Sunteți pe pagina 1din 2

LIT.

PIPP_2020-2021_SEMINARE
LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA PENTRU COPII
 SEMINARE Grupa 1: Săptămânile impare
 SEMINARE Grupa 2: Săptămânile pare

SEMINAR 1_Grupele 1-2_Săptămânile 1-2_2020


„SUNTEM CEEA CE CITIM” – Literatura pentru copii, o literatură a începutului de drum lectoral

PLANUL TEMEI DE SEMINAR

1. Un motto de cititor
o Alegeți și indicați un motto de cititor pe care-l considerați reprezentativ pentru calea proprie de lectură – pe care aţi
urmat-o deja sau pe care credeţi că veţi merge de acum înainte (spre exemplu: „Pietre pentru templul meu” – Lucian
Blaga; „Cărțile care ne-au făcut oameni” – Dan C. Mihăilescu; „Acasă, adică în lumea cărților” – Alex Ștefănescu;
Spune-mi ce citeşti, ca să-ţi spun cine eşti!” – Nicolae Manolescu; „Atâta doar că literatura nu-i salvează decât pe cei
gata să se lase salvaţi.” – Ana Blandiana; „Grădina cărților în floare” etc. ).
o Explicați pe scurt alegerea făcută, arătând de ce considerați că motto-ul respectiv este reprezentativ pentru itinerarul
lectoral personal.

2. „Plăcerea textului” literar


o Arătaţi pe scurt ce înseamnă pentru dumneavoastră sintagma „plăcerea textului” (Roland Barthes). Din această
perspectivă:
 Dați cel puțin două exemple de cărți (titluri și autori) care v-au făcut plăcere în copilărie, la vârstă școlară mică sau
în adolescență.
 Din exemplele pe care le-ați dat, indicați cartea care v-a făcut să trăiți cea mai mare plăcere de lectură infantilă sau
juvenilă și care, de atunci, vă îndeamnă să o recitiți mereu sau să căutați experiențe de lectură care să vă facă să trăiți
aceeași „plăcere a textului” pe care ați simțit-o de timpuriu.

3. Cărțile începutului de drum lectoral personal


o Reconstituiţi-vă lista primelor lecturi literare, indicând atât cărţile care v-au marcat începuturile de drum lectoral (3-5
autori şi titluri care v-au impresionat în prima copilărie, acasă sau la grădiniță), cât și cărţile care le-au urmat (3-5 autori
şi titluri care v-au impresionat în anii de școală, la ciclul primar).

4. Itinerare lectorale sau despre „Grădina potecilor care se bifurcă” (Jorge Luis Borges)
o Amintiți-vă și evocați, din memoria afectivă proprie, dacă în copilărie sau în adolescență cineva (sau ceva) v-a schimbat
în vreun fel parcursul lectoral și care au fost împrejurările în care s-a întâmplat un asemenea moment de răscruce în
experiența lectorală personală. Altfel spus, de amintirea cărei persoane apropiate se leagă primele dv. experiențe
frumoase de lectură?
o Dacă n-ați trăit un astfel de episod semnificativ în devenirea dv. de cititor, atunci exprimaţi-vă o atitudine în această
privință (o aşteptare, un regret, o preferință, o apreciere, o impresie etc.), fie în ordine reală, fie în plan imaginar (de ex.:
„Un moment de mare importanță pentru mine/ de neuitat/ de cotitură/ memorabil etc. a fost atunci când… ; Nu mi-am
închipuit niciodată că…/ Nu mi-aș fi închipuit vreodată că…”; „M-aş fi bucurat mult să…”; „Îmi pare așa de rău că…/
Ce păcat că…”; „Ce bine a fost că…; „Ce bine ar fi/ ar fi fost dacă…”; „Mi-ar fi plăcut ca…” etc.).

