Sunteți pe pagina 1din 2

Pedagogia învățământului primar și preșcolar- SEMINAR

Tematica:
1. Analiza achizițiilor și limitelor dezvoltării cognitive la copiii de vârsta preșcolară și
școlară mică
2. Analiza specificului educaţiei preşcolare: prezent și trecut
3. Autonomia copilului preșcolar- dezvoltarea comportamentelor autonome
4. Specificul principiilor învățământului preșcolar și primar
5. Pedagogiile alternative de succes în învățământul preșcolar și primar
6. De la joc la învățare- traseul jocului în la copii și elevi
7. Continuitatea finalităților educației preșcolare și relevanța acestora în abordarea
finalităților la nivel primar
8. Pregătirea copiilor pentru școală
9. Curriculum pentru educație timpurie-2019. Identitate și aplicabilitate
10. Relații și parteneriat grădiniță- școală-familie-comunitate

Bibliografie recomandată:
1. Albulescu, I., Catalano, H. (2019), Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar,
Editura DPH, București
2. Cameron, J., Lively, E. (2013, Cum să cultivi creativitatea copiilor. Exerciții
pentru stimularea inventivității si exprimării de sine, Editura Polirom, Iași
3. Catalano, H., Albulescu, I, (2018), Pedagogia jocului și a activităților ludice, EDP,
București
4. Catalano, H., Albulescu, I, (2019), Didactica jocurilor, EDP, București
5. Elias, M.J, Tobias, S.E, Friendlander, B.S, (2007), Inteligența emoțională în educația
copiilor, Editura Curtea Veche, București
6. Faber, A., Mazlish, E. (2013), Comunicarea eficientă cu copiii, Editura Curtea Veche,
București
7. Farcaș, G. (2019), Autonomia copilului de vârstă mică. Repere pedagogice, Editura
Polirom
8. Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-
Napoca
9. Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L. (2009), Educație timpurie, ghid metodologic pentru
aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Paralela 45, Pitești
10. Golu, F. (2009), Pregătirea psihologică a copilului pentru școală, Editura Polirom, Iași
11. Nell, M., Walter, D. (2016), De la joc la învățare, Editura Trei, București
12. Neuschutz, K. (2015), Jocurile creative ale copiilor, Editura Univers Enciclopedic,
București
13. Păun, E., Iucu, I. (2002), Educația preșcolară în România, Ed. Polirom, Iași
14. J. Simister, J. (2011), Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor,
Editura Polirom, Iaşi
15. Stan, L. (2014), Pedagogia preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, Editura Polirom, Iași
16. Stan, L. (2016), Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași
17. Voiculescu, E. (2003), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis, București
18. Terebush, C. (2020), Educația integrată a preșcolarilor, Editura Trei, București

Evaluare seminar- alcătuirea unui portofoliu digital care va conține următoarele sarcini:

Sarcina 1- Realizarea unei prezentări sau a unui referat corespunzător unei teme propuse
Sarcina 2- Analiza critică a unui manual digital pentru învățământ primar, la alegere,
disponibile online pe : https://www.manuale.edu.ro/

Sarcina 3- Elaborarea unei recenzii la una dintre cărțile din bibliografia recomandată sau a
unui capitol (minimum 50 de pagini citite)