Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:

CLASA:
ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română(CLR)
UNITATEA TEMATICĂ: Tradiţii şi obiceiuri de iarnă
SUBIECTUL: Sunetul [l] şi literele L şi l de tipar
TIPUL LECŢIEI: de predare-învăţare
PROPUNĂTOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

COMPETENŢE SPECIFICE
CLR
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de
tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

COMPETENŢE INTEGRATE

MEM
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31

AVAP
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj visual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/
colaj/ film/ desen animat, care reflectă un contextfamiliar

MM
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică,apelând la diverse forme de exprimare
COMPETENŢE DERIVATE / OBIECTIVE ALE LECŢIEI

O.1 – să pronunţe clar sunetul [l];


O.2 – să identifice pozitia sunetului [l] în cuvintele date;
O.3 - să stabilească corespondenţa dintre sunetul [l] şi litera „L” şi „l” mic/ mare de tipar;
O.4 – să identifice literele „L” şi „l” prin încercuire/colorare;
O.5 – să compună cuvinte folosind jetoane ;
O.6 –să traseze litere mici şi mari „l / „L” după contur.

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda fonetică analitico-


sintetică, jocul didactic,cadranele.

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: planşă litere, jetoane litere, „Calendarul


naturii” ,imagini, fişe de lucru, creioane colorate, pixuri, tablă, markere.

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi


d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, tema de lucru în clasă, aprecierea verbală,
autoevaluarea.

RESURSE

- bibliografice:

1. Molan,Vasile, Didactica disciplinei „Limba şi literatura română” în învăţământul primar,


Ed. Miniped, Bucuresti, 2010
2. M.E.N., Programa şcolară pentru clasa pregătitoare
3. Ungureanu, Adalmina, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. ASS, Iaşi, 2005;
4. Chereja, Florica, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas
Educational, Bucureşti, 2004;
5. www.didactic.ro

- umane: elevi , învăţător spaţiale: sala de clasă

- temporale : 50 minute( 35+15 activitate în completare)


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI STRATEGIA DIDACTICĂ


INSTRUIRII op. DEMERSURI DIDACTICE EVALUA-
Metode şi Resurse Forme de RE
Activitatea învăţătorului Activitatea elevului procedee materiale organizare

1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării Elevii se pregătesc Conversaţia materialele frontal Observare
organizatoric optime a activităţii: pentru începerea necesare la individual sistematică
* pregătirea materialului didactic; activităţii. lecţie
Întâlnirea de dimineață:„Moş Nicolae a
trecut şi pe la mine!”
I . Salutul: „Bună dimineața!” Salută
-Bună dimineața copii!Bine ați venit!
Cum vă simţiţi astăzi? Răspund solicitărilor.
II Calendarul naturii
Se identifică ziua, se precizează data, se
descrie ziua din punct de vedere
meteorologic.
III. Prezenţa

2.Reactualizarea Conversaţia frontal Aprecieri


cunoştinţelor Ce sunete şi litere am repetat data trecută? C, o, â Tablă, markere verbale
Joc didactic „descoperă sunetul”. Cocor, om, român Exerciţiul
Citesc cuvintele,
Solicit formularea unei propoziţii cu despart in silabe metoda
cuvântul „român”, delimitarea cuvintelor fonetică
din propoziţie şi reprezentarea grafică a analitico-
propoziţiei. sintetică

2. Captarea Dragi copii, în ghetuţă, Moş Nicolae a Ascultă Conversaţia ghetuţă frontal Observarea
atenţiei lăsat o poveste, dar şi câteva sarcini de poveste individual sistematică
lucru pentru ora de Comunicare în limba a elevilor
română. Haideţi mai întâi să ascultăm
povestea cu mare atenţie! (anexa 1) Ev.orală

Voi pune întrebări referitoare la subiectul Răspund la întrebări Conversaţia frontal


3. Anunţarea
textului. Elevii vor selecta din text
subiectului şi a
obiectivelor cuvinte care conţin sunetul [l].
Informez elevii că în această lecţie vom
Ascultă
învăţa sunetul şi litera „L”.
Pronunţ demonstrativ sunetul [l]. Elevii pronunţă sunetul Conversaţia Frontal Observarea
4. Dirijarea sistematică
învăţării O1 Solicit elevilor să dea exemple de cuvinte Dau exemple de a elevilor
care încep/conţin sunetul [l]. cuvinte exerciţiul

Dau exemple de cuvinte şi solicit elevilor Bat din palme


să bată din palme când aud sunetul nou. jocul didactic

Prezint elevilor imagini ale căror Intuiesc imaginile imagini Frontal


O2 denumiri conţin sunetul [l] Despart cuvintele în
silabe şi descoperă
locul sunetului nou

Aprecieri
O3 Prezint planşa cu litera „L/l” de tipar. Observă litera observaţia Planşă litera L frontal verbale
Se intuiesc elementele grafice
componente: o linie verticală mai lungă şi
una orizontală mai scurtă, unite în partea
de jos a celei verticale. exerciţiul
O5 Solicit elevilor să recunoască litera printre Găsesc litera „L” Jetoane litere individual Observare
cele aflate pe bancă sistematică

La tablă şi pe bănci se formează cu Formează cuvintele exerciţiul frontal


ajutorul jetoanelor cuvintele ilustrate. Luna, cal, leu in perechi
O2
Se fac exerciţii de încălzire a muşchilor Realizează sarcinile de explicaţia Fişă de lucru individual
mici ai mâinii (morişca, închidem şi lucru frontal
deschidem pumnii, cântăm la pian, la exerciţiul
O3 vioară, plouă, batem din palme).
Se reaminteşte poziţia corectă în timpul
scrierii.
O4 Se rezolvă fişa.(Anexa 2)
Se lucrează sarcinile din fişa de lucru
O6

5. Retenţia şi Se explică sarcinile de lucru: Elevii rezolvă sarcinile cadranele Fişă cadrane Individual Ev.scrisă
transferul -scrie cuvintele corespunzatoare
imaginilor, apoi verifica unind cu eticheta
potrivităa
-găseşte şi colorează literele l şi L
-Coloreaza în careu cuvintele: LUNA,
LUMINA, LILI
-decorează litera

6. Aprecierea şi La sfârşitul orei fac aprecieri individuale Recepteazǎ concluziile conversaţia frontal aprecieri
încheierea şi colective asupra modului de şi aprecierile adresate individual verbale
activităţii desfăşurare a lecţiei şi de participare al de către învǎţǎtor
elevilor. Se scot în evidenţă aspectele
pozitive ale lecţiei.
7. Activitate Se propune elevilor să interpreteze Cântă colinde exerciţiul colinde frontal
recreativă cântecul lui „Moş Nicolae” şi alte colinde
Anexa 2
FIŞĂ EVALUARE

Scrie cu litere mari de tipar, apoi uneşte cu Decorează litera


eticheta potrivită

Colorează în careu cuvintele:

LUNA

LUMINA

LILI

X L U N A K
A C R M N U
L U M I N A
O Q Z S T P
L I L I X C
W H M A M A

S-ar putea să vă placă și