Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT

DIDACTIC

Data: 09.11.2020
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială “Leon Dănăilă” Darabani
Clasa: Pregătitoare A
Propunător : Hrimiuc Galia
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: “Lumea magică a basmelor”
Subiectul lecției: Sunetul și litera “r”
Tipul lecției: consolidare și sistematizare
Forma de organizare: activitate integrată

Obiectiv fundamental:
- consolidarea priceperilor și deprinderilor de pronunțare, citire și scriere a sunetului și literei “r”, izolat și în cuvinte;
- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă.
c

Competențe specifice:
Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate
Matematică și explorarea mediului:
.1.
1 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
.1.
2 Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt,
lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
Dezvoltare personală:
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar

Arte vizuale și abilități practice:


2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale

Obiective operaționale:
 Cognitive:
O1 - să identifice cuvinte ce conțin sunetul “d” dintr-un text dat;
O2 - să despartă în silabe cuvinte date;
O3 - să ordoneze silabele date formând cuvinte;
O4 - să construiască enunţuri folosind cuvintele obținute prin ordonarea silabelor;
O5 - să specifice pluralul unui cuvânt (eu spun una – tu spui mai multe);
O6 – să identifice literele d și D de tipar.
 Afective:
O7 – să-și dezvolte interesul pentru limba română prin jocul didactic;
 Psiho-motorii:
O8 – să adopte un comportament adecvat unei bune desfășurări a activității propuse;

Strategia didactică:
Metode și procedee: jocul didactic, conversația euristică și reproductivă, metoda analitico fonetică, explicația, exercițiul, munca
independentă, problematizarea;

 Forme de organizare: frontal, individual;


Material didactic: planșa Prințesa Primăvara, planșa cu flori, mascota clasei Albinuța, Minni – jucării de pluș, planșa Peștișorul auriu,
fișe de lucru.
 Durata: 45 minute (35 min activitate + 10 min activitate în completare);
 Forme de evaluare: formativă, orală și scrisă, observația sistematică ;
Bibliografie:
 Alexandra Manea, Claudia Matache - Comunicare n limba română - clasa pregatitoare, Editura Delta Cart Educațional , Pitești
2015;
 Programa școlară clasa pregătitoare, București 2013
Nr. Momentele Ob Conținutul învățării Acțiuni și Strategii didactice
crt. Lecției op operații ale
învățării Metode și Resurse Forme de Evaluare
procedee materiale organizare
și
temporale
1. Moment Asigur climatul necesar desfășurării orei de Elevii se conversația -materiale -frontal;
organizatoric comunicare în limba romană în bune condiții. pregătesc necesare -individual;
Pregătesc materialele necesare desfășurării pentru lecție lecției;
acesteia. 1 min
2. Moment Reamintesc elevilor că astazi vom citi si
aperceptiv vom exersa scrierea cuvintelor ce contin
litera r mic de mana . conversația
Ascultă Planșa

explicația
observarea
2 min sistematică

3. Anunțarea Se anunță titlul lecției (Consolidarea Ascultă conversația


subiectului și sunetului și literei “r”) și se prezintă prezentarea explicația
a obiectivele lecției pe înțelesul elevilor. obiectivelor 2 min
obiectivelor lecției
lecției

Se va citi poezia: Rau, ratusca , ramurica


, iar elevii trebuie să specifice observarea
Consolidarea cuvintele (reținute) din poezie care conțin
explicația; sistematică
4. prin exerciții sunetul “r”. 25 minute
-frontal;
-individual;
Rica nu stia sa zica
Rau , ratusca , ramurica
Dar de cand baiatu-
nvata poezia despre cuvintele care euristică și
-frontal;
rata conțin sunetul reproductivă;
O1 r -individual;
Rica stie acum sa zica
Rau , ratusca , ramurica
.
.

Enumeră flori
Se enumeră flori de primăvară de primăvară exercițiul; mascota
cunoscute, se desparte în silabe denumirea clasei -
fiecărei flori, se identifică sunetul Identifică Albinuța
inițial/final se formează propoziții cu ele, se sunetul
reprezintă grafic. inițial/final
După încălzirea minții vom curăța
copacul rezolvând exerciții. metoda
Albinuța iși dorește ca elevii să dea analitico
exemple de cuvinte care conțin sunetul “r” Exemplifică fonetică; -frontal;
O2 la începutul, interiorul și sfârșitul cuvinte care -individual; observarea
cuvântului. conțin sunetul sistematică
1. Desparte în silabe: d

dulap –
cadou – exercițiul
adunare – Desparte în
O3 scădere – silabe
O4 dud – cuvintele date evaluare
dăruire – orală
2. Ordonați silabele de pe petalele Ordonează conversația planșă cu
florilor formând cuvinte. silabe formând euristică; flori
O5 3. Alcătuiți propoziții cu cuvintele cuvinte
obținute. (anexa 1)
4. Realizați schema propoziției:
Dana adună perele crude. Realizează la
tablă schema
Albinuța va curăța copacul cu ajutorul propoziției mascota
unui copil și de ultimul element nepotrivit date exercițiul; clasei
dar cere în schimb ca cinci elevi să specifice Albinuța observarea
pluralul cuvintelor date: sistematică

problematiza
ladă – lăzi;
O6 dop – dopuri; rea;
damă – dame; evaluare
perdea – perdele;
orală
domn – domni
-frontal;
Copăcelul de primăvară arată deosebit de -individual;
exercițiul;
curat iar surpriza din partea lui este jocul
“Frământă limba”
Domnule Director, doamna Drăgan
dorește două dude din dudul
dumneavoastră.
5. Obținerea Cea de-a treia cheie este ca și primită, exercițiul evaluare
performanței dar între timp câteva litere D și d au căzut în Rezolvă fișa de scrisă
apă. Peștișorul auriu trebuie să le prindă lucru primită 13 min -frontal;
O8 pentru a le scoate la mal. Elevii îl vor ajuta
-individual;
și odată cu literele scoase la mal va fi adusă problematiza
și cheia mult dorită. (anexa 2) rea

Activitate în completare:
Elevii vor primi o fișă cu litera D mare de Colorează D
tipar pe care o vor colora folosind culorile mare de tipar
primare și o vor personaliza (anexa 3)
Dacă timpul permite se va cânta cântecul
Totul e culoare
6. Încheierea Fac aprecieri individuale si colective asupra Aplaudă elevii aprecieri
activității modului in care elevii au participat la lectie. care sunt 2 min verbale
Școlarii vor fi motivați cu emoticoane felictați și care
primesc
vesele.
emoticoane.
Anexa 1 Formați cuvinte folosind silabele scrise pe fiecare petală.

du
du

re
re
re

O
Di

mi
a


na
Anexa 2

Ajută-l pe peștișor să prindă literele d și D, încercuindu-le.

D p r d e

b d D p d c b

B P d N D b d

P b d b D
Anexa 3

S-ar putea să vă placă și