Sunteți pe pagina 1din 2

1.

În instruirea activă există interacțiuni elev-elev: NU


2. Analizați o cerință generală a activizării:

Pregătirea psihologică pentru învățare este una dintre cerințele generale ale activizării, asigurând o
bază esențială în acest proces. Aceasta are rolul de a motiva, sensibiliza și familiariza elevii cu privire
la conținuturile educative, precum și de a asigura un climat stimulativ pentru activitatea
educațională. Sensibilizarea elevilor reprezintă un prim pas spre motivare, cadrul didactic având rolul
de a le orienta atenția înspre obiectul de studiu, prin utilizarea unor metode corespunzătoare. Astfel,
reușita unei activizări de succes a elevilor izvorăște din pregătirea psihologică, prin stimularea
tuturor receptorilor angrenați în procesul învățării.

3. Arătați o asemănare între instruirea activă și instruirea interactivă

Promovarea activismului individual, adică comunicarea intrapersonală reprezintă o asemănare între


cele două tipuri de instruire.

4. Enumerați cel puțin 3 comportamente ale unui elev interactiv:


- elevul interacționează atât direct, cât și mediat cu ceilalți;
- elevul interacționează cu materialele de studiu;
- elevul realizează acțiuni transformatoare;
- elevul trece informațiile prin propriul filtru cognitiv;
- elevul își personalizează conținuturile de învățat.

- interacționare directă/mediată cu ceilalți;


- interacționare cu materialele de studiu/învățat
- realizare de acțiuni transformatoare
- trecere prin propriul filtru cognitiv a informațiilor
- personalizare a conținuturilor de învățat

Evaluarea finală la Didactica predării limbii și literaturii române:


💫 C1
- cele 2 dimensiuni (dezv limbajului si comunicarii, dezv premiselor scrierii si citirii);
- obiective cadru si de referinte (fisa pdf Concluzii).

💫 C2
- 5 activitati (!! Joc didactic !! Ex. Etapele metodologice in ordine).

💫 C4
- didactica cititului si scrisului in primar (!! Importanta psihomotricitatii cu simturile !!);
- !! pdf met c4-5;
- identificarea fazelor citirii.

💫 C5
- concluzii.

💫 C6
- nu intra perioada postabecedara;
- planurile din cele doua .docx (!!predarea si invatarea literelor: varianta disjuncta si varianta
integrata -> sa le recunoastem);
- indicarea unui element de noutate in noul Curriculum;
- evolutia citirii inspre lectura si scrierea elementara inspre compunere.

💫 C7
-nu este pt. examen evolutia clasei a II-a;
- !! docx II, III;
- termeni echivalenti pt.: REVOCARE, REALIZAREA SENSULUI, REFLECTIE.

💫 C8
- caracteristici ale lecturii la sfarsitul clasei a IV-a;
- tipuri de lectura; (->facem corelatii intre coloane, adevarat/fals);
- scopul lecturii literale;
-procesele de lectura si sarcinile didactice.

💫 C9
- E.R.R.:
(!! Prezentarea unei metode sau a unei problematici !! -pregatim inainte de examen).

💫 C10
- tipuri de compuneri;
- tabelul opozitiilor;
- acceptiuni ale comunicarii scrise (->adevarat/fals);
- algoritmul lectiei de compunere (->completare sau reordonare);
- didactica oralului in ciclul primar.

💫 C11
- competente cheie;
-factorii si functiile comunicarii;
- componentele competentei comunicarii (!!componenta verbala!!);
- distinctia monolog - dialog;
-ascultarea activa din cele doua perspective.

💫 C12
- docx c12 17.12;
- algoritmul lecturii dupa omagini;
- exigentele profesorului;
- oralul ca mijloc de invatare si ascultarea activa;
- tipuri de discurs;
- activitati de dezvoltare a capacitatii de comunicare orala. (-> Alegem 3- verde/2- roz/1- galben;
indicam clasa + pt roz si galben 2-3 exemple);

💫 C13
- distinctia dintre etape gramaticala si pregramaticala;
- 4 tipuri de demersuri ale invatarii prin descoperire (-> sa stim ce inseamna fiecare);
- traseul deductiv;
!!! Sem 3 + Sem 5 + Sem 6 !!!