5. Lista recomandărilor de lectură suplimentară la sfârșitul clasei a IV-a (pentru clasa a V-a)
o Imaginați-vă că sunteți profesor/ profesoară pentru învățământul primar (învățător/ învățătoare) și că elevii
dumneavoastră sunt la sfârșitul clasei a IV-a. Ei vor intra de la toamnă în ciclul gimnazial. Pentru că urmează vacanţa
mare, aceştia vă roagă să le faceți recomandări de lectură suplimentară (pentru clasa a V-a).
 Alcătuiţi pentru acești elevi o listă de 5-10 cărți de literatură pentru copii și tineret (autori și titluri), pe care le-ați
recomanda ca lectură de vacanţă.
 Motivați succint recomandările de lectură alese (explicați pe scurt care au fost considerentele care v-au orientat
recomandările/ care au fost criteriile care v-au ghidat selecția cărților).
 Reflectați la această eventualitate și încercați să explicați ce credeți că ați simți dv., ca învățătoare și ca cititoare cu o
bogată experiență de lectură, dacă v-ați găsi într-o asemenea situație ipotetică (sentimente, trăiri interioare, stări
sufletești, responsabilități etc.).
1
REPERELE BIBLIOGRAFICE ALE TEMEI DE SEMINAR

Blandiana, Ana (2010). Spaima de literatură. Bucureşti: Humanitas. (Viteză – p. 9; Cum am devenit poet – pp. 13; Acest viciu nepedepsit – pp. 19-20;
Alfabet – pp. 23-24; Cartea şi lumea – p. 39; Certificatul de copilărie – pp. 42-43; Scriitori şi critici – pp. 63-64; Scriitori şi decenii – pp. 80-82;
Scris şi vorbit – pp. 87-88; Capătul firului – pp. 102-103; Despre ce e vorba în poveste [Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte] – pp. 104-
105; Autobiografie – pp. 139-140; În mare – pp. 152-153, O carte – pp. 156-157; Poezia, între tăcere şi păcat [„Spaima de literatură”, „Aversiunea
faţă de literatură”] – pp. 158-169; „Atâta doar că literatura nu salvează decât pe cei gata să se lase salvaţi.” – pp. 200-202; „Tot ce spun se referă
la sfârşitul copilăriei, la lecturile nedirijate de nimeni ale unui copil de provincie” – pp. 296-297; „Într-o beatitudine a lecturii şi a singurătăţii la
care am visat mereu” – p. 340).
Bot, Ioana (2012). Poveşti de plictisit pisica. În: Dilemateca, Anul VII, nr. 79, decembrie 2012, p. 9.
Bradbury, Ray (2012). Cartea şi fluturele. În: Almanah Anticipaţia 2013. Bucureşti: Nemira (p. 91).
Chivu, Marius (2012). Cărţile preferate de copiii scriitorilor. Ancheta Dilemateca. În: Dilemateca, Anul VII, nr. 79, decembrie 2012, pp. 18-20.
Cordoş, Sanda (2004). Ce rost are să mai citim literatură? Bucureşti: Editura Compania (Ce rost are să mai citim literatură? – pp. 5-13; Ce este şi
ce poate face literatura? – pp. 14-25; Când să mai şi citim? – pp. 61-66; Raftul cu cărţi pentru prima şi a doua copilărie – pp. 66-71).
Fuentes, Carlos (2004). Dilema cărţii şi a lecturii. În: Dilema veche, Anul I, nr. 34/3-9 sept. 2004, p. 7.
Glăvan, Gabriela (2012). Avangarda şi literatura pentru copii. Dosar literar Dilemateca. Scrieri, autori, lecturi. În: Dilemateca, Anul VII, nr. 79,
decembrie 2012, pp. 10-13.
Istodor, Eugen (2012). 101 cărţi româneşti de citit într-o viaţă. Iaşi: Editura Polirom (pp. 5-21; Legende sau basmele românilor adunate din gura
poporului de Petre Ispirescu – pp. 37-38; Scrierile lui Ion Creangă – pp. 45-46; Fram, ursul polar de Cezar Petrescu – pp. 85-86; Toate pânzele sus!
de Radu Tudoran – pp. 109-110; Cartea cu Apolodor de Gellu Naum – pp. 133-134; 101. Lista Istodor – pp. 265-273).
Majuru, Adrian (2006). Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi. Bucureşti: Editura Compania.
Manolescu, Nicolae (2002). Cititul şi scrisul. Iaşi: Editura Polirom.
Manolescu, Nicolae (2002). Spune-mi ce citeşti, ce scrii, ca să-ţi spun cine eşti. În: Dilema, An VIII, nr. 385/30 iunie-6 iulie 2000,p 7.
Mihăilescu, Dan C. (editor) (2010). Cărţile care ne-au făcut oameni. Bucureşti: Editura Humanitas.
Mitu, Florica (2005). Literatura pentru copii. Antologie de texte comentate, însoţite de sugestii metodice. Grădiniţă – Clasele I-IV. Bucureşti:
Humanitas Educaţional.
Papadima, Liviu (coordonator) (2012). Care-i faza cu cititul. Bucureşti: Editura Arthur.
Petraş, Irina (coordonator) (2009). Cartea mea fermecată. Antologie îngrijită de Irina Petraş. Ilustraţii de Rada Niţă. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de
Ştiinţă (Argument – p. 4; Jocuri de copii – pp. 224-231; Cărţi pentru copiii de toate vârstele. Listă cronologică orientativă – pp. 233-238; Invitaţie la
lectură. 44 de autori – pp. 5-223).
Popescu, Adina (coord.) (2008). Cărţile copilăriei, un supliment pentru copii, In: Dilema veche, Anul V, nr. 224, 29 mai-4 iunie 2008, pp. I-VIII.
Popescu, Adina (coord.) (2009). DILEMATIX. Ora de horror (o groază de poveşti). Supliment pentru copii, editat de Dilema veche, Anul VI, nr. 294,
1-7 octombrie 2009, pp. I-XVI.
Popescu, Adina (coord.) (2010). Cât de mare este literatura mică? În: Dilema veche, Anul VII, nr. 336, 22-28 iulie 2010, pp. I-VIII.
Popovici, Iaromira (2008). De-ale prinţeselor. În: Popescu, Adina (coord.) (2008). Cărţile copilăriei, un supliment pentru copii, editat de Dilema
veche, Anul V, nr. 224, 29 mai-4 iunie 2008, p. VIII.
Sora, Simona (2000). Scrisul & cititul. Tabieturi de scris, tabieturi de lectură. Dosar Dilema. Coordonatorul temei: Simona Sora. În: Dilema, Anul
VIII, nr. 385/30 iunie-6 iulie 2000, pp. 7-16.
Sora, Simona (coord) (2004). A scrie, a citi. Dosar Dilema. În: Dilema veche, Anul VIII, nr. 387/14-20 iulie 2000, pp. 7-16.
Sora, Simona (coord) (2004). Mai pune mâna pe o carte! Dosar Dilema veche. În: Dilema veche, Anul I, nr. 34/3-9 septembrie 2004, pp. 7-16.
Stanca, Radu (2000). Problema cititului. Contribuţii la estetica fenomenului literar. În: Stanca, Radu, Aquarium (pp. 39-72). Cluj-Napoca: Biblioteca
Apostrof.
Ştefănescu, Alex. (2014). Mesaj către tineri: Redescoperiţi literatura! Bucureşti: Curtea veche Publishing.

