport:
-La scăldat,după Ion Creangă
-Doi mari prieteni, după Mihail Sadoveanu
-Aniversarea Gretei, după Sandra Waren
 Lectura 3
-Aventurile lui Habarnam si ale prietenilor sai,
Nikolai Nosov (fragmente)
 Evaluare, dezvoltare, ameliorare 1
XIII.Curcub 1.4. *Funcții ale limbii (acte de vorbire) 5 10iunie-
eul vacantei *Textul – textul literar, narativ 14 iunie
2.5. *Organizarea textului scris 2019
*Variabilitatea limbii și a comunicării în
3.1. contexte diferite 1 sapt.
-Părțile de vorbire: substantivul,adjectivul (genul
3.3. și numărul),pronumele,
verbul
4.1. -Sensul cuvintelor;
-Scrierea corectă a unor cuvinte;
4.4. -Enunțul
EDUCATIE CIVICA
Clasa a III-a

Număr de ore pe săptămână – 1

Număr total de ore – 34


Semestrul I – 18 ore (18 saptamani)
Semestrul al II-lea – 16 ore (16 saptamani
Manual – Educatie civica, Editura Aramis,
Olga Pîrîială

COMPETENŢE GENERALE
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-
civic în
contexte de viaţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini
simple de
lucru, manifestând disponibilitate

Competențe specifice
1. Aplicarea unor norme deconduită în viața cotidiană
1.1 Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
1.2 Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2. Manifestareaunordeprinderidecomportamentmoral-civicîn contextedeviață din mediul
cunoscut
2.1 Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2 Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.3 Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3. Cooperareacu ceilalți pentrurezolvareaunor sarcinisimplede lucru,manifestând
disponibilitate
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2 Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
*3.3. Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității
locale

Conţinuturi
Persoana
Noțiunea de persoană - respectul opus lipsei de respect
- Ce înseamnă să fim persoane? - sinceritatea opusă nesincerității
- Persoana mea - curajul opus lașității
- Persoana lui/ei - modestia opusă lipsei de modestie
Trăsături morale ale persoanei - încrederea în sine și în ceilalți opuse
- bunătatea opusă răutății neîncrederii în sine și în ceilalți

Raporturile noastre cu lucrurile


- Ce sunt lucrurile?
- Nevoia de lucruri
- Lucrurile care ne exprimă: îmbrăcăminte, jucării și jocuri, cărți, colecții
- Relații și atitudini față de lucruri: proprietate, grijă/neglijență
Raporturile noastre cu animalele și plantele
- Ce sunt animalele și plantele?
- Nevoia de plante și animale
- Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție, grijă/nepăsare,
delicatețe/brutalitate, compasiune/lipsă de compasiune, curaj/frică, respect/lipsă de
respect, iubire/ură
Raporturile noastre cu ceilalți oameni
- Grupuri mici din care facem parte (familia, grupul de prieteni, grupul de joacă,
grupul de învățare) și relațiile dintre membrii acestora
- Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor mici

PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ

Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică”, Târgoviște


Nr. ore pe săptămână: 1
Clasa a III-a A
Editura: Aramis
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina de învăţământ:Educatie civica

