Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa II
Clasa
 Semestrul I: 14 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 20 săptămâni, din care 1 săptămână Școala altfel

Manuale: Auxiliare:
 Comunicare în limba română – Manual pentru clasa I  Comunicare în limba română română – Caietul pentru clasa I,
Editura Didactică și Pedagogică Colecția Înveți cu plăcere, Editura Intuitext
 Matematică și explorarea mediului – Manual pentru clasa I  Matematică și explorarea mediului – Caietul pentru clasa I,
Editura Didactică și Pedagogică
Colecția Înveți cu plăcere, Editura Intuitext

Proiectare integrată: Comunicare în limba română - Matematică și explorarea mediului

UNITĂȚI TEMATICE Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului


Unitatea de învățare Perioada Unitatea de învățare Perioada
SEMESTRUL I
U1 Din nou la școală Actualizarea cunoștințelor din clasa 3 săpt. Din nou la școală 3 săpt.
pregătitoare
U2 Familia -un univers mic în În familie 4 săpt. Universul 4 săpt.
Univers
U3 Oamenii și preocupările lor Muncim, învățăm, ne jucăm 4 săpt. Secretele corpului omenesc. Sport și 4 săpt.
sănătate
U4 Povești pentru minte și suflet Povești la gura sobei 3 săpt. Minte sănătoasă într-un corp sănătos 3 săpt.
1
SEMESTRUL AL II-LEA
U5 Prieteni din lumea plantelor Despre prietenie 3 săpt. Uimitoarele plante 3 săpt.

U6 Despre țara mea Patria mea 4 săpt. Din lumea celor care nu cuvântă. Prietenii 4 săpt.
mei necuvântători
U7 Misterioasa planetă albastră Magia primăverii 4 săpt. Misterele planetei albastre 4 săpt.

U8 Eroii de poveste, parteneri Eroi de poveste 3 săpt. Cântec, joc și voie bună 3 săpt.
pentru joc și voie bună
U9 Vine vara! Vine vara! 3 săpt. Măsurare, măsuri, instrumente de măsură 3 săpt.

U10 Se apropie vacanța mare! Se apropie vacanța mare! 2 săpt. Se apropie vacanța mare! 2 săpt.

*Notă: Învățătorii își pot adapta propria planificare în funcție de perioada stabilită la nivelul unității de învățământ pentru Programul Scoala Altfel. Autorii
prezentei planificări au propus Programul Școala Altfel în semestrul al II-lea al anului școlar.

2
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română
Clasa I
Nr. de ore pe săptămână: 7

Planificare calendaristică orientativă

Nr. Număr
Competenţe Observaţii
crt. Unitatea de învăţare Domenii/ Conţinuturi de ore Săptămâna*
specifice
alocate
SEMESTRUL I
1. Actualizarea 1.1. • Recapitulare: 21 ore S1 - S3
cunoștințelor din clasa 1.3.  COMUNICARE ORALĂ
pregătitoare 1.4. - acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
2.1. - dialogul: oferirea unor informaţii despre identitatea proprie,
2.2. colegii de clasă, viaţa de şcolar
2.4. - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea
3.3. interlocutorului, păstrarea ideii
4.1. - forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite,
repovestirea unor întâmplări auzite
 CITIRE/LECTURĂ
- Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în
pagină
 SCRIERE/REDACTARE
- elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână
2. În familie 1.1.  COMUNICARE ORALĂ 28 ore S4 - S7
1.3. - Dialogul: oferirea unor informaţii despre familie, locuinţă,
1.4. adresă, despre sine și despre prieteni
2.1. - acte de vorbire: a formula o idee
3
2.2.  CITIRE/LECTURĂ
2.3.
- literele mici și mari de tipar şi de mână: a, A, m, M, u, U, n,
3.1.
N, i, I
3.3.
4.1. - citirea cuvintelor mono/plurisilabice
4.2. - citirea propozițiilor
 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: a, A, m, M, u, U, n, N, i, I
- scrierea corectă a cuvintelor
- scrierea cu majusculă la începutul propozițiilor și al numelor
- utilizarea punctului și a semnului întrebării

 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


- silaba, cuvântul, propoziția
3. Muncim, învățăm, ne 1.2.  COMUNICARE ORALĂ 28 ore S8 -S11
jucăm 1.3. - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social,
2.1. despre igiena personală
2.3. - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, păstrarea ideii
2.4. - acte de vorbire: a formula o rugăminte, o cerere
3.1. - forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite
3.2.
 CITIRE/LECTURĂ
3.4.
- literele mici și mari de tipar şi de mână: e, E, r, R, o, O, c, C,
4.1.
ă, Ă, l, L
4.2.
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice și a celor care conțin
diftongii ea și uă
- citirea propoziţiilor