REPERE BIBLIOGRAFICE GENERALE

Breaz, Mircea (2013). Literatura pentru copii. Repere teoretice şi metodologice. Cluj-Napoca: Editura ASCR.
Bodiştean, Florica (2007). Literatura pentru copii şi tineret dincolo de „story”. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
Goia, Vistian (2003). Literatura pentru copii şi tineret: pentru institutori, învăţători şi educatoare. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Manolescu, Nicolae (2008). Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Piteşti: Editura Paralela 45.
Manolescu, Nicolae (2014). Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Piteşti: Editura Paralela 45.
Molan, Vasile; Bănică, Lavinia (2005). Pedagogie pentru învăţământ primar şi preşcolar. Literatura română şi literatura pentru copii. Bucureşti:
MEC.
Papadima, Liviu (2006). Limba şi literatura română. Hermeneutică literară. Bucureşti: MEC.
Petraş, Irina, (2002). Teoria literaturii: curente literare, figuri de stil, genuri si specii literare, metrică şi prozodie. Cluj Napoca: Biblioteca Apostrof.
Popa, Marian (2009). Istoria literaturii române de azi pe mâine. Bucureşti: Editura Semne.
Rogojinaru, Adela (1999). O introducere în literatura pentru copii. Bucureşti: Editura Oscarprint.
Sâmihăian, Florentina (2007). Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Bucureşti: MEC.
Szekely, Eva (2006). Literatura pentru copii şi tineri. Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu Mureş.
Ștefănescu, Alex (2005). Istoria literaturii române contemporane (1941-2000). București: Ed. Mașina de scris.
Ştefănescu, Alex. (2014). Mesaj către tineri: Redescoperiţi literatura! Bucureşti: Curtea veche Publishing.