Unitatea de Com Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


învaţare spec ore
SEMESTRUL I
I.Bine ati 1.1 Prezentarea manualului şi a disciplinei de studiu 2 10 sept.
venit! 1.2 - Dragă şcolarule din clasa a III-a 21 sept.
1.3 - Bine aţi venit! 2018
2.1 - Eu, tu, noi, ceilalţi 2 sapt.
2.2
II.Persoana 1.1 - Ce înseamnă să fim persoane? 24 sept.
1.2 - Persoana mea 2 05 oct.
1.3 - Recapitulăm, evaluăm 2018
2.1 2 sapt.
2.2
III.Eu, tu, 1.1 - Persoana lui/ei 3 08 oct.
noi, ceilalţi 1.2 - Circulăm și ne purtăm responsabil pe stradă 26 oct.
1.3 - Când se naște un copil - recapitulare 2018
2.1 - Evaluare 3 sapt.
2.2
VACANTA INTRASEMESTRIALĂ 27.10-04.11.2018
IV. 1.1 Trăsături morale ale persoanei 3 05 nov
Trăsăturile 1.2 - Bunătatea și răutatea 23 nov
morale ale 1.3 - Respectul și lipsa de respect 2018
persoanei 2.1 - Sinceritatea și minciuna
I 2.2 - Recapitulăm, evaluăm 3 sapt.
V. 2.1 Trăsături morale ale persoane 4 26 nov
Trăsăturile 2.2 - Curajul, frica, lașitatea 21 dec.
morale ale 2.3 - Modestia și lipsa de modestie 2018
persoanei 3.1 - Încrederea și lipsa de încredere
II - Curcubeul schimbarii - recapitulare 4 sapt.
- Evaluare sumativă
VACANTA DE IARNĂ 22.12-13.12.2018
VI. 2.1 - Ce sunt lucrurile 3 14 ian.
Raporturile 2.2 - Nevoia de lucruri 01 febr.
noastre cu 2.3 - Lucrurile care ne exprimă 2019
lucrurile 3.1 - Proprietatea și atitudinea față de lucruri
3.3 - Noi și lucrurile – recapitulare 3 sapt.
- Evaluare sumativă
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ : 02 februarie -10 februarie 2019
SEMESTRUL al II-lea
VII. 2.1 - Persoana 1 11 febr.
Persoana 2.2 - Eu, tu, noi, ceilalti, 15 febr.
2.3 - Trasaturile morale ale persoane 2019
1 sapt.
VIII. 2.1 Noi și celelalte viețuitoare 3 18 febr.
Raporturile 2.2 - Ce sunt animalele și plantele 08 mar.
noastre cu 2.3 - Nevoia de plante și animale 2019
animalele şi 3.1 - Atitudini față de plante și animale
plantele 3.3 - Proiect – Școala mea verde 3 sapt.
- Recapitulare. Evaluare
IX. 2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 3 11 martie
Raporturile 2.2 - Grupurile din care facem parte 29 martie
noastre cu 2.3 - Familia 2019
ceilalţi 3.1 - Grupul de prieteni
oameni 3.3 - Recapitulare . Evaluare 3 sapt.
I
X. Raporturile noastre cu ceilalți oameni 2 01 aprilie
Raporturile 2.1 - Grupul de joacă 12 aprilie
noastre cu 2.2 - Grupul de învățare 2019
ceilalţi 2.3 - Reguli ale grupului
oameni 3.1 - Recapitulare . Evaluare 2 sapt.
II 3.3
ŞCOALA ALTFEL 15 aprilie – 19 aprilie 2019
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ: 20 aprilie – 05 mai 2019
XI. 2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 2 06 mai
Raporturile 2.2 - Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului 17 mai
noastre cu 2.3 - Proiect –Mâinile mici fac fapte mari 2019
ceilalţi 3.1 - Recapitulare . Evaluare
oameni 3.3 2 sapt.
III
XII. 2.1 3 20 mai-
Recapitulare 2.2 - Părerea şi atitudinea ta contează 07 iunie
I 2.3 - Să reflectăm! 2019
3.3 - Recapitulare finală
3 sapt.
XIII 2.1 - Exersare, joc si invatare 1 10 iunie-
Recapitulare 2.3 - Lectura suplimentara 14 iunie
II 3.1 - Parerea si atitudinea ta conteaza 2019
3.3
1 sapt.

