Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: ……………………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ………………

………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………..

Data:

Evaluare semestrială, Sem. I


Istorie

1. Completează fiecare afirmație cu câte un cuvânt din lista dată, astfel încât acestea să fie
adevărate. (0,25 x 10 = 2,5 p)
a). ……………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … este știința care studiază ……………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… societății omenești din cele

mai ……………… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… timpuri până în …………………… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … .

b). ……………………………………..………………………………………………………………………….. istoriei se face cu ajutorul …………………………………………………………….……………………….. găsite

de ………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……….. , prin ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… … arheologice.

c). ………….………………………………………………………………… istorice pot fi de două feluri: scrise sau ……………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …

Listă de cuvinte: evoluția, prezent, istoria, arheologi, vechi, reconstituirea, săpături,


dovezilor, nescrise, izvoarele.

2. Încercuiește litera A pentru fiecare propoziție adevărată sau litera F pentru fiecare propoziție
falsă. (0,2 x 5 = 1 p)
a). Familia este primul grup din care omul face parte. (A / F)
b). Cărțile, actele vechi, timbrele sau scrisorile sunt exemple de izvoare istorice scrise. (A / F)
c). Un mileniu durează 1000 de ani. (A / F)
d). Bijuteriile, hainele, obiectele gospodărești sunt exemple de izvoare istorice nescrise. (A / F)
e). Cronologia este ordinea desfășurării unor fapte din trecut. (A / F)

3. Cele mai importante documente care arată identitatea unei persoane sunt: (0,15 x 5 = 0,75 p)
a. B .................. …………. ………… ….……… I ………….. …………… L b. P ………….. S ……….…… P ……………. ……………. T …………….. ………………..

c. C .................. R .................. .................. F .................. .................. .................. T .................. .................. DE N .................. .................. T .................. R ..................

SAU DE C .................. S .................. T .................. R .................. .................. .

1
4. Încercuiește litera A pentru fiecare propoziție adevărată sau litera F pentru fiecare propoziție

falsă. (0,20 x 11 = 2,2 p)

a). Grecia se mai numea și Elada. (A / F)


b). Grecii credeau în mai mulți zei, deci erau politeiști. (A / F)
c). Grecii cultivau mulți cartofi și ardei. (A / F)
d). Tomis, Histria și Callatis sunt orașe înființate de greci, la malul Mării Negre. (A / F)
e). Pitagora a fost părintele medicinei. (A / F)
f). Popoarele vechi de pe teritoriul Europei au fost: grecii, romanii, dacii, galii și nemții. ( A / F )
g). Țara geto-dacilor se numea Dacia. (A / F)
h). Romanii au trăit pe teritoriul Spaniei de azi. (A / F)
i). Conducătorii cei mai importanți ai geto-dacilor au fost Decebal și Burebista. (A / F)
j). Strămoșii noștri sunt dacii și romanii. (A / F)
k). Romanii erau un popor sărac, fără armată, și nu aveau construite orașe. (A / F)

5. Alege litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns: (0,35 x 8 = 2,8 p)

A. Tot ceea ce ne înconjoară casa în care trăim, alcătuiește:

a. județul natal b. orizontul local c. cartierul

B. Oamenii care trăiesc într-o localitate și au relații de colaborare/prietenie, formează:

a. o familie b. o comunitate locală c. un grup de prieteni

C. În România trăiesc:

a. doar români b. români, chinezi, americani c. români, maghiari, nemți, turci

D. Etapa vieții destinată jocului și învățăturii se numește:

a. bătrânețe b. copilărie c. tinerețe

E. Modul de organizare al oamenilor, din cele mai vechi timpuri era:

a. familia b. grupul de prieteni c. orașe

F. Comunitatea în care oamenii vorbesc aceeași limbă, locuiesc pe teritoriu comun și au obiceiuri

comune se numește:

a. familie b. localitate c. popor

G. Cristofor Columb a descoperit:

a. India b. Africa c. America

2
H. Momentul când s-a petrecut un eveniment istoric, în istorie, se numește:

a. an b. eră c. dată istorică

6. Completează afirmațiile cu cuvintele potrivite, astfel încât să fie adevărate. (0,15 x 5 = 0,75 p)

a. Cele 4 state medievale românești erau:

M ………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ,T …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……. , D
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..… ……… ……… ……… ……… . și

Ț…………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… R ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……

b. Primul domnitor care a unit pentru prima dată Țările Române a fost:

M ………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… V ………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

Total 10 p 0 – 3,4 p - I 3,5 – 6,4 p - S 6,5 - 8,4 p - B 8,5 – 10 p - FB

S-ar putea să vă placă și