 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: e, E, r, R, o, O, c, C, ă, l, L
- scrierea corectă a cuvintelor, a propozițiilor
- utilizarea alineatului, a liniei de dialog

4
- copierea, transcrierea cuvintelor, a propozițiilor

 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


- propoziţia
- cuvinte cu formă identică și înțeles diferit

4. Povești la gura sobei 1.1.  COMUNICARE ORALĂ 21 ore S12-S14


1.3. - forme ale discursului oral: repovestirea unor întâmplări
2.2. auzite; povestirea unor întâmplări trăite
2.4.  CITIRE/LECTURĂ
3.1. - grupul de litere de tipar și de mână ce
3.3. - literele mici și mari de tipar şi de mână: t, T, s, S
3.4. - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care conţin
4.1. diftongii ia și oa
4.2. - citirea propoziţiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină (Titlu.
Autor. Alineate)
 SCRIERE/REDACTARE
- grupul de litere de mână ce
- literele mici și mari de mână: t, T, s, S
- organizarea textului scris: aşezarea corectă a titlului,
folosirea alineatelor
- copiere, transcriere
 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- cuvinte cu înțeles opus
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ – VACANȚA DE CRĂCIUN
SEMESTRUL AL II-LEA
5. Despre prietenie 1.2.  COMUNICARE ORALĂ 21 ore S1 - S3
1.3. - cuvântul, propoziţia: utilizarea cuvintelor noi în contexte
1.4. adecvate; intonarea propoziţiilor
2.1. - dialogul: oferirea de informaţii despre prieteni, colegi de clasă,

5
2.2. despre unele dintre activităţile desfăşurate
2.3.  CITIRE/LECTURĂ
3.1. - grupul de litere de tipar și de mână ci
3.2. - literele mici și mari de tipar şi de mână: p, P, v, V
4.1. - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care conţin
4.2. diftongul ie
4.3. - citirea propoziţiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: p, P, v, V
- scrierea corectă a cuvintelor ce conţin diftongul ie, grupul de
litere ci
- organizarea textului scris
- scrierea funcţională: biletul, invitaţia
 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- cuvinte cu înțeles asemănător
6. Patria mea 1.2.  COMUNICARE ORALĂ 28 ore S4 - S7
1.3. - cuvântul, propoziția/enunțul: utilizarea cuvintelor noi în
2.1. contexte adecvate
2.3. - dialogul: oferirea unor informații despre mediul social şi
natural apropiat
3.1.
3.2.  CITIRE/LECTURĂ
3.4. - literele mici și mari de tipar şi de mână: d, D, ş , Ș, î, Î, â, Â,
4.1. b, B
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care
4.2.
conțin diftongi
4.3.
- citirea propozițiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: d, D, ş , Ș, î, Î, â, b, B
- organizarea textului scris

6
- scrierea funcțională: copierea și transcrierea unui text
 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
7. Magia primăverii 1.1.  COMUNICARE ORALĂ 28 ore S8 – S11
1.2. - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social şi
1.3. natural apropiat
2.2. - forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, a unei
2.3. persoane
2.4.
3.1.  CITIRE/LECTURĂ
3.2. - literele mici și mari de tipar şi de mână: j, J, h, H, g, G, ț, Ț, z,
3.4. Z
4.1. - grupurile de litere ge și gi
4.2.
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care conţin
4.3.
diftongul ua
- citirea propoziţiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină

 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: j, J, h, H, g, G, ț, Ț, z, Z
- scrierea cuvintelor ce conţin grupurile de litere ge și gi
- scrierea funcţională: jurnalul
8. Eroi de poveste 1.2.  COMUNICARE ORALĂ 21 ore S12-S14
1.3. - dialogul: oferirea unor informaţii despre poveşti, filme
1.4. despre copii, despre experiența proprie
2.1. - forme ale discursului oral: repovestirea unor întâmplări
2.2. auzite; povestirea unor întâmplări trait- acte de vorbire: a
2.4. formula o părere
3.1.
 CITIRE/LECTURĂ
7
3.2. - literele mici și mari de tipar şi de mână: f, F, x, X
3.4. - grupurile de litere: che, chi, ghe, ghi
4.1. - citirea cuvintelor mono/plurisilabice
4.2. - citirea propoziţiilor şi a textelor scurte

 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: f, F, x, X
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere che, chi, ghe,
ghi
- scrierea imaginativă, pornind de la experiența proprie