ARTE VIZUALE ŞI
ABILITĂŢI PRACTICE
Clasa a III-a

Număr de ore pe săptămână – 2

Număr total de ore – 64


Semestrul I – 34 ore (18 saptamani)
Semestrul al II-lea – 30 ore (16 saptamani
Manual – Arte vizuale şi abilităţi practice,
Mirela Flonta, Editura CD Press

COMPETENŢE GENERALE
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o
diversitate de contexte
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind
materiale şi tehnici adecvate

Competențe specifice
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în
mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual

2.1 Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici
de lucru adecvate
2.2 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.4 Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
2.5 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Conţinuturi
Tehnici de lucru: trasare, hașurare

Elemente de limbaj plastic:


punctul, linia, forma
Tehnici de lucru:
- tehnici specifice de aplicare a culorilor (efectul de transparență/ opacitate)
- amestecuri cromatice și acromatice
- obținere de forme spontane/ dirijate prin: fuzionare, curgere liberă, stropire forțată, scurgere
aderentă, dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie

Elemente de limbaj plastic:


linia, punctul, culoarea (culori primare, culori binare, culori reci, culori calde, nuanțe și tonuri), forma
Tehnici de lucru:
modelare liberă, presare

Elemente de limbaj plastic:


volum, plan, linie
Tehnici de lucru:
- cu hârtie: Origami, Tangram, Quilling, colaj
- cu materiale textile: împletire, tăiere, croire, coasere, lipire etc.

Elemente de limbaj plastic:


forme plane și spațiale, texturi
Elemente de limbaj:
forma, lumina și culoarea

PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ
Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică”, Târgoviște
Nr. ore pe săptămână: 2
Clasa a III-a A
Editura: CD Press
Aria curriculara: Arte
Disciplina de învăţământ:Arte vizuale şi abilităţi practice

Unitatea de Com Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


învaţare spec ore
SEMESTRUL I
I. 1.1 - Amintiri din vacanță 4 10 sept.
Recapitulare 1.2 - Tehnici de lucru învăţate în clasa a II-a. 21 sept.
1.3 - Colajul 2018
2 sapt.
II. 1.1 - Trusa micului artist 24 sept.
Arta in jurul 1.3 - Materiale și instrumente necesare pentru 4 05 oct.
tau 2.2 orele de Arte vizuale și abilități practice 2018
2.3 - Ce este arta?
- Comunicarea prin imagini 2 sapt.
- Cum percepi lumea din jurul tău?
- Iluzii optice. Aplicație: Unde este
gândăcelul?
- Recapitulare. Evaluare
- Proiect: Cum te comporți în muzeu?

III. Lumea 1.1 - Ce poți face cu un creion? 08 oct.


in culori 1.2 - Punctul – element de limbaj plastic. 26 oct.
2.1 Aplicație:Brad punctat 2018
2.3 6 3 sapt.
2.5 - Ritmul liniilor
- Linia – element de limbaj plastic.
Perspectiva
- Aplicație:Drum pierdut
- Cum desenezi un personaj?
- Portretul. Aplicație: Desenează-l pe
Andrei!
- Recapitulare. Evaluare
- Proiect: Carte de colorat
VACANTA INTRASEMESTRIALĂ 27.10-04.11.2018
IV. Magia 1.1 - Povestea culorilor 6 05 nov
culorilor 1.2 - Culori primare și culori binare. Aplicație: 23 nov
2.1 Titirezul fermecat 2018
2.3
2.5 - Experiment: Cum se descompun culorile? 3 sapt.
- Forme și nuanțe
- Formă spontană. Formă elaborată. Tehnici
de colorare Aplicație: Joc de culori
- Tonuri și culori
- Volumul obiectelor. Aplicație: Vas cu flori
- Recapitulare. Evaluare
- Proiect: Sunt român!
V. La gura 1.1 - În casa bunicii 8 26 nov
sobei 2.1 - Cusături și împletituri. Aplicație: Semn de 21 dec.
2.2 carte 2018
2.4
- Atelierul lui Moș Crăciun 4 sapt.
- Șablonare. Decupare. Aplicație: Steluțe
pentru pom
- Vine Anul Nou!
- Elemente decorative. Aplicații: Mască;
Felicitare
- Recapitulare. Evaluare
- Proiect:Păpuși vesele