9. Vine vara! 1.2.  COMUNICARE ORALĂ 21 ore S15-S17


1.3. - cuvântul, propoziția, enunțul: utilizarea cuvintelor noi în
1.4. contexte adecvate; intonarea propozițiilor enunțiative și a
2.1. celor interogative
2.2. - dialogul: oferirea unor informaţii despre desene animate
2.3. - forme ale discursului oral: descrierea unor activităţi cu
3.1. caracter practic – aplicativ
3.2.  CITIRE/LECTURĂ
3.4. - literele mici și mari de tipar şi de mână: k, K, q, Q, y, Y, w, W
4.1.
- citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
4.2.
- așezarea textului în pagină: titlu, autor, alineat
4.3.
 SCRIERE/REDACTARE
- literele mici și mari de mână: k, K, q, Q, y, Y, w, W
- scrierea funcţională: scrisoarea
- organizarea textului scris: plasarea datei
- scrierea funcțională: transcrieri, dictări

10. Se apropie vacanța • RECAPITULARE FINALĂ 14 ore S18 - S19


mare!  EVALUARE FINALĂ
8
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Matematică și explorarea mediului
Clasa I
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

Nr. Număr
Competenţe Observaţii
crt. Unitatea de învăţare Conţinuturi de ore Săptămâna*
specifice
alocate
SEMESTRUL I
1. Din nou la școală • Recapitulare: 12 ore S1 - S3
- Scriere și numărare cu pas indicat
- Pziționare a unor obiecte în spațiu
- Identificarea unor numere cuprinse între… și ….
- Sortarea unor obiecte, pe baza unui criteriu dat
- Rezolvare de probleme cu sprijin în imagini date
- Identificarea figurilor și corpurilor geometrice
- Simboluri pentru fenomene ale naturii
- Aparate care folosesc curent electric
9
- ….
2. Universul 1.1. • Orientare spaţială şi localizări în spaţiu 16 ore S4 - S7
1.2. Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică;
1.3. interior, exterior
2.1. • Numere naturale 0 - 31
3.1.
Recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre),
4.2.
comparare, ordonare, numere pare/impare
• Universul
Soarele, sursă de căldură şi lumină
• Forme şi transfer de energie
Forme de energie: Electricitatea
3. Secretele corpului 1.1. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 16 ore S8 -S11
omenesc. Sport și 1.2. Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate,
sănătate 1.3. asociativitate, element neutru - fără precizarea
1.4. terminologiei)
3.1.
• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2.
• Numere naturale 0 - 100
Recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre),
comparare, ordonare
• Corpul omenesc
Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă,
plămâni, stomac, rinichi) - localizare
4. Minte sănătoasă într- 1.4. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31, fără 12 ore S12-S14
un corp sănătos 1.5. trecere peste ordin
1.6. • Corpul omenesc
3.1. Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă,
5.2.
plămâni, stomac, rinichi) - roluri
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ – VACANȚA DE CRĂCIUN
SEMESTRUL AL II-LEA
5. Uimitoarele plante 1.4. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31, fără 12 ore S1 - S3
1.5. trecere peste ordin
10
1.6. Proba adunării. Proba scăderii
3.1.  Plante
3.2. Rolul structurilor de bază la plante
4.1.
5.2.
6. Din lumea celor care nu 1.4. • Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100, cu 16 ore S4 - S7
cuvântă. Prietenii mei 1.5. trecere peste ordin
necuvântători 1.6.  Animale
3.1. Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă,
5.1.
plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri
7. Misterele planetei 1.6. • Probleme care se rezolvă printr-o operaţie 16 ore S8 – S11
albastre 3.1. • Probleme care se rezolvă prin două operaţii de
4.1. adunare şi/sau scădere
4.2. • Timp
5.1. Ora (ora fixă, jumătatea de oră),
5.2. Ziua, săptămâna, luna, anul: durată
6.2. Anotimpurile: durată
• Pământul
Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare,
fierbere, condensare
• Forme şi transfer de energie
Surse de energie: apa și vântul
8. Cântec, joc și voie bună 2.2. • Figuri plane / 2D 12 ore S12 - S14
3.1. Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică
• Corpuri/ 3D
Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere (feţe – formă,
număr)
• Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
• Unde şi vibraţii: producerea şi propagarea sunetelor
9. Măsurare, măsuri, 3.1. • Lungime 12 ore S15 - S17
instrumente de măsură 4.1. Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm)

11
4.2. Instrumente de măsură: rigla
6.1. • Capacitate
6.3. Unităţi nonstandard
6.4. Unităţi standard: litrul
• Bani
Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim
100 lei)
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
• Forţe şi mişcare
Căderea liberă a corpurilor
• Forme şi transfer de energie
Surse de energie: apa și vântul
10. Se apropie vaanța mare! • RECAPITULARE FINALĂ 8 ore S18 - S19
 EVALUARE FINALĂ

12

S-ar putea să vă placă și