VACANTA DE IARNĂ 22.12-13.12.2018


VI. Lumini 1.1 - Culori calde, culori reci 6 14 ian.
si umbre 1.2 - Semnificația culorilor. Aplicație: 01 febr.
2.1 Cizmulița-surpriză 2019
2.2
2.5 - Arta realizării fotografiei 3 sapt.
- Mici secrete pentru realizare unei
fotografii reușite
- Mari artiști
- Nicolae Grigorescu. Un maestru al
culorilor
- Recapitulare. Evaluare
- Proiect: Ramă pentru fotografii
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ : 02 februarie -10 februarie 2019
SEMESTRUL al II-lea
VII. Ne 2.3 - Proiect: Desen animat 2 11 febr.
reamintim! 2.5 - Culori calde, culori reci 15 febr.
2019
1 sapt.
VIII. Viata 1.1 - Arta plierii hârtiei 6 18 febr.
pe Pamant I 1.3 - Origami. Aplicație: Pisicuţă 08 mar.
2.1 - Arta rulării hârtiei 2019
2.5 - Quilling. Aplicație: Ramă foto
- Felicitări, cu drag! 3 sapt.

IX. Viata pe 2.1 - Monotipie. Aplicație: Pastel 6 11 martie


Pamant 2.2 - Colaj. Aplicații: Ghiocel; Fluturi veseli 29 martie
II 2.3 - Arta sculpturii 2019
2.4 - Modelaj în lut. Aplicație: Vas din lut
2.5 - Forme din plastilină 3 sapt.
- Modelaj. Aplicație: Glob pământesc
X. Viata pe 1.1 - Forme din hârtie amestecată 4 01 aprilie
Pamant 1.3 - Modelaj. Aplicație: Macheta unui 12 aprilie
III 2.1 vulcan 2019
- Sărbătorim Paştele!
- Decorare. Aplicație: Ouă vesele de Paşte 2 sapt.

ŞCOALA ALTFEL 15 aprilie – 19 aprilie 2019


VACANȚA DE PRIMĂVARĂ: 20 aprilie – 05 mai 2019
1.3 - Din folclorul copiilor 4 06 mai
XI. Şi tu poti 2.1 - Ornamentare. Tradiţii. Aplicație: Caloian 17 mai
fi arhitect 2.2 - Mari artişti (extindere) 2019
2.3 - Constantin Brâncuşi. Un zeu al sculpturii
2.4 - Recapitulare. Evaluare 2 sapt.
2.5 - Proiect: Vază din ipsos
- Casa de vis
- Macheta unei case. Aplicație: Cine stă aici?
- Sate și oraşe
- Macheta unui oraş/ sat. Aplicație: Pe strada
principală
XII. Lumea 1.1 - Castele de poveste 6 20 mai-
copiilor 1.3 - Macheta unui castel. Aplicație: Castelul meu 07 iunie
2.1 - Recapitulare. Evaluare 2019
2.2 - Proiect. Strada şcolii Micul croitor
2.3 - Croire şi coasere. Aplicație: Peştişorul-penar 3 sapt.
- Atelierul fanteziei
- Articole de vestimentaţie. Accesorii
- Aplicație: Pelerina supereroului
- Arta păpuşărească
- Marionete. Aplicație: Teatrul de umbre
- Magazinul de jucării
- Jucării din materiale reciclabile. Aplicație:
Fluturaşul eco
XIII 1.1 - Zmeu – o jucărie veche de milenii 2 10 iunie-
Recapitulare 1.3 - Şablonare. Aplicație: Dragon zburător 14 iunie
2.4 - Recapitulare. Evaluare 2019
2.5 - Proiect: Décor
- Proiect: Cu toţii suntem talentaţi 1 sapt.